Ηθική

Ηθική  – Ιδεολογία

Ηθική καί ΑΔΕ

Η ηθική τής στρατηγικής στήν εξωτερική πολιτική τής ΑΔΕ

 

Ηθική καί ΑΔΕ

Όταν τό σώμα κείται χωρίς ζωική ενέργεια, τό έργο τής ζωής μας μαρτυρεί τήν ψυχή μας. Μερικοί δέν υποκύπτουν στήν φαυλότητα καί διαφθορά τού περιβάλλοντος τους, αλλά αντιθέτως παραμένουν ενάρετοι καί μεγαλώνουν τά παιδιά τους νά γίνουν ευυπόληπτοι πολίτες.

Τά δέ παιδιά από τόν 14ο μήνα, αναγνωρίζοντας τά συναισθήματα τών άλλων, είναι ικανά νά εκδηλώσουν ευσυνείδητες μορφές γενναιοδωρίας, αποδεικνύοντας ότι ο ρατσισμός διδάσκεται καί ότι οι φυλετικές προκαταλήψεις δέν είναι έμφυτες.

Είναι δέ ευκολότερο γιά τούς περισσοτέρους «διανοούμενους» νά γράψουν 20 αξιόλογα βιβλία από τό νά ζήσουν ανιδιοτελώς μία ολόκληρη μέρα.

--Μετράμε τόν βαθμό καλοσύνης : τού καλού ανθρώπου μέ τήν ποιότητα τών έργων του · τού δέ κακού μ’ αυτές τίς πράξεις που απόφυγε χάρις στήν εναπομένουσα αυτοσυγκράτηση του · τού δέ αγαθού μέ τόν αριθμό τών κακών ανθρώπων που έχει μεταμορφώσει σέ καλούς.

--Η πρακτική τής ταπεινοφροσύνης, δυστυχώς, δέν επιτρέπει τήν δημοσιοποίηση τών πράξεων καί έργων τών ανιδιοτελών ενεργών πολιτών, ενώ αρκετές φορές αυτοί που καρπώνονται τά έργα των είναι οι ιδιοτελείς ατομικιστές.

Ο δέ υπέρμετρος ή αβάσιμος εγωισμός μειώνει τήν προσωπικότητα τού ωφελουμένου.

-- Κατανόηση δέν σημαίνει νά προσπαθήσω νά βρεθώ στήν θέση τού άλλου, ούτε νά τόν αντιμετωπίσω όπως τόν εαυτόν μου.

 

-- Η άγνοια τής ηθικής επιστήμης, ήτοι η παραβίαση τών νόμων τής φύσεως ένεκα τού εγωιστικού γονιδίου μας, γεννά κάθε είδους Φράνκενσταϊν.

Η δέ πολιτική / πολιτεία χωρίς φιλοσοφία παράγει πνευματικούς ιούς όμοιους μ’ αυτούς τού Αβραάμ.

 

-- Ενώ ζούμε στήν εποχή τής πληθώρας εντυπωσιακών επιστημονικών ανακαλύψεων καί εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας, τό Πρόγραμμα τού ΟΗΕ γιά τήν Ανάπτυξη ( PNUD ) μας πληροφορεί ότι περισσότερα από 2 δις άνθρωποι ζούν στήν «έσχατη φτώχεια». Ο λόγος είναι ένας : η ανηθικότητα τής ολιγαρχικής πλουτοκρατίας καί τών μισθοφόρων συντονιστών τής – πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, ... . Γι’ αυτό καί δέν μπορούμε νά πούμε ότι όποιος (τουλάχιστον τά παιδιά) πεθαίνει από πείνα είναι θύμα δολοφονίας.

 

 

Η ηθική τής στρατηγικής στήν εξωτερική πολιτική τής ΑΔΕ

--In a world with nuclear and biochemical weapons in the hands of a few “Bushes”, religious and national fundamentalism generate uncompromising hostility which carries unfathomable, dire dangers to the survival of all species.

The Golden Rule : Do unto others as you would have them do unto you.

This the West’s most admired standard of behaviour, attributed to Jesus of Nazareth, but it has never governed the principles of their foreign policy, nor does it concur with Jesus’ theology and example while on earth.

Just a few extracts from the New Testament suffice to prove that Jesus’ Golden Rule applied only to his enemies and to people who were / are willing to live like sheep.

“But I say to you, Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also;” Matt, 5:39-40, and yet he used force without first having made any effort to win over the wrongdoers by love, Mark 11:15, and expelled demons from a man and drove them into a herd of swine who thereupon rushed into the sea and drowned, Luke 8:28-33. In other words, in real life, he agreed with the Chinese philosopher Kung-Tzi (Confucius) who expressed his opposition to “repaying evil with kindness” with the following ethical reasoning : “Then with what will you repay kindness?”.

He predicted that preaching his gospel could result in brother betraying brother and in parricide, Matt. 10:21, maintained that his disciples should hate members of their family and their own lives, Luke 14:26, and threatened great punishment for those who rejected his teachings, Matt. 10:14-15.

“… for he who is least among you all is the one who is great.” Luke 9:48. A liar, a thief or a paederast who believes in him should be honoured more than an unselfish neurosurgeon?

Is the Golden Rule compatible with the basic “natural laws” of psychology and sociology?

Who says that the receiving person wishes to always get treated the way “we” wish? Would normal people like to get treated like a masochist from a masochist? Would an atheist like to get treated like a Christian? Would a Christian like to get treated as an atheist? In fact, in most cases, treating (normal) people the way they would like to get treated works better than the way you like to get treated. This rule reflects upon selfish motives instead of incorporating a system that can work for a diverse society.

