Θέμις

Ελλάς – Θέμις

Αλήθεια – Τεχνολογία 

Επιχειρήσεις

Ισονομία

Οστρακισμός

Φυλακές – Ιδεολογία

 

Αλήθεια – Τεχνολογία  

Σήμερα δύο ψευδομάρτυρες αρκούν νά σού καταστρέψουν τήν ζωή ή νά σού δημιουργήσουν οδυνηρή ταλαιπωρία καί οικονομική απώλεια. Η δέ επιστήμη τού DNA, τών δαχτυλικών αποτυπωμάτων κ.τ.λ. βοηθά μέ απόλυτη αμεροληψία στήν εξιχνίαση εγκλημάτων. Παρόλα αυτά, η χρήση τής εικονόληψης καί ηχόληψης γιά τήν καταγραφεί παράνομης ή εγκληματικής πράξεως, θεωρείται ότι παραβιάζει τά " ανθρώπινα δικαιώματα τού ατόμου " ( !!!) – άν καί έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί καί ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας –  καί υπάγεται στήν τού δικαστηρίου κρίση νά χαρακτηρίσει τήν εικονόληψη καί ηχόληψη ως αιτιολογημένη ή ποινικώς κολάσιμη, ενώ εισαγγελείς καί δικαστές λόγω φόρτου εργασίας εργάζονται καί στό σπίτι τους ακόμη καί Σαββατοκύριακα χωρίς αρκετές φορές νά μπορούν νά αποτρέψουν τήν παραγραφή εγκληματικών πράξεων.

Ενώ οι περισσότεροι ιατροί είναι υπέρμαχοι τής πιστής εξάσκησης τής προληπτικής ιατρικής, άν καί αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματός τους, οι δέ "έχοντες καί κατέχοντες’’ μέ νόμους περί "απορρήτου" καί "προσωπικών δεδομένων" αποκτούν ασυλία δημιουργώντας πρότυπα κατά τά οποία η "ύβρις" θεωρείται εξυπνάδα.

                                    Εικονογράφηση – Ηχογράφηση

{ Προσωπικά δεδομένα.

Μέ μία απλή χειραψία μπορούν νά καταγράφουν ότι έχει η μνήμη τού κινητού σου τηλεφώνου, καί μ’ ένα απλό λογισμικό νά κρυφακούν τίς συνομιλίες σου. Η οθόνη τού υπολογιστή σου εκπέμπει ακτινοβολία έως καί τά 150 μέτρα ικανή  νά ληφθεί από έναν απλό δέκτη καταγράφοντας έτσι όλα τά οποία βλέπεις καί εσύ στήν οθόνη σου. Ένας δορυφόρος κατασκοπίας έχει τήν δυνατότητα νά σέ βλέπει καί νά σ’ ακούει όταν ευρίσκεσαι καί σέ κλειστούς χώρους – όπως, στό σπίτι σου, στήν δουλειά σου, κτλ. Όταν χρησιμοποιείς τήν πιστωτική σου κάρτα, τούς μαρτυράς τίς προτιμήσεις, ανάγκες ή ακόμη τίς αδυναμίες καί πιστεύω σου. Οι τράπεζες, οι πολύ-εθνικές εταιρείες, η εφορία καί τό κράτος γνωρίζουν περισσότερα γιά σένα από τόν πιό στενό σου φίλο ή ακόμη καί γεγονότα τής ζωής σου τά οποία έχεις ξεχάσει · οι δέ μυστικές υπηρεσίες, ή ένας καλά εξοπλισμένος ιδιωτικός αστυνομικός μπορεί νά μάθει τά πάντα γιά σένα. Ήτοι, χάρις στήν τεχνολογία τών μικροψηφίδων, ζούμε σ’ έναν γυάλινο κόσμο γιά όσους διαθέτουν τά απαραίτητα μέσα καί απολαμβάνουν τήν προστασία τού νόμου.

   Γνωρίζουμε τούς μισθούς τών δημοσίων υπαλλήλων, δικαστών, καθηγητών, αστυνομικών, …· γνωρίζουμε τό κατώτατο ημερομίσθιο, καί ότι 750.000 συνταξιούχοι τού ΙΚΑ εισπράττουν περί τά €450 / μήνα. Γιατί δέν μάς επιτρέπεται νά γνωρίζουμε τίς αποδοχές τών ‘’αστέρων’’ δημοσιογράφων, τό πόθεν έσχες πολιτικών καί υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων, …, τό κέρδος εταιριών πού πληρώθηκαν γιά ένα κρατικό έργο από όλους εμάς τούς φορολογουμένους ;

   Αυτό πού είναι νόμιμο είναι τό νά γνωρίζει η ελίτ όλα όσα χρειάζεται γιά σένα ώστε νά σ’ έχει υπό τόν έλεγχο της, καί νά δύναται νά σέ ‘’εξολοθρέψει’’ όταν βλάπτεις τά συμφέροντα της.

Αυτό πού δέν είναι νόμιμο είναι νά γνωρίζουμε εμείς τίς παράνομες δραστηριότητες τους καί τήν σκανδαλωδώς ονειρεμένη ζωή τους.

Γιά τούς ανωτέρω λόγους εφεύραν καί επέβαλλαν τήν ‘’Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’’. à ΑΔΕ : Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης. }

            Ο άνθρωπος ανακάλυψε τήν γραφή καί οι επιστήμες απογειωθήκαν · ανακάλυψε τό τυπογραφείο καί οι μάζες πήγαν σχολείο γιά νά μάθουν τίς αλήθειες καί τά ψέματα πού έπρεπε (καί πρέπει) νά μάθουν.

Η εικονογράφηση καί η ηχογράφηση, οι οποίες τελειοποιούν τήν καταγραφή τής ανθρώπινης ιστορίας, δέν λένε ψέματα, αλλά αντιθέτως μαρτυρούν πολλές αλήθειες οι οποίες δύσκολα μεταβιβάζονται στό χαρτί.

 

 

Επιχειρήσεις

Όταν οι νόμοι γράφονται καί ψηφίζονται από αντιπροσώπους οι οποίοι θέτουν τό κόμμα τους υπεράνω τού κοινού αγαθού, τότε τό κεφάλαιο δύναται νά τούς ερμηνεύει καί νά τούς εφαρμόζει σύμφωνα μέ τά συμφέροντα του.

 

 

Ισονομία

--Η ισονομία δέν έχει ισχύσει ποτέ γιά τήν ελίτ καί τούς εξουσιάζοντες από τήν ημέρα ιδρύσεως τού νεοελληνικού κράτους :

Ο Υπουργός Μεταφορών, Λιάπης, δύο φορές ζήτησε από τόν Αρχιεπίσκοπο νά μήν χρησιμοποιεί τίς λεωφορειολωρίδες.

Ο Υπ. Παυλόπουλος κατ’ επανάληψη διέσχιζε καθέτως κεντρική λεωφόρο μέ αποτέλεσμα νά συγκρουστεί μέ μοτοσικλετιστή

 

Οστρακισμός

Παραδείγματα : 1ον)- Ο θεολόγος Κ. Σιαμάκης, συγγραφεύς τού βιβλίου Οι Έκφυλοι, οστρακίζεται όχι διότι απεχθάνεται τόν ελληνισμό αλλά διότι τόν πολεμά παραποιώντας συνειδητά τήν αλήθεια – τίς αρχαίες πηγές, τήν βυζαντινή καί νεο-ελληνική ιστορία. Τά δέ βιβλία του κατατάσσονται στήν κατηγορία 5347 ( 5= παραπληροφόρηση, προπαγάνδα · 3= αρχαία Ελλάς · 4= νέα Ελλάς · 7= πολιτισμός ).

2ον)- Η πανεπιστημιακός βυζαντινολόγος Αρβελέρ : «Πρέπει νά καταλάβουμε ότι δέν είμαστε Έλληνες». Εννοεί ότι δέν είμαστε βιολογικώς απόγονοι τών αρχαίων Ελλήνων καί υποστηρίζει ότι Έλληνες είναι οι κατέχοντες (τουλάχιστον) τήν ελληνική παιδεία. Δέν οστρακίζεται διότι «τεκμηριώνει» (γιά άλλους όχι) τά λεγόμενα της βάσει ιστορικών πηγών. Εάν όμως μέσω τού DNA  μπορέσουμε ν’ αποδείξουμε ότι είμαστε απόγονοι τών αρχαίων Ελλήνων, καί αυτή συνεχίσει νά υποστηρίζει τήν προαναφερθείσα θέση της, τότε οστρακίζεται.

 

Φυλακές – Ιδεολογία

Παρ’ Έλλησι σπανίως ήτο εν χρήσει η φυλάκισις ως τιμωρία, διότι εθεωρείτο ύβρις νά στερηθή κάποιος τήν ελευθερίαν του (ελευθερία = τό ελεύθειν όπου ερά τίς). Συνήθης τιμωρία διά τά πάσης φύσεως αδικήματα ήσαν τό πρόστιμο, η εξορία, καί διά τά βαρύτατα παραπτώματα η θανατική ποινή. Οι καταδικαζόμενοι διά χρέη εδεσμούντο μέχρις αποπληρωμής. Η φυλάκισις ή φυλακή εκκαλείτο ως έκ τούτου αναγκαίον ή δεσμωτήριον, καί κατ’ ευφημισμόν οίκημα ή κέραμος. Εκκαλείτο προσέτι ειρκτή (είργω = εμποδίζω τήν έξοδον), χάψη (έκ τού κάπτω), γοργύρα (έκ τού γεωρύχω), απασιτόν, αλεωρή, απόκλεισμα. Τό «φυλακίζειν» ελέγετο δείν ( = δένειν). Εις τόν όρκον τών βουλευτών αναφέρεται : «ουδέ δήσω Αθηναίων ουδένα.»

 

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments