Serveis i Activitats


La quota de l’AMPA és de 25 € anuals, la qual es factura a l’inici del curs, i es destina a finançar els serveis i activitats tals com:

- Servei d’acompanyament als alumnes de P3 durant les dues primeres setmanes del curs

- Servei de monitoratge dels nens i nenes durant les reunions amb els pares i mares

- Organització de diferents activitats lúdiques com ara la festa de fi de curs

- Préstec i/o dotació de materials i equipaments al propi centre (piano, mobiliari, ...)

- Socialització de llibres

- Col·laboració en les activitats de comiat de l'alumnat de 6è

- Disenyar i posar en marxa activitats extraescolars adreçades als alumnes

- Servei d ́acollida matinal / tarda

- Gestió del casal de tardes del mes de juny durant la jornada intensiva


És necessari ser soci/a de l’AMPA (és a dir, pagar la quota anual) per poder utilitzar alguns dels serveis que organitzem, com ara:

- Servei d’acollida

- Activitats extraescolars

- Casal de tardes durant la jornada intensiva de juny

- Colònies organitzades per l'AMPA

Comments