Θρησκεία

ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εισαγωγή 

Ανθελληνισμός Συγκεκριμένων Θρησκειών

Εξορκισμός – Δαιμονολογία

Θεοκρατία

Ισλαμικός Εξτρεμισμός

Κοινωνιολογία – Θρησκεία

Κοσμοθεωρία Θρησκείας

Πολιτικά – Εκκλησία

Σχολές Σκέψης

Χριστιανισμός – Αγία Γραφή

 

Εισαγωγή  

       Η κατσαρίδα μπορεί καί αντέχει 5 φορές τόν βαθμό ραδιενέργειας απ’ ότι ο άνθρωπος . Επίσης, τής κόβεις τό κεφάλι καί τό υπόλοιπο σώμα της παραμένει ζωντανό γιά περίπου 30 ημέρες.

Ο δέ άνθρωπος είναι τό μόνο όν στόν πλανήτη μας, τό οποίο έχει κατορθώσει εδώ καί τουλάχιστον 1500 χρόνια νά παραμένει «ανεγκέφαλο», έχοντας υιοθετήσει τίς Ιουδαϊκές θρησκευτικές αιρέσεις.

-- Η θρησκεία ενός κράτους/έθνους καθορίζει καί τήν ιστορική διαδρομή του. Δέν δύναται δέ, ένα «άθεο» κράτος νά έχει μακρά πολιτισμική διαδρομή. Οι δέ εκπρόσωποι τών μονοθεϊστικών θρησκειών, δέν κατέχουν τήν αποκλειστική πατέντα τού ορισμού τής λέξεως «θεός» ή «θείο» -- ήτοι, γιά έναν ανθρωπιστή, κοσμοπολίτη Έλληνα ο ορισμός τού θεού ή τού θείου μπορεί νά είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν τών πιστών οιωνδήποτε θρησκειών ή ακόμη καί τών ειλικρινώς άθεων.

-- Μερικοί οπαδοί τής πατρώας θρησκείας προσβάλλουν τήν δύναμη τού πνεύματος της, υποβιβάζοντας τήν στό επίπεδο τών μεγάλων δογματικών θρησκειών (οι οποίες επιβλήθηκαν διά τής βίας καί συντηρούνται διά τής συνεχούς πλύσης εγκεφάλου) μέ τό ν’ αναγνωρίζουν ως Έλληνα μόνον αυτόν ο οποίος είναι οπαδός τής Πατρώας Θρησκείας καί ονειρεύεται κάποια ημέρα νά μπορεί νά τιμωρεί αυστηρά (ακόμη καί μέ θάνατο) αυτόν που προσβάλει τούς ιερείς ή ιέρειες της.

Η πρός επιβίωση αυτής λειτουργία τής θρησκείας μαρτυρεί καί τής γένεση αυτής : ενήλικοι μέ συναισθηματική καί επιστημονική νοημοσύνη ίση μ’ αυτή τού εγκεφάλου ενός παιδιού, μεταδίδουν τόν θρησκευτικό τους ιό στά παιδιά τους, μολύνοντας έτσι τήν τωρινή καί μελλοντική μιμική πολιτισμική δεξαμενή.

--The rabbi without Yahweh’s chosen people to goad into submission becomes another divine deputy of the Egyptian pantheon of priestcraft.

 

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

                   Ιουδαιο-Χριστιανισμός

Ο Γιαχβέ-Χριστός όντως έκανε τουλάχιστον ένα ιστορικά τεκμηριωμένο θαύμα : κατόρθωσε νά εξαφανίσει τόν ελληνικό πολιτισμό γιά περισσότερο από 1200 χρόνια.

Οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν τίς βάσεις σ’ όλες τίς θετικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες. Δέν καταπιάστηκαν όμως, μέ τήν προστασία αυτών από τούς βάρβαρους λαούς καί κυρίως από τίς βάρβαρες θρησκείες. Αυτό δέ, διότι δέν διανοήθηκαν ποτέ ότι, ό,τι είχαν δημιουργήσει γιά τόν εξευγενισμό, τήν πρόοδο τής ανθρωπότητος, θά μπορούσε νά σιγήσει γιά πάνω από 1700 χρόνια εξ’ αιτίας τής κυριαρχίας ενός ανώμαλου, μισογύνη, μισάνθρωπου θεού.

Αυτό όμως που δέν έχει εξηγήσει ακόμη η επιστήμη, ενώ έχει αποκωδικοποιήσει τό ανθρώπινο DNA, είναι τό γιατί ακόμη καί σήμερα αποποιούμαστε τών αποκαλυπτικών καί σωτήριων μαθημάτων τής ιστορίας μας.

 

--Ο Εβραίος τής Π.Δ. τό μόνο που είχε καί έχει ν’ αντιπαραθέσει στόν Έλληνα άνθρωπο ήτο καί είναι οι προφητείες, η μαγεία καί ο δογματισμός του. Δηλαδή, τό αντίθετο τής λογικής καί τής επιστήμης – ήτοι, οτιδήποτε τό άλογο, ή μάλλον πιό ακριβές όλες τίς επικίνδυνες ανοησίες που θά μπορούσε νά συλλάβει ο ανθρώπινος νούς.

--«Ερευνάτε τάς γραφάς». Πώς νά τίς ερευνήσω εφόσον έχετε καταστρέψει τίς πρωτογενείς πηγές – καίγοντας τίς βιβλιοθήκες τού αρχαίου ελληνισμού – καί εφόσον ακόμη καί σήμερα τρομοκρατείτε καί διώκετε τούς αντιφρονούντες;

-- Ο Γιαχβέ-Χριστός όντως έκανε τουλάχιστον ένα ιστορικά τεκμηριωμένο θαύμα : κατόρθωσε νά εξαφανίσει τόν ελληνικό πολιτισμό γιά περισσότερο από 1200 χρόνια.

-- Η Ιουδαϊκή θρησκεία καί τά παράγωγα της είναι παθολογικά ερωτευμένη/-α μέ τό δόγμα τους, οπότε ο διάλογος μεταξύ τους είναι μή εποικοδομητικός καί αρκετές φορές επικίνδυνος διότι, ενώ ο ελληνικός λόγος ερωτεύεται καί τό ωραίο τού «άλλου» ώστε νά ευρίσκεται σέ συνεχή διάλογο –  έρωτα καί υπέρβαση εν ζωή καί όχι εις μία αφηρημένη, εξωγήινη πνευματική διάσταση – τό δόγμα τού Γιαχβέ διατάζει ότι όλες οι αξίες τού ελληνικού πολιτισμού αποτελούν κολάσιμες αμαρτίες.

-- Ουδέν κοινόν μεταξύ Αθηνών καί Ιεροσολύμων.

-- Τό οικοδόμημα τής εκκλησίας Αγιά Σοφιά Κωνσταντινουπόλεως στολίζουν κίονες από αρχαίους ελληνικούς ναούς, οι οποίοι εξαγνίστηκαν ενσωματώνοντας σ’ αυτούς μικρό μέρους λειψάνου αγίου.

Χριστόδουλος : (Σεπτ· ’04) : Οι Έλληνες θ’ αφομοιωθούν από τήν Ευρώπη εάν δέν ανατρέξουμε στίς πατρογονικές μας ρίζες. ( πατρογονικές ρίζες = αυτές τών Αγίων Πατέρων · πρόγονοι μας = οι εκ τού Αβραάμ).

-- Μεταληνός, παπάς, καθ· Πανεπιστημίου (αυτό-ανακηρυσσόμενος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, ψυχολόγος, κ.λ.ά) : ΝΕΤ, Δρούζα, 15 Νεομ ’06 : Θέμα : Βασκανία : «… η Νέμεσις ήτο η εκπροσώπηση τού φθόνου ή ζήλιας τών θεών πρός τούς ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούσαν τούς εαυτούς τους εξίσου όμορφους ή ικανούς μέ αυτούς…

 

Εξορκισμός – Δαιμονολογία

--Ο κάθε παπάς εκτελεί τό λειτούργημα τού ψυχολόγου ή τού ψυχιάτρου…

-- Μεταληνός, παπάς, καθ· Πανεπιστημίου (αυτο-ανακηρυσσόμενος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, ψυχολόγος, κ.λ.ά) : ΝΕΤ, Δρούζα, 15 Νεομ ’06 : Θέμα : Βασκανία : «Τό ότι δέ ο ιερέας διαβάζει τήν ευχή τής βασκανίας δέν σημαίνει ότι η εκκλησία αποδέχεται τό ‘’κακό μάτι’’. … ξέρετε, διδάσκω καί Αριστοτέλη στό Πανεπιστήμιο…». Η δέ ετυμολόγηση του τού ρήματος «εποφθαλμιώ» είναι σκέτη ποίηση, τό βάθος καί όφελος τής οποίας μόνο τό ποίμνιο του μπορεί νά συλλάβει.

 

-- Κάθε Πάσχα, τό ελληνικό κράτος στέλνει αεροπλάνο στούς «Αγίους Τόπους» γιά νά φέρει τό «Άγιο Φώς» στήν Ελλάδα.

Ίσως αυτός είναι καί ο λόγος που οι Χριστιανοί δαιμονισμένοι κατέχουν τήν διαφωτιστική πνευματική ικανότητα νά εντοπίζουν τίς εκκλησίες που «εκτελούν» εξορκισμούς, ακόμη καί πρίν τίς μαρτυρίες / σημεία / εκδηλώσεις «εισβολής» τού κακού πνεύματος εις τό σώμα καί πνεύμα τους. Δηλαδή, ο διάβολος οδηγεί τό θύμα του στούς ειδικούς, ήτοι σέ εξειδικευμένους ιερείς οι οποίοι μπορούν ν’ ακυρώσουν τό έργο του.

-- Έλληνες Ορθόδοξοι πληρώνουν τούς παπάδες τους γιά νά βάλουν τά εσώρουχα τους καί άλλα προσωπικά αντικείμενα κάτω από τήν Αγία Τράπεζα γιά ν’ αποκτήσουν υγεία ή γιά νά επηρεάσουν τήν ζωή γνωστών τους προσώπων.

 

Θεοκρατία

Σύμφωνα μέ τό δόγμα τους, η άμεση δημοκρατία καί οι ενεργοί πολίτες της αποτελούν ανάθεμα, έργο τών Ελλήνων, ήτοι, έργο τού διαβόλου... Οπότε, ο πόλεμος τους κατά τής ΑΔΕ θά είναι αμείλικτος.

-- Περσία, Θεοκρατία : Οι άγαμοι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν νά παντρευτούν ως τό τέλος τού Σεπτεμβρίου τού 2008 γιά νά κρατήσουν τίς θέσεις εργασίας τους, καί οι δέ νέο-προσληφθέντες οφείλουν νά είναι έγγαμοι. Σκοπός αυτού τού νόμου είναι η μείωση τού πολύ μεγάλου αριθμού τών γυναικών που εξαναγκάζονται νά ασχολούνται μέ τόν αγοραίο έρωτα.

-- The Christians by destroying the temples of science – universities, libraries, research, … - cast the human race into the sheer invalidism of the Dark Ages.

 

Ισλαμικός Εξτρεμισμός

                        Η ιστορία αποκαλύπτει ότι τό θρησκευτικής προέλευσης μίσος δέν είναι αποκλειστικό γνώρισμα τού φονταμενταλιστικού ισλαμισμού.

Χίζμπ ουτ-Ταμίρ : εξτρεμιστική ομάδα

-- (2001 Οκτ·) : Μοίρασε στά τεμένη τής Βρετανίας τό φυλλάδιο μέ τίτλο ‘’ Η εκστρατεία ανατροπής τού Ισλάμ είναι ιδεολογία καί σύστημα ’’ : «... Η Αμερική κήρυξε σταυροφορία εναντίον τού Ισλάμ καί τών μουσουλμάνων καί φθονούν τήν δύναμη τού Ισλάμ. ...(περιφρονεί καί ειρωνεύεται τό Ισλάμ μέ κάθε ευκαιρία), ταπεινώνει τά αληθινά παιδιά του, διαφθείρει τίς κοινωνίες του, λεηλατεί τούς θησαυρούς του, σκοτώνει τούς αθώους καί προκαλεί καθημερινά τήν πίστη τών μουσουλμάνων. Ενώ οι σταυροφόροι τού παρελθόντος σκόπευαν νά καταλάβουν μέρη τής ισλαμικής γής, η σημερινή σταυροφορία που εξαπολύθηκε εναντίον τού Ισλάμ καί τών μουσουλμάνων αποσκοπεί στήν απαρνηθούν τήν παράδοση τους καί νά ασπαστούν τήν ιδεολογία τού υλισμού. ... (πρέπει ν’ αποδεχτούμε ) τήν ορθή ισλαμική άποψη : ότι τό Ισλάμ είναι χάκ (η αλήθεια) καί οτιδήποτε άλλο εκτός τού Ισλάμ είναι μπατίλ (ψέμα) ... (ο Θεός) έθεσε τό περίγραμμα τής σχέσης ανάμεσα στό Ισλάμ καί σέ άλλες θρησκείες ή δόγματα. Αυτό τό περίγραμμα λέει ότι τό Ισλάμ καί οι κούφρ (άπιστοι) δέν θά αναμειχθούν ποτέ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οπουδήποτε. ...».

