رزومه و سوابق کاری

 
 
الف) اطلاعات فردی:
 

نام و نام خانوادگی: محمد امین چوبینه

متولد: 1363

شماره تماس: 09171130653- 07116257143

پست الکترونیک: amin_choobineh@yahoo.com

وب سایت:           www.amin-nutrition.orq.ir   
 
                                                                                     **جهت دریافت رژیم غذایی اینجا کلیک کنید**

ب) تحصیلات:

1- دوره متوسطه: از مهر ماه 1377 لغایت خرداد ماه 1381 در دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز با معدل دیپلم 25/18

  نشانی: شیراز- خیابان قصردشت- بلوار شاهد

2- تحصیلات دانشگاهی: از مهرماه سال 1382 لغایت تیر ماه 1386 در دوره کارشناسی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با معدل کل 14/16.

 

ج) تجربیات حرفه ای و اجرایی:

1- در دوران خدمت سربازی از اردیبهشت ماه سال 1387 لغایت تیر ماه 1388 به سمت كارشناس تغذيه معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپاه فجر استان فارس، كه شامل فعاليت هاي آموزش تغذيه و بهداشت جهت پرسنل ، نيروهاي وظيفه و.. ، همچنين به عنوان بازرس و ناظر تغذيه از مكان هاي تغذيه اي اماکن تحت پوشش و ... بوده است.

2- از خرداد ماه سال 1388 تا کنون به عنوان مدیر پروژه در قرارداد تهیه، توزیع و طبخ غذا در منطقه نفتی سیری با شرکت نفت فلات قاره (مجری شرکت امین آرمان جنوب)

نشانی: شیراز- بلوار پاسداران- روبروی پارک کودک- ساختمان میلاد- طبقه دوم واحد 203 (شرکت امین آرمان جنوب).

تلفن: 07118436349

فاکس: 07118436351

3-  مسئول واحد تغذيه و رژيم درماني و مدير بخش غذايي بيمارستان دكتر مير حسيني شيراز، از سال مهرماه 1387 تا کنون.

نشانی: شیراز- بلوار هجرت (پل پارکینگ)

تلفن: 07112284433

4-  مشاور تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه بقیه الله (عج) شیراز از بهمن ماه 1387 تا کنون.

نشانی: شیراز- دروازه کازرون

تلفن: 07117399011

5- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز) سال 1384 و 1385 با انتساب سرکار خانم دکتر شیشه بر ( معاونت پژوهشی وقت).

                                                                     **جهت دریافت رژیم غذایی اینجا کلیک کنید**

د) سوابق علمی و پژوهشی:

1- عنوان طرح: بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی و نگرش تغذیه ای مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر اهواز
 
شماره طرح: 85S.4

سمت: مجری

کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا امانی

تاریخ تدوین گزارش نهایی: بهمن ماه 1386

2- عنوان طرح: بررسی تاثیرآموزش بر آگاهی تغذیه ای دختران دبیرستانی شهر اهواز

شماره طرح: 86S.26

سمت: مجری

کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر دردانه حسین

تاریخ تدوین گزارش نهایی: بهمن ماه 1386

3- عنوان طرح: بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریک و رضایتمندی از روابط زناشویی در مردان شیرازی

سمت: مجری

کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استاد راهنما: جناب آقای دکتر افتخار

وضعیت: در حال اجرا

4- عنوان طرح: بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریک و رضایتمندی از روابط زناشویی در زنان شیرازی

سمت: مجری

کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استاد راهنما: جناب آقای دکتر افتخار

وضعیت: در حال اجرا


ه) تالیفات:

 

1- ارائه 4 مقاله پژوهشي پذيرفته شده در هفتمين سمينار دانش و تندرستي با دریافت گواهي پذيرش آنها از دبیرخانه کنگره که در كتابچه خلاصه مقالات چاپ شده است با عناوين:

1) بررسي تغييرات شاخص هاي تن سنجي در مقاطع و سال هاي مختلف تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي  اهواز.

 2 ) بررسي ارتباط ميان آگاهي هاي تغذيه اي و نمايه توده بدني در دختران دبيرستاني شهر اهواز.

 3 ) بررسي تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس ابتدايي شهر اهوازر.

 4 )بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر اهواز در زمينه تغذيه مادر و كودك و تاثير آموزش بر آن.

