casal_estiu_2014

LOPD - Les dades del present formulari seran tractades en un fitxer titularitat de la Fundació del Bàsquet Català sent la seva finalitat la formalització de la inscripció al Casal i l'enviament d'informació relacionada quedant tots els afectats sotmesos a la normativa esportiva. La Fundació del Bàsquet Català podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública imatges de les activitats que realitzen els nois/es als casals, partits, fotos de grup/equip i actes de la FBC, amb la finalitat de promocionar el casal i les seves activitats, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració. El signatari o el seu pressentant legal (en cas de ser menor d'edat) manifesta la seva conformitat amb la present clàusula legal i autoritza a la Fundació del Bàsquet Català per poder tractar o cedir les seves imatges d'acord amb les finalitat indicades.
Comments