Οικολογία

Οικολογία

Αφύπνιση : Δάση, Χλωρίδα Πανίδα, Μεταλλαγμένα, Μόλυνση, Τοξικά, Ύδωρ,

                    Ιδεολογία

Ιδεολογία

 

Αφύπνιση

Δάση, Χλωρίδα Πανίδα

Μεταλλαγμένα

Μόλυνση

Τοξικά

Ύδωρ

 

            Πρίν τήν βιομηχανική επανάσταση ή τήν σημερινή τεχνολογία, η ανθρωπότης θά εχρειάζετο νά θέσει τόν εαυτόν της σέ κατάσταση ρητής τρέλας, ώστε νά κάψει όλα τά φυτά καί δένδρα τού πλανήτη μας. Τουλάχιστον από τό 1945, βρισκόμαστε στήν κατάσταση τής καταστολής τών αρνητικών δεδομένων καί χρησιμοποιούμε τήν τεχνολογία γιά τήν «πρόοδο» μας, ενώ γνωρίζουμε ότι οδηγούμε τόν εαυτόν μας στήν αυτοκαταστροφή, καταστρέφοντας τόν πλανήτη.

 

Η ορθή γεωργία καθορίζει : τήν ορθή κτηνοτροφία · τήν υγιή διατροφή · τήν μή μόλυνση τού υπεδάφους, τών ποταμών, λιμνών καί θαλασσών καί τόν καθαρισμό τους · τήν μή μόλυνση τής ατμόσφαιρας καί τόν καθαρισμό της · τήν εξάλειψη τών περισσοτέρων βιολογικών καί ψυχολογικών ασθενειών · μεγάλη εξοικονόμηση στήν κατανάλωση ενέργειας · κλπ άλλα.

            Στόχος : α) – Η πλήρης απεξάρτησης από τά φυτοφάρμακα καί χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα στήν γεωργία, β)- Η εφαρμογή τών ΕΜ-Ενεργών Μικρο-οργανισμών1 ως τό αποκλειστικό μέσο στήν γεωργία καί στήν αντιμετώπιση τής μόλυνσης τού περιβάλλοντος – ατμόσφαιρα, έδαφος/υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, υπονόμους, χώρους υγιεινής, κτλ., σέ χρονικό διάστημα 12-16 μηνών, γ)- Η επαρκής πληροφόρηση, εκπαίδευση τών αγροτών καί ενηλίκων γιά τά οφέλη τών ΕΜ καί τήν ορθή παραγωγή καί χρήση τους, δ)- Η κρατική προμήθεια τών υλικών καί αναγκαίων συσκευών στούς Έλληνες αγρότες, ιχθυοκαλλιεργητές καί στά ελληνικά νοικοκυριά γιά τήν παραγωγή τών ΕΜ, κτλ.

1 [ Use of Microorganisms in Agriculture and their Positive Effects on Environmental Safety, by Teruo Higa; An Earth Saving Revolution, by Teruo Higa. ]

Δάση, Χλωρίδα Πανίδα

-- (Ιούλιος 2007) : Από 80 έως 100 πυρκαγιές καθημερινά καίνε τά δάση μας, κυρίως μετά τίς 2:30μ.μ όπου φυσά περισσότερο καί η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.

Πρίν τίς εκλογές καίνε τά δάση καί αναστέλλουν τό κάψιμο τών δενδρυλλίων μαριχουάνας.

 

                                    Μεταλλαγμένα :

α)—Ο μεταλλαγμένος, γίγας σολομός, εάν αποδράσει στήν φύση από τά ιχθυοτροφία, θά εξαλειφθούν οι φυσικοί σολομοί διότι τά θηλυκά προτιμούν νά ζευγαρώνουν μέ μεγάλα αρσενικά.

 

                                    Μόλυνση

--Η διάρκεια ζωής μίας πλαστικής σακούλας είναι περί τά 400 έτη. Η αλόγιστη χρήση αυτών κοστίζει σέ κάθε καταναλωτή €50 - €100 / έτος. Εκτός αυτού σκοτώνουν ανά έτος περί τό 1 εκατομμύριο θαλασσοπούλια.

 

                                    Τοξικά

-- 100 τοξικά πλοία έχουν ήδη διαλυθεί στήν Ελλάδα σύμφωνα μέ Άγγλους δημοσιογράφους.

Πασχαλίδης, « Τό Υπουργείο ερευνά τό θέμα.» ;! Δηλαδή, δέν γνωρίζουν;! (16 Νοέμ. ’03).

 

                                    Ύδωρ

 

Η ξηρασία επιβαρύνει τήν οικονομία τής ΕΕ κατά €100 δις / έτος.

 

 

Ιδεολογία

-- Η πιό μεγάλη καί ασφαλής πηγή παραγωγής αγαθών καί πλούτου στόν πλανήτη μας ήτανε καί είναι η Γαία – παράγει κάθε έτος αγαθά αξίας άνω τών $ 45 τρισεκ· .

Γνωμικό ιθαγενών Αμερικής : ‘’ Δέν έχουμε κληρονομήσει τήν γή από τούς προγόνους μας, αλλά τήν έχουμε δανειστεί από τά παιδιά μας’’.

-- Τό ποτάμι μικρό ή μεγάλο είναι ζωντανό όταν έχει/ εκτρέφει ψάρια (Κινέζικη παροιμία).

--Ασφαλώς, εάν χρειαστεί νά επιλέξω μεταξύ τής επιβιώσεως τού ανθρωπίνου είδους έναντι τού ζωικού βασιλείου, θά επιλέξω τόν άνθρωπο. Εάν όμως βρεθούμε σ’ αυτή τήν θέση, σημαίνει ότι έχουμε φερθεί στόν πλανήτη σάν τά πιό ηλίθια, αγνώμονα, εξωγήινα όντα καί ότι τό σύντομο τέλος τού είδους μας θά είναι ασύλληπτα μαρτυρικό.

--Ο κύριος παράγων τής υπάρχουσας ανεξέλεγκτης οικολογικής καταστροφής είναι ο υπερπληθυσμός τού είδους μας. Τό δέ είδος ενέργειας που δέν μολύνει τό περιβάλλον δέν θά αποτρέψει τήν συνέχιση τού θανάτου τών ειδών, εάν ο πληθυσμός τής ανθρωπότητος δέν πέσει κάτω από τά δισεκατομμύρια ανθρώπους έως τήν δεκαετία τού 2120.

 

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments