Φυσικό Αέριο

            Θαλάσσια περιοχή Γαύδου : υπάρχει πλούσιο κοίτασμα μεθανίου καθαρού 99%, δηλαδή δέν χρειάζεται καν επεξεργασία, τό οποίο  ρέει ελεύθερο στήν θάλασσα, όπου καί χάνεται, εδώ καί εκατομμύρια χρόνια καί όσοι περνάνε από τά συγκεκριμένα σημεία τό βλέπουν καί μέ γυμνό οφθαλμό.

Η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρνητική τοποθετώντας μάλιστα τίς τρείς περιοχές ενδιαφέροντος (Απούλεια Λεκάνη, Λεκάνη Ηροδότου καί Λεκάνη Σύρτης) σέ γκρίζες ζώνες από μόνη της, βάζοντας όμως έτσι ουσιαστικά χωρίς λόγο στό παιχνίδι εκμετάλλευσης κοιτασμάτων Τούρκους καί Λίβυους! Από όλα αυτά βγαίνει τό συμπέρασμα ότι Τούρκοι, Λίβυοι, καί Ισραηλινοί κλέβουν φυσικό αέριο από τήν Ελλάδα, στήν οποία ανήκουν μεγάλα κομμάτια τών κοιτασμάτων στίς Λεκάνες Απούλειας, Ηροδότου καί Σύρτης.

            Κρήτη : κοίτασμα φυσικού αερίου τρείς φορές τής Αλάσκας καί μισή φορά τού συνόλου τής Σιβηρίας.

Κατά τον Γεωλόγο Πετρελαίων-Ενεργειακό Οικονομολόγο, κ. Κωνσταντίνο Νικολάου, «η απάντηση στήν ερώτηση, εάν η Ελλάδα έχει δυνατότητες ανακάλυψης καί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι κατηγορηματικά θετική. Η Ελλάδα θεωρείται υποσχόμενη πλην όμως ανεξερεύνητη περιοχή, ιδίως σέ βάθη κάτω από 3500 μ,  στά βαθειά νερά αλλά καί σέ αβαθείς στόχους που υπόσχονται βιοαέριο». Ιδιαίτερα σημαντικές είναι επίσης οι επισημάνσεις τών Ηλία Κονοφάγου, τέως γενικού διευθυντή τών ΕΛΠΕ, καί Αντώνη Φώσκολου, ομότιμου καθηγητή τού Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τού Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ τών άλλων τόνισαν ότι «ο υποθαλάσσιος χώρος που βρίσκεται μεταξύ Κύπρου–Ισραήλ–Αιγύπτου-Κρήτης θά μπορούσε νά περικλείει συνολικά, αποδεδειγμένα καί πιθανά αναμενόμενα πρός ανακάλυψη καί παραγωγή αποθέματα υδρογονανθράκων τής τάξης τών 15 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (m3). Εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ευρώπη τών 25 καταναλώνει σήμερα περί τά 500 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τό χρόνο, τά αποθέματα αυτά αντιπροσωπεύουν τίς ανάγκες της γιά 30 χρόνια. Οι ετήσιες απαιτήσεις τής Ελλάδας σέ φυσικό αέριο ανέρχονται σέ 3,4 δις. κυβικά, ενώ τά αποθέματα είναι περισσότερα από 3,5 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αποθέματα γιά χίλια χρόνια, ή καλλίτερα έχουμε τεράστιες ποσότητες πρός εξαγωγή».

Νότια τής Κρήτης, στήν ονομαζόμενη «Λεκάνη τού Ηροδότου», υπάρχουν τρείς ελπιδοφόρες περιοχές. Μία νότια τής Γαύδου, μία νότια τής Μεσσαράς καί μία νοτιοανατολικά τής Ιεράπετρας στήν περιοχή τής «Λεκάνης τού Ηρόδοτου» που είναι πάρα πολύ ελκυστική.

Πολύ μεγάλα –καί σαφώς μεγαλύτερα από αυτά τού Αιγαίου- είναι τά κοιτάσματα στό Ιόνιο καί νοτίως τής Κρήτης.

            Ιόνιο : ύπαρξη 900.000 βαρελιών φυσικού αερίου ετησίως στήν περιοχή τής Κεφαλονιάς, 1.200.000 βαρελιών ανοικτά τού Κατάκολου, 800.000 βαρέλια στήν Ζάκυνθο καί περίπου 2.500.000 βαρέλια στούς Οθωνούς.

 

Οικονομικά οφέλη.

Εκτός από τά γεωπολιτικά δεδομένα, εξαιρετικά σημαντική είναι η οικονομική πλευρά. «Για τήν Ελλάδα –εξηγεί ο κ. Α. Φώσκολος- τά οικονομικά οφέλη μόνο καί μόνο από τήν εκμετάλλευση τού ελληνικού τμήματος τής «Λεκάνης τού Ηροδότου», χωρίς νά υπολογιστεί τό Ιόνιο, είναι τεράστια. Ειδικότερα, τό ακαθάριστο κέρδος υπολογίζεται στά 795 δις. δολλάρια. Μόνον τό 20% τών ακαθαρίστων εσόδων νά πάρουν οι κυβερνήσεις τής Ελλάδας καί τής Κύπρου, τό οικονομικό όφελος ανέρχεται σέ 159 μέ 212 δις. δολλάρια ανά χώρα. Επειδή, ακόμα, η διάρκεια ζωής ενός κοιτάσματος εκτιμάται στά 30-35 χρόνια, υπολογίζεται ότι τό ετήσιο όφελος θά ανέρχεται στά 7,07 δισ. δολλάρια ετησίως. Με αυτά τά ποσά η Ελλάδα βγάζει όλα τά χρέη της». Παράλληλα, τονίζουν οι ειδικοί, έτσι «θά γίνει εφικτή στήν χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τό φυσικό αέριο μέ κόστος κιλοβατώρας τουλάχιστον 2 φορές φθηνότερο από ότι μας δίνουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)».

Comments