Ναρκωτικά

 Κάνναβη

Μαριχουάνα

DMT

Μαγικά Μανιτάρια

Έκσταση

Όπιο

Ηρωίνη

LSD

Κοκαΐνη

Αλκοόλ

Νικοτίνη


            ------------------------------------------------------------------------

 

[ Από τό Καταστατικό τής ΑΔΕ : Υγεία

ΚΙΕΨ : Κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ψυχεδελικών / Ψυχοτρόπων Ουσιών

ΚΦαΨΟυ : Κρατικό Φαρμακείο Ψυχεδελικών / Ψυχοτρόπων Ουσιών

4--Παιδεία γιά Φυσική καί Πνευματική Υγεία : Ο μαθητής: (α)- πείθεται ότι τό τσιγάρο τού στερεί τήν ποιοτική ζωή καί τελικά τόν σκοτώνει à ιστοσελίδες/ εικονογραφημένο διδακτικό βιβλίο μέ πνεύμονες καπνιστών, άρθρα/ συνεντεύξεις καρκινοπαθών καπνιστών, κ.τ.λ., (β)- μαθαίνει ν’ αναγνωρίζει τίς βλαβερές χημικές ουσίες, καί διδάσκεται τήν σωστή διατροφή, (γ)- μαθαίνει τίς πιθανότητες τού τζόγου, (δ)- μαθαίνει ότι η υπερκατανάλωση τόν καθιστά δέσμιο τών υλικών του αντικειμένων καί ψευδο-αναγκών του, ενώ η φιλία, η οικογένεια καί η χαρά τής δημιουργίας συμβάλλουν στήν πνευματική καί σωματική υγεία.

5--Πόλεμος κατά τής Νικοτίνης καί τών Αλκοολούχων Ποτών

1)- Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Στό μάθημα Υγεία-Υγιεινή, από τό 9ο έτος τής ηλικίας τών μαθητών μας έως καί τήν 3η Λυκείου, αφιερώνεται σημαντικό μέρος τού μαθήματος γιά τήν πλήρη επίγνωση τους σχετικά μέ τίς άκρως επικίνδυνες επιπτώσεις στήν σωματική καί πνευματική υγεία τους, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, νικοτίνης καί τών ψυχεδελικών1 / Ψυχοτρόπων ουσιών.

1 [ Ακόμη καί τών επιτρεπομένων όταν δέν έχει αναπτυχθεί πλήρως τό σώμα τους.]

2)- Ανήλικος/-η, ο οποίος έχει εντοπιστεί σέ περισσότερες από τρείς περιπτώσεις νά έχει καταναλώσει αλκοολούχα ποτά ή νά έχει καπνίσει τσιγάρα, υποχρεούται νά διαμένει στούς κρατικούς χώρους ‘’υγιεινούς εκπαίδευσης’’ έως ότου τό εξειδικευμένο προσωπικό εγκρίνει τήν επιστροφή του στό οικογενειακό του περιβάλλον. Η τρίτη φορά φιλοξενίας του σέ έναν κρατικό χώρο ‘’υγιεινούς εκπαίδευση’’ θά διαρκέσει έως τήν αποφοίτηση του από τό Λύκειο ή τήν ενηλικίωση του.

►55Υ-Ν : Δικαίωμα στήν εμπειρία τού πλήρους φάσματος τής ανθρώπινης συνειδητότητας. Πρός τούτο : 1)- Οι μαθητές Γυμνασίου παρακολουθούν μαθήματα διαλογισμού, 2)- Οι ενήλικοι/-ες : α)- δύνανται, χωρίς ιατρική παρακολούθηση ή συνταγή, νά κάνουν χρήση τής κάνναβις1, η οποία περιέχει Δ-9 THC από 1% έως καί 6% καί η οποία έχει παραχθεί υπό τόν έλεγχο τού ΚΟΚαΨυΦ, β)- κατόπιν εγκρίσεως κρατικού εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού (καί υπό τήν επίβλεψη του όταν θεωρηθεί αναγκαία), δύνανται νά κάνουν χρήση τών ακόλουθων ψυχεδελικών / ψυχοτρόπων φυτών2 που περιέχουν τήν φυσική ψυχεδελική ουσία DMT3 : Iboga, Ayahuasca, Magic Mushroom.

1 [ Μελέτησε τούς φακέλους Κάνναβη  καί Μαριχουάνα (υπό τόν φάκελο Ναρκωτικά).]            

2 [ Μόνο εφόσον έχουν παραχθεί από τόν ΚΟΚαΨυΦ. ]

3 [ Μελέτησε τόν φάκελο DMT (υπό τόν φάκελο Ναρκωτικά).]

►56Υ-Ν : Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση οιωνδήποτε ψυχεδελικών / Ψυχοτρόπων ουσιών από ανηλίκους χωρίς τήν έγκριση εξειδικευμένης ιατρικής επιτροπής.

►57Υ-Ν : Επιτρέπεται από τούς ψυχιάτρους η χορήγηση  στούς ‘’ασθενούς’’ τους τού ναρκωτικού MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) – γνωστού ως Έκσταση – μόνο  κατά τήν διάρκεια τών συνεδριάσεων τους.

►9Υ-Ν : Τό κοινό δέν κρατιέται στό σκοτάδι όταν υπάρχουν υποσχόμενες, νέες θεραπείες , ακόμη καί όταν ευρίσκονται σέ πειραματικό στάδιο. Οι ασθενείς καί οι οικογένειες τους, δηλ. οι άνθρωποί οι αμεσοτέρα ενδιαφερόμενοι, θά έχουν τήν δυνατότητα νά πληροφορηθούν ό,τι είναι δυνατόν από επιστημονικής απόψεως περί τής ασθένειας τους συμπεριλαμβανομένης τής εναλλακτικής θεραπείας τους. Όσο περισσότερα ο ασθενής, η οικογένεια καί ο προσωπικός γιατρός του ξέρουν, τόσο πιό ενημερωμένη καί ευφυής η κρίση τους μπορεί νά είναι. Πρός χάριν αυτού τού σκοπού, η ιατρική κοινότητα, οι καθηγητές καί οι ερευνητές διατηρούν μία ενημερωμένη "Τράπεζα Ιατρικής Επιστήμης, ΤΙΕ." Ένας ασθενής έχει τό δικαίωμα νά προσφύγει στήν πειραματική θεραπεία μέ τήν προϋπόθεση ότι γνωρίζει απολύτως τά πιθανά οφέλη της καί τούς σχετικούς κινδύνους, καί εφόσον έχουν ψηφίσει τουλάχιστον 20% τών γιατρών δημοσίας  υγείας υπέρ τού πειραματισμού της σέ ανθρώπους } Π= 2  ]

Comments