Πολιτική – Πολιτικοί - Σχολές Σκέψεις

Πολιτική – Πολιτικοί

 

                                    Σχολές Σκέψεις

 

 

A         Αγγλία : «Ένα ψέμα είναι ένα ψέμα, δύο ψέματα είναι δύο ψέματα, τρία ψέματα είναι Πολιτική».

            Adams, Henry Brooks : «Πολιτική είναι η συστηματική καλλιέργεια τού διχασμού».

            Αμερική : «Η πολιτική καί η φτώχεια είναι ικανές γιά τίς πιό ανίερες συμμαχίες». { Οι πολιτικοί δέν συμμαχούν μέ τούς φτωχούς, αλλά τούς εκμεταλλεύονται · οι φτωχοί δέν έχουν τά μέσα – ή αρκετές φορές, ούτε καί τίς απαραίτητες γνώσεις – ώστε νά υποχρεώσουν τούς πολιτικούς τους νά συμμαχήσουν μαζί τους. }

            Ameringe, Oscar : «Πολιτικός είσαι όταν μπορείς νά αποσπάς από τούς πλούσιους χορηγίες καί από τούς φτωχούς ψήφους μέ τήν υπόσχεση πως θά προστατεύσεις τούς μέν από τούς δέ».

            Ανώνυμος : «Συντηρητικός είναι εκείνος που θαυμάζει τούς επαναστάτες εκατό χρόνια μετά τόν θάνατο τους». { Μάλλον, είναι αυτός που χειροκροτεί τίς αποτυχημένες επαναστάσεις – ήτοι, αυτές που δέν βελτίωσαν τό βιοτικό καί πνευματικό επίπεδο τής πλειοψηφίας τού λαού. }

«Σοσιαλιστής είναι εκείνος που δέν έχει τίποτα καί θέλει νά τό μοιραστεί μέ όλους τούς άλλους». { Σ’ αυτήν τήν κατηγορία κατατάσσει τούς Σουηδούς ή τούς Δανούς… ; }

            Αριστοτέλης : «Τό ισχυρότερο πολίτευμα είναι εκείνο που επιδιώκει νά εμποδίζει τούς πλούσιους νά εξαθλιώνουν τούς φτωχούς καί τούς φτωχούς νά ληστεύουν τούς πλούσιους. Άν χρησιμοποιεί τήν ψήφο ή τήν βία δέν έχει καί μεγάλη διαφορά».

«Όταν παύει νά υπάρχει μεσαία τάξη καί οι φτωχοί πληθαίνουν, τότε είναι σίγουρο πως έρχεται η πολιτική ανωμαλία καί η κατάλυση τού κράτους».

«Από τήν στιγμή που θά γεννηθούμε είναι καθορισμένο άν θά κυβερνήσουμε ή θά κυβερνηθούμε». { Διατύπωσε, όντως, τέτοιο ψεύδος άν καί βίωσε τήν άμεση δημοκρατία τών Αθηναίων ; }

            Αριστοφάνης : «Απαίσια φωνή, βρομερή ανάσα καί αηδιαστική συμπεριφορά. Ιδού τά χαρακτηριστικά τού δημοφιλούς πολιτικού». { Γνώρισε τόν Περικλή, αλλά ως ‘’Μέγας’’ κωμικός ποιητής μπορούσε νά λέει καί νά γράφει ότι ψευδές επιθυμούσε χάρις στήν ελευθερία τού λόγου που τού παρείχαν πολιτικοί ιδρυτές καί στυλοβάτες τής άμεση δημοκρατίας. }

            Attlee, Clement : «Κομμουνισμός είναι τό νόθο παιδί τού Κάρλ Μάρξ καί τής Αικατερίνης τής Μεγάλης».

B         Ball, Lucille : «Μέ τό που ακούω τήν λέξη ‘’πολιτικός’’, ο νούς μου πηγαίνει στήν απάτη».{ Όντως, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις καθ’ όλην τήν ιστορία τής πολιτικής ζωής τής ανθρωπότητος όπου οι πολιτικοί τών πολιτικών συστημάτων τής μή άμεσης δημοκρατίας ενδιαφέρονται γιά τό κοινό καλό. }

            Balzac, Honore de : «Η ισότητα έχει αποτελέσει πολλές φορές πολιτικό αίτημα. Αλλά ποτέ καμιά πολιτική εξουσία δέν τό έχει κάνει πράξη».

