דוד שאול סוגר מעגל

דוד שאול סוגר מעגל - כתבה קצרה לעיתונות המקומית