Λιγνίτης

[ Η Ελλάδα διαθέτει τόσο πολύ λιγνίτη, που εάν τον εκμεταλλευόταν από νωρίς, θα είχε γλιτώσει πολλές δεκάδες δισεκατομμυρίων δολλαρίων από την εισαγωγή πετρελαίου. ]
Ο λιγνίτης είναι οργανικής προελεύσεως πέτρωμα, τού οποίου τό κύριο στοιχείο είναι ο άνθρακας. Περιέχει, επίσης, υδρογόνο, οξυγόνο καί άζωτο. Είναι πέτρωμα χωρίς σχηματισμένους κρυστάλλους, δηλ. άμορφο.

Είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σέ άνθρακα από τον λιθάνθρακα καί υψηλότερης από τήν τύρφη. Προέρχεται από τήν εξανθράκωση κυρίως φυτικών οργανισμών, καί η θερμική αξία του είναι μικρότερη από τού ανθρακίτη. Χρησιμοποιείται κυρίως στά ατμοηλεκτρικά εργοστάσια γιά τήν παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλες χρήσεις του είναι γιά τήν παραγωγή λιπασμάτων, δίνει οξικό οξύ μέ απόσταξη, καθώς καί άλλες βιτουμενούχες ουσίες καί νερό. Τό χρώμα του είναι καφέ-μαύρο καί περιέχει 35-65% υγρασία.

Παγκόσμια κατάταξη

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας μέ τήν εξόρυξη λιγνίτη από διάφορες χώρες.

1970

1980

1990

2000

2001

1.

Γερμανία

369,300

388,000

356,500

167,700

175,400

2.

Ρωσία

127,000

141,000

137,300

86,400

83,200

3.

Η.Π.Α.

5,400

42,300

82,600

83,500

80,500

4.

Αυστραλία

24,200

32,900

46,000

65,000

67,800

5.

Ελλάδα

8,100

23,200

51,700

63,300

67,000

6.

Πολωνία

32,800

36,900

67,600

61,300

59,500

7.

Τουρκία

4,400

15,000

43,800

63,000

57,200

8.

Τσεχία

67,000

87,000

71,000

50,100

50,700

9.

Κίνα

13,000

22,000

38,000

40,000

47,000

10.

Σερβία και Μαυροβούνιο

26,000

43,000

60,000

35,500

35,500

11.

Ρουμανία

14,100

27,100

33,500

17,900

29,800

12.

Βόρεια Κορέα

5,700

10,000

10,000

26,000

26,500

...

...

...

...

...

...

...

...

Αυστρία

3,700

1,700

2,500

1,300

1,200

...

Σύνολο

804,000

1.028,000

1.214,000

877,400

894,800

 

 

Λιγνιτωρυχείο στό Wyoming

            Στήν Ελλάδα ορυχεία λιγνίτη βρίσκονται στήν περιοχή τής Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας, Μεγαλόπολης, Ελασσόνας, Αλιβέρι Εύβοιας καί Δράμας.

Σύμφωνα μέ υπολογισμούς, τά αποθέματα είναι αρκετά γιά τά επόμενα 45 χρόνια. Η ποιότητα λιγνίτη θεωρείται από χαμηλή έως αρκετά ικανοποιητική. Τά ορυχεία όλης τής χώρας τά εκμεταλλεύεται, σχεδόν αποκλειστικά, η ΔΕΗ. Τό παλαιότερο λιγνιτωρυχείο είναι τού Αλιβερίου στήν Εύβοια από τό 1952.

 
Comments