Informació extraescolars curs 2016 - 2017

Les activitats proposades es duran a terme sempre i quan el número de nens/es inscrits arribin al mínim acordat per junta. L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar els grups d’activitats que no arribin a un nombre mínim d’alumnes. Les places d'algunes activitats extraescolars són limitades, en cas que es sobrepassi el nombre d’inscripcions en algun grup les normes de selecció seran les següents:

 

  • Els que ja eren socis el curs anterior, excepte en el cas que siguin nous a l’escola.
  • Els inscrits a l’activitat corresponent el curs anteriors.
  • Les places sobrants s’adjudicaran per sorteig.

No podran donar-se de baixa de cap activitat durant tot el curs, en cas de fer-ho s’haurà de pagar una quota de penalització de 50 euros més el mes vigent d’activitat.

 

Totes les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre i finalitzaran el 21 de juny, malgrat això hi haurà un servei d’acollida matinal i una ludoteca des del dia 12 de setembre.

                                       

 ACTIVITATS SETEMBRE   

 PREUS NOMÉS PEL SETEMBRE

 Mainadera de 7:45 a 9:00 h    

 30 € tots els dies

 Mainadera de 7:45 a 9:00 h    

   5 € un  dia esporàdic

 Mainadera de 8:30 a 9:00 h

 15 € tots els dies

 Mainadera de 8:30 a 9:00 h

   3 € un dia esporàdic

 Ludoteca de 16:00 a 17:00 h

 30 € tots els dies                                              

 Ludoteca de 16:00 a 17:00 h

   5 € un dia esporàdic 

 Ludoteca de 16:00 a 17:30 h

 38 € tots els dies

 Ludoteca de 16:00 a 17:30 h

   7 € un dia esporàdic

 Ludoteca de 16:00 a 16:30 h

 15 € tots els dies

   

 

NOTA IMPORTANT: Aquestes activitats s’hauran d’abonar en el mateix moment de fer la inscripció que serà el mateix dia que vingueu a recollir els llibres.

 

Els preus de les activitats pel curs 2016 - 2017, és de 23 € al mes per activitat, excepte piscina que és de 28 euros mes. Les activitats de mainaderes i ludoteques tenen diferents preus depenent dels dies i les hores utilitzades.

 

 

IOGA INFANTIL

Activitat dirigida a nens/es d'infantil (P3 - P4 - P5) i 1 er - 2on. Aquesta activitat  pretén:  

    Potenciar el desenvolupament i habilitat dels muscles motors.

    Augmentar la flexibilitat.

    Hàbits posturals.

    Millorar la respiració.

    Disminuir l’estrès.

    Millorar l’atenció, concentració, memòria i imaginació

 

 

 

CREA AMB LES MANS

 

Activitat  amb la intenció de fer utilitzar diferents materials (molts reciclats), per elaborar treballs artesanales. Es pretén potenciar l'educació artística ja que és un mitjà per a la creació i el desenvolupament de certes activitats.


        OBJECTIUS GENERALS:


            Fomentar les capacitats creatives a través del tribal artística.

            Experimentar différents tècniques de treball.


        OBJECTIUS ESPECÍFICS:


            Experimentar amb tota mena de materials i estris de treball.

            Aprendre a reciclar diversos materials

            Fomentar hàbits de treball i d'organització afavorint el sentiment col·lectiu i de treball en equip

           


 S’introdueix en dos grups, un per infantil (P3, P4 i P5) 1er i 2on i l’altre per primària a partir de 3er.

 

ANGLÈS INFANTIL

Aprendrem anglès mitjançant jocs i cançons. Una manera diferent per començar a familiaritzar-se amb aquesta llengua.

ANGLÈS PRIMARIA

Està destinat a contribuir i desenvolupar la capacitat de comprensió i expressió oral en aquesta llengua, introduint vocabulari nou a través de jocs, cançons, contes.... que ajuden a consolidar els seus coneixements.

TEATRE

Com ja fa molts anys, l’activitat de teatre s’ofereix per a nens/es d’infantil per formar els futurs actors i actrius de l’escola i en el grup de primària seguim treballant amb noves tècniques que els ajudarà a formar-se en la interpretació. Aquesta activitat desenvolupa les diferents tècniques amb l'objectiu de fomentar en els nens/es un desenvolupament de l'expressió corporal i artística, així com la memòria.
FUTBOL
Activitat que té com a objectiu principal per als seus participants, el fomentar la cooperació, treball en equip, la solidaritat, amb els altres companys no tan hàbils, l’entrega, intensitat, ens esforcem al màxim per l’equip i per ajudar als meus companys i adquirir els coneixements bàsics de les normes del futbol. Es fomentarà la interrelació amb altres escoles del voltant mitjançant partits. Es preveuen quatre grups: infantil (P-4, P-5), cicle inicial (1r i 2on) i mig(3r i 4rt) i, cicle superior (5è i 6è).
 

HIP – HOP

Objectius:

  • Aprendre a treballar amb grup
  • Perdre la vergonya
  • Conèixer el cos
  • Passar-s’ho bé
 Objectiu transversal: 
  • Treballar la col•laboració

 Continguts:

  • Aprenentatge dels balls
  • Creació de balls
 Es preveuen tres grups: infantil (P-4, P-5), cicle inicial (1r,  2on i 3r) i (4rt, 5è i 6è).
 

PATINATGE

Es vol fomentar la participació activa a les activitats i exercicis amb l’objectiu d’aconseguir una  Habilitat amb els patins que inclou la correcta coordinació de moviments (peu dret-esquerra; braços-cames) i, el control de l’espai; així com millorar la coordinació de moviments, desenvolupant i millorant les habilitats motrius bàsiques en l’alumnat més avançat, aprenent a posar-se l’equip sencer (patins i proteccions) sense l’ajuda dels monitors en poc temps

PISCINA

Aquesta activitat es realitzarà al Centre Esportiu de l’Hospitalet Nord on s’anirà i tornarà amb autocar. La recollida dels infants per part dels pares o mares serà a la porta de l’Escola. Els monitors, a través del descobriment i l'exploració, utilitzaran l'esport per desenvolupar la creativitat. El resultat haurà de ser personalitzat i adaptat a les capacitats del nen i per tant, s’hauran de fer grup homogenis que afavoreixin que el nen no quedi apartat.
BÀSQUET
Al igual que l'activitat de futbol, aquesta activitat que té com a objectiu principal per als seus participants, el fomentar la cooperació, treball en equip, la solidaritat, amb els altres companys no tan hàbils, l’entrega, intensitat, ens esforcem al màxim per l’equip i per ajudar als meus companys i adquirir els coneixements bàsics de les normes del bàsquet.
GUITARRA
Activitat que es va iniciar l'any passat i que ha anat incrementant el seu nombre d'assistents durant el curs. Per aquest any es seguirà el mateix sistema, fent diferents grups segons els participants que s'apuntin.
L'objectiu és que els nens/es coneguin l'instrument i iniciar-los en el llenguatge musical.