מערכת למידה בחירום

מערכת שעות שבועית י- יא - יב

מערכת שעות לשכבת י
מערכת שעות שכבת יא
מערכת שעות לשכבת יב