{ Αυτή η ομάδα – όπως καί τό πλήθος εξτρεμιστών από τήν Β. Αφρική έως τό Πακιστάν καί τήν ΝΆ Ασία – διαλαλούν μέ μένος ότι η μόνη καί υποχρέωση τού πιστού είναι ο τζιχάντ (ο ιερός πόλεμος) κατά τών απίστων. }

 

Κοινωνιολογία – Θρησκεία

 [ Επίσης, κοίτα : Εξομολόγηση, Εξορκισμός ]

Είναι αφύσικο νά είναι κανείς άγιος – δηλαδή νά μήν ποθεί μία ωραία γυναίκα αλλά νά γίνει καλόγερος, νά μήν ζητά τήν αναγνώριση, τόν σεβασμό τών συμπολιτών του αλλά αντιθέτως τήν αφάνεια.

Ο δέ υγιής άνθρωπος βρίσκει τήν ευτυχία μέσα στήν περιπέτεια μίας δημιουργικής ζωής. Ο δέ άγιος υπάρχει μόνον όταν υπάρχουν πρόβατα γιά νά γίνει ο ποιμένας τους.

 

-- Ο καθολικός καί ο ορθόδοξος δέν καταλαβαίνει τήν γλώσσα τής θείας λειτουργίας τους, καί όμως αισθάνονται θρησκευτική κατάνυξη.

-- Religious fundamentalism scares me, alarms me just like all forms of fundamentalism; the O.T, though, terrifies me since even in the age of space-travel, it has not only survived intact as the true word of God, but it reins firmly in the USA and in the minds of the Orthodox Jews and Greeks.

-- Η παραμυθολογία – τού είδους : ο εκλεκτός λαός τού θεού, …, ο Χάρρυ Πόττερ – αποτελεί θνησιγενή απόλαυση καί ενεργή εστία γέννησης τού παραλόγου.

-- Οι Ρωμιοί μεταμορφώνονται σέ φτεροπόδαρους όταν πρόκειται νά παρακολουθήσουν κάτι τό υπερφυσικό : μία εικόνα που «δακρύζει», κτ.λ.

-- (Alter, 31-04-02) : Ευχέλαιο θά πρέπει νά κάνουν στόν Ολυμπιακό γιατί τραυματίστηκε κι άλλος παίκτης του. …Ο Ηρακλής στό Άγιον Όρος γιά προσκύνημα…ανάγκη νά κερδίσουν…μόνο μέ τήν βοήθεια τού θεού.

-- Β. Ιρλανδία : Οι Ιρλανδοί Προτεστάντες δέν επιθυμούν τήν ένωση μέ τήν πατρίδα τους ώστε νά παραμείνουν υπό τήν κηδεμονία τού ομόθρησκου κατακτητή τους, τούς Άγγλους. Κάθε Ιούλιο, εορτάζουν τήν νίκη τους κατά τών Καθολικών ομοεθνών τους μέ πυροβολισμούς, ανάβοντας φωτιές καί μέ προκλητικές παρελάσεις στίς συνοικίες τών Καθολικών.

 

Άγιοι Πάπες ανά τούς αιώνες

Έτος μ.Χ.

Αρ· Παπών

Άρ· Άγιων Παπών

Πάπες – Άγιοι Π.

% Αγίων Παπών

60 - 260

26

24

-2

92%

260 – 460

24

20

-4

83%

460 – 660

32

16

-16

50%

860 – 1060

55

 2

-53

  3.6%

1060 – 1260

38

1

-37

  2.6%

1260 – 1460

35

1

-34

  2.8%

1460 – 1660

27

1

-26

  3.7%

1660 – 1860

18

0

-18

  0%

1860 – 2004

 9

1

-8

  7.7%

 

300

80

 

 

Από τό 60 έως τό 260μ.Χ ανακηρύχτηκαν 24 Πάπες Άγιοι · από τό 900 έως τό 1900μ.Χ μόνο 4 Πάπες ανακηρύχτηκαν Άγιοι – 1 Άγιος / 250 έτη – καί 0 Άγιοι γιά 200 χρόνια (1660 – 1860μ.Χ, περίοδος τής αναγέννησης τού ανθρώπινου πνεύματος).

