3. VIP功能

VIP的設計理念,就是給想要全力以赴的摩友們,可以完全無限制的使用阿摩系統。只要努力這一次,就可以享受一輩子,不用年年又來阿摩報到。


  

          
                          
                                 
贊助阿摩得Y幣

              http://vip5.yamol.tw/vip_buy.php  

      https://www.facebook.com/%E9%98%BF%E6%91%A9%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E6%B8%AC%E9%A9%97-306928262685075/?ref=aymt_homepage_panel         https://sites.google.com/site/amoxianshangceyanshiyongshouce/faq/lian-luo-fang-shi
             


           

Comments