כיתות ג'-ד'

פעילות 1-לתחילת השנה:

יהורם אומר בסרטון: "אי הבנה טעות בתקשורת".
א. הסבירו, מהי תקשורת?
ב. מי צריך תקשורת?

2.האדם פיתח מכשירים ליצירת קשר עם הסביבה
 1. קראו את קטע המידע ודונו בשאלות:
  1. הסבירו, מדוע מידע ותקשורת הם שני מרכיבים מרכזיים בחיינו?
  2. הביאו דוגמאות לצורך חיוני שמשיגים בני האדם בזכות התקשורת שהם מקיימים עם הסביבה.
  3. הביאו דוגמאות לצרכים אחרים שאנו משיגים בזכות אמצעי התקשורת.
  4. איזה מידע חשוב לכם להעביר ולמי אתם מעבירים מידע זה?
  5. אילו אמצעי תקשורת (מכשירים) משמשים אותנו ליצירת קשר ולהעברת מידע?
  6. שערו מדוע המשיך האדם לפתח את אמצעי התקשורת שהיו ברשותו?
  7. באילו אמצעי תקשורת (מכשירים) אתם משתמשים בחיי היום יום שלכם כדי להעביר מידע זה?
 2. ערכו סקר בנושא שימוש באמצעי תקשורת.
 3. כתבו את הנתונים בטבלת גוגל דוקס ושתפו אותה עם חברי הכיתה.
  1. העריכו, כמה פעמים ביום אתם משתמשים בכל אחד מאמצעי התקשורת?
  2. חשבו את משך הזמן הכולל שאתם משתמשים בכל אחד מאמצעי התקשורת במשך יממה אחת.
3.סיכום במליאה בעקבות איסוף הנתונים
 1. כמה תלמידים בכיתה משוחחים בטלפון הסלולרי ביממה?
 2. כמה תלמידים בכיתה משתמשים במחשבים ביממה?
 3. כמה זמן ביממה בממוצע משוחח תלמיד בכיתה בטלפון סלולרי?
 4. האם לדעתכם יכולה להיות השפעה למשך הזמן שאתם משוחחים בטלפון הסלולרי על בריאותכם? כיצד?
חלק-ב'
 1. הטלפון אינו זמין.
  צפו בהדגמת המורה בכיתה ודונו בשאלות הבאות:
  1. מדוע הטלפון העטוף בנייר האלומיניום לא מצלצל?
  2. למה מתכוונים כשאומרים: "אין קליטה"!
   מה צריך הטלפון לקלוט?
 2. קראו את המידע: תקשורת אלחוטית וענו על השאלות הבאות.
  1. הטלפון קולט אותות בצורת קרינה סלולרית. כיצד אותות אלה נעים עד שהם מגיעים לטלפון?
  2. שרטטו תרשים המתאר את תהליך השידור והקליטה של האותות (קרינה סלולרית) במכשירים סלולריים בחדר בו אתם יושבים.
חלק-ג'
כללים להתנהגות נכונה בשימוש בטלפונים סלולריים

לפניכם קטעי מידע המציגים בעיות הקשורות לשימוש במערכות תקשורת.

עבודה קבוצתית:
 1. בחרו נושא אחד מתוך ארבעת הנושאים הבאים. 
  קראו את המידע בנושא וענו על השאלות: 
  קרינה מטלפונים סלולריים 
  קרינה ממוקדי שידור סלולריים
  נזהרים מקרינה
  חקיקה בנושא הקרינה
  1. מהי הבעיה המוצגת בקטע המידע?
  2. מי מושפע מהבעיה?
  3. באילו דרכים ניתן לצמצם את השפעת הקרינה על האדם?
 2. הציגו בפני חבריכם את הרעיונות המרכזיים בקטע המידע (אפשר להציג בציור, בתנועה, בפנטומימה, בקטע מומחז בכתיבת שיר ועוד).
סיכום

משנים התנהגות ומשפיעים על הסביבה

תכננו ועצבו מדבקה – סטיקר לשימוש זהיר בטלפון סלולרי.

שלב א: תכנון המדבקה – הסטיקר
 1. חשבו על מסר אותו אתם רוצים להעביר.
 2. כתבו משפט קצר וקליט המעביר את המסר.
 3. בחרו סמל, דימוי או איור המבטא את המסר הנבחר.
 4. התייחסו בעיצוב לגודל, לצורה, לצבעים, לאותיות של המדבקה/סטיקר.
 5. תכננו על דף נייר את המדבקה.
שלב ב: עיצוב המדבקה במחשב.
עצבו את המדבקה במחשב. בחרו באחת התכנות : word, power point, publisher.