            Baruch, Bernard : «Ψηφίστε αυτόν που υπόσχεται τά λιγότερα ώστε μετά τίς εκλογές νά είστε λιγότερο απογοητευμένοι».

            Beecher, Henry Ward : “A man without a vote is, in this land, like a man without a hand.”

            Bismarck : «Η πολιτική είναι η τέχνη τού εφικτού».

            Bonaparte, Napoleon : «Τρία πράγματα δέν κάνεις στήν πολιτική : δέν υποχωρείς…, δέν ανακαλείς… καί δέν παραδέχεσαι τά λάθη σου».

C         Camus, Albert : «Η πολιτική καί η μοίρα μας καθορίζονται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά, απλώς επειδή οι άνθρωποι μέ ιδανικά δέν αναμιγνύονται στήν πολιτική».

            Churchill, Winston : «Πολιτική είναι η ικανότητα νά παρουσιάζεις σήμερα τι θά γίνει αύριο καί νά εξηγείς αύριο γιατί δέν έγινε». { Τουλάχιστον, άν καί αργά στήν ζωή του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε ανέντιμος. }

“Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous.”

“Politics is like waking up in the morning. You never know whose head you will find on the pillow.”

«Στόν πόλεμο κινδυνεύεις κάποτε νά σκοτωθείς, αλλά στήν πολιτική σκοτώνεσαι κάθε μέρα». { Ας μάς είχε καλύτερα γιά πόσες ψυχές Άγγλων, Ελλήνων, κ.λπ. άλλων ευθύνεται έμμεσα. }     

D         Dewey, John : “The public is like a piano. You just have to know what keys to poke.”

             Disraeli, Benjamin : «Στούς πολιτικούς τό ‘’τιποτένιος’’ αποτελεί άγνωστη λέξη».

E         Einstein, Albert : «Η πολιτική είναι πολύ πιό σύνθετη από τήν φυσική». { Κατ’ αρχάς, ο αξιολογότατος αυτός θεωρητικός φυσικός γνώριζε μόνο έναν μικρό αριθμό τών νόμων/ μυστικών τού Σύμπαντος, καί η δέ πολιτική γίνεται σύνθετη ή περίπλοκη μόνο όταν ισχυρές ομάδες επιβάλλουν κανόνες που εξυπηρετούν τά ίδια συμφέροντα τους, εις βάρος τού κοινού καλού. }

            Eisenhower, Dwight D. : “A voter without a ballot is like a soldier without a bullet.” (NYT Book Review, Oct. 27, 1957)

Z          Ζωγράφου, Λιλή : «Οι πολιτικοί αποτελούν τό χείριστο είδος αυτού τού κόσμου». { Τό χείριστο είδος είναι αυτοί που τούς δίνουν εντολές. }

F          Flanner, Janet : “Presidential appointments are left to us like bad debts after death.”

             Forbes, Bryan : “Politicians are like drunks. We’re the ones who have to clean up after them.”

             Franklin, Benjamin : «Τό πρώτο λάθος ενός πολιτικού είναι τό ότι μπήκε στήν πολιτική». { Εάν εννοεί ‘’τού έντιμου πολιτικού’’, τότε βγαίνει κάποιο νόημα … }

G         Galbraith, John Kenneth : «Η πολιτική δέν είναι η τέχνη τού εφικτού, αλλά τής ισορροπίας ανάμεσα στό δυσάρεστο καί τό καταστροφικό».

            Gaulle, Charles de : «Γιά νά γίνει εξουσία ένας πολιτικός μέχρι καί φασίνα κάνει». { Ή, όπως λέει καί ο σοφός λαός ‘’φιλάει καί λερωμένα σώβρακα’’. }

«Ο πολιτικός μένει κατάπληκτος όταν βλέπει νά πιστεύουν οι άλλοι αυτά που λέει, απλώς επειδή δέν τά πιστεύει ο ίδιος».

