HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
CURS 2015/2016

DILLUNS I DIJOUS

Tarda de 16:00 h a 16:30 h

A QUALSEVOL HORA

ampacintacurto@gmail.com


PAGAMENTS ACTIVITATS, SORTIDES, SERVEIS...

En horari d'atenció a les famílies

En hora d'acollida matinal de 7:45 h a 8:30 h (al menjador)