Ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Αγγλία

Γαλλία

Εβραίοι :

            Εβραίοι κατά Ελλήνων

Ελλάς

ΗΠΑ

Κύπρος

ΛΕΑ

 

Αγγλία

Ιρλανδία : Ένα ναυάγιο μέ πατάτες γίνεται η αφορμή ο πληθυσμός τών Ιρλανδών ν’ αυξηθεί στά 8 εκ. Τό 1845, ένας μύκητας καταστρέφει τίς σοδειές τους καί μετά τούς αγρούς τους, μέ αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσει λοιμός ο οποίος προκάλεσε περί τό 1 εκ. θανάτους, τήν εγκατάλειψη τής υπαίθρου από άνω τού 1,5 εκ. καί τήν μεγάλη ‘’έξοδο’’ τών Ιρλανδών στήν Αμερική. Η πλούσια αυτοκρατορία τής Αγγλίας, η οποία εκμεταλλεύετο τήν γή τών Ιρλανδών, δέν πρόσφερε καμία βοήθεια στούς δεινοπαθούντες Ιρλανδούς.

 

Γαλλία

            Βιετνάμ : Οι Γάλλοι κατακτητές ωθούσαν τούς Βιετναμέζους νά καταναλώνουν όπιο, τό οποίο μπορούσαν νά προμηθεύονται νομίμως από ειδικά μαγαζιά, ώστε τό κράτος νά εισπράττει περισσότερους φόρους, ενώ αυτοί εξήγαγαν τό ρύζι μέ αποτέλεσμα ο λαός νά λιμοκτονεί.

 

Εβραίοι

          Εβραίοι κατά Ελλήνων

Οι Εβραίοι αγόρασαν τό πτώμα τού Κατσαντώνη από τούς Τούρκους δεσμοφύλακες. Τό έκθεσαν πρός δημόσιο προσκύνημα έναντι μίας χρηματικής χρέωσης ανά άτομο, καί μετά τό πούλησαν στούς Έλληνες γιά νά τό ετοιμάσουν γιά ταφή.

 

Ελλάς

 

ΗΠΑ

 

Κύπρος

            1915 : Η Αγγλία προσφέρει τήν Κύπρο στήν Ελλάδα μέ αντάλλαγμα τήν συμμετοχή τής χώρας μας στό πλευρό τής Αγγλίας κατά τής Γερμανίας. Ο Βενιζέλος δέχτηκε τήν συμφωνία, αλλά ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τής απέρριψε.

 

ΛΕΑ

            Η τού 1918 γρίπη σκοτώνει περί τά 20 εκ. ανθρώπους – μόνο στήν Αμερική πέθαναν περί τίς 548.000. Ο Τύπος δέν αναφέρει τίποτα περί τής θανατηφόρου γρίπης, ούτε οι κυβερνήσεις τής Δύσης έλαβαν κάποια μέτρα προστασίας τών πολιτών τους, διότι ο πόλεμος τους έπρεπε νά συνεχιστεί χωρίς διακοπές ή εμπόδια.

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments