Χέμπ

Χέμπ , η Βιομηχανική Κάνναβη

[ Μελέτησε πρώτα τό άρθρο Κάνναβη στόν φάκελο Κάνναβη. ] 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Ιστορικά Γεγονότα

Γεωργία

Βιομηχανικό Χέμπ (Βιομηχανική Κάνναβη)

Χέμπ καί Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, ΑΔΕ

Νομικά Γεγονότα

Οικολογικά Γεγονότα

Υγεία

            -------------------------------------------------------------------

Εισαγωγή

            Τό φυτό hemp1 είναι τό αρσενικό είδος τής κάνναβης, τού οποίου τά άνθη καί παράνθια φύλλα έχουν περιεκτικότητα2 τής ψυχοτρόπου / ψυχεδελικής ουσίας Δ-9 ή Δ-8 THC κάτω τού 0,2% - επίσης δέ, η περιεκτικότητα του στίς ψυχοτρόπες ουσίες που συναντώνται σέ μερικά είδη τής κάνναβης είναι αμελητέα έως ανύπαρκτη. Γι’ αυτό καί οι διασταυρώσεις του σκοπεύουν κυρίως στήν μεγιστοποίηση τής ποιότητας τών ινών του.

 

Οι καλλιεργητές τού χέμπ δέν μπορούν νά κρύψουν φυτά μαριχουάνας στούς αγρούς τους, διότι : 1)- Τό χέμπ καλλιεργείται σέ ερμητικά διάστιχο γραμμών γιά τήν μεγιστοποίηση τού στέλεχος του, 2)- η μαριχουάνα χρειάζεται χώρο γιά τήν πλήρη μεγιστοποίηση τών φύλλων της, καί 3)- όταν τό χέμπ γονιμοποιεί ένα φυτό μαριχουάνας, γενετικά, τό αποτέλεσμα είναι πάντα μαριχουάνα μέ μικρότερη περιεκτικότητα σέ THC καί στίς άλλες ψυχοτροπικές ουσίες τής κάνναβης. Γι’ αυτό καί οι καλλιεργητές τής μαριχουάνας, κρατούν μεγάλες αποστάσεις από χωράφια μέ χέμπ.

            Οι ίνες τού χέμπ είναι μακρύτερες, κατά πολύ ισχυρότερες, πιό απορροφητικές, πιό ανθεκτικές στόν μύκητα ερυσίβη καί μέ κατά πολύ (ανάλογα μέ τό προϊόν που θά παράγουμε) μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τίς ίνες τών δένδρων.

1 [ Χρησιμοποιώ τόν όρο χέμπ ( τό φυτό χέμπ) : α)- γιά νά γίνεται ξεκάθαρο ότι

   αναφέρομαι στήν βιομηχανική κάνναβη – ήτοι, στό είδος τής κάνναβης μέ

   ελάχιστη περιεκτικότητα στίς ψυχοτρόπες ουσίες τής Μαριχουάνας (Δ-9, ή Δ-8,

   THC, καί β)- διότι αυτός είναι ο παγκοσμίως γνωστός, όπως καί ο όρος βιομηχανική κάνναβη. ]

2 [ Γιά νά λάβει κάποιος μία τυπική δόση τών ψυχοδραστικών ουσιών τής

   ψυχοτρόπου κάνναβης (κοινώς ονομαζόμενη μαριχουάνα ), απαιτείται ένα άτομο

   νά καπνίσει σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (σχεδόν ταυτοχρόνως) 10-12  

   τσιγάρα χέμπ, τών οποίων ο μεγάλος όγκος καί υψηλή θερμοκρασία τού ατμού,

   καπνού καί αερίων τους είναι  σχεδόν αδύνατο νά αντέξει ένα άτομο. ]

            Λόγω τής ευρείας επεξεργασίας τών ινών του γιά τήν παρασκευή αγαθών, από τήν λέξη κάνναβη προέρχεται η canvas : (ναυτ.) ιστία · κανναβόπανο ή καραβόπανο · κέντημα (canvas work) · (στήν ζωγραφική) 1. καμβάς, ‘’μουσαμάς’’, 2. (μτφ) ελαιογραφία · τεντόπανο (canvas town : μεγάλη κατασκήνωση προσφύγων κτλ. · δάπεδο παλαίστρας, ‘’καναβάτσο’’.

            Η ετυμολογία μίας λέξεως (ή λέξεων) μαρτυρεί αλήθειες που η εξουσιαστική πλουτοκρατία έχει αγωνιστεί μέ όλα τά μέσα νά αποκρύψει γιά πολλούς αιώνες.

 

• Όταν οι πηγές τών ΗΠΑ τής «κάνναβη Μανίλας" αποκόπηκαν από τούς Ιάπωνες στόν Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατός τών ΗΠΑ καί τό Υπουργείο Γεωργίας τών ΗΠΑ προώθησαν τήν εκστρατεία «Κάνναβη γιά τήν Νίκη» γιά τήν καλλιέργεια τού χέμπ στίς ΗΠΑ.

Γεωργία

Η καλλιέργεια του δέν απαιτεί χημικά ζιζανιοκτόνα καί αφήνει καθαρό τό χωράφι γιά τήν επόμενη καλλιέργεια.

Βελτιωτικό εδάφους : Τό υπόλοιπο τής κατεργασίας του παρασκευάζεται ως βελτιωτικό εδάφους γιά καλλωπιστικά καί κηπευτικά φυτά.

 

Εξοπλισμός τών πλοίων  : Τό 90% τού εξοπλισμού όλων τών πλοίων – πανιά, σχοινιά, χάρτες,  ημερολόγια, βιβλία,

σημαίες, … – κατασκευαζόταν από τίς ίνες τού Χέμπ από τήν αρχαιότητα έως τήν εμφάνιση τού ατμόπλοιου.

Παραγωγή χαρτιού : Τό χαρτί, που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι σ' όλο τόν κόσμο, μέχρι τόν 19ο αιώνα προερχόταν απ' τήν κάνναβη. Είναι αρίστης ποιότητας, αντέχει στούς αιώνες χωρίς νά κιτρινίζει – είναι 50 έως 100 φορές διαρκέστερο απ' οποιοδήποτε άλλο. Τά περισσότερα χαρτονομίσματα ακόμη καί σήμερα είναι από χέμπ.

Σύγκριση μέ τόν χαρτοπολτό από τήν ξυλεία δένδρων :  1)- 1 στρέμμα χέμπ παράγει χαρτοπολτό ίσο μέ αυτόν 4.1 στρεμμάτων δάσους, 2)- παρέχει ετήσια σοδειά ενώ τά δένδρα χρειάζονται από 18 έως 30 έτη ν’ αποκατασταθούν, 2)- χρειάζεται 7 φορές λιγότερα χημικά παράγωγα τού θείου καί ελάχιστο χλώριο γιά τήν λεύκανση του, 4)- ως απόβλητο, δέν μολύνει τό περιβάλλον διότι απορροφάται ως φυσική ύλη.

Η αντικατάσταση τών υλικών, που προέρχονται από τήν ξύλευση καί τήν καταστροφή τών δασών, μέ αυτά που εξάγονται από τό χέμπ είναι αναγκαία γιά νά διαφυλαχθούν οι δασικές εκτάσεις, που έχουν μειωθεί σέ επικίνδυνο βαθμό.

Τό χέμπ : α)-, σ' αντίθεση μέ τά δέντρα τού δάσους, αυτο-ανανεώνεται κάθε χρόνο καί β)- από κάθε 1 στρέμμα του παράγεται πολτός κυτταρίνης ίσος μ' αυτόν που βγαίνει από 4,1 στρέμματα άλλων δέντρων.

• Ο Kimberly Clark (στό Fortune 500) έχει ένα εργοστάσιο στήν Γαλλία, τό οποίο παράγει χαρτί χέμπ, που προτιμάται γιά τήν εκτύπωση τής Αγίας Γραφής, επειδή διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καί δέν κιτρινίζει.

Χρωστική ύλη, βαφές, βερνίκια : Τά περισσότερα χρώματα, ρητίνες, γομαλάκα καί βερνίκια παρασκευάζοντο από λιναρόσπορους καί έλαια χέμπ.

Από τουλάχιστον τό 2000 π.Χ. καί από τήν άφιξη του στήν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η μεγάλη πλειοψηφία τών χρωστικών ουσιών, βαφών καί βερνικιών παράγονταν ή περιείχαν λάδι από τούς σπόρους του.

Μόνο τό 1935 χρησιμοποιήθηκαν στίς ΗΠΑ 58.000 τόνοι σπόρων γιά τήν παρασκευή χρωμάτων καί βερνικιών. Μετά τό 1937, αυτές οι βαφές φυσικής προέλευσης αντικαταστάθηκαν από πετροχημικά προϊόντα.

Καμβάδες ζωγραφικής : Όλες οι δημιουργίες τών μεγάλων ζωγράφων που ανανέωσαν τόν τρόπο μέ τόν οποίο βλέπουμε τόν κόσμο, από τόν Caravagio μέχρι τόν Van Gogh, αποτυπώθηκαν πάνω σέ καμβάδες φτιαγμένους από κάνναβη.

Ενέργεια : Η βιομάζα του παράγει Μεθάνιο, Μεθανόλη1 (), η παραγωγή τής οποίας έχει μικρότερο οικονομικό κόστος καί (καθώς δέν παράγει θείο κατά τήν καύση της) ελάχιστες επιπτώσεις στό περιβάλλον από ό,τι τού πετρελαίου καί τού άνθρακα.

1[ Υγρό καύσιμο πολλών οκτανίων · η πατέντα διαδικασίας παραγωγής της ανήκει στήν εταιρεία Mobil Oil. ]

Φωτιστικό λάδι : Μέχρι τό 1800, τό λάδι από τούς σπόρους τής κάνναβης κάλυπτε τό μεγαλύτερο μέρος τής παγκόσμιας κατανάλωσης φωτιστικού λαδιού. Κατά τήν περίοδο 1800-1870 περιορίστηκε στήν δεύτερη θέση λόγω τής διάδοσης τού λαδιού τής φάλαινας, αλλά μετά τό 1870 καί τά δύο άρχισαν νά αντικαθίστανται από τά προϊόντα τού πετρελαίου.

Λιπαντικό : Τό λάδι του δύναται νά χρησιμοποιηθεί ξανά ως λιπαντικό εργαλείων, …, καί τών περισσοτέρων μηχανών.

Οικοδομικό / κατασκευαστικό υλικό : Ο πολτός τής κυτταρίνης της προσφέρει ένα άριστο οικοδομικό καί κατασκευαστικό υλικό, που είναι ελαφρό που ‘’αναπνέει’’, πρακτικό, φτηνό, ανθεκτικό στήν φωτιά, μέ θαυμάσια θερμική καί ηχητική μόνωση.

Αρκετά προϊόντα δομικών κατασκευών - όπως μεσαίας πυκνότητας ινοσανίδες (medium density fiber board), oriented strand, καί ακόμη καί δοκάρια, στύλοι καί καρφιά – μπορούν νά κατασκευαστούν από ίνες χέμπ. Λόγω τών μακρών ισχυρών ινών του, τά προϊόντα του είναι ισχυρότερα καί / ή ελαφρύτερα από εκείνα τού ξύλου.

Χέμπ καί Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, ΑΔΕ

Καταστατικό : Γεωργία & Βιομηχανίες- Επιχειρήσεις

 

Νομικά Γεγονότα
• Τό Χέμπ καλλιεργείτο στίς Ηνωμένες Πολιτείες γιά εμπορικούς σκοπούς (μέ τήν αύξηση κυβερνητικών παρεμβάσεων) μέχρι τήν δεκαετία τού 1950. Τό συνωμοτικό σχέδιο πλήρης παύσης τής βιομηχανικής κάνναβις άρχισε νά φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα μέ τόν νόμο Φορολόγηση Μαριχουάνας τού 1937, ο οποίος μέ τόν κατασκευασμένο όρο Μαριχουάνα  περιελάμβανε όλα τά είδη τής κάνναβης καί μέ  φορολόγηση $1/ουγγιά (καθιστώντας τήν καλλιέργεια της ασύμφορη).

Ταυτοχρόνως, η αρμόδια κρατική υπηρεσία παροχής αδειών γιά τήν καλλιέργεια τής Βιομηχανικής Κάνναβης (Χέμπ) ηρνείτο νά εγκρίνει καί νά παρέχει στούς αιτούντες αγρότες τό απαραίτητο ‘’κουπόνι’’ άδειας γιά τήν καλλιέργεια του.


 

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών τών ΗΠΑ ταξινομεί όλες τίς ποικιλίες τής κάνναβης ως Μαριχουάνα. Ενώ είναι θεωρητικά δυνατόν νά πάρεις άδεια από τήν κυβέρνηση γιά νά καλλιεργήσεις χέμπ, η ΥΠΔΝ απαιτεί τά καλλιεργούμενα χωράφια του νά προφυλάσσονται μέ περίφραξη, συρματοπλέγματα, σκυλιά, φύλακες καί φώτα, καθιστώντας έτσι τό κόστος παραγωγής του απαγορευτικό.

Τό Υπουργείο Εξωτερικών τών ΗΠΑ πρέπει νά πιστοποιεί κάθε χρόνο ότι μία ξένη χώρα συνεργάζεται στόν επονομαζόμενο, κατασκευασμένο πόλεμο κατά τών ναρκωτικών.

• Πάνω από 30 βιομηχανικές δημοκρατίες κάνουν διάκριση μεταξύ τής  βιομηχανικής κάνναβης (χέμπ) καί μαριχουάνας.
• Οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά μέ τήν μαριχουάνα εξαιρούν τήν βιομηχανική κάνναβη.

• Ο Καναδάς επιτρέπει τώρα καί πάλι τήν καλλιέργεια τής βιομηχανικής κάνναβης.

 

Οικολογικά Γεγονότα

Τό χαρτί από χέμπ δύναται ν’ ανακυκλωθεί πολύ περισσότερες φορές από αυτές τού χαρτιού από δένδρα.
Λόγω τής χαμηλής περιεκτικότητας του σέ λιγνίνη, η πολτοποίηση του καί η επεξεργασία τού πολτού του επιτυγχάνεται μέ τήν χρήση 70-80% λιγότερων χημικών από τών απαιτούμενων γιά τήν παραγωγή χαρτιού από δένδρα.

Η φυσική φωτεινότητα τών ινών του καταργεί τήν ανάγκη χρήσης χλωρίου (chlorine Bleach), που σημαίνει σημαντική μείωση μόλυνσης τών υδάτων καί εδάφους. Μία πιό εξευγενισμένη καί πιό ήπια χημεία, μέ τήν χρήση τού υπεροξειδίου τού υδρογόνου αντί γιά διοξείδιο τού χλωρίου, είναι δυνατή κατά τήν επεξεργασία τών ινών του.
Δύναται νά ευδοκιμήσει σέ μία ποικιλία κλιμάτων καί εδάφους. Είναι φυσικά ανθεκτικό στά περισσότερα παράσιτα, αποκλείοντας τήν ανάγκη γιά παρασιτοκτόνο.

Τά φυτά του αναπτύσσονται άριστα σέ πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, μή επιτρέποντας έτσι τήν ανάπτυξη αγριόχορτων – γεγονός που σημαίνει ότι η καλλιέργεια του δέν απαιτεί τήν χρήση ζιζανιοκτόνων καί ότι μετά τήν συγκομιδή του αφήνει ένα χωράφι ελεύθερο από ζιζάνια γιά τήν επόμενη καλλιέργεια.
Μπορεί, καί πρέπει από κάθε άποψη – οικολογική, οικονομική, βιομηχανική, … -- νά εκτοπίσει : 1)- άνω τού 95% παραγωγής τού βαμβακιού, η καλλιέργεια τού οποίου απαιτεί τεράστια ποσά χημικών ουσιών επιβλαβών γιά τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον. (50% τού συνόλου τών φυτοφαρμάκων παγκοσμίως χρησιμοποιείται γιά τόν ψεκασμό τών καλλιεργειών τού βαμβακιού !!! ), 2)- τήν εκμετάλλευση τών ινών ξύλου, ώστε τοιουτοτρόπως νά σώσουμε τά δάση μας !!!
Δύναται νά αποφέρει 3-8 τόνους ξηρών ινών ανά στρέμμα – ήτοι, τέσσερις φορές περισσότερο απ’ ό,τι ένα μέσο δάσος μπορεί νά αποδώσει.

            [Μόνο οι ΗΠΑ παράγουν 16 δις. τόνους απορριμμάτων, τό μεγαλύτερο μέρος τών οποίων δέν αποσυντίθενται μέ φυσικές διαδικασίες.]

 

ΥΓΕΙΑ
• Αν κάποιος προσπαθούσε νά φάει αρκετά φύλλα καί άνθη τού χέμπ γιά νά αισθανθεί ένα ελαφρύ μαστούρωμα, θά ισοδυναμούσε μέ τήν λήψη 2-3 δόσεων καθαρτικού υψηλού σέ φυτικές ίνες.

• Υφάσματα μέ περιεκτικότητα τουλάχιστον 50% σέ ίνες τού χέμπ προστατεύουν έναν οργανισμό από τίς βλαβερές UV ακτίνες τού ηλίου πολύ πιό αποτελεσματικά από άλλων ειδών υφάσματα.

• Σέ επίπεδο όγκου τού 81%, τό έλαιο τής κάνναβης είναι η πλουσιότερη γνωστή πηγή μέ πολυακόρεστα απαραίτητα λιπαρά οξέα (τά "καλά" λίπη). Είναι αρκετά υψηλή η περιεκτικότητα της σέ μερικά βασικά αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένου τού γάμμα λινολεϊκού οξέως (GLA) – μία πολύ σπάνια θρεπτική ουσία που συναντάται στό μητρικό γάλα.

 

11

Comments