Πολιτισμός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

I— ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

            Αφύπνιση

            Φιλοξενία

            Ανθρώπινα Δικαιώματα

            Αρχαιολογία

IIΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

            Αντι-πολιτισμός

            Αντι-πολιτισμός τού ΛΕΑ

III— ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αφύπνιση

Φιλοξενία

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αφύπνιση

            Ενεργούμε καθημερινά καί σχεδιάζουμε τό μέλλον μας μέ βάση τών κοινωνικών καί φυσικών ορίων δυνατοτήτων μας – όπως, τήν οικονομική μας κατάσταση, τήν κοινωνική μας θέση, τόν θάνατο, τίς αρρώστιες, … · ποτέ δέν τίς έχουμε αντιμετωπίσει ως θεραπεύσιμες αρνητικές καταστάσεις. Η θεωρία τού ατόμου, η κβαντική φυσική, η βιοτεχνολογία, η αποκωδικοποίηση τού DNA, ο υπολογιστής αποτελούν τίς βάσεις γιά τήν πορεία μας πρός τόν νέο μας  «Όλυμπο».

           

            Πως μπορώ νά βρώ τήν θέση μου (ως άτομο, κοινότητα ή ως έθνος) στήν ιστορία τής ανθρωπότητος; Τό πρώτο καί πιό σημαντικό βήμα είναι η βιωματική συνείδηση ότι μπορείς ν’ απολαμβάνεις τήν δική σου «τέχνη» εφ’ όσον αυτή η ψυχική σου προδιάθεση δέν σ’ εμποδίζει νά θαυμάζεις τίς άξιες «τέχνες» άλλων λαών.

Κατά κανόνα, ένας πολιτισμός απαιτούσε – μέ μόνη εξαίρεση τεκμηριωμένα τόν πολιτισμό τών αρχαίων ελληνικών δημοκρατικών πόλεων – καί απαιτεί από τά τέκνα της νά τόν σέβονται καί νά τόν διαιωνίζουν. Αυτή η υπερφυσική διάσταση τής ιδέας τού πολιτισμού δέν έχει επιτρέψει στό μεγαλύτερο μέρος τών υπηρετών του ν’ απολαύσουν τά αγαθά του – πολιτισμικά, πνευματικά, οικονομικά – ως ίσοι συμμετέχοντες μέ τίς «σπουδαίες» φυσιογνωμίες του.

Αυτός δέ είναι καί ένας από τούς κύριους λόγους που οι έως σήμερα περίπου 25 μεγάλοι «πολιτισμοί» έζησαν, καί οι σημερινοί ζούν, ως κρατήρες ηφαιστείων : ο καθένας τους έκανε τήν μεγάλη του έκρηξη φωτίζοντας κυρίως τόν προσωπικό τους χωρόχρονο. Μόνο μέρος τού φωτός τους εισχώρησε στόν χώρο ενός άλλου πολιτισμού ή περισσοτέρων καί διαμόρφωσε νέες «αξίες» βάσει τών ήδη υπαρχόντων. Ήτοι, ουδείς πολιτισμός σήμερα είναι αυτόχθων.

Οπότε, οι ρίζες μου που μου προκαλούν συγκινήσεις καί απολαύσεις, που καθορίζουν τό πιστεύω μου, δέν αποτελούν απλώς κάποιο μικρό μέρος τού γενεαλογικού δένδρου τής οικογένειας μου, αλλά απλώνονται στίς περισσότερες ηπείρους, άν όχι σ’ όλες.

Γι’ αυτό καί μερικοί ήμαστε ρομαντικοί γιατί έχουμε Περσο-Αραβο-Ιταλική καρδιά · άλλοι βλέπουν πως η φύση έχει τήν δική της ζωή μέ τό μάτι τού αρχαίου Ινδιάνου καί Κινέζου · πολλοί δυτικοί κάνουν έρωτα σύμφωνα μέ τήν Ινδική αντίληψη περί ηδονής · αλλά τό μεγαλύτερο μέρος τής ανθρωπότητος ταξιδεύει μαζί ακούγοντας μουσική – τήν αμερικάνικη που είναι ευρωπαϊκο-αφρικανικο-ινδιάνικη, τήν αραβική που είναι περσικο-ελληνικο-ινδική, κτ.λ.

Γιά νά βρούμε δέ τό «αληθινό κοινό» μας μέ ανθρώπους από ξένους τόπους καί μέ «παράξενους» πολιτισμούς – ώστε πάνω στόν καμβά του νά ζωγραφίσουμε, ως αρχή, πανανθρώπινα οράματα από κοινού – είναι έλλογο από τήν φύσι μας καί τίς διανοητικές μας ικανότητες νά εκπαιδεύσουμε τούς εαυτούς μας μέσω τής συναισθηματικής νοημοσύνης ν’ αφουγκραζόμαστε τά συναισθήματα τού «άλλου», σάν νά εξαρτιόταν από τήν σωστή ερμηνεία τους καί τήν αντίδραση μου πρός αυτά, η ευημερία μου, η τών παιδιών μου καί η ύπαρξη ή μή μελλοντικών γενεών.

Σήμερα δέ, χάρις στίς τηλεπικοινωνίες που διέρρηξαν τά σύνορα τών κρατών, οι καλλιεργημένοι άνθρωποι – οι ανθρωπιστές – δέν αισθάνονται δογματικά υπερήφανοι γιά τόν πολιτισμό που κληρονόμησαν, επειδή σταχυολογούν τίς ρίζες τους : τρέφουν μόνο αυτές που ομορφαίνουν τό τοπίο τής ανθρωπότητος διότι αποτελούν μέρος τού κορμού του που παράγει διηπειρωτικά κλαδιά που γενούν φύλα που αποδίδουν τά άνθη τής ζωής. Γι’ αυτό καί ξαναζωντανεύουν από τήν παγκόσμια δεξαμενή τών αναμνήσεων αυτές τίς αξίες καί δεσμούς που οδηγούν τήν ανθρωπότητα στό μονοπάτι τής έλλογης υπερβατικότητας. Δέν ξαναγράφουν τήν ανθρώπινη ιστορία – πράγμα παράλογο – αλλά ζωντανεύουν τήν αληθινή

            Η σημερινή Νέα Τάξη Πραγμάτων τών νεο-φιλελευθέρων μάς θέλουν νά γίνουμε τόσο ανοιχτόμυαλοι ώστε νά μήν μπορούμε νά ξεχωρίζουμε τόν πολιτισμό από τήν βαρβαρότητα γιά νά ολοκληρώσουν τό όραμα τής οικονομικής πολυπολιτισμικότητας τους.

                                    Αθλητισμός

                                    Άμιλλα

                                    Βιοφιλία

                                    Γλώσσα

                                    Έγκλημα καί Ατιμωρησία

                                    Λόγος

--Πλήθος σημερινών συγγραφέων έχουν στό βιογραφικό τους τόσα μεγάλης εμπορικής επιτυχίας βιβλία που επιβαρύνουν σοβαρά τίς χωματερές καί τά δάση τά τελευταία 50 έτη. Πόσα αντίτυπα τού Αριστοτέλη, ή τού Στοβαίου θά μπορούσαμε νά βρούμε στίς χωματερές ;

                                    Οικογένεια

 

                                    Τέχνη

Φιλοξενία

Στήν Κίνα τής 3ης χιλιετίας π.Χ., η κυβέρνηση ήτο υποχρεωμένη νά μεριμνά γιά τήν φιλοξενία τών ξένων καί Κινέζων που επισκέπτονταν μία πόλη.

Αρχαία κείμενα τής Ινδίας παρότρυναν όλους νά προσφέρουν πέντε θυσίες κάθε ημέρα : στό Πνεύμα τού Κόσμου, στούς προγόνους, στούς θεούς, σέ όλα τά ζωντανά καί τέλος στούς ανθρώπους, προσφέροντας τους φιλοξενία.

Τόν 7ο αιώνα, στήν Ιρλανδία, ο βασιλιάς Γκουάιρ, που είχε αποκτήσει δικαίως τήν φήμη τού μεγαλύτερου «απλοχέρη», ένεκα τής σπάνιας ανάπτυξης του τής αίσθησης τής φιλοξενίας, έκτισα ένα οικοδόμημα γιά νά εξυπηρετήσει τούς 150 ποιητές καί τούς άλλους τόσους μαθητές, υπηρέτες καί γυναίκες τους, που τόν επισκέφτηκαν. Επί ένα χρόνο ανεχόταν νά τόν εκμεταλλεύονται, ικανοποιώντας καί τίς εξωφρενικές επιθυμίες τους γιά σπανιότατες τροφές.

Η λιθουανική λέξη γιά τόν καλεσμένο είναι σβέτζας (μέλος πατριάς), διότι ο φιλοξενούμενος θεωρείτο μέλος τής οικογένειας. Στήν δέ Αλβανία, ο οικοδεσπότης θεωρούσε υποχρέωση του νά εκδικηθεί τό άτομο που έβλαψε τόν φιλοξενούμενο του.

Τό 1568, οι Ιάπωνες τού Ναγκασάκι, έθεσαν στήν διάθεση ενός Ευρωπαίου ιεραποστόλου έναν βουδιστικό ναό ως τήν ημέρα που άρχισε ν’ ασχολείται μέ τήν πολιτική τού τόπου.

Η παρακμή τής πρακτικής τής φιλοξενίας άρχισε στήν Αγγλία τόν 16ο αιώνα, όταν οι πλούσιοι ανέθεσαν τό έργο της στούς επισκόπους, οι οποίοι τήν περιόριζαν μόνο στούς φίλους καί συγγενείς τους, καί ολοκληρώθηκε μέ τήν ραγδαία ανάπτυξη τού εμπορίου μέ συνεπακόλουθο τήν αύξηση τού αριθμού τών ταξιδιωτών. Τά ξενοδοχεία υποσκέλισαν τήν δωρεάν φιλοξενία, η οποία έχει επιζήσει σ’ ελάχιστες απομονωμένες καί φτωχές περιοχές. Έως καί τουλάχιστον στό τέλος τού τρίτου τέταρτου τού 20ου αιώνος, οι Ανδαλουσιανοί προσκαλούσαν αγνώστους νά μοιραστούν μαζί τους τό γεύμα, καί στίς αγροτικές περιοχές τής Ελλάδος καί τής Αραβίας τών Βεδουίνων οι ταξιδιώτες εκπλήσσονταν από τήν υποδοχή που τούς επιφύλασσαν. Σήμερα, όμως υπάρχουν ελάχιστες περιοχές όπου οι επισκέπτες μπορούν νά κόψουν φρούτα από τά περιβόλια, όπως γινόταν άλλοτε στήν αποικιακή Βιρτζίνια, όπου ήταν τιμή νά δίνεις καί ευχαρίστηση νά βλέπεις έναν καινούργιο πρόσωπο.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

            Εάν ένα ετερόφυλο ζευγάρι είχε τήν δυνατότητα επιλογής τής σεξουαλικότητας (ομοφυλοφιλικής ή ετεροφυλικής) τού παιδιού τους, θά επέλεγε τήν ομοφυλοφιλική ; Ποία η χρησιμότης ή ενός ή μίας ομοφυλόφιλης γιά τήν διαιώνιση τού είδους μας, ή τό πνευματική τους συνησφορά στήν εξέλιξη τής υπερβατικότητας μας ; Δηλαδή, στό μέλλον θά αποτελεί παραβίαση τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ακύρωση τού ομοφυλοφιλικού γονιδίου ή μιμιδίου ; Έως τότε όμως, υπό τόν όρο ότι δέν διεκδικούν ως δικαίωμα τους τήν ανατροφή παιδιών, οφείλουμε νά σεβόμαστε καί νά ‘’αγγαλιάζουμε’’ τά ομοφυλοφιλικά ζευγάρια όπως ακριβώς καί τά ετερόφυλα, διότι απλούστατα αποτελούν μέρος τής ανθρώπινης φύσεως καί ψυχολογίας.

 

Αρχαιολογία

            Θερμοπύλες : Τό άγαλμα τού Σπαρτιάτη οπλίτη χρηματοδοτήθηκε από Σπαρτιάτες τών ΗΠΑ, μέλη τής AHEPA – ήτοι, όχι από τό ελληνικό κράτος.

 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντι-πολιτισμός

Αντι-πολιτισμός τού ΛΕΑ (Λευκού Ευρωπαίου, Αμερικάνου)

Αντι-πολιτισμός τού Ρωμιού

          Αντι-πολιτισμός

-- Στήν Τουρκία λειτουργεί μουσείο τό οποίο εκθέτει τά πιό παράξενα αντικείμενα απ’ όλο τόν κόσμο, π.χ. : κονσέρβα που περιέχει αέρα από τό Ύψος τού Γκολάντ, Ισραήλ.

Αντι-Βιοφιλία

-- Ένα είδος τού ζωικού βασιλείου γίνεται θέμα στά ΜΜΕ, θεωρείται πολύτιμο καί συγκινεί τήν ανθρωπότητα όταν έχουμε κατορθώσει νά τό κατατάξουμε στά είδη πρός εξαφάνιση…

-- Οι άνθρωποι τού Κονγκό τρώνε χιμπατζήδες. Οι δέ αντάρτες που κρύβονται στά δάση του  έχουν εξαφανίσει τόν μεγαλύτερο αριθμό αυτών.

‘’Τό Κυνήγι τών Βουβάλων’’ * : 100 εκατομμύρια καρχαρίες σφαγιάζονται ανά έτος γιά τά πτερύγια τους, τά οποία αφαιρούνται ενώ αυτοί είναι ζωντανοί καί κατόπιν πετιούνται στήν θάλασσα όπου πεθαίνουν από πνιγμό καί αιμορραγία.

*[ οι Ευρωπαίοι άποικοι… σκότωναν τούς βουβάλους καί μόνο γιά τήν αφαίρεση τής γλώσσας τους.]

          Αντι-πολιτισμός τού ΛΕΑ

            ΗΠΑ, 2009 : Ετηρήθη ενός λεπτού σιγής στό Κονγκρέσσο ως φόρος τιμής πρός τόν M. Jackson. O M.J υπήρξε ένας από τούς πιό ταλαντούχους τραγουδοποιούς, αλλά ποτέ δέν υπήρξε υπόδειγμα ανδρός ή οικογενειάρχου. Κατά τήν διάρκεια τής επαγγελματικής του δραστηριότητας είχε εισοδήματα άνω τών $750 εκ., αλλά κατόρθωσε νά αφήσει χρέη τού ύψους τών $300 εκ. Πρόσβαλε τήν μαύρη φυλή, αλλάζοντας τό χρώμα τού δέρματος του σέ λευκό καί ισιώνοντας τήν κόμη του.

Αντι-Αθλητισμός

--Ολυμπιακοί Αγώνες τού 2004 : Οι Αμερικανοί αθλητές κρύβονται στήν στρατιωτική βάση τους επί Σούδας, ενώ ο Κεντέρης καί η Θάνου καταδιώκονται. Σημαντικός αριθμός ελεγκτών τής Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τής χρήσης χημικών ουσιών από αθλητές, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι έχουν κάνει τά στραβά μάτια σέ πάνω από 100 Αμερικανούς αθλητές γιά τούς οποίους υπήρχαν στοιχεία ότι έκαναν χρήση τών απαγορευμένων ουσιών.

Η σημερινή Ελλάδα που δανείζει τό Ολυμπιακό φώς, αντί νά καταγγείλει τό γεγονός στό αρμόδιο δικαστήριο, προτιμά νά «φαρμακώσει» καί αυτή καί τό σώμα καί τό πνεύμα τών αθλητών της.

Αντι-Άμιλλα

--Αμερικάνικο γνωμικό : «Δέν κερδίζεις τό αργυρό (μετάλλιο), χάνεις τό χρυσό». Στόν Αμερικάνικο πολιτισμό, μόνο ο Αρ.1 ανταμείβεται · αυτός μόνον εισπράττει όλη τήν αναγνώριση καί τά υψηλά έσοδα από διαφημίσεις. Ο Αρ.2 Ολυμπιονίκης, άν καί αγωνίστηκε σύμφωνα μέ τό Ολυμπιακό πνεύμα (άμιλλα ώστε νά ξεπεράσω τόν ίδιο μου τόν εαυτόν), γνωρίζει μόνο τήν λήθη.

