Καταστατικό τής ΑΔΕ - Μέρος 2ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

-- Η πιό μεγάλη καί ασφαλής πηγή παραγωγής αγαθών καί πλούτου στόν πλανήτη μας ήτανε καί είναι η Γαία – παράγει κάθε έτος αγαθά αξίας άνω τών $45 τρισεκ· . à

Αειφόρος ανάπτυξη : αποτελεί τήν σώφρονα μορφή ανάπτυξης διότι μας επιβάλλει νά εκμεταλλευόμαστε μόνο τόν τόκο καί τό ετήσιο πλεόνασμα τών προϊόντων τής φύσεως – ήτοι, δέν τρώμε τό κεφάλαιο τής φύσεως διότι αυτό συνεπάγεται τό βραχυπρόθεσμο ή όχι τό τόσο μακροπρόθεσμο τέλος αυτού.

Κρατικός καπιταλισμός τής ΑΔΕ : στό κέντρο βρίσκονται οι ανθρώπινες αξίες.

{ ΑΔΕ : η πολιτική τής ΑΔΕ είναι βασισμένη πρώτα απ' όλα στό υπερβατικό ήθος τού Έλληνος ανθρώπου -- τά χρήματά δέν είναι η προτεραιότητα σέ μία εκπολιτισμένη κοινωνία. } Π = 1

{ Οικονομία Αδελφότητος τού Κοσμοπολίτη : Υ αριθμός ελληνικών συμφερόντων πλοίων τού εμπορικού στόλου μας ταξιδεύουν μέ τήν σημαία ΦΧ χώρας που είναι φιλικώς προσκείμενη πρός τήν ΑΔΕ, εφ’ όσον έχει αποφασιστεί ότι η ΦΧ τυγχάνει ανάγκης οικονομικής υποστήριξης. }

«Κακό» % πληθωρισμού είναι αυτό που μειώνει έως τό 2% σ’ ένα έτος τό αποδεκτό βιοτικό επίπεδο τού μέσου Έλληνα πολίτη. Όταν αυτού τού είδους πληθωρισμού συνεχίσει καί τό επόμενο έτος, τότε παρεμβαίνει τό κράτος : α)- μέ μέτρα κατά τής κερδοσκοπίας, καί β)- τήν παραγωγή αγαθών καί προσφορά υπηρεσιών που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας σέ αδικαιολόγητα υψηλές τιμές.

Σεισάχθεια : απόσεισις βάρους (κ. μτφ) · νομοθετική κατάργησις τών χρεών.

Η ΑΔΕ : α)- δέν υιοθετεί τήν σεισάχθεια ως οικονομικό μέτρο γιά τήν λύση τής οικονομικής αδιεξόδου τήν οποία βιώνει τό 37 έως τό 43% τών Ελλήνων, β)- διαγράφει χρέη τά οποία δημιουργήθηκαν παραβιάζοντας τούς νόμους ή βάσει ανήθικων νόμων, γ)- αποζημιώνει τούς έχοντες χάσει τήν περιουσία τους μέ παράνομα ή ανήθικα μέσα, δ)- αποζημιώνει τούς έχοντες καταβάλει πληρωμές πρός εξόφληση χρεών, τά οποία ή μέρος αυτών δημιουργήθηκαν παραβιάζοντας τούς νόμους ή βάση ανήθικων νόμων, καί ε)- κατασχέτει τά περιουσιακά στοιχεία αυτών οι οποίοι φέρουν ευθύνη γιά τίς περιπτώσεις α, β καί γ, καί διώκει αυτούς ποινικώς. 

{ Τά εισαγόμενα καί εξαγόμενα προϊόντα ελέγχονται από τά εξειδικευμένα κρατικά βιολογικά εργαστήρια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κ.τ.λ.

Η πλεονεξία τών εταιρειών τίς καθιστούν αναξιόπιστες σέ ζητήματα «ζωής ή θανάτου» -- ασφάλεια καί υγεία τών πολιτών, προστασία τού περιβάλλοντος, … à Εφ’ όσον τό κράτος είναι αυτό τό οποίο εγκρίνει τήν πώληση τών αγαθών καί εγκρίνει τήν άδεια λειτουργίας μίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών, γι’ αυτό καί τό κράτος θεωρείται ότι φέρει τήν πρώτη ευθύνη γιά τήν ακινδυνότητα τών προϊόντων καί τήν πραγματική αξία τών υπηρεσιών οιασδήποτε εταιρείας.  }

►6•ΟΙ-Ν : Οι ελληνικές εταιρείες καί τό ελληνικό κράτος δέν επενδύει σέ διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τά οποία δέν επιτρέπουν τόν έλεγχο στά λογιστικά τους βιβλία.

 (Μελέτησε : Ιδεολογία – Οικονομία & Αφύπνιση : Οικονομία )

 

Πολιτισμός – Τεχνολογία à Οικονομία

[ βλ. σχετικό άρθρο ]

►90Π-Ν : Τά πνευματικά δικαιώματα Ελλήνων εφευρετών, συγγραφέων καί μουσουργών : (α)- κατοχυρώνονται δωρεάν από τό ελληνικό κράτος, (β)-μετά πάροδο 39 ετών ανήκουν στό Ελληνικό κράτος. 

 

Εξυγίανση τής Οικονομίας μας.

1--ΝΕΜΕΣΙΣ.

2--Παιδεία, Εθνική Συνείδηση :

Ο σερβιτόρος, ο οδηγός ταξί, ο πωλητής, ο κάθε εργαζόμενος άνθρωπος μαθένει1 νά σέβεται ειλικρινώς τόν πελάτη του, τόν τουρίστα—τό "πρόσωπο" τό οποίο θα συνεισφέρει στό εισόδημα του καί τό οποίο μοιράζεται μαζί του στιγμές τής ζωής του. 1[ κοίτα : Δημόσια καί επαγγελματική παιδεία /

εκπαίδευση à Δημιουργώ/παράγω όχι μόνο γιά τήν ευημερία τής οικογένεια μου ( υπενθύμιση : ιδιώτης στά Αγγλικά = idiot = ηλίθιος) αλλά καί γιά τό καλό τής κοινωνίας μου. ]

3--Στοιχειώδεις Γνώσεις Οικονομίας :

Μελέτησε σχετικά άρθρα «ΑΔΕ : Οικονομία / Οικονομικά», καί κυρίως στηρίξου στήν απλή λογική, π.χ. : Όταν αγοράζω προϊόντα καλής ή αρίστης ποιότητας τά οποία παρήχθησαν από Έλληνες εργάτες καί Ελληνικών συμφερόντων εταιρείες à βοηθάω τήν τσέπη μου à βοηθάω τήν οικονομία τής χώρας μου.

Όταν αγοράζω ξένα προϊόντα |à συνάλλαγμα φεύγει από τήν χώρα μου, δηλαδή από τίς τσέπες μας à γι’ αυτό η επένδυση μου αυτή θα πρέπει νά παράγει έργο τό οποίο θα καλύψει τό έλλειμμα… καί θα αποφέρει κέρδος/όφελος σέ μένα καί στό σύνολο.

Δηλαδή : καταναλώνω μόνο Ελληνικές τροφές καί προτιμώ τά ποιοτικά Ελληνικά προϊόντα · αγοράζω δέ τά καλλίτερα εισαγόμενα ιατρικά μηχανήματα / μέσα γιά νά σώσω τον συνάνθρωπο μου, τόν εργάτη, τό παιδί του γείτονα καί τόν φτωχό συνταξιούχο, διότι ως Έλλην-άνθρωπος βάζω τον άνθρωπο πάνω από τό χρήμα.

4--Η σωστή διακυβέρνηση τής χώρας μας à κοίτα ΑΔΕ : Εξωτερική Πολιτική, Ελληνική Γή, Οικονομία, Ενέργεια, Τεχνολογία κατά τού Αναχρονισμού καί τής Φοροδιαφυγής, …

5--Πόλεμος κατά τής Διαφθοράς καί τής Σπατάλης.

 

Διαφθορά

(κοίτα άρθρο τής ΑΔΕ «Διαφθορά»).

-- Οι μεγαλύτεροι τροφοδότες τής διαφθοράς είναι οι πολιτικοί.

-- Η σημερινή εφορία λειτουργεί κυρίως ως μία ιδιωτική επιχείρηση ορισμένων βιομηχάνων, επιχειρηματιών καί πολιτικών. Πως μπορούμε όμως νά δώσουμε μία «τελική λύση» στό υπάρχων καρκίνωμα τού σώματος τών εφοριακών. Το πρώτο βήμα γιά τήν θεραπεία του είναι τόσο απλό που μαρτυρεί ακράδαντα τήν υποστήριξη τών διεφθαρμένων εφοριακών από διεφθαρμένους ανωτέρους τους, μεγαλο-επιχειρηματίες καί πολιτικούς.|à

Δημιουργούμε ανεξάρτητες ομάδες αποτελούμενες από εφοριακούς μέ πείρα άνω τών 20 ετών καί τών οποίων τά περιουσιακά στοιχεία συμφωνούν μέ τό Πόθεν Έσχες τους. Δηλαδή δημιουργούμε  ομάδες από εφοριακούς οι οποίοι έχουν ιδρώσει καί κοπιάσει γιά τό νόμιμο μεροκάματο τους, βλέποντας αλήτες συναδέλφους τους νά πλουτίζουν εις βάρος όλων μας.

Λόγω όμως τής ανθρώπινης φύσης μας, θά μπορούσε νά δημιουργηθεί ένα κλίμα εκδίκησης από μερικούς εξ’ αυτών. Γι’ αυτό, πρός αποφυγήν δημιουργίας αμείλικτων δικαστών καί αδικίας μέσα από τήν αδικία, τά ευρήματα αυτών θα ελέγχονται από ομάδες αποτελούμενες από άπειρους απόφοιτους τής Οικονομικής Σχολής, δίνοντας τους ταυτοχρόνως τήν ευκαιρία, πρίν μολυνθούν καί αυτοί,  νά μάθουν : τίς αδυναμίες τών ισχυόντων νόμων ώστε αυτές νά εξαλειφθούν, τό διαδίκτυο τής φοροδιαφυγής, καί ότι η Νέμεσις τής ΑΔΕ δέν έχει ευνοούμενα «Γαλάζια» ή «Πράσινα» παιδιά.

Η δέ σύλληψη καί ποινική δίωξη τών χρηματιζομένων εφοριακών καί λογιστών μάς οδηγεί ταχέως … στούς μεγαλοφοροφυγάδες ! .

Κοίτα à Νέμεσις.

 

Τεχνολογία κατά τού Αναχρονισμού καί τής Φοροδιαφυγής

Εφαρμοσμένη τεχνολογία (Υπολογιστές, …) |à ταχεία εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρηματιών |à

Εξοικονόμηση |à χρόνου γιά ανάπαυση καί παραγωγή έργου |à  |à βελτίωση ποιότητας ζωής

                       |à ενέργειας                                                        |      |à βιώσιμες επιχειρήσεις.

1--Οι λογιστές συμπληρώνουν καί αποστέλλουν τίς φορολογικές δηλώσεις πελατών τους μέσω τού διαδικτύου.

2--Ο εργοδότης πραγματοποιεί τήν κατάθεση μισθών τού προσωπικού του διά μέσω τού διαδικτύου.

►60αΩ-Ν : Ο Έλλην πολίτης από τήν 1η ημέρα γεννήσεως του προμηθεύεται από τό κράτος κάρτα εις τήν οποία αναγράφεται ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης του, ΑΚΑ. Μ’ αυτόν τόν αριθμό τόν γνωρίζει ή Εφορία, η Τράπεζα Δεδομένων (οικονομική του κατάσταση, κ.τλ.), η Αστυνομία καί οι Κρατικοί Οργανισμοί.

►30•ΟΙ-Ν : Η Κρ. Τράπεζα ανοίγει προσωπικό λογαριασμό στόν κάθε Έλληνα καί τού παρέχει :

  (α)- Αυτόματη πληρωμή (από τόν προσωπικό του λογαριασμό) μηνιαίων οικονομικών του υποχρεώσεων : ενοίκιο, μηνιαίες δόσεις δανείων, ΟΤΕ, ΔΕΗ, …

  (β)- Ηλεκτρονική Κάρτα : (1)- Όλες οι αγορές άνω τών 50€ γίνονται μέ τήν χρήση αυτής |à αυτόματη πληρωμή αγορών του από τόν προσωπικό του λογαριασμό ή μέ τήν χρήση κάρτας άλλης Τράπεζας |à καταπολέμηση φοροδιαφυγής, πλαστών νομισμάτων, καί μείωση ληστειών. (2)- Πρόσβαση στόν «Αυτόματο 24ων ωρών Ταμείο Τραπέζης» γιά : ανάληψη ρευστού, έλεγχο υπολοίπου καί δραστηριότητας τού προσωπικού του λογαριασμού.

  (γ)- Προσωπικός Κώδικας Διαδικτύου : δυνατότης ελέγχου τής οικονομικής κατάστασης τού ιδιοκτήτου του – προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός, πληρωμές, χρεώσεις, δάνεια, … , πιστωτική του βαθμολόγηση.

Καταπολέμηση τής Αισχροκέρδειας, τού Πληθωρισμού καί τής Παραπληροφόρησης1

Γιά όλα τά προϊόντα τά οποία προσφέρονται πρός πώληση στήν εγχώρια αγορά :

►250Θ-Ν : Στήν συσκευασία τους αναγράφεται : η ημερομηνία, η χώρα καί περιοχή παραγωγής προϊόντος/μελών αυτού · η χώρα συναρμολόγησης του, οι τυχών βλαβερές χημικές ουσίες που εμπεριέχει, τά ανακυκλώσιμα μέρη αυτού, καί απαραιτήτως η τιμή αγοράς του από τόν παραγωγό/βιομήχανο/…

►251Θ-Ν : Τα «Φρούτα τής Γής» καί ευπαθή εδώδιμα προϊόντα συσκευάζονται από τόν παραγωγό. Στήν συσκευασία ( χαρτόκουτο, καφάσι, …) : (α)- τυπώνει τ’ όνομα του/ εταιρείας του καί αυτό τής περιοχής παραγωγής τών προϊόντων του, (β)- επικολλάει ένα από τά 3 αποκόμματα2 τού θεωρημένου καί αριθμημένου από τήν εφορία βιβλιαρίου, εις τό οποίο απόκομμα αναγράφεται η ημερομηνία συγκομιδής/παραγωγής καί η χονδρική τιμή πώλησης τού προϊόντος του.

Μετά κλείνεται ερμητικώς από διαφανές πλαστικό εις τό οποίο απλός μηχανισμός τυπώνει σέ αυτό τίς ανωτέρω πληροφορίες.

►150•ΟΙ-Ν : Ο παραγωγός/ βιομήχανος χρεώνει μία τιμή γιά τό προϊόν του ασχέτου ποσότητας αγοράς από τόν έμπορα.

►151•ΟΙ-Ν : Ο χονδρέμπορος χρεώνει τόν πελάτη του -- έμπορα λιανικής πωλήσεως – μία τιμή γιά κάθε είδος εμπορεύματος του, ασχέτου ποσότητας εμπορικής συναλλαγής τους.

►155•ΟΙ-Ν : ΚΥπΑγΕ, Κρατική Υπερ-Αγορά Εμπόρων

    Οι υπερεθνικές εταιρείες καί οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, έως ότου εξαφανίσουν τόν έμπορο τής γειτονιάς, μπορούν νά προσφέρουν τά εμπορεύματα τους σέ χαμηλές τιμές διότι : (α)- αγοράζουν μεγάλες ποσότητες απ’ ευθείας από τούς παραγωγούς/ βιομηχάνους, ήτοι δέν πληρώνουν μεσάζοντες,

   (β)- ελέγχουν τήν παγκόσμια αγορά που σημαίνει ότι μπορούν καί εκβιάζουν τούς παραγωγούς/ βιομηχάνους, …νά τούς πουλάνε τά προϊόντα τους σέ εξευτελιστική τιμή), καί (γ)- έχουν χαμηλά μεταφορικά έξοδα λόγω τών μεγάλων ποσοτήτων που διακινούν.

   Η ΚΥπΑγΕ εφαρμόζει τίς περιπτώσεις α καί β, έχοντας ως σκοπό της νά βοηθήσει τόν μικρό καί μεγάλο έμπορα, βιομήχανο καί παραγωγό τής πόλης/χωριού μας, ενώ ταυτοχρόνως γεμίζει καί τά ταμεία τού Υπουργείου Οικονομίας.

Κάθε πόλη άνω τών 15.000 κατοίκων διαθέτει κατάστημα τής ΚΥπΑγΕ τό οποίο εφοδιάζεται μέ αγαθά τά οποία καταναλώνουν/ έχουν ανάγκη ή απλώς ζητούν οι κάτοικοι τής συγκεκριμένης πόλεως/ περιοχής.

Οι παραγωγοί/ βιομήχανοι πληροφορούν τό κεντρικό γραφείο τής ΚΥπΑγΕ γιά τήν διαθέσιμη ποσότητα καί χονδρική τιμή προϊόντων τους. Ο έμπορας λιανικής πώλησης δίνει τήν παραγγελία του στό τοπικό του ΚΥπΑγΕ τό οποίο εκτελεί τήν παραγγελία καί μεριμνά νά πληροφορεί τό κεντρικό γραφείο  ώστε νά έχει πάντοτε πληρότητα αποθεμάτων εμπορευμάτων του.

Ιδιόκτητα φορτηγά – καί φορτηγά τής ΚΥπΑγΕ όταν υπάρχει ανάγκη – μεταφέρουν προϊόντα εγχώριας παραγωγής από τήν πηγή παραγωγής τους καί τά δέ εισαγόμενα αγαθά απευθείας από τά τελωνεία στά καταστήματα τής ΚΥπΑγΕ ή απευθείας στό μαγαζί τού έμπορα λιανικής πώλησης.

Το κάθε κατάστημα ΚΥπΑγΕ λειτουργεί καί ως κέντρο «Έκθεσης» προϊόντων απ’ όπου ο έμπορας μπορεί νά επιλέξει τό καλλίτερο προϊόν γιά τό μαγαζί του, στήν καλλίτερη τιμή καί στόν λιγότερο δυνατό χρόνο.

Κάθε προϊόν τό οποίο διακινεί στήν αγορά η ΚΥπΑγΕ φέρει ετικέτα της, η οποία εγγυάται τήν ποιότητα(!) τού προϊόντος καί τήν μή περιεκτικότητα του σέ βλαβερές χημικές ουσίες. ( ΣΟΣ : τρώμε εισαγόμενες πατάτες από μολυσμένες περιοχές τού Νείλου).

   Π.χ. : Το ΣωΓΥπΟιΑ γνωρίζει μ’ αρκετή ακρίβεια τήν ποσότητα ελαιόλαδου τήν οποία θα παράγει ο «Α» ελαιοπαραγωγός, καί ελέγχει τήν ποιότητα τού συγκεκριμένου προϊόντος, à στέλνει τήν ακριβή εκτίμηση του στό ειδικό σώμα, «ΕΣ» τού Υπ. Οικον./Ανάπτυξης à Τό «ΕΣ» καθορίζει τήν χονδρική τιμή τού συγκεκριμένου προϊόντος à Ο «Α» … συσκευάζει τήν παραγωγή του …, καί τήν πουλάει στήν τοπική του ΚΥπΑγΕ à Τέλος στήν φοροδιαφυγή ·  καί μέ τήν εγγύηση τού κράτους, ο αγρότης, ο βιομήχανος,… εισπράττει ότι τού αξίζει, ενώ ταυτοχρόνως τά αρμόδια όργανα τού κράτους χρησιμοποιούν όλα τά θεμιτά μέσα ώστε η κάθε επιχείρηση νά είναι βιώσιμη καί επικερδής.

{ Έλληνα ξύπνα : ενώ οι Παλαιστίνιοι δέν έχουν αρκετό νερό γιά τίς ανάγκες τους, οι Ισραηλινοί πουλάνε στήν Ελλάδα τού ήλιου καί τής υψηλής βροχόπτωσης τά λεμόνια του !!!. }

   Η ΚΥπΑγΕ συνεργάζεται μέ τό Υπ. Οικ./Ανάπ. καί τό Υπ. Εξωτερικών ώστε νά μπορεί αποτελεσματικά νά : [1]- προστατεύει τήν ποιότητα προϊόντων μας ( π.χ. : ελαιόλαδο, τυρί φέτα, οπωρολαχανικά, … ), [2]- εκπροσωπεί τούς Έλληνες παραγωγούς/ βιομήχανους στίς διεθνείς εκθέσεις καί στήν διεθνή αγορά, [3]- βρίσκει τούς καλλίτερους αγοραστές, καί [4]- ερευνάει τίς νέες καί μελλοντικές ανάγκες τής παγκόσμιας αγοράς.

Ασφαλώς η ΚΥπΑγΕ δέν εισάγει ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα ….Αλλά έχει δικαίωμα νά εισάγει π.χ. υπολογιστές – όπως έχει δικαίωμα καί ο κάθε εισαγωγέας – καί ας αφήσουμε τόν κάθε έμπορα λιανικής πωλήσεως ν’ αποφασίσει.

1[ επίσης κοίτα «Διαφήμιση». ]

2[ τό 2ο απόκομμα αποστέλλεται στήν εφορία καί τό 3ο είναι γιά τόν λογιστή του…]

Πρόγραμμα 40Θ : Σκοπός : Γιά νά προσελκύσουμε αξιόλογους, ευπατρίδες πολίτες ως εκπροσώπους μας στήν τήρηση τής τάξης (π.χ. αστυνομικούς), στήν απόδοση δικαιοσύνης (π.χ. δικαστές, εισαγγελείς) καί στήν διαχείριση τών οικονομικών τού κράτους μας, τούς προσφέρουμε δωρεάν στέγαση.

Εκτός τού ό,τι δίνει τήν ευκαιρία π.χ. σ’ έναν νέο αστυνομικό, ο οποίος δέν θά έχει καί τόσο υψηλό μισθό, νά αισθάνεται αρκετά ασφαλής ώστε νά μπορεί νά ξεκινήσει τήν δική του οικογένεια, αυτή η έμπρακτη χειρονομία ευγνωμοσύνης μας πρός τό πρόσωπο του, θ’ αποτελεί εμπόδιο στόν όποιο πειρασμό / αδυναμία του νά εκμεταλλευτεί τήν θέση του πρός ίδιον όφελος ή πρός ικανοποίηση αδυναμιών τής προσωπικότητας του · η δέ συμπεριφορά του πρός εμάς θά βελτιωθεί τά μέγιστα μιάς καί θά είμαστε οι συμπολίτες του, οι συνάνθρωποι του οι οποίοι εκτιμούμε τό έργο του καί τό γεγονός ότι αρκετές φόρες θέτει τήν ζωή του σέ κίνδυνο γιά νά προστατέψει τήν έννομη τάξη, αντί νά μας αντιμετωπίζει ως άτομα στά οποία μπορεί νά ασκεί εξουσία, νά εκβιάζει, νά προσβάλει καί νά γίνεται συνεργός σέ παράνομες δραστηριότητες γιά οικονομικό όφελος.

Δηλαδή, είναι λογικό καί πρακτικό νά συνειδητοποιήσουμε ότι εάν επιθυμούμε νά μας υπηρετούν τίμιοι, ικανοί καί εργατικοί δημόσιοι λειτουργοί, οφείλουμε νά τούς προσφέρουμε ένα βιοτικό επίπεδο τουλάχιστον λίγο άνω αυτού τού μέσου όρου καί νά φυλάσσουμε τήν αξιοπρέπεια τους ώστε νά είναι ευτυχισμένοι.

Αποτελεί δέ, κατά τήν γνώμη μου, μέγα πολιτισμικό λάθος, νά ερμηνεύουμε αυτό τό πρόγραμμα – καί άλλα τά οποία στηρίζουν τήν προστασία καί ενδυνάμωση τής αξιοπρέπειας τού ατόμου – ως ένα εξ ανάγκης μέτρο «εξαγοράς» συνειδήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ.

Εις τήν Αγγλική η έννοια τής λέξης επανάσταση βγαίνει από τό ρήμα revolve : γυρίζω γύρω-γύρω   |à δηλαδή δέν δημιουργώ κάτι τό καινούργιο, δέν αναπτύσσομαι πνευματικώς.

Επανάσταση : είμαι κάτω, σηκώνομαι (ανάσταση), κοιτάζω πρός τά πίσω, ήτοι πρός τό παρελθόν μου, όταν ήμουν όρθιος, ευτυχής καί δημιουργούσα πολιτισμό.

Αυτό δέ τό σημείο κληρονομιάς μου θα μέ στηρίξει όρθιο γιά νά ξαναδημιουργήσω πολιτισμό (πολιτική, πολιτεία, πολίτης, οπλίτης) ως ένα «πρόσωπο» τό οποίο βρίσκει τήν ευτυχία του μέσα στήν κοινωνία του καί όχι ως ένα « άτομο»  = « ιδιώτης1 » τού αποκαλούμενου Δυτικού πολιτισμού.  

Σήμερα, ο Ελληνο-Ρωμιός είναι οικονομικώς χρεοκοπημένος, βιολογικώς ένα είδος πρός εξαφάνιση, πολιτισμικώς καί διανοητικώς σέ μόνιμη κατάσταση χειμέριας νάρκης-- ήτοι είμαστε μουλάρια, δέν γεννάμε τίποτα αξιόλογο.

   Ποία κοσμοθεωρία δύναται νά μού δώσει τό κουράγιο, τήν ώθηση νά αναστηθώ ; Ποίο ένδυμα χωροχρόνου τής πολιτισμικής μας ιστορίας θα ενδυθούμε ως σημείο αναφοράς μας, ως βάση δημιουργικότητας μας  ώστε μετά από σοβαρή εργασία νά ξαναμιλά ο κόσμος γιά τόν Έλλην-άνθρωπο, καί νά θάψουμε τόν Βαλκάνιο-Ρωμιό ο οποίος φυτοζωεί στήν πλούσια γή τής Ελλάδος ;

Στήν Αθήνα, τούς Αθηναίους τού 6 καί 5 αιώνα π.χ.2, τούς γεννήτορες τής δημοκρατίας καί τού πολιτισμού · τήν μοναδική πανοπλία κατά τής λαίλαπας τής Pax-Americana.

Ποία ήτο η θεωρούμενη πρώτη επαναστατική μεταρρύθμιση τους ; Το μοίρασμα τής γής. Λέω δέ θεωρούμενη διότι ήτο μικροβιώσιμη εξαιτίας τής επανα-ιδιωτικοποιήσεως τής γής.

1[ στήν Αγγλική είναι idiot καί έχει τήν έννοια: ηλίθιος. ]

2[ Όχι μέ τήν οπισθοδρομική, δογματική αρχαιολατρεία, αλλά «Στήν Αθήνα…» ως τήν βάση μας γιά άμιλλα καί ως τόν σοφό ιστορικό μας που θά μάς υπενθυμίζει συνεχώς τά λάθη τών προγόνων μας. ] 

Άρθρο 1ο :                                                     

Η Ελληνική γή ανήκει στούς Έλληνες.

1-ΕΓ-Ν : Ουδείς δύναται νά πουλήσει ένα κομμάτι ελληνικής γής · ουδείς Έλλην πολίτης χρειάζεται ν’ αγοράσει ελληνική γή. Δηλαδή :

1--Το Ελληνικό κράτος, βλέποντας μπροστά τουλάχιστον 30 χρόνια, επιλέγει τά από οικολογικής, οικονομικής καί ανθρωπιστικής πλευράς τά πιό κατάλληλα μέρη εις τά οποία θα χτισθούν χωριά, πόλεις, εργοστάσια, τουριστικά θέρετρα, ναυπηγεία, αγροκτήματα, πανεπιστημιουπόλεις κτλ.

Π.χ. : (α)- Έλλην επιχειρηματίας διαθέτει 1 εκατομμύριο € γιά τήν ανέγερση καί λειτουργία ενός νέου ξενοδοχείου à τό Υπουργείο Ανάπτυξης τόν πληροφορεί γιά όλες τίς πιθανές κερδοφόρες περιοχές στίς οποίες επιτρέπεται η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότηταà επιλέγει καί δέν πληρώνει ούτε 1€  γιά τήν γή.

       (β)- Έλλην πολίτης θέλει ν’ ασχοληθεί μέ τήν γεωργία ή τήν κτηνοτροφία à λαμβάνει δωρεάν επιστημονική υποστήριξη, εκπαίδευση καί δωρεάν γή η οποία παραμένει εις τήν κατοχή του εφόσον παράγει καί πληρώνει τούς φόρους γιά τήν  εμπορική δραστηριότητα του.

2--Ο κάθε Έλλην δικαιούται δωρεάν εντός σχεδίου γή γιά τήν οικοδόμηση τής οικίας του καί τού εξοχικού του, υπό τόν όρο ότι θά ακολουθήσει πιστά τούς νόμους οικοδόμησης καί ότι θά φυτέψει τουλάχιστον 10 δένδρα σέ κάθε στρέμμα γής.

Εάν επιλέξει νά κτίσει εις εκτός σχεδίου γή – εις τήν οποία όμως επιτρέπεται η οικοδόμηση, όπως σέ απομονωμένες περιοχές, κορυφές ή πλαγιές βουνών… – τό κράτος δέν τού παρέχει ρεύμα ή νερό.

3--Τά πέντε πρώτα χρόνια, προτεραιότητα επιλογής γής έχουν : (α)- οι δήμοι γιά τήν οικοδόμηση : μαγαζιών πρός ενοικίαση καί κτιρίων κοινής ωφελείας (βιβλιοθήκες, χώροι στάθμευσης, εκκλησία τού δήμου, θέατρο, …), (β)- οι επιχειρηματίες καί βιομήχανοι οι οποίοι δέχονται νά επενδύσουν σέ συγκεκριμένη περιοχή επί συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεως/βιομηχανίας, (γ)- οι εγκαταλείποντες διαμέρισμα τους σέ πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι τοίχοι τού διαμερίσματος γκρεμίζονται καί ο ανοιχτός χώρος χρησιμοποιείται από τά συνορεύοντα διαμερίσματα ως η αυλή τους – μικρά οπορωφόρα δένδρα, λουλούδια, …, παγκάκια, …. 

Κ.τ.λ.

                                 

    Μερικοί Έλληνες έχουν γίνει εκατομμυριούχοι όχι διότι παρήγαγαν έργο γιά τό οποίο ωφελήθηκε καί η Ελληνική κοινωνία καί αξίως οι ίδιοι, αλλά διότι έτυχε η γής τους νά πάρει σκανδαλώδη αξία.

Π.χ. : Βούλα, Αθηνών : Γής η οποία είχε παραχωρηθεί από τό Ελληνικό κράτος –  πολύ ορθώς – σέ Έλληνες πρόσφυγες γιά νά επιζήσουν, σήμερα έχει κάνει εκατομμυριούχους τούς σημερινούς ιδιοκτήτες τους ...

Σήμερα δέ, γιά σιγουριά ένας λογικός άνθρωπος επενδύει σέ γή, ελπίζοντας ότι σέ 10-20 έτη θα υπερδιπλασιάσει τά χρήματα του. Αυτή όμως η επένδυση του είναι νεκρά χρήματα γιά τήν Ελληνική οικονομία διότι δέν παράγουν έργο  αλλά  ανεργία …

Αντί αυτού όμως, η ΑΔΕ τού δίνει τήν ευκαιρία νά μπορεί νά επενδύει σέ επιχειρήσεις/ βιομηχανίες/οικοδομές, στήν γεωργία,… καί τοιουτοτρόπως νά συνεισφέρει καί στήν ελληνική οικονομία καί νά αυξάνει τό εισόδημα του από τήν ημέρα που επενδύει στήν ενεργή οικονομία.

{ Όταν οι εκλεγμένοι από τόν λαό σέβονται τόν κάθε πολίτη, τότε αυτός, έχοντας επανακτήσει τόν αυτοσεβασμό του, κάνει θυσίες γιά τήν πατρίδα του, δέν παρανομεί αλλά γίνεται ο πιό ακούραστος φύλαξ τής δημοκρατίας καί τών νόμων της, τού πολιτισμού του. }  

Ξένοι υπήκοοι

10-ΕΓ-Ν :

1- Απαγορεύεται η πώληση ελληνικής γής σέ ξένους υπηκόους.

2- Επιτρέπεται η ενοικίαση ελληνικής γής σέ ξένους υπηκόους πρός χρήση αυτής γιά τόν συγκεκριμένο σκοπό που έχει εγκρίνει τό υπουργείο οικονομικών, ή τό υπουργείο πολιτισμού, ή η Βουλή τών Ελλήνων.

3- Ελληνική γής προσφέρεται δωρεάν : α)- σέ ξένα κράτη πρός οικοδόμηση πρεσβειών καί προξενείων των, οικημάτων πρός στέγαση τών πρεσβευτών, προξένων καί Χ αριθμού τού προσωπικού αυτών, β)- σέ ξένους φιλανθρωπικούς καί επιστημονικούς οργανισμούς πρός εξυπηρέτηση τού έργου τους κατόπιν έγκρισης τής Βουλής.

 

Δασοκαλλιέργεια – Γεωργία – Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία – Αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργεια

[1]--Ταμείο Ασφάλισης Θαλασσινών/ Κτηνοτροφικών/ Γεωργικών/ Ιχθυοκαλλιεργικών/ Πτηνοτροφικών

       Προϊόντων, ΤΑΘΚΓΙΠΠ (ΤΑΓ, ΤΑΚΠ, ΤΑΘΙ )

       ΤΑΓ : Ταμείο Ασφάλισης Γεωργικών Προϊόντων

       ΤΑΚΠ : Ταμείο Ασφάλισης Κτηνοτροφικών Πτηνοτροφικών Προϊόντων

       ΤΑΘΙ : Ταμείο Ασφάλισης Θαλασσινών Ιχθυοκαλλιεργικών Προϊόντων

[2]-- ΓεΣυΑ : Γεωπόνοι Σύμβουλοι τού Αγρότη

       ΚΣυΚΠ : Κτηνίατροι Σύμβουλοι τού Κτηνοτρόφου/ Πτηνοτρόφου

       ΘαΒιΣυΑ : Θαλασσο-Βιολόγοι Σύμβουλοι τού Αλιέως/ Ιχθυοκαλλιεργητή

       ΥπΟιΑ : Υπουργείο Οικονομίας/ Ανάπτυξης

       ΣωΓΥπΟιΑ : Σώμα Γεωπόνων σέ συνεργασία μέ τό ΥπΟιΑ

       ΣωΚΥπΟιΑ : Σώμα Κτηνιάτρων                     »             »

       ΣωΘαΒΥπΟιΑ : Σώμα Θαλασσο-Βιολόγων  »             »

1--Δέν πετάμε τά φρέσκα φαγώσιμα προϊόντα καί φρούτα1 τής γής μας στίς χωματερές ακόμη καί εάν υπάρχει κορεσμός στήν αγορά à η ΚΥπΑγΕ αγοράζει τά προϊόντα τού παραγωγού στήν κανονική τους τιμή εφόσον αυτός έχει ακολουθήσει τίς οδηγίες/συμβουλές τών ειδικών τής ΓεΣυΑ (ΚΣυΚΠ ή ΘαΒιΣυΑ)

  à τροφή γιά τους μαθητές μας, τούς φτωχούς, τούς πεινασμένους τής Αφρικής, …

1{ Ο ετήσιος τζίρος τών αναψυκτικών είναι περί τά 430 εκ. €. Τό 85% αυτού ανήκει σέ εταιρείες ξένων συμφερόντων ενώ εμείς πετάμε τά φρούτα μας καί ποτίζουμε τά παιδιά μας καί τούς εαυτούς μας τά ανθυγιεινά έως καί επικίνδυνα εισαγόμενα αναψυκτικά. }

2--Οι παραγωγοί τροφοδοτούν – μέσω τής ΚΥπΑγΕ – τους Παιδικούς Σταθμούς, τά Δημοτικά καί Γυμνάσια τού νομού τους.

Τα δέ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τροφοδοτούνται από χαμηλού εισοδήματος γεωργικές περιοχές.

3--Ο μεσάζων έμπορας ή η ΚΥπΑγΕ παρακρατεί από τόν γεωργό, … τό καθορισμένο ποσοστό από τήν τιμή πώλησης τού προϊόντος |à τό ποσό κατατίθεται στόν λογαριασμό τού ΤΑΘΚΓΙΠΠ.

Η μή καταβολή τού οφειλομένου ποσού από τόν παραγωγό ή χονδρέμπορο πρός τό ΤΑΘΚΓΙΠΠ  επιφέρει επ’ αυτού τήν αφαίρεση άδειας, πρόστιμο καί ποινή φυλάκισης άνω τά 5 έτη.

   Διαβάζοντας τά κεφάλαια «Δάση», «Γεωργία», «Κτηνοτροφία», «Αλιεία», καί «Θάλασσα» προσπάθησε νά βρείς πόσες απαραίτητες γιά τήν οικονομία τής χώρας μας μικρές καί μεγάλες βιομηχανίες/ επιχειρήσεις μπορούν νά δημιουργούν από  6 μήνες έως 2 έτη, που η κάθε μία από αυτές θά μπορεί ν’ αποδίδει εκ. έως καί δις. €/έτος.

Δάση

Μέ τήν ηλιακή ενέργεια καί βροχόπτωση που έχουμε είναι … νά εισάγουμε ξυλεία. à

Αντικατάσταση τών πεύκων μέ :

(α)- δένδρα που αποφέρουν υψηλής ποιότητας ξυλεία.

(β)- καρυδιές, καστανιές, αμυγδαλιές, ….

(γ)- βελανιδιές, χαρουπιές, … à ζωοτροφή.

(δ)- φυτά, θάμνοι, δένδρα κατάλληλα γιά τό βόσκημα αιγών.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Σκοπός : Πλήρης Αυτάρκεια, Εξαγωγές.

1--Δεν καίγεται τίποτα από τους αγρότες (κλαδιά, άχυρα, … ).

2--Τέρμα οι χωματερές. Δεν καταστρέφεται κανένα φαγώσιμο είδος.

3--100% παραγωγή βιολογικών προϊόντων à τεράστια ζήτηση στήν Παγκόσμια Αγορά.

4--Φύτευση εκατοντάδων χιλιάδων δένδρων :         | à παραγωγή ξηρών καρπών à

      ( καστανιές, αμυγδαλιές, καρυδιές, συκιές,…..) |      κατανάλωση, εξαγωγή.

5--Έχουμε αρκετές ποικιλίες φρούτων μοναδικές στόν κόσμο χάρις στήν γεύση, άρωμα καί θρεπτική

      αξία τους |à διαφήμιση/ γνωριμία τους μέ τήν παγκόσμια αγορά à εξαγωγές.

Καλλιέργειες :

Καλλιέργεια όλων τών ειδών καί ποικιλιών : οπορωφόρων δένδρων, λαχανικών, μπαχαρικών, βοτάνων, …. , τά οποία έχουν ευδοκιμήσει στήν χώρα μας γιά χιλιάδες χρόνια.

Στόν γεωργό επιτρέπεται η καλλιέργεια μόνον συμβατικών προϊόντων.

   Ατελείωτα είναι τά δώρα τής φύσεως στήν χώρα μας καί οι τρόποι1 αξιοποίησης αυτών. Πολλές δεκάδες είναι τά δις € τής Παγκόσμιας Αγοράς τά οποία μπορούμε νά ανταλλάξουμε μέ τά προϊόντα μας.

1[ Π.χ. : κάνναβη, λινάρι, τσουκνίδα, μπαμπού, σόγια, βαμβάκι, μετάξι à (βιολογικά) ρούχα, χαρτί. Κοίτα σχετικό άρθρο. ]

Μερικά είδη οπορωφόρων δένδρων καί λαχανικών τά οποία μπορούν ν’ αντικαταστήσουν ασύμφορες καλλιέργειες :

         Ροΐδη : α)- νόστιμο, αντιόξινες ιδιότητες, εφαρμογές στήν ιατρική καί σέ καλλυντικά προϊόντα, β)- χαμηλό κόστος καλλιέργειας, διατηρείται μήνες εκτός ψυγείου ( προϊόν πρός εξαγωγή μέ χαμηλά μεταφορικά ναύλα).

Στέβια , φυτό : καταπολεμά τούς ιούς, τούς μύκητες καί τά βακτηρίδια · τό παράγωγο του είναι 300 πιό γλυκό από τήν ζάχαρη · έχει ελάχιστες θερμίδες καί η κατανάλωση του από τούς διαβητικούς είναι ασφαλής. Η καλλιέργεια έχει ήδη ξεκινήσει στήν Ελλάδα σέ μικρές ποσότητες · θά μπορούσε επικερδώς ν’ αντικαταστήσει τήν καλλιέργεια τών καπνών.

 

ΓεΣυΑ , ΣωΓΥπΟιΑ.

   Ο γεωργός πρέπει νά γνωρίζει πότε καί πόσο από ένα είδος νά παράγει διότι η έλλειψη ενός προϊόντος ανεβάζει τήν τιμή του (ήτοι, ο καταναλωτής επιβαρύνεται τήν διαφορά), η δέ υπερπαραγωγή του δημιουργεί κορεσμό τής αγοράς (ήτοι, ο παραγωγός υποχρεώνεται νά πουλήσει τά προϊόντα καί κάτω τού κόστους, μέ αποτέλεσμα αρκετές φορές πολλοί από αυτούς νά καταφεύγουν στόν δανεισμό ή στήν χρεοκοπία).

   Η Γεωπονική Σχολή (χάρις τού προγράμματος καί τής υποστήριξης τής ΑΔΕ ) σέ συνεργασία μέ τό Υπ. Οικον./Ανάπτ. γνωρίζει που, πότε καί πόσο από τό κάθε είδος τών γεωργικών προϊόντων μας πρέπει νά παραχθεί.

ΓεΣυΑ, Γεωπόνοι Σύμβουλοι τού Αγρότη

Ο κάθε νομός έχει ένα κέντρο αποτελούμενο από ομάδες γεωπόνων οι οποίοι : (1)- πληροφορούν τούς αγρότες πότε, πόσο καί τι είδος θα πρέπει νά παραχθεί, (2)- προσφέρουν τίς επιστημονικές γνώσεις τους στούς αγρότες γιά τήν πιό οικονομική, ποιοτική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, (3)- εγκρίνουν καί επιβλέπουν τήν χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, (4)- στέλνουν τίς πληροφορίες που συλλέγουν στό ΣωΓΥπΟιΑ à

ΣωΓΥπΟιΑ, Σώμα Γεωπόνων σέ συνεργασία μέ τό Υπ. Οικον./Αναπτ·

   Γιά νά καλυφθεί η «γύμνια» τής Ελληνικής γής, πρέπει νά σώσουμε καί νά βοηθήσουμε νά εξαπλωθούν τά είδη φυτών καί δένδρων που ευδοκιμούσαν στήν γή μας γιά χιλιάδες χρόνια, καί νά προστατεύουμε κάθε άγριο ζώο τό οποίο τό κλίμα μας καί η Ελληνική φύση – χλωρίδα, πανίδα, δάση, .. – μπορεί νά θρέψει χωρίς νά αυτοκαταστρέφονται.

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1--Οι ειδικοί επιστήμονες, ΚΣυΚΠ καί ΣωΚΥπΟιΑ, αποφασίζουν ποίο είδος αίγας, προβάτου, αγελάδας, χοίρου, κότας κ.τλ. είναι τό ποιοτικώς καλλίτερο καί αποδοτικότερο σέ γάλα, κρέας, δέρμα, μαλλί, … χωρίς νά καταστρέφει τό οικοσύστημα – τήν πανίδα καί χλωρίδα – της χώρας μας.

2--Ο κτηνοτρόφος έχει δωρεάν εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση (μέσω σεμιναρίων, βιβλίων, βίντεο κασσέττων, CDs, … καί τών ΚΣυΚΠ), καί πληροφόρηση (διαδίκτυο, γραφτός τύπος,…) γιά τίς ανάγκες τής αγοράς, τήν πρόβλεψη προβλημάτων, τίς τιμές μεταφορέων, …

3--Ο κτηνοτρόφος πληρώνεται γιά όλα τά μέλη του σφαγιασθέντος ζώου του.

4--Τα ζώα τού κτηνοτρόφου είναι ασφαλισμένα στό ΤΑΚΠ τό οποίο λειτουργεί όπως τό ΤΑΓ.

Τουλάχιστον γιά τά τελευταία 12 έτη εισάγουμε ανά έτος : (α)- γάλα καί γαλακτοκομικά προϊόντα αξίας άνω τού ποσού τών 1,5 δις. € (έτος 2004, μόνο γιά  τυρί η οικονομία μας στερείται 200 εκ. € / έτος),

(β)- τό 70% τής κατανάλωσης μας βοϊδινού κρέατος · αξίας ; !   (γ)- πρόβατα, αίγες, …, (δ)- αυγά, …   δέρμα, αλλαντικά είδη, μαλλί, …. ΤΑ ΠΑΝΤΑ.à έλλειμμα δισεκατομμυρίων €/ έτος + απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας |à

5--Αύξηση αριθμού :

  (α)-αιγών από 5 εκ σέ 10 εκ – 20 εκ.

  (β)-αγελάδων1 : αναλογία 1 αγελάδα / 3 κατοίκους. 1(Οι ελληνικές αγελάδες δέν αποδίδουν ούτε πολύ κρέας ούτε πολύ γάλα, αλλά παράγουν από τά πιό υγιεινή στόν κόσμο.)

  (γ)-βούβαλου2 Μακεδονίας στίς 150 χιλ. 2(ελεύθερη βόσκηση, άπαχο κρέας, καί γάλα μέ 9% λιπαρά.]

6--Δέρμα σφαγιασθέντος ζώου : Απαγορεύεται στά σφαγεία νά τά πετάνε |à δίπλα στά σφαγεία

     υπάρχει χώρος πρώτης φάσης επεξεργασίας δερμάτων |à Βιομηχανία δερμάτων |à

     Βιομηχανία  παπουτσιών, τσαντών, …= εκ. €.

     Πούπουλα πτηνών à άριστο υλικό γιά : μαξιλάρια, στρώματα, κουβέρτες, ειδικά παλτά1 κατά τού

    ψύχους … 1(πανάκριβα στίς αγορές Αμερικής, Ιαπωνίας καί Ευρώπης).

     Αίμα σφαγείων |à συμπλήρωμα στήν τροφή τών ζώων συντροφιάς, … = € .

     ….. Καί Λοιπά Πολλά…

 

Δάση, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ύδωρ, Θάλασσα à Βιομηχανίες / Επιχειρήσεις.

1--Φυτά Ελλάδος : Έρευνα γιά τήν παραγωγή νέων φαρμάκων, μπαχαρικών κ.τλ. à 100ες εκ. €.

2--Ζαχαρουργεία : Λειτουργούν καί τούς 12 μήνες τού έτούς |à

   (α)- παραγωγή  καστανόχρωμης ζάχαρης,

   (β)- καί προσθέτοντας σ’ αυτά :

         Εκχυλιστήρια  |à επεξεργασία σόγιας

         Ξηραντήρια    |à ξήρανση υποπροϊόντων… à ζωοτροφή

   (γ)- παραγωγή βιοαιθανόλης

3--Αποστακτήρια |à επεξεργασία φρούτων |à αλκοολούχα ποτά |à εξαγωγή

                                                                      |                                  |à εγχώρια κατανάλωση1

                                                                      |à υποπροϊόντα        |à αποξηραίνονται  à ζωοτροφή

1[ εγχώρια κατανάλωση = λόγω χαμηλής τιμής θα προτιμώνται από τά εκατομμύρια τουριστών μας αντί τών ακριβών σκληρών αλκοολούχων (ουίσκι, τζιν, … ) τά οποία εισάγουμε à 100ες εκ. €. ]

4--Ροκανίδια, Κλαδέματα, Άχυρα, … |à υλικά οικοδομών

                                                           |à υλικό μόνωσης

                                                           |à έπιπλα.

5--Πίτουρα + Μελάσσα  |

    Άχυρο    + Μελάσσα  |à ζωοτροφή = 100ες εκ. €.

    Άχυρο    + Πούλπα    |

6--Σπόροι τομάτας                   |à τοματέλαιο τό οποίο αντικαθιστά τό σουσαμέλαιο τό οποίο εισάγουμε.

    Φύτρο σίτου έλαιον              |à Βιταμίνες Α, Ε à Φαρμακευτική πρώτη ύλη.

    Αίμα σφαγιασθέντων ζώων |à αιματάλευρο à ζωοτροφή

                                                |à αιμογλομπολίνη à πρώτη ύλη γιά τήν παρασκευή ορισμένων

                                                                                     φαρμάκων.

7--Έντερα καί άλλα τά οποία σήμερα πετάγονται  |à τροφή κατοικίδιων ζώων

                                                                               |à κρεατάλευρο

                                                                               |à βιομηχανικό λίπος

    Ζωικό λίπος     |à αποξήρανση του à κρεατάλευρο (χωρίς τήν χρήση θειικού οξέος).

    Τρίχες χοίρων  |à πινέλα (αρίστης ποιότητας).

    Σκάρτα ψάρια  |à ψαράλευρο.

    ……. Καί Λοιπά Πολλά.

 

Τά ΝΕΡΑ καί οι ΘΑΛΑΣΣΕΣ τής ΧΩΡΑΣ μας.

Το Υγρό Στοιχείο της Χώρας μας : Βρόχινο νερό, Ποτάμια, Λίμνες, Υπόγεια Νερά.

 Αντί νά ποτίζουμε τήν θάλασσα :

 Υδατοφράχτες* = |à λίμνες …

                            |à υδροηλεκτρικοί σταθμοί à πάμφθηνη ηλεκτρική ενέργεια à

                            |     βιομηχανική ανάπτυξη ( κοίτα : Νορβηγία).

*[ εφόσον δέν επιδρούν αρνητικά στό οικοσύστημα ]

 Λίμνες    = |à ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρες, καραβίδες, χέλια1, …)

                   |à πυρόσβεση …

                   |à πόσιμο νερό γιά ζώα ελεύθερης βόσκησης

                   |à φυσικό περιβάλλον2 γιά άγρια ζώα καί πτηνά  |à οικολογικό περιβάλλον

                        (αγριογούρουνα, ελάφια, πάπιες, … )               |à κυνήγι.

 Υπόγεια Νερά* : Τα περισσότερα είναι αρίστης ποιότητας:

                   |à ύδρευση πόλεων / χωριών.

                   |à εμφιάλωση του αντί νά εισάγουμε καί από Αλβανία καί νά τό πουλάνε στήν Ακρόπολη.

*{ Μόνο η ποσότητα τού αρίστης ποιότητας υπόγειου νερού τού Ταϋγέτου, η οποία χύνεται στήν θάλασσα από Στούπα έως τά Σπήλαια τού Δυρού, αρκεί γιά νά ποτίσει όλη τήν Πελοπόννησο.

Καί όμως η Κόρινθος3, καί όχι μόνον, δέν έχει πόσιμο νερό. }

1[ χέλια : η Ευρώπη έχει ανάγκη 45 χιλ τόννους χέλια / έτος. ]

2[ Δηλαδή, αντί νά αποξηραίνουμε λίμνες – όπως τήν λίμνη Κάρλα – δημιουργούμε υδροβιότοπους.]

3[ Εάν δέ πιάσει καμιά καταιγίδα, τότε τ' αυτοκίνητα της πάνε γιά κολύμπι … , τά δέ μαγαζιά καί σπίτια της πλημμυρίζουν – όπως συμβαίνει στήν Αθήνα καί σ’ άλλες πόλεις τής Ελλάδος.]

                                                     Πόσιμο Νερό

τιμή πώλησης = τιμή κόστους, συν τά έξοδα συντήρησης καί καθαρισμού υδροφόρων περιοχών (δάση, χλωρίδα καί πανίδα, …).

 

ΘΑΛΑΣΣΑ

1--Ιχθυοκαλλιέργεια :

Δωρεάν επιστημονική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες / ερευνητές – ΘαΒιΣυΑ καί ΣωΘαΒΥπΟιΑ.

Για κάθε τόννο ψαριών ο οποίος παράγεται, «Χ» αριθμός κιλών γόνων αγοράζεται από τό κράτος γιά τόν εμπλουτισμό τών πελάγων μας.

2--Αλάτι : Εισάγουμε περίπου 180 χιλ τόννους/έτος !!! à Οι αλυκές μας νά παράγουν αρκετές ποσότητες ώστε νά γίνεται καί εξαγωγή.

3--Κοράλλια : Βιοτεχνία ημιπολύτιμων λίθων / κοσμημάτων.

4--Μαρίνες : Ο αριθμός αυτών πρέπει νά καλύπτει τήν ζήτηση από τούς :

 (α)- Έλληνες πολίτες (à υγιής ενασχόληση, υπερηφάνεια, …). Δωρεάν χρήση γιά σκάφη έως τά 5μ.

 (β)- τουρίστες |à χρέωση χαμηλότερη αυτής τών ανταγωνιστών μας (Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία…)

        καί ο δέ εξοπλισμός τους δέν μειονεκτεί αυτών τής Αμερικής.

{ Δέν καταστρέφουμε τίς ακτές μας γιά τήν δημιουργία μαρίνων. Δημιουργούμε θαλάσσιες λίμνες όπως έκανε η φύση στήν " Λίμνη τής Βουλιαγμένης". Γύρω δέ από αυτές τό κράτος κτίζει οικοδομήματα (εστιατόρια, μαγαζιά, βενζινάδικα, … ) πρός ενοικίαση ή μέ τήν συμμετοχή του επί τών κερδών. }

5--Προβλήτες

     Επί αυτών τό κράτος οικοδομεί εστιατόρια καί μαγαζιά πρός ενοικίαση ή μέ τήν συμμετοχή του επί τών κερδών. Οι χώροι αυτοί προσφέρονται ως ιδανικοί γιά τήν απόλαυση : γεύματος ή ποτού, μίας μουσικής παραστάσεως, τής ασφαλούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καί ασφαλώς γιά τήν απόλαυση τού ψαρέματος.    

6--Προστασία Θαλασσών μας

 (α)- Υποστήριξη τών ψαράδων μας από  τό Ελληνικό κράτος ώστε νά σταματήσει η παραβίαση τών θαλασσίων υδάτων μας από “φίλους" Ιταλούς, Τούρκους καί άλλους ξένους αλιείς.

 (β)- Αυστηρότατοι νόμοι γιά τήν προστασία : τού πυθμένα, τού γόνου, είδους καί μεγέθους  ψαριών.

 (γ)- Βιολογικός καθαρισμός βιολογικών αποβλήτων – η Ε.Ε μάς έδινε τά χρήματα αλλά οι πολιτικοί μας κυνηγούσαν τίς μίζες.

{ Ένα απλό παράδειγμα -- από τά δεκάδες στά οποία μπορούμε ν' αναφερθούμε -- ώστε νά συνειδητοποιήσουμε ότι η θάλασσα μας εκτός από υγεία, απόλαυση καί ομορφιά προσφέρει καί τίς πιό φθηνές πηγές1 γιά οικονομική ανάπτυξη : Σήμερα υπάρχει στήν χώρα μας μία μικρή βιομηχανία καλλιέργειας ειδικού φυκιού, τό οποίο σέ μορφή χαπιού αποτελεί ένα εξαιρετικό είδος τροφής – μοναδική γιά αστροναύτες. Αυτή η βιομηχανία δέ, θα μπορούσε νά αυξήσει τήν παραγωγή της τουλάχιστον επί 100 μέ τήν ανάλογη οργανωμένη υποστήριξη από συντονισμένους κρατικούς οργανισμούς τού Υπ. Οικ. / Ανάπτ. }

1[ φθηνές πηγές : τόν πλούτο τής θάλασσας ούτε τόν ταΐζουμε, ούτε τόν ποτίζουμε – απλώς τόν συλλέγουμε. Το μόνο που μάς ζητά ο «Ποσειδών» είναι νά τόν αφήσουμε νά κάνει τό έργο του.]

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σκοπός:

Πλήρης Αυτάρκεια    |à Βιομηχανίες

                                 |à Αύξηση Τουρισμού

                                 |àΠοιοτική διαβίωση

                                      . . .

                                      . . .

Εξαγωγή Ενέργειας |à Συνάλλαγμα

                                 |à Εξάρτηση γειτονικών χωρών

Πηγές : [ βλ. σχετικό άρθρο : Ενέργεια – Ελλάς – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ]

-- Ελληνικό Αέριο : θαλάσσια περιοχή Κρήτης, γιά περίπου 10 εκατ. έτη ένεκα ηφαιστειακής δραστηριότητας, εκβάλλει ποσότητα καύσιμου αερίου (Μεθάνιο) ικανή νά καταστήσει τήν Ευρώπη ενεργειακά αυτάρκη. Η ΑΟΖ Ιταλίας – Ελλάδος – Κύπρου – Ισραή – Αιγύπτου – Λιβύης διαθέτει τρισεκατ. κυβικά αερίου…

-- Ελληνικό πετρέλαιο

{ Τά αποθέματα πετρελαίου τής Ελλάδος αρκούν ως μοναδική πηγή ενέργειας έως τό 2024 – άλλοι ισχυρίζονται έως καί τό 2040, μερικοί δέ ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δύναται νά καταστεί η Σαουδική Αραβία τής Ευρώπης. Η Τουρκία ήδη εξάγει αέριο από τά ελληνικά χωρικά ύδατα · η Αλβανία  πετρέλαιο σέ περιοχή που συνορεύει μέ τό δικό μας θαλάσσιο υπέδαφος · η Λιβύη καί Ιταλία σχεδιάζουν νά αντλήσουν πετρέλαιο από ελληνικές υποθαλάσσιες περιοχές. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η χώρα μας όχι μόνο μπορεί νά καταστεί ενεργειακώς αυτάρκης, αλλά καί νά εξάγει σημαντικές ποσότητα ενέργειας. Γι’ αυτό καί η Αμερική, χάρις στούς προδότες πολιτικούς μας, θά υπερχρεώσουν τήν χώρα μας ώστε νά μπορούν νά κλέψουν τόν ορυκτό καί ενεργειακό πλούτο αντί πινακίου φακής – θά έχουν καταληστέψει τήν χώρα μας ώστε νά τήν χρεοκοπήσουν τό αργότερο πρίν τό έτος 2011, γιά νά εφαρμόσουν τό ενεργειακό τους πρόγραμμα γιά τό έτος 2012. }

-- Κάρβουνο1, Υδατοφράγματα2, Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Παλινδρομικά κύματα/ ρεύματα (όπως τής Χαλκίδος), Θερμική Ενέργεια από θερμοπηγές, …, καί τήν καύση ροκανιδιών, κλαδευμάτων, σκουπιδιών…

1[ Κάρβουνο : ποσότητα η οποία ξεπερνά σέ θερμίδες αυτές τών 10 δις βαρελιών πετρελαίου.

Όμως : μειώνουμε τήν παραγωγή ενεργείας από πηγές οι οποίες μολύνουν τήν ατμόσφαιρα κατ’ αναλογία αύξησης παραγωγής ενέργειας από καθαρές πηγές. ]

2[ Η Αμερική εκβιάζει τόν πλανήτη ελέγχοντας τήν εξόρυξη / διανομή τού πετρελαίου (=ενέργεια = τροφή, βιομηχανία, …). Η δέ Νορβηγία* έχει γίνει μία από τίς πλουσιότερες χώρες χάρις στήν ενεργειακή αυτάρκεια της, αρχικώς, σέ υδροηλεκτρική ενέργεια. ]    

   Υψηλής τεχνολογίας αυτοκίνητα, συσκευές (κλιματιστικά, ψυγεία…), καί η οικολογική συνείδηση μειώνουν σημαντικά τήν κατανάλωση ενέργειας.

Κοίτα : ΚΣΕΑ : Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης καί Ανάπτυξης – Εφευρέσεις.

Μερικά από τά προγράμματα τής ΑΔΕ γιά τήν εξοικονόμηση ενέργειας :

1--ΚΣΕΑ

2--Εγκατάσταση καί λειτουργία αιολικών πάρκων.

3--Κρατική χρηματική1 υποστήριξη πρός τούς Έλληνες πολίτες γιά :

 (α)- τήν εγκατάσταση ελληνικών ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών κυψελών, μηχανισμού εκμετάλλευσης τής αιολικής ενέργειας καί συσκευών/εφευρέσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 (β)- τήν αγορά ελληνικών υδρογονο-κίνητων, ηλεκτροκίνητων καί υβριδικών οχημάτων.

7--Όλες οι καινούργιες οικοδομές οφείλουν νά έχουν γνώμονα τους τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τήν εξοικονόμηση ενέργειας : α)- υδραυλικές εγκαταστάσεις γιά τήν χρήση τού βρόχινου νερού, β)- σωλήνες σέ βάθος εδάφους που διατηρούν τό νερό τους σέ θερμοκρασία τών 12ο έως 15ο C : αυτό τό νερό μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν ψύξη τού κτιρίου, καί γιά τήν εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται νά θερμανθεί τό νερό τών σωμάτων θέρμανσης από τούς -Co έως τούς 12ο C, γ)- χρήσις τής αιολικής ενέργειας όπου είναι συμφέρουσα καί επιτρεπτό, δ)- χρήσις ηλιακών / φωτοηλεκτρικών κυττάρων, ε)- υλικό απομόνωσης στούς τοίχους καί στέγη τού κτιρίου, ζ)- τζάμια στήν νότια πλευρά τού κτιρίου στό κατάλληλο ύψος γιά νά απορροφούν τήν θερμότητα τού ηλίου τούς μήνες τού χειμώνα, η)- πράσινο στίς ταράτσες, …

1[ Που θά βρεί τό ελληνικό κράτος όλα αυτά τά χρήματα γιά νά δανείσει τούς Έλληνες ;

   Α- Τό κράτος είναι τό σύνολο τών πολιτών à οπότε, όταν ο Έλληνας φορολογούμενος δανείζει τόν εαυτό του (δανειζόμενος από τήν Κρατική Τράπεζα) γιά νά επενδύσει σέ προϊόντα τά οποία τού εξοικονομούν από 100-400€/μήνα à (1)- έχει τά χρήματα γιά τήν μηνιαία δόση του, καί  όταν κάνει απόσβεση, τό βιοτικό του επίπεδο ανεβαίνει…(2)- παύει νά χρεώνει τίς πιστωτικές του κάρτες ως ένας κοινός θύμα-καταναλωτής τής νέας παγκόσμιας τάξεως που αγοράζει «εισαγόμενα αγαθά» τά περισσότερα τών οποίων τό μόνο που τού προσφέρουν είναι τήν ικανοποίηση τού νέο-αποκτηθέντος εθισμού του.

   Β- Εφόσον τά προϊόντα 3α,β κατασκευάζονται στήν Ελλάδα à (1)- δημιουργία νέων θέσεων εργασίας à (α)- αύξηση τών εσόδων τού κράτους από τήν άμεση καί έμμεση φορολόγηση αυτών.

   Γ- Εφόσον τά προϊόντα 3α,β εξοικονομούν από 20-100% ενέργεια à εξοικονόμηση δις € τά οποία καταθέτουμε στούς γνωστούς πετρελαιοπαραγωγούς… ]                                

52-ΕΝ-Ν : Έως ότου αποκτήσουμε φιλικές πρός τό περιβάλλον πηγές ενέργειας :

Όταν ο χώρος εργασίας κατοίκου τής Ελλάδος απέχει άνω τών 25 χλμ. από τόν χώρο κατοικίας του, αυτός έχει τίς ακόλουθες επιλογές μεταφορικών μέσων* πρόσβασης του στήν εργασία του : α)- δίκυκλο που καταναλώνει τήν μισή βενζίνη από ένα αυτοκίνητο τών 1.200 κυβικών, β)- υβριδικό αυτοκίνητο ή αυτό που καταναλώνει υδρογόνο, αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα, γ)- οιονδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς, δ)- τό αυτοκίνητο του εφ’ όσον είναι κάτω τών 150 ίππων καί μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη γιά όλη τήν διαδρομή του.

* Εξαιρούνται τά φορτηγά καί μηχανήματα τών γεωργών καί κτηνοτρόφων.

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1--Διαλυτήρια Πλοίων

2--Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Εμπορικών Πλοίων, ΕΑΣΕΤΕΠ.

3--Ναυπηγεία

{ Τά ναυπηγεία τής Ν. Κορέας είναι από τά μεγαλύτερα τού κόσμου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι οι καλύτεροι πελάτες τους καλύπτοντας τό 13,1% (ήτοι 50 πλοία) τής ετήσιας παραγωγής τους. }

{ Η φύση τής χώρας μας έχει ήδη έτοιμο τό μισό έργο γιά τήν δημιουργία ναυπηγείων ! ! ! à Κατασκευάζονται μέ έξοδα τού Ελληνικού λαού. Λειτουργούν 7 μέρες/ εβδομάδα, δύο βάρδιες/ημέρα από 7π.μ έως 11μ.μ – 8 ώρες/βάρδια, ήτοι 7 εργάσιμες ώρες, μία ώρα διάλειμμα.

►100•ΟΙ-Ν : Οι Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι έχουν ως βάση τους τήν χώρα μας (ήτοι, τά πλοία τους φέρουν τήν Ελληνική σημαία) :

(1)- φορολογούνται από τό Ελληνικό κράτος,

(2)- οι καπετάνιοι, οι αξιωματικοί, οι μηχανικοί καί τουλάχιστον τό 50% τού πληρώματος τών πλοίων τους είναι Έλληνες πολίτες, καί

(3)- όταν επενδύουν στήν ΕΑΣΕΤΕΠ τό 5% τού ετήσιου καθαρού κέρδους τους |à

Α-Έχουν :

        (1)- χωρίς χρηματική τους επιβάρυνση, τό 50% τών Ναυπηγείων αναλογικώς, εφόσον : (α)-επενδύουν κάθε χρόνο τό 20% από τά κέρδη τους σέ επιχειρήσεις/βιομηχανίες τού χρηματιστηρίου στίς οποίες έχει συμμετοχή τό κράτος (κατηγορία Κ), ή τό 50% αυτών σέ εντός Ελλάδος ιδιωτικές επιχειρήσεις, καί (β)- καλύπτουν 100% τά έξοδα συντήρησης, βελτίωσης τής παραγωγικότητας καί εκσυγχρονισμού τών ναυπηγείων καί διαλυτήριων πλοίων,

        (2)- τό δικαίωμα επισκευής πλοίων τους ή κατασκευής νέου/-ων στήν τιμή κόστους μέ κρατική δανειοδότηση ύψους 30%, τό οποίον ποσόν δανείου επιστρέφεται από τό 50% τών ετησίων καθαρών κερδών τους,

        (3)- συμμετοχή κατά 50% εις τά κέρδη Ναυπηγείων, Διαλυτηρίων καί τής ΕΑΣΕΤΕΠ.

 

       Εμπορικός Στόλος τού κόσμου, έτος 2003 , τόνοι σέ 1.000ες.

 

 

Όλων τών ειδών   

Πετρελαιοφόρα

Στεγνός Όγκος       

Κιβωτιοφόρα     

   Άλλα

 

Αριθμός --  Τόνοι     

Αριθμός--Τόνοι     

Αριθμός--Τόνοι     

Αριθμός--Τόνοι     

Αριθμός-- Τόνοι

Μέ σημαία

Ελλάδος

Κύπρου   

 

    735        48.542

 1,157        36.322

 

  303        28.952

  155          7.169

 

   280      16.867

   437      21.658

                           

45       2.072

   133      3.220

 

     107         605

     432      4.274

Μέ χώρα 

Ελλάς

 

2.915     148.873

 

   807       64.967

 

1.301      72.285

 

   146      4.709

 

     661      6.913

Σύνολο

Ελλ· + Κύπ·

 

4.860     189.521

 

7.261     336.189

 

5.784    299.059

 

2.934     84.583

 

12.752    93.448

% Ελλάδος    

  60%      75.5%

11.1%      19.3%

22.5%    24.2%

 5%         5,5%

 5,2%       7,4%

Μέσα Μαζικών Μεταφορών, ΣΕΚ, Ολυμπιακή.

 Εναέρια, ελαφρά, αθόρυβα τρένα ( … Detroit, Japan), τρόλεϊ καί μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία εξυπηρετούν τίς πυκνοκατοικημένες περιοχές μεγαλουπόλεων, …

Τα λεωφορεία καίνε φυσικό αέριο,

*[ Γιά τό πλήρες πρόγραμμα à κοίτα σχετικό άρθρο τής ΑΔΕ.]

 

ΚΑΖΙΝΑ

►50α•ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται η ξένων συμφερόντων λειτουργία καζίνων, λεσχών τυχερών παιχνιδίων καί η χρήση τής πιστωτικής κάρτας ή τού τραπεζικού λογαριασμού Έλληνος πολίτη γιά τήν συμμετοχή του σέ τυχερά παιχνίδια μέσω τού διαδικτύου.

Κρατικά Καζίνα

 Όλα τά τυχερά παιχνίδια αποσκοπούν στο οικονομικό όφελος τών ολίγων, αλλά χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία δεκαετία παιδείας καί αυτογνωσίας μας ώστε αρκετοί από εμάς νά μήν συντηρούμε τόν ληστρικό μύθο τού εύκολου καί ανήθικου πλουτισμού.

Έως ότου ο Έλληνας «παίχτης» υιοθετήσει υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας :

1--Λειτουργούν σ’ ακτίνα απόστασης τουλάχιστον 70 χλμ από πόλεις μέ πληθυσμό άνω τών 10 χιλιάδων κατοίκων, καί άνω τών 50 χλμ από τίς ακτές μας.

►50β•ΟΙ-Ν : Όλα τά καζίνα στήν χώρα μας ανήκουν στούς Έλληνες μιε καί στό κράτος μας κατά 70%, καί κατά 30% στούς Έλληνες μέσε καί μεε.

►50γ•ΟΙ-Ν : Τα κέρδη τών 35%μιε καί αυτά τών 30%μεε καί μέσε καταθέτονται γιά ένα μήνα στήν Κρατ. Τράπεζα καί κατόπιν επενδύονται, γιά τoυλάχιστον 3 έτη, σέ επιχειρήσεις/βιομηχανίες τού Χρηματιστηρίου οι οποίες ανήκουν στό κράτος από 25% έως 40%.

►169•ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται η οιανδήποτε συναλλαγή τοίς μετρητοίς στό χώρο τών καζίνων · ο παίκτης χρησιμοποιεί τήν ηλεκτρονική κάρτα τραπέζης του γιά τήν αγορά μαρκών à η εφορία γνωρίζει πόσα χρήματα έχασε, ξόδεψε ή κέρδισε à καταπολέμηση τής φοροδιαφυγής καί τού ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

►260Κ-Ν : Η «Τράπεζα Ονομάτων Πελατών Καζίνων, ΤΟΠΕΚ» προσφέρει τήν δυνατότητα στήν/όν σύζυγο νά σώσει τήν οικογένεια της/του καί τόν γάμο της/του, αναλαμβάνοντας τήν οικονομική διαχείριση εσόδων τους κατόπιν αποδείξεως ανικανότητας τού/τής συντρόφου νά ελέγξει τήν ψυχολογική πάθηση του/της.

    Εάν δέ θεωρείτε τό ανωτέρω μέτρο ακραίο, τότε μιλήστε μέ επιχειρηματίες, οικογενειάρχες καί λοιπούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί οικονομικώς, κοινωνικώς ή διαβάστε μελέτες κοινωνιολόγων οι οποίες μαρτυρούν τό μέγεθος αρνητικής επίδρασης τού τζόγου στήν κοινωνία καί τό μερίδιο ευθύνης του στήν γέννηση καί συντήρηση παρανόμων δραστηριοτήτων όπως : ξέπλυμα χρήματος, τοκογλυφία, σωματεμπορία, εξαγορά καί εκβίαση πολιτικών,..

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

►70•ΟΙ-Ν : Ελεύθερο ωράριο λειτουργίας επιχειρήσεων σχετιζομένων μέ τόν τουρισμό από αρχάς Ιουνίου έως καί τό τέλος Σεπτεμβρίου.

Ευγένεια – Εξυπηρέτηση – Φιλοξενία , δηλαδή Ελληνική Παιδεία.

Ο συμπολίτης μας1 ο οποίος έρχεται σέ συχνή, άμεση επαφή μέ τούς ξένους επισκέπτες μας προμηθεύεται βιβλία/βίντεο καί παρακολουθεί σεμινάρια γιά νά μάθει τόν σωστό τρόπο συμπεριφοράς του καί λειτουργίας τής επιχείρησης του, καί νά πειστεί ότι η από τήν καρδιά φιλοξενία συνεισφέρει πάμπολλα στό πορτοφόλι του αλλά καί εις τήν μεγίστης αξίας ψυχικής του/μας υγείας.

1[ τό προσωπικό αεροδρομίων/σταθμών, ταξί (η πρώτη επαφή τών επισκεπτών μας μέ τούς Έλληνες), σερβιτόροι, πωλητές, …

Ο Αμερικάνος σερβιτόρος, πωλητής, … έχει νά μάς διδάξει πολλά γιά τόν σωστό τρόπο συμπεριφοράς πρός τόν συνάνθρωπο μας. Ο δέ αγενής συμπατριώτης μας, ο αντικοινωνικός οδηγός καί τ’ αδέσποτα (σκυλιά, γάτες) διώχνουν περισσότερους τουρίστες από τήν ακρίβεια.]

   Ο Κινέζος, ο Αμερικάνος, ο Αφρικανός, … ο οποίος γνωρίζει ανάγνωση, σέ κάποιο σημείο τής ζωής του αποκτά τήν ψυχική επιθυμία νά επισκεφθεί μία πανέμορφη χώρα η οποία κάποτε είχε εφεύρει τόν «Πολιτισμό», βάσει τού οποίου τά σημερινά «πολιτισμένα» κράτη αγωνιούν νά βρούν νόημα στήν ύπαρξη τους. Δηλαδή η χώρα μας δέν χρειάζεται διαφήμιση γιά νά διπλασιάσουμε τόν αριθμό τουριστών μας, αλλά ο Έλληνας πρωτίστως πρέπει νά μάθει νά βιώνει τόν Ελληνικό Πολιτισμό ώστε νά υιοθετήσει αβίαστα τούς όρους τής αληθινής φιλοξενίας ως έκφραση τής προσωπικότητας του.

    Στούς χώρους αφίξεως ο τουρίστας/επισκέπτης :

[1]- λαμβάνει δωρεάν :(α)- καλάθι μέ εγχώρια φρούτα, μπουκάλια μέ νερό, (β)- βιβλιαράκι τό οποίο τόν πληροφορεί γιά : τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις του, τήν νόμιμη χρέωση υπηρεσιών, τίτλους αξιόλογων βιβλίων Ιστορίας τής Ελλάδος, διεύθυνση ιστοσελίδας Ελλ. Υπ. Εξωτερικού/Τουρισμού, τίς χρήσιμες διευθύνσεις καί τηλέφωνα όπως νοσοκομείων, τουριστικής αστυνομίας, πρεσβείας του, κ.τ.λ.

[2]- ο οποίος : έχει εισιτήριο μετ’ επιστροφής καί έχει διαπραγματευτεί τά έξοδα μεταφοράς του καί διαμονής του μέ Ελληνικών συμφερόντων εταιρεία/-ες, καί έχει συνάλλαγμα 40€/ημέρα (εκτός κόστους διαμονής του) λαμβάνει τήν δωρεάν, προσωπική του κάρτα μέ ημερομηνία λήξεως αυτήν τής αναχωρήσεως του, η οποία κάρτα τού παρέχει : (α)- δωρεάν χρήση τών εντός πόλεων κρατικών μέσων μαζικής μεταφοράς, καί δωρεάν είσοδο σ’ όλες τίς παραλίες, (β)- 30% έκπτωση : στά εκτός πόλεων κρατικά μέσα μαζικών μεταφορών, στούς αρχαιολογικούς χώρους καί θεατρικές παραστάσεις σέ αρχαία θέατρα. 

   Τα βιβλιοπωλεία στούς χώρους αφίξεως ξένων επισκεπτών (10-11 εκ./χρόνο ) έχουν σέ περίοπτη θέση ευκολοανάγνωστα, διδακτικά βιβλία επί τού ελληνικού πολιτισμού καί τής μοναδικής ιστορίας μας. Εμείς έχουμε τήν αλήθεια μέ τό μέρος μας1 αλλά επιτρέπουμε στήν Τουρκία, στά Σκόπια ( ή στήν Ψευτομακεδονία) καί σέ γνωστούς ανθελληνικούς οργανισμούς νά προπαγανδίζουν καί νά παραπληροφορούν.

1[ G.Horton “Η Μάστιγα τής Ασίας", Hammond “Η Μακεδονία από τήν αρχαιότητα έως σήμερα", Τσιροπούλου-Ευσταθίου "Πως η Ελληνική γονιμοποίησε τόν Ευρωπαϊκό Λόγο" , καί λοιπά πολλά αντικειμενικά, αποκαλυπτικά καί διαφωτιστικά άλλα γιά τά οποία διψά η ανθρωπότης. ]

     Επίσης κοίτα |à Μαρίνες, Αρχαιολογικοί Χώροι, καί σχετικά άρθρα.

 

Κρατική Τράπεζα καί Ιδιωτικές Τράπεζες

►8•Τ.ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται ο ανώνυμος επενδυτής.

►8α•Τ.ΟΙ-Ν : Θυρίδες : α)- Μετρητά καί αντικείμενα αξίας δηλώνονται στήν εφορία από τόν ιδιοκτήτη καί τόν υπεύθυνο θυρίδων τής τράπεζας, β)- Απαγορεύεται ο άνευ εντολής εισαγγελέως ανάγνωση εγγράφων/ κειμένων καί η προβολή οπτικών ηλεκτρονικών μέσων (CD, DVD, USB, κ.τλ.) τά οποία ευρίσκονται σέ προσωπική θυρίδα Έλληνος πολίτη.

►40•Τ.ΟΙ-Ν : Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων Φερεγγυότητας Καταναλωτή, ΤΔεΦεΚ.

►45•Τ.ΟΙ-Ν : Ο αδυνατών νά εξοφλήσει δάνειο του :

 (α)-δέν φυλακίζεται εφόσον δέν έχει καταχραστεί τά χρήματα τού δανειστή του.

 (β)-εάν έχει περιουσιακά1 στοιχεία, τού δίδεται χρονικό διάστημα 18 μηνών νά τά πουλήσει στήν πραγματική τους αξία καί νά εξοφλήσει τό χρέος του. Κανένα περιουσιακό στοιχείο χρεοκοπούντος δέν πωλείται κάτω τού 80% τής αξίας του. 1(κοίτα : πρώτη κατοικία.)

►46•Τ.ΟΙ-Ν : Ο έχων δικαίωμα νά δηλώσει χρεοκοπία :

 (Α)- δέν χάνει τήν πρώτη του κατοικία όταν τού ανήκει : (1)- τουλάχιστον τό 51% τής αξίας της καί δύναται νά πληρώνει τουλάχιστον τό 65% τής αρχικής του μηνιαίας δόσης, (2)- τό 100% τής αξίας της η οποία είναι κάτω τών 200.000€ καί δύναται νά καταβάλει τό 10% τού καθαρού εισοδήματος του πρός εξόφληση τού χρέους του.

 (Β)- καί τού ανήκει τό 100% τής αξίας τής πρώτης κατοικίας του η οποία είναι άνω τών 200.000€, τότε : (1)- υποχρεούται νά τήν πουλήσειà π.χ. : Ο «Α» χρεοκοπημένος Έλληνας οφείλει 300.000€ καί τό μόνο περιουσιακό στοιχείο που τού απόμεινε είναι η πρώτη του κατοικία αξίας 300.000€ |à ο «Α» κατορθώνει νά πουλήσει τό σπίτι του αντί 300.000 € à η τράπεζα εισπράττει μόνο 100.000€, καί

         (2)- υποχρεούται νά αγοράσει κατοικία αξίας μεταξύ 150.000 – 200.000€1 καί νά καταβάλει κάθε μήνα τό 10% τού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του πρός εξόφληση τού χρέους του.

Η τράπεζα προβαίνει σέ κατάσχεση τής μοναδικής κατοικίας τού οφειλέτη γιά νά τόν εξαναγκάσει σέ πληρωμή τού χρέους του, όταν αυτός δέν συμμορφώνεται μέ τούς όρους 1 καί 2 τού Α ή Β.

►48•Τ.ΟΙ-Ν : Τό κράτος θεωρεί υπεύθυνο τό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χρέωσε τόν πελάτη του μέ μηνιαία δόση, τό ύψος τής οποίας είναι πέρα τών δυνατοτήτων του.

                                       Χορήγηση Δανείου

►55•Τ.ΟΙ-Ν : Εταιρείες, Επιχειρήσεις : Χωρίς περιουσιακά στοιχεία : ο δανειολήπτης, εκτός από τήν πιστοποίηση (δίπλωμα, πείρα, …) τής ικανότητας του νά λειτουργεί επιτυχώς μία νέα επιχείρηση, οφείλει νά προσκομίσει τουλάχιστον τρείς συστατικές επιστολές, οι οποίες (εκτός από τήν διαβεβαίωση τών γνώσεων καί ικανοτήτων του επί συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητος/ επαγγέλματος) θά αναφέρονται καί στόν χαρακτήρα τού αιτούντος. Οι συντάκτες τών συστατικών επιστολών, ΣυΣυΕπ, πρέπει : α)- νά βρίσκονται τουλάχιστον στό βαθμό 5 τής πιστωτικής κλίμακος τής μεσαίας τάξεως, τής οποίας ο υψηλότερος βαθμός είναι 9, β)- νά είναι τών 25 ετών καί άνω, γ)- νά μήν έχουν χάσει τά πολιτικά τους δικαιώματα. 

Σέ περίπτωση που ο δανειολήπτης αποτύχει στήν επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενώ η οικονομία μας είναι υγιής, οι ΣυΣυΕπ χάνουν από 1 έως 2 μονάδες από τήν πιστωτική τους κλίμακα – ήτοι, θά πληρώνουν υψηλότερο τόκο στά υπάρχοντα ή μελλοντικά τους δάνεια. Τοιουτοτρόπως : 1)- οι ΣυΣυΕπ θ’ αναφέρουν τίς αληθείς ικανότητες καί προσωπικές αρετές τού αιτούντος, 2)- τό μεγαλύτερο μέρος τής απώλειας κεφαλαίου από τίς αποταμιεύσεις/ επενδύσεις τών Ελλήνων μεταβιβάζεται , άν καί σταδιακώς καί εις τό απώτερο μέλλον, στό οικείο περιβάλλον τού δανειολήπτη [ à η ΑΔΕ τρέφει πολίτες οι οποίοι δέν αποποιούνται τών ευθυνών τους… ], 3)- ίσως οι ΣυΣυΕπ νά θελήσουν νά βοηθήσουν οικονομικώς ή μέ τίς γνώσεις τους τόν δανειολήπτη όταν η επιχείρηση του οδεύει πρός χρεοκοπία (ή πιό λογικά πρίν), ή ν’ αγοράσουν τήν επιχείρηση όταν ο λόγος αποτυχίας αυτής είναι μόνο η κακοδιαχείριση, καί τοιουτοτρόπως νά μήν υποστούν τίς ποινές τού Πιστωτικού Bureau.

►59•Τ.ΟΙ-Ν : Επιχειρηματικά Δάνεια πρός συνταξιούχους : Εκτός από τά απαραίτητα πιστοποιητικά γιά τήν έγκριση ενός συγκεκριμένου δανείου, ο συνταξιούχος αιτών υποχρεούται νά συνεταιριστεί τουλάχιστον μ’ έναν Έλληνα πολίτη ηλικίας κάτω τής ηλικίας τών 35 ετών, ο οποίος επίσης οφείλει νά ικανοποιεί τίς προυποθέσεις γιά τήν έγκριση τού δανείου επί τού συγκεκριμένου αντικειμένου τής επιχείρησης / εταιρείας που αναφέρεται στήν αίτηση τού υπό έγκριση δανείου τους.

                                          Εξόφληση Δανείου

►71•Τ.ΟΙ-Ν : Πιστωτικές Κάρτες : Μετρητά ή αγορές : Τό 65% τής καταβαλλόμενης μηνιαίας δόσης χρησιμοποιείται γιά τήν εξόφληση τού καθαρού δανείου, καί τό 35% πρός εξόφληση τών τόκων έως τήν πλήρη είσπραξη αυτών.

►75•Τ.ΟΙ-Ν : Αγρότης «Α» δανείζεται «Κ» ποσό γιά (π.χ.) 15 χρόνια γιά νά βελτιώσει τήν επιχειρηματική του δραστηριότητα.  Ο «Α» έχει καθαρό εισόδημα €40.000 / έτος, «Υ», καί χρειάζεται €25.000 / έτος γιά ν’ απολαμβάνει τό αποδεκτό βιοτικό επίπεδο. à Η τράπεζα δανειστής εισπράττει €15.000 / έτος έως τήν εξόφληση τού δανείου. à α)- ο συμπολίτης μας «Α», που μας οφείλει χρήματα, δέν απολαμβάνει ένα πλούσιο τρόπο ζωής μέ τά χρήματα μας

Όταν ο «Α» γιά λόγους πέραν τής δικής του ευθύνης (π.χ. : οικονομική κρίση), δέν έχει εισόδημα άνω τών €25.000 / έτος, δέν πληρώνει τίς προκαθορισμένες δόσεις του, ούτε γίνεται οιοαδήποτε κατάσχεση τών περιουσιακών του στοιχείων.

                                        Κρατική Τράπεζα

►15•ΚΤ-Ν : Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση  μέ σκοπό τό κέρδος. Υπάρχει μόνο γιά νά πραγματοποιήσει τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, τήν ανάπτυξη τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας, τού τουρισμού…, γιά τόν δανεισμό ικανών πολιτών καί όχι μόνον γιά τούς έχοντες περιουσιακά στοιχεία.

Τό ύψος τού % κέρδους της είναι αυτό που θά τής επιτρέπει νά προσφέρει τίς υπηρεσίες της σέ περιόδους οικονομικής ανωμαλίας.

►16•ΚΤ-Ν : Τα κέρδη της είναι ανά 6 μήνες στη διάθεση του Υπ. Οικονομικών/ Ανάπτυξης.

►19•ΚΤ-Ν : (1)- Ο τόκος καταθέσεων είναι πάντοτε υψηλότερος τού ρυθμού πληθωρισμού.

                    (2)- Τό επιτόκιο αναπροσαρμόζεται μία φορά τόν μήνα à (a)-Οι νέοι δανειολήπτες καί οι έχοντες υψηλό σταθερό επιτόκιο δέν επιβαρύνονται τήν διαφορά τών χαμηλών σταθερών επιτοκίων, (b)-η αύξηση ή η μείωση τού επιτοκίου είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται στίς ανάγκες τής οικονομίας στήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο τού εκάστοτε έτους.   

►33•ΚΤ-Ν : Δέν υποχρεούται νά προεξοφλεί μεταχρονολογημένες επιταγές.

►34•ΚΤ-Ν : Δάνεια :

 (α)- γιά τήν ίδρυση νέων επιχειρήσεων χορηγούνται βάσει προγράμματος τού Υπ. Οικονομίας / Ανάπτυξης, καί βάσει ικανοτήτων τών διευθυντών καί τού εξειδικευμένου προσωπικού της.

 (β)- σέ υπάρχουσες επιχειρήσεις χορηγούνται κατόπιν εκτίμησης (από ομάδα ειδικών) τής βιωσιμότητας καί αναγκαιότητας υπάρξεως τής εταιρίας. Εάν η γνωμάτευση είναι θετική. εκτιμάται τό κέρδος τό οποίο θα αποφέρει τό δάνειο, κ.τ.λ.

1[ Πάντοτε παίρνουμε ως βάση τίς σημερινές αξίες τής ακίνητης περιουσίας καί τό σημερινό κόστος ζωής. Μέ τό πρόγραμμα «Ελληνική Γής» τής ΑΔΕ, τό κόστος αγοράς μίας μέσης κατοικίας θά μειωθεί τουλάχιστον κατά 35% à μείωση ποσού δανειοδότησης à μείωση ρίσκου που παίρνεται από τίς τράπεζες à περισσότερα κεφάλαια γιά τήν χρηματοδότηση νέων πηγών ενέργειας, τήν βιομηχανοποίηση τής χώρας μας, κ.τ.λ. ]

 (γ)- { ΑΔΕ : όλοι οι πολίτες μπορούν νά λάβουν ένα δάνειο πάνω από €2.000 ετησίως από έναν φίλο, έναν γνωστό, έναν εργοδότη τους ή έναν υπάλληλο τους μέ τήν προϋπόθεση ότι καταγράφεται σέ μία νόμιμη οικονομική επιχείρηση / ίδρυμα  μέσω τού οποίου θά γίνει τό ξεχρέωμα τού δανείου.

Οι ενεργοί πολιτικοί δέν έχουν τήν άδεια νά λάβουν οιαδήποτε δάνεια από  εταιρίες.

Δώρα καί χρήματά πάνω από $1.000 ετησίως που ανταλλάσσονται μεταξύ ατόμων πρώτου καί δεύτερου βαθμού συγγενείας είναι νόμιμα καί αφορολόγητα υπό τήν προϋπόθεση ότι αναφέρονται στήν ετήσια φορολογική τους δήλωση. } Π= 1

 

 

Κρατικές Επιχειρήσεις – Βιομηχανίες.

Οι κρατικές επιχειρήσεις/βιομηχανίες κυρίως υπάρχουν διότι:

[1]-Η Υγεία, η Παιδεία καί η Συνταξιοδότηση θεωρούνται απαραβίαστα δικαιώματα τού κάθε πολίτη τής χώρας μας.

[2]-Η Άμυνα τής χώρας είναι υψίστης σημασίας.

[3]-Η Ιστορία τών καπιταλιστικών κοινωνιών μάς έχει διδάξει ότι ο πλουτισμός τών πολιτών ως ο κύριος σκοπός υπάρξεως τους, νεκρώνει τά ωραιότερα ανθρώπινα συναισθήματα : τήν αγάπη γιά τόν συνάνθρωπο μας, τόν έρωτα  γιά τόν/τήν σύντροφο μας, τήν φύση, τήν γνώση καί τήν ανιδιοτέλεια στήν καθημερινή αλληλεπίδραση ιδεών καί συναλλαγών . Η δέ συσσώρευση τού πλούτου τής χώρας σέ μικρό αριθμό ατόμων δημιουργεί παρανοϊκούς «εκλεκτούς» τού Θεού…

κ = κράτος , μιε = μικροεπενδυτές , μεσε = μεσοεπενδυτής, μεε = μεγαλοεπενδυτές.

Μεσοεπενδυτής : 100.000 – 500.000€, καί μοιράζονται μεταξύ τών μιε καί μεγαλοεπενδυτών ανάλογα μέ τό ποσοστό συμμετοχής τών μεγαλοεπενδυτών.

Μεγαλοεπενδυτής : τό ποσοστό συμμετοχής τού κάθε μεε εξαρτάται από τήν χρηματιστηριακή αξία τής εταιρείας χωρίς αυτό νά υπερβαίνει τό 5% αυτής.

Κατηγορία Κ : εταιρείες στό χρηματιστήριο μέ συμμετοχή τού ελληνικού κράτους.

                                                                                    %κ--%μιε--%μεε

  1—Ενέργεια : Υδροηλεκτρική, Αιολική, Θερμική…|à 50—25—25.

  2—Πετρέλαιο ………………………………………  |à  ;

  3—Διυλιστήρια……………………………………….|à 45—30—25.

  4—Βιομηχανία Όπλων ……………………………  |à 35—30—30.

  5—Ναυπηγεία ……………………………………… |à 50—  0—50 πλοιοκτήτες.

  6—Μεταλλεία1 ……………………………………….|à 35—30—35.

  7—ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔ……………………………..      |à100κ.

  8—Εργολαβίες ………………………………………|à 35—35—30

  9—Μάρμαρα ………………………………………...|à 50—25—25.

10—Κρατική Τράπεζα …………………………...…..|à100κ.

11—Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ………………...…..|à 50—25—25.

12—Εθνικός Αερομεταφορέας ……………………...|à 50—  0—50

13—Τυχερά Παιχνίδια : Λόττο, Λαχεία, Προπό ..….|à100κ.

14—Καζίνα ……………………………………..……..|à 35—35—30.

15—Μαρίνες, Προβλήτες, Λιμάνια ………….………|à 50—25—25.

16—Αλυκές …………………………………….……...|à 40κ-- ; --   ;

17—Ζαχαρουργεία …………………………….……..|à 35—35—30

18—ΚΥπΑγΕ ………………………………….………|à 35—30—35.

1[ Απ’ ότι γνωρίζουμε, τά κύρια μεταλλεύματα καί ευγενή/ πολύτιμα μέταλλα τής χώρα μας είναι : Αλουμίνιο, Νικέλιο, Χρώμιο, Χρυσός. Το δέ αλουμίνιο τό κάναμε «δώρο» στούς Γάλλους στίς αρχές δεκαετίας ’60. Όσο γιά τά υπόλοιπα είναι δύσκολο νά συλλέξεις ακριβή πληροφόρηση. ]

Κατηγορία Κ

Εμπορικά Κέντρα-Υπεραγορές : Τό κράτος κτίζει εμπορικά κέντρα-υπεραγορές βάσει προτύπου αυτών τών ΗΠΑ (τά ονομαζόμενα Mall ). Ενοικιάζει τά ενσωματωμένα μαγαζιά αυτών σέ ιδιώτες. Η επιλογή τών μισθωτών γίνεται μέ κλήρωση εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τίς απαραίτητες προϋποθέσεις : απαραίτητο κεφάλαιο, γνώσεις, καθαρό μητρώο, κ.τλ.

►151ΚΕ-Ν : Όλες οι κρατικές επιχειρήσεις στίς οποίες υπάρχει συμμετοχή επενδυτών είναι μέλη τού Ελληνικού Χρηματιστηρίου καί μόνον αυτού.

►152ΚΕ-Ν : Όλες οι επιχειρήσεις στίς οποίες υπάρχει τουλάχιστον 25% συμμετοχή τών μεε, τελούν υπό τήν διεύθυνση τών μεε, μέσε καί μιε μέ αναλογική εκπροσώπηση, καί υπό τήν επίβλεψη κρατικών λειτουργών.

►125•ΟΙ-Ν : Δεν επιτρέπεται σέ ουδεμία επιχείρηση τού χρηματιστηρίου νά δημιουργεί " νεκρό χρήμα" à συνεχής ανακύκλωση κεφαλαίων … ώστε η επιχειρηματική δραστηριότης μικρών καί μεγάλων οικονομικών παραγόντων νά δημιουργεί αυτόματη αλληλο-εξάρτηση καί αλληλο-υποστήριξη. 

►153ΚΕ-Ν : Ουδεμία κρατική επιχείρηση λειτουργεί εις βάρος μίας άλλης ή εις βάρος τής πλειοψηφίας.

    π.χ. : (α)- Τα Ελληνικά Ναυπηγεία δέν ανταγωνίζονται Ελληνικών συμφερόντων ιδιωτικές επιχειρήσεις ναυπήγησης έως τούς 20 τόννους σκαφών, εφόσον αυτές δέν αισχροκερδούν προκαλώντας τήν βιωσιμότητα ξένων εταιριών.

    π.χ. : (β)- Τα κρατικά μέσα μεταφορών δέν δαπανούν εκ. € γιά τήν εξυπηρέτηση μερικών εκατοντάδων κατοίκων σέ ακριτικές περιοχές καί νησιά, διότι όλοι οι άλλοι πολίτες θα επιβαρυνθούν μέ ακριβά εισιτήρια.

Η λύση είναι ή εφαρμογή τών προγραμμάτων τής ΑΔΕ (" Ελληνική Γής ", ανάπτυξη τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας, τού τουρισμού,…) ώστε νά γίνει αποκέντρωση καί νά λήξει καί τό δημογραφικό πρόβλημα.

►131ΚΕ-Ν : Όλοι οι εργαζόμενοι σέ αυτές θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι à υπόκεινται στούς αυστηρούς νόμους κατά τής διαφθοράς.

►150•ΟΙ-Ν : Ουδείς Έλλην (ιδιώτης, δημόσιος υπάλληλος, αγρότης …, επιχειρηματίας), ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση/ βιομηχανία έχει ειδική μεταχείριση/ έκπτωση γιά τήν παροχή κρατικών υπηρεσιών ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, …).

►126•ΟΙ-Ν : Έως ότου μηδενίσουμε τό εξωτερικό χρέος τής χώρας μας, απαγορεύεται οιοδήποτε κεφάλαιο τό οποίο δημιουργήθηκε σέ επιχείρηση μέ κρατική συμμετοχή νά εκπατρίζεται.

►120•ΟΙ-Ν : Tο κράτος αρχίζει νά εισπράττει τό κέρδος που τού αναλογεί εφόσον οι μιε, μέσε καί μεε επενδυτές έχουν κάνει απόσβεση τού 65% τής επένδυσης τους.

Κατηγορία Ι : 100% ιδιωτικές επιχειρήσεις.

►80•ΙΕ-Ν : Άτομο/-α ‘’Α’’ είναι ιδιοκτήτης τής εταιρείας ‘’Χ’’. Μετά από 5 έτη λειτουργίας τής Χ, τό Υπ. Οικονομίας δικαιούται ν’ αγοράσει τό 50% αυτής καί υποχρεούται νά τό εισάγει στό χρηματιστήριο ως 25%κ – 20%(μιε+μεσε) – 5%μεε. à Όταν ο ιδιοκτήτης Α σέ χρονικό διάστημα λιγότερο τών 60 ημερών επενδύσει τό εισπραχθέν ποσόν ‘’Υ’’ από τήν πώληση τού 50% τής εταιρείας του σέ εταιρεία/-ες κατηγορίας Κ ή Ι, δικαιούται ν’ ανήκει στήν «Κατηγορία Ε, Φόροι» γιά τό ποσόν ‘’Υ’’ γιά τά επόμενα 6 έτη.

 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

    Η πλεονεξία τών εταιρειών τίς καθιστούν αναξιόπιστες σέ ζητήματα «ζωής ή θανάτου» -- ασφάλεια καί υγεία τών πολιτών, προστασία τού περιβάλλοντος, … à Εφ’ όσον τό κράτος είναι αυτό τό οποίο εγκρίνει τήν πώληση τών αγαθών καί εγκρίνει τήν άδεια λειτουργίας μίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών, γι’ αυτό καί τό κράτος θεωρείται ότι φέρει τήν πρώτη ευθύνη γιά τήν ακινδυνότητα τών προϊόντων καί τήν πραγματική αξία τών υπηρεσιών οιασδήποτε εταιρείας.      

            Η ΑΔΕ δέν είναι κατά τών ιδιωτικών εταιρειών αλλά υπέρ αυτών (κοίτα : ΑΔΕ : Υπουργείο Οικονομικών, Δεξαμενές Σκέψης, Λόμπυ... ). Ο στόχος μας δέν είναι η καταστροφή τής εταιρείας αλλά τού μετασχηματισμού της σέ μία επικερδή δραστηριότητα που ταυτοχρόνως εξυπηρετεί τά οικονομικά, κοινωνικά καί περιβαλλοντικά συμφέροντα τού κοινού. Πρός τούτο :

   Υποχρεούνται νά επιδιώκουν καί νά διευκολύνουν τήν μεγαλύτερη δυνατή επαφή μέ τούς καταναλωτές τών προϊόντων τους : 1)- Υποχρεούνται νά λειτουργούν μία ιστοσελίδα τής εταιρείας τους, εις τήν οποία : α)- θά πληροφορούν τό κοινό γιά τήν ποιότητα και τό κόστος παραγωγής τών προϊόντων της, καί τήν οικονομική κατάσταση της, β)- θά αναρτίζει τό βιογραφικό τού προσωπικού της, καί γ)- θά αναρτίζει τά θετικά καί αρνητικά σχόλια καί προτάσεις τών καταναλωτών τών προϊόντων της.

►170•ΙΕ-Ν  : Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος / λειτουργίας επιχειρήσεως :

Ο Έλληνας πολίτης δέν πληρώνει τό κράτος γιά τήν απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του, λειτουργίας τής επιχειρήσεως ή βιομηχανίας του.

►171•ΙΕ-Ν : Μια εταιρεία :

είναι περιορισμένη από νά είσαι σέ θέση νά πιέζει τήν κυβέρνηση γιά ευνοϊκές παραχωρήσεις που αντισταθμίζουν τά οφέλη στίς τοπικές κοινότητες. 

είναι υποχρεωμένη νά εξετάζει τά συμφέροντα τών κοινοτήτων, τών υπαλλήλων καί τού περιβάλλοντος μαζί μ’ αυτά τών μετόχων κατά τήν λήψη οποιασδήποτε απόφασης. 

πρέπει ν’ αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της ως ένα από τά πιό σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία καί όχι ως μία άλλη "οικονομική επιβάρυνση" γιά τά λογιστικά τής βιβλία.

είναι υποχρεωμένη νά υπολογίζει στά λογιστικά της βιβλία όλα τά ‘’αντίτιμα καί οφέλη’’ που συνδέονται μέ τήν παραγωγή τών αγαθών καί υπηρεσιών της, ήτοι συμπεριλαμβανομένων καί τών κοινωνικών καί περιβαλλοντικών αντιτίμων καί οφελών.

εποπτεύεται από έναν κρατικό λογιστή καί ελέγχεται από μία ειδική δημόσια επιτροπή σέ περιοδική βάση γιά νά εξασφαλίζεται ότι ακολουθεί τους όρους άδειάς λειτουργίας της.

είναι πλήρως υπόλογη καί υπεύθυνη γιά τις ενέργειές της στούς πολίτες καί τό κράτος.   • όταν προκαλεί ζημιά στήν κοινωνία, σέ άτομα, στίς κοινότητες ή τό περιβάλλον, υπόκειται : σέ ποινές που είναι πολύ πιό σκληρές από αυτές που ισχύουν γιά ένα άτομα που διέπραξε παρόμοιες παραβάσεις, πρόστιμα που αρκετά υψηλά ώστε νά ενεργούν ως σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες, διακοπή τής άδειας λειτουργίας της ή απομάκρυνση τού διοικητικού συμβουλίου της, καί όταν χρειάζεται, ανάκλησης τού ιδρυτικού/ καταστατικού χάρτη της καί μεταφορά ιδιοκτησίας στό κράτος ή στούς υπαλλήλους της που θα συνεχίσουν νά τήν λειτουργούν.

►172•ΙΕ-Ν :  

• Ολόκληρη η ‘’εταιρική οικογένεια’’ (δηλ. η ‘’μητρική εταιρεία’’ καί οι θυγατρικές της) αντιμετωπίζεται ως μία μονάδα, καί η ευθύνη γιά τις ενέργειες μίας εξ’ αυτών καταλογίζεται σ’ όλα τά μέλη τής οικογένειας.

Η έννοια τής ‘’εταιρικής αθανασίας’’ δέν αποβάλλεται, δεδομένου ότι η σημερινή γενιά καί οι επόμενες που θ’ ακολουθήσουν δέν πρόκειται νά είναι οι τελευταίες στον πλανήτη μας.

Η μεταστέγαση καί μετανάστευση μίας εταιρείας τηρεί τις διατάξεις καί τους όρους τού ιδρυτικού καί καταστατικού χάρτη της, τούς νόμους τού κράτους καί τό πρόγραμμα τού Υπουργείου Οικονομικών καί Ανάπτυξης.

Η συμμετοχή ορισμένων εταιρειών σέ ιδιαίτερες βιομηχανίες ή άλλες εταιρείες δέν είναι πάντοτε επιτρεπτή. à { Γιά παράδειγμα, κοίτα : ΑΔΕ, ΜΜΕ. } } Π: 201.1

►60•ΟΙ-Ν : Μία ξένη επιχείρηση ή μία χώρα μπορεί νά είναι κύρια μέχρι τού 35%  Ελληνικών αερογραμμών, καί από 10% έως 33% άλλων επιχειρήσεων, εταιριών, ερευνητικών κέντρων καί εκπαιδευτικών ιδιωτικών ιδρυμάτων μέ τήν προϋπόθεση ότι : α) η επένδυσή τους συνοδεύεται από αξιόλογη τεχνολογική τεχνογνωσία τους, β) - 40% των κερδών πρέπει νά επανα-επενδυθούν ή νά επενδυθούν σέ άλλους τομείς της κρατικής οικονομικής δραστηριότητας, γ) - υπόκειται στούς νόμους τού Ελληνικού κράτους, καί δ) - κεφαλαίο της τό οποίο δικαιούται νά αποσύρει από τήν ελληνική οικονομία φορολογείται μέ 14%,}Π=1

►40•Φ-Ν : Η επένδυση επιχειρήσεως που βελτιώνει τήν παραγωγικότητα, ποιότητα τών προϊόντων της, ενθαρρύνει τήν έρευνά καί δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας είναι 100% φόρο-απαλλασσόμενη. } Π= 1

►41•Θ-Ν : Μόνο οι εταιρίες τών οποίων η μόνη δραστηριότητα είναι η επαγγελματική ψυχαγωγία μπορούν νά αφαιρέσουν από τά φορολογούμενα κέρδη τους τό κόστος προσφερομένης ψυχαγωγίας στούς πελάτες τους.} Π= 1  

►58•Θ-Ν : Τό κόστος δώρων – εισιτήρια σέ αθλητικά γεγονότα, έξοδα διακοπών ή διασκέδασης, κτλ. -- που oί εταιρείες δίνουν στούς υπαλλήλους τους δέν αφαιρούνται από τά φορολογούμενα κέρδη τους· τό υπόλοιπο τών φορολογουμένων δέν θά πληρώσει γιά τής επιχείρησης απόπειρα εξαγοράς αφοσίωσης τών εργαζομένων της. Η κάθε επιχείρηση μπορεί πάντοτε νά αυξήσει τίς αμοιβές τών υπαλλήλων της, επιτρέποντας έτσι στούς ιδίους νά επιλέξουν…  } Π= 1

►59•Θ-Ν : Δημόσια υγειονομική περίθαλψη γιά όλους· καμία εταιρία ή θρησκευτικός οργανισμός δέν θά αναλάβει τό ρόλο κοινωνικής πρόνοιας τού κράτους εις βάρος τού φορολογουμένου. } Π= 1

Επίσης κοίτα : Κρατική Τράπεζα, Χρηματιστήριο, Σύμβουλοι Εταιρειών, Κέντρα Ερεύνης, …

Προβληματικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

►181•ΙΕ-Ν : Επιχείρηση η οποία δέν έχει πληρώσει τό προσωπικό της γιά 2 εβδομάδες ή οφείλει στούς προμηθευτές της πέραν τής συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου πιστώσεως, δέχεται έλεγχο από ομάδα συμβούλων τού Υπ. Οικον./ Ανάπτυξης μέ σκοπό : τήν αξιολόγηση τής οικονομικής καταστάσεως της, τήν εντόπιση λανθασμένων μεθόδων διαχείρισης πρός εξάλειψη καί αποφυγή επανάληψης αυτών, τήν έγκριση δανείου εφόσον η εταιρεία είναι βιώσιμη καί αναγκαία.

Επιβάλλεται πρόστιμο στήν διοίκηση διότι δέν εζήτησε τήν ανωτέρω υποστήριξη εγκαίρως.

►181•ΙΕ-Ν : Στήν περίπτωση που μία βιομηχανία / Εταιρεία, «Β.Ε», μέ Χ% ξένων συμφερόντων, «Χ», υποχρεωθεί νά μεταβιβάσει τούς τίτλους ιδιοκτησίας της στούς εργαζομένους της : τό «Χ» μεταβιβάζεται σέ ικανό προσωπικό «Π», πολίτες τού έθνους / κράτους τού «Χ». Τό «Π» οφείλει νά εργασθεί στήν συγκεκριμένη «Β.Ε» γιά ν’ αποκτήσει τό ποσοστό τού τίτλου ιδιοκτησίας που (θά) τού ανήκει.

Εμπόριο

Δέν επιτρέπεται σέ οιονδήποτε βιομηχανία (παραγωγό) νά πωλεί τ’ αγαθά της απευθείας στό κοινό μέσω μαγαζιών/ επιχειρήσεων της λιανικής πωλήσεως.

            Όλα τ’ αγαθά έχουν : α)- ένα ελάχιστο επιτρεπτό όριο/ τιμή πωλήσεως τους (à καταπολέμηση τού αθέμιτου ανταγωνισμού τών εχόντων μεγάλα αποθέματα κεφαλαίων μέ τά οποία δύνανται νά κλείσουν τόν μικρο-επιχειρηματία), β)- μία μέγιστη επιτρεπτή τιμή πωλήσεως τους (à καταπολέμηση τής αισχροκέρδειας).

Εξαγωγές

Ο εν Ελλάδι καταναλωτής συνεισφέρει στό κόστος τών μεταφορικών εξόδων τών εξαγώγιμων ελληνικών αγαθών επιβαρημένος μέ €Χ% επί τής λιανικής πώλησης τών αγαθών. Τοιουτοτρόπως, καθιστά τά ελληνικά προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά, μιάς καί θά μπορούμε νά τά προσφέρουμε σέ χαμηλότερη τιμή à βοηθά τήν ελληνική βιομηχανία/ παραγωγή αγαθών, η αύξηση τών οποίων σημαίνει εξάλειψη τής ανεργίας, περισσότερα έσοδα γιά τό κράτος πρόνοιας à συνεχής βελτίωση τού βιοτικού επιπέδου τών Ελλήνων.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

     Το Χρηματιστήριο δέν πρέπει νά είναι ένας οικονομικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει τήν κερδοσκοπία, ούτε νά λειτουργεί μέ τούς νόμους τών τυχερών παιχνιδιών. à

Τό χρηματιστήριο τής ΑΔΕ υπάρχει γιά τήν οικονομική υποστήριξη εταιρειών/ βιομηχανιών καί τήν δημιουργία νέων πόρων εισοδήματος γιά τό κράτος καί τούς πολίτες. à υψηλό βιοτικό επίπεδο, υψηλές συντάξεις, κ.τ.λ.

►5Χ-Ν : Ο επενδύων σέ εταιρείες/-α στίς οποίες συμμετέχει τό κράτος έχει δικαίωμα δανείου έως τού 50% τού ποσού τής επενδύσεως του, από τήν Κρατική Τράπεζα μέ ύψος τόκου όχι άνω τού 2% αυτού που εισπράττει ο καταθέτης σέ λογαριασμό του αποταμίευσης.                                                                                                                                                     

►10Χ-Ν : Ο έχων μετοχές σέ μία επικερδή εταιρεία / βιομηχανία «Χ» δύναται νά πουλήσει τίς μετοχές του μόνον αφού πρώτα η «Χ» έχει κάνει απόσβεση τής επενδύσεως της καί έχει τό αναγκαίο κεφάλαιο ώστε νά μπορεί νά λειτουργεί τουλάχιστον γιά τούς επόμενους 4 μήνες.

►12Χ-Ν : Οι μεε μίας ‘’κατηγορίας Κ’’ επιχείρησης υποχρεούνται – αρχίζοντας μέ τούς έχοντες τό μεγαλύτερο ποσοστό – νά πουλήσουν μέρος ή όλες τίς μετοχές τους όταν υπάρχει ζήτηση από τούς μιε ή μεσο.

►14Χ-Ν : Η ρευστοποίηση μετοχών απαιτεί χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών.

►17Χ-Ν : Πώληση / Αγορά μετοχών : Ο «Α» επενδυτής θέλει νά :

 (Α)- Πουλήσει Χ μετοχές του |à (1)- συμπληρώνει τήν ειδική αίτηση*, τήν εσωκλείει στόν ειδικό φάκελο καί τήν παραδίδει στό κοντινότερο παράρτημα τής Κρ. Τράπεζας à τό παράρτημα φέρει τήν ευθύνη ο φάκελος του νά βρίσκεται στό Χρηματιστήριο πρίν τήν έναρξη εργασιών τής επόμενης ημέρας, (2)- χρησιμοποιεί τό διαδίκτυο όταν αυτό γίνει 100% ασφαλές.

 (Β)- Αγοράσει Χ μετοχές à ακολουθεί τήν διαδικασία Α1.

     Στό Χρηματιστήριο ανοίγονται οι φάκελοι Α1 καί πιστοποιείται η γνησιότης τους. Κατόπιν ανοίγονται οι φάκελοι τών αγοραστών. Γίνεται πιστοποίηση αυτών. à Ο προσφέρων τήν υψηλότερη τιμή είναι καί ο νέος κάτοχος τής συγκεκριμένης μετοχής.

►20Χ-Ν : Ο πωλών καί ο αγοράζων μετοχές : (α)- μπορεί νά παρακολουθεί τίς εργασίες τού Χρηματιστηρίου διά μέσω διαδικτύου, (β)- χρησιμοποιώντας τόν κωδικό του, ελέγχει διά μέσω διαδικτύου τής μετοχές του καί εάν υπάρχει διαφορά… πληροφορεί μέ ηλεπιστολή (e-mail) τό «Σώμα Ελεγκτών» καί τήν δέ Κρ. Τράπεζα αυτοπροσώπως.

►30Χ-Ν : Δέν επιτρέπονται οι «μαφιόζικοι» μέθοδοι λειτουργίας τού Αμερικάνικου Χρηματιστηρίου όπως :

 (α)-”Στοίχημα” γιά τυχόν μείωση ή αύξηση αξίας συναλλάγματος,

 (β)- Bond, Commercial paper, Convertible bond, Debenture, Government bond, Greenmail, Hedge fund, Hedging, Junk bond, Zero coupon bond.

{ ΑΔΕ : η δομή, η λειτουργία καί η επίβλεψη τού Ελληνικού χρηματιστηρίου προστατεύουν τούς επενδυτές από τέτοιους αδίστακτους καί ανήθικους νεοφιλελεύθερους ληστές } Π= 1

►100Φ-Ν : Φορολόγηση* Μετοχών

[1]--Κάθε 12 μήνες, ο επενδυτής Χρηματιστηρίου πληρώνει φόρο επί τού συνόλου κερδών τών μετοχών του :

    5% φόρος γιά κέρδη             1€ -   10.000 €,

  10%             >>            100.000 € - 499.999 €,

  15% φόρος γιά κέρδη άνω τών 499.999 €.

*[ Η φορολόγηση κερδών τά οποία κυμαίνονται μεταξύ τά 10.001-99.999€ καί τά 100.000-499.999€

  υπολογίζεται όπως καί η φορολόγηση εισοδήματος. ]

[2]--Ο πώλων Χ αριθμών μετοχών του αξίας Υ€ μέ Χ€ κέρδος :

  (Α)- δέν πληρώνει φόρο άλλον από τής τάξεως ‘’[1] φορολόγηση μετοχών’’ όταν επενδύει σέ χρονικό διάστημα 21ων εργάσιμων ημερών τουλάχιστον τό Υ€ : (1)-σέ επιχειρήσεις/-η στίς οποίες συμμετέχει τό κράτος, (2)- γιά τήν δημιουργία νέων βιομηχανιών / επιχειρήσεων κατηγορίας Κ ή Ι τίς οποίες εγκρίνει καί προωθεί τό Υπ. Οικονομίας/Ανάπτυξης.

  (Β)- όταν δέν ισχύουν τά Α1 καί Α2, η κλίμακα φορολόγησης τού Χ€ είναι βάσει τής κλίμακας φορολόγησης εισοδήματος μέ τήν ακόλουθη έκπτωση ανά κατηγορία εισοδήματος :

       37% à 27%,                  36% à 26%,                     24% à 19%,                  23% à 18%,

       22% à 17%,                  19% à 13%,                     18% à 12%,                  17% à 11%,

       16% à 10%,                  13% à   7%,                     10% à   5%.

Π.χ. : Ο ‘’Α’’ μέτοχος πουλάει τίς μετοχές του μέ κέρδος 500.000€, ‘’ΚΜ’’ à ανήκει στήν κατηγορία φορολόγησης εισοδήματος τής τάξεως τού 37% à τό κέρδος ‘’ΚΜ’’ φορολογείται 27% à

500.000€ Χ 27% = 135.000€ φόρος à 365.000€ καθαρό κέρδος.

[3]--Όταν ο Α μεε επενδυτής υποχρεωθεί νά πουλήσει Ε% μετοχών του μέ ‘’Ε’’ επιχείρηση αντί Ζ€, τότε, εάν η μετοχή τής ‘’Ε’’  παρουσιάσει κέρδος στούς επόμενους 12 μήνες, η απώλεια κερδών τού Α αφαιρείται από τήν φορολόγηση εισοδήματος του στήν συγκεκριμένη περίοδο, εφόσον δέν έχει καλύψει τήν απώλεια επανεπενδύοντας τά Ζ€.

Π.χ. : Α  έχει τό 5% Ε επιχείρησης (Ε5%) μέ αξία μετοχών του τά 10 εκ € = Ζ€ à υποχρεώνεται νά πουλήσει τό Ε5% του, καί στούς επόμενους 12 μήνες η αξία τής μετοχής τής Ε αυξάνεται κατά 10% à πραγματική απώλεια εισοδήματος = 1εκ.€. – (μείον τόν οφειλόμενο ετήσιο φόρο μετοχών) 150.000€ = 850,000€ = Ω€ |à

  (Α)- εάν δέν έχει καλύψει τήν απώλεια Ω€ επανεπενδύοντας τά Ζ€, τότε τό κράτος τού οφείλει Ω€,

  (Β)- εάν σέ λιγότερο από 22 ημέρες επανεπενδύσει τό ποσό Ζ€ καί στούς επόμενους 12 μήνες έχει κέρδος :

     (1)- ίσο μέ τό Ω€ à τό κράτος δέν τού οφείλει ούτε ένα €,

     (2)- ίσο μέ 0.5εκ. € à τό κράτος τού οφείλει Ω€ - 0.5εκ.€,

     (3)- Μ€ > (μεγαλύτερο τού) Ω€ à δέν οφείλει στό κράτος τήν διαφορά (ήτοι, Μ€ - Ω€) παρά μόνον τόν οφειλόμενο φόρο.

  (Γ)- εάν επανεπενδύσει τό ποσό Ζ€ μετά από 21 ημέρες, η περίπτωση (Β) δέν ισχύει. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

{ Λειτούργημα δέν εκτελούν μόνο οι ιατροί καί εκπαιδευτικοί αλλά καί οι εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων (χωρίς αυτούς θά πεθαίναμε σέ μερικούς μήνες…), οι οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα καί άλλα αγαθά, οι μουσικοί που ομορφαίνουν τήν ψυχή μας, …}

►60ΕΕ-Ν : Ο κάθε Έλλην από τήν 1η ημέρα γεννήσεως του  αποκτά τόν Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης του, ΑΚΑ, καί σέ ηλικία 16 ετών έναν κωδικό μέ τόν οποίον μπορεί νά ελέγχει από τό διαδίχτυο τά πάντα τά οποία έχει καταγράψει γι’ αυτόν τό κράτος, οι τράπεζες, ο εργοδότης του καί λοιποί άλλοι.

►64ΕΕ-Ν : Προσλήψεις : Οι αιτήσεις, μίας εταιρίας/οργανισμού ιδιωτικής καί κρατικής, γιά τήν πρόσληψη νέου προσωπικού αριθμούνται, εκδίδονται από τό Υπ· Ανάπτυξης & Εργασίας καί θεωρούνται ‘’κρατικά έγγραφα’’ όταν συμπληρωθούν από πολίτες οι οποίοι αναζητούν εργασία |à η πρόσληψη νέου προσωπικού γίνεται βάσει τών ικανοτήτων τού αιτούντος καί όχι βάσει προσωπικών εκτιμήσεων/ αντιλήψεων τού υπεύθυνου πρόσληψης νέου προσωπικού |à 

Σέ περίπτωση παράβασης τών ανωτέρω, ο αδικημένος αιτών αποζημιώνεται από : (α)- τήν ιδιωτική επιχείρηση εισπράττοντας πόσο ίσο μέ αυτό τών μισθών 6 μηνών (β)- τήν κρατική επιχείρηση/ υπηρεσία μέ απόλυση τού υπεύθυνου κρατικού λειτουργού καί μέ τήν επανεξέταση τής αιτήσεως του…

►90ΕΕ-Ν : Επιστήμονες καί τεχνικοί, εφ’ όσον ακόμη οφείλουν τό κρατικό δάνειο σπουδών τους, αμέσως μετά τήν αποφοίτηση τους, θά εργαστούν γιά τό ελληνικό κράτος από 3 έως καί 7 έτη – ανάλογα μέ τό ύψος τού χρέους τού εκάστοτε πτυχιούχου, τίς ανάγκες τού κράτους καί τό απαιτούμενο χρονικό διάστημα τής απόκτησης πείρας / εξειδίκευσης επί τής συγκεκριμένης επιστήμης / τέχνης / … Οι δέ μισθοί αυτών τούς προσφέρουν τουλάχιστον τό αποδεκτό βιοτικό επίπεδο Υ, ή τό Χ% τού μέσου όρου τών μισθών τής ειδικότητας τους τών εργαζομένων στόν ιδιωτικό τομέα όταν αυτό είναι υψηλότερο τού Υ.

Σ’ αυτό τό πρόγραμμα δέν συμπεριλαμβάνονται επαγγέλματα γιά τά οποία δέν υπάρχει ζήτηση στόν κρατικό τομέα απασχόλησης.

Σκοπός τού προγράμματος είναι : α)- η από τό κράτος απασχόληση όλων τών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούνται γιά τήν σωστή λειτουργία του, β)- η απόκτηση πείρας / ειδικότητας τού νέου επιστήμονα αμέσως μετά τήν αποφοίτηση του ( π.χ. : ο νέος ιατρός ξεκινά τήν ειδίκευση του αμέσως μετά τήν απόκτηση τού διπλώματος του), γ)- η μή εκμετάλλευση τών άπειρων πτυχιούχων από τόν ιδιωτικό τομέα…

►65ΕΕ-Ν : Ουδεμία επιχείρηση γράφει δικούς της νόμους – σύμφωνα μέ νέο-φιλελεύθερο ρητό : "Είναι πολιτική τής επιχείρησης μας …" – οι οποίοι καταργούν τού νόμους τού κράτους περί δικαιωμάτων τών εργατών, επιδιώκοντας νά δικαιολογήσουν τίς αντικοινωνικές ενέργειες τους, όπως τήν παρακράτηση μέρους τού μισθού ή τών τυχερών τού προσωπικού της γιά τόν καθαρισμό τών χαλιών τής επιχείρησης, τήν μή πληρωμή υπερωριών, τήν κατάργηση τού οκτάωρου, κ.τ.λ.

►70ΕΕ-Ν : Επιχείρηση μέ προσωπικό άνω τών 10 ατόμων παρέχει χώρο εις τόν οποίον ο εργαζόμενος μπορεί, κατά τήν ώρα διαλείμματος του, νά πιεί τόν καφέ του ή νά φάει τό μεσημεριανό του.

►78ΕΕ-Ν : Κατάργηση μονιμότητας κρατικών καί ιδιωτικών υπαλλήλων. 

►79ΕΕ-Ν : Καταργούνται τά δώρα Χριστουγέννων καί Πάσχα.

►72ΕΕ-Ν : Γιά κάθε έτος εργασίας του, ο πλήρης καί ο μερικής (άνω τών 19 ωρών ανά εβδομάδα) απασχόλησης εργαζόμενος δικαιούται από τόν εργοδότη του : (α)- τό χρηματικό ποσό ίσο μέ αυτό τών απολαβών του γιά 12 εργάσιμες ημέρες, (β)- διακοπές – τήν ημερομηνία τών οποίων καθορίζει ο εργοδότης του – διάρκειας τίς 20 εργάσιμες ημέρες, ή σέ δύο χρονικά διαστήματα τού έτους τών συνδυασμών 7 σύν 12 καί 9 σύν 10 (εργάσιμων ημερών), καί (γ)- εάν επιθυμεί, επιπλέον διακοπές (τών οποίων τήν ημερομηνία δέν καθορίζει ο εργοδότης του) διάρκειας έως καί τίς 7 ημέρες χωρίς χρηματική απολαβή.

►42ΕΕ-Ν : Οι ειδικοί επιστήμονες (ιατροί, κοινωνιολόγοι, …) καθορίζουν τούς κανονισμούς καί αναμορφώνουν τίς συνθήκες εργασίας βαρέων καί ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καί οριοθετούν τό επιτρεπτών χρονικό διάστημα εξάσκησης ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος από κάθε συγκεκριμένο άτομο (ήτοι, συχνές ιατρικές εξετάσεις τού εργαζομένου, κ.τλ.).

►67ΕΕ-Ν : Ταμείο Κάλυψης Εργατικών Ατυχημάτων, ΤαΚΕΑ.

Ποσοστό συνεισφοράς στό ΤαΚΕΑ : 30% από τό κράτος, 40% από τόν εργοδότη καί 30% από τόν εργαζόμενο. Το κόστος ασφάλισης ενός εργαζομένου στό ΤαΚΕΑ εξαρτάται από τόν βαθμό επικινδυνότητας τής εργασίας του.

Τό ΤαΚΕΑ παρέχει στόν εργαζόμενο – από τήν πρώτη ημέρα απασχόλησης του καί εφόσον δέν ευθύνεται1 γιά τό ατύχημα του – τά ακόλουθα : (α)- καταβολή ημερομισθίων του γιά όλη τήν διάρκεια ανάρρωσης του, (β)- κάλυψη ιατρικών, νοσηλευτικών καί φαρμακευτικών εξόδων του, (γ)- συνταξιοδότηση του σέ περίπτωση αναπηρίας του σέ βαθμό που δέν τού επιτρέπει : νά συνεχίσει τό συγκεκριμένο είδος εργασίας ή τήν εκμάθηση/ απασχόληση του σ’ άλλο είδος επαγγέλματος/εργασίας.

1[ δέν ευθύνεται γιά τόν ξυλοδαρμό του από συνάδελφο του ή οιονδήποτε άλλον, δέν ευρέθησαν ίχνη οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών στήν εξέταση αίματος του, δέν παραβίασε τούς κανόνες ασφαλών συνθηκών εργασίας, …]

►61ΕΕ-Ν : Τό κατώτατο ημερομίσθιο καθορίζεται από τό Υπουργείο Οικονομικών καί εγκρίνεται από τόν Άρειο Πάγο. Απαιτείται τό 75% τής Βουλής γιά ν’ ακυρωθεί η απόφαση τών ανωτέρω.

►62ΕΕ-Ν : Ο μισθός ενός εργαζομένου γιά τό ελληνικό κράτος, σέ περιοχή που βρίσκεται στήν κατώτερη κλίμακα προτίμησης, «ΚΚΠ», μπορεί νά είναι καί 15% υψηλότερος αυτού που καταβάλατε στόν συνάδελφο του που έχει τήν ίδια πείρα καί που εκτελεί τά ίδια καθήκοντα σέ περιοχή η οποία βρίσκεται στήν υψηλότερη κλίμακα προτίμησης, «ΥΚΠ».

►66ΕΕ-Ν : Συνδικάτα : 1- Απαγορεύεται η κομματοποίηση αυτών. 2- Λειτουργούν μέ βάση τήν οργάνωση τής Πυραμίδος τής ΑΔΕ.

►68ΕΕ-Ν : Διαδηλώσεις : 1- Ο οιοσδήποτε μπορεί νά διαδηλώσει γιά οιοδήποτε θέμα (κοίτα : Ελευθερία τού Λόγου). 2- Δέν απαιτείται άδεια από τίς αρμόδιες αρχές. 3- Απαγορεύεται : (α)- η κατάληψη οιουδήποτε κτιρίου /-ων, οδών, πεζοδρομίων, χώρων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως, (β)- η παρεμπόδιση πεζών καί οχημάτων. 4- Επιτρέπεται νά διαδηλώνουμε μόνο : (α)- σέ πεζοδρόμια εκτός τού χώρου διάβασης πεζών, σχηματίζοντας μόνο μία σειρά στό άκρο τού πεζοδρομίου που συνορεύει μέ τόν δρόμο κυκλοφορίας,

(β)- σέ εκκλησίες τού δήμου (εφ’ όσον δέν εμποδίζουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις), παραλίες (εφ’ όσον δέν εμποδίζουν τούς λουόμενους), άλση, εθνικούς δρυμούς, … 5--Κοίτα : Κρατικά ΜΜΕ.

ΙΚΑ

►1•Ι-Ν : Ένα ταμείο γιά όλους τούς εργαζομένους.

►5•Ι-Ν : Όλες οι συνεισφορές τών εργαζομένων στό ΙΚΑ επενδύονται σέ Κρατικές Επιχειρήσεις.

►10•Ι-Ν : Όταν συμπληρωθεί τό αναγκαίο κεφάλαιο γιά τήν συνταξιοδότηση σου, σταματά καί η συνεισφορά σου στό ΙΚΑ.

►12•Ι-Ν : Η σύνταξη σου είναι ανάλογη τών συνεισφορών σου. Γιά 40ώρες/εβδομάδα Χ 35 έτη |à η κατώτερη μηνιαία σύνταξη, γιά οιανδήποτε επάγγελμα, είναι 900€ , καί η δέ ανώτερη 2.800€.

►12•Ι-Ν : Ένσημα : Υποχρεωτική ασφάλιση (συνταξιοδότηση καί ιατρική περίθαλψη) γιά μή εργαζόμενους εισοδηματίες. Λόγος : ο οιοσδήποτε εισοδηματίας δύναται νά καταστραφεί οικονομικώς ή νά σπαταλήσει τούς πόρους εισοδήματος του. Όταν αυτό τού συμβεί, ή τήν προκαλέσει, σέ ηλικία κατά τήν οποία δέν δύναται νά εργαστεί τά απαραίτητα έτη ώστε νά δικαιούται μία αξιοπρεπή συνταξιοδότηση, γίνεται βάρος στούς συμπολίτες του.

►15•Ι-Ν : Ανεξαιρέτου είδος επαγγέλματος, ο δικαιούχος αρχίζει νά εισπράττει τό ήμισυ τής σύνταξης1 του τήν ημερομηνία γεννήσεως2 του στό 65ο έτος ηλικίας του, καί η δέ δικαιούχος τήν ημερομηνία γεννήσεως της στό 63ου έτος ηλικίας της, καί τό δεύτερο ήμισυ 15 ημέρες μετά.

1[ Η οιανδήποτε διαφορά καλύπτεται στήν επόμενη κατάθεση τής συντάξεως του/της. ]

2[ Μιάς καί τό ΙΚΑ προπληρώνει τήν σύνταξη τού/τής δικαιούχου : όταν αυτός/-ή αποβιώσει, τό ΙΚΑ κατάσχει τό ποσό τό οποίο ο/η αποθανών προπληρώθηκε. Π.χ. : ‘’Α’’ συνταξιούχος : ημερομηνία γεννήσεως 2 Απριλίου, καθαρό ποσό σύνταξης του €1.200 (δύο μηνιαίες εισπράξεις τών €600), απεβίωσε στίς 4 Ιουνίου à Είχε εισπράξει τά €600 στίς 2 Ιουνίου à προπληρώθηκε γιά 12 ημέρες χρηματικής αξίας = 12 Χ €1.200 /30ημέρες τού Ιουνίου = €480. ]

►20•Ι-Ν : Όταν βγείς σέ σύνταξη, τό κράτος ή η ιδιωτική επιχείρηση δέν σού καταβάλει ουδέν άλλο ποσό – όπως εφάπαξ – εκτός αυτού τής μηνιαίας σύνταξης σου.

►31•Ι-Ν : Τό ΙΚΑ καλύπτει τά έξοδα μίας απλής ταφής/καύσης τού/τής αποθανόντος συνταξιούχου.

Πολύτεκνοι

   Υποστηρίζουμε τούς πολύτεκνους διότι υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα (η χώρα μας κοντεύει νά γίνει η χώρα τών γερόντων), καί όχι διότι πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα είναι πιό ασφαλής από εχθρικές χώρες… εάν διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τόν πληθυσμό της. Ο πλούτος μίας χώρας βρίσκεται στήν ποιότητα καί στόν αριθμό τών νέων της σέ σωστή αναλογία μέ τόν γηραιότερο πληθυσμό της, καί όχι στά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια τών πολιτών της.

►40•Ι-Ν : Όταν καί οι δύο γονείς εργάζονται συνολικώς άνω τίς 65 ώρες/μήνα, δικαιούνται δωρεάν χρήση : τών  κρατικών βρεφοκομείων (γιά 14ων έως καί 26 μηνών παιδιά), καί τών κρατικών νηπιαγωγείων (γιά 3ών  έως καί 5 ετών παιδιά).

  à κοίτα : Βρεφοκομεία, Νηπιαγωγεία, Επιχειρήσεις μέ Χ αριθμό προσωπικού.

►41•Ι-Ν : Όταν εργάζεται μόνο ένας γονιός, η οικογένεια του εισπράττει από τό κράτος γιά :

 (α)-τό 3ο παιδί 90€/μήνα καί γιά τό 4ο 70€/μήνα, έως τό δεύτερο έτος ηλικίας τού κάθε παιδιού.

 (β)-από τό 3ο  έως καί τό 15ο έτος ηλικίας τού 3ου καί 4ου παιδιού (λαμβάνει) 650€/έτος γιά τό 3ο παιδί

      καί 450€/έτος γιά τό 4ο παιδί.

{ Όταν τό βιοτικό επίπεδο τού 80% τών πολιτών τής χώρας μας γίνει ίσο μ’ αυτό τών Νορβηγών ή Σουηδών, τότε οι πολύτεκνοι θά τύχουν μεγαλύτερης οικονομικής υποστήριξης. }

{ Οι δημόσιοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται λόγω προσόντων τους, καί οι δέ δημόσιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο λόγω χρησιμότητας τους |à η αίτηση πολυτέκνου γιά πρόσληψη του στό δημόσιο ή στόν ιδιωτικό τομέα δέν τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης…}

Δημοψήφισμα : Άνδρας ή γυναίκα που έχουν γίνει γονείς γιά 5η φορά, υποβάλλεται σέ υποχρεωτική στείρωση. Όταν ο πληθυσμός τών νομίμων μονίμων κατοίκων τής χώρας μας αυξηθεί στά 20 εκατ·, ο επιτρεπόμενος αριθμός τεκνοποίησης μειώνεται.

 

ΦΟΡΟΙ

►10Φ-Ν : Φ.Π.Α : Σ’ όλα1 τά είδη 6% έως 8% αναλόγως τίς ανάγκες τής οικονομίας τής χώρας μας.

►60Φ-Ν : 1 Εξαιρούνται : Φ.Π.Α = 0% :  

     (α)-στά εγχώριας παραγωγής φρέσκα / κατεψυγμένα / κονσερβοποιημένα/ αποξηραμένα  

           λαχανικά, όσπρια, δημητριακά καί φρούτα,

     (β)-στά εγχώριας παραγωγής αλλαντικά καί φρέσκα/ κατεψυγμένα / παστωμένα είδη κρέατος καί

           ψαριού,

     (γ)-στά φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού,

     (δ)-στό ηλεκτροκίνητο όχημα,

     (ε)-στόν απαραίτητο εξοπλισμό επιχείρησης / βιομηχανίας3.

►11Φ-Ν : Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων2 σέ συγγενείς :

                 1ου βαθμού  à     0%

                 2ου               à   35%

                 3ου               à   60%

2[ ακίνητη περιουσία, επιχειρήσεις, μετοχές, αυτοκίνητα, …|à όλα τ’ αποκτηθέντα μέ νόμιμα μέσα. ]

►61Φ-Ν : Άδεια οικοδόμησης, συντήρησης καί επισκευής οικοδομής = €0% ( διότι τό κράτος θά εισπράξει αρκετά από τήν φορολόγηση τών υλικών οικοδόμησης…, τόν εξοπλισμό τής νέας οικίας, τό ΙΚΑ εργατών, …).

{ Ή αφαιμαξητική φορολόγηση οικοδόμησης, ενοικίασης καί πώλησης ακίνητης περιουσίας δημιουργεί ανεξέλεγκτο πληθωρισμό καί ταξικό χάσμα. }

►40Φ-Ν : Φόρος Ευθύνης, Φ.Ε : Φόρος επί ειδών τά οποία επιβαρύνουν τό περιβάλλον ή τήν υγεία ή τό εισόδημα Ελλήνων οι οποίοι δέν τά καταναλώνουν ή δέν τά απολαμβάνουν. Παράδειγμα : Φ.Ε επί τών τσιγάρων : αυτός ο συγκεκριμένος Φ.Ε θά πρέπει νά καλύπτει τό κόστος αντιμετώπισης τών συνεπειών τής χρήσης αυτού τού συγκεκριμένου προϊόντος – όπως, τήν επιβάρυνση τού Δημόσιου Ταμείου Υγείας, τήν απώλεια εργατωρών, κλά.

Ο Φ.Ε επί ενός συγκεκριμένου είδος «Α» χρησιμοποιείται μόνο γιά τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων γιά τά οποία ευθύνεται τό «Α».

►41Φ-Ν : Ποσοστό Χ τού φόρου από τήν πώληση αγαθών πολυτελείας καί μή βασικών αναγκών διαθέτεται γιά τήν οικονομική υποστήριξη απόρων συμπολιτών μας οι οποίοι δέν ευθύνονται γιά τήν ένδεια τους.

►62Φ-Ν : Ετήσιο Τεκμήριο à 0% γιά τήν αγορά ακριβού οχήματος, ιστιοφόρου, ταχύπλοου, κ.τ.λ. à Αρκεί τό "Πόθεν Έσχες" τού αγοραστή στήν ετήσια φορολογική του δήλωση à Δικαίωμα τού πολίτη νά συντηρεί μόνος του τό αυτοκίνητό του, τήν βάρκα του, τό σπίτι του, κ.τ.λ.

►12Φ-Ν : Φορολόγηση εισοδήματος3 :

{ ΑΔΕ: Τά έντυπα δήλωσης εισοδήματος εργαζομένων είναι τόσο αυτεξήγητα που όλοι οι  πτυχιούχοί Λυκείου μπορούν νά τά συμπληρώσουν. } Π= 1

{ ΑΔΕ: Η εφορία παρέχει κωδικοποιημένα στό διαδίκτυο εκτίμηση τού οφειλομένου φόρου τού κάθε εργαζομένου. }  Π= 1

►13Φ-Ν : Όλοι οι πολίτες οιουδήποτε εισοδήματός φορολογούνται · όλες οι τάξεις φορολογουμένων συνεισφέρουν γιά τήν εκπλήρωση κρατικών έργων, τήν λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων, τήν δημόσια υγεία, … -- ουδείς υγιής Έλληνας θά ζεί εις βάρος ενός συμπολίτη του. } Π= 1

►46Φ-Ν : Φορολόγηση τσιγάρων : 300% επί τής τιμής πώλησης τού παρασκευαστή, καί διατίθεται γιά τίς ανάγκες τού Υπ· Υγείας.

    Όλοι χρησιμοποιούμε τό οδικό δίκτυο τής χώρας μας, τά σχολεία της, …. |à οπότε όλοι πρέπει νά συνεισφέρουμε – ουδείς γίνεται βάρος στούς συμπολίτες του. Το δέ κράτος – κόμμα ΑΔΕ – σού δίνει αυτή τήν ευκαιρία νά μεγαλουργήσεις (κοίτα Ελληνική Γή, Γεωργία, Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση, …) à

►14Φ-Ν : Μή επιστρεφόμενος φόρος εισοδήματος3 :

                                                      Κατηγορία Ω                      Κατηγορία Ε (έκπτωση)

Εισόδημα σέ € / έτος      %       Φορολ./€   Καθαρό εισόδ./€                     

         100 –  5.000 à      5        5 – 500 à   95€ - 4.500€

                      :

                  20.000 à    10  à     2.000 à    18.000                  10% à  5%

                       :

                  30.000 à    13  à     3.900 à    26.100                  13% à  8%

                       :     

                  40.000 à    16  à     6.400 à    33.600                  16% à 10%

                       :

                  50.000 à    17  à     8.500 à    41.500                  17% à 11%

                       :

                  60.000 à    18  à   10.800 à    49.200                  18% à 12%

                       :

                  70.000 à    19  à   13.300 à    66.700                  19% à 13%

                       :

                100.000 à    22  à   22.000 à    78.000                  22% à 17%

                       :

                120.000 à    23  à   27.600 à    92.400                  23% à 18%

                       :

                140.000 à    24  à   33.600 à 106.400                   24% à 19%

                       :

                380.000 à    36  à 136.800 à 244.000                   36% à 26%

                       :         

                400.000 à    37  à 148.000 à 252.000                   37% à 27%

                       :

                  1 δις   à     37  à 370.000 à 630.000

3 [ 1- Κοίτα : Μετοχές – φορολόγηση.

    2- Κοίτα : Επιχειρήσεις – φοροαπαλλαγές.

    3- Τοπική / Νομαρχιακή φορολόγηση à κοίτα : Νομαρχιακά. ]

{ Ελληνο-Αμερικάνοι καί τά παιδιά τούς γεννημένα στίς ΗΠΑ μπορούν νά γλυτώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια μέ τό νά εκμεταλλευθούν τούς ανωτέρω νόμους (Αμερικής)· καί μέ τό νά εκμεταλλευθούν τήν μεταρρύθμιση γής καί τά  φιλικά πρός επιχειρήσεις πολιτικά προγράμματα μπορούν νά ιδρύσουν κερδοφόρες επιχειρήσεις στήν Ελλάδα οι οποίες θά δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εγχώριας εργασίας. } Π= 1

                                  Νομαρχιακά διαμερίσματα, Δήμοι

►15Φ-Ν : Τό Υπουργείο οικονομικών : διευθύνει ως μία ανεξάρτητη οντότητα τίς διαδικασίες λειτουργίας του, εγκρίνει τυχών ειδικά τοπικά ή κρατικά φορολογικά μέτρα, διαχειρίζεται τό σύνολο τού κρατικού εισοδήματος καί δαπανών, ακόμη καί αυτών τού τοπικού επιπέδου (δήμων, νομών, … ) } Π= 1

►16Φ-Ν : Ένας δήμος, ή ένα νομαρχιακό διαμέρισμα, είναι απαλλάξημος από έναν ορισμένο κρατικό καί φορολογικό νόμο (-ους)  μόνο σέ περιπτώσεις "μοναδικότητας" – όπως, περιοχή υπό ανάπτυξη ή που έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή κτλ. }  Π= 1

►17Φ-Ν : Η Εκκλησία τού Δήμου τού εκάστοτε δήμου καί ή Νομαρχιακή Εκ. Δ. τού εκάστοτε νομού αποφασίζουν γιά τήν επιπλέον φορολόγηση τού εισοδήματος τών μόνιμων κατοίκων αυτών, γιά τήν εκτέλεση έργων* τοπικού ενδιαφέροντος ή ωφελείας που υποστηρίζει / εγκρίνει τουλάχιστον τό 65% τών ψηφοφόρων τους.

Τό % φορολόγησης γιά τήν εκτέλεση ενός έργου δέν ξεπερνά τό 2,5% τού εισοδήματος τών δημοτών, καί τό χρονικό διάστημα τής επιπλέον φορολόγησης γιά τήν περάτωση ενός συγκεκριμένου έργου δέν υπερβαίνει τά 7 έτη.

Γιά εισοδήματα /έτος τών €1.200 έως καί €19.999, ο φόρος κυμαίνεται αναλογικά από 0,1% έως 1,4% · γιά εισόδημα €25.000 έως καί €60.000 (καί άνω αυτού), ο φόρος κυμαίνεται αναλογικά από 1,41% έως καί 2,5%.

Η Εκ.Δη. καθορίζει τό ανώτερο όριο φορολόγησης, οπότε υποχρεωτικά μειώνεται αναλογικά καί τό κατώτερο όριο.

*(που δέν χρηματοδοτεί τό Υπ. Οικονομικών/ Ανάπτυξης).

Κρατήσεις

Π.χ. : Ο «Α» εργάτης έχει συμφωνήσει νά εργάζεται μέ 10€/ώρα. Μέ μέσο όρο 165ώρες/μήνα έχουμε |à10Χ165Χ12μήνες = 19.800€/έτος = Κ€.

Γιά Ρο=5.000€, Ro= 5% καί Ρ1= 20.000€, R1= 10% à Ρ1 -- Ρο / R1 -- Ro = 20.000€ – 5.000€ / (10 – 5) = 3.000€, ήτοι γιά κάθε 3.000€ έχουμε +1% στό 5% τών 5.000€ à οπότε ο φόρος τού Κ€ (που ευρίσκεται μεταξύ δύο συνεχομένων εισοδημάτων τού πίνακος…) βρίσκεται από τήν εξίσωση : Κ[Ro%+(Κ – Ρο)( R1 – Ro) / (Ρ1 – Ρο)]€ à Γιά Κ€=19.800€ οι ετήσιες κρατήσεις €/έτος = 1.966.73€.

   Ο εργοδότης παρακρατεί τό μηνιαίο % φορολόγησης τού προσωπικού του καί σέ χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων ημερών τίς καταθέτει σέ ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ταυτοχρόνως μέ τίς δικές του οφειλές στό κράτος.

Ο δέ εργαζόμενος μέ τήν χρήση τών ηλεκτρονικών καρτών του μπορεί νά ελέγξει τήν ακεραιότητα τού εργοδότη του.

►8Φ-Ν : Τά υψηλού εισοδήματος άτομα, εκτός από τήν πληρωμή υψηλοτέρων φόρων, δέν έχουν καμία άλλη οικονομική υποχρέωση στούς συμπολίτες τους -- γιά παράδειγμα, τό χρηματικό ποσό συντάξεως καθενός εξαρτάται από τίς συνεισφορές του, ήτοι δέν κλέβουμε τούς εργατικούς, παραγωγικούς, τίμιους πολίτες γιά νά ικανοποιήσουμε τούς τεμπέληδες ή φοροφυγάδες. } Π= 1

 

Μέτρα κατά τής φοροδιαφυγής καί ψευδο-φοροαπαλλαγής.

Η σύλληψη καί ποινική δίωξη τών χρηματιζομένων εφοριακών καί ανέντιμων λογιστών, μάς οδηγεί ταχέως … στούς μεγαλο-φοροφυγάδες ! .

Δημιουργούμε ανεξάρτητες ομάδες αποτελούμενες από εφοριακούς, ΑνΟμΕφ, μέ πείρα άνω τών 20 ετών καί τών οποίων τά περιουσιακά στοιχεία συμφωνούν μέ τό Πόθεν Έσχες τους. Δηλαδή, δημιουργούμε  ομάδες από εφοριακούς οι οποίοι έχουν ιδρώσει καί κοπιάσει γιά τό νόμιμο μεροκάματο τους, βλέποντας αλήτες συναδέλφους τους νά πλουτίζουν εις βάρος όλων μας.

Λόγω όμως τής ανθρώπινης φύσης μας, θά μπορούσε νά δημιουργηθεί ένα κλίμα εκδίκησης από μερικούς εξ’ αυτών. Γι’ αυτό, πρός αποφυγήν δημιουργίας αδικίας μέσα από τήν αδικία από αμείλικτους αυτο-ανακηρυσσόμενους δικαστές, τά ευρήματα τους θα ελέγχονται από ομάδες αποτελούμενες από μεγάλο αριθμό νέων αποφοίτων τής Οικονομικής Σχολής, ΑπΟιΣχΕφ, δίνοντας έτσι τήν ευκαιρία στήν δεύτερη ομάδα, πρίν μολυνθούν καί αυτοί,  ν’ αποκτήσουν μία γρήγορη καί επί τής ουσίας εκπαίδευση, καί νά μάθουν : τίς αδυναμίες τών ισχυόντων νόμων ώστε αυτές νά εξαλειφθούν, τό δίκτυο τής φοροδιαφυγής, ότι η Νέμεσις τής ΑΔΕ δέν έχει ευνοούμενα «Γαλάζια» ή «Πράσινα» παιδιά ..., καί κυρίως ότι, άν καί νέοι, δέν μετράει μόνο η ψήφος τους αλλά ο υπεύθυνα τεκμηριωμένος λόγος τους.

►10ΝΦ-Ν : Κρατικοί ορκωτοί λογιστές επιτηρούν τίς οικονομικές συναλλαγές :  κρατικών καί ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός ή εκτός Ελλάδος, ΜΚυΟς (μή-κυβερνητικών οργανισμών) καί ΜΚεΟς (μή-κερδοσκοπικών οργανισμών), καί εναλλάσσονται... ετησίως στήν 1η Μαΐου. } Π= 1

►11ΝΦ-Ν :  Κεφάλαια επενδυθέντα στό εξωτερικό επιτηρούνται από τούς κρατικούς ορκωτούς λογιστές... } Π= 1

►12ΝΦ-Ν : { ΑΔΕ: Επιχειρηματική δραστηριότητα μέ «Παράκτιες» επιχειρήσεις, καί τραπεζικοί λογαριασμοί Ελλήνων πολιτών που προστατεύονται από τό τραπεζικό απόρρητο Ελβετικών τραπεζών θεωρούνται ως μέθοδοι φοροδιαφυγής καί διώκονται σύμφωνα μέ τόν νόμο.} Π=1

►20ΝΦ-Ν : Δέν επιτρέπεται σέ ουδεμία Ελληνική επιχείρηση νά έχει έναν παράκτιο ή Ελβετικό απόρρητο τραπεζικό λογαριασμό. } Π=1

►25ΝΦ-Ν : Μία επιχείρηση  τής οποίας ο ιδιοκτήτης έχει βρεθεί ένοχος τής εκ προμελέτης φορολογικής διαφυγής , καί καταδικαστεί σέ φυλάκιση άνω τού ενός έτους: α)- παραδίδεται στούς υπαλλήλους της που πληρώνουν τό χρέος καί τήν αξία της από τά μηνιαία κέρδη της, ή β)- τό κράτος λειτουργεί αυτή έως ότου βρεθεί ο καταρτισμένος αγοραστής, πρόθυμος νά πληρώσει τήν πραγματική αξία της, ή γ)-  δημοπρατείται, αλλά μόνο στήν πραγματική της αξία , καί δ)- στόν ιδιοκτήτη της δέν θά εκδοθεί ποτέ πάλι οιανδήποτε επιχειρησιακή άδεια, ε)- ο υπεύθυνος λογιστής θά δικαστεί, καί εάν βρεθεί υπεύθυνος…, η άδεια του  θά ανακληθεί. } Π= 1

►8ΝΦ-Ν : Οι πρώην ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι καί υπουργοί δέν μπορούν νά μισθωθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις: α)- που θά μπορούσαν νά έχουν ωφεληθεί από τήν επίσημη θέση ή πείρα τους, β)- που έχουν αμφισβητήσιμη ηθική αξία ή δραστηριότητα -- πορνεία, χαρτοπαικτικές λέσχες, κ.λ.π... } Π= 1

►10ΝΦ-Ν : Όλες οι δωρεές σέ ΜΚυΟς, ΜΚεΟς καί θρησκευτικά ιδρύματα ή οργανώσεις είναι φορολογήσιμες*. Τό σύνολο τών πολιτών εγκρίνει διά  δημοψηφισμάτων ποίοι μή-κερδοσκοπικοί οργανισμοί αξίζουν νά λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τό κράτος } Π= 1

►38ΝΦ-Ν : Οι ΜΚυΟς καί ΜΚεΟς δέν αντικαθιστούν τό κράτος κοινωνικής πρόνοιας · οι δραστηριότητες τους ελέγχονται καί εγκρίνονται από τόν  εκλεγμένο εισαγγελέα περιοχής τους, καί οι οικονομικές συναλλαγές τους ελέγχονται από έναν κρατικό ορκωτό λογιστή τού οποίου τό έργο σέ μία συγκεκριμένη ΜΚυΟ ή ΜΚεΟ ολοκληρώνεται στήν 1η Μαΐου εκάστοτε έτους εργασιών. } Π= 1

►2ΝΦ-Ν : Όλοι ελέγχονται χάρις στά νέα μέσα ΣυΔιΜεΤηΕπ, στίς ατομικές κάρτες ηλεκτρονικής ταυτότητας καί στήν απλή φορολογική διαδικασία εργαζομένων καί επιχειρηματιών. } Π= 1

►3ΝΦ-Ν : Ηλεκτρονική αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή τής κόρης τών οφθαλμών τού χρήστη πιστωτικής κάρτας γιά αγορά προϊόντων αξίας άνω τών €50.

*Ισπανία : μέ κάθε χρήση τής πιστωτικής κάρτας à λήψη δακτυλικού αποτυπώματος τού χρήστη. }

►5ΝΦ-Ν : Η Εφορία δημοσιεύει στήν «Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης : α)- όλες τίς περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων που βρέθηκαν νά έχουν παραποιήσει τό πραγματικό εισόδημα ή έξοδα τού καταθέτου, β)- τό νομικό καθεστώς καί πόρους χρηματοδότησης όλων τών επιχειρήσεων. }  Π= 1   

{ ΑΔΕ: "Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης". }  Π= 1

{ ΑΔΕà φορολογία, ευθύνη πολιτών, φοροδιαφυγή, μέτρα αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων μας. }  Π= 1

►1ΝΦ-Ν : ηλεκτρονικές κάρτες καί άλλα μέσα ταυτότητας... }  Π= 1

{ ΑΔΕ: Κάνουμε εμπόριο μέ τίς χώρες που μάς επιτρέπουν καί βοηθούν : νά κλητεύσουμε τά αρχεία τραπεζικών λογαριασμών τών φυγάδων Ελλήνων πολιτών, κατάσχουν τά περιουσιακά τούς στοιχειά έκ μέρους μας στήν συγκεκριμένη ξένη χώρα, καί τόν εκδίδει... } Π= 1

{ ΑΔΕ: θά τούς βρούμε, θά τούς φέρουμε πίσω..., καί θά συλλέξουμε αυτό που είναι δικός μας. } Π= 1

 

Όροι εμπορικών συναλλαγών μέ άλλες χώρες :

{ ΑΔΕ : Κάνουμε εμπόριο μέ τίς χώρες που μάς επιτρέπουν καί βοηθούν : νά κλητεύσουμε τά αρχεία τραπεζικών λογαριασμών τών φυγάδων Ελλήνων πολιτών, κατάσχουν τά περιουσιακά τους στοιχεία εκ μέρους μας στήν συγκεκριμένη ξένη χώρα, καί τόν εκδίδει... } Π= 1

{ Παράδειγμα : Εξάγουμε στήν Γαλλία προϊόν Α τό οποίο παράγεται 100% στήν Ελλάδα αντί €100. Εισάγουμε από τήν Γαλλία προϊόν Β αξίας €100, καί τό οποίο παράγεται κατά 50% στήν Γαλλία καί κατά 50% σέ χώρα Χ. à (1)-επιβάλλουμε δασμό στά €50 τού προϊόντος Β γιά νά ασκήσουμε πίεση στήν κυβέρνηση τής Γαλλίας νά κρατήσει τίς θέσεις εργασίας (κυρίως ειδικευμένες καί υψηλής τεχνολογίας) στήν Γαλλία, εφ’ όσον υπάρχει ανεργεία στόν συγκεκριμένο τομέα στήν Γαλλία, (2)-εάν έχουμε εξάγει ελληνικά προϊόντα αξίας €50 στήν χώρα Χ καί σ’ αυτά δέν επιβλήθηκε δασμός από τήν χώρα Χ, τότε δέν επιβάλλουμε δασμό στά €50 τού προϊόντος Β. }

Προβολή τού ελληνισμού καί υποστήριξη τού ελληνικού τομέα οικοδομής, επίπλων, οικιακών ειδών

Προσφέρουμε δωρεάν οικόπεδα σέ όμορφες περιοχές/ παραλίες τών νησιών καί τής ηπειρωτικής χώρας μας σέ : αξιόλογους αστέρες τού κινηματογράφου, ανθρωπιστές πολιτικούς καί σέ άλλες εξέχουσες προσωπικότητες.

Όροι : α)- οι τυχεροί κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει νά είναι φιλέλληνες ή νά μήν έχουν δυσφημίσουν τόν ελληνισμό, β)- τά υλικά οικοδόμησης καί ο εξοπλισμός τής κατοικίας τους πρέπει νά είναι ελληνικής προελεύσεως ή ν’ αγοραστούν στήν Ελλάδα · οι εργάτες καί τό προσωπικό γιά τήν οικοδόμηση καί εξυπηρέτηση τών αναγκών τής κατοικίας τους πρέπει νά είναι Έλληνες.

‘’Τέλος’’ : 1- Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως η νέα πηγή απονομής βραβείων Νόμπελ, διότι η προσφορά μας απευθύνεται μόνο σέ ανθρωπιστές από όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητας – πολιτική, επιστήμη, φιλανθρωπία, τέχνη, λογοτεχνία,…

2- Ευκαιρία άμεσου διαλόγου μέ εξέχουσες, σημαίνοντες, δημιουργικές προσωπικότητες.

3- Ασφάλεια τής χώρας από τούς συνήθεις εχθρούς μας ένεκα τής παγκόσμιας κατακραυγής που θά προκαλούσε μία επεκτατική επίθεση κατά τής χώρας που φιλοξενεί πρόσωπα που θαυμάζουν οι περισσότεροι ενεργοί, ανθρωπιστές τού πλανήτη μας.

Εξαγωγή ελληνικών προϊόντων καί τεχνογνωσίας

Α – Σέ χώρες μέ εισόδημα ανά κεφαλή κάτω τού 65% αυτού τών Ελλήνων :

            1- Εξαγωγές ελληνικών γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων καί αυτών που δέν απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία – όπως, ποδήλατα, έπιπλα, κ.τλ.

Παράδειγμα : Ανοίγουμε μία υπεραγορά στά Τίρανα τής Αλβανίας γιά νά προωθήσουμε τά προαναφερθέντα ελληνικά μας προϊόντα. Όταν εισπράξουμε τά έξοδα εγκατάστασης καί λειτουργίας τής επιχείρησης, μεταβιβάζουμε τήν ιδιοκτησία τής επιχείρησης στούς εργαζόμενους τής επιχείρησης, υπό τούς ακόλουθους όρους : Α- ως οι νέοι ιδιοκτήτες υποχρεούνται νά συνεχίσουν νά εργάζονται* στήν επιχείρηση τους, νά καλύπτουν τά λειτουργικά έξοδα της καί τίς φορολογικές υποχρεώσεις της, νά καλύπτουν τά μεταφορικά έξοδα τών ελληνικών προϊόντων που πωλούνται στήν επιχείρηση τους, καί νά παρέχουν πλήρη ιατρική κάλυψη γιά τούς εαυτούς τους, τούς συζύγους καί παιδιά τους, Β-  εξειδικευμένα άτομα τού ελληνικού κράτους συνεχίζουν νά έχουν υπό τόν έλεγχο τους τήν διαχείριση τής επιχείρησης : α)- επιβλέπουν τά οικονομικά τής επιχείρησης, β)- καθορίζουν : τό είδος τών ελληνικών προϊόντων τής επιχείρησης (ώστε νά διατηρείται η υψηλή ποιότητα αυτών), καί τήν τιμή πώλησης αυτών (ώστε νά παραμένουν ανταγωνιστικά χωρίς νά διαπράττουμε αθέμιτο ανταγωνισμό).

* [ Όταν ο εργαζόμενος παραιτηθεί ή απολυθεί σέ χρονικό διάστημα : α)- λιγότερο τών 5 ετών από τήν ημέρα απασχόλησης του εις τήν εταιρεία δέν δικαιούται μετοχές τής εταιρείας, β)- μεγαλύτερο τών 5 ετών, δικαιούται μετοχές τής εταιρείας, ανάλογα μέ τό χρονικό διάστημα απασχόλησης του στήν εταιρεία. ]

Στόχος : η πραγματοποίηση μέρους τού ‘’τέλους’’ τής ΑΔΕ – συγκεκριμένα, η οικοδόμηση ειλικρινών φιλικών δεσμών μέ τούς ξένους λαούς · η υποστήριξη τής εγχώριας παραγωγής μας καί ενίσχυση τής οικονομίας μας.

            2- Εγκατάσταση καί λειτουργία βιομηχανίας (εργοστασίου) παραγωγής αγαθών βασικής καί υψηλής τεχνογνωσίας :

Παράδειγμα : Σέ μία φτωχή χώρα τής Αφρικής, ιδρύουμε καί λειτουργούμε εργοστάσιο παραγωγής ποδηλάτων, ή ανεμογεννητριών, ή ηλιακών θερμοσιφώνων / συσσωρευτών… (ανάλογα μέ τίς πρώτες ανάγκες τής συγκεκριμένης χώρας).

Μετά από 5 έτη λειτουργίας τής βιομηχανίας (εργοστασίου), «Π», η ιδιοκτησία της θά μεταβιβάζεται στούς εργαζομένους της, εφ’ όσον οι Έλληνες επενδυτές ή τό ελληνικό κράτος έχουν εισπράξει τουλάχιστον τό επενδυτικό τους κεφάλαιο σύν 16% τόκο επί αυτού , και υπό τούς ακόλουθους όρους : Α- Όλο τό προσωπικό της έχει αποκτήσει τήν απαραίτητη εκπαίδευση · θά συνεχίσουν νά εισπράττουν μόνο τόν μισθό τους, ο οποίος θά τούς παρέχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, έως ότου η βιομηχανία τους έχει αποταμιεύσει τό 60% τού απαραίτητου κεφαλαίου* γιά τήν ίδρυση καί λειτουργίας μίας άλλης βιομηχανίας, «Η», εις τήν χώρα τους, τήν οποία οι ειδικοί τού ελληνικού κράτους θεωρούν απαραίτητη γιά τήν συγκεκριμένη χώρα. Η νέα βιομηχανία «Η» θά λειτουργήσει μέ τούς ίδιους όρους καί υποχρεώσεις όπως αυτών τής «Π».

* [ Τό υπόλοιπο 40% καλύπτεται από τό ελληνικό κράτος ή από Έλληνες επενδυτές ]

Κατόπιν ιδρύσεως τής «Η», οι εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες τής «Π» θά εισπράττουν τόν μισθό τους, συν τό μερίδιο που τούς αναλογεί από τά κέρδη τής βιομηχανίας τους. Όταν ένας εργαζόμενος (τής «Π») παραιτηθεί : α)- πρίν τήν χρηματοδότηση τής «Π» γιά τήν ίδρυση μίας νέας βιομηχανίας, δέν δικαιούται μετοχές τής «Π», β)- μετά τήν  χρηματοδότηση τής «Π» γιά τήν ίδρυση μίας νέας βιομηχανίας, δικαιούται μετοχές τής «Π» ανάλογα μέ τό χρονικό διάστημα εργασίας του εις τήν «Π» - π.χ. : ως ανειδίκευτος εργάτης υποχρεούται νά εργαστεί επί 40 έτη γιά νά δικαιούται πλήρη συνταξιοδότηση στό καθορισμένο έτος ηλικίας του, καί έχει εργαστεί επί 7 έτη στήν «Π» à δικαιούται μετοχές αξίας ίσης μέ (7έτη/40έτη)Χ(τόν αριθμό τών μετοχών που τού αναλογούν γιά απασχόληση του εις τήν «Π» επί 40 έτη)

 

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

{ Παιδεία = Η πνευματική καλλιέργεια ενός μέ τήν οποία δύναται νά ιεραρχεί αξίες, νά επιλέγει ιεραρχώντας τίς προτεραιότητες ορθώς ώστε η εκτέλεση μίας πράξεως, ο τρόπος διεκπεραίωσης συναλλαγής του νά μήν αναιρεί ή νά μήν πολεμά τίς καθολικές αξίες.}

-- Τά πρόβατα είναι από τήν φύση τους κουφά στήν λογική καί τυφλά στήν διανοητική ανέλιξη.

Οι δέ άνθρωποι-πρόβατα αποτελούν κίνδυνο γιά τό σύνολο τού κοινωνικού ιστού διότι από αυτά τρέφονται τά ανθρώπινα τέρατα, δηλ. οι εξουσιαστές τού παραλόγου. Όταν οι άνθρωποι

-πρόβατα αποκτήσουν τήν πλειοψηφία σέ μία ‘’δημοκρατική’’ χώρα τότε οι βοσκοί τους αποκτούν τόν απόλυτο έλεγχο. à ΑΔΕ : τό κράτος έχει τήν υποχρέωση νά προστατεύει τούς πολίτες του από τήν διανοητική αποχαύνωση τους. à η πρώτη μέριμνα τής ΑΔΕ είναι η παιδεία τών πολιτών από τήν νηπιακή ηλικία αυτών. }

{ Είναι ανόητο έως καί σαδιστικό νά απαιτούμε από ένα νεανικό μυαλό νά απομνημονεύσει ότι η λέξις π.χ. ισότιμη, τό –τι- γράφεται μέ ι καί όχι μέ η. Ο εγκέφαλος μας λειτουργεί άριστα όταν γνωρίζει τό γιατί καί τήν αληθινή ουσία τών πραγμάτων – ήτοι, τήν αληθινή φύση αυτών, τό πως λειτουργούν, τήν σχέση τους μέ άλλα πράγματα, τόν σκοπό τους, κ.τ.λ. à α)- ο μαθητής μαθαίνει τήν ετυμολογία τής λέξεως, β)- τό η προφέρετο ως μακρύ ε, γ)- τό ω προφέρετο ως οου, δ)- ..., χ)- η ελληνική «φωνή» ωμιλήτο μέ μουσικότητα.

Μήπως θά πρέπει νά μάθουμε νά προφέρουμε ορθώς ξανά τήν ελληνική ; }

{ ΑΔΕ : Σχολική εκπαίδευση : ο μαθητής από μικρή μαθαίνει τά οφέλη τής υγιεινής διατροφής καί ασκήσεως. Οι υπέρβαροι βοηθιούνται από διαιτολόγους καί ειδικούς ψυχολόγους, καί τά κρατικά ΜΜΕ κατά τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρουν ορθή πληροφόρηση γιά τήν μέθοδο απώλειας βάρους, τά βιολογικά καί ψυχολογικά οφέλη καί τήν κοινωνική αξία τού υγιεινού τρόπου ζωής. }

{ Οι μαθητές μας από νεαρή ηλικία εκπαιδεύονται νά σκέπτονται ως ο μαθηματικός, ο φυσικός, ο βιολόγος, … Απαγορεύεται νά παπαγαλίζουν θεωρήματα, ή δόγματα.

            Από τήν ηλικία τών 14 ετών, οι μαθητές εκπαιδεύονται νά γνωστοποιούν αντικειμενικά στόν κατασκευαστή / παραγωγό τήν γνώμη τους γιά τά προϊόντα τους. Οι γνώμες καί προτάσεις τους αναρτώνται υποχρεωτικά στήν ιστοσελίδα τής εταιρείας. } 

►1Π-Ν : Όλα τά κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα οργανώνονται, διευθύνονται καί «διακυβερνιούνται» από τόν «Οργανισμό Δασκάλων καί Καθηγητών, ΟΔαΚα», που βοηθιέται από τίς διάφορες «Δεξαμενές Σκέψης»· ο ρόλος τού κράτους είναι αυτός τού απροκατάληπτου αξιολόγησης γιά νά εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα, καί νά επεμβαίνει δέ μόνον όταν παραβιάζονται οι νομοί τού κράτους. }  Π= 1  

   Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι δήμοι καί τά ΜΜΕ δημιουργούν τό κλίμα βιβλιοφιλίας ώστε νά αποκτήσουμε μέ τό βιβλίο σχέση ζωήςà γνώση καί ορθή πληροφόρηση τών πολιτών επί σημαντικών γεγονότων à καλλιέργεια τής κριτικής σκέψης καί ανάλυσης à υπεύθυνοι, ενεργοί πολίτες που δέν παύουν νά βρούνε τό νόημα τής ζωής μέσα από μία υγιή κοσμοθεωρία καί διά μέσω τής συνεργασίας καί αλληλεπίδρασης.

►2Π-Ν : Παιδολόγοι, νευρολόγοι καί ψυχίατροι καθορίζουν τήν ώρα προσέλευσης μαθητών στό σχολείο τους, τόν αριθμόν ωρών  διδασκαλίας καί φόρτου εργασίας τών μαθητών μας. Προσαρμοζόμαστε βάσει τού ωφελίμου τών παιδιών καί όχι βάσει τών αντικοινωνικών ορέξεων τού οιουδήποτε σφετεριστή καί δημαγωγού συνδικαλιστή ή Υπουργού.

ΠαΔηΣχο, Πανελλαδικό Δημοτικό Σχολείο :

Τά μέλη του, οι ΕΠαΔηΣχο, εκλέγονται από τό Σώμα τών Δασκάλων Ελλάδος – ήτοι, είναι οι άριστοι τών αρίστων.

Λειτουργούν ως επιθεωρητές τών δημοτικών μας σχολείων.

Παραδίδουν τά μαθήματα τής ειδικότητας τους μέσω τού διαδικτύου, καί αυτά είναι διαθέσιμα 365 ημέρες τό έτος.

ΠαΓυΣχο, Πανελλαδικό Γυμνάσιο (Λύκειο) Σχολείο :

Τά μέλη του, οι ΕΠαΓυΣχο, εκλέγονται από τό Σώμα τών Δασκάλων Ελλάδος – ήτοι, είναι οι άριστοι τών αρίστων.

Λειτουργούν ως επιθεωρητές τών Γυμνασίων μας.

Παραδίδουν τά μαθήματα τής ειδικότητας τους μέσω τού διαδικτύου, καί αυτά είναι διαθέσιμα 365 ημέρες τό έτος.

►10Π-Ν : Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα διαθέτει εστιατόριο1 τό οποίο λειτουργεί ιδιώτης/-ες. à

Δωρεάν2 υγιεινό πρωινό καί μεσημεριανό γιά τό προσωπικό καί μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου καί Λυκείου.

1[ Τά εστιατόρια τών κρατικών Λυκείων καί ΑΕΙ λειτουργούν καί ως καφετερίες, ή διαθέτουν αυτές σέ ξεχωριστούς χώρους. ]

2[ Οι φοιτητές τών κρατικών ΑΕΙ τό ζητούν κατά τήν διάρκεια εγγραφή τους στό κάθε νέο εξάμηνο καί τό χρεώνονται à κοίτα : Δίδακτρα, κ.τ.λ. ]

►7Π-Ν : Γιά εργαζόμενους γονείς, καί γιά γονιό ο/η οποίος μεγαλώνει μόνος του τό/τά παιδί/-ά του :

 (Α)-Κοίτα : Βρεφοκομείο, Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός, καί εταιρείες μέ Χ αριθμό προσωπικού.

 (Β)-Τά κτίρια τής πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : (1)-διαθέτουν ειδικούς χώρους γιά τήν ευχάριστη, εποικοδομητική απασχόληση τών παιδιών τους έως τίς 6μ.μ υπό τήν επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού, (2)-προσφέρουν εξωσχολικά μαθήματα  εφαρμοσμένης τεχνολογίας, εκμάθησης μουσικού οργάνου, κ.τ.λ., τά οποία παρακολουθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές.

 

4--Το κράτος διαθέτει : (α)- "Κυνηγούς Ταλέντων", όπως αθλητές, τραγουδιστές, …, γιά τήν αξιοποίηση τους, (β)-ειδικούς Συμβούλους μαθητών γιά τήν επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

    

   Έχουμε μαθητές οι οποίοι αγαπούν τήν γνώση καί γονείς οι οποίοι κάνουν θυσίες γιά νά αποκτήσουν τά παιδιά τους Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά έχουμε καί ένα Υπ. Παιδείας-Θρησκευμάτων(;!) (= Αντι-Εκπαιδευτικό Σώμα) τό οποίο κάνει τά πάντα ώστε ο Έλληνας μαθητής από τά πρώτα χρόνια φοίτησης του νά μισήσει τό Σχολείο, καί στό δέ Λύκειο νά θεωρήσει χάσιμο χρόνου (!) τήν απόκτηση γνώσης. Θέλουν οι «Πατέρες τού Έθνους» νά αποκτήσουν οι Έλληνες παιδεία ; à κοίτα σχετικό άρθρο.

Πόσα εκ. δραχμές στοιχίζει ένα παιδί νά φτάσει τήν ηλικία τών 18 ετών ; 15, 18, 20 εκ. δραχμές ;

Πόσο συνάλλαγμα χάνει η Ελληνική οικονομία γιά φοιτητές μας που μελετούν στό εξωτερικό ;

100εκ., 200εκ, 1δις.€ /έτος ; 1δις. €/έτος !!!|à χρηματικό ποσό αρκετό γιά τήν ίδρυση/λειτουργία ανά έτος δύο πλήρως εξοπλισμένων Πανεπιστημίων, ικανών νά προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σέ 50.000 φοιτητές.

Πόσα εκ. € ή δις € στερείτε η οικονομία μας ανά έτος, διότι οι περισσότεροι απόφοιτοι ή μή … δέν επιστρέφουν νά εργαστούν στήν πατρίδα ;

Πόσος ο ψυχοφθόρος πόνος τού χωρισμού στούς γονείς, συγγενείς καί φίλους;

{ Ξένοι φοιτητές : στά Πανεπιστήμια τής Ευρώπη = 1.117.735, τής Αμερικής = 583.000. Ή δέ Ελλάς εξάγει από 63.000 έως καί 65.000 φοιτητές/έτος. Οικονομικό κόστος = 1δις. €/έτος. Ανθρώπινο κόστος ; }

5--Εκπαίδευση – Παιδεία – Τεχνολογία :

Χρήση διαδικτύου από μαθητές.

Ή παράδοση μαθήματος προβάλλεται ζωντανό καί αποθηκεύεται στό ‘’Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο’’ γιά 48 ώρες: |à (α)- καθίσταται  δυνατή η παρακολούθηση καί συμμετοχή απόντων καί σέ ακριτικές περιοχές/χωριά μέ μικρό αριθμό1 μαθητών, (β)- δυνατότης επαναλήψεως παράδοσης μαθήματος στόν προσωπικό χώρο μελέτης τού μαθητού.

1[ επίσκεψη εκπαιδευτικού τουλάχιστον 15 φορές ετησίως · υποχρεωτική ζωντανή συμμετοχή καί αυτών τών μαθητών στίς 2 τελευταίες τάξεις Λυκείου |à τό κράτος τούς παρέχει στέγη καί τροφή. ]

Ξένες Γλώσσες

         α)- Διδάσκονται τήν Αγγλική από τήν 3η δημοτικού · στήν 2α ή 3η τάξι Λυκείου καλύπτουν τό 2ο έτος τού Proficiency. Σκοπός : η απόκτηση τού απαραίτητου μέσου επικοινωνίας μέ τόν υπόλοιπο κόσμο.

         β)- Άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες : μελετούν τίς αλφαβήτους αυτών, καί μαθαίνουν τήν σωστή προφορά* τών λέξεων αυτών μέσω τής μελέτης τού λεξιλογίου που εμπεριέχεται στό βιβλίο τής Α. Τσιροπούλου Ευσταθίου, «Πως η Ελληνική Γονιμοποίηση τόν Ευρωπαϊκό Λόγο».

Σκοπός : α)- η συνειδητοποίηση ότι οι Ευρωπαϊκές γλώσσες προέρχονται από τήν ελληνική, καί β)- η εύκολη καί σωστή εκμάθηση μίας ή περισσοτέρων Ευρωπαϊκών γλωσσών σέ ιδιωτικές σχολές ή πανεπιστήμια.

        γ)- Άλλες γλώσσες : οι μαθητές μας μελετούν τήν προφορά* 100 περίπου αντιπροσωπευτικών λέξεων τής Αραβικής καί μίας γλώσσας εκπρόσωπο αυτών τής Άπω Ανατολής.

Καί τρίτος σημαντικός σκοπός τών α, β καί γ :

* Οι μαθητές μας μαθαίνουν καί απολαμβάνουν τούς μουσικούς ήχους τών γλωσσών. Οι Έλληνες φιλόλογοι / γλωσσολόγοι σέ συνεργασία μέ τούς νευρολόγους θά μπορέσουν νά συνθέσουν μία εύηχη** ελληνική γλώσσα, η προφορά τής οποίας (σεβόμενη τήν σημασιολογία** τών λέξεων) θά μαρτυρεί τήν ορθογραφία τών λέξεων της : υγεία (υ, -ει), θάλασσα (-σσ), έρως (-ω),…

** Ας θυμηθούμε ότι οι Ρωμαίοι έλεγαν ότι οι Έλληνες όταν ομιλούν είναι σάν νά τραγουδάνε – τόσο όμορφα, εύηχα ακούγετο ο αρχαίος ελληνικός λόγος.

Η ελληνική γλώσσα έχει γεννηθεί βάσει τής αιτιώδους (λογικής) σχέσεως τού ονόματος (λέξεως) καί πράγματος – ήτοι, υπάρχει μία φυσική, άρρητη σχέση μεταξύ τού σημαινομένου καί τού σημαίνοντος. Γι’ αυτό καί υπάρχει στενή αιτιολογική σχέσι μεταξύ τής σημασίας καί μορφής, ήτοι, οι φθόγγοι τής ελληνικής γλώσσας δέν είναι τυχαίοι : οι υγροί φθόγγοι εκφράζουν κάτι τό απαλό, τό λείο, τό μαλακό · τό ι λεπτότητα · τά χ, ψ, σ καί ζ εκφράζουν βιαιότητα, τραχύτητα, ψυχρότητα καί θερμότητα. Γι’ αυτό καί οι δονήσεις καί η ψυχική κατάσταση που δημιουργεί η προφορά λέξεων, όπως virtuous, goodness, bloom, … τής αγγλικής είναι τελείως διαφορετική από αυτή τών αντιστοίχων ελληνικών – αγαθός, καλοσύνη, άνθησις. Όμως, έχουμε τήν πολιτισμική ωριμότητα νά υιοθετήσουμε, ή μάλλον νά ξαναθυμηθούμε τήν προφορά φθόγγων όπως : τό ω ως οου, τά

-σσ όπως τό αγγλικό sh, τίς προφορές (σύντομος καί μακρύς ήχος) τού a, e, u … τής αγγλικής, τήν μουσικότητα τής Ιταλικής, ξεχωριστούς ήχους τής Γαλλικής καί μερικούς πρακτικούς τής γερμανικής, κτ.λ. ; Επειδή δέ, τά ήθη ενός έθνους έχουν τόν αντίκτυπο τους πάνω στήν γλώσσα  του, καί επειδή θά πάρει αρκετό χρόνο έως ότου νά μπορέσουμε ν’ αποβάλλουμε αυτά τά ξενόφερτα ήθη, έθιμα καί δόγματα τά οποία προσβάλλουν τήν ανθρώπινη υπόσταση, θά πρέπει νά κάνουμε υπομονή, νά χρησιμοποιήσουμε τά νέα τεχνολογικά μέσα καί τίς νέες επιστημονικές γνώσεις, καί κυρίως νά διδάξουμε τήν νέα γενιά μέ μέσο τήν μουσική τήν αναγεννηθείσα (καί κατά πάσα πιθανότητα πιό εύηχη καί από τήν αρχαία) ελληνική γλώσσα.

6--Προ-Σχολική Ηλικία :

Μαθαίνει μόνο μέσα από τό παιχνίδι καί μέ κασσέττες, βίντεο, ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου.

7--Δημοτικό :

 (α)-Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργεί όπως τό Νηπιαγωγείο, σύν ανάγνωση καί γραφή |à έμφαση κυρίως στήν Γλώσσα, Τέχνη,  Υγεία καί ορθή συμπεριφορά.

 (β)-Από τήν 3η έως τήν 6η τάξη, μετά τήν ολοκλήρωση τών μαθημάτων τής ημέρας παραμένει στό

       σχολείο του 2 ώρες γιά νά μελετήσει υπό τήν επίβλεψη καί βοήθεια εκπαιδευτικών.

8--Γυμνάσιο-Λύκειο :

--Από 1η έως 3η τάξη Γυμνασίου : όπως "Δημοτικό (β)".

--Ο καθηγητής επιλέγει γιά τήν τάξη του τό καλλίτερο κατά τήν γνώμη σχολικό βιβλίο από αυτά τά οποία έχει εγκρίνει τό «Σώμα Εκπαιδευτικών».

--Εργαστήρια : θετικών επιστημών, υπολογιστών, τέχνης.

--Ιστορία : έμφαση στά αίτια καί στίς κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις τών σημαντικών ιστορικών γεγονότων · έρευνα μαθητών, ζωντανή συζήτηση μεταξύ τους.

--Θεολογία : κριτική μελέτη καί έρευνα τών κύριων θρησκειών.

--Γλώσσα : απλή καθαρεύουσα, αρχαία Ελληνικά (κυρίως Στοβαίος, Λουκιανός, χρήση συστήματος τής "Ελληνικής Αγωγής" καί ορισμένων άλλων ερευνητών).

    . . .                 

    . . .

--Μαθήματα οδήγησης2 αυτοκινήτου από τό 15ο έτος ηλικίας τού μαθητού/-ριας |à σέ ηλικία 16 ετών, τού/τής χορηγείται η άδεια οδήγησης.

Μέ τήν πρώτη σοβαρή παράβαση (ΣΤΟΠ, κόκκινο φανάρι, αγνόηση πεζών,…) τού αφαιρείται η άδεια οδήγησης γιά άνω τούς 12 μήνες. Σέ ηλικία 18 ετών έχει δικαίωμα επανεξετάσεως του εφόσον έχει λήξει η περίοδος ποινής του.

2[ από ιδιωτικές Σχολές Οδήγησης, καί από κρατικούς εκπαιδευτές μόνο λόγω έλλειψης προσφοράς τών πρώτων. ]

9--Εργαστήριο τού Νέου :

    Πόλη καί περιοχή ακτίνας 30 χλμ μέ πληθυσμό άνω τούς 10.000 κατοίκους διαθέτει καί συντηρεί τό "Εργαστήριο τού Νέου" τό οποίο λειτουργεί κάθε Σάββατο. Εκεί ο νέος άνθρωπος μαθαίνει ν’ αγαπά τήν τέχνη, τήν έρευνα καί τό πείραμα (Τεχνολογία καί εφευρέσεις) από εθελοντές μέ πείρα δεκαετιών (τεχνικοί, καλλιτέχνες, κτηνοτρόφοι, …) που επιθυμούν νά εμπλουτίσουν τά μυαλά τών νέων μας μέ τίς πρακτικές καί θεωρητικές γνώσεις τους.

10Έρευνα

            Ιστορία, Κοινωνιολογία, Θεολογία : Πανεπιστημιακοί εγκρίνουν / συνιστούν εξωσχολικά βιβλία, τά οποία οι μαθητές τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται (ή υποχρεούνται) νά μελετήσουν ανά ομάδες έρευνας καί νά παρουσιάσουν τήν περίληψη καί σχόλια επί αυτών εις τούς συμμαθητές τους.

Η εργασία τους αναρτιέται στήν Κρατική Ιστοσελίδα Πρωτ.-Δευτ.- Τριτ. Εκπαίδευσης (Κρ.Ις.Εκ.)

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη τής περιοχής τών «Χ» σχολείων πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούται νά προσφέρει στούς μαθητές τά προτεινόμενα πρός έρευνα σχολικά βιβλία (Πρ.Ε.Σχο.Β).

Ο οιοσδήποτε μαθητής, ή Ομάδα Μελέτης (Ο.Μ.), δύναται νά παρουσιάσει τήν μελέτη επί οιουδήποτε συγγράμματος τής επιλογής του. Η εργασία του αναρτιέται στήν Κρ.Ις.Εκ. Οιοσδήποτε συμμαθητής του δύναται νά παρουσιάσει εργασία που αντικρούει τήν επιχειρηματολογία καί τά συμπεράσματα τού πρώτου επί τής συγκεκριμένης εργασίας του. Οιοσδήποτε μαθητής τών ελληνικών σχολείων καί μή δύναται νά παρουσιάσει τήν εργασία του που αντικρούει τήν επιχειρηματολογία καί τά συμπεράσματα τού πρώτου επί τής συγκεκριμένης εργασίας του, αναρτώντας την στήν Κρ.Ις.Εκ.

Παράδειγμα 1ον : Η ομάδα μελέτης (Ο.Μ.) «Α» τής πρώτης τάξεως Λυκείου τού Χ σχολείου παρουσιάζει τήν μελέτη της, η οποία «τεκμηριώνει» ότι όντως υπήρξε τό «Κρυφό Σχολιό»1 κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. Ομάδα Μελέτης «Β», αποτελούμενη από συμμαθητές τής «Α», παρουσιάζει τήν μελέτη της, η οποία αντικρούει τήν επιχειρηματολογία τής «Α».

Αυτό ακριβώς, δέ, είναι τό ζητούμενο : οι μαθητές νά καταλήγουν σέ έλλογα συμπεράσματα μέσω τής δικής τους έρευνας.

Παράδειγμα 2ον : Η «Α» Ο.Μ., μελετώντας τό βιβλίο τού Κ. Σιμόπουλου ‘’Η Διαφθορά τής Εξουσίας’’, συμπεραίνει ότι καί ο Καποδίστριας1 υπήρξε ένας ανεπαρκής καί συμβιβασμένος Έλλην πολιτικός.

Όταν ο καθηγητής τους δέν γνωρίζει εργασία (π.χ. : ‘’Ιωάννης Καποδίστριας’’, Ελένη Ε. Κούκου), η οποία αντικρούει τό συμπέρασμα τού ανωτέρω συγγραφέως …, υποχρεούται νά απευθυνθεί στήν Γραμματεία (ή τήν ιστοσελίδα τής αρμόδιας πανεπιστημιακής σχολής), η οποία υποχρεούται νά εξυπηρετεί τίς εκπαιδευτικές ανάγκες τών καθηγητών καί δασκάλων.

Η «Β» Ο.Μ. αναλαμβάνει ν’ απαντήσει στήν επιχειρηματολογία τής «Α»…

Οι μαθητές (καί οι καθηγητές τους), εκτός τού ότι μαθαίνουν τήν ιστορική αλήθεια, αντιλαμβάνονται ότι ένας «σοβαρός» ερευνητής δέν πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως η απολύτως εγγυημένη πηγή γιά τήν αλήθεια

1 [ Οι μαθητές δύνανται νά χρησιμοποιούν ως πηγές γιά τήν έρευνα τους εφημερίδες καί περιοδικά (ΙΧΩΡ, Άβατο, …), ώστε νά μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν τά σοβαρά ή τό βαθμό αξιοπιστίας τους, καί αυτά που ανήκουν στόν χώρο τού γελοίου ή τής προπαγάνδας. ]

11--Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις Εξαμήνων Γυμνασίου / Λυκείου, ΠαΓΕΕ.

--Η εξεταστέα ύλη/ερωτήσεις τών γραπτών εξετάσεων ΠαΓΕΕ είναι ίδια γιά όλους τούς μαθητές τής ίδιας τάξεως Γυμνασίου / Λυκείου.

--Σέ μαθήματα μή θετικών επιστημών (Ιστορία, Θεολογία, Κοινωνιολογία, Γεωγραφία, …), ο μαθητής εξετάζεται γραπτώς από τήν περίληψη τής διδακτέας ύλης τού συγκεκριμένου εξαμήνου καί από τίς περιλήψεις τής διδακτέας ύλης όλων τών προηγουμένων1 εξαμήνων :

1η—2α τάξη Γυμνασίου : 20-25 σελίδες/εξάμηνο γιά κάθε μάθημα.

       3η    «          «         : 25-30         «                             «

1η—2α τάξη Λυκείου     : 30-35         «                             «

      3η   «         «            : 35-40         «                            «

1[ Δέν επιτρέπεται απόφοιτος Λυκείου νά μήν θυμάται που "πέφτει" η Σπάρτη ή τι εορτάζουμε τήν 25η

   Μαρτίου ...]     

12--Οι Άριστοι/ Χαρισματικοί Μαθητές :

Παρακολουθούν ειδικά Σχολεία όπου θα λάβουν τήν πρέπουσα προσοχή από άριστους εκπαιδευτικούς.

Οι γραπτές εξετάσεις τους διαφέρουν από αυτές τών άλλων σχολείων.

Ανεξαιρέτου ηλικίας, οι έχοντες τίς ικανότητες παρακολουθούν καί μαθήματα στήν Πανεπιστημιακή Σχολή τής επιλογής τους, τά οποία χρησιμοποιούνται καί γιά τό δίπλωμα Λυκείου.

{ Οιοσδήποτε μαθητής, φοιτητής, πολίτης ή ξένος δικαιούται νά δώσει γραπτές καί προφορικές εξετάσεις σέ μάθημα τής δευτεροβάθμιας καί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τό οποίο έχει μελετήσει μόνος του. Εξετάζεται εφ’ όλης τής ύλης, ήτοι όχι μόνο από τήν περίληψη τής διδακτέας ύλης όσο αφορά τά μαθήματα τού Γυμνασίου/ Λυκείου. Χρειάζεται βαθμό μέ μέσο1 όρο άνω τού 79%, καί πληρώνει τά έξοδα εξετάσεως του. 1 [ (προφορικά 30% + γραπτά 70%) / 2 ] }

13--Τελικές Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις – ΤΕΠΕ : γιά μαθητές τής 3ης Λυκείου που ενδιαφέρονται  γιά Ανώτερες Σπουδές.

--Η εξεταστέα ύλη / ερωτήσεις τών γραπτών εξετάσεων ΤΕΠΕ είναι ίδια γιά όλους τούς μαθητές τής 3ης  τάξεως Λυκείου.

--Ο βαθμός τού ΤΕΠΕ μετρά 70%, ο δέ μέσος όρος ΠαΓΕΕ τού 1ου καί 2ου εξαμήνου τής 3ης Λυκείου μετρά 30%. à Βαθμός μαθητού γιά τήν εισαγωγή του σέ ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ΒαΜΑΕΙ.

--Ουδείς μαθητής μέ ΒαΜΑΕΙ κατώτερο τού 14/20 (70/100) δύναται νά γραφτεί ως κανονικός πρωτοετής σέ οιοδήποτε ΑΕΙ.

--Η Δεύτερη Ευκαιρία : Όλοι τών οποίων ο βαθμός τού ΒαΜΑΕΙ είναι έως καί 9.9% κάτω τού απαιτούμενου από τήν σχολή επιλογής τους δύνανται νά παρακολουθήσουν μαθήματα ενός έτους στό Τμήμα Σχολών Αξιολόγησης καί Προετοιμασίας, ΤΣΑΠ, γιά νά προετοιμαστούν καί αξιολογηθούν γιά τήν Σχολή που ενδιαφέρονται.

Π.χ. : Ο βαθμός ΒαΜΑΕΙ μαθητού ‘’Α’’ είναι 70/100 καί στά μαθήματα τού ΤΣΑΠ γιά τήν Σχολή Μαθηματικών έχει 75/100. Η δέ Σχολή Μαθηματικών απαιτεί μέσο όρο άνω τού 78/100 |à δέν τού δίνεται άλλη ευκαιρία από τήν Σχολή τών Μαθηματικών |à Μπορεί νά δοκιμάσει άλλη Σχολή…, ή νά παρακολουθήσει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ή νά γίνει ένας καλός καί ευτυχισμένος τεχνικός (à ΤΕΙ ), αγρότης, επιχειρηματίας, 

--Η Τρίτη Ευκαιρία : Οιοσδήποτε απόφοιτος Λυκείου ο οποίος μελετήσει τήν ύλη τού πρώτου έτους οιασδήποτε Πανεπιστημιακής/Πολυτεχνείου Σχολής καί περάσει επιτυχώς τήν εξεταστέα ύλη – εκτός τής ύλης εργαστηρίων κατά τήν διεξαγωγή τών οποίων η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική – συγκεντρώνοντας άνω τού 79% γιά τό κάθε μάθημα, δικαιούται θέση εις τήν συγκεκριμένη Σχολή.

[Τά διορθωμένα γραπτά τών ΠαΓΕΕ καί ΤΕΠΕ διατίθενται στό διαδίκτυο à ο μαθητής εξετάζει τά γραπτά του χρησιμοποιώντας τόν κωδικό του. ]

{ Μόνο γιά τό έτος 2004 κατετέθησαν περί τίς 65.500 αιτήσεις γιά τό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. }

Μαθητές ιδιωτικών σχολείων καί φροντιστηρίων υποβάλλονται στίς ίδιες γραπτές εξετάσεις στό τέλος τής σχολικής χρονιάς.

Όταν οι επιδόσεις τών μαθητών τού «Α» ιδιωτικού σχολείου / φροντιστηρίου είναι κατώτερες αυτών τών μαθητών τών δημόσιων σχολείων κατά Χ%, τότε τό «Α»: υποχρεούται νά επιστρέψει τά δίδακτρα σέ Χ μαθητές μέ τούς χαμηλότερους βαθμούς.

Όταν τό ποσοστό αποτυχίας τών μαθητών τού «Α» είναι Ψ ( μέλει νά οριστεί ), τότε αφαιρείται η άδεια λειτουργίας από τήν «Α».

14--Πανελλήνιες Εξετάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕΕΠΔΕ

Οι ανωτέρω εξετάζονται γραπτώς ανά 5 έτη επί τής ύλης τήν οποία τό «Σώμα Εκπαιδευτικών» έχει θεωρήσει απαραίτητη γιά τήν καλύτερη δυνατή εκπαίδευση τών μαθητών μας.  

15--Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικές Σχολές 

   Α- Κατάργηση υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας τού φοιτητού : Η παράδοση μαθημάτων – εκτός εργαστηρίων – όλων τών ΑΕΙ προσφέρονται στό Διαδίκτυο γιά τήν χρονική διάρκεια τών 24 ωρών. à Ο φοιτητής ο οποίος επιθυμεί νά παραμείνει στό χωριό ή πόλη του καί ο εργαζόμενος φοιτητής ο οποίος αδυνατεί νά παρακολουθήσει τήν παράδοση μαθημάτων :

    (1)- δίνει γραπτές καί προφορικές εξετάσεις διά μέσω τού διαδικτύου σέ ειδικώς επιλεγμένο χώρο,  

    (2)- διεκπεραιώνει τίς εργαστηριακές εργασίες του στόν επιλεγμένο χρόνο τής καλοκαιρινής περιόδου μέ πολύ εντατικό ρυθμό – ήτοι, 6 έως 8 ώρες ημερησίως αντί τών 2 ή 3 εβδομαδιαίων ωρών – ώστε ο φοιτητής νά μήν επιβαρύνεται μέ μεγάλο οικονομικό κόστος, όπως απώλεια εσόδων από εργασία του, έξοδα διαμονής καί διατροφής του…  

►20Π-Ν : Δίδακτρα : Δίδακτρα σημαίνει :

    (1)-ποιοτική παιδεία διότι οι υψηλοί μισθοί θα προσελκύσουν άξιους καθηγητές,

    (2)-άριστα εργαστήρια καί λειτουργικούς πανεπιστημιακούς χώρους,

    (3)-ο φοιτητής θα κάνει υπεύθυνη επιλογή σταδιοδρομίας χωρίς νά επιβαρύνει τόν Έλληνα φορολογούμενο – όπως αρκετοί άνεργοι Θεολόγοι, Γυμναστές καί λοιποί άλλοι πτυχιούχοι οι οποίοι επιπλέων απαιτούν από τό κράτος νά τούς προσλάβει ως εκπαιδευτικούς ή νά τούς διορίσει σέ κάποια δημόσια θέση.

►22Π-Ν : Η φοίτηση σέ στρατιωτικές σχολές, Ακαδημίες Ασφάλειας (αστυνομικοί, πυροσβέστες) προσφέρεται δωρεάν.

►25Π-Ν : Παρακράτηση 10% τού μισθού αποφοίτου ή εγκαταλείποντος τίς σπουδές του έως τήν εξόφληση εξόδων* τού κράτους γιά τίς σπουδές του. *(όπως : δίδακτρα, στέγη, φαγητό, βιβλία, …) 

►50Π-Ν : Εκπλήρωση Οράματος τού Καποδίστρια :

       Πανεπιστήμια γιά φοιτητές απ’ όλο τόν κόσμο1. Μαθήματα στήν γλώσσα τους καί στά Ελληνικά (Ιστορία, Αρχαιολογία, …) |àΕλλάς = Νέα Αλεξάνδρεια = Νέα Αθήνα.

Κάθε χρόνο δίδεται η ευκαιρία σέ 1.000 (10 / χώρα) μή ελληνικής καταγωγής άριστους μαθητές από φιλικά ή μή προσκείμενα πρός τήν Ελλάδα κράτη νά φοιτούν σέ Ελληνικά Πανεπιστήμια |à δηλαδή, κάθε χρόνο αποκτούμε 1.000ους πρέσβεις καί φίλους τού ελληνισμού ανά τόν κόσμο. Μερικοί δέ εξ’ αυτών θα γίνουν στρατιωτικοί, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, βουλευτές,…

Παραδείγματα : (1)-Dr. Sam Shekwas – εξ’ Αφρικής, απόφοιτος τής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σήμερα κάτοικος Νέας Υόρκης Αμερικής – έχει τό μοναδικό Ελληνικό βιβλιοπωλείο στήν Astoria, N.York, (2)-Σου Κάι, ιατρός φιλέλλην από τής Σαγκάη, Κίνα μεταφράζει έργα Ελλήνων συγγραφέων εις τά κινέζικα.

Καί λοιποί άλλοι αλλά δυστυχώς ολίγοι.

1[ Το κράτος τού Ισραήλ ιδρύει τήν "Αλεξάνδρεια" της στηριζόμενη στά υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια καί κέντρα ερεύνης του τά οποία φιλοξενούν τούς καλύτερους  καθηγητές καί αξιόλογους μαθητές απ’ όλα τά μέρη τού πλανήτη. Ελάχιστοι γνωρίζουν τό επιστημονικό έργο τό οποίο παράγεται στό Τελ Αβίβ, καί τήν απόρροια προβολής τού πολιτισμού τους σ’ όλη τήν υφήλιο από τούς φοιτητές τους.

Η Ελλάς, η μήτηρ τού αληθινού πολιτισμού = Μηδέν. Γιατί ; !  ]

 

Πολιτισμός

[ κοίτα άρθρο τής ΑΔΕ : Πολιτισμός καί ΑΔΕ ] 

►60Π-Ν : Σεβασμός καί ευγνωμοσύνη πρός τούς γεννήτορες τού Ελληνικού Πολιτισμού à Αρχαιολογικός χώρος καί δρόμος ο οποίος οδηγεί πρός αυτόν φέρει ονομασίες οι οποίες ταυτίζονται μέ τόν συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.

►61Π-Ν : Αρκετές αίθουσες ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλατείες, σταθμοί, … φέρουν τ’ όνομα φιλελλήνων – G.Horton, Jacqueline de Romilly, ... – ώστε οι Έλληνες ν’ αναγνωρίσουν τό έργο, τίς θυσίες αυτών καί νά μάθουμε νά τιμούμε τούς αληθινούς φιλέλληνες…(à Υπ. Εξωτερικών).

►62Π-Ν : { Αγοραίος Ζεύς : προστάτης τών δημοσίων συναθροίσεων / αγορών · προστάτης τού ελεύθερου δημοσίου διαλόγου. } à Τίς εκκλησίες τού δήμου κοσμεί άγαλμα τού Αγοραίου Διός ή ιστορικού προσώπου που αγωνίστηκε γιά τόν ελεύθερο δημοκρατικό διάλογο.

►65Π-Ν : Επιγραφές Ελληνικών Επιχειρήσεων, ονομασίες Ελληνικών ΜΜΕ, ονομασίες Ελληνικών προϊόντων γιά εγχώρια κατανάλωση αποδίδονται στήν Ελληνικήν. Η απόδοση τους σέ ξένη γλώσσα επιτρέπεται εφόσον τά γράμματα αυτών είναι κατά 25% μικρότερα.

►70Π-Ν : Στούς νόμιμους χώρους εισόδου στήν χώρα μας – όπως, αεροδρόμια καί λιμάνια – δέν επιτρέπεται ν’ ακούγεται μουσική μέ στίχους σέ ξένη γλώσσα.

►80Π-Ν : Οι ηλικίας 65 ετών καί άνω, οι έγκυοι γυναίκες καί οι έχοντες αναπηρία : (α)- έχουν προτεραιότητα εξυπηρέτησης από τούς κάτω τού 55ου έτους τής ηλικίας τους : στά περίπτερα, στίς Κρατικές Υπηρεσίες, Τράπεζες, …, (β)- δικαιούνται τό κάθισμα τών κάτω τού 55ου τής ηλικίας τους σ’ όλα τά εντός πόλεων μεταφορικά μέσα.

►89Π-Ν : Οι παραλίες λουομένων που χρεώνουν είσοδο δέν είναι επικερδείς επιχειρήσεις, ήτοι τό ποσό χρέωσης είναι αυτό τό οποίο αρκεί γιά τήν συντήρηση της…

 

 

Γλώσσα : κοίτα άρθρο Π: 740

 

ΜΜΕ & : Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως καί Συμμετοχικά-Διαδραστικά-Μέσα

                 Τηλεπικοινωνίας. 

{ Πρίν περίπου 600 χρόνια, ένας εργάτης θά χρειαζότανε 15 έτη σκληρής δουλειάς γιά νά μπορέσει ν’ αγοράσει μία Βίβλο. Σήμερα, τό πρόβλημα μας είναι νά βρούμε πηγές – ΜΜΕ, βιβλία – που αποκαλύπτουν τήν αλήθεια. }

          

{ Τά νέα συμμετοχικά διαδραστικά μέσα τηλ-επικοινωνίας (ΣυΔιΜεΤηΕπ) επιτρέπουν στά μέλη τής Κυβερνήσεως, όπως στούς επαγγελματίες σέ πολλούς τομείς, νά φέρουν εις πέραν αυτό τό μέρος τής εργασία τους τό οποίο δέν προϋποθέτει τήν φυσική παρουσία τους. Ζωντανές εμφανίσεις μέ τη βοήθεια τής συμμετοχικής τηλεοπτικής τεχνολογίας θά είναι τό σύνηθες· μία εικονική παρουσία στόν κυβερνοχώρο μπορεί νά είναι όσο αποτελεσματική στίς περισσότερες περιπτώσεις όσο καί η φυσική παρουσία τών εκπροσώπων μας  σέ συγκεκριμένο κυβερνητικό κτίριο, καί έτσι νά βρίσκονται σέ θέση που νά μπορούν νά ξοδέψουν περισσότερο χρόνο στόν χώρο δράσεως τών ψηφοφόρων τους. Επιπλέον, η τεχνολογία καί τεχνογνωσία η οποία συνδέει τήν δορυφορική τηλεόραση μέ χιλιάδες περιοχές δέν θά είναι μόνο ο υπηρέτης τών πλούσιων καί πολιτικών, αλλά καί τού εκπαιδευτικού συστήματος, τού χειρουργού,… έως καί τής μίας μικρής ομάδας ενεργών πολιτών } Π=2

►1Μ-Ν : Η μεταφορά1 καί παράδοση ενημερωτικών, ψυχαγωγικών καί διαφημιστικών εντύπων γίνεται αποκλειστικώς από αφιλοκερδή κρατική υπηρεσία. 1(Τά απαραίτητα οχήματα είναι ιδιωτικά – ένα ανά ιδιώτη.)

►3Μ-Ν : Το Ελληνικό κράτος διαθέτει καί διευθύνει τόν απαραίτητο αριθμό τυπογραφικών πιεστηρίων γιά τήν εκτύπωση τών προαναφερθέντων εντύπων, καί βιβλίων1 τά οποία έχουν απορρίψει ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Ίση πρόσβαση εις όλους γιά τήν ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η οποία ασφαλώς προϋποθέτει καί τήν ύπαρξη ιδιωτικών πιεστηρίων.

1 (μέ επιβάρυνση τού συγγραφέως.)

►45Μ-Ν : Τα ιδιωτικά ΜΜΕ δέν λαμβάνουν μέ οποιοδήποτε μέσο ή μεθόδευση ούτε 1€ από τό Ελληνικό κράτος – δηλαδή, μηδέν κρατική οικονομική υποστήριξη ή κρατικές διαφημίσεις.

                                    Ελευθερία Λόγου.

►10Μ-Ν : { ΑΔΕ à ΜΜΕ : τό κράτος δέν έχει τήν εξουσία νά απαγορεύσει τήν δημοσίευση ή τήν προβολή ενός ντοκιμαντέρ εκτός άν αποκαλύπτει μη-αποχαρακτηρισμένα κρατικά μυστικά, ή τό περιεχόμενο της αποτελεί μία επίθεση σ’ ένα πρόσωπο ή στήν φήμη μίας μικρής ομάδας τό οποίο πρόσωπο ή ομάδα δέν έχει καμία ιδιαίτερη κοινωνικοπολιτική αξία. } Π=2

►11Μ-Ν : { ΑΔΕà ΜΜΕ : εταιρική ή μίας πολιτικής ομάδας παρέμβαση στά προγράμματα καί περιεχόμενο εκπομπών τών δημόσιων ΜΜΕ τιμωρείται ως κακούργημα μέ ελάχιστη 30ή ποινή φυλάκισης καί βαριά πρόστιμα... } Π=2

►12Μ-Ν : { Η ΑΔΕ δέν θεωρεί τήν επεμβατική προπαγάνδα ως δικαιολογήσιμη εκπαιδευτική προσπάθεια · μέ άλλα λόγια, τό «τέλος» δέν δικαιολογεί τά μέσα. Τό κοινό δέν είναι πρόβατα γιά μάντρωμα. Τό κοινό είναι εμείς, καί πρέπει νά εκπαιδευτούμε καί νά μάθουμε νά απαιτούμε σεβασμό, τιμιότητα καί αμεροληψία στήν παρουσίαση γεγονότων ώστε νά μπορούμε νά φθάσουμε μόνοι μας στήν υγιή, αμερόληπτη πραγματικότητα. } Π=2

{ Τό εκπαιδευτικό σύστημα τής ΑΔΕ, τά ΜΜΕ, οι Δεξαμενές Σκέψης, η Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης, οι Βάσεις, κ.τ.λ. παράγουν ένα καλά πληροφορημένο... σύνολο πολιτών. Ή ΑΔΕ απαγορεύει καί δέν συμβάλλει στήν χρήση τής τηλεόρασης ή οιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου γιά τήν «κατασκευή συγκατάθεσης». } Π=2

►13Μ-Ν : Παρέχεται η ευκαιρία συμμετοχής διά κληρώσεως τουλάχιστον σ’ έναν Έλληνα / -ίδα πολίτη σέ ιδιωτικές ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές εκπομπές κοινωνικού, θρησκευτικού καί πολιτικού περιεχομένου.

Δικαιούται νά υποβάλλει τουλάχιστον 3 ερωτήσεις καί νά σχολιάσει τίς απαντήσεις τών καλεσμένων.

►14Μ-Ν : Κανόνες λειτουργίας τού δημοσιογράφου : 1)- Δημοσιογράφος ο οποίος μέσω ενός ιδιωτικού ΜΜΕ παίρνει άμεσα ή έμμεσα μία θέση επί ενός πολιτικού ζητήματος – ήτοι, υποστηρίζει τήν θέση ενός συγκεκριμένου κόμματος επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος – υποχρεούται νά δηλώσει τό κόμμα τό οποίο υποστηρίζει καί εάν μέρος τού εισοδήματος του προέρχεται από κάποιο κόμμα ή οργανισμό ο οποίος ασχολείται μέ τήν διαμόρφωση τής πολιτικής γνώμης τού κοινού.

2)- Απαγορεύεται σέ δημοσιογράφο τών κρατικών ΜΜΕ ν’ αναλαμβάνει τόν ρόλο τού πολιτικού αναλυτή. 3)- Οι ερωτήσεις που θέτει πρός πολιτικά πρόσωπα καί πρός άτομα που επηρεάζουν τήν εθνική πολιτική καί τόν ελληνικό πολιτισμό (όπως μέλη τών Δεξαμενών Σκέψεις, Πρυτάνεις, … ) προέρχονται : α)- κατά 50% από τόν δημοσιογράφο ο οποίος διεξάγει τήν συνέντευξη καί αναφέρονται επί τού συγκεκριμένου θέματος γιά τό οποίο έχει δοθεί τό βήμα στούς καλεσμένους του, καί β)- κατά 50% από διά κληρώσεως επιλεχθέντες Έλληνες πολίτες, οι ερωτήσεις τών οποίων πρός τούς συγκεκριμένους προαναγγελθέντες μέσω τού διαδικτύου καλεσμένους επιτρέπεται ν’ αναφέρονται σέ οιονδήποτε θέμα τής ειδικότητος τού ερωτηθέντος  

►15Μ-Ν : Ο δημοσιογράφος, πρίν τυπώσει ή τηλε-μεταδώσει ενοχοποιητικά στοιχεία κατά οιουδήποτε Έλληνος ή μή/ οργανισμού/ κόμματος/…, τά προσκομίζει μέ τίς πηγές τους : στόν εκλεγμένο εισαγγελέα τής περιοχής του, καί τά καταθέτει στόν επιλεγμένο διά κληρώσεως συμβολαιογράφο τής περιοχής του σέ σφραγισμένο φάκελο.

Οι πηγές τού δημοσιογράφου γνωστοποιούνται μόνον όταν τό δικαστήριο κρίνει αναγκαία τήν μαρτυρία αυτών γιά τήν απόδοση δικαιοσύνης…, αλλά εφόσον πρώτα έχει παραχωρηθεί στόν δημοσιογράφο χρονικό διάστημα έως τούς 6 μήνες γιά τήν διεκπεραίωση τής έρευνας του κατόπιν αιτήσεως αυτού.

►16Μ-Ν : Μόνο τό αρμόδιο καί υπεύθυνο Σώμα τού Αρείου Πάγου δύναται νά επιβάλλει πρόστιμο κατά δημοσιογράφου καί μέσου πληροφόρησης ή νά αφαιρέσει τήν άδεια αυτών.

►59Μ-Ν : Απαγορεύεται σέ ξένο επενδυτή νά είναι μέλος τού διοικητικού συμβουλίου οιουδήποτε Ελληνικού ιδιωτικού ΜΜΕ, ή νά έχει άνω τού 10% τών μετοχών αυτού.

Τό ποσοστό ιδιοκτησίας από ξένους επενδυτές ενός Ελληνικού ιδιωτικού ΜΜΕ δέν επιτρέπεται νά υπερβαίνει τό 30% τής αξίας του.

Επιτρέπεται σέ ξενόγλωσσο ΜΜΕ νά λειτουργεί έχοντας έδρα του τήν Ελλάδα, εφόσον ο ιδιοκτήτης/-ες του είναι γνωστής ταυτότητος, έχει/-ουν καθαρό μητρώο καί τό δέ ΜΜΕ του/-ς δέν παραβιάζει τούς νόμους τού κράτους.                                                                                                                                   { Στον κόσμο τών ΜΜΕ, οι πληροφορίες ελέγχονται από εκείνους που έχουν οικονομικό συμφέρον γιά τήν διαιώνιση τού πλουτοκρατικού καθεστώτος. Βρείτε τούς αληθινούς ιδιοκτήτες τών «επιχειρησιακών ΜΜΕ, (ΕΜΜΕ)» καί θά σάς οδηγήσουν στούς άρχοντες τής ΠΤ καί τού ΔΝΤ } Π=2

►44Μ-Ν : Τό κάθε ΜΜΕ υποχρεούται νά προσλάβει καί νά συμβουλεύεται τουλάχιστον :

  (α)- έναν φιλόλογο γιά τήν σωστή χρήση τής γλώσσας μας,

  (β)- έναν νομικό γιά τήν τήρηση τών νόμων.

{ ΑΔΕ: Τά ΜΜΕ παρέχουν ψυχαγωγία, ενημέρωση καί ένα συνεπές πλαίσιο γιά στοχαστικό δημόσιο διάλογο· υποκινούν τήν προσεκτική εξέταση τών υγιών πολιτικών εναλλακτικών λύσεων · τά σύνθετά ζητήματά λαμβάνουν τήν απαραίτητη ανάπτυξη τους· οι εσωτερικές καί παγκόσμιες ειδήσεις παρουσιάζονται στό πραγματικό τους πλαίσιο. } Π= 2

{ ΑΔΕ : ΜΜΕ: τό περιεχόμενο άρθρων σχετικών μέ τήν κρατική πολιτική ή μέ κοινωνικό-οικονομικά ζητήματά γιά τά οποία τό σύνολο τών πολιτών καλείται νά ψηφίσει διατυπώνεται μέ τρόπο καί λεξιλόγιο κατανοητό τουλάχιστον από απόφοιτους Λυκείου. Σέ όλες τίς άλλες περιπτώσεις, οι κλασσικές αναφορές, λογοτεχνικές νύξεις, η επιστημονική ορολογία καί η ρητορική ενθαρρύνονται. Τά κρατικά ΜΜΕ είναι ο κύριος αγωγός μέσω τού οποίου τό κράτος, οι μελετητές, οι ερευνητές καί οι ενεργοί πολίτες συμβάλλουν στήν συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση καί σωστή ενημέρωση τού κοινού σέ θέματα γενικής καί εξειδικευμένης φύσεως.}Π=2

{ ΑΔΕ à Ιδιοκτήτες ΜΜΕ : άδεια λειτουργίας καί υποχρεώσεις τους. } Π=2

►20Μ-Ν : Α- Τα κρατικά ΜΜΕ ανήκουν στόν Ελληνικό λαό, στά κόμματα, σέ αφιλοκερδείς καί μή-κυβερνητικούς Ελληνικούς Οργανισμούς (Απόδημος Ελληνισμός, Οικολόγους, …).

Εφόσον τό ‘’ανήκουν’’ σημαίνει ότι έχω τουλάχιστον πρόσβαση σ’ αυτό, τότε : (1)-καθημερινώς, σ’ εναλλασσόμενες ώρες, παρέχουν ελεύθερο βήμα1 στούς ανωτέρω, (2)-ο κάθε ενδιαφερόμενος Έλλην στέλνει επιστολή… καί κατόπιν κληρώσεως τού ονόματος καλείται νά εκφρασθεί δημοσίως, φέρων τήν ευθύνη τών λεγομένων του.

1[ Τήν ιδία υποχρέωση παραχωρήσεως ελευθέρου βήματος έχουν καί τά ιδιωτικά ΜΜΕ. ]

1[ Αφαιρείται ο λόγος από τόν φιλοξενούμενο ομιλητή όταν χρησιμοποιεί αισχρόλογα ή ατεκμηρίωτα προπαγανδίζει/ καταγγέλλει άτομο/ οργανισμό/ κόμμα/ έθνος/ …]

               Β- Κατά τήν διάρκεια αναμετάδοσης ενημερωτικών καί δημόσιας αντιπαράθεσης εκπομπών, ο ομιλών έχει τόν λόγο γιά τό συμφωνηθέν χρονικό διάστημα χωρίς ουδεμία παρέμβαση1 ώστε νά λήξει τό βάρβαρο θέαμα τού νά ομιλούν 2 ή καί 5 καλεσμένοι ταυτοχρόνως… ενώ ισχυρίζεται ο καθ’ ένας από αυτούς ότι έχει τήν μοναδική λύση γιά όλα τά πολιτικο-οικονομικά καί κοινωνικά μας προβλήματα.

1[ εφόσον ο ομιλών δέν χρησιμοποιεί αισχρόλογα ή ατεκμηρίωτα προπαγανδίζει/ καταγγέλλει άτομο/ οργανισμό/ κόμμα/ έθνος/ …]

               Γ- Όλες οι ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές μεταδόσεις – εκτός ταινιών – αποθηκεύονται στό διαδίκτυο γιά 24 ώρες, ώστε ο ακροατής/ τηλεθεατής νά μπορεί τίς παρακολουθήσει στόν ελεύθερο χρόνο του, ή νά αποθηκεύσει τό περιεχόμενο αυτών  που τού προκάλεσαν τό ενδιαφέρον ή τήν οργή του...

►30Μ-Ν : Κρατική Πανελλαδική Εφημερίδα Τύπου , ΚΠΕΤ, / Διαδικτύου, ΚΠΕΔ.

  (α)- Ίση πρόσβαση σέ αυτή απ’ όλα τά κόμματα τής Βουλής, αναγνωρισμένους/νόμιμους οργανισμούς,…

  (β)- Ο κάθε ενδιαφερόμενος Έλλην στέλνει επιστολή… καί κατόπιν κληρώσεως καλείται νά στείλει τό άρθρο1 του. Διαγράφεται από τό περιεχόμενο αυτού η τυχών αισχρολογία καί ατεκμηρίωτη προπαγάνδα/ καταγγελία κατά ενός ή περισσότερου ατόμου/ οργανισμού/ κόμματος/ έθνους/ …

1( ηχογράφηση ή βίντεο πρός τήν ΚΠΕΔ).

  (γ)- Τιμή πώλησης καθημερινού φύλλο της 0.50€, Κυριακάτικου 1€.

{ Η ΑΔΕ δέν εμπιστεύεται ούτε τό πιό ασφαλές κατά τής διαφθοράς ιδιωτικό δίκτυο τών ΜΜΕ, αλλά εμπιστεύεται τόν «τέταρτο κλάδο» της κυβέρνησης σέ όλους τους ενεργούς, ευσυνείδητους πολίτες. } Π= 2   

                                             Δημοσκόπηση, έρευνα

►60Μ-Ν : Όλες οι δημοσκοπήσεις διεξάγονται από ειδικούς πανεπιστημιακούς τής δημόσιας εκπαίδευσης καί τούς βοηθούς τους.

►61Μ-Ν : Ένα ελάχιστό 5% τού πληθυσμού τό οποίο σχετίζεται μέ τό θέμα μίας δημοσκόπησης πρέπει νά συμβάλει σέ αυτή γιά νά επιτραπεί η δημοσίευση τών αποτελεσμάτων αυτής ή νά παρουσιαστεί ως πρόταση πρός ψήφιση. } Π= 2

►62Μ-Ν : Τό ερωτηματολόγιο μίας δημοσκόπησης/ έρευνας σχεδιάζεται μέ απλούς μη-διφορούμενους όρους οι οποίοι θά μπορούν νά απεικονίσουν ακριβώς τό βάθος καί τήν ένταση τής κοινής γνώμης σχετικά μέ ένα ζήτημα - υποθέτοντας ότι η άποψη έχει πρώτα κρυσταλλώσει à { ΑΔΕ : ΜΜΕ : όλες οι ψηφοφορίες δημοσκοπήσεων διευθύνονται από ένα σώμα ειδικευμένων επιστημόνων, καί έχοντας πρώτα εγκριθεί από τήν Βουλή χρηματοδοτούνται από τό κράτος,. Οι πολίτες (βάσεις...), οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι εταιρίες,… μπορούν νά ζητήσουν τήν εκτέλεση μίας έρευνας, έχοντας πρώτα τεκμηριώσει επιτυχώς καί αμερολήπτως τήν χρησιμότητα καί τήν επιτακτικότητα της. } Π= 2

{ ΑΔΕ :Φυσικά, υπάρχουν θέματά που οι απλοί άνθρωποί δέν έχουν τήν απαιτούμενη εκπαίδευση, πείρα ή γνώσεις ώστε νά είναι σέ θέση νά τά εξετάσουν καί νά τά συλλάβουν πλήρως. Για αυτό η ΑΔΕ είναι έτσι δομημένη ώστε οι εμπειρογνώμονες νά μπορούν νά εφαρμόσουν τίς θεωρίες καί επιστημονική τους γνώση αφότου έχουν πείσει τήν πλειοψηφία περί τής ευθυκρισίας των, ενώ συγχρόνως, χάρις τών συγκεκριμένων άρθρων τής ΑΔΕ, προστατεύονται από τίς παρορμήσεις τής πλειοψηφίας.

Παραδείγματός χάριν: η επιστημονική κοινότητα έχει τεκμηριωμένη απόδειξη ότι μία νέα μέθοδος, συσκευή… μπορεί νά εξοικονομήσει ενέργεια χωρίς νά προκαλεί τήν μόλυνση τού περιβάλλοντός, αλλά η πλειοψηφία τών πολιτών έχει ψηφίσει κατά τής εφαρμογής της. Τότε η νέα μέθοδος εφαρμόζεται σέ ένα κλειστό, ελεγχόμενο περιβάλλον. Εάν τό πείραμα είναι επιτυχές, τό Ανώτατο Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο νά εγκρίνει τήν εφαρμογή της. } Π = 2

 

ΣυΔιΜεΤηΕπ, Νέα συμμετοχικά διαδραστικά μέσα τηλ-επικοινωνίας :

Ευφυές σχέδιο εναντίον οιανδήποτε επιφανειακής, ψευδό-ΑΔ : { ΑΔΕ: Τό σύνολο τών πολιτών θά ενθαρρυνθεί καί θά βοηθηθεί νά έχει στήν διάθεση τών άκρων τών δακτύλων καί φωνητικών οργάνων τους τά μέσα τής ΣυΔιΜεΤηΕπ ώστε νά είναι σέ θέση νά συνθέτουν καί νά λαμβάνουν στιγμιαία μηνύματά, επιστολές, βίντεο· νά έχουν τήν δυνατότητα : νά κατευθύνουν τήν οπτικό-ακουστική-επικοινωνία μέ οποιαδήποτε άτομα ή ομάδες που επιλέγουν, νά συμμετέχουν στίς τηλε-συνεδρίες τής πόλεως τους, νά ψηφίζουν, νά συνεισφέρουν καί νά συμβουλεύονται τήν "Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης" κλπ. Ο χρόνος καί η απόσταση θά παύσει νά είναι κατασταλτικός παράγοντας, ή δικαιολογία τής μή συμμετοχής μας στά πολιτικά δρώμενα τής «πόλεως» μας.

Η ‘’Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης’’ παρέχει πληροφόρηση καί δεδομένα μέ πολλούς διαφορετικούς προσανατολισμούς – διαφορετικές ομάδες ηλικίας, φύλο, τρόπους ζωής, μορφωτικό επίπεδο, γούστα, προσωπικά ενδιαφέροντα, επάγγελμα, … - ώστε νά έχουμε πλήρη γνώση τής ισχύουσας ή προτεινόμενης νομοθεσίας από τόν εκτελεστικό, νομοθετικό καί δικαστικό κλάδο τού κράτους, τών εφαρμοσμένων ή προτεινομένων οικονομικών προγραμμάτων, τών δημοσίων δαπανών, κτλ. [ κοίτα : δημοσκοπήσεις, δημοψηφίσματα, γνωστοποίηση συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων τών εγκληματιών, δημοσίων υπαλλήλων, κτλ.]

►1ΣΜ-Ν : Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης, ΚΤΚ : Μέσω τού διαδικτύου καί τής κρατικής εφημερίδος (όταν αυτό είναι δυνατόν) τό κράτος γνωστοποιεί στούς πολίτες :

α)- εθνικές συνθήκες, εμπορικές συμφωνίες μέ άλλα έθνη,

β)- εισοδήματα καί δαπάνες τού Υπουργείου οικονομικών,

γ)- όλους τούς ισχύοντες νόμους καί προτεινομένη νομοθεσία

δ)- όλα τά θέματά σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τής κυβέρνησης, εκπαίδευσης, υγείας...,

ε)- ιστορικό σπουδών, πείρας καί αμοιβή όλων όσων πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος

     – παραδείγματός χάριν, πολιτικών, κρατικών ανωτέρων υπαλλήλων, καθηγητών,…,  

     επιχειρήσεων που εκτελούν κρατικά έργα...

ζ)- δραστηριότητες καί οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων, ΜΚυΟ καί ΜΚεΟ, …

η)- τό βιογραφικό, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος καί φωτογραφία τού ελεύθερου επαγγελματία – ιατρού, δικηγόρου, υδραυλικού, … -- ώστε νά μπορούμε νά επιλέγουμε τόν σωστό ειδικό καί νά βάλουμε τέλος στούς τσαρλατάνους…   

θ)- τό ποινικό μητρώο πολιτών οι οποίοι καταδικάστηκαν γιά κακούργημα.

κ) -πλήρης πληροφόρηση γιά τά συστατικά (χημικά ή μή), τήν αξιοπιστία καί αξία (χρηματική, θρεπτική, …) τών καταναλωτικών αγαθών à ο καταναλωτής δύναται νά κάνει τήν έρευνα του καί τοιουτοτρόπως νά επιλέγει τά καλύτερα προϊόντα …

ι)- η κάθε βάσις, χρησιμοποιώντας τόν κωδικό πρόσβασης της, δύναται νά γνωστοποιεί τίς απόψεις καί προτάσεις της. { Όλοι οι ενεργοί πολίτες – από τήν βάση έως τόν υψηλότερο βαθμό αρχής – βοηθιούνται από καί συμβάλλουν στήν "Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης".... } Π=2  

{ ΑΔΕ à ΜΜΕ : η χρήση τής νέας τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών , Διαδίκτυο,... (ΣυΔιΜεΤηΕπ) από τούς απλούς πολίτες à κατ' αυτό τόν τρόπο μπορούμε νά εκπαιδευτούμε νά αναγνωρίζουμε καί νά εκτιμούμε : τόν ευσυνείδητο καί επαγγελματία δημοσιογράφο, τήν ποιότητα μίας τηλεοπτικής έρευνας, πολιτικής αντιπαράθεσης κ.τ.λ., καί τοιουτοτρόπως νά καθιστήσουμε ασύμφορη τήν λειτουργία τών ειδικών συμφερόντων ΜΜΕ. } Π=2

{ ΑΔΕ: Τά νέα συμμετοχικά διαδραστικά μέσα τηλ-επικοινωνίας (ΣυΔιΜεΤηΕπ) επιτρέπουν στά μέλη τής Κυβερνήσεως, όπως στούς επαγγελματίες στούς περισσοτέρους τομείς, νά φέρουν εις πέραν αυτό τό μέρος τής εργασία τους τό οποίο δέν προϋποθέτει τήν φυσική παρουσία τους. Ζωντανές εμφανίσεις μέ τη βοήθεια τής ΣυΔιΜεΤηΕπ θά είναι τό σύνηθες· μία εικονική παρουσία στόν κυβερνοχώρο μπορεί νά είναι όσο αποτελεσματική στίς περισσότερες περιπτώσεις όσο καί η φυσική παρουσία τών εκπροσώπων μας  σέ συγκεκριμένο κυβερνητικό κτίριο, καί έτσι νά βρίσκονται σέ θέση νά μπορούν νά ξοδέψουν περισσότερο χρόνο στόν χώρο δράσεως τών ψηφοφόρων τους. Επιπλέον, η τεχνολογία καί τεχνογνωσία η οποία συνδέει τήν δορυφορική τηλεόραση μέ χιλιάδες περιοχές δέν θά είναι μόνο ο υπηρέτης τών πλούσιων καί πολιτικών, αλλά καί τού εκπαιδευτικού συστήματος, τού χειρουργού,… έως καί τής μίας μικρής ομάδας ενεργών πολιτών } Π=2

►20ΣΜ-Ν : Οι γονείς έχουν τήν δυνατότητα μέσω διαδικτύου νά παρακολουθούν τά παιδιά τους όταν αυτά ευρίσκονται στό χώρο βρεφοκομείου / νηπιαγωγείου τους, καί στό προαύλιο τού δημοτικού τους σχολείου. }

Επίσης κοίτα : Εκπαίδευση, Υγεία, Κυβερνητικά, Εταιρείες, …  

 

ΥΓΕΙΑ

{ Τό κόστος τής δημόσιας υγείας είναι 120% περισσότερο από αυτό που θά έπρεπε, ήτοι ο Έλληνας πληρώνει από τήν τσέπη του επιπλέον περί τά €6,4δις/ έτος |à πόλεμος κατά τής διαφθοράς καί κακοδιαχείρισης à κοίτα : Κυβερνητικά : Διαφθορά. } 

►1Υ-Ν : Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι τής χώρας μας έχουν ιατρική κάλυψη. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές καί οι ανήλικοι έχουν καί τήν βασική οδοντιατρική κάλυψη.

 

2--Προληπτική Ιατρική :

  à υγεία  à μέγιστη συνεισφορά στίς αναγκαίες συνθήκες τής ποιοτικής ζωής.

  à μέγιστη οικονομία πόνου καί ψυχολογικών προβλημάτων.

  à μείωση τού κόστους ιατρικής περίθαλψης, φαρμάκων, κ.τ.λ. από 2 έως καί 6 δις €/ έτος.

3--Δέν «σκοτώνει» μόνο τό νέφος αλλά καί ο θόρυβος à ( κοίτα : Νόμοι : Θόρυβος, Νέφος.)

4--Παιδεία γιά Φυσική καί Πνευματική Υγεία : Ο μαθητής: (α)- πείθεται ότι τό τσιγάρο τού στερεί τήν ποιοτική ζωή καί τελικά τόν σκοτώνει à ιστοσελίδες/ εικονογραφημένο διδακτικό βιβλίο μέ πνεύμονες καπνιστών, άρθρα/ συνεντεύξεις καρκινοπαθών καπνιστών, κ.τ.λ., (β)- μαθαίνει ν’ αναγνωρίζει τίς βλαβερές χημικές ουσίες, καί διδάσκεται τήν σωστή διατροφή, (γ)- μαθαίνει τίς πιθανότητες τού τζόγου, (δ)- μαθαίνει ότι η υπερκατανάλωση τόν καθιστά δέσμιο τών υλικών του αντικειμένων καί ψευδο-αναγκών του, ενώ η φιλία, η οικογένεια καί η χαρά τής δημιουργίας συμβάλλουν στήν πνευματική καί σωματική υγεία.

►2Υ-Ν : : Όταν τό ΙΚΑ αδυνατεί νά έχει σέ μόνιμη μίσθωση τό απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό : οι ιατροί μέ ιδιωτική εξάσκηση επαγγέλματος υπηρετούν στό ΙΚΑ αριθμό ημερών ανά έτος βάσει τής εξισώσεως : αριθμός Χ (π.χ.) οδοντιάτρων / 365 ημέρες = αριθμός ημερών Υ…/ έτος.

Ο οιοσδήποτε ασφαλισμένος τού ΙΚΑ έχει τήν ευκαιρία επιλογής τουλάχιστον μεταξύ δύο ιατρών τής ίδιας ειδικότητας.

►9Υ-Ν : Τό κοινό δέν κρατιέται στό σκοτάδι όταν υπάρχουν υποσχόμενες, νέες θεραπείες , ακόμη καί όταν ευρίσκονται σέ πειραματικό στάδιο. Οι ασθενείς καί οι οικογένειες τους, δηλ. οι άνθρωποί οι αμεσοτέρα ενδιαφερόμενοι, θά έχουν τήν δυνατότητα νά πληροφορηθούν ό,τι είναι δυνατόν από επιστημονικής απόψεως περί τής ασθένειας τους συμπεριλαμβανομένης τής εναλλακτικής θεραπείας τους. Όσο περισσότερα ο ασθενής, η οικογένεια καί ο προσωπικός γιατρός του ξέρουν, τόσο πιό ενημερωμένη καί ευφυής η κρίση τους μπορεί νά είναι. Πρός χάριν αυτού τού σκοπού, η ιατρική κοινότητα, οι καθηγητές καί οι ερευνητές διατηρούν μία ενημερωμένη "Τράπεζα Ιατρικής Επιστήμης, ΤΙΕ." Ένας ασθενής έχει τό δικαίωμα νά προσφύγει στήν πειραματική θεραπεία μέ τήν προϋπόθεση ότι γνωρίζει απολύτως τά πιθανά οφέλη της καί τούς σχετικούς κινδύνους, καί εφόσον έχουν ψηφίσει τουλάχιστον 20% τών γιατρών δημοσίας  υγείας υπέρ τού πειραματισμού της σέ ανθρώπούς } Π= 2

►12Υ-Ν : Όλα τά Νοσοκομεία :

  Α- συμπεριλαμβάνουν στό προσωπικό τους τουλάχιστον ένα ειδικό από αυτές που είναι οι πιό αναγκαίες,

  Β- προσφέρουν ένα πλήρως εξοπλισμένο : (1)-τμήμα «Επειγόντων Περιστατικών», (2)-μονάδα «Εντατικής Παρακολούθησης», (3)- ελικοδρόμιο σέ απόσταση μικρότερη τών 3ών  χιλιομέτρων από αυτό.

►5Υ-Ν : Ο κεντρικός υπολογιστής τού Υπ. Υγείας έχει τό ιατρικό ιστορικό όλων τών μόνιμων κατοίκων τής χώρας μας – ομάδα αίματος, αλλεργίες, αλλεργικός σέ ορισμένα φάρμακα, …. Διότι à

(α)-Σ’ ένα επείγον περιστατικό, ο ιατρός χρειάζεται νά γνωρίζει εντός δευτερολέπτων τό ιατρικό ιστορικό τού ασθενούς – σέ αρκετές περιπτώσεις η εξοικονόμηση ολίγων λεπτών είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου τού ασθενούς, ή εάν θά μείνει ‘’φυτό’’, παράλυτος, …, (β)-ο εξετάζων ιατρός δέν βρίσκεται στήν θέση νά προβεί σέ μη αναγκαίες εξετάσεις, δέν δίνει συνταγή γιά φάρμακα στά οποία ο ασθενής είναι αλλεργικός, … κ.τ.λ.

7--Δημιουργία Τραπέζης αίματος ομφαλίου λώρου, … à βλαστοκύτταρα ! ! !

►2Υ-Ν : Η δωρεά οργάνων αποθανόντος είναι υποχρεωτική.

9--Ο ασθενής μέ ετήσιο εισόδημα άνω τίς 85.000€ επιβαρύνεται2 μέ τά έξοδα1 μεταμόσχευσης τού νέου οργάνου του.

[ 1έως τίς 20.000€, 2έως ότου μηδενίσουμε τό εξωτερικό μας χρέος καί αποκτήσουμε πλήρη αυτάρκεια σέ ενέργεια. ]

Επίσης κοίτα : Νόμοι – Υγεία.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

‘’Μόνο ο δίκαιος μπορεί νά είναι ανδρείος.’’

►1ΕΔ-Ν : Στρατιωτική θητεία : Ο Έλλην-ίδα υπηρετεί1 τήν πατρίδα μας τό χρονικό διάστημα τό οποίο ο Πρ. Δημοκρατίας καί οι Αρχηγοί τών Ενόπλων Δυνάμεων κρίνουν αναγκαίο.

Δημιουργία ειδικών καλοκαιρινών κέντρων εκπαίδευσης γιά φοιτητές1.

Η στρατιωτική θητεία δέν είναι εξαγοράσιμη πόρνη · οι έχοντες τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά απαλλάσσονται άνευ χρηματικής επιβαρύνσεως τους.

1[ αποκτούν δικαίωμα ψήφου κατόπιν 6ης εκπαίδευσης τους καί εφόσον είναι τουλάχιστον 21ος ετών. ]

►15ΕΔ-Ν : Η μηνιαία χρηματική υποστήριξη τών μη μονίμων είναι ίση μέ τό 1/3 τού κατώτερου μισθού.

     Κάρτα δωρεάν χρήσεως : τών κρατικών μέσων μαζικής μεταφοράς, τών παραλιών, …

►10ΕΔ-Ν : Απαγορεύεται αυστηρώς Έλλην-ίδα που υπηρετεί στίς ένοπλες δυνάμεις τής χώρας μας : νά υποκλίνεται ή νά φυλά τό χέρι ουδενός μή συγγενικού προσώπου του/της.

►20ΕΔ-Ν : Επιλογή, Αγορά Οπλικών Συστημάτων :

  Α-Όλα τά Σώματα Αμύνης λαμβάνουν επιστημονική υποστήριξη από τό Κέντρο Ερεύνης καί Τεχνολογίας, γιά : (1)-τήν σωστή επιλογή οπλικών συστημάτων καί βελτίωση αυτών, καί (2)-τήν εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης. à

  Β-Οι αξιωματικοί αεροπορίας καί πιλότοι επιλέγουν τόν τύπο αεροσκάφους καί τόν εξοπλισμό αυτού μέσω μυστικής ψηφοφορίας.

  Γ-Οι κυβερνήτες καί οι αξιωματικοί τού ναυτικού επιλέγουν τόν τύπο πολεμικών σκαφών καί τόν εξοπλισμό αυτών μέσω μυστικής ψηφοφορίας.

  Δ-Πεζικό …

►310Κ-Ν : Όπλα μαζικής καταστροφής τά οποία ευρίσκονται σέ Ελληνική γή καί στά χωρικά ύδατα τής Ελλάδος πρέπει νά βρίσκονται υπό τόν πλήρη έλεγχο τής αρμόδιας Ελληνικής στρατιωτικής αρχής. Δέν επιτρέπεται σέ καμία ξένη δύναμη νά χρησιμοποιεί τόν Ελληνικό εναέριο χώρο όταν τά αεροπλάνα της μεταφέρουν μέσα μαζικής καταστροφής.

►19Ω-Ν : Ο/Η μή έχων Απολυτήριο τών Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, γιά λόγους άλλους αυτών τής υγείας ή τού ορίου ηλικίας, στερείται τά ακόλουθα πολιτικά δικαιώματα : ψήφου, εκλογής του εις Κυβερνητικό αξίωμα, απασχόλησης του σέ δημόσια θέση, "Ελληνική Γή", φοιτητικό δάνειο (κοίτα : ΑΕΙ, ΤΕΙ) καί εκμετάλλευση τών προγραμμάτων δανειοδότησης τής Κρατικής Τράπεζας.  

 

{ Δέν μας επιτρέπεται νά αναφερθούμε στό πρόγραμμα Αμύνης τής χώρας μας. Μπορούμε νά σού δώσουμε ένα παράδειγμα καί αυτό σέ πολύ γενικές γραμμές : Μέ βάση έρευνας τής πολεμικής αεροπορίας τού Καναδά καί τών Η.Π.Α, θά μπορούσαμε νά θωρακίσουμε τόν εναέριο χώρο καί τά χωρικά μας ύδατα μ’ ένα αεροπορικό στόλο αποτελούμενο από 4.000 έως τίς 6.000 μαχητικά, μέ κόστος ενός περί τίς 350 χιλ. € (χωρίς τόν εξοπλισμό τους), μέ δυνατότητα παραγωγής αυτών εις τήν χώρα μας καί μέ τό ανώτερο απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ενός νέου μέ μηδέν ώρες πτήσης τούς 6 μήνες, καί μέ επιτρεπόμενη δυνατότητα μείωσης τού αριθμού τών υψηλής τεχνολογίας μαχητικών κατά 80%. }  

 

Οικολογία

Πληθυσμός τού πλανήτη μας σέ δις ανά τούς αιώνες :

1000π.Χ        1μ.Χ       1500μ.Χ       1804μ.Χ       1927μ.Χ       1960μ.Χ      1974μ.Χ       1987μ.Χ        1999μ.Χ

 0.05              0.3           0.5                1                2                 3                4                 5                 6

   -- Η πιό μεγάλη καί ασφαλής πηγή παραγωγής αγαθών καί πλούτου στόν πλανήτη μας ήτανε καί είναι η Γαία – παράγει κάθε έτος αγαθά αξίας άνω τών $45 τρισεκ· . ΑΔΕ =  Αειφόρος ανάπτυξη

     Ο άνθρωπος θά σταματήσει νά βιάζει τήν Γαία, όταν η συνείδηση του τόν βασανίζει αβάσταχτα ακόμη καί γιά τόν κίνδυνο εξαφάνισης τού πιό «ασήμαντου» είδους πεταλούδας ή τού οιουδήποτε μικροοργανισμού τής θαλάσσης.

Οι ειδικοί – οικονομολόγοι, χημικοί, … , πολιτικοί – καταστρέφουν τόν πλανήτη μας καί ο δέ μέσος πολίτης τούς εμπιστεύεται καί τιμά διότι αισθάνεται δέος πρός αυτούς. Είναι τραγικό οι επιστήμονες μας νά διαλαλούν περίχαρα ότι μπορούμε νά δημιουργήσουμε αποικίες στόν πλανήτη Άρη, ενώ καταστρέφουμε τόν πλανήτη μας. à { Πρωτο-/δευτερο-/τριτο- βάθμια περιβαλλοντική εκπαίδευση / παιδεία ώστε ο πολίτης νά καθίσταται συνειδητά συνυπεύθυνος γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος.}

     Η Βιομηχανική Επανάσταση γεννήθηκε υπό τήν «βασιλεία» μίας Κοσμοθεωρίας / Θρησκείας η οποία θεωρούσε (καί δυστυχώς θεωρεί έως καί σήμερα ) τήν φύση ως τό Βασίλειο τού Διαβόλου, καί διδάσκει ότι έχουμε δικαίωμα νά τήν εκμεταλλευόμαστε ανηλεώς, δημιουργώντας έτσι τό πρώτο αντι-οικολογικό όν τού πλανήτη – τόν άνθρωπο. Αυτή δέ η κοσμοθεωρία ήτο καί είναι τελείως αντίθετη μέ τίς πρό Χριστού θρησκείες -- όπως τών Ελλήνων, τών Ινδιάνων Αμερικής, τών Ινδών καί άλλων πολλών – οι οποίες δίδασκαν τήν ιερότητα τής φύσεως, προστατεύοντας τοιουτοτρόπως τήν ανθρωπότητα από τήν αυτοκαταστροφή.

Τα τελευταία 40 χρόνια, οι θετικές επιστήμες αναπτύσσονται ακάθεκτες μέ θεαματική εκθετική αύξηση  χωρίς όμως νά έχουμε οικολογική παιδεία · καί ο δέ πληθυσμός τού πλανήτη έχει διπλασιαστεί χωρίς νά έχουμε φιλικές πρός τό περιβάλλον πηγές ενέργειας – όπως τήν Ηλιακή, τήν Αιολική καί άλλες – καί ούτε αρκετές γιά τήν βιωσιμότητα τών 6,2 δις. ανθρώπων.

Δηλαδή, σήμερα, εμείς οι Έλληνες καί όλη η ανθρωπότης περισσότερο από οιανδήποτε άλλη ιστορική περίοδο έχουμε ανάγκη τήν σοφία ορισμένων Αρχαίων Ελλήνων ώστε ως πρώτο βήμα νά λυτρωθούμε από τό σκότος τού «φωτός εξ’ Ανατολής» καί ως απόρροια νά σώσουμε τούς εαυτούς μας σώζοντας τόν πλανήτη μας.

►190Κ-Ν : Υποστηρίζουμε μόνο τίς βιοκαλλιέργειες. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι καί οι καταναλωτές τής χώρας μας αποκτούν οικολογική συνείδηση.

►193Κ-Ν : Οι βιομηχανίες μας δέν μολύνουν τό υπέδαφος, τά ποτάμια, τίς λίμνες, τίς θάλασσες μας. Τολμάμε νά εγγυηθούμε ότι μέσα σέ δύο δεκαετίες οι βιομηχανίες μας δέν θα μολύνουν ούτε τήν ατμόσφαιρα. 

►199Κ-Ν : Καταπολέμηση τού νέφους :

  )-Ηλεκτρονικό όχημα ( αυτοκίνητο, τρίκυκλο, τρόλεϊ ).

  )-Σωστή λειτουργία καί συντήρηση οχημάτων, καυστήρων, κ.τ.λ. Xρήση ηλεκτρονικών συσκευών

       που εξοικονομούν ενέργεια.

  )-Πράσινο (φυτά, μικρά δένδρα) στίς ταράτσες πολυκατοικιών, …

  )-Ευρεία χρήση : φυσικού αερίου ( γιά τήν θέρμανση κλειστών χώρων, καί ως καύσιμο γιά μηχανές εσωτερικής καύσης ), ηλιακών θερμοσιφώνων, καί κυττάρων συσσωρευτών ηλιακής ενέργειας.

►195Κ-Ν : Ανακύκλωση :

  )- Τοποθετούμε τά σκουπίδια μας ( γυάλινα, πλαστικά, χάρτινα, … είδη καί αποφάγια ) χώρια σέ καθορισμένα χρωματιστά χάρτινα/ πάνινα/ πλαστικά ανακυκλώσιμα σακιά.

Οι Γάλλοι έχουν προηγμένα εργοστάσια ανακύκλωσης σκουπιδιών à ζητάμε τήν επιστημονική υποστήριξη τους ώστε ν’ ανοίξουμε τά δικά μας.

 )- Όταν θέλουμε νά ξεφορτωθούμε τά παλιά μας έπιπλα ή τίς μεταλλικές μας συσκευές, τηλεφωνούμε στό δημαρχείο μας γιά νά μάς δώσει ημερομηνία κατά τήν οποία θα μπορέσει νά τά/τίς συλλέξει στέλνοντας τό ειδικό όχημα του à

   |à ανακύκλωση μετάλλων, καί ξύλου (ως υλικό οικοδομών, θέρμανσης, ...

   |à τέλος στό τριτοκοσμικό αποκρουστικό θέαμα τών γεμάτα μέ σκουπίδια ρεματιών καί ρεμάτων

        μας.

{ Σακούλες από άμυλο πατάτας à αντί νά τίς πετάμε, τίς βάζουμε στό χώμα καί γίνονται λίπασμα.

Οι οικολόγοι γνωρίζουν δεκάδες οικονομικά προϊόντα καί άλλες τόσες μεθόδους καί τεχνολογικά προϊόντα που μπορούν νά καλοπιάσουν τήν εξαγριωμένη Μητέρα Γή. }

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

►1Θ-Ν : Δέν απαιτείται η αναγνώριση οιασδήποτε θρησκείας1 από τό κράτος. Oί πιστοί/ οπαδοί της δύνανται νά ασκούν τά θρησκευτικά δικαιώματα καί υποχρεώσεις τους πρός αυτήν σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τών Ηνωμένων Εθνών2 περί ‘’ανθρωπίνων δικαιωμάτων : θρησκεία’’.

1[ θρησκεία : η περί υπάρξεως θεού/ θεών πίστις καί η πρός αυτόν/-ήν/-ούς/-ές λατρεία · τό σύνολο τών δοξασιών τών σχετικών πρός τήν εις θεούς ή θεόν/-ά πίστιν.

Η ΑΔΕ δέν αναγνωρίζει ως θρησκεία δόγματα που κηρύττουν καί υποστηρίζουν τήν μαγεία (βουντού, …), τήν αυτοκτονία, τήν μεταβίβαση τών περιουσιακών στοιχείων τών πιστών της στούς ηγέτες αυτής (Επιστημολογία – Scientology, …). ]

►3Θ-Ν : Όταν η ελληνική ορθόδοξος εκκλησία τής Ελλάδος εκτελεί φιλανθρωπικό έργο εκτός τών συνόρων τής χώρας μας, δέν λειτουργεί ως εκπρόσωπος τού κράτους μας, αλλά μόνο ως εκπρόσωπος τής ορθοδόξου εκκλησίας.

►5Θ-Ν : Ο κλήρος καί οι εκκλησιαστικές οργανώσεις έχουν τό δικαίωμα νά κηρύττουν μόνο τά τού θεού/-ών τους δόγματα.

Απαγορεύεται αυστηρώς στούς ιερείς μίας θρησκείας νά πράττουν αντίθετα μ’ αυτά τά οποία κηρύττει η θρησκεία τους.

►10Θ-Ν : Οι κληρικοί δέν έχουν ειδική μεταχείριση από τήν αστυνομία, τήν δικαιοσύνη, τίς δημόσιες υπηρεσίες, ...

Η υποκίνηση τών πιστών μίας θρησκείας κατά τής δημοκρατικώς εκλεγμένης κυβερνήσεως τής πολιτείας θεωρείται εσχάτη προδοσία.

Κληρικός ο οποίος εμποδίζει ή απειλεί τούς ελεγκτές τού Ελληνικού κράτους φυλακίζεται …

Κληρικός ο οποίος αποκαλεί Ρωμιούς τούς Έλληνες χάνει τά δικαιώματα του ως Έλλην πολίτης.

►20Θ-Ν : 1- Ουδεμία εκκλησία επιχορηγείται από τό Ελληνικό κράτος,

                  2- Ουδείς κληρικός μισθώνεται από τό Ελληνικό κράτος.

                  3- Ουδεμία εκκλησία ή θρησκευτική οργάνωση δύναται νά κληρονομήσει1 οιανδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία à Η φιλανθρωπία είναι υποχρέωση τής Ελληνικής Πολιτείας.

                  4- Το σύνολο ρευστού1 καί αντικειμένων1 αξίας – χρυσός, διαμάντια, … -- τό οποίο βρίσκεται υπό τήν κατοχή τής εκκλησίας … δέν υπερβαίνει τό αναγκαίο ποσό γιά τήν συντήρηση καί λειτουργία τού έργου τής εκκλησίας έως τούς 6 μήνες.

1[ Όλες οι δωρεές πρός τήν εκκλησία… είναι φορολογήσιμες καί δέν υπερβαίνουν σέ αξία τό 5% τού ετήσιου εισοδήματος ή κληροδοτήματος τού πιστού/ δωρητού. ]

►30Θ-Ν : Οι Αρχαίοι Ναοί καί Ιεροί χώροι μίας θρησκείας ανήκουν εις τούς ιθαγενείς οπαδούς αυτής. à  Οι δέ καταπατηθέντες2 επιστρέφονται στούς πιστούς τής θρησκείας γιά τήν οποίαν ιδρύθηκαν.

Αρχαία χειρόγραφα ευρισκόμενα σέ μοναστήρια καί εκκλησιαστικούς χώρους είναι ιδιοκτησία τού Ελληνικού λαού καί στήν διάθεση όλης τής ανθρωπότητος.

                

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                    

Κοίτα στήν ιστοσελίδα τής ΑΔΕ γιά :

(α)-περισσότερα θέματα όπως: Ιδεολογία τής ΑΔΕ, Εφημερίς τής ΑΔΕ, Γλωσσολογία, Αδέσποτα,

                                                  Αντι-Προπαγάνδα, …..

(β)-εις βάθος ανάπτυξη τών προγραμμάτων τής ΑΔΕ,

(γ)-ποία αξιόλογα βιβλία νά μελετήσεις, ποίες αξιόπιστες ιστοσελίδες νά συμβουλεύεσαι κ.τ.λ.

 

 

Ομοϊδεάτες, παραχαράχτες καί αντιγραφείς τής ΑΔΕ :

Μελέτησε τό συγκεκριμένο άρθρο.

 

 
Comments