«Έχω καταλήξει ότι η πολιτική είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα γιά τό αφήσουμε στούς πολιτικούς».

            Gladstone, William E. : “Politics are like a labyrinth, from the inner intricacies of which it is even more difficult to find the way of escape than it was to find the way into them.”

            Goethe : «Τό νά διατάζεις είναι πολύ εύκολο, τό νά κυβερνάς είναι πάρα πολύ δύσκολο».

H         Halifax, Lord : «Οι άνθρωποι προσχωρούν στά κόμματα από άγνοια καί δέν τολμούν ν’ αποχωρήσουν από ντροπή γιά όσα έχουν αναγκασθεί νά πούν».

            Harris, Richard : «Τό βασικό χαρακτηριστικό από τό οποίο μπορεί ν’ αναγνωρίσει κανείς τόν πολιτικό είναι η μεγάλη του δειλία». { Αυτό μάλλον είναι λίγο δύσκολο γιά τόν απλό, μή φιλοσοφημένο άνθρωπο, ο οποίος όμως μπορεί καί τόν αναγνωρίζει μέ μεγάλη ευκολία από τόν γρήγορο καί προκλητικό πλουτισμό του. }

            Heine, Heinrich : “So long as we read about revolutions in books, they all look very nice… like those landscapes which, as artistic engravings on white vellum, look so pure and friendly.”

            Herriot, Eduard : “Politics is like a race horse. A good jockey must know how to fall with the least possible damage.”

            Howe, Louis : «Είναι αδύνατον νά διαλέξει κανείς τό επάγγελμα τού πολιτικού καί νά παραμείνει τίμιος». { Αυτοί δέ που είναι τίμιοι δέν κατορθώνουν νά περάσουν ούτε τό κατώφλι τών σημερινών κομμάτων που υποστηρίζουν τόν ισχύοντα νεο-φιλελευθερισμό. }

Θ         Θουκυδίδης : «Είναι συνήθως κακοτυχία νά έχεις πολύ χαρισματικούς ανθρώπους γιά ηγέτες. Περιμένουν πάρα πολλά από τόν μέσο άνθρωπο».

J          Jefferson, Thomas : «Εκκλησία καί Πολιτεία είναι ο πιό αποκρουστικός συνδυασμός».

K         Kennedy, John F. : «Όλες οι μανάδες θέλουν νά δούν τόν γιό τους Πρόεδρο, αλλά καμία δέν θέλει ν’ αποκτήσει τόν χαρακτήρα που χρειάζεται γιά νά είναι κανείς πολιτικός». { Προκλητικές μεγαλοστομίες από έναν ηγέτη που έβαλε φωτιά στήν ΝΑ. Ασία καί που παρ’ ολίγο νά αιματοκυλήσει τόν πλανήτη, ξεκινώντας πυρηνικό πόλεμο. }

            Khrushchev, Nikita S. : «Οι πολιτικοί είναι ικανοί νά υποσχεθούν γέφυρα εκεί που δέν περνάει κάν ποτάμι».

“Politics is like a circus wrestling match.”

L          Lamartine : «Όσο περισσότερο γνωρίζω τούς εκπροσώπους τού λαού, τόσο περισσότερο θαυμάζω τούς σκύλους μου». { Μόνο που αγαπητέ φιλόσοφε γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι πολιτικοί μας δέν είναι εκπρόσωποι τού λαού, αλλά οι κομμισάριοι τής εξουσιαστικής πλουτοκρατίας. }

            Λένιν : «Άν οι εκλογές μπορούσαν ν’ αλλάξουν τόν κόσμο, απλώς δέν θά τίς έκαναν». { Τό θράσος τών ‘’Μεγάλων’’ ηγετών : μιλούν λές καί ζούσαν σέ άλλο πλανήτη όταν η κυβέρνηση τους καταπατούσε τίς βασικές δημοκρατικές αξίες καί προκαλούσε δυστυχία καί θάνατο σέ εκατομμύρια ανθρώπους. }

            Λίβανος : «Η πολιτική δέν έχει θρησκεία». { Ο Λίβανος έχει αιματοκυλιστεί πολλές φορές από εμφυλίους πολέμους μεταξύ τών χριστιανών καί μωαμεθανών πολιτών του. Αρκετοί δέ μουσουλμάνοι, ακόμη καί σήμερα, υποστηρίζουν από τά ακραίως θεοκρατικά καθεστώτα (π.χ., Σαουδική Αραβία, Περσία) έως καί τά μέτρια θεοκρατικά καθεστώτα (π.χ., Πακιστάν). }

            Low, Andrew Bonar (Πρωθυπουργός τής Αγγλίας) : «Πρέπει νά τούς ακολουθήσω. Είμαι ο ηγέτης τους». { Εάν μέ τό ‘’τούς’’ αναφαίρετο στόν λαό, τότε έλεγε μπούρδες εις γνώση του. }

M         McCarthy, Eugene : “Politics is like being a football coach. You have to be smart enough to understand the game and dumb enough to think it’s important.”       Murphy, Maureen : «Ο λόγος που έχουμε τόσο λίγες γυναίκες πολιτικούς είναι ότι είναι πάρα πολύ κοπιαστικό νά βάζεις μέικ-απ σέ δύο πρόσωπα».

O         O’Malley, Austin : “A politician is like quick-silver; if you try to put your finger on him, you find nothing under it.”

             Orwell, George : «Η γλώσσα τών πολιτικών έχει έναν καί μόνο κανόνα : Νά παρουσιάζει τό ψέμα γιά αλήθεια».

«Σοσιαλισμός, όπως καί χριστιανισμός, είναι τό σύστημα τού οποίου η χειρότερη διαφήμιση είναι οι ίδιοι οι οπαδοί του». { Από τούς πιό τίμιους καί ανθρωπιστές ανθρώπους που έχω συναντήσει στήν ζωή μου είναι οι μή φανατικοί σοσιαλιστές καί χριστιανοί. }

Π         Philips, Wendell : “Politicians are like the bones of a horse’s fore-shoulder, not a straight one in it.” (1864)

             Πλάτων : «Η Δημοκρατία είναι ένα γοητευτικό πολίτευμα στό οποίο έχουν θέση καί η πολυφωνία καί η ακυβερνησία καί τό οποίο εξασφαλίζει ένα είδος ισότητας μεταξύ ίσων καί μή ίσων». { Αυτού τού είδους κριτικής του κατά τής (άμεσης) δημοκρατίας αποτελεί μέρος τής πολύ ήπιας κριτικής του… }

            Powell, Enoch : «Οι πολιτικοί που τούς πειράζουν τά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι σάν τούς ναυτικούς που τούς πειράζει η θάλασσα».

R         Reed, Thomas B. : “The Democratic party is like a man riding backward in a railroad car; it never sees anything until it has got past it.”

            Roberts, Steven V. : “Professional politicians are like chain smokers, lighting a new campaign on the butt of the old one.” (NYT, Nov. 24, 1986)

            Rogers, Will : «Κανένα κόμμα δέν είναι τόσο κακό όσο οι ηγέτες του».

“A cannibal is a good deal like a Democrat, they are forced to live off each other.” (weekly newspaper article, April 14, 1929.)

“Elections… are like mosquitoes, you can’t very well fight ‘em off without cussing ‘em.” (From his letter to Los Angeles Times, November 10, 1932.)

“One revolution is just like one cocktail; it just gets you organized for the next.”

“Political elections… are a good deal like marriages, there’s no accounting for anyone’s taste.” (May 10, 1925)

            Roosevelt, Theodor : «Πετυχημένος πολιτικός είναι εκείνος που λέει μέ όσο τόν δυνατόν πιό πομπώδη τρόπο ό,τι οι άλλοι σκέπτονται καθημερινά».

            Rousseau, Jean Jacques : “The body politic, like the human body, begins to die from birth, and bears in itself the causes of its destruction.”

S         Sahl, Mort : «Συντηρητισμός είναι η τάση κατά τήν οποία δέν υπάρχει πρώτη φορά γιά τίποτα».

            Shaw, George Bernard : «Οι ηγέτες δέν γεννιούνται ηγέτες. Οι περισσότεροι είναι κατασκευάσματα τής κοινής γνώμης».

«Ένας πολιτικός που δέν ξέρει τι τού γίνεται αλλά νομίζει πως τά ξέρει όλα έχει εξασφαλισμένη μία λαμπρή πολιτική καριέρα».

«Δημοκρατία είναι τό πολίτευμα που μάς εξασφαλίζει πως δέν πρόκειται νά κυβερνηθούμε από άτομα καλύτερα από εκείνα που μάς αξίζουν».

            Shipler, David K. : “Watching foreign affairs is sometimes like watching a magician; the eye is drawn to the hand performing the dramatic flourishes, leaving the other hand, the one doing the important job.” (NYT, March 15, 1987)

            Sinclair, Upton : «Φασισμός ίσον καπιταλισμός σύν έγκλημα».

            Stevenson, Adlai : «Πολιτικός είναι ο παράγων που προσεγγίζει κάθε πρόβλημα μέ τόν στόμα ορθάνοικτο». { Δηλαδή, ακόμη καί όταν ο λαός πεινάει, αυτός θά βρεί τούς τρόπους νά γεμίζει τίς τσέπες του. }

            Stevenson, Robert Louis : «Η πολιτική είναι τό μοναδικό επάγγελμα γιά τό οποίο δέν χρειάζεται εκπαίδευση». { Ψευδές : η εξουσιαστική πλουτοκρατία, δέν χρηματοδοτεί τήν εκλογή τυχαίων πολιτικών… }

            Storrs, Emory : “The Democratic party is like a mule, without pride of ancient or hope of posterity.”

T         Tolstoy, Leon : «Οι πολιτικοί είναι ένα συνδικάτο που σχεδιάζει πως θ’ ασκήσει βία εναντίον μας».

            Traver, Robert : “The pursuit of politics is like chasing women : the expense is damnable, the position ridiculous, the pleasure fleeting.”

“Running for public office was not unlike suffering a heart attack; overnight one’s whole way of life had abruptly to be changed.”

            Twain, Mark : «Ο λόγος που οι βουλευτές όλου τού κόσμου είναι γενναιόδωροι καί συμπονετικοί απέναντι στά άτομα μέ μειωμένη αντίληψη είναι ότι υποσυνείδητα συναισθάνονται πως στήν ίδια κατηγορία υπάγονται καί οι ίδιοι. { Μάλλον, διότι καί αυτοί έχουν ανάγκη γιά τήν επιβίωση τους τούς ‘’αγαθούς τω πνεύματι’’ καί τά ‘’πρόβατα’’ που εξαρτώνται από τόν ποιμένα τους. }

«Στό πολίτευμα τής χώρας μας διαθέτουμε τά εξής πολύτιμα στοιχεία : τήν ελευθερία τού λόγου, τήν ελευθερία τής συνείδησης καί τόν μηχανισμό που αποκλείει νά υλοποιηθούν ποτέ αυτές οι ελευθερίες».

W        Will, George F. : “Political rhetoric has become, like advertising, audible wallpaper, always there but rarely noticed.”  

Wilson, Woodrow : «Η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα στό οποίο δέν μπορείς νά απαλλαγείς από τήν εξουσία δολοφονώντας τά άτομα που τήν ασκούν». { Σωστή διάγνωση εάν εννοούσε μέ τόν όρο ‘’δημοκρατία’’ τήν κοινοβουλευτική δικτατορία τών σημερινών πολιτικών ‘’δημοκρατιών’’ καί όχι τήν άμεση δημοκρατία, διότι τότε ασφαλώς θά έπρεπε νά δολοφονήσει τήν πλειοψηφία τών ενηλίκων πολιτών. }

Y         Yeats, William B. : «Πολιτικός είν’ ανθρωπάκι που λέει ψέματα σωρό. Τά παίρνουν οι δημοσιογράφοι καί μάς τά χώνουν στό λαιμό. Γι’ αυτό κι εσύ άραξε σπίτι στόν καναπέ μέ κρύα μπύρα κι άσε τό γείτονα νά τρέχει καί νά ψηφίζει γιά σωτήρα».

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments