Tervetuloa Ammanin Suomi-koulun kotisivuille!
 
Ammanin Suomi-koulu ylläpitää ja kehittää Ammanissa asuvien ulkosuomalaisten lasten suomen kielen taitoa sekä tutustuttaa lapset suomalaiseen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja perinteisiin. Koulutapaamisia on tavallisesti kolmen viikon välein (tarkemmat tiedot kohdassa Koulupäivät). Koulu kokoontuu yksityiskodissa Jubeihan kaupunginosassa; tarkempi osoite on saatavissa ottamalla yhteyttä kouluun.
 

Lukuvuonna 2015 - 2016 koulu on jaettu kahteen opetusryhmään. Esikoululaisten ryhmä on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille, ja ryhmän opettajana toimii Laura Palovuori. Tässä ryhmässä kehitetään erityisesti lasten puhe- ja kuuntelutaitoja. Koululaisten ryhmä on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille, ja ryhmän opettajana toimii Päivi Khleif. Puhe- ja kuuntelutaidon kehittämisen lisäksi keskitymme kirjoitus- ja lukutaitojen vahvistamiseen. Opetus eriytyy ryhmien sisällä oppilaiden kielitaidon ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on huomioida jokainen oppija omana yksilönään, mutta vähimmäistoiveena olisi jo olemassa oleva passiivinen suomen kielen taito.

Lukuvuoden aikana tutustumme eri teemoihin, jotka liittyvät läheisesti Suomeen, suomen kieleen, suomalaisiin perinteisiin ja kulttuuriin. Oppimisessa pyrimme yhdistelemään lasten visuaalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä aisteja.