Associació de mares i pares de l'Institut Josep Pla

Tornar a l'inici

Qui som?

L’AMPA de l'Institut Josep Pla és una entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares del nostre Institut.  El nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora en l’ensenyament i el desenvolupament intel·lectual, físic i social dels nostres fills i filles, mitjançant el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Com funcionem?

Funcionem organitzats en Comissions de treball, cadascuna dedicada a una activitat específica i coordinats mitjançant una Junta, que es reuneix un cop al mes.
Un cop l’any es convoca totes les mares i pares socis en una assemblea general per tal d’aprovar la memòria, l’estat de comptes i renovar els càrrecs de la Junta .

Què fem ?

Les atribucions i feines més importants de l’AMPA són:

 • Representar les mares i pares en el Consell Escolar en qualsevol tema relacionat amb l’estada dels alumnes a l’Institut.
 • Gestionar descomptes per als membres de l’AMPA en la compra dels llibres de text.
 • Organitzar la recollida i reutilització de llibres de segona mà.
 • Col·laborar amb l'Institut pel bon funcionament del menjador i la qualitat dels menús.
 • Organitzar conferències adreçades als pares sobre temes que afecten els nostres fills en aquesta etapa de la vida: adolescència, canvis físics, problemes d’alimentació, drogues, conductes violentes, etc.
 • Organitzar i finançar festes de comiat i orles per als fills de les famílies sòcies de l’AMPA que acaben l’ESO i el Batxillerat.
 • Donar suport econòmic al Centre en activitats que signifiquen una millora en l’educació i desenvolupament dels nostres fills i a les quals no pot fer front el propi Centre: equipament de la Biblioteca, el Gimnàs, etc.
 • Col·laborar amb l'Institut en el manteniment del servei de taquilles per als fills de les famílies sòcies de l’AMPA.
 • Preparar i participar en projectes de l’Administració que signifiquin una font d’ingressos o que beneficiïn els nostres fills i filles i l’Institut.
 • Administrar els recursos que els socis aporten a l’AMPA.


Com ens financem?

L’AMPA es finança:

 • Amb la quota anual familiar que aporten els socis.
 • Mitjançant la participació en projectes de l’Administració que ens aportin subvencions.
 • I també obtenint una aportació de les empreses subministradores de llibres de text, per la compra de llibres de text que facin les famílies del nostre Institut.

Qui té dret a gaudir de les activitats que organitza l’AMPA?

Tenen dret a gaudir dels serveis i activitats que organitza l’AMPA les famílies que paguen la quota de soci. Això vol dir, entre d’altres:

 • Formar part del projecte de reutilització de llibres d'ESO.
 • Disposar del servei de taquilles si el demaneu.
 • Participar en les conferències i totes aquelles activitats que organitza l’AMPA.
 • Assistir a les assemblees per decidir el funcionament de l’associació i el destí dels recursos obtinguts amb les quotes.
 • Participar en les comissions de treball.
 • Estar informat sobre totes les activitats que organitza l’AMPA.

Quins són els imports que s’abonen a l’AMPA?

 • La quota anual de l’AMPA és de 20 € per famíla  
 • El lloguer anual de les taquilles que és de 18 € (si es demana aquest servei).

Com es cobren aquests imports?

Per a la vostra comoditat i millor gestió dels cobraments, us facilitarem un full d’autorització per poder domiciliar el rebut.

El càrrec en el vostre compte es farà a partir del mes de juliol.