L’AMPA és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes i situada en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre. 

 El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors de la comunitat educativa.

L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i en l’educació que reben els nostres fills. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats -econòmiques, legals, laborals i personals- les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola mitjançant la Junta Directiva, les Comissions de treball i el Consell Escolar del Centre.

Totes les actuacions de l'associació tendeixen a la millora educativa del centre, respectant sempre el camp i les competències tècniques del professorat i els monitors/es.

SERVEIS QUE OFEREIX L'AMPA

  • Gestiona el servei d'acollida del matí (de les 8 a les 9h)
  • Gestiona la concessió del servei del menjador escolar
  • Gestiona la venda de roba esportiva
  • Gestiona la cessió d’activitats extraescolars i el Casal d'estiu
  • Gestiona l'obertura de la biblioteca de les 16:30 a les 17:30h, col·labora en la compra de llibres i material, organitza l'hora del conte mensual i col·labora en l'organització del MIC (mercat d'intercanvi de contes)
  • Organitza i col·labora amb l'equip directiu les festes de l'escola: Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i la Diada de final de curs
  • L'AMPA també aporta material específic a l'escola com material informàtic per les aules (pissarres digitals, tauletes, ordinadors, ratolins) o col·labora en les obres de millora i manteniment que es duen a terme cada estiu (lavabos, pintura, etc).