Αρχαιολογικοί Χώροι

Αντι-Βιοφιλία

--Οι Άγγλοι σκότωναν περί τούς 8.000 ελέφαντες/ έτος τόν 19ον αιώνα, γιά τήν κατασκευή τών σφαιρών τού μπιλιάρδου.

Αντι-Γλώσσα

Έγκλημα καί Ατιμωρησία

Αντι-Λόγος

Αντι-Οικογένεια

-- Ιούνιος ’08 : Γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων : Δημοσιογράφοι καί εκπρόσωποι τών ομοφυλοφίλων επικαλούνται τά «Ανθρώπινα Δικαιώματα» γιά νά αιτιολογήσουν τό γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων.

Ποία ανθρώπινα δικαιώματα; Τού ΟΗΕ; Αυτά δέν επιβάλλονται διά νόμου. Τού τών Ευρωπαϊκών Διεθνών ή μή Δικαστηρίων ; Άν ναί, τότε ποιός είναι αυτός ο νόμος, ο οποίος σέ ζητήματα κοινωνικής ερμηνείας καί θεσμοθέτησης τής κοσμοθεωρίας ενός συγκεκριμένου λαού, είναι ανώτερος τού συντάγματος καί τών νόμων τού δικαζόμενου κράτους-έθνους ;

αντι-Τέχνη

Ιμπεριαλισμός

--Γιά νά κλέψουν οι Άγγλοι τά διαμάντια Αφρικανικής χώρας, ίδρυσαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, απήγαγαν γυναικόπαιδα, έκαψαν σοδειές, κ.λπ.

Οι Άγγλοι εσκότωναν περί τούς 8.000 ελέφαντες/ έτος στόν 19ον αιώνα, γιά τήν κατασκευή τών σφαιρών τού μπιλιάρδου.

 Υλισμός

-- Αμερικάνικο γνωμικό : «Ο χρόνος είναι χρήμα», ο χρόνος = ζωή à Η ζωή είναι χρήμα à όταν δανείζομαι χρήματα ή αγοράζω αγαθά υπάρχω à ο πολιτισμός τού ακόρεστου καταναλωτισμού, η ταύτιση τών υλικών αγαθών μέ τήν αξία τού ατόμου.

Αντι-πολιτισμός τού Ρωμιού

Οι ιδιοκτήτες τής Mercedes-Benz δέν διαφήμιζαν τό προϊόν τους, διότι οι πελάτες τους ήτανε ορθώς πληροφορημένοι, εύποροι άνθρωποι – ήτοι, δέν είχαν ανάγκη νά πειστούν από οιονδήποτε αδαές διάσημο πρόσωπο μέσω τών εταιρικών ΜΜΕ, διότι εγνώριζαν τήν αξία τού προϊόντος τής προαναφερθείσας εταιρείας.

Ο δέ νέο-ελληνικός πολιτισμός δυστυχώς σήμερα δέν χρειάζεται «διαφήμιση», αλλά αποκατάσταση.

Τό νεοελληνικό κράτος έχει οικοδομηθεί μέ τά κύρια υλικά τά οποία τό Βυζάντιο παρέταξε γιά τό ξερίζωμα έως καί τόν αφανισμό τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

-- Η Αθήνα κατάντησε μία ανέραστη γεροντοκόρη – γι’ αυτό καί οι περισσότεροι νέοι επιθυμούν νά φύγουν μακριά τής.

-- Μία πόλη χωρίς φυσικό ρυθμό (όπως η Αθήνα, το Κάιρο, …) παράγει θόρυβο που θάβει τίς ωραίες ανθρώπινες δυνατότητες.

--Αθανασάκος, Ελληνο-αμερικάνος, (ΑΝΤ1, Αυγ. 2006) : προσφέρει 500.000€ γιά τήν επιστροφή τής κλεμμένης εικόνας τής Παναγίας από ένα μοναστήρι πού ευρίσκεται σέ νομό όπου πολιτεύεται. Θά μπορούσε νά είχε σκεφτεί κάποιον άλλο άξιο σκοπό στόν οποίον νά επενδύσει τά χρήματα του, όπως αναδάσωση, λιμάνι, βιβλιοθήκες, κτλ. ; Ουδείς Ρωμιός δύναται νά σκέφτεται ως ένας Έλλην.

Ανθελληνισμός

-- Ο δήμος Περιστερίου μέ χαρά καί τιμή έδωσε μία συλλογή Ολυμπιακών ενθυμίων καί αντικειμένων – πρώτα καί καλλίτερα – στόν ανθέλληνα καί δυσφημιστή τού ελληνικού πολιτισμού Woody Allen. (Mega, 29 Ιουνίου ’04).

-- Η ανεργία, η φτώχεια καί ο εθνικός εξευτελισμός είναι καθημερινό βίωμα τού Έλληνα. Οπότε ίσως καί νά δούμε πρός πώληση τόν Παρθενώνα, τήν Μακεδονία, … καί τό Αιγαίο.

-- (2004-6) Ως Υπουργός Πολιτισμού, ο Καραμανλής επισκέφτηκε τό υπουργείο 3 φορές μέσα σέ δύο χρόνια.

                                    αντι-Αθλητισμός

--Γιά τά παιδιά τό παιχνίδι είναι η μικρογραφία τού θεού τους · γιά πολλούς ενηλίκους τό ποδόσφαιρο αποτελεί μία προσομοίωση τού θεού που τούς επιτρέπει νά συμμετέχουν στόν φαντασιακό τους κόσμο όπου ελέγχουν απόλυτα τίς κοινωνικές εξελίξεις.

--Ολυμπιακός City-Bank Visa.

                                    αντι-Άμιλλα

-- Η τηλεπαρουσιάστρια τής ΝΕΤ παροτρύνει τούς Έλληνες νά μήν ψηφίσουν ξένα ποιοτικά τραγούδια που διαγωνίζονται στήν Eurovision μαζί μέ τήν εκπρόσωπο «μας», τήν Καλομοίρα, ώστε νά μήν μείνουμε έξω από τούς τελικούς. Δηλαδή μας λέγει ότι η ποιότητα καί η άμιλλα είναι αξίες γιά τίς οποίες οι αρχαίοι πρόγονοι μας ηλιθίως αγωνίστηκαν νά τίς θέσουν στό πάνθεον τών ανθρωπίνων αξιών.

-- Τό κράτος είναι ο μεγαλύτερος προαγωγός τού τζόγου.

                                    αντι-Βιοφιλία

                                    αντι-Γλώσσα

                                    Αρχαιολογικοί Χώροι

                                    αντι-Λόγος

--Δημόσια Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, (2008-12-21) : Όταν προσπάθησα νά ελέγξω ένα συγκεκριμένο βιβλίο, η υπεύθυνη μου είπε «αυτό τό έχω μόνο γιά βιτρίνα». Τουλάχιστον, ο δήμος Λουτρακίου προσφέρει μία έστω φτωχή βιβλιοθήκη, εν αντιθέσει μέ τά πλούσια προάστια τών Αθηναίων.

--Μόνο τό 25% τών Ελλήνων διαβάζουν από 1 έως 4 βιβλία / έτος.

                                    αντι-Παιδεία

-- (30-03-06) : Έλληνες μαθητές παρέδωσαν στόν Λυκειάρχη τους χαρτονομίσματα τά οποία είχαν παράγει οι ίδιοι γιά νά πληρώσουν τό 30% τού κόστους τής σχολικής εκδρομής τους.

                                    αντι-Πληροφόρηση

-- Τηλεοπτικές εκπομπές μοιράζουν δώρα καί μετρητά από 100€ έως 500.000€ · καί εφημερίδες, περιοδικά καί τηλεοπτικοί σταθμοί μέ τούς 090- ληστεύουν τούς αφελείς.

                                    αντι-Οικογένεια

                                    αντι-Τέχνη

     Θεολόγοι καί πανεπιστημιακοί Έλληνες καί ξένοι δηλώνουν ότι η Χριστιανική τέχνη (εικόνες, αγάλματα) αποτελούν «συνέχεια» τής αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Η κακοποίηση μίας αξιόλογης σχολής τέχνης δέν αποτελεί συνέχεια αυτής. Τό ίδιο ισχύει γιά τήν ελληνική γλώσσα, τίς διάφορες φιλοσοφικές σχολές, κ.λ.ά.

Έγκλημα καί Ατιμωρησία

-- Οι πολιτικοί έχουν καθιερώσει τήν διαφθορά σ’ όλα τά κοινωνικά επίπεδα ως καθεστώς πρός τό οποίο πρέπει νά προσαρμοστούμε.

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

-- Appreciate : there is no quality theatre without a mature audience …

-- Πρόσωπο : πρός + όψις à βλέπω, επικοινωνώ μέ τόν άλλον, υπάρχω μέσω τού άλλου τής κοινωνίας μου.

Αμερικάνικο ρητό “Ο χρόνος είναι χρήμα” έναντι τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ουδείς άνθρωπος ή λαός έχει καλλιεργήσει έναν επιθυμητό πολιτισμό όταν «βιάζεται» τόσο πολύ γιά νά ζήσει τόν κόσμο τών αισθήσεων του που δέν έχει χρόνο ούτε τό ‘’πρόσωπο’’ τής διπλανής του πόρτας.

-- Πόσα άλλα εγκλήματα θά διαπράξουμε εις τό όνομα τής επιβιώσεως καί προόδου μας ; Τό μέλλον που έχει ωριμάσει στά εργαστήρια τών επιστημόνων καί ανθρωπιστών (ουμανιστών) στοχαστών δύναται ήδη νά μας προσφέρει μία κοινωνική ευφυΐα, η οποία συμφιλιώνει τίς συνειδήσεις καί μας βοηθά νά ζούμε αρμονικά.

 

Εκτιμώ, εκτίμηση : Δέν έχει αξία τό ποιοτικό θέατρο χωρίς ένα ώριμο ακροατήριο, ούτε τό κλασσικό έργο τέχνης χωρίς μάτια που διεγείρουν ευγενή αισθήματα στόν ιδιοκτήτη τους.

Η κοινωνικότητα καί η φωνή (γλώσσα) ενός λαού ωριμάζουν θηλάζοντας από τήν ίδια πηγή : τήν εξάσκηση, τήν κοινωνική αλληλεπίδραση – όσο περισσότερη εξάσκηση κάνεις, τόσο πιο ευχάριστη καί ουσιώδη  επικοινωνία δύνασαι νά έχεις μέ τούς συνανθρώπους σου.

                                    Αλήθεια

-- Τό ιδιάζον τού (αληθινού) Έλληνος : πρώτα η αλήθεια που οδηγεί στό αγαθό καί τό ωραίο καί μετά τό χρήσιμο.

Απ’ έξω τά μαντριά μοιάζουν ίδια καί όσο τά πλησιάζουμε τόσο καί πιό έντονα μυρίζουν. Πάντοτε δέ, βρίσκουμε μέσα σ’ αυτά τά ζώα τά οποία έχουμε εγκλωβίσει : τ’ αγαθά προβατάκια, τά όμορφα ελάφια, τά υπάκουα βόϊδια, ….

Δηλαδή, γιά νά εξελιχθεί ο πολιτισμός ενός κράτους/έθνους, δέν μπορεί νά έχει κανόνες οι οποίοι διαιωνίζουν τόν δογματισμό ή τήν άλογη παράδοση εις βάρους τής αλήθειας.

                                    Άμιλλα

                                    Βιοφιλία

--Όταν ερωτευόμαστε ή αγαπούμε ένα έμψυχο όν (π.χ. ένα αδέσποτο σκύλο), επιτρέπουμε στούς αγγέλους τής όμορφης φύσεως μας νά ακουμπούν τίς χορδές τής ψυχής μας, τοιουτοτρόπως ελευθερώνοντας τήν γλυκιά υπερβατική «μουσική» (λόγο) όλων τών Μουσών, τής φυσικής νομοτέλειας τού δημιουργού τού ορατού καί αόρατου σύμπαντος.

