AMPA: Actualitat

Convocatòria d'Assemblea General

Com a socis de l'AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) de l'Institut Frederic Martí Carreras, us convoquem a l'Assemblea General que celebrem anualment, i que serà:


DIA: dimecres 26 de novembre de 2014

HORA: a les 21:00 h. en primera convocatòria i a les 21:10 h. en segona.

LLOC: Aula Magna de l'Institut


 ORDRE DEL DIA

1.    Salutació i presentació del President
2.    Informacions del Sots-President: memòria d’activitats 2013-2014. proposta d’activitats 2014-2015.
3.    Informacions de la Tresorera: aprovació de l’estat de comptes del curs 2013-2014 i pressupost per al 2014-2015.

4.    
Informació i contacte amb l'AMPA a través de la pàgina web de l'Institut.

5.    Eleccions al Consell Escolar
.
6.    Junta: informació de baixes i renovació de càrrecs.
7.    Informacions diverses
.

8.    
Torn obert de paraules.
 

Tenint en compte que en aquest centre és on els nostres fills i filles estan estudiant i per tant hi passen moltes hores cada dia, és molt important que ens feu arribar les vostres propostes, inquietuds o problemes, atès que l’AMPA és el mitjà per a canalitzar-les i treballar en equip pel bé dels alumnes. Per això, esperem poder-vos saludar i escoltar les vostres opinions per tal d’enfortir el treball i els ànims de la Junta.


Demanen i agrairem doncs, la vostra assistència.


Eleccions al Consell Escolar

 Us fem saber que hi ha eleccions al Consell Escolar, per tant si alguna persona desitja presentar-se, cal que es posi en contacte amb la secretaria. I fem constar que el mateix dia 26, abans de l'Assemblea General, serà oberta la caixa de votació perquè dipositeu el vostre vot; esperem la vostra col·laboració.


DIA: dimecres 26 de novembre de 2014

HORA VOTACIÓ: a partir de les les 20:00 h, fins a les 21:00 h.

LLOC: Entrada de l'Institut


Convocatòria d'Assemblea General

Com a socis de l'AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) de l'Institut Frederic Martí Carreras, us convoquem a l'Assemblea General que celebrem anualment, i que serà:


DIA: dilluns 24 de setembre de 2012

HORA: a les 20:45 h. en primera convocatòria i a les 21:00 h. en segona.

LLOC: Aula Magna de l'Institut


 ORDRE DEL DIA

1.    Salutació i presentació del President
2.   
Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General celebrada el  28 de novembre de 2011.

3.    Informacions del President: memòria d’activitats 2011-2012. proposta d’activitats 2012-2013, Escola de Família, Activitat de reforç, ...

4.    Informacions del Tresorer: aprovació de l’estat de comptes del curs 2011-2012 i pressupost per al 2012-2013.

5.   
Informació i contacte amb l'AMPA a través de la pàgina web de l'Institut.

6.   
Junta: Baixes, altes i renovació de càrrecs.

7.   
Novetats del curs.

8.   
Torn obert de paraules
 

Tenint en compte que en aquest centre és on els nostres fills i filles estan estudiant i per tant hi passen moltes hores cada dia, és molt important que ens feu arribar les vostres propostes, inquietuds o problemes, atès que l’AMPA és el mitjà per a canalitzar-les i treballar en equip pel bé dels alumnes. Per això, esperem poder-vos saludar i escoltar les vostres opinions per tal d’enfortir el treball i els ànims de la Junta.

 

Demanen i agrairem doncs, la vostra assistència.


Organització i funcionament del curs 2012-2013

Aquí podeu consultar tota la Normativa del Departament d'Ensenyament referent a la Organització i Funcionament dels Instituts Públics d'Ensenyament Secundari.


ENLLAÇ


La Junta de l'AMPA i les sortides escolars per al curs 2012-2013

Per a mostrar el desacord de la Junta de l'AMPA amb la decisió de l'Institut de suprimir les activitats fora del centre,  més enllà de l’horari escolar i/o que comportin qualsevol despesa econòmica, es va fer arribar a la direcció aquesta carta amb les nostres consideracions:

A l’atenció de la Direcció de l’Institut Frederic Martí Carreras

Senyora,

Respecte a la informació sobre l’anul·lació de les activitats fora del centre,  més enllà de l’horari escolar i/o que comportin qualsevol despesa econòmica, que la direcció de l’Institut va comunicar a la Junta de l’AMPA el passat 9 de maig, els volem fer arribar les següents impressions:

1.    Ens dol la política de fets consumats. En una etapa on la relació Junta de l’AMPA – Direcció del centre era qualificada per ambdues parts com a fluïda i positiva, el fet que se’ns presentés la mesura com a inamovible, ens va sorprendre negativament. Ens hagués agradat cercar vies conjuntament.

2.    Primer de tot, ens agradaria que fossin conscients que per a nosaltres el més important de tot segueix sent el fet educatiu del dia a dia a l’aula.

3.    Malgrat això, som un ferms partidaris de la complementarietat de les activitats realitzades fora el centre. Sense aquest complement, creiem que l’educació és incompleta. I no som nosaltres qui ens inventem aquesta importància, ha estat el propi centre, en veu del seu equip directiu, qui ens ho ha reafirmat a les reunions amb pares on s’exposava el projecte educatiu del centre. Les afirmacions que els crèdits de síntesis i les sortides pedagògiques eren cabdals per a l’educació dels nostres fills, han estat realitzades des del centre i nosaltres, com a Junta de l’AMPA, hi hem donat el suport necessari.

4.    Per això no comprenem de cap de les maneres que una reivindicació laboral vers el Departament d’Ensenyament comporti prendre unes mesures on els únics perjudicats són els alumnes. Estem convençuts que de mesures de pressió n’hi ha d’altres menys nocives per a l’educació dels nostres fills i filles.

5.    Creiem fermament que un claustre no pot privar a qualsevol dels seus membres de creure en els efectes positius de les sortides i impedir-li proposar-ne alguna per a la seva aprovació per part del Consell Escolar.

6.    Alguns comentaris expressats per la Directora en aquesta reunió ens van doldre molt i els trobem inacceptables ja que la mesura presa se’ns va presentar com a una concessió alternativa a altres mesures encara més dràstiques.

7.    No ens sembla ètic prendre aquesta decisió poques setmanes després d’haver explicat el funcionament del centre i el seu projecte educatiu als pares dels futurs alumnes en la jornada de portes obertes.

Per tot això, i abans de prendre cap altra mesura per la nostra part, els demanem:

A.    Que aquesta carta sigui lliurada als membres del Claustre del centre per tal que es puguin assabentar de la nostra posició envers aquest tema.

B.    Una retirada temporal de la decisió de no realitzar activitats fora de l’horari lectiu i/o que comportin qualsevol despesa econòmica.

C.   Crear una comissió Centre – Junta de l’AMPA per intentar cercar un plantejament comú que no sigui tan perjudicial per als alumnes.

 

Signat

Toni Santoyo

En representació de la Junta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Frederic Martí Carreras

Palafrugell, 30 de maig de 2012