Οδηγίες

Α – Μελέτησε πρώτα τούς φακέλους :

- Τό Οικονομικό Σύστημα τού Δυτικού Κόσμου : https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/home/to-oikonomiko-systema-tou-dytikou-kosmou 

- Γιά τίς απόψεις καί προτάσεις μας επί τών εξελίξεων, από τίς μεγάλες διαδηλώσεις τού Μαΐου έως καί σήμερα, μελέτησε : «Αποτελεσματική Οργάνωση τών Αγανακτισμένων καί τών υποστηρικτών τής Άμεσης Δημοκρατίας» : https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/home/apotelesmatike-organose-ton-aganaktismenon-kai-ton-yposterikton-tes-ameses-demokratias 

«Πρόσκληση πρός όλα τά ελληνικά Κινήματα / Οργανώσεις τών Ενεργών, Αγανακτισμένων Ελλήνων» :http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com/2011/11/blog-post.html 

[ Γιά ενδιαφέροντα, εκπαιδευτικά καί αφυπνιστικά βίντεο στά αγγλικά επισκεφτείτε τό facebook Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, ΑΔΕ :
http://www.facebook.com/#!/pages/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CE%94%CE%95/129749957135507?sk=wall

 

1— Πρίν ξεκινήστε τήν μελέτη τών άρθρων καί τού Καταστατικού τής ΑΔΕ, σας παροτρύνω νά στοχαστείτε μέ πάσα αντικειμενικότητα τήν στάση σας απέναντι στό πολιτικό σύστημα τής άμεσης δημοκρατίας, καί μέ ποίους όρους πιστεύετε ότι θά μπορούσε νά είναι λειτουργικό. Αυτό δέ, διότι, όταν μελετούμε τήν εργασία ενός επί ενός ‘’νέου’’, ευαίσθητού καί περίπλοκου θέματος, αρκετές φορές επηρεαζόμαστε – θετικά ή αρνητικά – από τήν επιχειρηματολογία καί τά στοιχεία τού στοχαστή/ερευνητή, μέ αποτέλεσμα νά εξασθενούμε τήν δημιουργική πνευματική παραγωγικότητα μας, η οποία είναι απαραίτητη γιά τήν ίδρυση καί ορθή λειτουργία τής άμεσης δημοκρατίας. Μάλιστα, θά ήτο πολύ χρήσιμο, πρίν ξεκινήστε τήν μελέτη σας, νά γράψετε τίς ιδέες που σάς έρχονται στό μυαλό.
Οπωσδήποτε, θά πρέπει νά κρατάτε σημειώσεις μέ τίς αντιδράσεις/σχόλια σας εις τό περιεχόμενο τών άρθρων καί αυτού τού καταστατικού τής ΑΔΕ, ώστε νά μπορείτε νά παρακολουθείτε τήν αλλαγή τρόπο σκέψεως/εκτιμήσεως σας, ή τήν αμετακινητικότητα τών ιδεών σας.
2— Πρίν μελετείστε τό καταστατικό τής ΑΔΕ (ADE.doc ), σας προτείνω νά μελετείστε πρώτα τά άρθρα* τής ΑΔΕ, ή τουλάχιστον ξεκινήστε μέ τούς φακέλους :
ΜΜΕ, Οικονομία, Ενεργητισμός, Ιδεολογία, Αφύπνιση.
Όταν συναντάτε έναν όρο τού Καταστατικού τής ΑΔΕ, μελετείστε τον στό καταστατικό πρώτα  --  π.χ. : ‘’Βάσις’’ είναι ένας όρος που συναντάται συχνά στά άρθρα τής ΑΔΕ χωρίς νά εξηγείτε πάντοτε η έννοια του.
            3— Τό παρών Blog περιέχει ένα (μικρό) δείγμα τών άρθρων τής ΑΔΕ (σελίδες = 2452 μεγέθους Α4, στίς οποίες δέν συμπεριλαμβάνονται : Σχόλια – Κριτική – Ελληνικά Κόμματα & Σχόλια – Κριτική σέ κινήματα, οργανώσεις Άμεσης Δημοκρατίας).
           4-- Τά προτεινόμενα βίντεο προβληματίζουν, μορφώνουν, αφυπνίζουν καί απελευθερώνουν τόν εγκέφαλο μας από τόν αποχαυνωτικό ιό τής εταιρικής τηλεόρασης τής προπαγάνδας…
          5-- Πρίν ενάμιση χρόνο σταμάτησα τήν μελέτη βιβλίων ώστε νά ερευνήσω τό διαδίκτυο… Έχω συλλέξει περί τά 4.500 αξιόλογα βίντεο (πολιτική, προπαγάνδα, …, ΜΜΕ,… επιστήμη), περισσότερα από 10.000 βιβλία καί χρήσιμα προγράμματα. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε μου έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1000giga καί θά σάς τ’ αντιγράψω.
Comments