Ejemplo

  • Alumnes Fixes ( usuaris de 4-5 dies) : 6,20  € / dia
  • Alumnes Fixes discontinus ( usuaris de menys 4 dies) : 6,20  €/dia
  • Alumnes esporàdics ( puntualment dies concrets): 6,80 € / dia

Els alumnes que són fixes en qualsevol de les dues modalitats són aquells que tenen domiciliat pel banc el rebut del menjador. Si no és així es considera esporàdic i se l'aplica el preu corresponent.

Els rebuts es giraran a mes vençut, entre el 5 i el 10 del següent mes,  comptabilitzant els dies utilitzats durant el mes i descomptant els dies que no s'assiteix per malaltia o soritda de l'escola.

Qualsevol dia que no s'avisi abans de les 10 del matí de la no assistència de l'alumne al servei de menajdor es comptarà com a utilitzat.

Qualsevol dubte es poden realitzar pels canals habituals a la persona responsable del menjador de 9:00 a 10:00h. .

Moltes Gràcies

Equip de Menjador