קריית חינוך אמירים ראשון לציון

אתר מגמת תאיטרון

טפסי רישום לתיכון ולחטיבה

טופסי רישום חטע.pdf
טפסי רישום לחטיבה תשפג.pdf

מגמת מוזיקה - אמירים


מגמת תיאטרון אמירים

פלייר מופת


ביולוגיה ליום פתוח.pptx
מחשבת יום פתוח
מגמת ערבית

מגמת תקשורת

פלייר יום פתוח תקשורת.pdf
מדעי החברה סופי
CHOOSING_PHYSICS_2018
פלייר כיתות שחר
הנדסת תוכנה אפליקציות חיצוני.pdf
תקשוב חיצוני.pdf