kom schrijven

Maandelijks schrijven we brieven aan de autoriteiten van landen waar de mensenrechten geschonden worden. Het gaat dan over marteling, doodstraf, ontvoering, bedreiging, discriminatie, intimidatie, gevaar voor arrestatie, ...

We werken met 2 voorgedrukte brieven die door Amnesty Vlaanderen opgesteld worden, telkens met een situatieschets. Van 1 brief wordt de achtergrond kort besproken. De brieven worden door ons ondertekend en we maken de omslagen klaar. 

Kom gerust eens kijken en schrijven: zie onze contactpagina.