HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
CURS 2014/2015

DIMARTS

Matí de 9:00 h a 10:00 h

DIJOUS

Tarda de 16:00 h a 16:30 h

A QUALSEVOL HORA

ampacintacurto@gmail.com

PAGAMENTS ACTIVITATS, SORTIDES, SERVEIS...

En horari d'atenció a les famílies

En hora d'acollida matinal de 7:45 h a 8:30 h (al menjador)