ASSOCIACIÓ DE FAMILIES ESCOLA PAU ROMEVA
 Correu electrònic: secretariapr@gmail.com                                      Web: http://ampaescolapauromeva.blogspot.com

                                                             Telèfon: 93. 447.00.91                      HORARI D'ATENCIÓ PRESENCIAL

                     De dilluns a divendres: 9:00 a 10:00 h
                     Dimarts: 16:00 a 17:00 h
                       Divendres: 16:00 a 18:00 h
És l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

QUÈ FA l'AFA?

 • És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.

QUINS SERVEIS POT OFERIR?

 • Recordeu que per poder gaudir d'aquests serveis CAL TENIR ACTUALITZADA la quota de soci/a. L’AFA pot oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i a les necessitats de cada moment. A tall orientatiu, alguns dels serveis més freqüents són: la venda de llibres de text, la gestió de les activitats extraescolars i del servei d'acollida matinal.

QUÈ ES FA DELS DINERS DE LA QUOTA DE SOCI?

Es destinen a l’equipament i projectes de l’escola per tal d’ajudar a millorar la qualitat de l’ensenyament pels nostres fills i filles.

Fins ara hem invertit aquests diners en els següents projectes:

 • Ludoteca: s’ha posat suro al terra i s'han comprat joguines pels més petits
 • Biblioteca : prestatgeries, llibres i ajut servei de préstec.
 • Gimnàs: material esportiu, teló i ampliació de la tarima.
 • Música: instruments musicals
 • Anglès: materials àudio-visuals, jocs, diccionaris...
 • Equipament Informàtic: videoprojectors a diferents aules.
 • Parc infantil: sorral, jardineres, plantes...
 • Hort: terra, ajut a l'escola en la seva cura.
 • Fons solidaris: beques colònies, Excursions etc.
 • Material escola: pintar, posar suro a parets i terra, prestatgeries..

Cada any l’aportació de les quotes dels socis es destina a ampliar o renovar diferents equipaments o nous projectes que puguin sorgir sempre col·laborant amb l’escola.

ES DEMANEN SUBVENCIONS?

Sí, es demanen subvencions tant a l’Ajuntament com a la Generalitat i aquestes ens ajuden en els nostres projectes.

QUINES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ES FAN?

 • ioga
 • crea amb les mans
 • anglès
 • teatre
 • futbol
 • hip - hop
 • patinatge
 • piscina
 • bàsquet
 • acollida matí i tarda

I QUINES ALTRES ACTIVITATS ES FAN?

 • esportives, lúdiques i culturals dins i fora de l’horari escolar per a alumnes, pares i mares,
 • butlletins informatius,
 • cursos de formació, activitats i xerrades per a pares i mares.

COM PODEU PARTICIPAR-HI?

 • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que es convoquen.
 • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AFA.
 • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea de socis.

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS IMPORTANT 

INFORMEU-VOS A L’AFA DE L’ESCOLA.