Κάνναβη

[ Τά τρία άρθρα Κάνναβη, Χέμπ, Μαριχουάνα είναι μικρό μέρος τού πονήματος  Κάνναβη (183 σελίδες). ]

 

Περιεχόμενα

Κάνναβη – Γενικά

Χρήσεις τής κάνναβης

Πόλεμος κατά τής κάνναβης

Χημικές ενώσεις τών ειδών τής κάνναβης

Τερπενοειδή, Terpenoid

Ινδική Κάνναβις, Cannabis indica

Κάνναβη ruderalis

Χέμπ, Hemp à βλέπε τό άρθρο : Βιομηχανία-Επιχειρήσεις-Χέμπ

Μαριχουάνα à βλέπε τό άρθρο : Ναρκωτικά-Μαριχουάνα

Προτεινόμενα Βίντεο à βλέπε τό άρθρο : Ναρκωτικά-Βίντεο

Βιβλία à βλέπε τό άρθρο : Ναρκωτικά-Βιβλία

 

     --------------------------------------------------------------------------------------------

 

[ Η καλλιέργεια τής κάνναβης θ’ αποτελεί τό κύριο γεωργικό προϊόν μας καί τήν βασική πρώτη ύλη τών κυριοτέρων βιομηχανιών μας à βλέπε Καταστατικό τής ΑΔΕ : Γεωργία – Καλλιέργειες. ]

Κάνναβις – Γενικά

            Στήν πρώιμη Σουμεριακή γλώσσα χρησιμοποιείτο η λέξη "kanubi", που σημαίνει 'τών δύο (φύλων)', ίσως λόγω τού γεγονότος ότι η Κάνναβη έχει αρσενικά καί θηλυκά φυτά.
 

Στήν Ελλάδα είναι γνωστή από τήν αρχαιότητα. Η καλλιέργειά της στήν Ελλάδα απαγορεύτηκε μέ τόν νόμο 2107 τής 11-3-1920.

Η κάνναβις κατείχε τόν πιό καθοριστικό ρόλο στήν επιβίωση τού ανθρώπου ως πηγή διατροφής, ένδυσης καί ενέργειας, καί ως ευφορικό καί θεραπευτικό μέσο.

Αποτελεί έως καί σήμερα τό κύριο φυσικό, οικολογικό, ανανεώσιμης πηγής ανταγωνιστικό προϊόν αρκετών κύριων βιομηχανικών κλάδων – φάρμακα, χαρτοπολτός, καπνός, …, πετρελαιοειδή (ενέργεια, πλαστικά, καλλυντικά, λιπαντικά, λιπάσματα…).

Ιατρικοί, πολιτικοί, οικονομικοί καί οικολογικοί λόγοι επιβάλλουν τήν αναθεώρηση τής «παράλογης» απαγορευτικής πολιτικής απέναντι στήν κάνναβη, τό κόστος τής οποίας δέν μπορεί νά αντέξει ή νά ανεχθεί πια η κοινωνία.

Η καλλιέργεια της δέν απαιτεί χημικά ζιζανιοκτόνα καί αφήνει καθαρό τό χωράφι γιά τήν επόμενη καλλιέργεια.

 

Χρήσεις τής κάνναβης

            Βλέπε τό άρθρο Χέμπ : Αμαξώματα – Διατροφικό μέσο – Ενέργεια –  Εξοπλισμός τών πλοίων – Καμβάδες ζωγραφικής – Λιπαντικό – Σχοινιά, νήματα, κορδόνιαΥλικό οικοδομών – Υφάσματα καί υφαντάΦωτιστικό λάδι

Χαρτί

Χρώματα καί βαφές

            Βλέπε τό άρθρο Μαριχουάνα : Θεραπευτικό μέσο – Μέσο ψυχικής ευφορίας

           

Πόλεμος κατά τής κάνναβις

Η τύχη τής κάνναβης κρίθηκε αποκλειστικά καί μόνο από τόν συνδυασμό τών πολιτικών, οικονομικών καί τεχνολογικών αλλαγών που συντελέστηκαν κατά τήν δεκαετία τού 1930.

Οι ανταγωνιστές της συνεργάστηκαν αρμονικά προκειμένου νά πετύχουν τήν απαγόρευση τής κάνναβης, στά κρίσιμα χρόνια 1930-37 που σφραγίστηκαν από 5 κυρίως γεγονότα.

Τά γεγονότα αυτά ήταν: Η δημιουργία τού «Ομοσπονδιακού Γραφείου Ναρκωτικών» (1930). Η δυνατότητα τής φαρμακοβιομηχανίας νά παράγει μαζικά χημικά προϊόντα (1928-32). Η άρση τής Ποτοαπαγόρευσης (1933). Η κατασκευή μηχανών υψηλής τεχνολογίας για τήν παραγωγή χαρτιού από τήν δασική ξυλεία καί η μονοπώληση αυτής τής παραγωγής από τό συγκρότημα Hearst (1930-36). Καί η μαζική εισαγωγή στήν αγορά τών προϊόντων τής πετροχημικής βιομηχανίας (1926-36) καί τού νάιλον (1936).

Η οικογένεια τού George Bush -που διατέλεσε πράκτορας καί εν συνεχεία διευθυντής τής CIA (1975-77), διευθυντής τής Lilly (1977), αντιπρόεδρος τού Ρίγκαν (1981-84) καί πρόεδρος τών ΗΠΑ (1985-92)- είναι κάτοχος σημαντικού ποσοστού μετοχών τών εταιρειών Lilly, Abbott, Bristol καί Pfizer. Η δέ εταιρεία Lilly ελέγχεται από τόν πατέρα τού μετέπειτα αντιπροέδρου τού Bush, Dan Quayle.

Tό 1991, τά Ηνωμένα Έθνη μετέταξαν τήν συνθετική Δ9-THC από τόν πίνακα 1 στόν πίνακα 2 τών ελεγχόμενων ψυχοτρόπων ουσιών καί διατήρησαν τήν κάνναβη στόν πίνακα 1, μέ τό αιτιολογικό ότι η Δ9-THC «είχε αποδεδειγμένα ιατρικά πλεονεκτήματα καί δέν υπήρχε διασπορά της σέ μη ιατρικές χρήσεις», ενώ η κάνναβη «χρησιμοποιείται παράνομα από εκατομμύρια ανθρώπους»(!)

 

Χημικές ενώσεις τών ειδών τής κάνναβης
Δ-9 Τετραϋδροκανναβινόλη (
Delta 9-Tetrahydrocannabinol, THC)

Κανναβιδιόλη (Cannabidiol, CBD)

Κανναβινόλη, CBN

THCV, ή Tetrahydrocannabivarin

Cannabichromene, ή CBC

[ υψηλά, είμαι ψηλά, νά γίνω ψηλά = η χαρακτηριστική υψηλή ευφορία που προκαλεί τό κάπνισμα τής μαριχουάνας.]

            Τό φυτό κάνναβη είναι τό μόνο που περιέχει κανναβινοειδή. Στό μέλλον, μέ τήν ανάπτυξη τής γενετικής μηχανικής καί τής τεχνικής τεμαχίσματος γονιδίων (gene-slicing), θά μπορεί νά επιτευχθεί ο γενετικός «σχεδιασμός» άλλων φυτών για τήν παραγωγή τών  ψυχοδραστικών κανναβινοειδών. Σχεδόν 40 κανναβινοειδείς ουσίες έχουν ανακαλυφθεί καί απομονωθεί. Αλλά οι περισσότερες από αυτές δέν είναι ψυχοτρόπες, μόλις έξι εξ’ αυτών καί είναι οι ακόλουθες :

Η Δ-9 Τετραϋδροκανναβινόλη (
Delta 9-Tetrahydrocannabinol, THC) είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία τής κάνναβης. Όλα τά είδη φυτών τής κάνναβης περιέχουν  τουλάχιστον κάποια ποσότητα Delta 9-THC, μέ τήν ονομαζόμενη βιομηχανική κάνναβη (Χέμπ) νά περιέχει μόνο ελάχιστα ίχνη της.

Τά περισσότερα είδη κάνναβης που καλλιεργούνται γιά ψυχοτροπική χρήση – (κοινώς γνωστή ως μαριχουάνα) – περιέχουν Δ-9 THC από 1% έως καί 25% τών κανναβινοειδών ουσιών τους.

Θεωρείται ως η κύρια ουσία τής κάνναβης που προκαλεί τήν χαρακτηριστική υψηλή ευφορία1, στήν οποία θ’ αναφερόμαστε ως υψηλά, είμαι ψηλά, νά γίνω ψηλά (high, Im high, to get high).

Η Δ-8 THC μπορεί επίσης νά βρεθεί, αλλά συνήθως σέ πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, έτσι οι περισσότεροι καλλιεργητές καί ερευνητές αγνοούν αυτήν τήν ένωση καί επικεντρώνονται στήν πιό άφθονη καί ισχυρή Δ-9 THC.

                1 [ Κοινώς αποκαλούμενη μαστούρωμα, όρος που (που όσο αφορά τήν κάνναβη) είναι ακριβής όταν η THC είναι σέ περιεκτικότητα τής τάξεως μεταξύ 16% καί 25% - ποσοστά που συναντούνται στό χασίς καί σέ πολύ λίγα είδη φυτών κάνναβης. ]


Η Κανναβιδιόλη (Cannabidiol, CBD), εμφανίζεται σχεδόν σέ όλα τά είδη φυτών τής  κάνναβης – αν καί τό ποσοστό της κυμαίνεται από μερικά ίχνη της έως καί 95%...

Η CBD είναι η σύνθετη ουσία που προκαλεί τήν κατασταλτική δράση στό «υψηλά» που προκαλεί η THC.
Η CBD, επίσης, έχει τήν τάση νά καθυστερεί αλλά καί νά παρατείνει τό υψηλά.
Τό αν η CBD αυξάνει ή μειώνει τό υψηλά, εξαρτάται από τό άτομο-καπνιστή τής κάνναβης – δηλαδή, τήν βιολογική του υγεία καί ψυχολογική του διάθεση / ισορροπία.

Η Κανναβινόλη, CBN, παράγεται όταν η THC οξειδώνεται ή υποβαθμίζεται. Μόνο ένα ποσό ίχνους εμφανίζεται σέ φρέσκα μπουμπούκια, αλλά τά αποθηκευμένα ή αποξηραμένα μπουμπούκια καί τό χασίς τείνουν νά έχουν υψηλότερες ποσότητες CBN, διότι η THC είχε υποβαθμιστεί κατά τήν διαδικασία προετοιμασίας τών μπουμπουκιών καί τής παρασκευής τού χασίς.

Γνωρίζουμε ότι η CBN είναι τό συστατικό που προκαλεί (στόν καπνιστή τής κάνναβης) αποπροσανατολισμό, υπνηλία ή αποχαύνωση – καταστάσεις που αναφέρονται ως ‘’αποχαυνωτική ευφορία ή αποχαυνωτικό υψηλό, stupefying high’’.

Στήν καλύτερη περίπτωση, η CBN περιέχει μόνο τό 10% τών ψυχοδραστικών επενεργειών τής αρχικής Δ-9 THC.


Η THCV, ή Tetrahydrocannabivarin, είναι η ένωση που σχετίζονται μέ τό άρωμα τών φυτών κάνναβης. Τά φυτά κάνναβης μέ πολύ πικάντικο άρωμα, συνήθως, περιέχουν υψηλά ποσά THCV. Συναντάται, επίσης, σέ πολύ δραστικές μαριχουάνες που προέρχονται από τήν νοτιοανατολική καί κεντρική Ασία, καθώς καί περιοχές τής Αφρικής. Αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις THCV προκαλούν τό υψηλά σέ πολύ πιό σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά διαρκεί λιγότερο.

 

Η Cannabichromene, ή CBC, αποτελεί τό 20% τών κανναβινοειδών ενώσεων τού φυτού κάνναβης.
Αν καί έχει γίνει λίγη έρευνα, οι επιστήμονες καί οι επαγγελματίες καλλιεργητές πιστεύουν ότι η
CBC μπορεί νά αλληλεπιδράσει μέ τό THC γιά νά αποφέρει ένα πιό έντονο υψηλά.

 

Τερπενοειδή, Terpenoid

Τά τερπενοειδή, που συχνά ονομάζονται isoprenoids, αποτελούν μία μεγάλη καί ποικίλη κατηγορία φυσικών οργανικών χημικών ουσιών, παρόμοια μέ τερπένια, που

προέρχονται από μονάδες πέντε ατόμων άνθρακος ισοπρενίου που συνδυάζονται μέ χιλιάδες τρόπους. Τά περισσότερα είναι πολυκυκλικές (multicyclic) δομές που διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο ως λειτουργικές ομάδες, αλλά καί στήν βασική δομή τού σκελετού τού άνθρακος τους. Αυτά τά λιπίδια μπορούν νά βρεθούν σέ όλες τίς κατηγορίες τών έμβιων όντων, καί είναι η μεγαλύτερη ομάδα τών φυσικών προϊόντων.

Τά τερπενοειδή φυτά χρησιμοποιούνται εκτενώς για τίς αρωματικές τους ιδιότητες. Παίζουν κάποιο ρόλο στήν παραδοσιακή θεραπεία/φαρμακολογία φυτικής προέλευσης καί είναι υπό έρευνα γιά τήν αντιβακτηριακή, αντινεοπλασματική καί άλλων ειδών φαρμακευτικών τους λειτουργιών.

Συμβάλλουν στήν μυρωδιά τού ευκαλύπτου, στίς γεύσεις τής κανέλα, τού γαρίφαλου καί τζίντζερ, στό κίτρινο χρώμα στά ηλιοτρόπια, καί στό κόκκινο χρώμα στίς ντομάτες.

Τά γνωστότερα τερπενοειδή περιλαμβάνουν κιτράλη, μενθόλη, καμφορά, salvinorin Α στό φυτό Salvia divinorum, καί τά κανναβινοειδή πού εντοπίζονται στήν κάνναβη.
Τά στεροειδή καί οι στερόλες σέ ζώα παράγονται βιολογικά από ερπετοειδείς  πρόδρομες ουσίες.

Μερικές φορές τά τερπενοειδή προστίθενται σέ πρωτεΐνες, π.χ., γιά νά ενισχύσουν τήν προσήλωσή τους στήν κυτταρική μεμβράνη – αυτό είναι γνωστό ως ισοπρενυλίωση.

 
 

Πιθανότατα, προέρχεται από τήν οροσειρά Χίντου Κούς (Hindu Kush) καί ένεκα τών εξαιρετικά κρύων χειμώνων καί ζεστών καλοκαιριών της, η Ι.Κ. είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σέ εύκρατα κλίματα. 

Η πλατύφυλλη Ι.Κ. παραδοσιακά καλλιεργείται για τήν παραγωγή χασίς στήν Ινδία, τό Αφγανιστάν καί τό Πακιστάν. Φαρμακολογικώς, περιέχει περισσότερο cannabidiol (CBD)2  καί λιγότερο THC από αυτά τής Η.Κ. καί γι’ αυτό ανακουφίζει από τόν πόνο, είναι αγχολυτική καί μία αποτελεσματική θεραπεία γιά τήν αϋπνία.

Η δέ διαφορά περιεκτικότητας σέ terpenoid3 τών αιθέριων ελαίων τής Ι.Κ. καί Η.Κ. δημιουργεί διαφορετική ψυχοτροπική επίδραση.

1 [ Συχνά ταξινομείται Cannabis sativa indica, Ήμερη Ινδική Κάνναβις ]

2 [ Τό CBD έχει μεγάλη φαρμακευτική αξία à βλέπε : Φαρμακευτική Κάνναβις, Παρασκευασμένα φάρμακα. ]

3 [ Βλέπε σχετικό άρθρο Terpenoid – Ελληνικά. ]

 

 

 

 

 

 

 
11
Comments