Jesus does not exemplify important intellectual virtues and never gave rational justification for his claims. Actually, he taught that reasoning and rational criticism are wrong and that faith, both in the absence of evidence and even in opposition to the evidence, is correct. Rational, responsible people and politicians must reject Jesus’ example that values blind obedience and that forsakes reason, for there has always been an “Attila” who lies in wait for the right opportunity to consume His sheep.

The Silver Rule : Do not do unto others what you would not have them do unto you.

Mohandas Gandhi and Martin Luther King, Jr., aiming at melting the hearts of their oppressors, advocated nonviolent civil disobedience – i.e., they counseled oppressed peoples not to repay violence with violence, but not to be compliant and obedient either.

Like the Golden Rule, it is too complacent, i.e., they both fail to punish cruelty and exploitation. They believe in coaxing people from evil to virtue through their “pious” living, even though history teaches that sociopaths – such as Stalin, Hitler, … -- can never be shamed into redemption by our egalitarian foreign policy.

Brass or Brazen Rule : Do unto others as they do unto you.

It’s the lex talionis (the law of retaliation), “an eye for an eye, and a tooth for a tooth” (which seems too unforgiving) plus “one good turn deserves another”.

Qur’an : “If the enemy inclines toward peace, do thou also incline toward peace.”

{ ADE : on condition that, when we have the upper hand, we can oblige the enemy to make war reparations / indemnities and establish conditions which can guarantee peace.}

Confucius : “Repay kindness with kindness, but evil with justice.”

{ ADE : justice : the amount of material compensation must always be higher than the damage caused by the guilty party. }

Tit-for-Tat : You start out co-operating, and in each subsequent round simply do what your opponent did last time. It works like “reciprocal altruism” found among higher animals : they do favours for others in expectation of having the favours returned – not every time, but often enough to be useful.

You punish defections, but once your partner co-operates, you’re willing to let bygones be bygones. It has the great virtue that it makes your intentions and strategy absolutely clear to your opponents and friends. It entails initial friendliness, willingness to forgive, and fearless retaliation. However, it can be applied only by a nation of military might, or with strong allies willing to defend your rights.

{ ADE : we honour all our treaties and agreements with other nations, and we punish defection severely when we are in position to do so with all means available to us. }

Iron Rule : Do unto others as you like, before they do it unto you.

It promotes the advantage of a ruthless and powerful few against the interests of everyone else.

Tin Rule : Suck up to those above you, and abuse those below.

Nepotism Rule : give precedence in all things to close relatives, and do as you like to others.

This rule is known to evolutionary biologists as “kin selection.”

{ ADE’s cosmotheory is totally against the Rules of Iron, Tin and Nepotism. }

Game Theory : Win-lose game, Lose-lose proposition and Win-win proposition.

It’s used in military tactics and strategy, trade policy, corporate competition, limiting environmental pollution, and plans for nuclear war.

Win-lose game

There is no ambiguity about your opponent’s intentions : within the rules of the game, he will do anything he can to defeat you, as it seems natural to follow the Rules of Iron and Tin. The losses balance the wins, and thus it is also called Zero-sum game.

The game – such as, Monopoly, boxing, chess, athletic competition, …partisan politics – is designed in such a way that does not allow the players to co-operate so that all benefit.

And this has been one the main reasons that our vision as a species has been so dangerously narrow, full of promise of our self-destruction.

Lose-lose proposition applies to nuclear war, economic depression, neo-liberalism economics, assaults on the environment, etc.

Win-win proposition applies to such vital human concerns as love, empathy, friendship, human rights, parenthood, environmentally friendly applied science, inspiring music and art, the pursuit of knowledge, etc.

{ It embodies the main principles and value system of ADE’s “telos”. }

Prisoner’s Dilemma

My friend and I are arrested, accused of having committed a serious crime. The police interrogate us separately, being permitted only to plead innocent or guilty, and pressuring us to confess since they don’t have a solid case against us.

a)- If we both deny having committed the crime, the case may be hard to prove, and thus we may both be set free. b)- We both confess, in the plea bargain scenario, and are given a fairly light sentence.

In cases a and b, we both co-operate by both pleading guilty or innocent, and as a result escape the worst.

{ ADE : Foreign Policy : This is the spirit that ought to govern two countries which have agreed to work together with the aim of improving the lives of their citizens and securing their independence. A policy which is slow to punish defection or one which abides by the principles of the Golden Rule sends the following clear message to the rest of our allies and enemies : You can transgress the international law and treaties, your bilateral economic agreement with Greece, or violate the terms of a treaty with Greece so as to benefit at the expense of Greece. Therefore, before we sign a treaty with any country, we must first ensure that we can enforce its terms, and never forget that strategic ambiguity can be lethal. }

Unfortunately, thought, cases a and b are also used by an undemocratic regime and a superpower – the self-appointed guardians of law and order –  to strengthen their rule.

c)- In case c, we’re both vulnerable to a kind of double cross, called “defection” by game theorists : I plead innocent, whereas my friend confesses, or “defects” without his knowing that he is the only one, resulting in the prosecutor’s asking for the maximum sentence for me and the minimal punishment or none for my friend, the defector. The message is that whatever my friend does, I’m better off defecting than co-operating.

This case of a strategic “game” from the armament of powerful nations is known as divide and conquer. To our shame, we have fought many wars only to the benefit of our “allies”.

No game theory or strategy is of any value when we don’t realize that a broad knowledge of history is a key survival tool.

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments