หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเต่าบ้านเฮา
        เพื่อศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมา
ประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรม  คตินิยม  ความเชื่อ  และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนดอยเต่า  
มีรูปภาพ ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ  ช่วยให้การศึกษาที่ประกอบด้วยเหตุและผลได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับ