אודות

דבר המנהלת

מורים ועובדים יקרים,

בית ספרנו הציב לעצמו מטרה להנחיל לתלמידינו דעת, חוכמה ועקרונות בפיתוח חשיבה, בסקרנות אינטלקטואלית, בהטמעת מיומנות בסיסית של למידה וחשיבה, בתפירת "חליפה אישית פדגוגית" המתאימה לכל תלמיד - וכל זאת בבסיס האמונה כי "כל תלמיד יכול".

ובנוסף, להנחיל ערכי יסוד, שבבסיסם עומד כבוד האדם, ערך המציין את מכלול הזכויות והחובות שאנו מחויבים להעמיד לרשותו של כל אדם, כדי שיוכל לממש באופן לגיטימי את האנושי ואת האישי שבאישיותו.

התרבות הארגונית בביה"ס דוגלת בחדשנות, ביזמות, במעורבות כחלק משותפות אמיתית המושתתת על אנושיות והישגיות.

העשייה החינוכית בביה"ס מתבססת על פועלם של אנשים יוצאי דופן בעשייתם.

עבודת החינוך הינה קשה ויום יומית ומחייבת את כל העוסקים בה למקצועיות ורגישות שבצדם תובנה אנושית רבה, תבונה ורגישות לצורכיהם של התלמידים למאווייהם, לשאיפותיהם ולחלומותיהם.

בכל יום ובכל שעה נדרשת תבונה ורגישות יתרה בבניית תקשורת אישית ובין אישית עם התלמידים וצוותי המורים והעובדים. נדרשות רגישות ותבונה להבין דברים שהם מעבר לשפת המילים, רגישות ותבונה בהולכת עיצוב אישיותם של מתבגרים ובהנחלת מודל לחיקוי ודוגמא אישית, בנוסף נדרשת מאתנו היכולת והרגישות להסביר לתלמיד המתקשה ביותר בכיתה גם את החומר הקשה ביותר בדרך המתאימה לו ביותר כך שיבין ויאמין שגם הוא יכול.

מתוך היכרותי אתכם, מורים יקרים, הנכם בתחום החינוך הודות לאמונה בצדקת הדרך, הודות לאהבת התלמידים והודות לאותם רגעי חסד שלעיתים הם מעטים, רגעים בהם נפערות עיני התלמידים והמורה

זוכה לראות "ניצוץ בעיניים" שמשמעו תודה על שהבאת אותי לידי הבנה והצלחה.

רובנו ניצבים כאן היום בפתחה של עוד שנה מאתגרת הודות לאמונה כי תהליכי החינוך בבית הספר מחלחלים ומטמיעים דפוסי התנהגות וחשיבה לא רק בבית הספר אלא בבית ובחברה בכלל.

אני רוצה לקדם בברכה את כולכם, ובאופן מיוחד את המורים החדשים ואת בעלי התפקידים החדשים. אני מאמינה כי בכוחות משותפים נמשיך להוביל את בית ספרנו להצלחה.

אני מאחלת לכם שנה טובה ומוצלחת, שנה של מעורבות, הוראה משמעותית והרבה סיפוק.

בברכת

שנה טובה,

אתי וינקלר