 

2- ارائه 6 مقاله پژوهشي پذيرفته شده در اولين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران با دریافت گواهي پذيرش آنها از دبیرخانه کنگره که در كتابچه خلاصه مقالات چاپ شده است با عناوين:

1) اهميت مصرف مغزها در الگوي غذايي ايران: راهكارهايي براي كاهش خطر بيماري هاي قلبي و عروقي.

 2 ) بررسي ميزان آگاهي تغذيه اي در دختران دبيرستاني شهر اهواز و تاثير آموزش بر آن.

 3 ) ارزيابي الگوي تغذيه اي در دانشجويان براساس رشته و مقاطع تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

 4 ) بررسي تغييرات شاخص هاي تن سنجي در مقاطع و سال هاي مختلف تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

  5 ) بررسي ارتباط ميان آگاهي هاي تغذيه اي و نمايه توده بدني در دختران دبيرستاني شهر اهواز.

  6 )بررسي تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس ابتدايي شهر اهواز

 

3- ارايه 13 مقاله پژوهشي در دهمين كنگره سراسري تغذيه ايران با دریافت گواهي پذيرش آنها از دبیرخانه کنگره که در كتابچه خلاصه مقالات چاپ شده است با عناوين:

1)     بررسي ارتباط ميان آگاهي هاي تغذيه اي و نمايه توده بدني در دختران دبيرستاني شهر اهواز.

2)تاثير آموزش بر آگاهي تغذيه اي دانش آموزان سردشت.

3) تعيين اولويت هاي آموزش تغذيه در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي كشور.

4) ميزان استفاده از رژيم هاي غذايي كنترل وزن و ارتباط آن با ويژگي هاي فردي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

5) بررسي ارتباط ميان آگاهي هاي تغذيه اي و نمايه توده بدني در دختران دبيرستاني شهر اهواز.

6) ميزان رضايتمندي از وزن و ارتباط آن با تصوير ذهني افراد از وضعيت وزني خود در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

       7)بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر اهواز در زمينه تغذيه مادر و كودك و تاثير آموزش بر آن.

       8) رابطه جنسيت و الگوي غدايي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

       9 ) بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر سردشت در زمينه تغذيه مادر و كودك و تاثير آموزش بر آن.

       10)ارتباط سن شروع قاعدگي و شاخص نمايه توده بدن در دانشجويان علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

       11) ميزان مصرف صبحانه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز.

       12) ميزان آگاهي تغذيه اي در دختران دبيرستاني شهر اهواز و تاثير آموزش بر آن.

       13) ارتباط سنجي تصوير ذهني دانشجويان علوم پزشكي اهواز از وضعيت وزني خود و نمايه توده بدن آنها

 

4- کنگره سراسري پژوهشگران جوان، مورخ 12 اردیبهشت ماه 87 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

     1) بررسی ارتباط تصویر ذهنی افراد از وضعیت وزنی خود و BMI در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

 

5- نخستین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه جنوب کشور، مورخ 18 لغایت 19 اردیبهشت ماه 87 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

    1) بررسی BMI و ارتباط ان با استفاده از رژیمهاي غذایی در جهت کنترل وزن در دانشجویان

 خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

 

 

6- کنگره بین المللی دخانیات و سلامت مورخ، 9 لغایت 11 بهمن ماه 87 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واحد کیش:

1) Factors associated with overweight and obesity among students of Ahwaz Jundishapur university of medical sciences

 

7- اولین کنگره سراسري دانشجویان علوم تغذیه، مورخ 27 لغایت 28 فروردین 87 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی:

   1 ) بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی هاي تغذیه اي دانش آموزان سردشت.

   2) بررسی ارتباط شاخص هاي تن سنجی با شیوع برخی بیماري هاي مزمن در کارکنان مرد شرکت ملی حفاري استان خوزستان.

 

8-  همایش سراسري تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماري هاي متابولیک و چاقی مورخ 30 آبان لغایت 1 آذر در دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

   1) بررسی ارتباط ورزش و چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز.

9- چاپ مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دارای امتیاز پژوهشی )، دوره 16 شماره 1 بهار 1388 با عنوان : بررسی میزان آگاهی تغذیه‌ای در دختران دبیرستانی شهر اهواز و تأثیر آموزش بر آن.

