Καταστατικό τής ΑΔΕ - Μέρος 1ο

  Kόμμα : ΑΔΕ,  Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων.  οίαι Έψιλον.

Καταστατικά τής ΑΔΕ :¨Α1, Α2 (1996), Β1, Β2 (1999), Γ1, Γ2 (2000, 2004), Γ3 (μέρος τού Ω1)

                                                          Ω1, Ω2 (1999-2008, σελ 482). Tό παρών καταστατικό είναι τό Γ3.

Μέλη : Ενεργοί Πολίτες.

Ημερομηνία Ιδρύσεως : 25η Αυγούστου, 2004.

Διευθύνσεις : http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

                                       : ηλε-διεύθυνση ( web-site ) : υπό κατασκευή.

                    : ηλε-ταχυδρομείο ( e-mail ): adeepsilon@yahoo.gr . 

Τηλέφωνα   : 27440-26458,    694-1569303                                                                                         

 

 

Επιστολή.

ΑΔΕ : Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων γιά τούς Έλληνες/-ίδες, γιά τήν ομογένεια ανά τόν κόσμο καί γιά τούς οιασδήποτε φυλής έχοντες υιοθετήσει τίς Ελληνικές αξίες, ώστε :

1--Ο λαός νά εκλέγει άμεσα τούς «Εκπροσώπους» του, καί αυτοί νά λογοδοτούν άμεσα στούς ψηφοφόρους τους. Ν’ αναβιώσει η Λαϊκή Κυριαρχία στό Δημοκρατικό καθεστώς τής Ισονομίας, Ισηγορίας καί Ισοπολιτείας όπου η πλειοψηφία δέν δύναται νά καταπιέζει τήν μειοψηφία. 

Ο «Ενεργός Πολίτης» νά έχει απόλυτο έλεγχο τής ζωής του καί ο λαός έχοντας αυτογνωσία τών δυνατοτήτων του νά επιτρέπει στούς Αρίστους καί ειδικούς νά παράγουν έργο γιά τό καλό όλων.

2--Νά γίνουν οι Έλληνες η πλειοψηφία καί οι Ρωμιοί είδος πρός εξαφάνιση.

3--Ν’ απαλλαχθούμε από: α)- τήν Βαλκανική μας μιζέρια ώστε ο Ελληνισμός ν’ αρχίσει νά παράγει πολιτισμό άξιον πρός μίμηση καί νά γίνουμε μέτοχοι στόν νέο οικουμενικό κόσμο, ο οποίος αγωνίζεται γιά τήν υιοθέτηση τών ανθρωπιστικών Ελληνικών αξιών (Δημοκρατία, Ειρήνη, Επιστήμη, Υγεία, Ευδαιμονία, … ), β)- τόν τυφλό εθνοκεντρισμό ώστε νά καλλιεργήσουμε τόν χώρο όπου θα μεταφυτεύσουμε τίς υγιείς αξίες καί γνώσεις άλλων εθνών καί φίλων τής φύσεως.

4--Η Θέμις ν’ αποδώσει δικαιοσύνη μέ τής Νέμεσης τήν παραδειγματική τιμωρία τών ληστών τού πλούτου μας, τών εντολοδοτών «Αρχόντων» μας, καί νά επιτευχθεί η επιστροφή τών κλεψιμαίων.

Σέ λιγότερο από ένα χρόνο, ο Έλληνας νά έχει σπάσει τά δεσμά τής οικονομικής δουλείας του.

Η «ψωροκώσταινα» νά γίνει μία από τίς πρώτες οικονομικές δυνάμεις τής Ευρώπης σέ λιγότερο από 7 έτη.

5--Το Υπουργείο Παιδείας, ελεύθερο από τούς «μάγους» τής Ανατολικο-Βυζαντινής Σχολής, ν’ αγκαλιάσει τά φιλομαθή παιδιά μας καί νά πραγματοποιήσει τό όραμα τού Καποδίστρια καί άλλων φίλων τού ελληνισμού καί οικουμενικού υγιούς ανθρωπίνου πνεύματος.

6--Νά σιωπήσουν τά ΜΜΕ τά οποία λειτουργούν ως όργανα τής «Νέας Τάξης Πραγμάτων» καί τών εγχώριων ανθελληνικών συμφερόντων …

7--Ο «ανθρώπινος πλούτος» τής ομογένειας (Πανεπιστημιακοί, Επιχειρηματίες, Ερευνητές, Συγγραφείς, Βιοπαλαιστές, …) νά έχουν άμεση συμμετοχή στήν διακυβέρνηση καί πορεία τής Ελλάδος καί τών Οργανισμών τού Απόδημου Ελληνισμού. Οι ομογενείς μας νά μπορούν νά εισάγουν στήν Ελλάδα τά θετικά στοιχεία πολιτισμού τής δεύτερης πατρίδος τους.

8--Οι «φίλοι» καί «σύμμαχοι» μας νά μήν μας φέρονται σάν τό παραμελημένο κατοικίδιο τους.

        ….

        ….

   Ποτέ δέν υπήρξε τό πολιτικο-οικονομικό κλίμα τής Ελλάδος μας – καί όχι μόνο – τόσο πρόσφορο γιά τήν εδραίωση τής Άμεσης Δημοκρατίας. Σάς παρακαλούμε θερμώς, μελετήστε τό εγχειρίδιο τής ΑΔΕ, στείλτε μας τά σχόλια καί προτάσεις σας, καί ελπίζουμε νά γίνεται ένας ενεργός πολίτης γιά τήν αναγέννηση τού Έλληνος ανθρώπου δημιουργώντας τήν «Βάση» σας ή όπως αλλιώς μπορείτε νά συνεισφέρεται.

                                                                           Μετά τιμής,

                                                                    Σ.Ε.Κουλουμπέρης,

                                                         ΑΔΕ : 27440-26458 // 694-1569303 

                                                                   adeepsilon@yahoo.gr 

 
 

 

 

Η γνώμη σας, οι συμβουλές σας, οι προτάσεις σας είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτες ! ! !

Καλή ανάγνωση, καλή σκέψη, καλή οργάνωση καί καλή αντίσταση.

            Οι τυχών μελλοντικές αλλαγές στό εγχειρίδιο τής ΑΔΕ, θα είναι μόνο αυτές οι οποίες θα αποσκοπούν στήν ορθότερη διατύπωση καί τήν πιό αποτελεσματική εφαρμογή τών προγραμμάτων τού κόμματος μας.

Η ορθότης τών κύριων άρθρων, αξιών καί προγραμμάτων τής ΑΔΕ τεκμηριώνεται σέ εργασίες ερεύνης επί θεμάτων πολιτικό-οικονομικής καί πολιτισμικής φύσεως καθ’ όλην  τήν ιστορική πορεία τής ανθρωπότητος.

Σ’ αυτές δέ τίς εργασίες γίνονται κατανοητές αρκετές αρχές (καί αξιώματα) τής ΑΔΕ, οι οποίες απλώς καταγράφονται στό εγχειρίδιο τής ΑΔΕ. Ελπίζουμε νά μάς ζητήσετε νά σάς τίς στείλουμε ώστε νά τίς μελετήσετε καί νά μάς εκφράσετε μία ολοκληρωμένη άποψη σας …

            Οι θέσεις καί τά άρθρα τής πολιτείας τών Ελλήνων τής ΑΔΕ μέσα σέ { ΑΔΕ :…} Π1,2, ... , αναπτύσσονται, αιτιολογούνται καί τεκμηριώνονται μέσα από συγκεκριμένες πηγές / εργασίες / άρθρα.    

            Μήν πέσετε στήν παγίδα τού μύθου ότι δέν μπορούμε νά νικήσουμε τήν σημερινή άρχουσα τάξη (εγχώρια ή ξένη) επειδή έχει βαθιές ρίζες στήν διακυβέρνηση τής χώρας μας καί διότι χρειάζεται μεγάλο κεφάλαιο γιά διαφήμιση καί τήν λειτουργία πολιτικών γραφείων.

Εάν ακολουθήστε τίς οδηγίες καί αφιερώστε μισή ώρα τήν εβδομάδα γιά τήν διάδοση τής ΑΔΕ, στίς επόμενες εκλογές θά είμαστε στήν Βουλή τουλάχιστον με τό 3%. Αυτό δέ υπεραρκεί διότι όταν πληροφορηθούν οι Ευρωπαίοι ότι οι Έλληνες αναστήθηκαν, θά θέλουν νά μάς μιμηθούν – είμαι σίγουρος δέ ότι τό πρώτο κράτος που θ’ ακολουθήσει – καί τό κόμμα του τής Άμεσης Δημοκρατίας θά αποκτήσει τήν πλειοψηφία στήν Βουλή του –  θά είναι η Γαλλία καί θ’ ακολουθήσει η Ελβετία καί Σουηδία.

 
 
 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ

ΠΥΡΑΜΙΣ

Ορολογία – Οργάνωση τής Πυραμίδος :

   Σέ πόλη / δήμο «Πχ» ή Περιοχή «Πχ» μέ 1.000 ψηφοφόρους("Ενεργούς Πολίτες" ) τής ΑΔΕ έχουμε :

Χίλιοι , Χχ, [ΧχΠχ] = 1.000 ψηφοφόροι τής ΑΔΕ, τής πόλεως «Πχ»  ή περιοχής «Πχ».

Π.χ. : Χ2 = η δεύτερη χιλιάδα τού δήμου Κυψέλη, Π25, à Χ2 Π25 

Βάση , Ββ  (β=1,2, … , 100) : αποτελείται από δέκα μέλη τής χιλιάδας Χχ τής πόλεως.... Πχ à ήτοι, η κάθε [ΒβΧχΠχ] αποτελεί μία συγκεκριμένη Βάση / ομάδα 10 ψηφοφόρων τής ΑΔΕ.

Χχ/10 (1.000/10 ) μας δίνει 100 Βάσεις à π.χ. : γιά τήν συγκεκριμένη χιλιάδα ( Χ3 ) τού δήμου Κυψέλης ( Π25 ) έχουμε : Β1Χ3Π25, Β2Χ3Π25,  ….. , Β100Χ3Π25. Οπότε, ο ψηφοφόρος τής ΑΔΕ μέ ταυτότητα Β50Χ3Π25 είναι μέλος τής πεντηκοστής βάσεως ( Β50 ) τής τρίτης χιλιάδας ( Χ3 ) τού δήμου Κυψέλης ( Π25 ).

Εκπρόσωπος, Εε (ε=1,2, …, 100) , [ΕεΧχΠχ] = ο εκλεγμένος εκπρόσωπος τής κάθε βάσης à  έχουμε 100 εκπροσώπους στήν κάθε χιλιάδα. Π.χ. : γιά Χχ4 καί Πχ25 à  Ε1Χ4Π25, Ε2Χ4Π25, … , Ε100Χ4Π25. Οπότε ο ψηφοφόρος μας μέ ταυτότητα Ε2Χ10Π25 είναι ο Εκπρόσωπος τής δεύτερης Βάσεως (Β2 ) τής δέκατης χιλιάδας (Χ10) τού δήμου ( Π25 ).                                                       

Μεσολαβητής, Μμ ( μ = 1, 2, 3, ... 10 ), [ΜμΧχΠχ] .

Ο κάθε συγκεκριμένος Εκπρόσωπος (ΕεΧχΠχ ) ανήκει σέ μία συγκεκριμένη δεκαμελή ομάδα, αποτελούμενη από τής συγκεκριμένης ΧχΠχ στήν οποία ανήκει. Η κάθε ομάδα εκλέγει έναν εκπρόσωπο της, τόν Μεσολαβητή της à οπότε έχουμε 10 Μεσολαβητές ανά 100 Εκπροσώπους ή ανά 1.000 Ενεργούς Πολίτες. Π.χ. : γιά Χχ4 καί Πχ25 à   ΜμΧ4Π25 = Μ1Χ4Π25, Μ2Χ4Π25, Μ3Χ4Π25, … , Μ10Χ4Π25. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος μας μέ ταυτότητα Μ3Χ4Π25 είναι ο Μεσολαβητής Μ3 τής τρίτης δεκαμελούς ομάδος τών Εκπροσώπων τής τέταρτης χιλιάδας Χ4 τού δήμου Κυψέλης Π25.

Άριστος , Α , [ΑΧχΠχ] = ο εκλεγμένος από τούς 10 Μεσολαβητές (τής συγκεκριμένης ΧχΠχ) ως εκπρόσωπος αυτών). Π.χ. : γιά Χχ4 καί Πχ25 à  ΑΧ4Π25 = η ταυτότητα τού Αρίστου Α τής τέταρτης χιλιάδας Χ4 τού δήμου Κυψέλης Π25.

Πρυτανεία , [ ΠΡ. ] = Το Σώμα αποτελούμενο απ’ όλους τούς Αρίστους τής Ελληνικής Επικράτειας.

 

Εκκλησία τού Δήμου , [ΕΔχ] = αποτελείται από 1.000 έως και 25.000 μέλη Βάσεων (Ενεργούς Πολίτες) τής ΑΔΕ μίας πόλεως «Πχ» ή περιοχής «Πχ», [ΕΔχΠχ] à

Σέ μία ΕΔχ μέ 25.000 ψηφοφόρους μας μπορούμε νά έχουμε :

25 σώματα Χιλίων ,[ΧχΠχ] = Χ1Πχ, Χ2Πχ, ……………………, Χ24Πχ, Χ25Πχ.

25 Αρίστους , [ΑΧχΠχ] = ΑΧ1Πχ, …., ΑΧ25Πχ. [ Σημείωσε : ΑΧ1Πχ = Α1Χ1Πχ, ΑΧ2Πχ = Α2Χ2Πχ, … ]

250 Μεσολαβητές, [ΜμΧχΠχ] = Μ1Χ1Πχ, Μ2Χ1Πχ, ….., Μ10Χ1Πχ, Μ1Χ2Πχ,………, Μ10Χ25Πχ.

2500 Εκπροσώπους, [ΕεΧχΠχ] = Ε1Χ1Πχ, ……, Ε100Χ1Πχ, Ε1Χ2Πχ, …….., Ε100Χ2Πχ,…., Ε1Χ25Πχ,…., Ε100Χ25Πχ. à  25.000 μέλη Βάσεων [ΒβΧχΠχ]. 

Περικλής [ ΠΕχ ] = Οι 25 Άριστοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 25.000 μέλη Βάσεων μίας συγκεκριμένης περιοχής / πόλεως / δήμου, εκλέγουν 3 εκπροσώπους τους – «Περικλήδες» -- τό όνομα τών οποίων αναγράφεται στά ψηφοδέλτια τής ΑΔΕ γιά τήν εκλογή αυτών στήν θέση τού 1ου Βουλευτή, τού 1ου Αναπληρωτή Βουλευτή καί τού 2ου Αναπληρωτή Βουλευτή.

Σέ μία Εκκλησία τού Δήμου «ΕΔχ» πόλεως / δήμου / περιοχής «Πχ» [ΕΔχΠχ] μέ 25.000 ψηφοφόρους τής ΑΔΕ, έχουμε τρείς ενεργούς Περικλήδες : Π1, Π2 καί Π3.

Π.χ. : γιά ΕΔχ = ΕΔ1 καί Πχ = Π25

 

Ολύμπια , [ ΟΛ. ] = Το Σώμα αποτελούμενο απ’ όλους τούς «Περικλήδες» τής Ελληνικής Επικράτειας.

--Ας υποθέσουμε ότι η ΑΔΕ είναι στό σημείο τής ιστορίας της όπου έχει φθάσει τά 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους της à

         5 εκ./25.000 = 200ες ΕΔχ.       |à 5.000ες Αρίστους μέλη τής Πρυτανείας.

                                                        |à    600ους Περικλήδες μέλη τής Ολύμπιας.

--Ο εκλεγμένος εκπρόσωπος οιασδήποτε βαθμίδας τής πυραμίδος, οιανδήποτε στιγμή, δύναται νά καθαιρεθεί από αυτούς που τόν εξέλεξαν καί μόνον από αυτούς (*κοίτα «Βουλευτής»).

--«Περικλής» ο οποίος έχει διαπράξει ποινικώς κολάσιμη πράξη : α)-διαγράφεται από τήν «Ολύμπια», β)- εάν τό όνομα του αναγράφεται στό ψηφοδέλτιο τής ΑΔΕ, διαγράφεται καί ειδοποιούνται οι ψηφοφόροι τής ΑΔΕ.

 

Οι Ιδρυτές τού κόμματος ΑΔΕ :

1--Ο ιδρυτής τής ΑΔΕ  καί οι δέκα πρώτοι οι οποίοι υπέγραψαν τήν «Διακήρυξη τής ΑΔΕ» ως συνιδρυτές της, ποτέ δέν θά τούς επιτραπεί νά καταλάβουν οιαδήποτε κυβερνητική θέση, ούτε διοικητική θέση σέ μία από τίς Κρατικές Οργανώσεις/ Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες.

2--Όταν η ΑΔΕ αποκτήσει τήν πλειοψηφία στήν Βουλή : τήν ανώτερη θέση στήν κλίμακα τής Πυραμίδας εις τήν οποίαν μπορούν νά υπηρετήσουν τήν ΑΔΕ είναι αυτή τού Αρίστου – καί αυτή κατόπιν τής εκλογής τους/του από τόν λαό, τήν Βάση…à

{ Η ΑΔΕ δέν είναι τό σωστό κόμμα γιά αρχομανείς, σφετεριστές ή μεγαλο-ιδεάτες Ρωμιούς. }

 

Σώμα Ιδρυτών τής ΑΔΕ, [ Σ.Ι.ΑΔΕ ] :

Αποτελείται από τά πρώτα 11α ιδρυτικά μέλη.

Σκοπός υπάρξεως του : η διαφύλαξη τών Άρθρων τής ΑΔΕ à Δικαίωμα ακύρωσης προτάσεως ή ψηφίσματος τών Αρίστων (τής Πρυτανείας) εφόσον αυτό ακυρώνει Άρθρο/-α τής ΑΔΕ.

Γιά τήν ακύρωση άρθρου τής ΑΔΕ : απαιτείται τουλάχιστον τό 80% τών Αρίστων τής ΑΔΕ.

Τό Σ.Ι.ΑΔΕ διαλύεται όταν η ΑΔΕ, έχοντας αποκτήσει τήν απαιτούμενη πλειοψηφία στήν Βουλή, ιδρύσει τά 5ε Σώματα τού Αρείου Πάγου.

Κατόπιν ιδρύσεως τών 5 Σωμάτων τού Αρείου Πάγου τά μέλη τού Σ.Ι.ΑΔΕ έχουν τά ακόλουθα δικαιώματα στήν ενεργό πολιτική, καί μόνον αυτά, εφόρου ζωής : (α)- τήν εκτύπωση μηνιαίου άρθρου

τους στήν κρατική εφημερίδα, (β)- τήν ανά εξάμηνο τηλεοπτική τους εμφάνιση στίς Κρατικές Τηλεοράσεις, (γ)- τήν εκφώνηση λόγου τους εις τίς πανελλήνιες συγκεντρώσεις τής Πρυτανείας.

ΒΑΣΙΣ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΥΡΑΜΙΣ

[ βλ. τό άρθρο τής ΑΔΕ : Ενεργητισμός ]

Χωρίς τόν ενεργό, ανιδιοτελή, ορθώς πληροφορημένο καί αποτελεσματικά οργανωμένο πολίτη, η άμεση δημοκρατία δέν είναι εφικτή.

Λειτουργία μελών Βάσεως

[ βλ. τό άρθρο τής ΑΔΕ : Αφύπνιση – Βάσις, Ιδεολογία – Βάσις ]

{ Όταν ο ανιδιοτελής, ικανότατος ερευνητής μάς προσφέρει τήν ζύμη γιά τό θρέψιμο μίας υγιούς, σωτήριας ιδέας τότε, γιά νά δικαιούμαστε τόν αυτοπροσδιορισμό μας «νοήμονα όντα», πρέπει από απλοί αναγνώστες ή ακροατές νά μεταμορφωνόμαστε σέ αποδημητικά πουλιά ιδεών. }

1--Ο οιοσδήποτε Ενεργός Πολίτης μπορεί νά είναι μέλος μίας Βάσεως εκτός πόλεως του ή περιοχής του.

2--Συγγενικά μέλη πρώτου βαθμού – γονείς, παιδιά τους, σύζυγοι – δέν επιτρέπεται νά είναι μέλη τής ιδίας βάσεως.

3--Οιαδήποτε Βάση ενθαρρύνεται νά συνεργάζεται μέ Βάσεις ανά τό πανελλήνιο.

4--Ο αποτελεσματικός Ενεργός Πολίτης είναι ο έχων ειλικρινείς προθέσεις καί ο αφοσιωμένος στούς στόχους του à ο ακούραστος που δέν βρίσκει δικαιολογίες γιά νά σταματήσει νά συνεισφέρει στήν οικογένεια του, στήν κοινωνία μας καί στό έργο τής ΑΔΕ.

Είναι ευγενικός καί δείχνει κατανόηση. Δέν αντιμετωπίζει τούς δημοσίους υπαλλήλους αρνητικά, ούτε τούς υπαλλήλους επιχείρησης σάν υπηρέτες μίας "Μεσαιωνικής Αυλής".

    Δυστυχώς σήμερα η "Επανάσταση" τού Έλληνος δέν εκδηλώνεται πέρα από Γκρίνια καί αλληλοκατηγορίες. |à Εμείς ποτέ δέν κάνουμε τό λάθος νά συμμετέχουμε σέ συζητήσεις οι οποίες δέν φέρνουν θετικά αποτελέσματα|à κατευθύνουμε τήν συζήτηση στά ωφέλη καί στήν αναγκαιότητα τών προγραμμάτων τής ΑΔΕ.

5--Ο αποτελεσματικός Ε.Π. είναι ο πλήρως καί ορθώς πληροφορημένος καί ευγενικός συμπολίτης μας, διότι έτσι δύναται νά επιχειρηματολογεί εποικοδομητικώς καί νά ξεσκεπάζει τήν προπαγάνδα. Πρέπει ν’ αντιμετωπίζει τά θύματα τής προπαγάνδας μέ τήν λογική καί μέ ανθρωπισμό διότι, καί πολύ σωστά, δέν προσβάλλουμε ούτε φυλακίζουμε τά θύματα μίας εγκληματικής πράξης … Πρός τούτο |à

  Α--Μελετά : (1)- τήν εφημερίδα τής ΑΔΕ, (2)- τίς εφημερίδες μικρών κομμάτων διότι γράφουν αρκετές αλήθειες, αλλά καί γιά νά διαπιστώσει ότι όταν υπάρχει κρίση ηθών στήν πολιτική, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος γιά τήν ανάδειξη μερικών ανδρών οι οποίοι οραματίζονται μία ακροδεξιά, θεοκρατική Ελλάς – πιστό αντίγραφο τού σκοταδιστικού, ανθελληνικού Βυζαντίου.

  Β--Επισκέπτεται1 τήν «Τράπεζα Πληροφοριών» τής Πρυτανείας όπου θα βρεί αξιόλογα βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες, τήν ιστοσελίδα τής ΑΔΕ, νομοσχέδια υπό συζήτηση, προγράμματα Υπουργείων καί Κρατικών Οργανισμών. 1(ή ζητά από τόν Μεσολαβητή του νά κάνει συγκεκριμένη έρευνα γιά τήν οποία η Βάση του δέν μπορεί νά βρεί πηγές πληροφόρησης).

6--Οι τρόποι μέ τούς οποίους μπορείς νά συνεισφέρεις στήν Τρ.Πλ.Πρυτανίας καί νά επηρεάσεις τήν τελική μορφή ενός προγράμματος/νομοσχεδίου : (α)- Η Βάση σου αποφάσισε νά κάνει έρευνα γιά τήν καλλίτερη δυνατή μετατροπή οχήματος από βενζινοκίνητο σέ ένα που κινείται καταναλώνοντας φυσικό αέριο |à εάν η Τρ.Πλ.Πρ. στερείται πηγές |à βάζεις ανακοίνωση προθέσεως έρευνας τής Βάσεως σου, επί τού συγκεκριμένου θέματος, στήν ιστοσελίδα καί εφημερίδα τής ΑΔΕ (διά μέσου τού Μεσολαβητού σας) |à συνεργάζεσαι μ’ άλλες ενδιαφερόμενες Βάσεις ανά τήν Ελλάδα |à αποστέλλετε τό πόνημα σας στόν Άριστο σας καί στόν μεσολαβητή σας οι οποίοι θα τό ταξινομήσουν στήν ιστοσελίδα καί εφημερίδα τής ΑΔΕ. (β)- Στέλνεις ενδιαφέροντα άρθρα, εκθέτεις τούς προπαγανδιστές κ.τλ.  

7--Χαρακτηριστικές δραστηριότητες ενός αληθινώς ενεργού μέλους μίας Βάσεως :

  Α--Κάθε μέλος μίας Βάσεως  εργάζεται γιά τήν δημιουργία άλλων Βάσεων.

  Β--Τουλάχιστον μία φορά τήν εβδομάδα η Βάση μου ταχυδρομεί επιστολή1 : (1)- στά κόμματα ή σέ συγκεκριμένο Υπουργό ή Βουλευτή, στήν οποία επιστολή (που μπορεί νά συνοδεύεται από σχετικά άρθρα) δηλώνουμε τήν υποστήριξη ή τήν δυσαρέσκεια μας γιά συγκεκριμένη του/τους ενέργεια,  … υπενθυμίζοντας του/τους πόσο εύθραυστα είναι τά πόδια τής καρέκλας τους καί τό πως θα λειτουργήσει η Νέμεσις τής ΑΔΕ, (2)- στά ΜΜΕ….

1[ Οι Εβραϊκές οργανώσεις Αμερικής (AJC, AIPAC, DFL) στέλνουν μήνυμα σέ ενεργούς Αμερικανο-Εβραίους – οι οποίοι δέν υπερβαίνουν τίς 60.000 μέ 70.000 χιλιάδες! -- νά στείλουν επιστολές στόν Αμερικάνο Γερουσιαστή, ή στό μέλος τού Κογκρέσου, ο οποίος τόλμησε νά εκφράσει - όχι νά πράξει - τήν ελάχιστη αμφισβήτηση γιά τό εάν τά συμφέροντα τών Εβραίων εις Αμερική καί Παλαιστίνη ταυτίζονται μέ αυτά τών Αμερικανών… ]

  Γ--Δύο-τρείς μήνες πρίν τίς εκλογές εργάζομαι γιά τό κόμμα κάθε Σάββατο-Κύριακο : μοιράζω φυλλάδια, επιχειρηματολογώ στήν καφετερία, …( κοίτα Ενεργός Πολίτης).

  Δ--Αγοράζω δύο εφημερίδες τής ΑΔΕ κάθε εβδομάδα γιά νά χαρίσω μία σέ γνωστό μου.

  Ε--Τα δώρα του είναι πάντα βιβλία.

  Ζ--Δέν παριστάνω τόν πατριώτη, αλλά φέρομαι ως Έλλην - άλλο η εκπαίδευση καί άλλο η παιδεία.

  Η--Πλησιάζω, βοηθώ καί γίνομαι αληθινός φίλος τών ηλικιωμένων. Τούς οδηγώ στό εκλογικό κέντρο τήν ημέρα εκλογών καί δέν τούς προδίδω ή εγκαταλείπω μετά.

{ Ο κάθε ενεργός συμπολίτης μας είναι ένας ενεργός ιδεολόγος. Ο δέ «ιδιώτης», απαθής, αμέτοχος… συμπολίτης μας είναι τό φαινομενικώς αδρανές δομικό υλικό τής κοινωνίας μας – φαινομενικώς δέ, διότι ουδείς δέν μπορεί νά μήν επιλέξει : μέ τό νά ρίχνεις λευκό επανεκλέγεις τό κατεστημένο κ.τ.λ. }

{ Ο γενναίος πεθαίνει μία φορά, ο δέ δειλός κάθε μέρα. Ο οιοσδήποτε γενναίος, ανθρωπιστής, ενεργός συμπολίτης μας μπορεί νά είναι αυτός ο οποίος θά χαράξει τήν σωτήρια σωστή πορεία τής αληθινούς αναγέννησης. Οι δέ Βάσεις τής ΑΔΕ τού παρέχουν τό μέσον : α) διά τού οποίου οι επαναστατικές ιδέες του καί τό έργο του θά φέρνουν καρπούς, καί β)- χάρη στό οποίο τό έργο του δέν θά θαφτεί από τούς «Μπράβους» τών ασπόνδυλων κορακιών που άμεσα ή έμμεσα κυβερνούν τήν χώρα μας. }     

 

Δημιουργία μίας Βάσεως

1--Μελετάς μέ απόλυτη σοβαρότητα τό εγχειρίδιο τής ΑΔΕ |à εάν συμφωνείς μέ τίς αρχές καί τούς στόχους τής ΑΔΕ καί μπορείς νά λειτουργείς ως Ενεργός Πολίτης |à βγάζεις αντίτυπα τού εγχειριδίου καί : (α)- καλείς γιά καφέ στό σπίτι σου ξεχωριστά κάθε φίλο σου καί κάθε γνωστό σου μέ τόν οποίο έχεις μία οικειότητα |à δίνοντας του ένα αντίτυπο τόν μυείς στήν  ΑΔΕ |à τόν ενθαρρύνεις νά μελετήσει πρώτα τό εγχειρίδιο |à καί σέ μία εβδομάδα τού ζητάς νά δηλώσει εάν επιθυμεί νά γίνει μέλος μίας Βάσεως. Εάν η απάντηση του είναι αρνητική |à σημειώνεις τίς αντιρρήσεις του καί τίς παραδίδεις στόν Εκπρόσωπο σου ή τίς αποστέλλεις στήν ‘’Τρ.Πλ. τής Πρυτανείας’’ πρός αξιολόγηση,

(β)- δίνεις ή ταχυδρομείς τό εγχειρίδιο ή τόν ΣΔ τής ΑΔΕ σέ συγγενείς σου, (γ)- μοιράζεις εγχειρίδια ή ΣΔ τής ΑΔΕ στό χώρο εργασίας σου, στήν καφετερία που συχνάζεις …

{ Η δέ ευκολία μέ τήν οποία δύναται νά δημιουργηθεί μία Βάση από έναν ένθερμο υποστηριχτή τής ΑΔΕ οφείλεται στό ότι ο Έλληνας: (α)- έχει στά κύτταρα του τήν πολιτική, μιάς καί εμείς τήν εφηύραμε καί τήν αναδείξαμε σέ κύριο φύλακα τού Ελληνικού Πολιτισμού μας, (β)- είναι αβυσσαλέως αηδιασμένος μέ τήν πλειοψηφία τών εντολοδόχων πολιτικών μας, καί (γ)- είναι έτοιμος νά δράσει εφόσον, οργανωμένα, θα έχει τόν έλεγχο τής μοίρας του καί θα μπορέσει νά σταματήσει τήν πολιτισμικο-οικονομική καταστροφή τής χώρας μας. }

{ Η ΑΔΕ πιστεύει ότι τό οργανωτικό της σύστημα "βάσις " μπορεί νά τούς φέρει όλους μαζί, ώστε νά λειτουργούν μέ τόν πιό αποτελεσματικότερο τρόπο στό πιό αυτοματο-διαχειριζόμενο καί αυτο-ελεγχόμενο δημοκρατικό μέσο που συνελήφθη ποτέ. Η κοιμωμένη δύναμή της μπορεί νά εξελιχθεί στό πιό αδιάλειπτο αυτόνομο κοσμόφιλο ρεύμα : ο άκαμπτος διώκτης τών αληθινών τρομοκρατών καί τής διαβολικής αυτοκρατορίας τους, έτσι ώστε η ανθρωπότης νά μπορέσει νά περάσει σέ ένα επίπεδο ανθρωπισμού που κανένας Έλληνας ή άλλος μεγάλος φιλόσοφος δέν είχε ή έχει ποτέ ονειρευτεί ως πραγματοποιήσιμο. } Π: 2

{ ΑΔΕ: Βάσεις+Ενεργητισμός+ΣυΔιΜεΤηΕπ à ξεσκεπάζουν τό κίνητρο, δηλ. τό χρήμα, ειδικών συμφερόντων, καθιστώντας τήν προπαγάνδα τους ατελέσφορη à κάθε πολίτης ο οποίος επενδύει 10-20€ τό μήνα μπορεί νά καθορίσει τήν πορεία τής κοινωνίας καί τής «πόλεως» του. } Π= 2.

{ ΑΔΕ: Βάσεις+ΣυΔιΜεΤηΕπ à κάθε πολίτης ο οποίος επενδύει 10-20€ τό μήνα μπορεί νά καθορίσει τήν πορεία τής κοινωνίας καί τής «πόλεως» του. } Π= 2

{ ΑΔΕ : η κάθε βάσις... , η Βουλή, οι υπουργοί, οι Δεξαμενές Σκέψης, τό Ανώτατο Δικαστήριο, είναι όλοι ενεργά μέλη τής  δημοκρατίας μας. } Π= 2

{ ΑΔΕ: συνεδριάσεις τής βάσεως καί αλληλεπίδραση της μέ άλλες βάσεις, ΔMME, Διαδίκτυο, Εκκλησία τού Δήμου,  συνελεύσεις εργαζομένων, κ.λπ. } Π= 2 

{ à ΑΔΕ : ενεργοί, ορθώς καί πλήρως πληροφορημένοι πολίτες, η βάσις, … είναι υπεύθυνοι γιά τήν επανεκπαίδευση τών συμπολιτών μας ώστε νά μπορέσουμε νά ιδρύσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία. } Π= 2

 

Η Νέα Δομή Εξουσίας :

     Θά μπορούσαμε νά ισχυριστούμε ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία τής πλειοψηφίας στηριζότανε στό αξίωμα ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάσιν αγαθός καί ότι η πλειοψηφία τών αποφάσεων του θά ήτο ορθές. Ήτοι, διέτρεχε τόν κίνδυνο, ο κάθε δημαγωγός ή ευφυής συμπολίτης τους, τά συμφέροντα ορισμένων ομάδων, οι φιλόσοφοι, κ.λ.ά. νά καθοδηγούσαν τήν μάζα στήν οδό που τούς συνέφερε, δημιουργώντας έτσι ένας είδος μίας κρυφής κοινοβουλευτικής δικτατορίας, ή πρός τήν αναρχία τής πλειοψηφίας. à

Η ΑΔΕ υποστηρίζει, συντηρεί καί αναπαράγει άρθρα καί αρχές τίς οποίες η πλειοψηφία δέν μπορεί νά αναιρέσει. Οι αρχές της δέ, δέν αποτελούν δόγματα – ήτοι, δέν είναι οι εξ’ ουρανού αλήθειες – αλλά αρχές που στηρίζονται στήν ανθρώπινη φύση, τήν επιστήμη καί τά «μαθήματα» τής ιστορίας.

Όταν η επιστήμη, αναλύοντας τήν ανθρώπινη ιστορία μέσα στό πολιτικό σύστημα τής άμεσης δημοκρατίας, τεκμηριώσει ότι οι ισχύουσες αρχές / αξίες επιτάσσεται νά τροποποιηθούν, ή ακόμη καί νά καταργηθούν, τότε τά κρατικά ΜΜΕ καί τά σώφρονα μέλη τής ΑΔΕ πληροφορούν, εκπαιδεύουν, μορφώνουν… τό λαό ώστε μέσα από τίς βάσεις του καί τίς εκκλησίες τού δήμου νά επικυρώσει αβίαστα τά νέα θεσπίσματα / προτάσεις τής Βουλής, τού Αρείου Πάγου καί άλλων εξουσιοδοτημένων κρατικών οργάνων. 

{ Οι καιροί έχουν ωριμάσει γιά νά φέρουμε μαζί όλες τίς οργανώσεις ειδικών συμφερόντων που μάχονται γιά συνετή, ανθρωπιστική, κοινωνικό-οικονομική δικαιοσύνη. à ΑΔΕ. } Π= 2

{ Καταρχήν, δέν υπάρχει  πάρα πολύ ή λίγη δημοκρατία, δηλ. ή οι άνθρωποι έχουν τόν έλεγχο, ή όχι. Καί φυσικά μπορεί νά υπάρξει μία δημοκρατία που νά χαρακτηρίζεται από τό χάος ή τήν αναρχία, τής οποίας όμως τήν ευκαιρία δημιουργίας η ΑΔΕ αποκλείει στηριζόμενη στά ίδια πολιτικό-οικονομικά μέτρα που αποβάλλουν τόν δεσποτισμό. Επιπλέον, εξ ορισμού, σέ μία δημοκρατία τό σύνολο τών πολιτών έχει άμεση συμμετοχή σέ όλα τά σημαντικά κοινωνικό-πολιτικά ζητήματά } Π=2 

{ Η άγουσα τής ΑΔΕ είναι υπερ-δυναμική, δηλ. τό κοινωνικο-οικονομικό σύστημά της μέσω τής παιδείας καί τών νόμων της καλλιεργεί ένα σύνολο πολιτών που διαχειρίζονται εξαρχής υπεύθυνα τίς προσωπικές υποθέσεις καί εταιρίες τους χωρίς τήν ανάγκη γιά κίνητρα καί ποινικές ρήτρες. } Π: 201.1

{ O στόχος τής ΑΔΕ είναι νά τεθούν οι πολίτες στήν θέση τού οδηγού γιά νά οδηγήσουν τόν κόσμο μας σέ μία βιώσιμη κατεύθυνση που αληθινά απεικονίζει τις σημερινές καί μακροπρόθεσμες ανάγκες ολόκληρου τού πλανήτη. Σέ μία τέτοια ΑΔ, τά ιδρύματα είναι υπόλογα στήν κοινωνία που τά δημιουργεί καί συντηρεί, καί η δέ δομή τής αληθινής υπευθυνότητας καί υποχρέωσης λογοδοσίας απαιτεί τήν δημιουργία μίας εταιρικής δομής που παράγει κέρδος καί που δέν υπάρχει αποκλειστικά γιά νά εξυπηρετεί τά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα τών ανώτερων υπαλλήλων καί μετόχων τής επιχείρησης, αλλά γιά νά εξυπηρετήσει κυρίως τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τών κοινοτήτων καί κρατών στίς/στά οποίες/-α λειτουργεί καί που εξισώνει τήν ευημερία της μέ αυτήν ολόκληρου τού πλανήτη. } Π: 201.1

{ Η ΑΔ είναι θέμα πολιτισμού καί όχι μεγέθους. Εάν δέ οι Αθηναίοι πολίτες είχαν υπάρξει αρκετά σοφοί ώστε νά μοιραστούν επί ίσων όρων τήν δημοκρατία τους μέ τούς άλλους Έλληνες, η ανθρωπότης δέν θα είχε δοκιμαστεί από τήν βαρβαρότητα τής Pax- Romana1, τού Μεσαίωνος1, κ.λπ. } Π=2 

1{ δηλ. οι υπ’ αριθμό 1 καί 2 πολέμιοι τής ΑΔ } Π=2 

{ Οπότε, μέ βάση αυτό τό σκεπτικό, οι Αθηναίοι μπορούσαν νά περπατήσουν από τούς αγρούς τους στήν Εκκλησία τού Δήμου κ.τ.λ., ενώ ένας Αμερικανός καί ένας Ευρωπαίος που παρακολουθεί 4-7 ώρες τηλεόραση ημερησίως, δεν μπορεί νά διαθέσει ολίγα λεπτά γιά νά στείλει ένα μήνυμα ή μία πρόταση μέ τό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νά μελετήσει μερικά σημαντικά ζητήματα, ή νά ψηφίσει ηλεκτρονικώς, … ; ! } Π=2 

{ «Έμμεση» είναι τό αντίθετο τής «άμεσης», οπότε ο μόνος τύπος διακυβέρνησης που κάπως πλησίασε τήν Αθηναϊκή ΑΔ υπήρξε αυτός στίς σφύζουσες πόλεις-κράτη τής Φλωρεντίας καί Βενετίας κατά τήν περίοδο τής Αναγέννησης, καί σέ μερικές πόλεις τής σημερινής Ελβετίας.

Επιπλέον, όταν ένα αντικείμενο ή μια ιδέα μετασχηματίζεται, αλλάζει σέ κάτι νέο απολύτως ξένο πρός τό πρωτότυπό του. Η αγνή ΑΔ εξελίσσεται μέ τίς βασικές αρχές της νά παραμένουν άθικτες. } Π=2 

{ Ο έξυπνος δημοκράτης είναι αυτός ο οποίος χαίρεται όταν η χώρα μας είναι πλούσια από άριστους επιστήμονες, καί γνωρίζοντας τά όρια τών ικανοτήτων του τούς αφήνει νά εξασκούν τήν ειδικότητα τους, υπενθυμίζοντας τους όμως ότι τό έργο τους θα αξιολογηθεί καί αυτοί θ’ ανταμειφθούν ή θ’ αντιμετωπιστούν αναλόγως. }

{ ΑΔΕ : οι "αφανείς" διαπραγματεύσεις διώκονται – τό «αποφασίζω καί διατάζω» θεωρείται προδοσία δεδομένου ότι οι πολιτικοί εκλέγονται γιά νά εκτελούν τήν βούληση τών ψηφοφόρων τους. } Π=2

{ ΑΔΕ: η κρατική πολιτική είναι βασισμένη πρώτα απ' όλα στήν ηθική -- τά χρήματά δέν είναι η προτεραιότητα σέ μία εκπολιτισμένη κοινωνία. } Π = 1

{ ΑΔΕ à  εκλογές, κυβέρνηση. Καί έτσι, δεδομένου ότι βασικά οι ενεργές βάσεις παράγουν τήν κρατική πολιτική, η αμερικανικού τύπου πολιτική πίεση προσωπικών συμφερόντων –  λόμπυ -- θεωρείται ύποπτη παράνομης δραστηριότητας, καί έτσι απαγορεύεται διά νόμου. } Π = 2

{ ΑΔΕ: Τό κυβερνητικό προσωπικό είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοί που δέν μπορούν νά επηρεάσουν τήν διαδικασία λήψης αποφάσεων, ή νά είναι εξαγορασμένο / νά δωροδοκείται από τά λόμπη ειδικών συμφερόντων, απλά επειδή, εάν οποιαδήποτε λόμπη λειτουργούν παρανόμως, δέν τούς επιτρέπετε η οιανδήποτε επαφή μέ οιονδήποτε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή κρατικό υπάλληλο } Π=2

 

 Εκκλησία τού Δήμου

[ Μελέτησε πρώτα : Ιδεολογία – Εκκλησία τού Δήμου ]

Αρχικά, ως χώρος τής Εκ· Δη· τού εκάστοτε δήμου δύναται νά χρησιμοποιηθεί δωρεάν : α)- κατά τήν διάρκεια μηνών μέ βροχόπτωση καί κρύο : τό τοπικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, ή τό δημοτικό θέατρο, ή ο τοπικός κινηματογράφος, β)- κατά τήν διάρκεια μηνών χωρίς βροχόπτωση καί κρύο : τό ανοιχτό γήπεδο, ή η πλατεία τού δήμου ικανή νά εξυπηρετήσει όλους τούς συμμετέχοντες.

Όταν τό κράτος έχει τακτοποιήσει τά οικονομικά του καί επενδύσει στίς αναγκαίες υποδομές της, θά οικοδομήσουμε Εκκλησίες τού Δήμου μέ βάση τήν αρχιτεκτονική τού αρχαίου ελληνικού θεάτρου μέ διάφανη οροφή.

►5•ΕκΔη-Ν : Υποχρεούνται νά παρευρίσκονται αυτοπροσώπως σέ όλες τίς συνεδριάσεις τής Εκ· Δη· τους : Οι Εκπρόσωποι καί οι Μεσολαβητές τών Βάσεων τού δήμου της, ο Δήμαρχος καί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τού δήμου της, ο Άριστος /-οι,  ο Περικλής/-ίδες της (όταν αυτή δικαιούται νά έχει) καί ο εκλεγμένος Εισαγγελεύς τής περιοχής της πρός τήρηση τών κανόνων λειτουργίας της καί τών νόμων τού κράτους.

►7•ΕκΔη-Ν : Γιά τήν έναρξη εργασιών τής οιανδήποτε Εκ· Δη· απαιτείται νά συμμετέχουν αυτοπροσώπως τό 81% τών μελών της τά οποία υποχρεούνται νά ψηφίσουν υπέρ ή κατά τών προγραμματισμένων γιά διαβούλευση θεμάτων της.

►10•ΕκΔη-Ν : Ο Πρόεδρος της είναι μέλος τού Σώματος τών Μεσολαβητών της. Εκλέγεται στήν αρχή τής συνεδρίασης της διά τής μεθόδου τής κληρώσεως. Ευθύνεται γιά τήν λειτουργία της σύμφωνα μέ τούς κανόνες της. Εποπτεύει τήν καταχώρηση / ανάρτηση τών αποφάσεων / ψηφισμάτων της στά καθορισμένα μέσα πληροφόρησης τών Ελλήνων.

►14•ΕκΔη-Ν : Λειτουργεί : υποχρεωτικά μία φορά τόν μήνα. Απαιτείται τό 65% τών θετικών ψήφων τών Μεσολαβητών της γιά νά συνεδριάζει υποχρεωτικά δύο φορές τόν μήνα. Σέ περίοδο έκτατης ανάγκης επιτρέπεται καί τρίτη συνεδρίαση της σύμφωνα μέ τό 65% τών θετικών ψήφων τών Μεσολαβητών της. Σέ περίοδο εθνική κρίσεως,   τό 65% τών θετικών ψήφων τών Μεσολαβητών της καθορίζει τήν εκτός προγράμματος επόμενη συνεδρίαση της, αμέσως μετά τήν ολοκλήρωση τών προγραμματισμένων εργασιών της.

►18•ΕκΔη-Ν : Η ημερομηνία καί ώρα λειτουργίας της καθορίζεται από τά μέλη της, καί δύναται ν’ αλλαχθεί μετά τήν πάροδο 30 ημερών από τήν ημέρα λήψεως τής σχετικής  αποφάσεως της.

►19•ΕκΔη-Ν :  Η ανώτερη διάρκεια τής συνεδρίαση της ορίζεται ως τό χρονικό διάστημα τών τεσσάρων εργάσιμων της ωρών, καί η κατώτερη καθορίζεται από τήν Πανελλαδική Εκ· Δή·.

Η επί τού βήματος της διάρκεια ομιλίας τού οιουδήποτε νόμιμου ομιλητή καθορίζεται ως η μέγιστη επιτρεπτή αυτή τών 12 λεπτών. Η πρός οιονδήποτε ομιλητή παροχή περαιτέρω χρόνου απαιτεί τήν έγκριση τουλάχιστον τού 51% τών παρευρισκομένων μελών της – η δέ ψηφοφορία επί αυτής γίνεται διά τής μεθόδου τής ανύψωσης τής χειρός.

►25•ΕκΔη-Ν : Ο έχων τό βήμα, γιά νά τεκμηριώσει τά λεγόμενα του, επιτρέπεται νά διαβάσει τόν λόγο του, νά χρησιμοποιεί τήν τηλεοθόνη τής Εκ· Δή· καί ό,τι άλλα μέσα επικοινωνίας τά οποία μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνίας / πληροφόρησης.

►28•ΕκΔη-Ν : Διά κληρώσεως, πέντε από τούς νομίμως παρευρισκομένους αποκτούν τό δικαίωμα νά ομιλήσει έκαστος επί ενός (τής προτιμήσεως του) εκ τών θεμάτων τής συγκεκριμένης συνέλευσης της – έστω καί μέ τήν φράση «Δέν γνωρίζω» -- ή επί οιουδήποτε θέματος που αυτός επιλέγει.  

►31•ΕκΔη-Ν : Οι συνελεύσεις διεξάγονται στό πλαίσιο καθιερωμένων κανόνων που επιβάλλουν τήν τάξη καί απαγορεύουν στούς ακροατές νά διακόπτουν τόν ομιλητή καί νά τού επιτίθενται προσωπικά. Ο οιονδήποτε Δικαιόπολης* αντιμετωπίζεται ως ιερόσυλος : ο παραβιάζων τούς ανωτέρω κανόνες αποβάλλεται από τήν Εκ· Δή· του : τήν 1η φορά γιά 1 έτος, τήν 2η φορά γιά 5 έτη, τήν 3η φορά γιά 10 έτη, τήν 4η φορά γιά 20 έτη, τήν 5η φορά γιά 40 έτη, ...

►35•ΕκΔη-Ν : Διέπεται από τήν αρχή τής απόλυτης ελευθερίας λόγου. Ο ομιλών φέρει τήν ευθύνη γιά τά λεγόμενα του σύμφωνα μέ τούς νόμους περί δυσφήμισης κ.λά.

►38•ΕκΔη-Ν : Ο /οι θιγόμενος από τά λεγόμενα ενός ομιλητή έχει δικαίωμα εκπροσώπησης του από ειδικό – οικονομολόγο, φιλόσοφο, ψυχίατρο, νομικό σύμβουλο, ... – στήν εν εξελίξει συνεδρίαση της ή στήν αμέσως επόμενη.

►41•ΕκΔη-Ν : Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται, σύμφωνα μέ τήν απόφαση τών μελών τής βάσεως του, : 1)- νά ψηφίσει υπέρ ή κατά μίας προτάσεως τής Εκκλησίας τού Δήμου του, 2)- νά παρουσιάσει στόν Μεσολαβητή του μία νέα πρόταση πρός συζήτηση καί ψήφιση από τήν Εκκλησία τού Δήμου του.

►42•ΕκΔη-Ν : Ο Μεσολαβητής τών Εκπροσώπων του ( ΕεΧχΠχ ) υποχρεούται : 1)- νά ψηφίσει υπέρ ή κατά μίας προτάσεως τής Εκκλησίας τού Δήμου του, 2)- νά αναρτήσει / γνωστοποιήσει τήν νέα πρόταση τών Εκπροσώπων του πρός συζήτηση καί ψήφιση από τήν Εκκλησία τού Δήμου του.

►43•ΕκΔη-Ν : Υποχρέωση καί δικαίωμα ψήφου επί τών προτάσεων κατά τήν διάρκεια τής συνεδρίασης της έχουν μόνο τά μέλη της μέ τόν βαθμό εξουσίας αυτού τού Εκπροσώπου καί ανώτερο αυτού.

►51•ΕκΔη-Ν : Σέ χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τήν λήξη μίας συνεδρίασης της,

ο Δήμαρχος καί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι υποχρεούνται νά γνωστοποιούν  τήν θέση τους επί όλων τών προτάσεων καί αποφάσεων τής Εκ· Δή· τους μέσω τών τοπικών κρατικών μέσων πληροφόρησης – τήν ιστοσελίδα τού δήμου τους καί τήν κρατική εφημερίδα τού Νομού τους.

►61•ΕκΔη-Ν : οι Μεσολαβητές τών Βάσεων της φέρουν τήν ευθύνη τής γνωστοποίησης τών νέων προτάσεων / θεμάτων πρός συζήτηση καί ψηφοφορία στήν επόμενη συνεδρίαση της. Οι νέες προτάσεις / θέματα γιά νά γίνουν δεκτά πρός κλήρωση πρέπει, τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες πρίν τήν καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης της, νά έχουν αναρτηθεί* στήν Κρατική Τράπεζα Πληροφόρησης, στήν ιστοσελίδα τού δήμου καί στόν χώρο τής Εκ· Δή·.

*Συστήνεται, καί θεωρείται ηθική στάσις, η πλήρης ανάπτυξη τής επιχειρηματολογίας τού αιτούντος επί τής προτάσεως / θέματος του, ώστε οι τυχών αντιφρονούντες νά δύνανται νά παρουσιάσουν μία εποικοδομητική τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία...

►63•ΕκΔη-Ν : Οι νέες προτάσεις / θέματα πρός συζήτηση καί ψηφοφορία κατατάσσονται, σύμφωνα μέ τό θέμα τους, στίς επόμενες κατηγορίες : Δημοτικά, Κυβερνητικά, Οικονομικά, Πολιτιστικά (αρχαιολογία, παιδεία, εκπαίδευση, ...) καί Διάφορα. Γιά τήν κάθε μία κατηγορία φυλάσσεται στό Δημαρχείο δύο προτασο-δόχοι (κουτιά) : ένας γιά τίς νέες προτάσεις καί ο δεύτερος γιά τά ονόματα αυτών που είναι αντίθετοι πρός αυτές.

Οι φάκελοι, μέ τά ονόματα τών δημιουργών τών νέων προτάσεων – γιά διαβούλευση στήν επόμενη συνεδρίαση της – καί τών διαφωνούντων αυτών, τοποθετούνται στούς ανά κατηγορία συγκεκριμένους σφραγισμένους προτασο-δόχους (κουτιά).

Η επιλογή τών προτάσεων γίνεται γιά κληρώσεως παρουσία όλων τών μελών της κατά τήν έναρξη τής συνεδρίασης της. Επιλέγεται μία πρόταση από τήν κάθε κατηγορία. Η αριθμητική σειρά τών προτασο-δόχων αποφασίζεται από τόν Πρόεδρο της. Όλοι οι μή κληρωθέντες φάκελοι παραμένουν στά κουτιά τους έως ότου κληρωθούν.

►71•ΕκΔη-Ν : Επιτρέπεται νά χρησιμοποιηθεί καί από ανηλίκους ηλικίας 15 έως καί 17 ετών ως χώρος συνεδρίασης τους γιά θέματα τού ενδιαφέροντος τους.

 

Πανελλαδική Εκκλησία τού Δήμου, ΠΕΔ :

Λειτουργεί ως ελεγκτική εξουσία επί παντός ζητήματος, καί ως δικαστική επί συγκεκριμένων ζητημάτων (βλ. Θέμις).

►5•ΠΕκΔη-Ν : Αποτελείται από 501 Περικλήδες (οι οποίοι δέν έχουν εκλεχθεί ως πρώτοι βουλευτές) καί η δέ θητεία τους διαρκεί 30 εργάσιμες ημέρες.

Πρόεδρος της είναι ένας εκ τών συμμετεχόντων Περικλήδων καί επιλέγεται διά κληρώσεως.

Η επιλογή τους γίνεται διά κληρώσεως καί έχουν δικαίωμα επανεκλογής τους ως μέλη τής ΠΕΔ, όταν όλοι οι υπόλοιποι Περικλήδες έχουν υπηρετήσει ως μέλη τής ΠΕΔ.

Υποχρεούται νά συνεδριάζει μία φορά τήν εβδομάδα.

►10•ΠΕκΔη-Ν : Σέ όλες τής συνεδριάσεις της υποχρεούνται νά συμμετέχουν αυτοπροσώπως, εκτός από τά μέλη αυτής, οι εκπρόσωποι : 1)- τών κομμάτων τής Βουλής, οι οποίοι είναι καί εν ενεργεία βουλευτές, 2)- τών Υπουργείων καί τών Σωμάτων (που έχουν δικαίωμα ψήφου στά κρατικά προγράμματα), καί 3)- τρείς νομικοί σύμβουλοι τού Αρείου Πάγου πρός τήρηση τών κανόνων λειτουργίας της καί τών νόμων τού κράτους.

►12•ΠΕκΔη-Ν : Όλα τά μέλη της έχουν δικαίωμα ψήφου επί παντός θέματος που διαβουλεύεται κατά τίς συνεδριάσεις της.

Κατά τ’ άλλα λειτουργεί σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί υποχρεώσεις τής Εκκλησίας τού Δήμου.

 

Εκκλησία Δήμου τής Ανθρωπότητος (τών ΣυνΑνθρώπων μας), ΕκΔηΑ.

Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωναν καί διεξήγαγαν Ολυμπιακούς Αγώνες γιά ξένους αθλητές. Η ΑΔΕ θά διεξάγει τούς Ολυμπιακούς Αγώνες τής πολιτικής τέχνης μέσω τής ΕκΔηΑ.

1- Συμμετέχουν : α1)- εκπρόσωποι τών εκκλησιών τών δήμων Ελλάδος, β2)- πολίτες εκπρόσωποι από όλα τά κράτη, ηλικίας άνω τού 21 ετών, ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογίας, θρησκείας ή μορφωτικού επιπέδου.

2- Συμμετέχουν διά μέσω κληρώσεως : αυτοπροσώπως, ή μέσω τών ΣυΔιΜεΤηΕπ.

3- Δικαιώματα τους : γ1)- παρουσίαση κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικής φύσεως πρόταση πρός ψήφιση, γ2)- σχόλια / κριτική επί ψηφισμάτων τών εκκλησιών δήμων Ελλάδος, καί ψήφισμα υπέρ ή κατά αυτών.

4- Σκοπός : ΣΚΕΨΟΥ... { βλ. : Ιδεολογία – Εκκλησία τού Δήμου }

[ Πιστεύουμε ότι σέ λίγο χρονικό διάστημα από τήν λειτουργία τής ΕκΔηΑ, αυτόβουλα (χωρίς κρατική υποστήριξη), οι πολίτες τού πλανήτη μας θά δημιουργήσουν, στόν ελλαδικό χώρο καί αλλού, πολιτικο-οικονομικώς ανεξάρτητες νέες / συμπληρωματικές Εκκλησίες τής Ανθρωπότητος – όπως, η Εκκλησία Δήμου Πολιτισμού / Βιοφιλίας / Γυναικών / Θρησκειών ... τής Ανθρωπότητος.

Εκκλησία Δήμου τών Νέων τής Ανθρωπότητος, ΕκΔηΝεΑ.

Απαρτίζεται από μέλη ηλικίας από 17 έως καί 21 ετών, καί λειτουργεί όπως η ΕκΔηΑ.

 

 Δεξαμενές Σκέψης

Μέλη τών «Δεξαμενών Σκέψης» : επιφανείς Έλληνες καί ξένοι πανεπιστημιακοί, μελετητές, ..., ακτιβιστές. Διορίζονται από τόν Ελληνικό λαό μέσω δημοψηφίσματος, τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν Βουλή καί τούς Πανεπιστημιακούς.

Εφευρετών, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕ

Διεθνής, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΔι

Συγκροτείται από επιφανείς Έλληνες καί ξένους πανεπιστημιακούς, μελετητές, φιλοσόφους, ιστορικούς, ακτιβιστές, κ.λπ. άλλους.

Στόχος της : η κατανόηση τών αιτιών τής προκατάληψης, καχυποψίας, φόβου καί μίσους μεταξύ συγκεκριμένων εθνών · κατάθεση προτάσεων γιά τήν συμφιλίωση τών εθνών. Ήτοι, θά λειτουργεί ως ένα από τά κύρια σώματα τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας που επικεντρώνεται στήν Προληπτική καί Θεραπευτική Διπλωματία.

Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕΘ

Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως Νέων – ΔεΣκΝΕΘ

Ο αριθμός αυτών εξαρτάται από τούς ενδιαφερόμενους νέους επιστήμονες. Συγκροτούνται από νέους επιστήμονες που τούς ενδιαφέρουν οι καινοτόμες ιδέες. Δέν συνεργάζονται μέ τήν ΔεΣκΕΘ

Ευθανασία, Δεξαμενή Σκέψεως - ΔεΣκΕυ

Συγκροτείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό καί ψυχιάτρους : αποφασίζει γιά τίς συνθήκες υπό τίς οποίες ένας ασθενής έχει δικαίωμα – κατόπιν αιτήσεως του – νά βάλει τέλος στά ιατρικής φύσεως βάσανα του.

Κρίσεως, Δεξαμενές Σκέψεως - ΔεΣκεΚρι

Οι εξειδικευμένες δεξαμενές σκέψεως σχεδιάζουν τά προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων προτού αυτές εκδηλωθούν – όπως η κήρυξη πολέμου, κερδοσκοπική επίθεση από ξένα κερδοσκοπικά κέντρα κ.τλ.,  όπου δέν προσφέρεται ο απαραίτητος χρόνος γιά διαβούλευση καί δημοψήφισμα. Επειδή ο λαός είναι αυτός ο οποίος θά πληγεί περισσότερο από οιανδήποτε μειοψηφία, τά κρατικά ΜΜΕ γιά τουλάχιστον έξι μήνες : τόν πληροφορούν πλήρως γιά τίς προτάσεις τών ανωτέρω δεξαμενών σκέψεων · αναμεταδίδει τίς αναλύσεις τών ειδικών · καί κατόπιν προγραμματίζει καί αναμεταδίδει τηλεοπτικό διάλογο μεταξύ εκπροσώπων τής Πανελλαδικής Εκκλησία τού Δήμου καί τών υπευθύνων τών προγραμμάτων. Κατόπιν, ο λαός τά εγκρίνει ή τά απορρίπτει στό προγραμματισμένο επόμενο ή έκτατο δημοψήφισμα.

Σέ περίοδο μίας συγκεκριμένης κρίσεως, η κυβέρνηση υποχρεούται νά εφαρμόσει τά προγράμματα αντιμετώπισης της, τά οποία έχουν σχεδιαστεί ήδη από τίς εξειδικευμένες Δεξαμενές Σκέψεις καί έχουν εγκριθεί από τόν λαό μέσω δημοψηφίσματος.

Χωροταξίας, Δεξαμενή Σκέψεως - ΔεΣκεΧω

Ομάδα ειδικών επιστημόνων (πολιτικοί μηχανικοί, γεωλόγοι, οικονομολόγοι, ...) σχεδιάζουν τίς χωροταξικές ζώνες τής ελληνικής γής (βιομηχανική, τουριστική, ... ζώνη).

Διεθνής Δεξαμενή Σκέψης Ιστορικής Έρευνας, ΔεΣκΙΕΔι

Συγκροτείται από επιφανείς ιστορικούς καί ερευνητές. Στόχος της είναι η αποκατάσταση τής ιστορικής αλήθειας, καί ως ένα απαραίτητο βοηθητικό Σώμα γιά τό έργο τής Διεθνής, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΔι (Επίσης βλ. : Καταστατικό τής ΑΔΕ : Εξωτερική Πολιτική.)

Δεξαμενή Σκέψης τού Υπ. Εξωτερικών, ΔεΣκΥΕ.

Ειδικοί / εξειδικευμένοι επιστήμονες μέλη τής ΔεΣκΥΕ :

  (α)- ερευνούν / μελετούν τίς οικονομικές δραστηριότητες μίας χώρας, τήν άμυνα της καί συμμάχους της, τήν τυχόν ανθελληνική προπαγάνδα της, καί αναζητούν τά μέσα/μεθόδους γιά τήν δημιουργία κλίματος συνεργασίας (οικονομία, άμυνα, … ) καί φιλίας( πολιτισμός, … ).

  { Οι ανδριάντες τού Λυκούργου καί Σόλωνος υψώνονται στήν είσοδο τού Ανώτατου Δικαστηρίου

Ρουμανίας. Μήπως καί αυτό είναι ένα από τά πολλά μηνύματα πρός αφύπνιση μας, καί ως πρός τί

είδους δώρα πρέπει νά προσφέρουμε στούς πρέσβεις ξένων χωρών; }

  (β)- συνεργάζονται μέ καί βοηθούν τόν Απόδημο Ελληνισμό γιά : (1)- τήν ίδρυση Ελληνικών Σχολείων καί βιβλιοπωλείων στό εξωτερικό γιά τήν διάδοση τής Ελληνικής γλώσσας καί τών αξιών τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, (2)- τήν προσέγγιση επιφανών προσωπικοτήτων, …

  (γ)- γιά τήν καταπολέμηση τής ανθελληνικής προπαγάνδας : (1)- δημιουργούν ιστοσελίδα μέ άρθρα/πηγές γιά τήν αποκατάσταση τής αλήθειας – στίς 5 κύριες γλώσσες : Αγγλικά, Κινέζικα, Ινδικά, Ισπανικά, Ρωσικά, (2)- δωρίζουν βιβλία … στούς πολιτικούς τού πλανήτη μας, μή-κυβερνητικές οργανώσεις καί σέ πανεπιστημιακούς τών πρώτων 300 πανεπιστημίων τού κόσμου.

Εξουσία

--Στήν κορυφή τής εξουσίας βρίσκεται ο Ενεργός Πολίτης.

--Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ο θετός Πατέρας καί η θετή Μητέρα τού λαού. Τα δέ παιδιά του τόν απορρίπτουν όταν τό θέλγητρο τής εξουσίας υπερισχύσει έναντι τού έρωτά του γιά τήν πολιτεία.

--Τα 5 Σώματα τού Αρείου Πάγου είναι οι σοφοί φύλακες τής δικαιοσύνης, μέ μητέρα τους τήν Θέτιδα καί πατέρα τόν Δημοσθένη. Οι δικαστές καί εισαγγελείς είναι οι πιό έμπιστοι υπερασπιστές τού αδικημένου.

--Οι Βουλευτές είναι η φωνή τού λαού.

--Τα μέλη Υπουργείων καί Κρατικών Οργανισμών συγκροτούν Σώματα ανιδιοτελών εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι παράγουν έργο μέ τό οποίο είναι αδύνατον νά ασχοληθεί ο ανειδίκευτος μέσος Έλληνας.

►10Κ-Ν : Όλοι οι πολιτικοί καί ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι λογοδοτούν στήν Πανελλαδική Εκκλησία τού Δήμου καί κατά τήν διάρκεια καί μετά τό πέρας τής θητείας τους · ο δέ Άρειος Πάγος έχει τό (αυθαίρετο)* δικαίωμα νά δικάσει οιονδήποτε από αυτούς σέ οιανδήποτε χρονική στιγμή γιά τυχών σοβαρές παραβιάσεις τών νόμων τής πολιτείας  ή σοβαρή αμέλεια εκπλήρωσης καθηκόντων τους.

►11Κ-Ν : Η εφορία ελέγχει λεπτομερώς τό «πόθεν έσχες» όλων τών πολιτικών καί τών διοικητικών στελεχών δημοσίων υπηρεσιών ένα μήνα πριν τήν ανάληψη καθηκόντων τους, ετησίως κατά τήν διάρκεια τής θητείας τους καί ένα έτος μετά τό τέλος αυτής.

Όταν ο οιοσδήποτε εξ αυτών κριθεί από τήν εφορία ένοχος φοροδιαφυγής, τότε γίνεται προσωρινή κατάσχεση τής κινητής καί ακίνητης περιουσίας του, καί τού επιβάλλεται απαγόρευση εξόδου του από τήν χώρα έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα διαφάνειας, καί κρίνει τό ειδικό δικαστήριο αναλόγως.

►15Κ-Ν : Απαγορεύεται η ίδρυση καί η λειτουργία κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων που θεωρητικώς ή εμπράκτως (όπως ο κομμουνισμός, η δικτατορία, η εξουσιαστική πλουτοκρατία, …) επιδιώκουν τήν κατάργηση τών δημοκρατικών εκλογών ή τήν διάλυση τής δημοκρατικής βουλής. Ήτοι, τά ιδρυτικά μέλη τών πολιτικών συστημάτων διακυβέρνησης, τά οποία διώκουν τά μέλη τής άμεσης δημοκρατίας, ή τού όποιου δημοκρατικού σοσιαλιστικού ή δημοκρατικού καπιταλιστικού καθεστώτος, εξοστρακίζονται, ή φυλακίζονται όταν έχουν προβεί σέ ενέργειες ανατροπής τού δημοκρατικού πολιτεύματος – πράξη που ισοδυναμεί μέ εθνική προδοσία.

  

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Σκοπός τών όρων απόκτησης τής Ελληνικής υπηκοότητας : ή δημιουργία μίας κατά συνείδηση συγκροτημένης κοινωνίας καί όχι ένεκα οικονομικής, παθολογικής κοσμοθεωρίας  κ.τλ. ανάγκης – όπως, π.χ., στίς Η.Π.Α όπου αποκτάς τήν «πράσινη κάρτα» ή τήν Αμερικανική υπηκοότητα όχι διότι ασπάζεσαι τά Αμερικάνικα ιδεώδη αλλά εφόσον :α) παντρεύτηκες ένα άτομο τό οποίο είναι νόμιμος/-η κάτοικος τής Αμερικής, ή β) κατέχεις γνώσεις τίς οποίες η χώρα έχει ανάγκη, ή γ) δέχεσαι νά εργάζεσαι υπό συνθήκες οι οποίες παραβιάζουν τά Ανθρώπινα Δικαιώματα, ή δ) έχεις καταθέσει σέ Αμερικάνικη τράπεζα τό ελάχιστο ποσό τού 1 εκ.$, κτλ.

1Κ-Ν : Ορισμός τού/ τής Έλληνος/-ίδος Πολίτου (ΕΠ) :

Ε.Π.4 = Άνθρωπος οιασδήποτε φυλής ο οποίος :

            Έχει Δίπλωμα Ελληνοποιήσεως, ΔΕΞΥ (Δίπλωμα Ελληνοποιήσεως Ξένων Υπηκόων)

            Έχει Απολυτήριο Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ηλικίες 18 - 48 ετών)

            Δέν έχει διαπράξει παρανομίες /εγκλήματα γιά τό σύνολο τών οποίων η Ελληνική δικαιοσύνη

             θά τόν καταδίκαζε σέ ποινή φυλάκισης άνω τούς 6 μήνες.                                                                      

            Δέν είναι μέλος μυστικής οργανώσεως (Μασονία, Επιστημολογίας, …), ή θρησκείας τής

             οποίας τό Ιερό… Βιβλίο βάλλει κατά τού Ελληνισμού.

Προτεραιότητα  έχουν :

Οι έχοντες τήν υψηλότερη βαθμολόγηση στίς εξετάσεις τού ΔΕΞΥ, μέ άριστα= 100% à 65 σημεία.

Οι οικονομικώς ανεξάρτητοι ………………………………………………………………   à 10    >>

                «                            γιά κάθε παιδί τους κάτω τών 10 ετών …………………. à   4    >>        

                «                                          «               μεταξύ ηλικίας 11—13 ετών ………  à   3    >>

                «                                          «                            «         14—16 ετών ………  à   2    >>

Οι ηλικίας 17—30 ετών ……………………………………………………………………    à 14    >>

                «                        μέ ειδικότητα, τέχνη, ………………………………………..    à   χ*  >>

Οι ηλικίας 31—42 ετών  ……………………………………………………………………   à 10    >>

                «                          μέ ειδικότητα γιά τήν οποία υπάρχει ζήτηση  ……………   à   Ζ*   >>

Οι έχοντες σύνταξη ή εισόδημα ικανό νά τούς συντηρεί ………………………………     à 14    >>       

Ε.Π.3 = Ο έχων γεννηθεί στήν Ελλάδα από νομίμους μετανάστες ή λαθρομετανάστες καί έχει : Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα Ελληνοποιήσεως, Απολυτήριο Ενόπλων Δυνάμεων καί καθαρό Ποινικό Μητρώο.

►390Κ-Ν : Τά παιδιά παρανόμων μεταναστών τά οποία έχουν απελαθεί μαζί μέ τούς γονείς τους καί τά οποία έχουν καθαρό μητρώο καί : (α)- έχουν φοιτήσει σέ ελληνικά σχολεία γιά τουλάχιστον 6 έτη, έχουν δικαίωμα επιστροφής τους στήν Ελλάδα γιά πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές, καί αποκτούν τήν ελληνική υπηκοότητα εφόσον εκπληρούν τίς απαιτούμενες προυποθέσεις (β)- έχουν ζήσει στήν Ελλάδα τουλάχιστον 12 έτη, καί είναι κάτω τής ηλικίας τών 20 ετών, έχουν δικαίωμα επιστροφής τους στήν Ελλάδα καί αποκτούν τήν ελληνική υπηκοότητα εφόσον υπηρετήσουν στόν ελληνικό στρατό.

Ε.Π.2 = Ο έχων γεννηθεί εις τό εξωτερικό από έναν ή δύο γονείς Ελληνικής καταγωγής καί ο έχων Ελληνική παιδεία à ήτοι, έχει φοιτήσει  σέ Ελληνικό Δημοτικό καί Γυμνάσιο τού εξωτερικού, ή έχει τελειώσει 6 τάξεις σέ Ελληνικά σχολεία τής Ελλάδος, ή έχει αποκτήσει τό "Δίπλωμα Ελληνοποιήσεως".

Ε.Π.1 = Ο έχων γεννηθεί καί ανατραφεί στήν Ελλάδα από έναν ή δύο Έλληνες (Ε.Π.4,3,2) γονείς.

Ε.Π.Ω.1 = Ο έχων γεννηθεί από δύο Ε.Π.1 γονείς καί :

                 Έχει ολοκληρώσει τήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια εκπαίδευση του στήν Ελλάδα.

                 Έχει εκπληρώσει τήν στρατιωτική του θητεία.

                 Έχει ζήσει τά 3/5α τής ζωής του στήν Ελλάδα.

                 Δέν έχει ποτέ φυλακισθεί1 πάνω από ένα έτος.

                 Δέν έχει ποτέ βρεθεί ένοχος1 γιά κατάχρηση οιουδήποτε χρηματικού ποσού, …

1[ Εκτός εάν πείσει τόν λαό ότι η καταδίκη του ήτο άδικη…]

Δικαιώματα τους : όλα αυτά γιά τά οποία έχει ιδρυθεί τό κόμμα τής ΑΔΕ.

Υποχρεώσεις τους : κοίτα à Εκλογές, Εφορία, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.τ.λ.

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ

{ Εάν η ελληνική γλώσσα στερείτο τόν μέλλοντα χρόνο («θά»), οι ηγέτες μας δέν θά είχανε ποτέ τους αρθρώσει λόγο , καί ασφαλώς ούτε θά μπορούσαν καί σήμερα. }

►20Κ-Ν : Επειδή σέ μία αληθινή δημοκρατική ‘’Πόλις’’ η πλειοψηφία δέν δύναται νά καταπιέζει τήν μειοψηφία, κατά τήν διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας όλων τών κομμάτων :

  Α--Απαγορεύεται : (1)- η τοιχοκόλληση καί η διανομή κομματικών διαφημιστικών εντύπων, (2)- η διαφήμιση κομματικών εξαγγελιών στά ΜΜΕ.

  Β--Επιβάλλεται ίση προβολή όλων τών υποψηφίων εις τά ΜΜΕ.

  Γ--To κράτος χρηματοδοτεί : (1)- τήν εκτύπωση βιβλίου ή εφημερίδας μέ τίς απόψεις, προγράμματα καί κοινωνικό-πολιτικά πιστεύω όλων τών υποψηφίων, (2)- τήν προβολή τους στό διαδίκτυο, καί (3)-τίς ομιλίες τους εις δημόσιο χώρο.

►25Κ-Ν : Δημοψήφισμα επί ζητημάτων προτεινομένων από τόν λαό ή τήν κυβέρνηση, τήν Βουλή, ή τά  «Σώματα» καί αναγνωρισμένα Ιδρύματα : (α)- κάθε 2 έτη, καί (β)- όποτε η Βουλή λάβει εντολή από τήν πλειοψηφία τών ενεργών μελών τών βάσεων.

►26Κ-Ν : Γιά τήν επιλογή καί έγκριση δημοσίων έργων (αναγκαιότης, είδος, κόστος, αρχιτεκτονική αυτών) καί δημοσίων έργων τέχνης γιά τά οποία επιβαρύνεται τό σύνολο τών Ελλήνων φορολογουμένων απαιτείται τουλάχιστον : α)- τό 61% τής μέσω δημοψηφίσματος θετικής ψήφου τού ελληνικού λαού καί αυτής τών ειδικών, ή β)- τό 75% τής μέσω δημοψηφίσματος θετικής ψήφου τού ελληνικού λαού καί τό 35% τής ψήφου τών ειδικών.

►30Κ-Ν : Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική :

Ο έχων δικαίωμα ψήφου Έλλην πολίτης ηλικίας έως 72 ετών ο οποίος δέν έχει εκπληρώσει τίς εκλογικές του υποχρεώσεις στίς τελευταίες εκλογές στερείται γιά 4 έτη τά ακόλουθα δικαιώματα του :

   (α)- αίτηση γιά "Ελληνική Γή",

   (β)- δωρεάν, λόγω χαμηλού εισοδήματος του, εκπροσώπηση του από δικηγόρο τού κράτους,

   (γ)- δάνειο μέ χαμηλό επιτόκιο,

   (δ)- θέση στήν "Πυραμίδα" μή ανωτέρα τής Βάσεως.

Εάν δέν ψηφίσει καί στίς επόμενες εκλογές, στερείται τήν Ελληνική υπηκοότητα του.

►31Κ-Ν :

1--Επιλογή μεθόδου ψηφοφορίας :

  (Α)- μέ τήν ισχύουσα έως σήμερα μυστική ψηφοφορία.

  (Β)- διά μέσου τού εκτυπωθέντος φύλλου ΗΚΕΒ εις τό οποίο γράφει τά ονόματα τών υποψηφίων τά οποία υποστηρίζει |à (1)- δέν ακυρώνονται δελτία, (2)- ο ψηφοφόρος μπορεί νά ελέγξει διά μέσου τού διαδικτύου εάν η επιλογή υποψηφίων του κατοχυρώθηκε ορθώς, (3)- μπορεί νά ψηφίσει σέ οιαδήποτε εκλογικό κέντρο.

2--Στήν περίπτωση που ο ψηφοφόρος αδυνατεί νά προσέλθει σέ οιονδήποτε εκλογικό κέντρο λόγω ασθένειας του καί ο ιατρός του πιστοποιήσει ότι :

  (α)- ο ασθενής δέν υποφέρει από παραισθήσεις ή αφόρητους πόνους, τότε à ειδικό Σώμα πηγαίνει στόν ασθενή καί παίρνει τήν ψήφο του μέσω ενός εκ τών προαναφερθέντων δυνατών μεθόδων,

  (β)- ο ασθενής υποφέρει από παραισθήσεις ή αφόρητους πόνους τότε à 2 ιατροί καί ένας μάρτυρας, άγνωστος τού ασθενούς, πιστοποιούν τήν κατάσταση του.

3--Ο ευρισκόμενος στό εξωτερικό Έλληνας ψηφοφόρος ψηφίζει :

  (α)- στό εκεί Ελληνικό Προξενείο, παραδίδοντας μέ τήν ψήφο του τό εκλογικό του βιβλιάριο τό οποίο τού επιστρέφεται μετά τήν καταμέτρηση όλων τών ψήφων.

  (β)- διά μέσω τού διαδικτύου, εφόσον προηγουμένως έχει ταχυδρομήσει στόν Άρειο Πάγο τό εκλογικό του βιβλιάριο αρκετές ημέρες πρίν τήν ημέρα τών εκλογών ώστε νά φτάσει πρίν τήν καθορισμένη ημερομηνία.

►35Κ-Ν : Κόμμα τό οποίο δέν επιτρέπει στούς ψηφοφόρους του νά επιλέγουν τά πολιτικά πρόσωπα τών οποίων τό όνομα θά περιέχεται στό ψηφοδέλτιο τού κόμματος τους ως υποψήφιοι γιά τήν εκλογή τους γιά το πολιτικό αξίωμα τού βουλευτή, τού νομάρχη ή τού δημάρχου α)- απαγορεύεται νά εμπεριέχουν τόν όρο δημοκρατία εις τήν ονομασία τού κόμματος τους, β)- υποχρεούται νά καταχωρεί στήν ΚΤΚ : 1)- πλήρες βιογραφικό καί πόθεν έσχες εκάστου υποψηφίου του, 2)- πλήρες πολιτικό πρόγραμμα καί πιστεύω εκάστου υποψηφίου.

►35Κ-Ν : Κάθε 4 έτη, στίς 15 Δεκεμβρίου, ο λαός εκλέγει : τόν Πρόεδρο καί Αντιπρόεδρο Δημοκρατίας, τούς 100 Βουλευτές καί 100 Αντι-βουλευτές, τούς Νομάρχες καί Δημάρχους, τούς Αντινομάρχες καί Αντιδημάρχους, τό 1/3ον τών μελών τού Αρείου Πάγου, έναν εισαγγελέα γιά κάθε Αστυνομικό Τμήμα τό οποίο υπηρετεί άνω τούς 10 χιλ. κατοίκους.

►36Κ-Ν : Ο υποψήφιος (ενός κόμματος ή ένας ανεξάρτητος) ο οποίος λαμβάνει τό 1% τών ψήφων ανά τήν επικράτεια έχει 1-μία από τίς 100 έδρες τής Βουλής.

 

Εκλογικό Βιβλιάριο.

►40Κ-Ν :

1--Το Ελληνικό κράτος προμηθεύει μέ εκλογικό βιβλιάριο τόν Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει συμπληρώσει τό 21ο έτος ηλικίας του καί : έχει σώας τάς φρένας, έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις του πρός τήν δικαιοσύνη, καί έχει εκπληρώσει τίς στρατιωτικές του υποχρεώσεις

(κοίτα : Άμυνα-Φοιτητές) ή υπηρετεί στόν στρατό ως μόνιμος.

2--Ηλεκτρονική κάρτα Εκλογικού Βιβλιαρίου, [ΗΚΕΒ] :

Μέ τήν παρουσίαση τής ταυτότητας/διαβατηρίου καί τής κάρτας ΗΚΕΒ τού ψηφοφόρου, τό εκλογικό κέντρο καί ο κεντρικός υπολογιστής τού Αρείου Πάγου βεβαιώνεται ότι ο κάθε Έλλην πολίτης ψηφίζει μόνο μία φορά καί ότι όσοι ψηφίζουν είναι όντως Έλληνες πολίτες.

Χάρις στίς κωδικοποιημένες ΗΚΕΒ, στό εκλογικό κέντρο τυπώνεται φύλλο εις τό οποίο αναγράφεται ο αριθμός τού εκλογικού βιβλιαρίου τού ψηφοφόρου καί ο μυστικός1 κωδικός του γιά τό διαδίκτυο (κοίτα 3β2 ). 1(μόνο ο ψηφοφόρος επιτρέπεται νά είναι παρών κατά τήν διάρκεια τής εκτύπωσης του…)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καί ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

►50Κ-Ν :

Είναι Ε.Π.Ω.1.

Ηλικία :38 - 68 ετών.

Έχει ζήσει τά 3/5 τής ζωής του στήν Ελλάδα.

Εκλέγεται από τόν λαό.

Καθαιρείται όταν τόν καταψηφίσει τό 75% :τής Βουλής, τού Αρείου Πάγου καί τών εν ενεργεία Ανωτάτων Στρατιωτικών.

Πρόεδρος Δημοκρατίας :

►51Κ-Ν :

1--Δικαιούται Βουλευτική θέση μετά τήν λήξη τής Προεδρίας του εφόσον έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τήν Πρυτανεία τουλάχιστον στά 3 από τά 4 έτη τής Προεδρίας του.

2--Έχει δικαίωμα επανεκλογής του ως Πρ. Δημ. μετά τό πέρας μίας τετραετίας αφότου λήξει η Προεδρία του.

►52Κ-Ν : Η εκτελεστική εξουσία του :

1--Προεδρεύει στήν Βουλή τών Ελλήνων, συντονίζοντας τίς εργασίες καί υποχρεώσεις αυτής σύμφωνα μέ τόν νόμο περί Προτεραιοτήτων τής Βουλής.

2--Διορίζει τόν αρχηγό τών Μυστικών Υπηρεσιών Ελλάδος (ΜΥΕ) καί είναι ανώτερος αυτού.

3--Προτείνει πρός ψήφιση στήν Βουλή τά άτομα τής επιλογής του γιά νά υπηρετήσουν ως Υπουργοί, αιτιολογώντας μέ στοιχεία τήν επιλογή του.

Η Βουλή διορίζει τόν υποψήφιο … ο οποίος έχει λάβει άνω τού 65% ψήφο εμπιστοσύνης από τά μέλη αυτής. Όταν η Βουλή απορρίπτει καί τά 3 προτεινόμενα πρόσωπα γιά τήν θέση Υπουργού σέ συγκεκριμένο Υπουργείο, τότε η Βουλή υποχρεούται νά επιλέξει έναν από τούς τρείς τούς οποίους έχει απορρίψει.

4--Δίνατε νά : (α)- δώσει εντολή νά ελέγξει ο Άρειος Πάγος τήν νόμιμο κατοχή περιουσιακών στοιχείων οιουδήποτε πολίτου, πολιτικού, φιλανθρωπικού ή εκκλησιαστικού οργανισμού καί οιασδήποτε εταιρείας, εφόσον παρουσιάσει στοιχεία στήν Βουλή τά οποία αιτιολογούν σύμφωνα μέ τόν νόμο τήν ανωτέρω εντολή του. (β)- καθαιρέσει τόν αρχηγό τών ενόπλων δυνάμεων, τού στρατού, τής αεροπορίας καί τόν ναύαρχο. Γι’ αυτήν του τήν πράξη, οφείλει νά παραδώσει στό ‘’Σώμα τών Εκπροσώπων τής Βουλής’’ έναν απόρρητο, σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει έγγραφα καί ότι άλλα στοιχεία τά οποία δικαιολογούν τήν ανωτέρω απόφαση του, καί τού οποίου φακέλου τό περιεχόμενο γνωστοποιείται μέ τό τέλος τής Προεδρικής του εξουσίας.

   Επίσης κοίτα à Υπ. Εξωτερικών,

5--Επιλέγει τούς 9 Συμβούλους του –.

     Τό ‘’Σώμα τών 9Σ τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, ΣΕΣυΠ’’ αποτελεί μία ομάδα επιστημόνων μέ τήν ακόλουθη επιστημονική κατάρτιση : 1ας Οικονομολόγος, 1ας Ιστορικός, 1ας Πολιτικός επιστήμων, 1ας  Διπλωμάτης, 1ας Νομικός Σύμβουλος, 1ας Ψυχίατρος, 1ας Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος,

1ας Βιολόγος,1ας Φιλόσοφος.

     Ο Πρ. Δημ. μπορεί ν’ αντικαταστήσει οιονδήποτε από τούς συμβούλους του μετά ολοκλήρωσης ενός έτους συνεισφοράς του.

     Οι 9Σ, ή μέρος αυτών, παρακολουθούν τίς συνεδριάσεις τής Βουλής καί τών επιτροπών αυτής, καί όταν 5, ή μεγαλύτερος αριθμός αυτών, αποφανθούν ότι  ή Βουλή έχει αγνοήσει τήν θέληση τού λαού ή ένα νόμου τού συντάγματος, τότε αναλαμβάνει ο Άρειος Πάγος νά ελέγξει τήν νομιμότητα τών προαναφερθέντων, καί νά αποφανθεί σέ χρονικό διάστημα λιγότερο αυτού τών 40 ημερών.

Πρίν ο Άρειος Πάγος ανακοινώσει τήν γνωμάτευση του καί τήν αιτιολόγηση αυτής, εκπρόσωπος τού 9Σ καί εκπρόσωπος τών Βουλευτών (οι οποίοι ψήφισαν υπέρ τού νέου νόμου, ή …) αιτιολογούν τήν θέση τους στόν Ελληνικό λαό διά τών Μ.Μ.Ε.

Κατόπιν ανακοινώσεως τής κρίσης τού Αρείου Πάγου, οι Άριστοι ψηφίζουν. Εάν η ψήφος τους συμφωνεί μέ τήν τού Αρείου Πάγου τότε επικρατεί η γνωμάτευσης τού Αρείου Πάγου à ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΡΙΣΤΑ !!! – δηλαδή ότι ο απλός πολίτης διαθέτει αρκετή φαιά ουσία ώστε νά μπορεί αμφισβητήσει νέα θεσπίσματα καί νά ελέγξει τό ήθος καί τό έθος τών "Πατέρων τού Κράτους μας".

Εάν η ψήφος τών Αρίστων δέν συμφωνεί μέ τήν τού Αρείου Πάγου, τότε η υπόθεση επανεξετάζεται μετά τό πέρας ενός έτους.

 

Αντιπρόεδρος Δημοκρατίας :

►55Κ-Ν :

Αντικαθιστά τόν Πρ.  Δημοκρατίας ως Πρόεδρος τής Βουλής.

Αναλαμβάνει τά καθήκοντα Προέδρου Δημοκρατίας όταν ο Πρ. Δημοκρατίας αδυνατεί νά εκτελέσει τά καθήκοντα του λόγω υγείας.

Ανακηρύσσεται Πρ. Δημοκρατίας όταν ο Πρ. Δημοκρατίας έχει αποβιώσει ή έχει καθαιρεθεί.

Έχει δικαίωμα νά θέσει υποψηφιότητα γιά τήν θέση τού Πρ. Δημοκρατίας μετά τήν λήξη θητείας του.

 

ΒΟΥΛΗ

►70Κ-Ν : Νομοσχέδια : Δικαίωμα συντάξεως  προτάσεως/νομοσχεδίου πρός ψήφιση στήν Βουλή – εκτός τών Βουλευτών – έχουν : ο Πρ. Δημοκρατίας, οι Υπουργοί, ο Άρειος Πάγος, όλοι οι Κρατικοί Οργανισμοί/Ιδρύματα, οι εν ενεργεία ανώτεροι Στρατηγοί, καί οι Βάσεις διά μέσου : Εκπροσώπων à Μεσολαβητών à Αρίστων à Πρυτανείας à Ολυμπίων.

►71Κ-Ν : Απαγορεύεται η μυστική ψηφοφορία στήν Βουλή.

►78Κ-Ν : Πόλεμος : Γιά νά αποστείλει η χώρα μας στρατιωτικό προσωπικό ή νά κηρύξει πόλεμο κατά μίας άλλης χώρας η οποία δέν απειλεί τά κυριαρχικά μας δικαιώματα, απαιτείται η θετική ψήφος τού Πρ. Δημοκρατίας, τού 51% τής Βουλής, τού 80% τών Αρχηγών τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Στρατηγών.

Τά μέλη ‘’Δεξαμενών Σκέψεις’’, κρατικών οργανισμών, …, καί οι στρατιωτικοί οι οποίοι συμβούλεψαν τήν Βουλή καί τόν Πρ. Δημοκρατίας νά εγκρίνουν τίς προαναφερθέντες στρατιωτικές επιχειρήσεις à υποχρεούνται, όπως καί οι Βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν υπέρ, νά συμμετάσχουν στίς πολεμικές συρράξεις.

►79Κ-Ν : Μόνο η Βουλή μπορεί νά ζητήσει από τό Ανώτατο Δικαστήριο νά δικάσει γιά προδοσία έναν στρατηγό ή αρχηγό μίας εκ τών ενόπλων δυνάμεων τής χώρας μας.

Όλοι οι άλλοι κρατικοί / στρατιωτικοί αξιωματούχοι καί απλοί πολίτες είναι υποχρεωμένοι νά παραδώσουν στήν Βουλή τά αποδεικτικά στοιχεία τά οποία βρίσκονται στήν κατοχή τους τά οποία δικαιολογούν τήν ποινική δίωξη τού συγκεκριμένου υψηλόβαθμου στρατιωτικού.

Νομικοί Σύμβουλοι τής Βουλής, ΝοΣυΒ : Συμβουλεύουν τά μέλη τής Βουλής καί τήν ΕιΒ επί θεμάτων νομικής φύσεως. Ορίζονται από τόν δικηγορικό σύλλογο καί τόν Πρύτανη τής Νομικής Σχολής.

Εισαγγελία τής Βουλής, Ει.Β : Τά μέλη της εκλέγονται αναλογικά* διά κλήρου από τούς εν ενεργεία βουλευτές. Η θητεία αυτών διαρκεί 40 εργάσιμες ημέρες. (* : μέ βάσει τό % βουλευτών ανά κόμμα).

Όταν η εισαγγελία τού Α.Π. ερευνά μία υπόθεση εθνικής σημασίας, η Ει.Β ενημερώνεται καθημερινώς γιά τήν πρόοδο τής έρευνας του μέσω εγγράφων καί ηχητικο-οπτικού υλικού. Η Ει.Β έχει τήν εξουσία ν’ αποφασίσει εάν καί πότε : α)- θ’ απαγορευτεί η έξοδος από τήν χώρα σ’ εμπλεκόμενα πολιτικά ή μή πρόσωπα, β)-  αυτά τά πρόσωπα θά πρέπει νά θεωρηθούν προφυλακιστέα, γ)- θά πρέπει νά δεσμευτούν τά περιουσιακά τους στοιχεία καθ’ όλη τήν διάρκεια τής έρευνας / δίκης.

«Υπόθεση Εθνικής Σημασίας, ΥΕΣ» ζήτημα : ορίζεται από τούς Περικλήδες, εκτός από τήν ανεξάρτητη δράση τής δικαιοσύνης. Αυτοί ζητούν από τήν Ει.Β καί τόν Α.Π. νά διεξάγει έρευνα γιά τήν υποτιθέμενη ΥΕΣ.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

►90Κ-Ν :

Ηλικίας άνω τών 28 ετών.

Έχει ζήσει στήν Ελλάδα τά 2/3 τής ζωής του.

Έλλην πολίτης : ΕΠ1 ή ΕΠΩ1.

►91Κ-Ν : Το κράτος τού παρέχει : (α)- στέγη – ιδιοκτησία τού κράτους, (β)- βιβλιοθήκη – κοινή γιά όλους τούς βουλευτές, (γ)- τροφή, (δ)- βουλευτικό γραφείο – ιδιοκτησία τού κράτους, (ε)- χρηματικό ποσό τό οποίο καλύπτει τά έξοδα διαβίωσης του καί τά έξοδα τού Βουλευτικού του έργου, (ζ)- κάθε 4 χρόνια καινούργιο αμάξι μέ κόστος αγοράς κάτω τών 25 χιλιάδων €.

►92Κ-Ν : Απαγορεύεται η οιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση του κατά τήν διάρκεια τής θητείας του.

►93Κ-Ν : Η αρχή τής υπεγγυότητας : Δεν υπογράφει, ψηφίζει ή καταψηφίζει νομοσχέδιο τό οποίο δέν έχει μελετήσει καί πλήρως κατανοήσει, ή τό οποίο δέν συμφωνεί μέ τό προεκλογικό πολιτικό του πρόγραμμα καί τίς υποχρεώσεις/δεσμεύσεις του πρός τούς ψηφοφόρους του.

►94Κ-Ν : Κάθε 6 μήνες λογοδοτεί στούς Αρίστους τής εκλογικής του περιφέρειας. Αντικαθίσταται από τόν εκλεγμένο Αντι-βουλευτή του όταν οι Άριστοι τής εκλογικής του περιφέρειας αποφανθούν ότι δέν έχει εργαστεί γιά τήν εκπλήρωση τών προεκλογικών υποσχέσεων του ή τών εντολών που έλαβε από τούς ψηφοφόρους του.

►95Κ-Ν : Δύο φορές τό μήνα αφιερώνει 5 ώρες τήν φορά στόν χώρο εργασίας τού Έλληνος (στό ταξί, στό σχολείο, στό φορτηγό, στό εκατό κ.τ.λ.).

►96Κ-Ν : Τηλ-εργασία : Μπορεί νά παρακολουθεί καί νά συμμετέχει στό εντεταλμένο έργο, στά διατεταγμένα καθήκοντα καί εργασίες τής Βουλής διά μέσω τού διαδικτύου εάν δέν δύναται νά παρευρίσκεται γιά λόγους υγείας, ή διότι η παρουσία του στόν νομό τόν οποίο εκπροσωπεί είναι απολύτως απαραίτητη.

►99Κ-Ν : Κατόπιν εκπλήρωσης τής 4ους θητείας του εάν δέν επανεκλεγεί στό βουλευτικό αξίωμα :

   (α)- εισπράττει 50.000 € ως βοήθημα γιά τήν επαγγελματική του αποκατάσταση, (β)- εάν δέν έχει ιδιόκτητη στέγη, τού δωρίζεται τό χρηματικό ποσό τών € 80.000 γιά τήν αγορά διαμερίσματος/οικίας ή ως προκαταβολή γιά τήν αγορά κατοικίας τής επιλογής του , καί (γ)- τού προσφέρεται θέση εργασίας στό δημόσιο.

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1--Ουδείς νομός δρά σάν ανεξάρτητο κράτος, διότι όλοι οι νομοί δέν ευρίσκονται στήν ίδια οικονομική θέση, καί διότι δέν θα μπορούσε η κεντρική κυβέρνηση νά ολοκληρώσει τά προγράμματα της – όπως αποκέντρωση Αθηνών, βιομηχανοποίηση επιλεγμένων νομών, εξοικονόμηση εργατοωρών/ενέργειας/χρημάτων χάρις στόν ευφυή συντονισμό από ειδικούς τών πανελλαδικών έργων1 , κλπ.

1[ Η οικονομία τής Ελλάδος μπορεί ν’ ανθίσει μόνο μέ τήν ολοκλήρωση ορθώς σχεδιασμένων χρήσιμων έργων από δίκαια αμειβομένους ειδικούς κρατικούς καί ιδιωτικούς υπαλλήλους/εργάτες, καί όχι μέ τό νά απασχολεί τό κράτος τούς ανέργους «φίλους» τού κάθε κόμματος. Σήμερα δέ, ένα μήνα ο ΟΤΕ σκάβει ένα μέρος ενός δρόμου/πεζοδρομίου, τόν άλλο μήνα τόν σκάβει η ΔΕΗ καί μετά ο δήμαρχος, ενώ προγράμματα γιά έρευνα, ανάπτυξη τού τουρισμού, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κτλ. είναι ανύπαρκτα.]

2--Ο κάθε νομός έχει ένα συγκεκριμένο ετήσιο όριο εξόδων γιά τήν λειτουργία τών δημοτικών κτιρίων, μισθών υπαλλήλων του, κτλ.

3--Τα έσοδα όλων τών νομών καταθέτονται σ’ ένα κοινό λογαριασμό στήν Κρατική Τράπεζα |à η Κρ. Τράπεζα πληρώνει όλες τίς οικονομικές υποχρεώσεις τους, εφόσον τό Υπ. Οικονομικών έχει εγκρίνει τά δημιουργηθέντα από αυτούς έξοδα.

4--Οι Πρόεδροι χωριών, οι δήμαρχοι, ο νομάρχης καί ο Βουλευτής/-ές ενός νομού διεκδικούν – εκ μέρους τών ψηφοφόρων τους – στήν Βουλή καί από τό Υπ. Οικονομικών τήν κρατική χρηματική ενίσχυση/επένδυση η οποία συμφωνεί μέ τά αναπτυξιακά προγράμματα τών Υπουργείων καί Κρατικών Οργανισμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

1--Καταργείται τό :

  Α--Υπ. Παιδείας καί Θρησκευμάτων |à αναλαμβάνει τό «Σώμα Εκπαιδευτικών» βοηθούμενο από

       τίς Δεξαμενές Σκέψης, τά Κέντρα Ερεύνης καί τό Υπ. Οικονομικών/ Ανάπτυξης.

  Β--Υπ. Δικαιοσύνης |à αναλαμβάνει ο Άρειος Πάγος.

  Γ--Υπ. Αμύνης |à αναλαμβάνει τό Σώμα Αρχηγών Αμύνης.

  Δ--Υπ. Πολιτισμού καί Επιστημών |à αναλαμβάνει τό Σώμα τών Πανεπιστημιακών, οι Δεξαμενές

      Σκέψεις, καί τά Κέντρα Ερεύνης.

 

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   {’Δεσμευμένες χώρες’’ = αυτές που υποστηρίζουν τήν ιδεολογία τής ΑΔΕ καί συνεισφέρουν στήν υλοποίηση καί εξέλιξη της. }

1--Πρόεδρος : Ο προτεινόμενος από τόν Πρ. Δημοκρατίας καί εκλεγμένος από τήν Βουλή.

2--Υπερκομματικό Σώμα Εξωτερικής Πολιτικής, ΥΣΕΠ.

3--Το Σώμα ΑΠαΚ τού Αρείου Πάγου ελέγχει τήν νομιμότητα οιανδήποτε απόφασης τού Υπ. Εξωτερικών.

        Έρχεται στήν χώρα μας ο Πρόεδρος τής Χ χώρας καί στόν δείπνο που παραχωρείται πρός τιμήν του δέν λείπουν οι υψηλόβαθμοι ρασοφόροι, όπως άλλωστε συμβαίνει καί μέ όλα τά δείπνα καί εκδηλώσεις πρός τιμήν υψηλόβαθμων εκπροσώπων κρατών που επισκέπτονται τήν χώρα μας.

{ΑΔΕ : Απαγορεύεται διά νόμου η παρεύρεση ρασοφόρων ή εκπροσώπων  οιονδήποτε θρησκειών σέ χώρους / εκδηλώσεις όπου παρευρίσκονται Έλληνες πολιτικοί ή ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί μέ εκπροσώπους ξένων κρατών γιά μή θρησκευτικά ζητήματα.}

►308-ΕΞ-Ν : Απαγορεύεται σέ οιονδήποτε μέλος κόμματος, Υπουργείου ή Κρατικού Οργανισμού/Επιχειρήσεως νά έχει μυστική συνάντηση μέ εκπρόσωπο ξένης κυβέρνησης ή εταιρείας.

►309-ΕΞ-Ν : Όταν εκπρόσωπος μίας ξένης χώρας «Χ» ζητά ακρόαση επί οικονομικής, πολιτικής ή πολιτισμικής φύσεως θέματος, τότε στήν αίθουσα τού Υπ. Εξωτερικών όπου θα λάβει χώρο η ακρόαση/διαπραγμάτευση παρευρίσκονται :

Μέλη             Εκπρόσωπος/-οι                                                                  Μονάδες Ψήφων

  1  ……à    Πρόεδρος Δημοκρατίας ή ένας εκ τών συμβούλων του.       à  50

  5  ……à    Κυβερνήσεως καί κομμάτων Βουλής (Απλή Αναλογική).      à  50   

  1  ……à    Σώματος Ελλ. Επιχειρηματιών/Βιομηχάνων1 .                      à  20

  1  ……à    Πενταγώνου/Υπ. Αμύνης ( μέλος τού ΣωΣυ )2.                     à  20

10 …….à    Σώματος Επιρροής Απόδημου Ελληνισμού, ΣΕΑΕ3.            à  20                     

  2  ……à    Σώματος Συσκέψεως, ΣωΣυ4.                                               à   --

1[ Συμμετέχει μόνον γιά θέματα οικονομικής φύσεως.]

2[ Συμμετέχει μόνον γιά θέματα Αμύνης.]

3[ Συμμετέχει τό μέλος/-η τό οποίο δρά εις τήν χώρα «Χ».]

4[ Μέλη τής ΔεΣκΥΕ καί έχοντες ειδικότητα επί τού θέματος καί επί τής χώρας «Χ» συμβουλεύουν τ’

   άλλα μέλη τού Υπ. Εξ. κατά τά διαλείμματα καί μετά τό πέρας τής ακρόασης. Δέν συμμετέχουν εις

   τήν συζήτηση / διαπραγμάτευση παρουσία τού εκπροσώπου τής χώρας «Χ».]

Απαιτείται τουλάχιστον τό 70% τών μονάδων ψήφων γιά τήν έγκριση ή απόρριψη προτάσεως.

Όταν οι μονάδες τών υπέρ ψήφων είναι κάτω τού 51% τότε απορρίπτεται η πρόταση.

Όταν οι μονάδες τών υπέρ ψήφων κυμαίνονται μεταξύ 51% καί 69%, τότε ψηφίζει η Βουλή ( Απλή Αναλογική ) μέ μονάδες ψήφων συνολικής αξίας 35%. (Π.χ. : 15% είναι κατά καί 20% υπέρ. Τό δέ ΥΣΕΠ έχει ψηφίσει 51% υπέρ, à 20%+51% = 71% à η πρόταση γίνεται δεκτή.)

►93-ΕΞ-Ν : Ουδείς φάκελος παραμένει απόρρητος επί θεμάτων : πρόκλησης ξένης χώρας, πολεμικής σύρραξης, ξένων οργανισμών προπαγάνδας, κερδοσκοπικής επεμβάσεως από ξένα συμφέροντα. Εξαιρούνται :

               (α)- η ταυτότης μελών μυστικών υπηρεσιών,

               (β)- θέματα Αμύνης – εκτός όταν η ανώτατη Στρατιωτική Αρχή αποφασίσει ότι πρέπει νά

                      γνωρίζει τό Σώμα 5Β τής Βουλής,

               (γ)- τό όνομα φιλικής μας χώρας όταν αυτή τό απαιτήσει.

4--Δεξαμενή Σκέψης τού Υπ. Εξωτερικών, ΔεΣκΥΕ. (βλ. : Δεξαμενές Σκέψεις)

Ειδικοί / εξειδικευμένοι επιστήμονες μέλη τής ΔεΣκΥΕ :

  (α)- ερευνούν / μελετούν τίς οικονομικές δραστηριότητες μίας χώρας, τήν άμυνα της καί συμμάχους της, τήν τυχόν ανθελληνική προπαγάνδα της, καί αναζητούν τά μέσα/μεθόδους γιά τήν δημιουργία κλίματος συνεργασίας (οικονομία, άμυνα, … ) καί φιλίας( πολιτισμός, … ).

  { Οι ανδριάντες τού Λυκούργου καί Σόλωνος υψώνονται στήν είσοδο τού Ανώτατου Δικαστηρίου

Ρουμανίας. Μήπως καί αυτό είναι ένα από τά πολλά μηνύματα πρός αφύπνιση μας, καί ως πρός τί

είδους δώρα πρέπει νά προσφέρουμε στούς πρέσβεις ξένων χωρών; }

  (β)- συνεργάζονται μέ καί βοηθούν τόν Απόδημο Ελληνισμό γιά : (1)- τήν ίδρυση Ελληνικών Σχολείων καί βιβλιοπωλείων στό εξωτερικό γιά τήν διάδοση τής Ελληνικής γλώσσας καί τών αξιών τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, (2)- τήν προσέγγιση επιφανών προσωπικοτήτων, …

  (γ)- γιά τήν καταπολέμηση τής ανθελληνικής προπαγάνδας : (1)- δημιουργούν ιστοσελίδα μέ άρθρα/πηγές γιά τήν αποκατάσταση τής αλήθειας – στίς 5 κύριες γλώσσες : Αγγλικά, Κινέζικα, Ινδικά, Ισπανικά, Ρωσικά, (2)- δωρίζουν βιβλία … στούς πολιτικούς τού πλανήτη μας, μή-κυβερνητικές οργανώσεις καί σέ πανεπιστημιακούς τών πρώτων 300 πανεπιστημίων τού κόσμου.

 

Εξωτερική Πολιτική

[ βλέπε πρώτα άρθρα τής ΑΔΕ : ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ : Εξωτερική πολιτική ]

Ανταγωνιστικά κράτη, μέσω τής τάξης τών συντονιστών τους, δέν επιτρέπουν στούς υπηκόους τους τόν μεταξύ τους διάλογο.

Τό 1865, ένας προοδευτικός Άγγλος αριστοκράτης, γιά νά μετριάσει τό αμοιβαίο μίσος μεταξύ τών Αμερικανών καί Άγγλων, προσφέρθηκε νά κάνει μία χορηγία στό Πανεπιστήμιο τού Cambridge γιά μία θέση ομιλητή επί τών αμερικανικών σπουδών, η οποία θά επληρούτο χρόνο παρά χρόνο από έναν επισκέπτη ομιλητή από τό Harvard. Οι καθηγητές τού Cambridge διαμαρτυρήθηκαν γιά αυτό, που ένας απ’ αυτούς αποκάλεσε «μίαν ανά διετίας λάμψη υπερατλαντικού σκότους». Μερικοί θεωρούσαν τίς ανησυχίες υπερβολικές, διότι διέκριναν ότι οι ομιλητές θά προέρχονταν από τήν τάξη η οποία αισθανόταν τόν εαυτό της «όλο καί πιό πολύ υπό τόν κίνδυνο νά καταπνιγεί από τά κατώτερα στοιχεία μίας αχανούς δημοκρατίας». Όμως, οι περισσότεροι φοβούνταν ότι οι διαλέξεις θά διέσπειραν «ανησυχία καί επικίνδυνες ιδέες» ανάμεσα στούς απροστάτευτους φοιτητές. Η απειλή αποκρούστηκε μέ επίδειξη ενός είδους πολιτικής ευπρέπειας που εξακολουθεί νά κυριαρχεί στόν πανεπιστημιακό κόσμο, ο οποίος είναι επιφυλακτικός όσο ποτέ πρός τά κατώτερα στοιχεία καί τίς περίεργες ιδέες τους. (Appleby, Capitalism). |à

{ ΑΔΕ : Διεθνής διάλογος καί έρευνα κατά τού μίσους : Διεθνής Δεξαμενή Σκέψης Ιστορικής Έρευνας, ΔεΣκΙΕΔι à αποκατάσταση τής ιστορικής αλήθειας.}

{ ΑΔΕ: Α)- Η εξωτερική πολιτική καί εμπόριο έχουν ως σκοπό νά χτίσουν τήν αμοιβαία εμπιστοσύνη καί νά δημιουργούν κοινά οφέλη στά συμμετέχοντα έθνη.

           Β)- Τό Υπουργείο Εξωτερικών μάς παρουσιάζει όλα τά ιστορικά γεγονότα σέ μία σχετική διαφωνία μεταξύ εθνών, καί μέ τήν υλοποίηση μέτρων καί προτάσεων βασισμένων στόν καταστατικό χάρτη τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τών Η.Ε αποδεικνύουμε τις ειρηνικές καί ανθρωπιστικές προθέσεις μας.

           Γ)- Οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι λαμβάνουν μία συνεχή ανατροφοδότηση από τίς αντικειμενικώς¹  καί επαρκώς¹  εκθεμένες στά γεγονότα "βάσεις", οι οποίες διευκρινίζουν τήν θέση τους γιά τόν τρόπο διαχείρισης ή αντιμετώπισης πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων* χωρίς νά βρίσκονται πρό μίας κατάστασης τετελεσμένου γεγονότος.1(Παραδείγματός χάριν : μέ τι μέσα καί πότε είναι ο σωστός χρόνος νά διεκδικήσουμε τά 12 ναυτικά μίλια μας· πως καί πότε νά συμμορφώσουμε  τούς ψευδό-Μακεδόνες).

          Δ)- Διατηρούμε στρατιωτική ισχύ ικανή νά αποθαρρύνει οιονδήποτε γείτονα μας μέ κατακτητές βλέψεις.

          Ε)- Ένα επιτιθέμενο έθνος όχι μόνο θά υποστεί μεγάλες απώλειες, αλλά θά εισπράξει τήν κατακραυγή τών εκπολιτισμένων εθνών λόγω τής ανθρωπιστικής πολιτικής μας γραμμής. à { ΑΔΕ: εξωτερική πολιτική εμπορικής δραστηριότητας. }

1[ χάρις στό εκπαιδευτικό σύστημα, Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης (ΚΤΚ), καί στήν διαθεσιμότητα τής ευρείας εφαρμογής τής νέας συμμετοχικής διαδραστικής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών.] } Π=2

►96-ΕΞ-Ν : 1--Μετανάστες : οφείλουν νά πληρούν τού όρους «Ελληνοποιήσεως».

                 2--Οικονομικός Μετανάστης : ο εργοδότης του καθίσταται υπεύθυνος γιά τυχόν ζημίες τίς οποίες προξενήσει, θεωρείται συνυπεύθυνος γιά παραβιάσεις τών νόμων τού κράτους, καί εγγυάται τήν αξιοπρεπή διαβίωση του.

                 3--Λαθρομετανάστες : κοίτα ‘’ Έλληνας Πολίτης’’, καί (α)- εκδουλεύουν τά έξοδα απέλασης τους, (β)- τό κράτος τής ΑΔΕ έχει τό δικαίωμα ν’ απελάσει ακόμη καί αυτούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει καί τήν Ελληνική υπηκοότητα από τίς προηγούμενες κυβερνήσεις, (γ)- οι δικαιούχοι πολιτικής ασυλίας είναι υπό τήν προστασία τού Ελληνικού κράτους.

[1]--Διεκδικούμε αυτά που είναι δικά μας – ως πρώτο βήμα – εις τά Ευρωπαϊκά Δικαστήρια1 (κοίτα «Ευρ. Δικ., ICC») :

    Α-- Από Τουρκία : (1)- αναγνώριση γενοκτονίας Ποντίων, Ελλήνων τής Μ. Ασίας, … (2)- επιστροφή αρπαχθέντων/κατασχεθέντων Ελληνικών περιουσιών (από τόν Σεπτ· 1955 έως καί σήμερα) εις τούς ιδιοκτήτες τους ή στό Ελληνικό κράτος, (3)- επιστροφή περιουσιών Ελλήνων πρώην κατοίκων τών νήσων Ίμβρος καί Τένεδος, καί τής κατεχόμενης Κύπρου, (4)- αποζημίωση γιά φθορά, συντήρηση, καύσιμα καί πτώσεις πολεμικών αεροσκαφών μας ένεκα παραβάσεων καί παραβιάσεων τού εναέριου χώρου μας, κτλ.

   Β-- Από τίς χώρες τών Βαλκανίων : επιστροφή κλεμμένων περιουσιών, καί σεβασμό στά ανθρώπινα δικαιώματα τών ελληνικής καταγωγής κατοίκων τους.

   Γ-- Επιστροφή τών κλεμμένων ελληνικών έργων τέχνης… ( Τά περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη καί ΗΠΑ έχουν νόμους οι οποίοι προστατεύουν τούς αρχαιοκάπηλους τής υψηλής κοινωνίας…)

   Κλπ.  

1[ … όχι διότι πιστεύουμε ότι μπορούν ν’ απονείμουν δικαιοσύνη στίς δίκαιες διεκδικήσεις τής Ελλάδος – μιάς καί εξυπηρετούν τά συμφέροντα1 τής νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων τών νέο-φιλελευθέρων – αλλά κυρίως γιά νά γνωρίζουμε τήν θέση μας στήν Ευρωπαϊκή Ένωση καί νά πληροφορηθεί αρκετό μέρος τού «ελεύθερου κόσμου»… 1( Η πρόβλεψη μου είναι ότι θά ψηφίσουν υπέρ τών Σκοπίων… πιεζόμενοι από τήν ΗΠΑ.) ]

[2]--Ελληνικές εφευρέσεις, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη σ’ αγαθά (οπωροφόρα δένδρα, τρόφιμα,…), τεχνογνωσία, … καί λοιπά πολλά προσφέρονται δωρεάν σέ χώρες οι οποίες : (α)- διδάσκουν τήν Ελληνική Γλώσσα καί Ιστορία στά σχολεία τους, καί (β)- σέβονται τά ανθρώπινα δικαιώματα, κτλ.

[3]--Προσφέρουμε σέ δυσπραγούντες φοιτητές (κυρίως Αφρικανικών χωρών) υποτροφίες (από 100 έως 200 ανά έτος) στίς ιατρικές σχολές καί πολυτεχνεία μας.

 

 Μυστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΜΥΕ

1--Τα μέλη της είναι : ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠΩ1.

2-- Ο αρχηγός τής ΜΥΕ :

 (α)- διορίζεται από τόν Πρ. Δημοκρατίας καί τόν Αρχηγό τών Ενόπλων Δυνάμεων, καί λογοδοτεί μόνο σ’ αυτούς,

 (β)- ανώτερος του είναι ο Πρ. Δημοκρατίας, καί καθαιρείται μόνον από αυτόν.

 

ΚΡΑΤΙΚΑ καί ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1--Σώμα Ελλήνων Βιομηχάνων/Επιχειρηματιών, ΣΕΒΕ.

2--Σώμα Συσκέψεων, ΣωΣυ :

    Μέλη : Οι Πρυτάνεις όλων τών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διακεκριμένοι επιστήμονες /ερευνητές, εκπρόσωπος τού Πενταγώνου, εκπρόσωπος τού Δικηγορικού Σώματος Διεθνούς Δικαίου (ΔιΣωΔιΔι), εκπρόσωπος τού Σώματος Ελλήνων Βιομηχάνων/Επιχειρηματιών (ΣΕΒΕ).

3--Κέντρο Συλλογής Τεχνογνωσίας από Έλληνες τού Εξωτερικού, ΚεΣυΤΕΕ.

4--Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης καί Ανάπτυξης, ΚΣΕΑ.

    Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεργάζονται μέ κέντρα ερεύνης καί εφαρμοσμένης τεχνολογίας, καί μέ τίς βιομηχανίες τής χώρας. Αντιπρόσωποι τών ανωτέρω αποτελούν τό ΚΣΕΑ τό οποίο μέ τό ΚεΣυΤΕΕ, τό ΣωΣυ καί τό Υπ. Οικονομίας/Ανάπτυξης χαράσσουν τό καλλίτερο δυνατόν βιομηχανικό μέλλον τής χώρας μας.

   Εφευρέτης παρουσιάζει τήν εργασία του στό ΚΣΕΑ. Όταν αυτή θεωρηθεί αξιόλογη, προωθείται γιά παραγωγή … καί ο εφευρέτης λαμβάνει τό συμφωνηθέν ποσόν από τά κέρδη.

{ Διάβασε τό άρθρο «Έλληνες εφευρέτες» γιά νά δείς ότι εκατοντάδες εφευρέσεις Ελλήνων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν ανεκμετάλλευτες ενώ οι περισσότερες που έχουν βγεί στήν αγορά εξυπηρετούν ξένα οικονομικά συμφέροντα.

5--Ολίγα παραδείγματα :

  (α)-Έλληνας εφευρέτης εφαρμόζει στήν Αμερική τήν μέθοδο του παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τήν θερμότητα τού αέρος.

  (β)-Μανώλης Καλής, ηλεκτρονικός-ευρεσιτέχνης : ο ηλεκτρονικός μηχανισμός3 του, εύκολα τοποθετούμενος καί χωρίς ουδεμία ανάγκη μετατροπών, μειώνει τήν κατανάλωση βενζίνης/πετρελαίου σέ μηχανές εσωτερικής καύσεως (αυτοκίνητα1, φορτιγά2, καυστήρες θέρμανσης2, …) από 15% έως 40% (εξαρτάται από τήν ορθή λειτουργίας ή όχι τής μηχανής), αυξάνει τήν ιπποδύναμη από 5% έως 7%, μειώνει τά καυσαέρια από 40% έως 95%.

Επίσης, απενεργοποιεί τά άλατα καί άλλες βλαβερές ουσίες που βρίσκονται στό νερό που πίνουμε.

[ 1 : κόστος €300,  2 : κόστος €500,  3 http://www.bens.gr ]

  (γ)-Έλληνες εφευρέτες έχουν κατασκευάσει :

-- τό πιό οικονομικό καί εξελιγμένο ηλεκτρονικό όχημα που θά μπορούσε νά πουληθεί στήν αγορά περί τίς €5.000, αλλά τό ελληνικό κράτος δέν τού επιτρέπει ούτε νά κατοχυρώσει τήν εφεύρεση του.

-- όχημα που καταναλώνει υδρογόνο.

   Εάν υπήρχε τό ΚΣΕΑ, οι ανωτέρω εφευρέσεις θά είχαν τήν υποστήριξη τού Ελληνικού κράτους. }

6--Κέντρο Ερεύνης Γλωσσολογίας / Ιστορίας, ΚΕΓΙ

Σκοπός : η «αλήθεια».

Μέλη : Πανεπιστημιακοί, αξιόλογοι ερευνητές/συγγραφείς απ’ όλο τόν κόσμο. Το καλοκαίρι συνδυάζουν τίς διακοπές1 τους μέ συσκέψεις στό ΚΕΓΙ · τούς δέ υπόλοιπους μήνες συνεργάζονται διά μέσω διαδικτύου à έκδοση μηνιαίου «περιοδικού» Ιστορίας/Γλωσσολογίας.

1[σέ «Κρατικά Ξενοδοχεία Φιλοξενίας».]

{ Υπάρχουν τουλάχιστον 12.500 ξένοι πανεπιστημιακοί Ελληνικών σπουδών. Τό Ελληνικό κράτος ούτε τούς έχει φιλοξενήσει ούτε έχει αξιοποιήσει αυτούς τούς δωρεάν πρέσβεις τού ελληνικού πολιτισμού.}

 

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ1

Οργανώνεται βάσει τής δομής τής «Πυραμίδος».

1--Σώμα Αποδήμου Ελληνισμού, ΣΑΕ.

Το ΣΑΕ τής κάθε χώρας εργάζεται γιά :

 (α)- τήν μύηση καί τήν εμβάνθυση τού αποδήμου ελληνισμού2 καί ξένων εις τόν Ελληνικό Πολιτισμό  

        |à ιδρύει ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια),

        |à ιδρύει πολιτιστικά κέντρα à διαλέξεις, συζητήσεις, συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, …

    à|à λειτουργεί βιβλιοπωλεία,

        |à οργανώνει διαλέξεις σέ σχολεία, Πανεπιστήμια, …

        |à προσφέρει δωρεάν βιβλία καί διακοπές στήν χώρα μας στά αξιόλογα μέλη καί πολιτικά 

              πρόσωπα επιρροής καί ήθους τής κοινωνίας τους,      

        |à προσφέρει σ’ έναν αρκετό αριθμό από καλούς μαθητές τής πολιτείας τους δωρεάν

              καλοκαιρινές διακοπές σέ χώρους κατασκήνωσης απ’ όπου θα γίνονται εξορμήσεις σέ

             αρχαιολογικούς χώρους.

(β)- νά πείσουν επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, συνταξιούχους, … νά μετακομίσουν στήν Ελλάδα.

2--Σώμα Επιρροής Απόδημου Ελληνισμού, ΣΕΑΕ, (ΛΟΜΠΥ)

      Η οργάνωση του καί η λειτουργία του είναι παρόμοια αυτής τών Εβραϊκών οργανώσεων Αμερικής ( AIPAC, DFL, …), αλλά ο σκοπός του διαφέρει κατά πολύ.

Σκοπός : η εξάπλωση τής Άμεσης Δημοκρατίας, η δημιουργία μίας ανθρωπιστικής γεωπολιτικής καί κοσμοθεωρίας, καί η υπεράσπιση τών δίκαιων συμφερόντων τής Ελλάδος,

1[ επίσης κοίτα Υπ. Εξωτερικών. ]

2[ Περισσότεροι από 7,5 εκ. μέ Ελληνικές ρίζες πολίτες τής Αμερικής έχουν αφομοιωθεί πλήρως – γιά

παράδειγμα, εξήντα επτά συγγενείς μου πολίτες τής Αμερικής έχουν ξεχάσει τίς ρίζες τους ή δέν

έμαθαν ποτέ εστί Ελληνισμός. ]   

 

 ΘΕΜΙΣ – ΝΕΜΕΣΙΣ

{ Ο αμερικανικός συγγραφέας H.D. Thoreau έγραψε: «... οι άνθρωποι έχουν καθήκον νά παραβιάζουν τούς νόμους  που θεωρούν άδικους.» ADE à γιά νά αποφύγουμε τήν αναρχία καί τό χάος, αντί νά είμαστε υποχρεωμένοι νά παραβιάζουμε τούς νόμους τού κράτους, ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε νά αναλάβουμε τήν ευθύνη σωστής επιλογής εκπροσώπων μας…} Π= 1

          Δέν εφαρμόζεται από τό κράτος οιοδήποτε μή επισφαλές σύστημα που δύναται νά βλάψει τήν αξιοκρατία.

         Όταν μία δικαστική απόφαση παραβιάζει μία ηθική αξία τού zeitgeist ή τής ΑΔΕ, τότε ο συνήγορος τού καταδικασθέντος είναι υποχρεωμένος νά ζητήσει από τόν Α.Π. νά εξετάσει τήν υπόθεση. Στήν περίπτωση που ο Α.Π. αποφανθεί ότι στήν συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζεται μία ηθική αξία από ένα συγκεκριμένο νόμο, τότε είναι υποχρεωμένος νά ζητήσει τήν ακύρωση τού νόμου από τήν Βουλή καί νά ψηφιστεί νέος νόμος που προστατεύει τήν συγκεκριμένη ηθική αξία. Όταν η Βουλή αποφασίσει κατά τής αλλαγής, τότε αποφασίζει ο λαός κατά τήν προγραμματισμένη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

      Η ποινή γιά ένα συγκεκριμένο αδίκημα εξαρτάται από τό μορφωτικό επίπεδο τού ενόχου καί τήν σχέση του μέ τό πρόσωπο, τόν οργανισμό κτλ. τό/τόν οποίο αδικεί…Π.χ. : ένας εφοριακός/ λογιστής (ήτοι, γνώστης τών φορολογικών νόμων) που παραβιάζει εις γνώση του τούς φορολογικούς νόμους τού κράτους, τιμωρείται τουλάχιστον μέ διπλάσια ποινή αυτής που επιβάλλεται στόν απλό πολίτη.

      Τό κράτος τής ΑΔΕ καί οι Έλληνες πολίτες έχουν τό δικαίωμα νά ζητήσουν από ένα συμπολίτη τους νά θέσει τό κοινό αγαθό υπεράνω καί τής ίδιας τής οικογένειας του, εφ’ όσον αυτοί έχουν πρώτα κάνει ό,τι ήταν καί είναι δυνατό ώστε ουδείς Έλληνας νά μήν βρεθεί αντιμέτωπος μ’ αυτήν τήν δοκιμασία. (μελέτησε τό άρθρο : Τό κοινό αγαθό τής ΑΔΕ)

Ακολουθεί ένα δείγμα νόμων τούς οποίους η ΑΔΕ έχει σκοπό νά δεί εν ισχύ στήν πολιτεία Ελλήνων.

►1Ω-Ν : Ο Έλλην πολίτης : (α)- δύναται ν’ αλλάξει τό βαπτιστικό του όνομα καί τό επίθετο του,

        (β)- δύναται νά γνωρίζει τούς βιολογικούς του γονείς από τήν νηπιακή ηλικία του, (γ)- δέν δύναται νά αποκηρύξει τά παιδιά του.

►15Ω-Ν : Ουδείς ο οποίος έχει συμμετάσχει σέ μία παράνομη δραστηριότητα, ή έχει προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική ζημία δύναται ν’ αποζημιώσει τό θύμα του υπό τόν όρο τής «αποσιώπησης τής αλήθειας». } Π: 1

 

►16Ω-Ν : Δυσφήμηση : Ο Έλλην πολίτης, καί όλα τά ΜΜΕ υποχρεούνται νά τεκμηριώνουν τήν καταγγελία τους κατά προσώπου, οργανισμού, εταιρείας, …

Έλλειψη τεκμηρίωσης |à υψηλή αποζημίωση θύματος,

                                    |à αφαίρεση άδειας λειτουργίας τού υπεύθυνου ΜΜΕ/ οργανισμού, …

►140Θ-Ν : Ο μή αυτοαμυνόμενος ενήλιξ* προξενών εκ προθέσεως σωματική βλάβη σέ οιονδήποτε, εκτός από τήν ποινή που θά τού υποβάλλει τό αρμόδιο δικαστήριο, υποχρεούται νά πληρώσει όλα τά ιατρικά έξοδα καί τήν απώλεια εισοδήματος τού θύματος του. [ *όταν ο θύτης είναι ανήλικος, τότε υπεύθυνοι γιά τήν καταβολή τής αποζημιώσεως είναι οι γονείς τους, καί ο θύτης υποβάλλεται σέ ψυχιατρική εκτίμηση. ]

►141Θ-Ν : Ενήλιξ προξενών σωματική βλάβη στόν εαυτόν του ή άθελα του σ’ άλλο άτομο /-α «Α» λόγω επικίνδυνης δραστηριότητος του, η οποία ικανοποιεί τά προσωπικά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του, υποχρεούται : α)- νά πληρώσει τό 50% τών ιατρικών εξόδων, έως τίς €20.000 σέ μηνιαίες δόσεις βάσει τού ετήσιου εισοδήματος του, β)- νά καλύψει τήν απώλεια εισοδήματος τού/-ών «Α», καί τήν αποζημίωση που θά αποφασίσει τό δικαστήριο γιά τήν ψυχική οδύνη που προκάλεσε στόν / στούς «Α».

►150Θ-Ν : Θανατική ποινή : εκτελείτε ή απόφαση τού δικαστηρίου μετά τήν πάροδο πέντε ετών καί κατόπιν συμφώνου  ετυμηγορίας τού λαού μέσω δημοψηφίσματος επί θεμάτων δικαιοσύνης, τό οποίο διεξάγεται τουλάχιστον κάθε 2 έτη.

►151Θ-Ν : Οι δουλέμποροι καταδικάζονται σέ ισόβια κάθειρξη.

 

 

Κάθαρση

‘’Ουαί καί αλλοίμονο στόν λαό ο οποίος αφήνει ένα πολιτικό ‘λάθος’ ατιμώρητο.’’

{ Τα «Δρακόντεια Μέτρα» είναι απαραίτητα όταν η παρανομία – φακελάκι, γρηγορόσημο, φοροδιαφυγή , … -- θεωρείται απαραίτητη καί από τήν μεσαία καί από τήν κατώτερη τάξη γιά τήν επιβίωση τους. Οι χαμηλόμισθοι όμως «κλέβουν» τό κράτος γιά νά επιβιώσουν, οι δέ υψηλόμισθοι κλέβουν διότι δέν έχουν ούτε ήθος ούτε έθος έχοντας ως υπόδειγμα τούς «Άρχοντες μας», τούς «Πνευματικούς Ταγούς μας», τούς «Αλήτες τού Χρηματιστηρίου», καί τούς μεγαλο-επιχειρηματίες οι οποίοι θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας(;) τσεπώνοντας δεκάδες δις. €. Τα δέ επιβληθέντα στούς «Μεγάλους» πρόστιμα είτε δέν εισπράττονται είτε είναι τόσο μικρά ώστε ενθαρρύνουν τήν διαιώνιση τού παράνομου καί ανήθικου κέρδους. }

    Χωρίς τήν " Κάθαρση " – τήν παραδειγματική τιμωρία εκπροσώπων τού Ελληνικού λαού καί επιχειρηματιών οι οποίοι καταχράστηκαν τόν πλούτο της χώρας μας, υπονόμευσαν τήν ακεραιότητα Ελληνικού εδάφους ή δυσφήμισαν τήν χώρα μας – δέν δύναται νά δημιουργήσουμε μια κοινωνία μέ υγιή θεμέλια. |à

{ Στήν πολιτική τό ‘’λάθος’’ μπορεί νά καταδικάσει σέ εθνικό θάνατο ή παράλυση τήν παρούσα καί τίς επόμενες γενιές τού έθνους. Οπότε επιτάσσετε νά ορίσουμε τι είναι λάθος καί τι εγκληματική πράξη ή προδοσία στήν πολιτική. }

►1Ν-Ν : Η ΑΔΕ θεωρεί άκυρους τούς νόμους οι οποίοι : (α)- σχεδιάστηκαν καί έχουν τεθεί εν ισχύ μέ σκοπό τήν αυθαίρετη προστασία καί αποκλειστικό όφελος τών πολιτικών καί τής ελίτ,                      (β)- " ονομάζουν " πλημμέλημα τήν εξαγορά κοινωνικών λειτουργών καί πολιτικών.

►2Ν-Ν : Η ΑΔΕ δέν διαγράφει ουδεμία παράνομη πράξη – οικονομικής, πολιτικής ή κοινωνικής φύσεως – η οποία εάν  εκδικάζετο μέ βάση τούς σημερινούς νόμους, θα ορίζετο ποινή φυλάκισης άνω τών 5 ετών ή χρηματική αποζημίωση άνω τών 10 χιλ €. (κοίτα : Οικονομία-Διαφθορά).

Εάν είναι αδύνατος η επιβολή ποινής τού νόμου, τότε ας τόν δικάσει η Ιστορία …

►19Ν-Ν : Ο καταχραστής μεγάλων κεφαλαίων / ο έχων διαπράξει φόνο, … ο οποίος έχει διαφύγει σέ χώρα η οποία παρέχει άσυλο σέ εγκληματικά στοιχεία, θα υποχρεωθεί - μέ τόν άλφα ή βήτα τρόπο … - νά επιστρέψει στήν χώρα μας, ώστε νά απονεμηθεί δικαιοσύνη.

{ ΑΔΕ: θά τούς βρούμε, θά τούς φέρουμε πίσω..., καί θά συλλέξουμε αυτό που είναι δικός μας. } Π= 1

 

Ειδικές Περιπτώσεις :

►10Ν-Ν : Πολιτικός1 λωποδύτης : Επιστρέφει τά καταχρασθέντα πόσα συν τούς τόκους. Καθαρίζει όσο ζει τόν χώρο τής Βουλής πρός παραδειγματισμό τών εν ενεργεία Βουλευτών καί Υπουργών, καί γιά μερική ικανοποίηση τών Ελλήνων πολιτών.

►20Ν-Ν : Εφοριακός1 μεγαλο-λωποδύτης : υπεύθυνος γιά τήν συντήρηση καί καθαριότητα τού κτιρίου/αυλής τής πρώην εργασίας του έως ότου ξεχρεώσει τίς οφειλές του...

►160Θ-Ν : Σωματέμποροι : Ελάχιστη ποινή 50 έτη τήν οποία εκτίουν σέ ειδικό νησί-φρούριο. Τα περιουσιακά τους στοιχεία καί ότι παράγουν ανήκουν στά θύματα τους.

►161Θ-Ν : Έμποροι Ναρκωτικών : Η εκτέλεση τους έχει επιφέρει μηδέν αποτέλεσμα εις Αμερική καί Κίνα. Θετικά αποτελέσματα αποφέρει μόνον η εκμετάλλευση τους ως πληροφοριοδότες μ' αντάλλαγμα τήν μείωση τής ποινής τους κατά 10-20% καί η ενασχόληση τών μικροεμπόρων σέ οργανισμούς κοινωνικής ωφελείας.

1{ ΑΔΕ : θά είχαν αναγκαστεί νά παραιτηθούν, καί θά είχαν δικαστεί. }  Π= 1

1{ ΑΔΕ : θά τόν έχουμε νά καθαρίζει υπονόμους γιά τό υπόλοιπο μέρος τής ζωής του. } Π= 1

 

Αλήθεια – Τεχνολογία – Δικαιοσύνη

   Σήμερα δύο ψευδομάρτυρες αρκούν νά σού καταστρέψουν τήν ζωή ή νά σού δημιουργήσουν οδυνηρή ταλαιπωρία καί οικονομική απώλεια. Η δέ επιστήμη τού DNA, τών δαχτυλικών αποτυπωμάτων κ.τ.λ. βοηθά μέ απόλυτη αμεροληψία στήν εξιχνίαση εγκλημάτων. Παρόλα αυτά, η χρήση τής εικονόληψης καί ηχόληψης γιά τήν καταγραφεί παράνομης ή εγκληματικής πράξεως, θεωρείται ότι παραβιάζει τά " ανθρώπινα δικαιώματα τού ατόμου " ( !!!) – άν καί έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί καί ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας –  καί υπάγεται στήν τού δικαστηρίου κρίση νά χαρακτηρίσει τήν εικονόληψη καί ηχόληψη ως αιτιολογημένη ή ποινικώς κολάσιμη, ενώ εισαγγελείς καί δικαστές λόγω φόρτου εργασίας εργάζονται καί στό σπίτι τους ακόμη καί Σαββατοκύριακα χωρίς αρκετές φορές νά μπορούν νά αποτρέψουν τήν παραγραφή εγκληματικών πράξεων.

   Ενώ οι περισσότεροι ιατροί είναι υπέρμαχοι τής πιστής εξάσκησης τής προληπτικής ιατρικής, άν καί αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματός τους, οι δέ "έχοντες καί κατέχοντες’’ μέ νόμους περί "απορρήτου" καί "προσωπικών δεδομένων" αποκτούν ασυλία δημιουργώντας πρότυπα κατά τά οποία η "ύβρις" θεωρείται εξυπνάδα.

                                    Εικονογράφηση – Ηχογράφηση

{ Προσωπικά δεδομένα.

Μέ μία απλή χειραψία μπορούν νά καταγράφουν ότι έχει η μνήμη τού κινητού σου τηλεφώνου, καί μ’ ένα απλό λογισμικό νά κρυφακούν τίς συνομιλίες σου. Η οθόνη τού υπολογιστή σου εκπέμπει ακτινοβολία έως καί τά 150 μέτρα ικανή  νά ληφθεί από έναν απλό δέκτη καταγράφοντας έτσι όλα τά οποία βλέπεις καί εσύ στήν οθόνη σου. Ένας δορυφόρος κατασκοπίας έχει τήν δυνατότητα νά σέ βλέπει καί νά σ’ ακούει όταν ευρίσκεσαι καί σέ κλειστούς χώρους – όπως, στό σπίτι σου, στήν δουλειά σου, κτλ. Όταν χρησιμοποιείς τήν πιστωτική σου κάρτα, τούς μαρτυράς τίς προτιμήσεις, ανάγκες ή ακόμη τίς αδυναμίες καί πιστεύω σου. Οι τράπεζες, οι πολύ-εθνικές εταιρείες, η εφορία καί τό κράτος γνωρίζουν περισσότερα γιά σένα από τόν πιό στενό σου φίλο ή ακόμη καί γεγονότα τής ζωής σου τά οποία έχεις ξεχάσει · οι δέ μυστικές υπηρεσίες, ή ένας καλά εξοπλισμένος ιδιωτικός αστυνομικός μπορεί νά μάθει τά πάντα γιά σένα. Ήτοι, χάρις στήν τεχνολογία τών μικροψηφίδων, ζούμε σ’ έναν γυάλινο κόσμο γιά όσους διαθέτουν τά απαραίτητα μέσα καί απολαμβάνουν τήν προστασία τού νόμου.

   Γνωρίζουμε τούς μισθούς τών δημοσίων υπαλλήλων, δικαστών, καθηγητών, αστυνομικών, …· γνωρίζουμε τό κατώτατο ημερομίσθιο, καί ότι 750.000 συνταξιούχοι τού ΙΚΑ εισπράττουν περί τά €450 / μήνα. Γιατί δέν μάς επιτρέπεται νά γνωρίζουμε τίς αποδοχές τών ‘’αστέρων’’ δημοσιογράφων, τό πόθεν έσχες πολιτικών καί υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων, …, τό κέρδος εταιριών που πληρώθηκαν γιά ένα κρατικό έργο από όλους εμάς τούς φορολογουμένους ;

   Αυτό που είναι νόμιμο είναι τό νά γνωρίζει η ελίτ όλα όσα χρειάζεται γιά σένα ώστε νά σ’ έχει υπό τόν έλεγχο της, καί νά δύναται νά σέ ‘’εξολοθρέψει’’ όταν βλάπτεις τά συμφέροντα της.

Αυτό που δέν είναι νόμιμο είναι νά γνωρίζουμε εμείς τίς παράνομες δραστηριότητες τους καί τήν σκανδαλωδώς ονειρεμένη ζωή τους.

Γιά τούς ανωτέρω λόγους εφεύραν καί επέβαλλαν τήν ‘’Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’’. à ΑΔΕ : Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης. }

   Ο άνθρωπος ανακάλυψε τήν γραφή καί οι επιστήμες απογειωθήκαν · ανακάλυψε τό τυπογραφείο καί οι μάζες πήγαν σχολείο γιά νά μάθουν τίς αλήθειες καί τά ψέματα που έπρεπε (καί πρέπει) νά μάθουν.

Η εικονογράφηση καί η ηχογράφηση, οι οποίες τελειοποιούν τήν καταγραφή τής ανθρώπινης ιστορίας, δέν λένε ψέματα, αλλά αντιθέτως μαρτυρούν πολλές αλήθειες οι οποίες δύσκολα μεταβιβάζονται στό χαρτί |à

►10Θ-Ν : Δικαίωμα τού πολίτη νά καταγράφει μέ ηλεκτρονικά μέσα τήν πράξη παρανομίας ή εγκλήματος – παραβίαση τού οδικού κώδικα, εξύβριση, απειλή, βία, θόρυβος, χρηματισμός κρατικών λειτουργών, βιασμό, φόνο, … -- καί νά αποστέλλει αντίγραφο αυτής στο ειδικό σώμα Δικαιοσύνης |à

   α-|à ο παθητικός πολίτης μεταμορφώνεται σέ ενεργό πολίτη.

   β-|à τεκμηρίωση τής πραγματικότητας à εξοικονόμηση δεκάδων χιλιάδων ωρών εργασίας

            δικαστικών λειτουργών  καί μελών Δημόσιας Τάξης à οι Έλληνες φορολογούμενοι γλιτώνουν

            δεκάδες εκ. €, ή ακόμη καί μερικά δις € (κοίτα : διαφθορά), απολαμβάνουν ταχεία απονομή

            δικαιοσύνης ενώ εξοικονομεί τό μεγαλύτερο μέρος τής αμοιβής τού δικηγόρου του.

   γ-|à αίσθημα δικαίωσης καί ασφάλειας

   δ-|à ραγδαία μείωση παρανόμων/εγκληματικών πράξεων.

{ Εάν δέ θεωρείτε ότι τά ανωτέρω παραβιάζουν τά πολύ διαφημιζόμενα «Προσωπικά Δεδομένα», τότε δέν θα πρέπει ν’ απαγορεύσουμε καί τήν  καταγραφή γεγονότων/συμφωνιών καί ιστορικών συμβάντων σέ χαρτί ή μέ άλλα ηλεκτρονικά μέσα (υπολογιστές καί άλλα ); }

{ Μέ τόν ανωτέρω νόμο δέν δημιουργούμε καθεστώς Ναζί όπου τό παιδί κατέδιδε τόν πατέρα του, αλλά αντιθέτως μία κοινωνία εις τήν οποία ο κάθε πολίτης συνειδητοποιεί ότι η εφαρμογή καί φύλαξη τών νόμων τού κράτους αποφέρουν καί μέγα προσωπικό όφελος, καί ταυτοχρόνως αποκτά τήν αναγκαία αυτοπεποίθηση γιά νά τά βάλει μέ τούς ισχυρούς ψευτοπατέρες τής χώρας μας, ώστε σ’ ένα δίκαιο κλίμα αλληλοπροστασίας, αλληλο-υποστήριξης καί αλληλοσεβασμού νά αποβάλλει τήν προβιά τού Βυζαντινισμού καί νά αρχίσει νά δημιουργεί πολιτισμό απολαμβάνοντας τήν ζωή. }

►15Θ-Ν : Όλες οι συναλλαγές μεταξύ δύο ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών μπορούν νά καταγράφουν αυτές μέ τηλε-οπτικά μέσα καί τό περιεχόμενο τους μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικά στοιχεία σέ ένα δικαστήριο τού νόμου } Π= 1

►20Θ-Ν :  

   (α)- ουδεμία ανάκριση γίνεται χωρίς τήν καταγραφή της μέ εικονολήπτη.

   (β)- ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα εικονογράφησης τής εκδίκασης τής υποθέσεως του.

   (γ)- οιανδήποτε διαπραγμάτευση / συμφωνία οικονομικής φύσεως δύναται νά καταγραφεί μέ

          εικονολήπτη.

►25Θ-Ν : Όλοι που κατηγορούνται γιά ένα σοβαρό έγκλημα, όταν είναι ελεύθεροι μέ εγγύηση, ευρίσκονται υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, καί τά περιουσιακά τους στοιχεία εποπτεύονται από έναν ορκωτό λογιστή.}Π= 1  

►30Θ-Ν : η λήψη φωτογραφιών καί η τηλεοπτική καταγραφή τού εισαγγελέα,  δικαστών καί ενόρκων μίας δίκης απαγορεύεται αυστηρώς, ακόμη καί στήν περίπτωση μίας υπόθεσης η οποία έχει χαρακτηριστεί από τό ανώτατο δικαστήριο ως υπόθεση κρατικού συμφέροντος. } Π= 2

 

Διαφθορά

►70Θ-Ν : Δημόσιος υπάλληλος ο οποίος χρηματίζεται : (α)- ελάχιστος χρόνος φυλάκισής του 20 έτη,  

                 (β)- έλεγχος τού Πόθεν Έσχες καί κατάσχεση μή δικαιολογημένων περιουσιακών στοιχείων.

►170Θ-Ν : Ιατροί : Δέν είναι ημίθεοι, είναι άνθρωποι à ιατρικά λάθη γίνονταν, γίνονται καί θα συνεχίσουν νά γίνονται.

Τούς «κρεμάμε»,τούς παίρνουμε τήν άδεια όταν : (α)- χρηματίζονται από φαρμακευτικές εταιρείες γιά τήν προώθηση προϊόντος τους, (β)-εκτελούν μη αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις καί αποδειχθεί ότι ο ιατρός εκτέλεσε τήν επέμβαση μόνο γιά οικονομικό του όφελος.

{ Κοίτα : Κέντρο Επιστημονικού Δικτύου Ιατρών, ΚΕΔΙ à διαδικτυακή σύνδεση του μέ εξειδικευμένους ιατρούς καί Πανεπιστήμια εσωτερικού καί εξωτερικού à έγκριση δύσκολης ή αμφιλεγόμενης χειρουργικής επέμβασης à ο χειρούργου δέν μπορεί νά κατηγορηθεί γιά τήν περίπτωση (β). }

   Ας αναλογιστούμε γιά λίγο : Πόσες ώρες εργάζεται ένας ιατρός τού ΙΚΑ, καί ποίος ο μισθός του; Πόσες δεκαετίες μελέτης απαιτούνται γιά νά γίνει ικανός χειρούργος καί τι έχει επενδύσει όλα αυτά τά χρόνια – έξοδα σπουδών, απώλεια εισοδήματος, στέρηση χρόνου διασκέδασης; Ποία η ψυχολογική κατάσταση τού ιατρού όταν γνωρίζει ότι πολλοί ανειδίκευτοι δημόσιοι υπάλληλοι «εισπράττουν» ποσό 10σιο τού μισθού του ;

   Οπότε, όταν μιλάμε γιά κάθαρση μέ «σταυρό» τούς νόμους τής θεάς Νέμεσις, λαμβάνουμε υπόψη τίς πολιτισμικό-οικονομικές συνθήκες υπό τίς οποίες εκβιάζονταν νά λειτουργούν οι «τυχόν» παραβάτες βιοπαλαιστές, καί δέν θα επιτρέψουμε κοντά στά ξερά νά καούν καί τά χλωρά ώστε νά είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα «καθαρίσει» η χώρα μας, αλλά θά κυνηγήσουμε αμείλικτα τούς πλήρως ασυνείδητους, αντικοινωνικούς ληστές τών πολιτών καί τού κράτους μας.

                                   Οικονομική απάτη / κλοπές / ληστείες

    Ο «Α» αλήτης κλέβει τά 400 € : (α)- συνταξιούχου μέ τά οποία φυτοζωεί όλο τόν μήνα, (β)- από τά 1.500 € τού μηνιαίου εισοδήματος ενός εργαζόμενου οικογενειάρχη, (γ)- από τό 1 εκατομμύριο € ενός πλουσίου.

Ερώτηση : Θα πρέπει νά τιμωρηθεί ο «Α» αναλόγως μέ τήν ζημία τήν οποία προκαλεί ; |à

ο συνταξιούχος δέν έχει ούτε 1 € γιά τροφή, ο οικογενειάρχης δέν έχει νά πληρώσει τήν μηνιαία δόση τού αυτοκινήτου του, διότι πρώτα πρέπει νά θρέψει τά παιδιά του, ο δέ εκατομμυριούχος μάλλον θα θέλει τό πολύ νά τού ρίξει ένα βρωμόξυλο …

Η ΑΔΕ θεωρεί ότι τό κράτος πρέπει νά λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια  |à όλα τά παιδία έχουν τό ίδιο μερίδιο τροφής, τίς ίδιες ευκαιρίες γιά μόρφωση, ιατρική περίθαλψη, … , καί τό κάθε μέλος δημιουργεί καί ανταμείβεται μέσα σέ ένα υγιές κλίμα ανταγωνισμού – όσο είναι δυνατόν σύμφωνα μέ τίς αρχές τής άμιλλας.

Όταν όμως ένας άσωτος υιός σπαταλάει τίς αποταμιεύσεις τής οικογένειας καταδικάζοντας σέ μία εξευτελιστική ύπαρξη, δέν θα πρέπει νά τιμωρηθεί αναλόγως όπως ο ανωτέρω ληστής τού συνταξιούχου ;

Επειδή η χώρα μας βρίσκεται στήν ίδια οικονομική απελπιστική κατάσταση μέ αυτήν τής οικογένειας τού ασώτου υιού, θα πρέπει νά έχουμε αυστηρότατους νόμους κατά τής διαφθοράς, καί όλοι οι «άσωτοι υιοί» (πολιτικοί, κρατικοί λειτουργοί, … ) νά τιμωρηθούν παραδειγματικώς |à κοίτα Νέμεσις, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, …

Επιχειρήσεις

    Ο επιχειρηματίας υπογράφει κρατικό έγγραφο εις τό οποίο αναλυτικώς καταγράφονται τά δικαιώματα καί οι υποχρεώσεις του πρός τό κράτος, τούς υπαλλήλους του καί πρός τούς πελάτες του. Επίσης προμηθεύεται μέ εικονογραφημένη/ηχογραφημένη ταινία ή συμπυκνο δίσκο χάρις τού οποίου καί ο τελειόφοιτος δημοτικού δύναται νά γνωρίζει τό πως πρέπει νά λειτουργεί τήν επιχείρηση του.

►80Θ-Ν : Ο επιχειρηματίας που παραβιάζει (εις γνώση του) έστω καί έναν από τούς βασικούς νόμους λειτουργίας επιχειρήσεων : (α)- χάνει τήν άδεια λειτουργίας τής επιχείρησης του, (β)- υφίσταται χρηματικές καί ποινικές κυρώσεις ανάλογες τής παραβάσεως του, )- τού απαγορεύεται η ίδρυση οιασδήποτε επιχείρησης γιά τά επόμενα 20 έτη ..

►170Κ-Ν : Η κάθε επιχείρηση /κατάστημα διακινεί/πουλάει μόνο τά προϊόντα/-όν γιά τά οποία έχει άδεια.

►81Θ-Ν : Διώκεται ανηλεώς τό "Εμπόριο Ελπίδας" : π.χ. :"Το νερό τού Καματερού", "Η κάθε καινούργια Αγία Αθανασία" , "Γιατροσόφια" , "η Λευκή ή η Μαύρη Μαγεία" κ.τ.λ.

 

►250Κ-Ν : μία επιχείρηση  τής οποίας ο ιδιοκτήτης έχει βρεθεί ένοχος τής εκ προμελέτης φορολογικής διαφυγής καί καταδικαστεί σέ φυλάκιση άνω τού ενός έτους: α)- παραδίδεται στούς υπαλλήλους της που πληρώνουν τό χρέος καί τήν αξία της από τά μηνιαία κέρδη της, ή β) – τό κράτος λειτουργεί αυτή έως ότου βρεθεί ο καταρτισμένος αγοραστής, πρόθυμος νά πληρώσει τήν πραγματική αξία της, ή γ) -  δημοπρατείται, αλλά μόνο στήν πραγματική της αξία , καί δ) - στόν ιδιοκτήτη της δέν θά εκδοθεί ποτέ πάλι οιανδήποτε επιχειρησιακή άδεια, ε) – ο υπεύθυνος λογιστής θά ανακριθεί, καί εάν βρεθεί υπεύθυνος η άδεια του  θά ανακληθεί καί θά δικαστεί. } Π= 1

{ ΑΔΕ: διαβάστε à τό επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα γιά νά κρίνει μία υπόθεση, καί η πιθανή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων  γιά τήν αποτροπή πιθανότητας εκπατρισμού των. } Π= 1

►98Θ-Ν : ο εργοδότης που παρεμβαίνει στήν/ εκβιάζει τήν επιλογή συγκεκριμένων  τοπικών ή κρατικών εκπροσώπων από τούς υπαλλήλων του καταδικάζεται σέ φυλάκιση άνω τά 20 έτη. } Π= 1

                                    Αποζημίωση

►90Θ-Ν : Όταν ένα προϊόν βλάπτει τόν χρήστη του, ο παραγωγός πληρώνει τό κόστος όλων τών δικαστικών δαπανών, συν οποιαδήποτε νομισματική δικαστική απόφαση. Όταν η ζημία προκλήθηκε από μία ανθρωπίνως απρόβλεπτη ή μή αποτρέψιμη αιτία, τά θύματά θά αποζημιωθούν από τό "Ασφαλιστικό Ταμείο Επιχειρήσεων, ΑΤΕ".} Π=1  

                                    Βιομηχανικές  Ζώνες

►175Κ-Ν : Βιομηχανίες/εργαστήρια/μηχανουργεία τά οποία εκπέμπουν (τίς επιτρεπτές) χημικές ουσίες, δημιουργούν νέφος, ή παράγουν θόρυβο πέραν τού επιτρεπτού ορίου, χορηγούνται άδεια λειτουργίας τους μόνον εις τήν επιλεχθείσα από τό Υπ. Ανάπτυξης συγκεκριμένη περιοχή εντός τής Βιομηχανικής/-ών ζώνης/-ών τού νομού.

 Π.χ. : Σήμερα, στό ισόγειο πολυκατοικίας λειτουργεί βαφείο αυτοκινήτων à οι αναθυμιάσεις του σκοτώνουν τόν εγκέφαλο καί βλάπτουν ανεπανόρθωτα τό νευρικό σύστημα.

                                    Διαφημίσεις

►180Κ-Ν :

    (α)- Το περιεχόμενο τής διαφήμισης ενός προϊόντος αναφέρεται σέ αληθή στοιχεία/χαρακτηριστικά του – ποιότης,  χρησιμότης, αποτελεσματικότης, … του. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά τού προϊόντος τονίζονται στό τέλος τής διαφήμισης. Εξειδικευμένα προϊόντα διαφημίζονται από ειδικούς.

    (β)- Ουδεμία εταιρεία, έντυπος τύπος/ΜΜΕ προσελκύει πελατεία μέ τήν μέθοδο δώρων ή τυχερών παιχνιδιών.

    (γ)- Ουδείς παραψυχολόγος, χαρτορίχτρα, αστρολόγος καί λοιποί τσαρλατάνοι μπορούν νά διαφημίζουν τίς υπηρεσίες τους ή τά μαγικά αντικείμενα τους.

    (δ)- Μόνο οι αναγνωρισμένες θρησκείες έχουν δικαίωμα νά πωλούν τά «μαγικά» αντικείμενα τους.

                                   Επιχειρήσεις – Επενδύσεις

►99Θ-Ν : Ο επενδύων Έλληνας πολίτης σέ χώρα: (α)- τήν οποίαν τό Υπ. Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει εχθρική πρός τήν χώρα μας, ή (β)- η οποία παραβιάζει τά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα |à Στερείται τήν Ελληνική Υπηκοότητα του καί κατάσχεται η περιουσία του.

{ Ο αληθινός Έλλην δέν ισχυρίζεται ότι είναι πατριώτης αλλά σκέπτεται καί ενεργεί πατριωτικά. Ο Έλλην άνθρωπος δέν συλλέγει δάφνες από ψευδό-ανθρωπιστές, αλλά κάνει θυσίες γιά τό ανθρώπινο είδος καί γιά τήν προστασία τής φύσεως. }

                                    Επιχειρήσεις – Τεχνολογία

►185Κ-Ν : Η εφαρμογή αυστηρών νόμων εξαλείφει τήν διαφθορά η οποία έχει μολύνει τό μεγαλύτερο μέρος τής κοινωνίας μας – πολίτες, κρατικούς λειτουργούς, επιχειρηματίες, …

Αλλά πώς μπορεί ένας ευσυνείδητος επιχειρηματίας νά προστατέψει τά δίκαια συμφέροντα του από έναν ασυνείδητο υπάλληλο τού οποίου οι πράξεις θέτουν σέ κίνδυνο τήν επιχείρηση του μέ αφαίρεση άδειας λειτουργίας, βαριά πρόστιμα, .. ;

Δικαίωμα χρήσης εικονολήπτη/ηχολήπτη ο οποίος καταγράφει τήν παρανομία τού εργαζομένου :

 |à απόδειξη ενόχου/ παραβάτη |à έγκαιρη απόλυση του |à προστασία επιχείρησης καί τού

                                                                                                  ευσυνείδητου προσωπικού της

                                                                                             |à οικονομία στό προσωπικό δικαιοσύνης

                                                                                             |à οικονομία στό Ταμείο Ανεργίας.

 

Δικαστικά 

{ ΑΔΕ: Τό δικαστικό σώμα παραμένει ο κλάδος τής κυβέρνησης στήν καλύτερη θέση νά χρησιμεύσει ως ένα φρένο στίς παρορμήσεις καί πλάνες τών ανθρώπων. Οι ομοσπονδιακοί δικαστές παραμένουν εξ ολοκλήρου ανόσιοι από τίς πιέσεις νά προσαρμοστούν στό επικρατούν συναίσθημα ή στά ειδικά πολιτικά συμφέροντα.

►200Θ-Ν : Μπορούν νά καταργήσουν νόμους καί ακόμη δημοψηφίσματά καί προτάσεις που η πλειοψηφία τών ψηφοφόρων έχει εγκρίνει όταν αυτά υπερβαίνουν τά συνταγματικά όρια. Στό πλαίσιο τού συνταγματικού συστήματός ελέγχων καί ισορροπιών, τά δικαστήρια έχουν τήν τελευταία ευθύνη νά σταματήσουν οποιαδήποτε τυραννική άσκηση τής δύναμης τής εμπαθής πλειοψηφίας τών κυρίαρχων πολιτών.

Δέν είναι ότι οι άνθρωποί δέν ξέρουν γενικά τι είναι τό καλύτερο γιά αυτούς καί επομένως χρειάζονται μερικούς ηθικούς νόμο-διερμηνείς γιά νά τούς πούν αυτό που είναι ηθικό καί καλό γιά αυτούς ενώ ανατρέπουν τήν θέλησή τους, αλλά επειδή είμαστε όντα επιδεκτικά πλάνης καί μέ ορισμένες προκαταλήψεις καί φόβους γι’ αυτό έως ότου αποκτήσει η πλειοψηφία «παιδεία»

►201Θ-Ν : τά εκλεγμένα από τόν λαό μέλη τού Ανωτάτου Δικαστηρίου θά πρέπει νά έχουν τήν εξουσία νά διατάξουν τά κατάλληλα μέσα νά ενημερώσουν πλήρως τούς πολίτες προτού ψηφίσουν πάλι γιά τό ίδιο ζήτημα / πρόταση / νομοσχέδιο. à ΑΔΕ: Ανώτατο δικαστήριο } Π=2

{ Δεδομένου ότι τό «Ισχυρό Χρήμα» μπορεί νά επηρεάσει τό δικαστικό σώμα à

►19Θ-Ν : τό 68% καί άνω τών πολιτών, μέσω δημοψηφίσματος, ή τό 85% καί άνω τής Ανωτάτης Εκκλησίας τού Δήμου, έχει τήν δύναμη νά αμφισβητήσει καί νά ανατρέψει τήν κρίση τού ανωτάτου δικαστηρίου όταν θεωρούν συνετή αυτή τήν παρέμβαση τους, αλλά μόνο μετά από αμερόληπτη συζήτηση, ενδοσκόπηση καί τήν πλήρη επιστημονική ενημέρωση τους στό σχετικό ζήτημα } Π= 2

►20Θ-Ν : ΔιΣωΣΕΔ.Χ, Δικαστικό Σώμα τής Συλλογικής Εκκλησίας τού Δήμου, (Χ = 1ον, 2ον, ... , 10ον ) : 1- Αποτελείται από 101 Περικλήδες, οι οποίοι δέν έχουν εκλεχθεί ως πρώτοι βουλευτές.

2- Η θητεία αυτών διαρκεί έως τήν εκδίκαση μίας συγκεκριμένης υπόθεσης.

3- Η επιλογή τους γίνεται διά κληρώσεως καί έχουν δικαίωμα επανεκλογής τους ως μέλη ενός ΔιΣωΣΕΔ.Χ, όταν όλοι οι υπόλοιποι Περικλήδες έχουν υπηρετήσει ως μέλη ενός ΔιΣωΣΕΔ.Χ.

Μέλος τού δικαστικού σώματος, αξιωματικός τής αστυνομίας ή τού στρατού, ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, ή ανώτατο διοικητικό στέλεχος κρατικού οργανισμού / επιχειρήσεως, ο οποίος κατηγορείται μέ κακούργημα, δικάζεται : α)- Πρώτα από τό αρμόδιο δικαστήριο, καί β)- κατόπιν από τό ΔιΣωΣΕΔ.Χ, όταν τουλάχιστον τό 20% τού σώματος τών Αρίστων, η Πρυτανεία, ζητήσει τήν εκδίκαση τής υπόθεσης καί από τό ΔιΣωΣΕΔ.

Τά διά κλήρου διορισμένα μέλη τού αρμοδίου δικαστικού σώματος παρευρίσκονται κατά τήν διεξαγωγή τής δίκης στήν ΣΕΔ, ώστε : 1α)- ν’ ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες διεξαγωγής τής δίκης, καί 2α)- στήν περίπτωση που ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, νά καθορίσουν τήν ποινή σύμφωνα μέ τούς κανόνες τού ποινικού δικαίου.

Η νέα ετυμηγορία (από τήν εκδίκαση στό ΔιΣωΣΕΔ.Χ) συμψηφίζεται μέ τήν πρώτη τού αρμοδίου δικαστηρίου. Π.χ. : τό πρώτο δικαστήριο τόν βρήκε αθώο, ενώ σύμφωνα μέ τήν νέα ετυμηγορία τού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών καί χρηματική αποζημίωση ύψους τών €10,000 à

ο κατηγορούμενος φυλακίζεται γιά 2,5 έτη καί πληρώνει ως αποζημίωση τό ποσό τών €5.000.

{ ΑΔΕ à ηθική δικηγόρου καί σχέση δικηγόρου-πελάτη } Π= 1

►11Θ-Ν : Ο έχων γνώση / αποδεικτικά στοιχεία περί μίας ποινικώς κολάσιμης πράξης υποχρεούται νά βοηθήσει τίς δικαστικές αρχές γιά τήν απονομή δικαιοσύνης.

►21Θ-Ν : Σύλληψη Υπόπτου / Κατηγορουμένου «Χ» :

   1--Απαγορεύεται αυστηρώς η κακοποίηση συλληφθέντος «Χ» ανθρώπου.

   2--Όταν ο «Χ» εθελοντικώς δώσει αληθή μαρτυρία στό αστυνομικό τμήμα, μέ ή χωρίς τήν  δικαιούμενη διά νόμου παρουσία δικηγόρου υπεράσπισης του :

    (Α)- μειώνεται η ποινή του … από 10% έως 20%,

    (Β)- αφήνεται ελεύθερος ως τήν ημερομηνία εκδίκασης τής υποθέσεως του : (1)-χωρίς τήν ανάλογη καταβολή χρηματικής εγγύησης όταν θεωρηθεί* ότι η πράξη τού «Χ» είναι ποινικώς κολάσιμη κάτω τών 2 ετών, (2)-μέ τήν καταβολή τής ανάλογης χρηματικής εγγύησης όταν θεωρηθεί ότι η πράξη του είναι ποινικώς κολάσιμη από 2 έως τά 5 έτη,

    (Γ)- φυλακίζεται όταν δέν ισχύει η Β1 ή η Β2.

►22Θ-Ν : Ο εισαγγελεύς* έχει έως 12 ώρες, νά εκτιμήσει βάσει υπαρχόντων στοιχείων τήν πιό πιθανή απόφαση τού δικαστηρίου ώστε νά αποφασίσει εάν ο κατηγορούμενος ανήκει στήν Β1,2 ή Γ.

*{ ΑΔΕ: διαβάστε à η επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια γιά νά κρίνει μία υπόθεση. } Π=1

►39Θ-Ν : Οι ένορκοι έχουν δικαίωμα νά αντεξετάσουν τούς μάρτυρες, τόν κατήγορο καί τόν κατηγορούμενο, καί νά ζητήσουν περεταίρω έρευνα ή καί τήν κλήτευση περισσοτέρων μαρτύρων.

 

 Κυβερνητικά

►48Κ-Ν : Δέν επιτρέπεται οι "Ανώνυμοι" νά έχουν: (α)- ουδεμία εξουσία η οποία επηρεάζει τήν πορεία… τής χώρας μας, ή (β)- "λόγο" ο οποίος διαμορφώνει απόψεις. à Όλες οι ψηφοφορίες προτάσεων/νομοσχεδίων γίνονται επωνύμως από όλα τά : μέλη τής Βουλής, στελέχη Υπουργείων καί Κρατικών Οργανισμών, μελών τού Αρείου Πάγου, … κ.τ.λ. 

►49Κ-Ν : Όταν νέος νόμος, οικονομικό πρόγραμμα … επιφέρει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα à

ο "εγκέφαλος" καί η πρώτη ομάδα υποστήριξης αυτού καθαιρούνται1 από τό  αξίωμα τους (π.χ. Άριστος, Περικλής, Βουλευτής, Υπουργός, … ). Εάν δέ αποδειχθεί ότι υπήρξε δόλος ή προσωπικό οικονομικό όφελος … à η "Νέμεσις" τού/τούς φέρεται αμείλικτα.

{ Η ΑΔΕ τό κάνει νόμο διότι επί δεκαετίες στήν Ελλάδα οι προσφέροντες "δώρα" στόν εαυτό τους καί στούς φίλους τους αξίας εκ. € καί οι αναποτελεσματικοί πολιτικοί, διευθυντές Κρατικών Οργανισμών καί Επιχειρήσεων, αντί νά μπορούμε νά τούς στείλουμε στήν φυλακή ή νά τούς δώσουμε μία σκούπα νά σκουπίζουν τόν χώρο τής Βουλής, τούς βλέπουμε νά μεταθέτονται σ’ άλλα Υπουργεία ή ν’ αναλαμβάνουν ακόμη καί υψηλότερα αξιώματα καί νά «βγάζουν» εκατομμύρια €. }

1[ Έχουμε δέ μερικά παραδείγματα που -- σέ χώρες μέ πολιτικό πολιτισμό -- ο αποτυχημένος αξιωματούχος παραιτείται εθελοντικώς, καί ο δέ εκτεθειμένος … - σέ μερικές χώρες όπως τήν Ιαπωνία – αυτοκτονεί. ]

►10Μ-Ν : Όλες οι προτάσεις/νομοσχέδια καί νόμοι καταγράφονται στό Κυριακάτικο φύλλο τής Κρατικής Εφημερίδος καί στήν «Κρατική Τράπεζα Κοινοποίησης» εις τήν απλή καθαρεύουσα, καί εις τήν απλή δημοτική (έως τά επόμενα 20 χρόνια).

Όλοι οι τυχόν επιστημονικοί όροι επεξηγούνται. Τα οφέλη καί οι αρνητικές συνέπειες αυτών (νομοσχέδια, …) αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες.

                                    αποζημίωση

►38Θ-Ν : τό κράτος είναι υποχρεωμένο νά μηνύσει τόν ληστή επιχειρηματία εξ ονόματος τού θύματός/-των του όταν τό θύμα δέν γνωρίζει τά δικαιώματα του ή είναι οικονομικά ανίκανος. } Π= 1

►90•ΟΙ-Ν : Απαλλοτρίωση : Πρώτα αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης (τήν πραγματική αξία τής περιουσίας του) καί μετά από 1 μήνα γίνεται ιδιοκτησία τού κράτους.

                                    δημόσιοι υπάλληλοί, πολιτικοί. 

{ ΑΔΕ : θά είχαν αναγκαστεί νά παραιτηθούν, καί θά είχαν δικαστεί. } Π= 1

{ ΑΔΕ: Τό κυβερνητικό προσωπικό είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοί που δέν μπορούν νά επηρεάσουν τήν διαδικασία λήψης αποφάσεων, ή νά είναι εξαγορασμένο / νά δωροδοκείται από τά λόμπη ειδικών συμφερόντων, απλά επειδή, εάν οποιαδήποτε λόμπη λειτουργούν παρανόμως, δέν τούς επιτρέπετε η οιανδήποτε επαφή μέ οιονδήποτε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή κρατικό υπάλληλο } Π=2

►130Κ-Ν : η πρακτική εκβιασμού ενός υψηλού κρατικού υπαλλήλου, ή ο εκβιασμός ενός κρατικού υπαλλήλου επιφέρει τήν ελάχιστη 20ή ποινή φυλάκισης καί τήν κατάσχεση όλων τών περιουσιακών στοιχείων τού εκβιαστή ... } Π= 1

 

Πολιτισμός : κοίτα άρθρο τής ΑΔΕ «Πολιτισμός».

Υγεία

►25Υ-Ν : Ο θόρυβος  σκοτώνει (κοίτα άρθρο τής ΑΔΕ «Υγεία») à

                 Οχήματα : Ο ιδιοκτήτης καί ο οδηγός τού οχήματος παίρνει προειδοποιητική κλήση τροχαίας. Το όχημα μεταφέρεται στό χώρο στάθμευση του ή στό συνεργείο όπου θά επισκευαστεί. Κατόπιν επισκευής του, ο ιδιοκτήτης δίδει αντίτυπο επισκευής του εις τό Αστυνομικό Τμήμα τό οποίο τού έχει αφαιρέσει τήν πινακίδα κυκλοφορίας του.

Εάν ο οδηγός διαπράξει τήν ίδια παρανομία σέ χρονικό διάστημα κάτω τά 7 έτη, στερείται τήν άδεια οδήγησης του γιά 1 έτος.

               Το μαγαζί τό οποίο πούλησε καί τό μηχανουργείο τό οποίο τοποθέτησε τήν παράνομη εξάτμιση στερούνται τήν άδεια λειτουργίας τής επιχείρησης τους, καί τούς απαγορεύεται η οποιανδήποτε άλλη ενασχόληση τους μέ τό εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών τους η οποία έχει σχέση μέ τήν υγεία.

                 Στίς δέ καφετερίες – από τό πρωί έως τίς 10μ.μ –  θα πρέπει ο πελάτης νά μπορεί νά διαβάσει τήν εφημερίδα/βιβλίο του, ή νά έχει μία κουβέντα χωρίς νά χρειάζεται νά φωνάζει γιά ν’ ακουστεί, προσπαθώντας νά καλύψει τήν ένταση τής μουσικής.

►30Υ-Ν : Αλκοολούχα ποτά

    Ο υπεύθυνος γιά τήν διακίνηση ή τήν πώληση νοθευμένων μέ μεθανόλη ποτών, κοινώς «μπόμπες», υποβάλλονται στά ακόλουθα : (α)- κατάσχεση επιχείρησης του, (β)- αποζημίωση θυμάτων, (γ)-κάθειρξη άνω τών 20 ετών – σέ περίπτωση θανάτου … άνω τών 50 ετών.

   Οι υπό τήν επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών χημικών ουσιών συλληφθέντες οδηγοί καταδικάζονται σέ αμισθί εξάμηνη στρατιωτική θητεία, καί αξιολογούνται από ειδικούς ψυχιάτρους οι οποίοι αποφασίζουν γιά τό πρόγραμμα αποκατάσταση τους.

►31Υ-Ν : Ανήλικοι

Απαγορεύεται αυστηρώς η πώληση ή η προσφορά βλαβερών / επικίνδυνων ουσιών – όπως τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, φυτοφάρμακα, … κτ.λ – σέ ανηλίκους.

Ο πωλών (περιπτέρου, κάβας, … ) δέν φέρει ευθύνη όταν ο ανήλικος έχει παρουσιάσει ψευδή ταυτότητα. Ο δέ ανήλικος παρακολουθεί ειδική «Σχολή» ως οικότροφος γιά 1 έτος. Ο κηδεμόνας του πληρώνει τά έξοδα διαμονής του καί επανεκπαίδευσης του εις τήν Σχολή. Το οικογενειακό περιβάλλον τού ανηλίκου αξιολογείται από ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, … ) καί αποφασίζεται η επιστροφή, ή μή, τού ανηλίκου στούς κηδεμόνες του.

 

 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ.

►200Κ-Ν : Αποτελείται από 5 ανεξάρτητα "Σώματα" ,τό καθένα αποτελούμενο από 9 μέλη, ηλικίας

    38-65 ετών :

ΑΠαΚ : Ελέγχει τήν συνταγματικότητα πράξεων/νομοσχεδίων : τής Βουλής, τής Κυβέρνησης, τών Υπουργείων, τών Κρατικών Οργανισμών.

Δικαίωμα κατάργησης Βουλευτικής Ασυλίας, όταν τό θεωρήσουν αναγκαίο.

ΑΠ.Οι : Ελέγχει τήν συνταγματικότητα προγραμμάτων/πράξεων οικονομικής φύσης : τού Χρηματιστηρίου, τού Υπ. Οικονομικών/Ανάπτυξης, τών Επιχειρήσεων καί Βιομηχανιών.

1ΑΠαΓ, 2ΑΠαΓ, 3ΑΠαΓ : Καλύπτουν όλες τίς άλλες υποθέσεις.

►201Κ-Ν : Τα 9 μέλη τού κάθε «Σώματος» τού Αρείου Πάγου εκλέγονται από :       

            (α)- τόν λαό 3 μέλη  

            (β)- τό Δικαστικό Σώμα (εισαγγελείς καί δικαστές) 3 μέλη

            (γ)- τό Δικηγορικό Σώμα (ενεργοί δικηγόροι) 3 μέλη

►202Κ-Ν :

1- Τα 5 Σώματα αναλαμβάνουν τό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2- Ο ΑΠΑ.Κ καί ΑΠΑ.ΟΙ έχουν εις τήν κατοχή τους πιστό αντίγραφο όλων τών φακέλων τού Υπ.  

     Δημόσιας Τάξεως.

3- Τα άλλα 3 Σώματα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σέ φακέλους οι οποίοι

    είναι απαραίτητοι γιά τήν λήψη ορθής απόφασης επί υποθέσεως τήν οποίαν εκδικάζουν.

►203Κ-Ν : Τα 5 Σώματα τού Αρείου Πάγου :

            (α)- κανονίζουν τά τού οίκου τους – διοίκηση, διαχείριση, …

            (β)- προτείνουν νομοσχέδιο πρός ψήφιση στήν Βουλή.

►229Κ-Ν : Εάν απόφαση ενός Σώματος του θεωρηθεί εσφαλμένη από τόν Πρ. Δημοκρατίας καί τούς συμβούλους του, τότε à 27 κληρωτοί δικαστές αποφαίνονται γιά τήν νομιμότητα ή μή τής συγκεκριμένης απόφασης.

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τα δικαστήρια εξειδικεύονται, π.χ. (1)- βία, βιασμός, φόνος, … (2)- οικονομικές διαφορές, δικαιώματα τού εργάτη καί τού εργοδότη, κληρονομικά,…(3)- οικογενειακά : οικογενειακό άσυλο, διαζύγιο, επιμέλεια παιδιών, διατροφή, περιουσιακά στοιχεία,…(4)- παράβαση τού κώδικα οδικής κυκλοφορίας,..

   Τα 5 Σώματα τού Αρείου Πάγου, οι δικαστές καί εισαγγελείς γνωρίζουν τό πως καί τό γιατί πρέπει νά εξειδικευτούν τά δικαστήρια ανά τήν Ελληνική Επικράτεια.

Εισαγγελική Αρχή :

Πληροφορίες πρός τά ΜΜΕ σχετικά μέ μία υπόθεση τού Ποινικού Κώδικα, η οποία τελεί υπό αστυνομική έρευνα, παραχωρούνται μόνο από τόν αρμόδιο εισαγγελέα καί υπό ευθύνη τού ιδίου.

►210Κ-Ν : Πληροφορίες πρός τά ΜΜΕ σχετικά μέ μία υπόθεση τού Ποινικού Κώδικα, η οποία τελεί υπό αστυνομική έρευνα, παραχωρούνται μόνο από τόν αρμόδιο εισαγγελέα καί υπό ευθύνη τού ιδίου.

►215Κ-Ν : Ο εκλεγμένος από τόν λαό εισαγγελεύς στήν πόλη του μέ :

[1]- ένα αστυνομικό τμήμα δύναται νά :

  (Α)- θέσει σέ διαθεσιμότητα : (1)- αστυνομικό ή τόν διοικητή τού αστυνομικού τμήματος, (2)- τόν Δήμαρχο, μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου καί προσωπικό τού Δήμου, καί

  (Β)- απολύσει καί διώξει ποινικώς τούς ανωτέρω.

[2]- δύο ή περισσότερα αστυνομικά τμήματα, οι πράξεις [1]Α2 καί [1]Β εκτελούνται από τήν πλειοψηφία τών εκλεγμένων εισαγγελέων.

►219Κ-Ν : Οι πολίτες Χ πόλεως που εκπροσωπούνται από Α εκλεγμένο εισαγγελέα έχουν δικαίωμα νά τόν δικάσουν στήν εκκλησία τού Δήμου τους σύμφωνα μέ τούς κανόνες αυτού, όταν ο Άρειος Πάγος έχει απορρίψει αίτημα τους γιά έρευνα καταγγελιών κατά τού Α εισαγγελέα.

Δικηγορία

►40Θ-Ν : Ο χαμηλού εισοδήματος Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα εκπροσώπησης του από νομικό σύμβουλο τόν οποίον επιλέγει τό δικαστήριο…καί τόν οποίον πληρώνει ο κριθείς ως ένοχος.

►50Θ-Ν : Η αστυνομία, η εισαγγελία, ο δικηγόρος υπεράσπισης καί κατήγορου δέν παρακρατούν/ αποκρύπτουν από τήν δικαιοσύνη στοιχεία τά οποία αποδεικνύουν τήν αθωότητα ή τήν ενοχή τού κατηγορουμένου καί κατήγορου.   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

►1Θ-Ν : Το Αστυνομικό Τμήμα είναι υπό τήν προστασία καί τάς εντολάς τού εκλεγμένου από τόν λαό εισαγγελέως.

►2Θ-Ν : (α)- Ο κάθε αστυφύλαξ υποχρεούται νά έχει ολοκληρώσει 2 έτη τής Παντείου Σχολής (Κοινωνιολογία, Νομικό Δίκαιο) καί τήν εκπαίδευση/σπουδές του στήν Ακαδημία Δημόσιας Τάξεως.

                (β)- Αξιολογείται από τούς ανωτέρω του κάθε έτος, καί εξετάζεται από ειδικούς ψυχολόγους καί κοινωνιολόγους κάθε 3 έτη.

►3Θ-Ν : Από τήν πρώτη ημέρα προσλήψεως του έχει : πλήρη ιατρική περίθαλψη καί πλήρη Ασφάλεια Ζωής.

4--Τα οχήματά τους εξοπλίζονται μέ υπολογιστές, σύνδεση μέ τό διαδίκτυο καί εικονολήπτη γιά τήν καταγραφή τής παραβάσεως ή τής εγκληματικής πράξεως.

5--Ο εξοπλισμός του τού παρέχεται από τό κράτος καί είναι ανώτερος αυτού τών εγκληματιών.  

►4Θ-Ν : Δικαιούται νά κάνει χρήση τού όπλου του ή τού Tazer, κ.λα. : (1)- όταν απειλείται η σωματική του ακεραιότητα, η ζωή του, καί όταν εγκληματίας προσπαθεί νά διαφύγει σύλληψη, (2)- μόνον όταν τό συμβάν καταγράφεται σέ εικονολήπτη ή είναι συνδεδεμένος μέ εικονολήπτη τού διαδικτύου.

6--Ο αστυφύλαξ νά γίνει ο καλλίτερος φίλος τού πολίτη.

    Ο δε πολίτης τόν ανταμείβει μέ τόν σεβασμό του  καί μέ υψηλό μισθό ώστε νά μπορεί νά συντηρεί οικογένεια τουλάχιστο μέ 3 παιδιά.

►7Θ-Ν : Ο δε αστυφύλαξ ο οποίος κακοποιεί πολίτη χωρίς νά βρίσκεται σέ αυτοάμυνα :

  (α)- φυλακίζεται γιά άνω τά 5 έτη, καί αποζημιώνει τό θύμα του, καί (β)- στερείται τού δικαιώματος του η (επόμενη) εργασία του νά τόν φέρνει σέ άμεση επαφή μέ τό κοινό (γιά τά επόμενα 15 έτη από τήν ημέρα αποφυλάκισης του).

►8Θ-Ν : Προσβολή ή εξύβριση αστυνομικού επισύρει 1 έτος φυλάκιση…

►9Θ-Ν : Ουδείς αστυνομικός φρουρεί βουλευτές ή επιχειρηματίες εάν δέν απειλείται η ζωή αυτών.

 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

Η Ευρωπαϊκή "εφεύρεση" σωφρονισμού επιφέρει τά εξής αρνητικά αποτελέσματα :

1--Ο αποφυλακισμένος είναι ένας επικίνδυνος, αντικοινωνικός άνεργος καί πιθανότατα ναρκομανής.

2--Το Δημόσιο Ταμείο επιβαρύνεται σοβαρά, στερώντας χρήματα από νοσοκομεία κ.τ.λ.

3--Το θύμα αποζημιώνεται κυρίως μέ τήν ικανοποίηση τής επιθυμίας γιά εκδίκηση, η οποία έχει ως μήτρα της τήν Παλαιά Διαθήκη : Οφθαλμός αντί οφθαλμού…

►240Κ-Ν : Φυλακές : σέ νησιά καί παραμεθόριες περιοχές.

Παράδειγμα : οι μή-βίαιοι φυλακισμένοι, όπως οι οικονομικής φύσεως παραβάτες, αποστέλλονται σ’ αραιοκατοικημένο νησί μας (κοντά στήν Τουρκία).

►243Κ-Ν : Οι καταδικασθέντες δέν θα στοιχίζουν 1€ στόν Έλληνα φορολογούμενο : εργάζονται ώστε νά καλύψουν τά προσωπικά καί δικαστικά τους έξοδα, καί έως ότου αποζημιώσουν πλήρως1 τά θύματα τους.

Το κράτος τούς παρέχει : οικοδομικά υλικά γιά νά στήσουν τήν στέγη τους, καί τροφή γιά 6 μήνες.

Καλλιεργούν τήν δική τους τροφή, καί εκτρέφουν ζώα. Παράγουν γάλα, τυρί, αυγά, κρέας κ.τλ. σέ ποσότητα η οποία θα αρκεί γιά νά θρέψουν τούς στρατιώτες-φύλακες τους, οι οποίοι διαμένουν σέ στρατόπεδο δίπλα στόν οικισμό φυλακισμένων.

Ράβουν τόν ρουχισμό γιά κρατικούς οργανισμούς καί ιδρύματα.

Κατασκευάζουν έπιπλα πρός πώληση.

Οι τελείως ακίνδυνοι ανειδίκευτοι ποινίτες βάφουν, επισκευάζουν κρατικά κτίρια, δρόμους…

Οι έχοντες ειδικότητα – ιατρός, υδραυλικός, … -- προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους στούς συγκρατουμένους τους, στούς στρατιώτες καί στούς κατοίκους τού νομού/νησιού.

►245Κ-Ν : Δικαιώματα του :

Ξεχρεώνει* τό χρέος του στήν κοινωνία καί στό θύμα του εκτίοντας τήν ποινή του μαζί μέ ποινίτες οι οποίοι διέπραξαν έγκλημα ιδίας φύσεως – ήτοι, οι φονιάδες μέ τούς φονιάδες, οι βιαστές μέ τούς βιαστές, ο καταχραστής χρημάτων μέ τούς καταχραστές χρημάτων, κτλ.

Πληρώνεται* αναλόγως μέ τήν παραγωγικότητα του.

Ο χώρος κατοικίας του είναι ανεξάρτητος – έως τά 40τ.μ., σέ οικόπεδο τών 200τ.μ.

Έχει δικαίωμα σεξουαλικής επαφής ώστε νά παραμείνει φυσιολογικός …

Έχει ελεύθερη πρόσβαση στήν παραλία.

Ο μη βίαιος καί εργατικός μπορεί νά έχει τήν συντροφιά επισκεπτών/συντρόφου του στόν ελεύθερο χρόνο του.

►249Κ-Ν : Όροι Αποφυλάκισης :

  (1)-Έχει πλήρως σωφρονιστεί.

  (2)-Το θύμα του έχει αποζημιωθεί – εάν δέ μερικώς, τότε θα πρέπει νά έχει εργασία η οποία τού παρέχει τά πρός τό ζήν καί τήν δυνατότητα συνέχισης αποζημιώσεως.

   Επίσης κοίτα : ΘΕΜΙΣ – ΝΕΜΕΣΙΣ, Κάθαρσις : Ειδικές Περιπτώσεις.

{ € : Αμερικάνικες Ιδιωτικές Εταιρείες αναλαμβάνουν τήν φύλαξη κατάδικων εις Αμερική καί Αγγλία. Χρεώνουν $22.000/άτομον γιά κάθε έτος συν τήν εκμετάλλευση τους ως εργάτες-σκλάβοι. à Νά δώσουμε χαμηλότερη προσφορά εφόσον : (α)- έχουμε πανέμορφα, ακατοίκητα νησιά τά οποία εποφθαλμιούν οι Τούρκοι, (β)- έχουμε υψηλή ανεργία καί υψηλό έλλειμμα, καί (γ)-σίγουρα θα σωφρονιστούν ασυγκρίτως καλύτερα μέ τό σωφρονιστικό σύστημα τής ΑΔΕ απ' ότι στίς αμερικάνικες ιδιωτικές φυλακές που έχουν ως μοναδικό σκοπό τό κέρδος. à κοίτα σχετικό άρθρο. }

 

ICC, Ευρωπαϊκά Διεθνή Δικαστήρια, καί Δικαστήρια τών ΗΠΑ.

(κοίτα σχετικό άρθρο τής ΑΔΕ)

1--Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι ΗΠΑ υπέγραψαν τό 1992 μ.Χ.

2--Δίκαιο τού πολέμου.

3--Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Ψήφισμα τής Ρώμης : τό 1968 μ.Χ. καθιερώνεται ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Οι ΗΠΑ υπέγραψε στίς 31 Δεκ. 2000 μ.Χ., χωρίς αναδρομική ισχύ ! ! ! .

     Διεθνής συνθήκη, 1968 μ.Χ. : οι οικονομικές αρχές που ίσχυσαν στήν Νυρεμβέργη δέν είναι περιορισμένης εμβέλειας – μέ εξαίρεση τίς ΗΠΑ !!!

4--Εγχώριο Δίκαιο καί Δίκαιο Αστικών Αποζημιώσεων : τό θύμα ζητά δικαίωση από τά δικαστήρια τής πατρίδας τού θύτη. [ Δίκαιο τών ΗΠΑ : Alien Tort Claims Act.]

5--Συνθήκη περί Γενοκτονιών : τό έτος 1951 μ.Χ. τό Διεθνές Δικαστήριο τήν ανακήρυξε τμήμα τού διεθνούς εθιμικού δικαίου. [ Οι ΗΠΑ υπέγραψαν τό 1988 μ.Χ.  !!! ]

6--Βουλή τού Βελγίου : εξουσιοδότησε τά δικαστήρια τής χώρας τους νά ασκούν δίωξη κατά πολιτών οιασδήποτε χώρας γιά εγκλήματα πολέμου, ήτοι παραβιάσεις τής Συνθήκης τής Γενεύης.

7--Βουλή τών Λόρδων Βρετανίας : Περί τής πολιτικής ασυλίας. Υπόθεση Πινοσέτ. Αποτέλεσμα: κατόπιν ενεργειών Ισπανού δικαστή επιτεύχθηκε η έκδοση τού Πινοσέτ στήν χώρα του καί στήν σύλληψη τού Αργεντινού βασανιστή Ρ.Μ. Καβάγιο στό Μεξικό.

ΗΠΑ :

1--Τα ομοσπονδιακά της δικαστήρια έχουν τήν δικαιοδοσία νά εκδίδουν ετυμηγορία γιά εγκλήματα ακόμη καί κατά διπλωματών.

2--Κογκρέσο, έκθεση Χίντσεϊ, έτος 2000 μ.Χ. : αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση τών ΗΠΑ ήτο ενήμερη καί ότι βοήθησε η CIA τίς ομάδες θανάτου τού Πινοσέτ à Οι Χιλιανοί μπορούν νά μηνήσουν τήν κυβέρνηση τών ΗΠΑ βάσει τού 4. 

*[ Επίσης κοίτα |à Κρ. Τράπεζα Νο.6, Έλληνας Πολίτης, Ελληνική Γή, Οικονομία, …. ]

 

Comments