Εκπαίδευση - Παιδεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποίο τό όφελος τής επιστημονικής γνώσης

Αφύπνιση

Εκπαιδευτικοί

Θρησκεία

Παραλόγου, Εκπαίδευση κατά τού

Ιδεολογία

 

            ********************************************************************

          Ποίο τό όφελος τής επιστημονικής γνώσης

Γιά ακόμη καί τήν στοιχειώδη (συλλογική ή ατομική) μή αυτόματη πνευματική λειτουργία απαιτείται κατανάλωση βιολογικής καί πνευματικής ενέργειας γιά τήν διατύπωση τού παραλόγου, π.χ. τού είδους : ο Γιαχβέ είναι ο αληθινός θεός, η μαύρη φυλή είναι βιολογικώς καί πνευματικώς κατώτερη τής λευκής φυλής, κ.λπ.ά. Αυτού τού είδους όμως ενέργεια είναι ποιοτικώς κατά πολύ κατώτερη αυτής που απαιτείται γιά ν’ ασχοληθείς μέ τά τών επιστημών ζητήματα.

Δηλαδή, η λειτουργία τού ανθρώπινου εγκεφάλου/ πνεύματος χαρακτηρίζεται από : α)- αρνητική οικονομία καί β)- θετική οικονομία. Η δέ θετική, ενώ καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια, μακροπροθέσμως εξοικονομεί μέ γεωμετρική πρόοδο περισσότερη ενέργεια από αυτήν που σπαταλείται από τήν αρνητική.

Συγκεκριμένα : η ιατρική επιστήμη σώζει δεκάδες εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο μέ πολύ μικρό κόστος · οι θετικές επιστήμες παράγουν προϊόντα γιά τά οποία χωρίς αυτές – ήτοι, εάν ακόμη πιστεύαμε στούς μάγους καί ιερείς τής προ επιστήμης εποχής – θά απαιτείτο νά επενδυθεί 10χ περισσότερη ενέργεια καί τίς περισσότερες φορές χωρίς νά εισπράττουμε τό επιθυμητό αποτέλεσμα.

          Αφύπνιση

            Αυτοί οι οποίοι προγραμματίζουν καί επιβάλλουν τήν διδακτέα ύλη  τών παιδιών μας – ήτοι, τό πώς νά σκέπτονται καί σέ τι επιτρέπεται νά πιστεύουν –  καί ελέγχουν τίς εμπειρίες τους – τό τι βλέπουν, τι ακούν, ... – είναι εκείνοι που ελέγχουν πλήρως τήν τωρινή καί μελλοντική κοινωνικο-πολιτική πορεία τού έθνους μας.

            Στό μεγαλύτερο μέρος τής ιστορίας τής ανθρωπότητας η γνώση ήταν κτήμα τής άρχουσας τάξης καί τών ιερέων. Μόλις τά τελευταία 70 χρόνια, η πρόσβαση στήν γνώση κατέστη δυνατή στό μεγαλύτερο μέρος τών συμμετεχόντων τού δυτικού πολιτισμού. Είναι σημαντικό όμως νά έλθουμε σέ συμφωνία όσο αναφορά τήν αληθινή φύση τού τι εστί γνώση.

Από τόν 5ον έως τόν 11ον αιώνα, η Ινδία αποτελούσε σχεδόν τό ήμισυ τού ανθρώπινου είδους που ζούσε σέ ένα από τά πλουσιότερα κράτη καί, που σύμφωνα μέ αρκετούς «πανεπιστημιακούς», κατείχε τεράστιο όγκο γνώσης. Σύμφωνα όμως μέ τήν θρησκεία τους, τό άτομο είναι απλώς μία μάζα από αυταπάτες καί η μόνη άξια γνώση είναι αυτή που καταργεί τήν επιθυμία.

Από τόν 10ον έως τόν 13ον αιώνα, η Κίνα είχε αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία καί τήν μεγαλύτερη βιομηχανία σιδήρου. Οι Κινέζοι λάτρευαν τήν μάθηση, αλλά τά πιό λαμπρά μυαλά καταναλώνονταν στήν απομνημόνευση τών κανόνων τής γραφειοκρατίας ώστε νά περάσουν επιτυχώς τίς εξετάσεις που θά τούς παρείχαν πρόσβαση σέ κρατικές θέσεις. Οι δέ πνευματικοί καθοδηγητές τους, οι ταοϊστές τούς μεγάλωναν μέ τό πιστεύω ότι η απόκτηση τής αληθινής γνώσης οδηγεί στήν απώλεια τής ευτυχίας.

Οι Άραβες γιά τρείς αιώνες, έως τόν 12ο αιώνα, ανήγαγαν τήν γνώση σέ μία αξία διεθνής αναζήτησης · ίδρυσαν τήν πιό σημαντική ακαδημία μετάφρασης · εδραίωσαν τήν Βαγδάτη ως ένα από τά πιό υποσχόμενα κέντρα διανόησης, αλλά κατέληξαν ένεκα τού θρησκευτικού τους δόγματος νά θέσουν υπό διωγμό τήν επιστημονική περιέργεια.

Ο Χριστιανισμός έως τόν 17ον αιώνα, μετακινούσε βουνά μέ τήν πίστη καί θεωρούσαν τίς επιστήμες τών Ελλήνων έργο τού διαβόλου καί αποκαλούσαν τήν λογική «πόρνη τού διαβόλου» (Λούθηρος).

Στήν Ελλάδα, από τήν εποχή ιδρύσεως τού νεοελληνικού κράτους, οι έμποροι τής «γνώσης» τήν έχουν εκφυλίσει σέ απλή αποστήθιση, αντιγραφή, σέ μούδιασμα τού νού.

Η γνώση δέν έχει κάμμυα σχέση μέ όλες τίς προαναφερθέντες σχολές γνώσεις.

 

Τό Κρυφό Σχολειό υπήρξε γιά τούς Έλληνες που ήθελαν νά κρατήσουν τόν ελληνικό πολιτισμό ζωντανό καί νά τόν μεταλαμπαδεύσουν στίς ελληνικές πόλεις καί συνοικίες : από τόν Μέγα Θεοδόσιο, τόν Ιουστινιανό έως καί τό 1821; ισχυρό από τό 1832 έως τίς ημέρες μας ένεκα τού Ρωμαίικου Υπ· Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Η εκπαίδευση, τουλάχιστον έως τά μέσα δεκαετίας τού 1980, έδινε τήν δυνατότητα στήν νέα γενιά νά τά καταφέρει καλύτερα από τήν προηγούμενη. Σήμερα, χάρις στήν ιλιγγιώδη πρόοδο τών επιστημών, θά έπρεπε οι νέοι μας νά αισθάνονται πολύ πιό ευτυχείς καί ασφαλείς γιά τό μέλλον τους από τούς πατεράδες τους, αλλά δυστυχώς συμβαίνει τό αντίθετο.

Ασφαλείς δέν αισθάνονται λόγω τής νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, καί μή ευτυχείς κυρίως διότι τό εκπαιδευτικό σύστημα τών χωρών τού δυτικού πολιτισμού υφίσταται κρίση τών προγραμμάτων καί τού στόχου αυτών, καί αυτό διότι ο κύριος στόχος δέν είναι η παιδεία αλλά η απόκτηση ενός χαρτιού (δεύτερης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που υπόσχεται τήν ευκαιρία άσκησης ενός επαγγέλματος. Καί ενώ ο παραδοσιακός τύπος τής αναντίρρητης αυθεντίας έχει εκλείψει, τό μάθημα γιά τούς μέν εκπαιδευτικούς αποτελεί αγγαρεία πρός τό ζείν, καί γιά τούς δέ μαθητές μία βαρετή υποχρέωση ένεκα τού νόμου τού κράτους του ή τής επιθυμίας τών γονιών τους.

            ‘Any fool’ knows that too many students in too few classrooms, taught by inadequate or stressed teachers, is a prescription for disaster.

{ ΑΔΕ : οι ειδικοί επιστήμονες αποφασίζουν γιά τόν ανώτερο επιτρεπτό αριθμών ανά τάξη ανάλογα μέ τό επίπεδο / ανάγκες τών μαθητών. }

          Εκπαιδευτικοί 

Μαρκάτος Νικόλαος, τέως πρύτανης τού Ε.Μ.Π. καί νύν (2007) πρόεδρος τού Τμήματος Χημικών Μηχανικών : «Ένα από τά καλά τών πανεπιστημιακών καθηγητών είναι, ότι αληθινά εμείς μπορούμε νά ελέγξουμε τήν πληροφορία που μεταδίδουμε. Τό πρόβλημα δέν είναι εκεί. Τό πρόβλημα είναι, εάν εμείς θέλουμε νά μεταφέρουμε τήν πληροφορία όπως πρέπει ή εάν εμείς θέλουμε νά τήν ελέγξουμε. Μήπως τήν λογοκρίνουμε εμείς οι ίδιοι, αυτό είναι τό ζητούμενο». (συνέντευξη του στό Δαυλός, σελ. 20966).

Άν καί άριστος, ενεργός Έλλην, εδώ «μασάει» τά λόγια του – «πληροφορία» αντί πχ. τά αληθή ιστορικά γεγονότα, «μήπως» αντί τού ό,τι σίγουρα κύριοι υπεύθυνοι γιά τό ελλιπές, ή ακόμη καί αντιεπιστημονικό σέ συγκεκριμένους κλάδους, έργο τού εκπαιδευτικού μας συστήματος.

          Θρησκεία

             Οι ιδρυτές θρησκειών καί οι μετέπειτα ηγέτες αυτών γνώριζαν τήν αξία τού νονού ως ο εξ απατηλών ονύχων προγραμματιστής τού εύπλαστου παιδικού εγκεφάλου. Γι’ αυτό καί ο Ιησουίτης ιεραπόστολος δύναται ακόμη νά καυχιέται «απειλητικά» : «Δώσε μου τό επτάχρονο παιδί σου καί θά σού τόν φέρω άνθρωπο».

          Εκπαίδευση κατά τού Παραλόγου

            Οι ευφυείς διευθυντές τής εταιρείας αυτοκινήτων Σιτροέν συμβουλεύτηκαν τήν «εξέχουσα» αστρολόγο Γκισλέν Μπουργκόν ως πρός τήν καταλληλότερη ημερομηνία προώθησης τού καινούργιου μοντέλου τους.

Η Γ.Μ. κάλυπτε τά μοναχικά, δύσκολα χρόνια τής εφηβείας τής μελετώντας μέχρι καί οκτώ ώρες τήν ημέρα αστρολογία, η οποία κατά τήν γνώμη της τής έδινε πιό επαρκείς απαντήσεις σέ σημαντικά ζητήματα τής ζωής από αυτές τών καθηγητών της.

Στά 24 της εγκατέλειψε γιά πάντα τήν ιατρική γιά νά πολεμήσει τήν μοίρα μέ τήν βοήθεια τής βαθιάς γνώσης τής αστρονομίας. Η ίδια όμως ισχυρίζεται ότι : «Η ζωή μας καθορίζεται από τήν ελεύθερη βούληση όσο καί από τήν μοίρα. Ανακάλυψα ότι μόνο εγώ μπορούσα νά βοηθήσω τόν εαυτόν μου. Έπρεπε νά περιμένω τήν κατάλληλη ευκαιρία καί νά τήν αρπάξω». Όντως πολύ μπερδεμένη ψυχή. Πόσες άραγε δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι τής πολιτισμένης Ευρώπης βιώνουν τόν Μεσαίωνα ένεκα τής ευδοκιμούσας βιομηχανίας τού παραλόγου, τού Hollywood καί τού ανεπαρκούς εκπαιδευτικού συστήματος !

{ Μας κυβερνά η μοίρα μας μόνο όταν ζούμε μέ τίς αρχές τού παραλόγου καί τού δόγματος. Οι νέοι που διδάσκονται τήν λογική τού Αριστοτέλη, τόν Στοβαίο, τόν R. Dawkins, ..., τίς θετικές επιστήμες, δέν εγκαταλείπουν τήν ιατρική, ούτε περνούν βασανιστικά χρόνια ζωής μέσα στήν αμφιβολία. }

          Ιδεολογία

Ο κυριότερος στόχος τού εκπαιδευτικού συστήματος τής ΑΔΕ είναι η διάπλαση πολιτών ικανών νά άρχουν καί νά άρχονται σύμφωνα μέ τίς ανθρωπιστικές αρχές καί αξίες.

Russell Bertrand* :  «Ο σκοπός τής εκπαίδευσης είναι νά δίνει μία αίσθηση τής αξίας τών πραγμάτων διαφορετική από τήν αίσθηση τής κυριαρχίας... (ώστε νά βοηθήσει στήν) δημιουργία σωφρόνων πολιτών σέ μία ελεύθερη κοινότητα» καί νά ενθαρρύνει ένα συνδυασμό τής ιδιότητας τού πολίτη μέ τήν ελευθερία καί τήν ατομική δημιουργικότητα, κάτι που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε «ένα παιδί μέ τόν ίδιο τρόπο που ένας κηπουρός αντιμετωπίζει ένα νέο δένδρο, σαν κάτι που έχει εγγενείς φυσικές ιδιότητες τίς οποίες θ’ αναπτύξει σέ μία αξιοθαύμαστη μορφή, άν τού δοθεί κατάλληλο έδαφος, αέρας καί φώς».

Τό σχολείο καί τό σπίτι είναι οι δύο κύριοι χώροι στούς οποίους ζούν τά παιδιά χωρίς νά έχει ζητηθεί η γνώμη τους ούτε γιά τήν λειτουργικότητα τών χώρων τους, ούτε γιά τόν τρόπο διαβίωσης τους εις αυτούς. Τό σχολείο μπορεί καί πρέπει νά λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές μας νά επιθυμούν νά «ζούν» εις αυτό ως νά ήτο η στοργική αγκαλιά τής μητέρας τους.

Γιά νά μπορείς νά μαγέψεις πρέπει νά είσαι μαγεμένος : ο δάσκαλος πρέπει νά είναι γοητευμένος μέ τό αντικείμενο διδασκαλίας του σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά θεωρεί τήν εκπαίδευση δεύτερη θρησκεία μέσω τής οποίας οι μαθητές μας θ’ αποκτήσουν υγιείς, στέρεες φιλοδοξίες καί τά βασικά εφόδια γιά νά ξεκινήσουν τό ταξίδι τής Ιθάκης τους.

Οφείλουμε νά υποστηρίζουμε καί νά συντηρούμε τήν κατάσταση ζωντάνιας καί περιέργειας τών μαθητών – κεντρίζοντας τίς υγιείς αισθήσεις τους καί ενθαρρύνοντας τήν δημιουργική φαντασία τους -- ώστε εθελοντικά ν’ αναζητούν καί ν’ ανακαλύπτουν τίς ιδέες τών ευφυών πνευμάτων

Ο Σωκράτης δίδασκε ότι ο αληθινός εραστής τής γνώσης δέν επαναλαμβάνει αυτά που είπαν ή έγραψαν οι άλλοι, αλλά ότι πρέπει νά βρεί τό μονοπάτι τής αληθινής γνώσης μόνος του μέσω όμως τής μαιευτικής μεθόδου.

 

            Τό κεφάλαιο τών προσωπικών σχέσεων στήν διδακτέα ύλη είναι ανεπαρκές καί στέλνει περισσότερα λάθος μηνύματα από ό,τι ορθά. { ΑΔΕ : Περισσότερα μαθήματα ανθρωπιστικών επιστημών, ακόμη καί άν είναι ανάγκη νά μειωθεί η ύλη τών θετικών επιστημών. }

Η δέ τομή στήν ψυχή τού μαθητού που έχει προκληθεί από τήν προσβολή ενός καθηγητή, στάζει πόνο αρκετές φορές καί ως τήν τρίτη ηλικία τού θύματος. { ΑΔΕ : Καθηγητής ο οποίος δέν γνωρίζει ή αρνείται νά εφαρμόσει τήν τέχνη τής εποικοδομητικής κριτικής στούς μαθητές, θεωρείται επικίνδυνος γιά τήν ψυχική υγεία τών μαθητών μας καί ανεπαρκής εκπαιδευτικός.

Οι καθηγητές μας εκτός από τήν απόκτηση τών απαραίτητων γνώσεων καί τής μαιευτικής τέχνης, διδάσκονται τήν εφαρμογή τήν πολιτικής τέχνης σημαντικών ανδρών, όπως, παραδείγματος χάριν, τού Περικλέους, ο οποίος, άν καί επηρέαζε τά μέγιστα τίς πολιτικές ενέργειες τών συμπολιτών του, εργάστηκε ανιδιοτελώς – όχι μέ τήν βία, τόν εκφοβισμό ή τόν εκβιασμό, αλλά μέ τήν λογική καί τήν καλλιέργεια τής ρητορικής πειθώ του – ώστε οι Αθηναίοι νά εξελιχθούν στό νέο είδος πολίτη που κατανοεί καί εκμεταλλεύεται πρός όφελος όλων τίς πολιτιστικές καί πολιτικές καινοτόμες ιδέες του, κατανοώντας καί εκτιμώντας ορθώς τήν πραγματικότητα, ήτοι, χωρίς αναφορές στό παράλογο.

Πρός τούτο, οι μαθητές διδάσκονται τήν τέχνη τού στοχασμού (τήν ουσία τής φιλοσοφίας), ο οποίος άν καί δέν διαχωρίζεται από τήν γνώση, η ποιότητα του δέν εξαρτάται από τήν πολυμάθεια διότι αυτή δέν διαπαιδαγωγεί τήν σκέψη.

Εν συντομία, ο ωφέλιμος στοχασμός είναι τό είδος δραστηριότητας σκέψης μέσω τής οποίας τό άτομο αυτόβουλα οδηγείται νά ερμηνεύει τά γεγονότα καί τίς ουσίες τών πραγμάτων μέ βάση τήν πραγματική τους φύσης, αντί βάσει τών αναξιόπιστων αισθητήριων μηχανισμών μας.

Αλλά πάλι, γιατί θά πρέπει νά «βασανίζουμε1» τά παιδιά μας επειδή εμείς οι ενήλικοι θέλουμε ν’ αντικαταστήσουμε τόν φανταστικό κόσμο ενός 16ου μ’ αυτόν τού ωφέλιμου στοχασμού; Περισσότερο από κάθε άλλο είδος, επιβιώνουμε χάρις στίς συσσωρευμένες εμπειρίες παλαιότερων γενεών, τίς οποίες μεταδίδουμε στά παιδιά μας γιά τήν προστασία καί ευημερία τους. Καί μιάς καί η φυσική επιλογή οικοδομεί παιδικούς εγκεφάλους ευάλωτους στόν λόγο καί αντιγραφείς τών πράξεων τών ενηλίκων, γιατί νά μήν τούς προγραμματίσουμε όπως κάνουμε μέ τούς υπολογιστές μας, ή νά τούς κάνουμε μία πλύση εγκεφάλου – μέ σκοπό ασφαλώς τό καλό τους – από τήν πολύ μικρή τους ηλικία νά πιστεύουν, χωρίς αντίλογο, ό,τι τούς λένε οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί τους, οι ιερείς τους, ..., καί νά πράττουν, όπως καί οι σημερινοί στρατιώτες τών αποτελεσματικών στρατών, ό,τι τούς ζητηθεί από τούς προαναφερθέντες;

Εάν μετατρέψουμε τά παιδιά μας σέ υπάκουους στρατιώτες, ο αριθμός τών ψηφοφόρων θά μειώνεται αισθητά κάθε έτος, και σέ μερικές δεκαετίες θά τούς εξουσιάζει κάποιος θεοκράτης Φαραώ.

Αυτό δέ που καθιστά χρήσιμους τούς υπολογιστές είναι ότι μέ μεγάλη ταχύτητα καί πάντοτε χωρίς αντιρρήσεις υπακούουν στίς εντολές τού προγράμματος τους, αλλά ταυτοχρόνως αυτός ο υπάκουος, άβουλος υπολογιστής είναι συγχρόνως ευάλωτος στίς «μολύνσεις».

Η ευπειθής υπακοή, η δουλική ευπιστία τού ανθρώπινου εγκεφάλου σέρνει αναπόφευκτα μαζί της τό παραπροϊόν τής ευπάθειας σέ μολύνσεις από ιούς τής νόησης. Γιά χιλιάδες έτη, οι φυλές σέ συγκεκριμένες διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές κατασκευάζουν καί ανακατασκευάζουν αυθαίρετες, αβάσιμες πεποιθήσεις καί προλήψεις – οι ιοί τής νοήσεως που μας βασανίζουν γιά χιλιάδες έτη – περί τής αληθινής ουσίας τού Κόσμου, τής ηθικότητας, κ.τ.λ. Αυτές οι αβάσιμες αλήθειες, η παράδοση, μεταδίδονται στήν νέα γενιά ως νουθεσίες άξιες εμπιστοσύνης καί χρήσιμη σοφία, ένεκα τής φυσικής ανάγκης τών νέων εγκεφάλων νά εμπιστεύονται τούς μεγαλυτέρους τους που τούς προστατεύουν.

Πόσα εκατομμύρια οντοτήτων τού ανθρωπίνου είδους – ακόμη καί «επιστήμονες» -- πιστεύουν (ακόμη καί τήν στιγμή που πρόκειται νά συναντήσουν τήν «αιωνιότητα») ότι ο Μωυσής έκοψε στήν μέση τήν Ερυθρά θάλασσα μέ τήν ιερή ράβδο του, ότι πολλές βιασμένες γυναίκες πήγαιναν γυρεύοντας ή ότι τούς άρεσε, ότι ο αγράμματος Μωάμεθ ήταν ο μόνος που γνώριζε τόν «αληθή λόγο», ..., επειδή απλούστατα όταν ήταν άβουλα παιδιά κάποιος σεβάσμιος ή επιβλητικός ενήλικας μέ σοβαρό, επιτακτικό τόνο φωνής τού αποκάλυψε όλες αυτές τίς αλήθειες;

1 (Τήν επόμενη φορά που θά ξεσκεπάσετε μία παραμυθολογία σ’ ένα δεκαπεντάχρονο, προσέξτε τόν ενθουσιασμό που ζωγραφίζει στό πρόσωπο του – ο εγκέφαλος ενός νέου δέν χορταίνει τήν απολύμανση του.)

 

{ ΑΔΕ : Οι φοιτητές θετικών επιστημών μελετούν υποχρεωτικά Ιστορία, Φιλοσοφία καί Κοινωνιολογία, γιά δύο χρόνια, ώστε οι τής ειδικότητας τους γνώσεις νά υπηρετούν τό κοινό καλό αντί τά συμφέροντα τής πλουτοκρατίας. }

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments