Comunicats de l'AMPA - 3

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Benvolguts mares i pares,

Us informem que per qualsevol tema sobre les activitats extraescolars de l’escola teniu diferents canals:


 
685336758 de dilluns a divendres de 10 a 18:30 hores.
Coordinador activitats934551549
de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
Oficina de Macrolim

scaladei.extraescolars@gmail.com

         

            
 
 Despatx de l’AMPA tots els dimecres de 17 a 18:15 hores.


També us informem que fins al mes de desembre no us podrem domiciliar el primer rebut de les activitats d’aquest curs. Recordeu que el rebut vindrà a nom de GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L.

I també dir-vos a les persones que heu demanat ajuts a l’Ajuntament  de Barcelona per les activitats que també hi ha un endarreriment en la concessió. 

Grup Macrolim de Serveis SL                                           AMPA Scala Dei