-- Δέν μπορεί νά είναι ιδιοκτήτης σκύλου αυτός που μία ή δύο φορές τόν χρόνο αμολάει 5-10 κουτάβια στά σκουπίδια ή στήν πόρτα ενός φιλόζωου.

                                    Γλώσσα

-- Άσχημη είναι αυτή η γλώσσα μέ τήν οποία ούτε καί ο πιό χαρισματικός μελοποιός δέν δύναται νά δημιουργήσει όμορφα ακούσματα.

                                    Έγκλημα καί Τιμωρία

-- Στήν αρχαία Αθήνα τό σώμα θεωρείτο ιερό καί γι’ αυτό δέν υπήρχαν δήμιοι, ακρωτηριασμοί, ρινοτομίες, ή βασανιστήρια, ακόμη καί κατά τών αιχμαλώτων πολέμου ή τών δούλων – ο Σωκράτης παίρνει τό κώνειο μόνος του.

Ο δέ ιερός Δαυίδ τής Αγίας Γραφής – ακολουθώντας πιστά τό ήθος καί τήν πολιτική τών Πατριαρχών του : Αβραάμ, Μωυσή, Ιησού τού Ναυή, ... – περνά τόν εχθρό του από τίς πριόνες, τούς ψήνει στούς φούρνους, ...

                                    Ελλάς

-- 1943, Ελλάδα : Γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως Ιταλών αιχμαλώτων : οι Έλληνες πυροβολούνται από τούς Γερμανούς ενώ πήγαιναν τροφή στόν πρώην κατακτητή τους.

                                    Λόγος

--Ο κατάλογος τών διασωθέντων αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων αποτελεί τήν πιό διαχρονική, λαμπρή παρέλαση τού ανθρώπινου πνευματικού θριάμβου, τό κάλλος τού νά είσαι ένα ξεχωριστό, ελεύθερο, σκεπτόμενο όν.

Ο πολιτισμός μίας χώρας ή έθνους αξιολογείται κυρίως από τό υψηλό επίπεδο : Τέχνης, Λογοτεχνίας, Θεάτρου, Μουσικής, Επιστήμης, Κοσμοθεωρίας, Τεχνογνωσίας, Υγείας, Καθαριότητας, Άμιλλας, Ευγένειας, Αγάπης καί Αρχιτεκτονικής του. Οι δέ πνευματικές κτίσεις από έμφυτη ανάγκη βρίσκουν έκφραση καί σέ υλικά κατασκευάσματα, δημιουργώντας έτσι τήν συνολική εικόνα προβολής τού έθνους πρός τόν εαυτόν του καί πρός τ’ άλλα έθνη.

Μέ τήν ‘’λάσπη’’ η φύση δημιουργεί ζωή. Η δέ λάσπη τής πολυ-πολιτισμικότητας καταπνίγει τόν πολιτισμό τών συμμετεχόντων εθνών καί γεννά έναν παγκόσμιο Φράνκεσταϊν.

                                    Οικογένεια

                                    Τέχνη

Όταν η επιστήμη συνομιλεί μέ τήν τέχνη, τότε ο ορίζοντας τών επιστημόνων φωτίζει τόν πνευματικό δίαυλο πού γεννά ανακαλύψεις καί εφαρμογές αυτών πού είναι φιλικές πρός τήν φύση καί τόν άνθρωπο.

--Τό αληθινό έργο τέχνης, λογικά, θά περιμέναμε ν’ αναγνωρίζεται ενώ ο δημιουργός του ευρίσκεται εν ζωή, όπως ακριβώς ίσχυε μέ τά έργα τέχνης τών αρχαίων Ελλήνων.

Δηλαδή, μήπως τό ό,τι αρκετά αληθινά έργα τέχνης δέν αναγνωρίζονται παρά μόνο μέ τό πέρασμα αρκετών δεκαετιών, ενώ τά ψευδή αναγνωρίζονται διά νυκτός, οφείλεται στίς ακαλλιέργητες πλειοψηφίες τών σημερινών κοινωνιών τής ασημαντότητας ;

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

 

Comments