Sivulla olevat julkaisut
  • linkittyvät ammatilliseen erityisopetukseen
  • ovat sähköisesti saatavilla
  • ovat selvityksiä tai tutkimuksia. Huom. jokaisen pääsivun alalaidasta pääsee linkin kautta ko. teemaan liittyviin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöihin
  • on järjestetty aakkosjärjestykseen

Aineistoa voi hakea sivuotsikoiden lisäksi asiasanalla. Hauissa kannattaa käyttää synonyymeja tai toisiansa lähellä olevia sanoja (esim. selkokieli ja selkeä kieli).
 
Voit myös ehdottaa täydennyksiä ja korjauksia tällä lomakkeella
 
Aineistokoonti toteutettu osana YTY-hanketta.
Huom. ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä oppaita ja muita materiaaleja löytyy erikseen sivulta www.ameo.fi