Από δέ τό 860 – 2004 τό Άγιο Πνεύμα φώτιζε τούς Πάπες καί τους Καθολικούς μόνο κατά 3,4% · λέτε γι’ αυτό καί ο Δυτικός πολιτισμός έχει διαγράψει μία απαράμμιλη πορεία βαρβαρότητας;

 

-- Ο Γιαχβέ αυξάνει τήν φτώχια θεσμοθετώντας την στίς «10» εντολές του Έξοδος λδ`19-20, καί ο Χριστός τήν ανάγει σέ αγιοσύνη.

 

Κοσμοθεωρία Θρησκείας

--Ο Γιαχβέ τής Π.Δ. επέβαλε τήν νηστεία στούς πρωτοπλάστους. Τό εδεσματολόγιο του απαγορεύει ρητώς τήν γεύση τού καρπού τού δένδρου τής γνώσεως.

-- Τό κύριο μήνυμα τού Χριστιανισμού είναι η αγάπη. Πώς όμως είναι δυνατόν ο θεός νά τό είχε ξεχάσει γιά χιλιάδες χρόνια, καί μάλιστα νά είναι ο εκπρόσωπος τής αντι-αγάπης σ’ όλη τήν Π.Δ. ;

 

Πολιτικά – Εκκλησία  

Εξομολόγηση

   Ο πρόεδρος Πούτιν εξομολογείται στόν Πατριάρχη τής Ρωσίας. Αυτός, ως πράκτωρ τής KGB μαρτυρεί τά λεγόμενα τού προέδρου του στόν αρχηγό τής KGB, ο οποίος, ως έχει υποχρέωση πληροφορεί τόν πρόεδρο του γιά τίς αποκαλύψεις τού Πατριάρχη τους...

 

Σχολές Σκέψης

Δύναται ο Ορθόδοξος Έλληνας νά μελετήσει δωρεάν στίς (ανύπαρκτες) δημόσιες βιβλιοθήκες ή στήν ιστοσελίδα τής Εκκλησίας του τήν Αγία Γραφή ( τήν Παλαιά Διαθήκη τών Ο΄ καί τήν πρώτη ελληνική Καινή Διαθήκη ) καί τά γραπτά έργα τών πατέρων καί αγίων αυτής ;

Εάν όχι, τότε γιατί οφείλει ο πιστός, ή ακόμη καί ο αλλόθρησκος ή άθεος, νά καταβάλει ένα αρκετά υψηλό χρηματικό ποσό αγοράζοντας τά προαναφερθέντα βιβλία ώστε νά μπορεί μελετήσει τόν λόγο τού Αληθινού Θεού ;

 

--Ο Γιαχβέ έπλασε τούς πρώτους κατ’ εικόνα καί ομοίωση Του. Εφ’ όσον οι πρωτόπλαστοι δέν είχαν γευτεί τά φρούτα τού δένδρου τής γνώσεως καί ούτε εγνώριζαν τήν διαφορά μεταξύ τού καλού καί κακού, τότε ο Γιαχβέ δέν ήτο ούτε παντογνώστης ούτε ήτο αγαθός.

 

-- Εάν ερχόταν κάποια ανώτερη δύναμη καί μού έλεγε, «ζήτησε ό,τι θέλεις καί θά πραγματοποιηθεί», τότε θά πίστευα ότι μερικοί ημίθεοι ή κάποιοι θεοί είναι επικινδύνως ηλίθιοι. Αυτό δέ διότι όταν εμπιστεύονται στόν άνθρωπο δύναμη τήν οποία δέν κατανοεί, τότε καί αυτοί είναι επιπόλαιοι σάν τόν άνθρωπο.

Επεξήγηση – Ερώτηση : Υπάρχει θεός ή ημίθεος που θά εκπλήρωνε τήν ευχή ανθρώπου που επιθυμεί τήν καταστροφή τών πάντων εκτός τής οικογένειας του καί ένα ζεύγος από τό κάθε είδος ζώου, πτηνού, κ.τλ., όπως στήν παραμυθολογία τού κατακλυσμού τού Νώε;

Ο Γιαχβέ όχι μόνο δέν είναι ο αληθινός θεός, αλλά καί ο ίδιος ο θεός του – ή μάλλον τό τζίνι του – είναι δημιούργημα τής αρρωστημένης, καταπιεσμένης καί κομπλεξικής ανθρώπινης φαντασίωσης τού ιερατείου του.

