หน้าแรก


  ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มงานต่างๆ ของ สพม. ๓๓
    
     
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbW5vdXlrYXJufGd4OjZiMTUyYTVhMzQzZWUzNDU   
    

https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/sesao33_254_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=Nqgkmpo%2fkJ5eH3SJnEXXr%2fp%2f%2bAUgUjDJuK%2f%2bI0bq7Fc%3d&docid=07c8756189f9f42b6b9d538748a9cb2bf&action=view

   

http://amss.sesao33.net/index.php
http://www.secondary33.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1273&Itemid=77สื่อ VDO  : 1
กิจกรรม โครงการสวนสวย  โรงเรียนงาม

วิดีโอ YouTube สื่อ VDO  : 2
https://sites.google.com/site/amnouykarn/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.JPG


การใช้งานระบบบริการงานประมวลผลและตรวจติดตาม

วิดีโอ YouTube

            วาระ 4/59   คลิกที่ภาพ            วาระ 5/59 คลิกที่ภาพ            วาระ 6/59 คลิกที่ภาพ           วาระ 7/59 รอการ  UP load  

 
 รายงาน  4/59 คลิก ที่ภาพ      รายงาน  5/59 คลิก ที่ภาพ    รายงาน  6/59 คลิก ที่ภาพ                         http://web.sesao33.net/bookroom/

https://www.facebook.com/spmamnouykarn

โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะComments