Εξωτερική Πολιτική

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδεολογία

ΕΛΛΑΣ          

            Πρεσβείες

            Συμβίωση – Συνεργασία μέ ξένα κράτη

            Τουρισμός

            ΗΠΑ – Αγγλία

            Ισραήλ

            Σκόπια

            Τουρκία

            ΗΠΑ-Τουρκία

            Πόλεμος

           

Ιδεολογία

Μία κοινωνία η οποία έχει εκπαιδευτεί νά ηρωοποιεί έναν εγκληματία πολέμου (όπως τόν Αττίλα, τόν Κεμάλ Ατατούρκ, …) δέν πρόκειται νά δημιουργήσει πολιτισμό εάν πρώτα δέν καταδικάσει καί εξοστρακίσει τόν αντι-άνθρωπο ήρωα της από τήν κοσμοθεωρία της. Μία κοινωνία δέ, η οποία τιμά τούς κατά τής ανθρωπότητος εγκληματίες τοποθετώντας τους εις τό Πάνθεον τών εκπροσώπων τού θεού της, δέν πρόκειται ποτέ νά εξανθρωπιστεί.

Δηλαδή, η πλήρης αναγέννησις στήν δεύτερη περίπτωση ολοκληρώνεται μέ τήν αποβολή τής αρρωστημένης θεολογικής κοσμοθεωρίας της καί τήν υιοθέτηση νέας ονομασίας τού αναγεννημένου έθνους/ κοινωνίας τους.

 

Μπορώ νά γνωρίζω τό τι σκέπτεται ένα είδος ανθρώπων, εφ’ όσον γνωρίζω τό τι δέν δύναται νά σκεφτεί. Π.χ., ο αμόρφωτος, ο θρησκόληπτος, ο θεολόγος, … δέν δύναται νά σκεφτεί μέ επιστημονικούς όρους. Ο Τούρκος εθνικιστής που προγραμματίζει τό πως νά μειώσει τήν εθνική κυριαρχία τής Ελλάδος, δέν μπορεί νά σκεφτεί τήν ειρήνη, έως ότου εκπληρώσει τούς στόχους του, ή πειστεί… ότι πρέπει ν’ αλλάξει τίς αξίες του καί τό επίπεδο μορφώσεως του.

 

Όταν δύο κράτη διδάσκουν στά παιδιά τους τά ίδια βιβλία ιστορίας που καταγράφουν τήν αληθινή ιστορία τών εθνών, καί κατόπιν υπάρξει κάθαρσις, τότε αυτά τά κράτη ευκόλως θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν μεταξύ τους μία συνομοσπονδία.

Ανταγωνιστικά κράτη, μέσω τής τάξης τών συντονιστών τους, δέν επιτρέπουν στούς υπηκόους τους τόν μεταξύ τους διάλογο.

Τό 1865, ένας προοδευτικός Άγγλος αριστοκράτης, γιά νά μετριάσει τό αμοιβαίο μίσος μεταξύ τών Αμερικανών καί Άγγλων, προσφέρθηκε νά κάνει μία χορηγία στό Πανεπιστήμιο τού Cambridge γιά μία θέση ομιλητή επί τών αμερικανικών σπουδών, η οποία θά επληρούτο χρόνο παρά χρόνο από έναν επισκέπτη ομιλητή από τό Harvard. Οι καθηγητές τού Cambridge διαμαρτυρήθηκαν γιά αυτό, που ένας απ’ αυτούς αποκάλεσε «μίαν ανά διετίας λάμψη υπερατλαντικού σκότους». Μερικοί θεωρούσαν τίς ανησυχίες υπερβολικές, διότι διέκριναν ότι οι ομιλητές θά προέρχονταν από τήν τάξη η οποία αισθανόταν τόν εαυτό της «όλο καί πιό πολύ υπό τόν κίνδυνο νά καταπνιγεί από τά κατώτερα στοιχεία μίας αχανούς δημοκρατίας». Όμως, οι περισσότεροι φοβούνταν ότι οι διαλέξεις θά διέσπειραν «ανησυχία καί επικίνδυνες ιδέες» ανάμεσα στούς απροστάτευτους φοιτητές. Η απειλή αποκρούστηκε μέ επίδειξη ενός είδους πολιτικής ευπρέπειας που εξακολουθεί νά κυριαρχεί στόν πανεπιστημιακό κόσμο, ο οποίος είναι επιφυλακτικός όσο ποτέ πρός τά κατώτερα στοιχεία καί τίς περίεργες ιδέες τους. (Appleby, Capitalism). |à

{ ΑΔΕ : Διεθνής διάλογος καί έρευνα κατά τού μίσους : Διεθνής Δεξαμενή Σκέψης Ιστορικής Έρευνας, ΔεΣκΙΕΔι à αποκατάσταση τής ιστορικής αλήθειας.}

{ Τό νά λησμονούμε τά κατά τής χώρας μας εγκλήματα αμετανόητων λαών ισοδυναμεί μέ μαζοχισμό, κατάργηση τής ιστορίας μας, αγνωμοσύνη πρός όλους τούς έχοντες θυσιάσει τήν ζωή τους γιά τήν επιβίωση τού ελληνισμού καί μέ ακύρωση τής δίκαιης διεκδίκησης τών κληρονομικών εθνικών καί πνευματικών δικαιωμάτων μας.}

{ Ο πόλεμος κατά ενός έθνους έχει πολλές μορφές : (α)- προπαγάνδα κατά ή δυσφήμιση τής πολιτισμικής κληρονομιάς του, (β)- μόλυνση τού ζωτικού του χώρου, καταστροφή ή αλλοίωση τής χλωρίδας καί πανίδας του, (γ)- οικονομική εξαθλίωση τών πολιτών καί διαρπαγή τού πλούτου του πού επιφέρουν τόν πρόωρο θάνατο μέρος τού πληθυσμού, ραγδαία πτώση τού βιοτικού επιπέδου καί πλήρης απώλεια μέσων, πόρων καί κινήτρων γιά εκπαίδευση, έρευνα καί πρόοδο.}

{ ΑΔΕ: Α)- Η εξωτερική πολιτική καί εμπόριο έχουν ως σκοπό νά χτίσουν τήν αμοιβαία εμπιστοσύνη καί νά δημιουργούν κοινά οφέλη στά συμμετέχοντα έθνη.

.... à βλ. καταστατικό τής ΑΔΕ.

 

Ένα παράδειγμα από τήν ιστορία τής αρκετά πρόσφατης εξωτερικής πολιτικής τής χώρας μας, πρός απόδειξη τής ορθότητας τού μέτρου τής ΑΔΕ γιά άμεση καί έγκαιρη πληροφόρηση τού ελληνικού λαού : Ο τότε πρωθυπουργός τής Ελλάδος, Γ. Παπανδρέου, συναντά τόν Πρόεδρο τών ΗΠΑ, Johnson, ο οποίος τόν πιέζει νά δεχθεί τό σχέδιο τής κυβερνήσεως του γιά τήν λύση τού Κυπριακού ζητήματος, τό οποίο σχέδιο όμως ζητεί τήν παραχώρηση τού Καστελόριζου στήν Τουρκία.

Α.Π : «Η Βουλή ποτέ δέν θά δεχθεί νά παραχωρήσει ελληνικό έδαφος».

Johnson : «Άλλαξε τους (αυτούς που διαφωνούν)».

Α.Π : «Δέν μπορώ νά κάνω τίποτα, διότι τό Σύνταγμα μας απαγορεύει ρητά τήν παραχώρηση...»

Johnson : «Γαμώ (ή γάμα ) τό σύνταγμα σας». à

Εάν ο Α. Παπανδρέου ήτο Πρόεδρος μίας ΑΔΕ, ουδείς Johnson δέν θά τολμούσε νά προσβάλει καί νά εκβιάζει όλη τήν Ελλάδα, διότι θά εγνώριζε ότι ο Ελληνικός λαός θά πληροφορηθεί περί τών ανθελληνικών θέσεων καί προσβολών του, καί ενωμένος θά τόν αντιμετώπιζε όπως τού άξιζε.

 

Κίνα, Σκόπια, Ολυμπιακοί Αγώνες, (Οκτ· ’07) : Οι ελληνικές σημαίες κυματίζουν δίπλα στίς κινέζικες στούς δρόμους καί στά κτίρια τής Κίνας. Η ελληνική αποστολή προσφέρει τήν εμπειρία της καί γνώσεις της ώστε η Κίνα νά οργανώσει επιτυχώς τούς επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Κίνα όμως έχει αναγνωρίσει τά Σκόπια μέ τήν συνταγματική τους ονομασία.

{ ΑΔΕ : Μία πολιτισμένη χώρα οφείλει νά σέβεται τήν ιστορία της. Η δέ Ελλάδα γιά νά πάψει νά είναι η περίγελος τών εθνών πρέπει νά πάψει νά συνεργάζεται μέ, νά βοηθάει καί νά υποστηρίζει χώρες καί οργανισμούς που τήν καταπολεμούν. }

 

Τό κράτος πού παράγει τίς ανάγκες διατροφής του καί εξάγει ποσότητες βασικών ειδών διατροφής σέ Χ χώρες καθιστώντας τες πλήρως εξαρτώμενες από αυτό, είναι σάν νά έχει διπλασιάσει τόν ναυτικό του στόλο καί τήν αεροπορική του άμυνα.

 

ΕΛΛΑΣ

            Πρεσβείες

            Συμβίωση – Συνεργασία μέ ξένα κράτη

            Τουρισμός

            ΗΠΑ – Αγγλία

            Ισραήλ

            Σκόπια

            Τουρκία

            ΗΠΑ-Τουρκία

            Πόλεμος

           

Η εθνική ιστορική μνήμη ή αμνησία έχει απτές πολιτικές καί πολιτιστικές συνέπειες : ο τρόπος μέ τόν οποίον τά κράτη καί οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τό παρελθόν τους επηρεάζει καί τήν εξέλιξη τους. Γι’ αυτό καί οι αυτοκρατορικές δυνάμεις καί τά τσιράκια τους επιμένουν ότι πρέπει νά ξεχάσουμε τό παρελθόν καί νά βαδίσουμε μπροστά, τήν γνώριμη επωδό τής «αλλαγής πλεύσης» που ακούμε όλο καί πιό συχνά. Αλλά τά θύματα τής πολιτικο-οικονομικής βίας καί εμείς που επιλέγουμε νά κατανοήσουμε τούς εαυτούς μας καί τούς ξένους, γνωρίζουμε ότι η ιστορία παραδίδει τά πιό σημαντικά διδάγματα.

-- The US foreign policy is based on an historic vacuum, that is, they don’t care about the history and culture of the peoples they rule…Τό σημερινό σχέδιο τών ΗΠΑ γιά τά Βαλκάνιαμικρά, εξαρτώμενα κρατίδιαείχε συλληφθεί στήν Μόσχα τό 1927.

Πρεσβείες

-- Τίποτα δέν συγκινεί περισσότερο ένα ξένο από τό νά τού μιλήσεις στήν γλώσσα του – είναι ένα από τά πιό σημαντικά καί ευεργετικά μέρη τού «ταξιδιού» που κάνει ο ένας «άγνωστος» μέσα στό πνεύμα καί τήν ψυχή τού άλλου.

-- Οι σημαντικότερες προσωπικότητες στήν ιστορία τού «ταξιδιού» είναι εκείνες που αποδείχτηκαν χρήσιμες στούς οικοδεσπότες τους : ένα ταξίδι είναι πετυχημένο όταν ο ταξιδιώτης μέ τήν σειρά του γίνεται ο πρεσβευτής τής χώρας που επισκέφθηκε...

Συμβίωση – Συνεργασία μέ ξένα κράτη

-- Ζούμε στήν εποχή τών πιό σημαντικών ανακαλύψεων. Έως καί πρίν σαράντα χρόνια, οι άνθρωποι επικεντρώνονταν στήν γνωριμία καί κατανόηση τού εαυτού τους καί αυτών τού κλειστού περιβάλλοντος τους. Η περιέργεια γιά τόν ξένο ως συνάνθρωπο μας έχει γίνει μεταδοτική. Χάρις δέ στίς νέες συμμετοχικές διαδραστικές τεχνολογίες μπορείς νά λειτουργείς ως ένας αιώνιος μετανάστης καί ερευνητής ξένων ψυχών, χωρίς ποτέ νά βγείς από τά σύνορα τής χώρας σου.

-- Γιά νά γνωρίσεις ένα λαό πρέπει νά γνωρίσεις τίς γυναίκες του, ακούγοντας αυτά που λένε καί αυτά που σκέπτονται αλλά που δέν τολμούν νά τά πούν.

-- Οι εμπειρίες ενός λαού μπορεί νά είναι πλούσιες αλλά κρυφές δέ, γι’ αυτό καί η αποκάλυψη τους επιτυγχάνεται περνώντας μέσα από τίς λεπτομέρειες καί συγκινήσεις τών προσωπικών ιστοριών τών απλών ανθρώπων, καί όχι μέσα από τούς νόμους καί τά δόγματα που υψώνουν τείχη καί κρατούν τούς ξένους μακριά.

-- Στίς ΗΠΑ, πλειοψηφία τών λευκών δέν δέχονταν τήν μουσική τών μαύρων τής χώρας τους, ως τήν ημέρα που τήν ξαναερμήνευσαν οι δικοί τους άνθρωποι, οι λευκοί, οι άνθρωποι μέ τούς οποίους είχαν εκπαιδευτεί νά ταυτίζονται.

 

Βιολογία – Συμβίωση : Σέ ένα καί μοναδικό νησί, ένα είδος μικρού πουλιού Α κατανάλωνε τά τσιμπούρια ενός μεγάλου πουλιού Β – ήτοι, υπήρχε μεταξύ τους μία απόλυτη σχέση ωφέλιμης συμβίωσης.

Εδώ καί μερικές δεκαετίες, τό Α πιάνεται από τά πίσω φτερά τού Β, καί, λόγω έλλειψης τσιμπουριών πρός κατανάλωση, τό τσιμπά έως ότου ματώσει γιά νά πιεί τό αίμα του – ήτοι, ο Α έχει μετατραπεί σέ βάμπαϊερ τού Β.

{ Η συνεργασία μέ οιονδήποτε κράτος θά πρέπει νά βασίζεται στήν αρχή τής υπερβατικής ανάπτυξης τής ΑΔΕ, ώστε ο σημερινός φίλος νά μήν ανδρώνεται μέ τήν βοήθεια μας στόν αυριανό επικίνδυνο εχθρό μας. }

Τουρισμός

-- Οι Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι καί Τούρκοι επισκέπτες τής χώρας μας θά πρέπει νά έχουν τήν δυνατότητα νά γίνουν μάρτυρες τών μνημείων βαρβαρότητας τών προγόνων τους κατά τών μνημείων πολιτισμού καί κατά τών δημιουργών αυτών.

 

ΗΠΑ - Αγγλία

Γιατί αρνούνται : οι Άγγλοι ν’ ανοίξουν τόν φάκελο «Καποδίστριας» · οι ΗΠΑ τόν φάκελο «Ελλάς», Απρίλιος 1947 – Σεπτέμβριος 1974 · οι Έλληνες βουλευτές τόν φάκελο «Κύπρος», κ.λπ. άλλους ;

Albright (Εβραιο-αμερικανίδα), Υπουργός Εξωτερικών επί κυβερνήσεως Clinton : «Η Θεσσαλονίκη θά ήτανε καλύτερα εάν ήτο όπως τό 1912...» -- ήτοι υπό τόν Οθωμανικό ζυγό καί τήν επιρροή τών Δυτικών μεγάλων δυνάμεων.

Σύμφωνα μέ τό δόγμα τών νέο-φιλελεύθερων Αμερικανών Προέδρων καί Υπουργών του, ο γεωγραφικός χώρος καί η θρησκεία τών κατοίκων μίας περιοχής καθορίζουν τήν εθνότητα τών κατοίκων – αυτό δέ είναι ευνόητο, διότι διαφορετικά η έννοια / όρος Αμερικανός δέν θά είχε κανένα ομοεθνικό νόημα.

Πάγκαλος, (ΝΕΤ 26-03-03, αναφέρεται σέ επίσκεψη του στίς ΗΠΑ ως Υπ. Εξωτερικών) : «…συναινετικός συνωμοτισμός, από κυβερνήσεις, εφημερίδες, Carnegie Institute, … είχα περί τίς 32 επαφές καί όλοι τους μού υπέβαλαν τίς ακόλουθες δύο ερωτήσεις : Γιατί έχουμε τούς S-300 που απειλούν τό Ισραήλ ; Γιατί αποκαλούμαι τήν συμμαχία Τουρκία-Ισραήλ άξονα μέ επιβαρυμένο παρελθόν ;»

Η Condoleesa Rise (Υπ· Εξωτερικών, ΗΠΑ) αποκάλεσε τήν Υπ· Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη «Υπουργό Εξωτερικών τού Ισραήλ…». Αιτιολόγησε τήν ατυχή «αποκάλυψη» της δηλώνοντας ότι τό ελληνικό Υπ· Εξ· καί οι ελληνικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στήν Αμερική, ενδιαφέρονται περισσότερο γιά τό ολοκαύτωμα τών Εβραίων αντί γιά τίς ελληνικές υποθέσεις…

Ακόμη καί πρίν τήν 9/11, η αμερικάνικη εταιρεία Global Option απειλεί τήν ελληνική κυβέρνηση μέ αποχή τών αθλητών τών ΗΠΑ από τούς Ολυμπιακούς Αγώνες εάν αυτή δέν πληρωθεί γιά τήν «ασφαλή» διεξαγωγή αυτών.

Ισραήλ

Η Ελλάς τιμά τό «Εβραϊκό Ολοκαύτωμα» σέ συχνές τηλεοπτικές εκπομπές μέ αναφορά του στά σχολικά μας βιβλία, καί μέ τήν ανέγερση καί λειτουργία μνημείου. Τιμά τό κράτος τού Ισραήλ τήν μνήμη τών Ελλήνων σφαγιασθέντων από τούς Τούρκους, κ.λά. ; Όχι, άν καί Έλληνες αγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν γιά νά σώσουν από τούς Ναζί τούς Εβραίους πολίτες τής Ελλάδος.

Σκόπια

Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται ευθέως μέ τήν ισχυρή Τουρκία, αλλά γιά τό Σκοπιανό ζήτημα διαπραγματεύεται μέ τήν πανίσχυρη Αμερική αντί μέ τούς ανίσχυρους Σκοπιανούς.

 

Τουρκία

-- Η ένταση μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων είναι καί θά παραμένει επικίνδυνα υψηλή όσο η ιστορική μνήμη τών «γειτόνων» μας υποφέρει από αρτηριοσκλήρωση.

-- Οι Τούρκοι μας αποκαλούν Γιουνάνι (Ίωνες) – ήτοι, εμμέσως παραδέχονται ότι η Ιωνία είναι ελληνική.

 

ΗΠΑ – Τουρκία

Από τό 1947 έως καί τό 1981, οι ΗΠΑ απαιτούσαν ο ελληνικός στρατός νά παίζει τόν ρόλο τού εσωτερικού χωροφύλακα καί νά έχουν δικαίωμα προστασίας τών συνόρων μας μέχρι τόν Όλυμπο, ενώ οι Τούρκοι ήτο «υποχρεωμένοι νά προστατεύουν τήν κάθε σπιθαμή εδάφους τους καί μπορούσαν νά διεκδικούν τά δικαιώματα (αληθινά ή μή) τών εκτός τής «μητέρας πατρίδος» Τούρκων.

Η χούντα, εκτελώντας πιστά τίς εντολές τών ΗΠΑ, μηδένισε τόν ρόλο τής Ελλάδος ως κράτος. Καί ως ένα από τά πολλά παραδείγματα, ενώ μέσω τής Ελλάδος (κυρίως από τήν Κρήτη) ελέγχετο η Μεσόγειος από τούς Αμερικανούς, οι Έλληνες πολιτικοί ουδέποτε έχουν εκμεταλλευτεί τήν γεωστρατηγική μας θέση.

Τό 1970, οι κομμουνιστές καί σοσιαλιστές Εβραίοι τής Αμερικής γίνονται νεοσυντηρητικοί, μέ αποτέλεσμα τήν επιρροή τών εβραϊκών οργανώσεων σέ κάθε πολιτική απόφαση τής εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής τών ΗΠΑ. Τά δέ εβραϊκά λόμπυ γίνονται τόσο πανίσχυρα ώστε ο κάθε υποψήφιος γιά τό αξίωμα τού Προέδρου οφείλει νά δηλώνει δημοσίως τά φιλο-ισραηλινά προγράμματα του. Οι δέ Τούρκοι από τό τέλος τού 1968 είχαν αρχίσει νά συνεργάζονται στενά μέ τά κύρια εβραϊκά λόμπυ, ενώ ο αριθμός τών Τουρκο-Αμερικανών ήτο ασήμαντος. Ο Henry Kissinger χαρίζει στήν Τουρκία τό 38% τού εδάφους τής Κύπρου καί προτείνει τήν δημιουργία τής «ισχυρής Τουρκίας» στό χώρο τού Αιγαίου, τής Νότιας Μαύρης Θάλασσας καί τών νότιων συνόρων τής. Ο Richard Pearl προσλαμβάνεται ως ο κύριος εκπρόσωπος τών συμφερόντων τών Τούρκων από τά μέσα τής δεκαετίας τού ’80 έως καί τό 2004.

Κατά τήν διάρκεια τού εμπάργκο όπλων τού Κογκρέσου τής Αμερικής κατά τής Τουρκίας

(1974-1978), οι κυβερνήσεις τών ΗΠΑ μέσω τών συμμάχων τους κατόρθωναν νά συνεχίζουν τήν οικονομική καί στρατιωτική υποστήριξη τής Τουρκίας. Παρόλα αυτά όμως, η αεροπορία καί τό ναυτικό τής Τουρκίας στερείτο σημαντικών ανταλλακτικών – γεγονός τό οποίο η Ελλάς άφησε ανεκμετάλλευτο.

Μετά δέ τό 1978, τό ελληνικό λόμπυ έπαψε νά εξασκεί πίεση καί νά παρουσιάζει προτάσεις καί ακολούθησε τήν αναποτελεσματική στρατηγική τής άμυνας.

Από τό 1948, η οικονομική υποστήριξη τών ΗΠΑ πρός τήν Τουρκία ήτο δυσανάλογη μ’ αυτήν πρός τήν Ελλάδα, καί τά δέ δάνεια ήτο «ελαστικά» -- εικοσαετή χαμηλότοκα δάνεια, διαγραφή πολλών εξ αυτών · η δέ στρατιωτική υποστήριξη της σέ πολεμικό υλικό συνοδεύετο από τεχνολογική υποστήριξη τής τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας καί δωρεά σημαντικού στρατιωτικού υλικού.

 

Πόλεμος

{ Τό νά λησμονούμε τά κατά τής χώρας μας εγκλήματα αμετανοήτων λαών ισοδυναμεί μέ μαζοχισμό, κατάργηση τής ιστορίας μας, αγνωμοσύνη πρός όλους τούς έχοντες θυσιάσει τήν ζωή τους γιά τήν επιβίωση τού ελληνισμού καί μέ ακύρωση τής δίκαιης διεκδίκησης τών κληρονομικών, εθνικών καί πνευματικών δικαιωμάτων μας.}

{ Ο πόλεμος κατά ενός έθνους έχει πολλές μορφές : (α)- προπαγάνδα κατά ή δυσφήμιση τής πολιτισμικής κληρονομιάς του, (β)- μόλυνση τού ζωτικού του χώρου, καταστροφή ή αλλοίωση τής χλωρίδας καί πανίδας του, (γ)- οικονομική εξαθλίωση τών πολιτών καί διαρπαγή τού πλούτου του πού επιφέρουν τόν πρόωρο θάνατο μέρος τού πληθυσμού, ραγδαία πτώση τού βιοτικού επιπέδου καί πλήρης απώλεια μέσων, πόρων καί κινήτρων γιά εκπαίδευση, έρευνα καί πρόοδο.}

          Επιθετικός Πόλεμος άνευ τελεσιγράφου/ προειδοποίησης πρός τόν εχθρό/ κατακτητή :

Τουλάχιστον από τό 1996, η Τουρκία αμφισβητεί μέ επιθετικότητα τήν ιστορική καί γεωπολιτική πραγματικότητα τού ελληνικού Αιγαίου καί τών νήσων αυτού. Ένεκα τής στρατιωτικής υπεροχής της, τής στρατιωτικής καί οικονομικής υποστήριξης τών ΗΠΑ πρός αυτήν, καί τήν ουδέτερη στάση τής ΕΕ ένεκα εξυπηρέτησης ιδίων οικονομικών συμφερόντων, η Τουρκία παραβιάζει τίς όποιες συνθήκες έχει υπογράψει μέ τήν Ελλάδα, τόν Καταστατικό Χάρτη καί τίς συνθήκες τού ΟΗΕ καί τό Διεθνές Δίκαιο – Ίμβρος, Τένεδος, Κύπρος, διωγμός τών Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως, παράβαση καί παραβίαση τού εθνικού εναέριου χώρου μας, παραβίαση τού Θαλάσσιου Δικαίου, casus belli, διεκδίκηση ελληνικών εδαφών, παράνομη εκμετάλλευση ελληνικού ορυκτού καί αρχαιολογικού πλούτου, συμμαχία της εχθρούς τής Ελλάδος, …

Δηλαδή, εφ’ όσον η Τουρκία, όχι μόνο μετά τήν Συνθήκη τής Λωζάννης (1922-23) έχει καταλάβει ελληνικά εδάφη (Ίμβρος, Τένεδος, Κύπρος), έχει σφαγιάσει, εκδιώξει καί κακοποιήσει Έλληνες (2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κωνσταντινούπολη, Κύπρος), έχει καταληστέψει ελληνικό πλούτο, αλλά έχει κηρύξει τόν πόλεμο κατά τής Ελλάδος ( casus belli ), διεκδικεί καί άλλα ελληνικά εδάφη καί τόν ελληνικό ορυκτό πλούτο, γι’ αυτούς τούς λόγους, όταν η Ελλάς αποκτήσει τήν στρατιωτική ισχύ που θά μάς εγγυηθεί τήν απόλυτη νίκη μέ τίς ελάχιστες απώλειες, θά επιτεθούμε χωρίς προειδοποίηση.

Τά θετικά αυτής τής στρατηγικής : α)- αποκατάστασης τής αξιοπρέπειας τών Ελλήνων καί συσπείρωση αυτών, β)- υψηλό φρόνημα τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, γ)- ψυχολογική καί υλική εξουθένωση τού εχθρού μέ αποτέλεσμα νά ενεργήσει βεβιασμένα.

 

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

 

Comments