Ενέργεια

[ Μελέτησε πρώτα τήν εισαγωγή στόν φάκελο Ενέργεια, Ορυκτά ]

Μορφές Ενέργειας

[ Γιά τ’ ακόλουθα βλέπε τόν φάκελο τους (κάτω από τόν φάκελο Ενέργεια. ]

Αιολική Ενέργεια

Αργό Πετρέλαιο

Βιοκαύσιμα

Βιοντίζελ

Γεωθερμική Ενέργεια

Ηλιακή Ενέργεια      

            Παγκόσμιο Ράλι Ηλιοκινήτων

Ήπιες μορφές ενέργειας

Λιγνίτης [βλέπε : Ορυκτά - Λιγνίτης]

Φυσικό Αέριο

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

            Φωτοβολταϊκό Σύστημα

            Φωτοβολταϊκά

            Φωτοσωλήνες

 

            ---------------------------------------------------------------------------------

 

Μορφές Ενέργειας

 

 

Μορφές τής Ενέργειας

Ενέργεια στίς Φυσικές επιστήμες

Μηχανική

Έργο  · Κινητική ενέργεια  · Δυναμική ενέργεια  · Δυναμικό  · Μηχανική ενέργεια  · Δυναμικό βαρυτικού πεδίου  · Ενέργεια ελατηρίου

Θερμοδυναμική καί χημεία

Θερμική ενέργεια  · Θερμότητα  · Εσωτερική ενέργεια  · Ενθαλπία  · Χημική ενέργεια

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρικό δυναμικό  · Μαγνητικό δυναμικό  · Ηλεκτρική ενέργεια  · Ενέργεια ακτινοβολίας

Ηλεκτρική τάση

Κανονικό δυναμικό οξειδοαναγωγής  · Δυναμικό ενέργειας  · Δυναμικό Nernst  · Επαγωγική τάση

Κβαντική φυσική

Ενέργεια ιονισμού  · Πυρηνική ενέργεια  · Ενέργεια μηδενικού σημείου

Σχετικές έννοιες

Ελαστικότητα  · Διαφορά δυναμικού  · Σκοτεινή ενέργεια (υποθετική μορφή)  · Εντροπία

Αρχές καί νόμοι

Αρχή διατήρησης τής ενέργειας  · Ισοδυναμία μάζας-ενέργειας  · Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος  · Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Μή ανανεώσιμες πηγές

Ξυλεία  · Τύρφη  · Ορυκτά καύσιμα  · Πυρηνική ενέργεια

Πράσινη ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια  · Αιολική ενέργεια  · Υδατόπτωση  · Βιομάζα  · Γεωθερμική ενέργεια  · Ενέργεια από τήν θάλασσα (σέ ερευνητικό στάδιο)

Σχετικά θέματα

Ενεργειακή κρίση  · ρύπανση τού περιβάλλοντος

Μή αποδεκτές επιστημονικά μορφές

Ζωτική ενέργεια  · Μαγική ενέργεια  · Σπειροειδής ενέργεια

Άλλες έννοιες τής λέξης ενέργεια

Ρήμα  · Ενεργητικότητα

 

Comments