El curs 2017-2018 el servei de menjador escolar serà gestionat per l’AMPA de l’escola. Aquest és el segon any del conveni que la junta directiva de l'AMPA va signar amb l'empresa i s'ha de revisar a final de curs.

El nou conveni recull algunes millores que esperem es puguin a dur terme durant aquest any i la proposta de creació d’una comissió de seguiment formada per membres del professorat, de l’AMPA i de les famílies que es reunirien un cop al mes per valorar el correcte funcionament d’aquest servei.

Si esteu interessats en formar part d’aquesta comissió poseu-vos en contacte amb l’AMPA.

CASERCO, juntament amb la comissió de cada centre escolar valoren i distribueixen els menús en relació
a les recomanacions que ens facin, comentant-ho i atenent raonablement les que siguin acceptables. 

Els menús que elaboren consten d’un primer plat que consisteix en varietat de pasta, arròs, verdura, llegums i sopa; un segon plat que es composa dels diferents tipus de carn, vedella, porc i aus, peix i ous amb les corresponents guarnicions variades. 

Els postres es composa majoritàriament de fruita del temps, i amb la variació de productes làctics com es el iogurt, flam o natilles. 

Els menús son revisats per l’empresa D.N. Dietètica i Nutrició de Barcelona i també per la dietista del departament de salut de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Trobareu la normativa del menjador i el full d'inscripció per aquest curs a l'apartat de Documents.