Tractament de dades

  • En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les dades que es facilitin voluntàriament a través dels formularis existents en la nostre web, seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la vostra participació a la AMPA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. 
  • Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a ampadelcanigo@gmail.com o bé per correu postal remetent l’escrit a Carrer Canigó,4 a Vilanova i La Geltrú, CP 08800, Barcelona
  • Totes les dades de caràcter personal que es sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les de les consultes. En cap cas seran utilitzades per a fins distints o cedits a tercers. Estem clarament posicionats en contra del ” spam” , de manera que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Condicions d'ús d'aquest lloc web:
  • Els usuaris han de fer un ús adequat del lloc web i els seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent.
  • Queda prohibit dur a terme accions que puguin provocar danys o alteracions als contnguts del lloc, així com impedir o dificultar l'accés als usuaris, difondre virus o programes maliciosos que puguin alterar el funcionament del lloc web, o utilitzar aquest lloc com a via d'accés per la comissió d'accions il·lícites.

Continguts
  • Els continguts propis d'aquesta pàgina Web tenen tots els drets reservats. 
  • Els continguts d'aquesta Web no poden utilitzar-se sense autorització de la nostra associació. Si algú vol fer-ne ús, ha de sol·licitar autorització expressa per mitjà del nostre correu electrònic: ampadelcanigo@gmail.com identificant-se adequadament
  • Ens reservem el dret d'emprendre les accions legals pertinents en el seu cas. 
  • Algunes de les imatges d’aquesta Web han sigut extretes de diverses fonts, si això causa qualsevol molèstia al propietari directe d’aquestes imatges o algú no vol que aparegui una imatge amb la seva persona, preguem que es posi amb contacte amb nosaltres via e-mail a la següent direcció:  ampadelcanigo@gmail.com i les treurem immediatament.