10- چاپ مجموعه "آموزش تغذیه برای دختران دبیرستانی" در تیراژ 500 نسخه.

11- کتابچه آموزشی "آنچه مادران باید در مورد شیردهی بدانند"

                                                  **جهت دریافت رژیم غذایی اینجا کلیک کنید**

و) توانمندی ها و مهارت ها:

1- مسلط به مهارت های کار با نرم افزارهای office ( ICDL )

2- نرم افزار آماری SPSS

3- آشنایی به زبان انگلیسی در حد مکالمه و درک مطلب

4- مشاوره در زمینه عقد و اجرای قراردادهای خدمات غذایی

5- طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی

6- اجرا طرح های پایش و ارتقاء وضعیت تغذیه ای جهت دانش آموزان مدارس، پرسنل ادارات، موسسات، شرکت ها و ...

7- تنظیم انواع رزیم های غذایی چاقی و لاغری، دوران بارداری، کودکان، نوجوانان، سالمندان، دیابتیک، فشارخون، کلیوی و قلبی-عروقی و...

 

 

ز) عناوین ، لوح ها و تشویق نامه ها:

 

 

1-  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی با حکم سرکار خانم دکتر شیشه بر (معاونت پژوهشی وقت).

2- لوح سپاس هفته پزوهش 21 لغایت 25  آذر ماه 1383 از جانب دکتر رضا امانی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه) و جناب آقای دکتر مجید کاراندیش ( ریاست دانشکده پیراپزشکی).

3- مسئول غرفه دانشکده پیراپزشکی و دریافت لوح سپاس هفته پژوهش 19 لغایت 25 آذر ماه 1384 از جانب دکتر محمد فکور ( معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ).

4- لوح سپاس هفته پژوهش 19 لغایت 25 آذر ماه 1384 از جانب دکتر شریف مراغی (ریاست دانشکده پیراپزشکی).

5- لوح سپاس برگزاری روز جهانی غذا 9 و 10 آبان ماه 1385 از جانب دکتر شریف مراغی ( ریاست دانشکده پیراپزشکی) و دکتر رضا امانی (مدیر گروه تغذیه دانشکده).

6- تقدیرنامه به جهت برگزاری نمایشگاه بهداشت و تغذیه در شرکت پتروشیمی بندر امام از جانب جناب آقای محمد علی خادمیان (رئیس HSE پتروشیمی بندر امام).

7- لوح تقدیر به جهت حضور و همکاری فعالانه در برگزاری غرفه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در برگزاری بیست و هشتمین سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران از جانب علی اکبر پونده نژادان (مشاور مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در امور بهداشت، تغذیه و پزشکی) و دکتر رضا امانی (مدیر گروه تغذیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز).

8- لوح یادبود مشارکت به جهت مشارکت فعالانه در شب شعر وصال از جانب دکتر علی خدادادی (معاون دانشجویی فرهنگی) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

9- لوح یادبود به جهت  دومین همایش کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و شرکت در شب شعر پرچین از جانب خدیجه دهقانی ( رئیس اداره فرهنگی و هنری و دبیر همایش) و آقای دکتر علی خدادادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و رئیس همایش).

10- لوح یادبود به جهت شرکت در شب شعر تب شرجی از طرف معاون دانشجویی و فر هنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

11- لوح تقدیر به جهت شرکت در شب شعر رد پای آفتاب از جنب جعفر علوی کیا معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علو پزشکی اهواز.

12- گواهی شرکت در نخستین جشنواره دانشجویی شعر رضوی و سومین گردهمایی دبیران کانون های شعر و ادب دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مورخ 4 لغایت 6 دی ماه 1383 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 

س) موارد دیگر:

 

 

1- دبیری کانون شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1385.

2- کارورزی در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به میزان 70 ساعت.

3- کارورزی در آزمایشگاه شرکت تولیدی آرد اهواز به مدت 70 ساعت.

4- کارورزی در شرکت تولیدی آراپروتئین (سوسیس و کالباس کارین) به مدت 72 ساعت.

5- کارورزی در شرکت نوشابه زمزم اهواز به مدت 35 ساعت.

6- کارورزی در شرکت دز ماکارون به مدت 35 ساعت.

                                                                                       **جهت دریافت رژیم غذایی اینجا کلیک کنید**

 
Comments