Χρυσός

[ Μπορεί νά αποφέρει κρατικά έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως καί νά εξασφαλίσει πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας. ]

Στό όρος Παγγαίο στήν Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή γιά τήν εξόρυξη τών τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.

Στήν Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση τού εκεί υπεδάφους από τήν TVX Gold
τού George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά καί ουράνιο!!!.

Στά κοσμήματα χρησιμοποιείται η ποιότητα τών 14 καρατιών (585 χιλιοστά) καί η ποιότητα 18 καρατιών (750 χιλιοστά). Συνήθως είναι αποδεκτή μία φύρα 10% χρυσού γιά τήν επεξεργασία καί τό γυάλισμα τών κοσμημάτων. Η αξία ενός κοσμήματος συνήθως καθορίζεται από τό βάρος τού καθαρού χρυσού, τήν εργασία του καί τήν αξία τών πολύτιμων λίθων που περιέχει. Πολλές φορές η αξία τών λίθων αυτών είναι πολλαπλάσια τού χρυσού.

Comments