 

--Πόσες φορές αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη τήν λέξη : α)- αγάπη (αγάπη, αγαπημένος, αγαπητός, αγαπητικός, τού αγαπητικού, αγαπά, αξιαγάπητο, στοργή / τρυφερή φροντίδα) ;  = 83+88+88+54 = 313 φορές. Σημαίνουν έστω καί μία φορά «αγάπα τόν αλλοεθνή» ; Ουδέποτε, αλλά αντιθέτως διατάζει τήν καταδίωξη καί εξαφάνιση του, εκτός από αυτούς που χρειάζονται ως δούλους, β)- ιατρική ; à = 1 (Παρ·17:22),

γ)- τέχνη, καλλιτέχνες, καλλιτεχνικό ; à = 1 (Χρον·2:7),

δ)- φιλανθρωπία, φιλάνθρωπος, αδελφοσύνη, επιστήμη, πολιτισμός, δημοκρατία, δικαιώματα, ... = Μάντεψε*.

Αλλά η λέξη Κύριος (καί οι κλήσεις του) αναφέρεται 7172, σύμφωνα μέ “Bible Concordance, Zondervan Publishing House.”

*( μηδέν φορές ).

 

-- Χριστιανισμός : Προϋπόθεση αγιοποιήσεως προσώπου : μετά θανάτου του/της πραγματοποίηση θαυματουργούς πράξεως = παραβίαση νόμων τής φύσεως.

 

-- Ο φόβος διαρκεί περισσότερο από τήν αγάπη καί σκοτώνει τήν αγάπη · οπότε ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία τής αντι-αγάπης, μιάς καί έχει εδραιωθεί στόν φόβο – τήν κόλαση, τήν αιώνια τιμωρία, μή ελευθέρα βούληση, κτ.λ.

 

Ο θεός Ιησούς Χριστός προϋπήρχε όλων τών αγίων πατέρων – Αβραάμ, Μωυσής, Ιησούς τού Ναυή, … -- τής Παλαιάς Διαθήκης. Μιάς καί αυτοί διέπραξαν τά πιό απεχθή εγκλήματα, ο Ι.Χ. δέν ήτο τότε ο θεός τής αγάπης, όπως τόν αποκαλούν οι οπαδοί τού Χριστιανισμού ; Βάση κυρίως τών δοξασιών τής Παλαιάς Διαθήκης, οι ιεράρχες τού Χριστιανισμού διέπραξαν τά πιό απεχθή εγκλήματα κατά τής ανθρωπότητος, τής φύσης καί τής επιστήμης. Όταν εδραιώθηκε ο Χριστιανισμός, γιατί δέν εμπόδισε τήν υιοθέτηση τής Παλαιάς Διαθήκης στήν Αγία Γραφή αυτού ; 

Μήπως επιτέλους θά πρέπει νά κατανοήσουμε ότι ακόμη καί στήν πίστη η στοιχειώδης λογική έχει τήν θέση της ;

Τό πρόβλημα επικοινωνίας μέ τούς θρησκόληπτους μέσω έλλογου συλλογισμού έγκειται εις τό ό,τι πιστεύουν σέ δόγματα, τά οποία εξ ορισμού δέν επιδέχονται τήν έλλογη ανταπόδειξη, ούτε τά επιστημονικώς τεκμηριωμένα θεωρήματα που αποδεικνύουν τό παράλογο τών ισχυρισμών τους περί τής ανθρώπινης φύσεως καί τών ιδιοτήτων τού θεού που υπερασπίζονται.

 

 

--Η λειτουργία στά μοναστήρια τού Αγίου Όρους ξεκινά στίς 3:30 τό βράδυ καί τελειώνει περίπου στίς 5:45π.μ. Δοξάζουν τόν Γιαχβέ μέσα στήν νύχτα, πράξις βλαβερή γιά τήν υγεία τών μονίμως συμμετεχόντων καί τελείως παράξενη μιάς καί ο Γιαχβέ-Ι.Χριστός θεωρείται ο θεός τού φωτός καί όχι τού σκότους.

 

-- Τό Σύμπαν είναι τόσο μυστηριώδες, αχανές, γεμάτο ομορφιά καί δύναμη που είναι αδύνατο νά υπόκειται στούς νόμους τών θεών που έχουν ή θά εφευρεθούν από τό οιονδήποτε ανθρώπινο εγκέφαλο.

 

-- Μπορεί ένας θεός νά γίνει άνθρωπος – ήτοι, κατά δισεκατομμύρια φορές λιγότερος απ’ ότι είναι ; Όχι, διότι τότε παύει γιά πάντα νά είναι θεός, καί οπότε οι θεοί έχουν limitations imposed on them by themselves.

 

-- Μέ βάση τήν Αγία Γραφή, τό Ευχολόγιο, καί τά λοιπά Ιερά Βιβλία τής Ορθοδοξίας, τό αντίθετο τής «εκκλησίας» (μέ τήν ορθή, αρχαιοελληνική έννοια τού λήμματος) πρέπει νά είναι τό «ποίμνιο».

Οπότε οι σωστοί ορισμοί είναι : εκκλησία =  Χριστοσυναγωγή ή Χριστοναός ή Χριστοοίκος · Μητροπολίτης = Χριστοέπαρχος, κτ.λ.

 

-- A great number of Greeks are invalids, senile grown-up anthropoids without ever going through their teen-age years, as, since the moment they’re born, the orthodox mist of incense clouds their brain cells, which are normally and naturally used by any other free human being to adduce reason and logos.

 

--1 Απρ· ’08, απεβίωσε ο σύζυγος τής μακαρίτισσα Μ. Μερκούρη – Αμερικανός μέ Ρωσοεβραίικη καταγωγή. Η νεκρώσιμος λειτουργία καί ο επικήδειος λόγος θά τελευτούν στήν Εβραίικη συναγωγή καί θά ταφεί δίπλα στήν σύζυγο του στό Πρώτο Νεκροταφείο.

Ερώτημα : Μπορεί ένας Μουσουλμάνος ή ένας άθεος νά ταφεί στό Πρώτο Νεκροταφείο ;

 

-- Any Χ person who is a mathematician, or a biologists, or a mechanic, … we simply call him X or Mr.X. But professions that pacify our fear of after life (which fear gives power to Y’s representatives: priests, high officials, …) are accompanied by the title : Father, Bishop, Holy, Dr. X; and also authority which we fear, i.e. the one that has the power to use force, we address with : Officer X, General X, etc.

Teachers, researchers, philosophers are the ones who set us free…, garbage collectors who contribute greatly to making our cities livable, and yet we simply address them simply with X, or Mr. X.

 

            Λυπάμαι που δέν υπάρχει κόλαση διότι αυτή είναι η τιμωρία που αξίζει στούς δολοφόνους άγιους τής Παλαιάς Διαθήκης, στούς περισσότερους Πατέρες, αρχικληρικούς καί βασιλείς Χριστιανούς.

 

Kurtz, Paul : καθηγητής Φιλοσοφίας στό κρατικό Πανεπιστήμιο τής Νέας Υόρκης, διευθυντής τού Κέντρου Έρευνας καί εκδότης, αρχισυντάκτης τού περιοδικού Free Inquiry.

-- «Οι ουμανιστές αντιλαμβάνονται τό πεπερασμένο τής ανθρώπινης ύπαρξης, όπως καί τό ότι η ζωή, άν καί κυλά καί γλιστρά απ’ τά χέρια μας, είναι υπέροχη, καί τήν απολαμβάνουν. ... τό νά δίνεις καί νά παίρνεις αγάπη εξευγενίζει καί ανυψώνει τόν άνθρωπο».

-- «Πόσο παράξενο είναι στ’ αλήθεια, παρ’ ότι ισχυρίζονται ότι η πίστη τους τούς προσφέρει ανακούφιση καί στήριξη, οι περισσότεροι θρησκευόμενοι άνθρωποι φαίνεται ότι φοβούνται τόν θάνατο τουλάχιστον όσο οι άθεοι. ... όταν φτάνει τό Τέλος, μερικοί πιστοί αισθάνονται λιγότερο σίγουροι γιά τήν μετά θάνατον ζωή απ’ όσο νόμιζαν. ... Οι ανθρωπιστικές ιδέες μου όχι μόνο μέ βοήθησαν νά αντιμετωπίσω τόν θάνατο τής μητέρας μου, μέ βοήθησαν νά γίνω καλύτερος».

-- «Πιστεύω βαθιά στήν αξία τού εορτασμού τών σημαντικών σταθμών τής ζωής τών ανθρώπων – τήν γέννηση ενός παιδιού, τήν αποφοίτηση..., τόν γάμο... τόν θάνατο. ... Αυτές οι τελετές μπορούν νά πραγματοποιηθούν χωρίς τίς παγίδες τής θρησκείας». ...

Ο Θρήνος είναι βέβαια προσωπική υπόθεση. Όμως τό νά μοιραζόμαστε τόν πόνο σου βοηθά, ανακουφίζει. Κάθε άνθρωπος που πεθαίνει... έχει τήν δική του θέση στήν μνήμη όσων τόν γνώρισαν, τόν αγάπησαν ή ακόμη τόν μίσησαν ή φοβήθηκαν».

«Η ουμανιστική κηδεία είναι μή θρησκευτική καί οδηγεί σ’ ένα είδος κάθαρσης...»

 

Laplace, Pierre-Simon, (Γάλλος μαθηματικός, αστρονόμος, φυσικός, 1749-1827) : Όταν ο Ναπολέων τού εξέφρασε τήν απορία του γιά τήν μή αναφορά τού θεού στά μαθηματικά συγγράμματα του, τού απήντησε : «Κύριε, δέν χρειάστηκα αυτήν τήν υπόθεση.»

 

Luther, Martin (1483-1546) :

-- Μέ πλήρη επίγνωση τής καταστρεπτικής δράσης τού λόγου καί τής λογικής επί τών δογμάτων τής θρησκείας του, προειδοποιούσε καί κατατρόμαζε τό ποίμνιο του γιά τά δαιμόνια πνεύματα : «Η λογική είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τής πίστης · ποτέ δέν γίνεται αρωγός τών πνευματικών πραγμάτων, καί πολύ συχνά αγωνίζεται κατά τού Θείου Λόγου, αντιμετωπίζοντας μέ περιφρόνηση όλα όσα προέρχονται από τόν Θεό. ... . Όποιος θέλει νά είναι χριστιανός πρέπει νά αποστρέφει τό βλέμμα από τήν λογική του. ... . Η λογική πρέπει νά καταστραφεί σέ όλους τούς χριστιανούς.»

-- «... οχιάς γεννήματα... .Όλοι οι Εβραίοι πρέπει νά διωχτούν από τήν Γερμανία».

 

Mill, John Stuart (Άγγλος φιλόσοφος, οικονομολόγος, 1806-1873) :

-- «Ο κόσμος θά έμενε άναυδος άν γνώριζε πόσο μεγάλο ποσοστό από τά λαμπρότερα στολίδια του, από τούς πλέον διαπρεπείς ανθρώπους, που χαίρουν γενικής εκτιμήσεως γιά τήν σοφία καί τήν αρετή τους, διακατέχονται από πλήρη σκεπτικισμό απέναντι στήν θρησκεία».

 

Nehru, Jawaharial, (ο πρώτος Πρωθυπουργός τών Ινδιών, 1889-1964) : «Τό θέαμα αυτού που ονομάζεται θρησκεία – ή, εν πάση περιπτώσει, οργανωμένη θρησκεία – στήν Ινδία όπως καί αλλού, μου προκαλεί απέχθεια καί συχνά τό έχω καταδικάσει ευχόμενος νά μπορούσα νά τό εξαλείψω. Σχεδόν πάντα φαίνεται νά αντιπροσωπεύει τήν τυφλή πίστη καί τήν αντίδραση σέ καθετί νέο, τόν δογματισμό, τήν μισαλλοδοξία, τήν δεισιδαιμονία, τήν εκμετάλλευση καί τήν διατήρηση παγιωμένων συμφερόντων.»

«Συζητάμε γιά μία κοσμική Ινδία... . Εκείνο που σημαίνει είναι ένα κράτος τό οποίο τιμά εξίσου όλες τίς θρησκείες καί τούς δίνει ίσες ευκαιρίες · η Ινδία έχει μακρά ιστορία θρησκευτικής ανοχής... . Σέ μία χώρα όπως η Ινδία, η οποία έχει πολλές διαφορετικές θρησκείες καί πιστεύματα, δέν μπορεί νά οικοδομηθεί αληθινή εθνική συνείδηση παρά μόνο στήν βάση ενός κοσμικού κράτους.»

 

Wilde, Oscar : «Η αλήθεια, σέ θρησκευτικά ζητήματα, είναι απλώς η άποψη που έχει επιβιώσει.»

 

Χριστιανισμός – Αγία Γραφή

--Όσο μεγαλύτερη η άγνοια τού πιστού, τόσο ισχυρότερη η έμπνευση του από τήν Π.Δ.

-- Όταν πιστεύεις στήν ύπαρξη τού διαβόλου, τότε υπάρχει καί ο Θεός τών Χριστιανών. Η άρνηση τής υπάρξεως τού διαβόλου ισοδυναμεί μέ απιστία.

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

 

Comments