Αρχειοθήκη Ιστολογίου

Γ – Άρθρα/Πονήματα

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μέρος 1 καί 2)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Μέρος 1ο καί 2ο)
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΒΑΣΗ – Βάση τής ΑΔΕ
ΒΑΣΗ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΗ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Βιβλία – Βιβλιογραφία
ΒΙΝΤΕΟ - Απαραίτητα Βίντεο
ΓΛΩΣΣΑ
Δωρεάν προγράμματα, βίντεο, βιβλία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
Ελληνική Γής, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
Ενεργός Πολίτης – ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ
Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Επανάσταση
Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Ιδεολογία
Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ - Οι νέες συμμετοχικές καί
            διαδραστικές τεχνολογίες - Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
Ηθική καί ΑΔΕ
ΘΕΜΙΣ – Ελλάς
ΘΕΜΙΣ – ΗΠΑ
ΘΕΜΙΣ - ΗΠΑ : Ο κόσμος
ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – Ηγέτης
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ τής ΑΔΕ : Μέρος 1ο (Νοέμβριος), Μέρος 2ο, 3ο (Ιούνιος)
ΜΜΕ
ΜΜΕ καί η Προπαγάνδα τους
ΜΜΕ - ΕΤ, ΔΣ : Τά Θύματα τους καί τό Διαδίκτυο
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ελεύθερη Αγορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Ελλάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων κατά τού Εταιρικώς Προσανατολισμένου
                     Φορολογικού Συστήματος τών ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Η Έκθεση τής Ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή
                          Μετοχικής Εταιρείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Παγκοσμιοποίηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Πλουτοκρατία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Τράπεζες
Ομοϊδεάτες, παραχαράχτες καί αντιγραφείς τής ΑΔΕ
ΠΑΙΔΕΙΑ – Αφύπνιση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ - Διεθνείς Σχέσεις καί Εξωτερική Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ - Εξωτερική Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Παγκοσμιοποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Πολιτική, Πολιτικοί, Σχολές Σκέψης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΣΥΝΩΜΟΣΟΣΙΕΣ – ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ
The Dictionary of Misinformation
Τίτλοι Άρθρων τής ΑΔΕ, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων

Δ – Περιεχόμενα Άρθρων / Πονημάτων :
            ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μέρος 1 καί 2) :
I-- Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί η ΑΔΕ. 1994-9.
II-- Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ καί η ΑΔΕ. 1995, 2004-6
III—ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ο φιλάνθρωπος καί η ΑΔ
IV—Άμεση Δημοκρατία, η Γεννήτωρ τού Υγιούς Πολιτισμού
 V—Άμεση Δημοκρατία καί Αθανασία
VI—Άμεση Δημοκρατία κατά τής Θεοκρατίας
VII--Δημοκρατία –Αφύπνιση– Ιδεολογία
VII-- Άμεση Δημοκρατία – Ιστορία – Ιδεολογία

            ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Μέρος 1ο καί 2ο) :
Ιστορία Γενέσεως καί Ιστορική Διαδρομή τών Ανθ.Δικ. :
Εισαγωγή
Η δουλεία στούς πρό Χριστού πολιτισμούς τής Ασίας καί Ανατολής
Η δουλεία στήν αρχαία Ελλάδα
Από τήν Pax-Romana έως καί σήμερα
Έθνος / Κράτος και τά Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ηθικός, Πολιτικός καί Κομματικός Ενεργητισμός
Γυναικών, Ανθ. Δικ. τών
Παιδιών, Ανθ. Δικ. τών
Η νομική υπερβατικότητα
Θετικός καί Αρνητικός Εθνικισμός
Η υποκρισία καί εκμετάλλευση τών Ανθ.Δικ. από τούς ΛΕΑ.
Νεοφιλελεύθερος Καπιταλισμός καί Ανθ.Δικ.
Παραβιάσεις
Στρατιωτικές Επεμβάσεις καί Νεοφιλελευθερισμός κατά τών Ανθ. Δικ.  
Η πληθυσμιακή έκρηξη κατά τών Ανθ.Δικ.
Η Κακοποίηση καί Εκβαρβαρισμός τού Ανθρώπου από Συγκεκριμένες Θρησκείες
Παράρτημα τών Ανθ Δικ

            ΑΦΥΠΝΙΣΗ :
Αλήθεια
Άμεση Δημοκρατία     (βλέπε τόν φάκελο : Άμεση Δημοκρατία καί ΑΔΕ)
Ανθελληνισμός 
Γής, ελληνική, ιδιοκτησία    [ βλέπε τόν φάκελο : Ελληνική Γής – ΑΔΕ ]
Γλώσσα (Αφ. – Ιδ.)     [ Επίσης βλέπε τόν φάκελο : Γλώσσα ]
Διαφθορά (Αφ. – Ιδ.)   [Επίσης βλέπε τόν φάκελο : Διαφθορά ]
Εκκλησία τού Δήμου (Αφ. – Ιδ.)
Εκλογές   [ βλέπε : Κυβερνητικά – Εκλογές - Αφύπνιση ]
Εκπαίδευση    [ βλέπε τόν φάκελο : Εκπαίδευση – Παιδεία ]
Ενεργητισμός, Ενεργός Πολίτης   [ βλέπε τόν φάκελο : ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Β ]
Εργασιακά  [ βλέπε : Κυβερνητικά – Εργασιακά (Αφύπνιση) ]
Ηθική   [ βλέπε τόν φάκελο : Ηθική ]
Θέμις (Αφ. – Ιδ.)   [ Επίσης βλέπε τόν φάκελο : 40-Θέμις ]
Θρησκείες   [ βλ. : Ωμέγα – ω ]
Κοινό Αγαθό (Αφ. – Ιδ.)
Κοινωνιολογία  [ βλέπε τόν φάκελο : Κοινωνιολογία ]
Κόμματα   [ βλέπε τούς φακέλους : Άμεση Δημοκρατία καί ΑΔΕ - Σχόλια, Κριτική …&
                  Κυβερνητικά - Κόμματα (Αφύπνιση) ]
Κυβερνητικά    [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά – Αφύπνιση ]
Λαθρομετανάστες
Λεξικό τής Παραπληροφόρησης   [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – 
                                                   Προπαγάνδα ]
ΜΜΕ   [ βλέπε τόν φάκελο : ΜΜΕ  ]
Οικολογία  [ βλέπε τόν φάκελο : Οικολογία ]
Οικονομία, Οικονομικά   [ βλέπε τόν φάκελο : Οικονομία – ΑΔΕ ]
Ομογενείς – Απόδημος Ελληνισμός
Ορισμοί
Παιδεία   [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα Εκπαίδευση – Παιδεία ]
Παραπληροφόρηση    [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα & στόν
                                  φάκελο : ΜΜΕ – Β à ΜΜΕ – Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση ]
Πνευματικά Δικαιώματα   [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Πνευματικά Δικαιώματα
                                       (Αφύπνιση) ]
Προσωπικά Δεδομένα   [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Προσωπικά Δεδομένα
                                     (Αφύπνιση) ]
Πολέμιοι τής γνώσης
Πολιτικά    [ βλέπε τόν φάκελο : Πολιτικά – ΑΔΕ ]
Πολιτισμός    [ βλέπε τόν φάκελο : Πολιτισμός ]
Προπαγάνδα   [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα & στόν φάκελο :
                           ΜΜΕ – Β à ΜΜΕ – Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση ]
Συνείδηση
Συνωμοσία    [ βλέπε τόν φάκελο : Παραπληροφόρηση – Προπαγάνδα à Συνωμοσιολογία ]
Υπερπληθυσμός (Αφ. – Ιδ.)

            ΒΑΣΗ – Βάση τής ΑΔΕ :
[ Μελετάς πρώτα «Βάση» στό καταστατικό τής ΑΔΕ καί μετά μελετάς : Βάση : ιδεολογία & Βάση τής ΑΔΕ ]
Δημιουργία μίας Βάσεως
Οργάνωση, Κανόνες μελών, Λειτουργία Βάσεως

            ΒΑΣΗ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - Γιατί η Βάση, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων :
[ Μελετάς πρώτα «Βάσις» στό καταστατικό τής ΑΔΕ καί μετά μελετάς : Βάσις : ιδεολογία & Βάσις τής ΑΔΕ ]

            ΒΑΣΗ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - Άτομο, Πρόσωπο, Βάση, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων :
[ Μελετάς πρώτα «Βάσις» στό καταστατικό τής ΑΔΕ καί μετά μελετάς : Βάσις : ιδεολογία & Βάσις τής ΑΔΕ. ]

            Βιβλία – Βιβλιογραφία

            ΒΙΝΤΕΟ - Απαραίτητα Βίντεο

            ΓΛΩΣΣΑ

Εισαγωγή...............................................................2
Ε. Οι υπέρ τής ελληνικής γλώσσας........................
Θ. Οι πολέμιοι τής ελληνικής γλώσσας :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ………………………………………..
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ……………………………………………..4
ΚΟΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.........................................
ΕΚΚΛΗΣΙΑ...............................................................
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ………………………………….
ΜΜΕ…………………………………………………….
ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ……………………………………
ΛΕΞΙΚΟ τών Γραικύλων...........................................
Κ. Ορθό λεξιλόγιο τής νεοελληνικής.........................21
Ο. Αποκαλύψεις : Ετυμολογία, Ορισμός λέξεων.

            Δωρεάν προγράμματα, βίντεο, βιβλία :
4.000 αξιόλογα βίντεο, 10.000 βιβλία καί χρήσιμα προγράμματα…

            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
Ποίο τό όφελος τής επιστημονικής γνώσης
Αφύπνιση
Εκπαιδευτικοί
Θρησκεία
Παραλόγου, Εκπαίδευση κατά τού
Ιδεολογία

            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ
Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Ιδεολογία
           
            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΙΔΕΙΑ
The feeling of immediate pain and schooling.

            Ελληνική Γής, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
[ Μελετήστε πρώτα : Ενεργητισμός – Οργανώσεις, MST, ]
Ελληνική Γής
Εκκλησία
Τεκμηρίωση – Ιρλανδία

            Ενεργός Πολίτης – ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ
• Αφύπνιση
•Κράτη – Έθνη
•ΜΜΕ
•Οργανώσεις
•ΠΟΛΙΤΗΣ :
Βάσις
Ειδικός, μελετητής, επιστήμων – αρθογράφος, συγγραφέας, εκδότης
Πολίτης
•Πολιτικός – Διπλωμάτης

            Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Επανάσταση
Ειρηνικός, ο
Οργανώσεις
            Εταιρεία τών Φίλων ( Κουάκεροι )
Πολιτικός, ο
Αναγεννησιακά Επαναστατικά Ρεύματα / Κινήματα
            Κουάκεροι
            Πουριτανοί

            Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ – Ιδεολογία
•Εισαγωγή
•Οι άριστοι
•Ο ηγέτης
• Δημόσιος Χώρος του
• Αναγκαιότητα, Νομιμότητα του
• Νόημα – Ξυνός λόγος
• Κατάρριψη τού Μύθου ‘’Η μάζα οφείλει νά μήν ανακατεύεται στά πόδια τών ειδικών – 
  πολιτικών καί επιστημόνων’’ (ή ότι ο ενεργητισμός τών πολιτών δημιουργεί χάος...)
• Ιδιοφυής, Ταλαντούχος – Ο απλός ενεργός πολίτη
• Μιμίδια : Βάσεις, Νέοι, Ηλικιωμένοι
• Πολίτης : φάλαγξ – αλληλεγγύη, αρχή τών εσομένων, δημοκρατία –  φιλοσοφία – 
   ελπίς
• Συντροφικότητα, Οργάνωση – Αποτελεσματική Συνεισφορά, Χρυσή  Εποχή
• Η ανεκτικότητα του
•Ο ενεργητισμός κατά τών φοβιών, τής φυγής καί τής μοναξιάς
• Διάδοση τής αληθινής γνώσης και τό ‘’Όραμα’’                                                         
• Ποίοι οι κατηγορούμενοι : Η ευθύνη τών διανοουμένων και τών πολιτών

            Ενεργός Πολίτης - ΕΝΕΡΓΗΤΙΣΜΟΣ - Οι νέες συμμετοχικές καί διαδραστικές                      τεχνολογίες - Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
Εισαγωγή…………………………………………………………………………………...3
παιδεία, ψευδο-μετανιωμένοι, LKG.
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία. ……………………………………………………………………..4
Η «αγορά» τής ΑΔ στόν 21ο αιώνα………………………………………………………….6
Η εξέλιξη τών ΜΜΕ τών ΗΠΑ. ………………………………………………………………..7
ΜΜΕ που επιχορηγούνται από τήν κυβέρνηση καί τίς ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος
-- GE καί ειδήσεις τού NBC -- "Θα εφοδιάσω τον πόλεμο", θυμηθείτε το Maine,
ο "κίτρινος τύπος"………………………………………………………………………………..8
Ο τέταρτος κλάδος τής κυβερνήσεως. …………………………………………………….9
εταιρικές οδηγίες -- οι σπουδαίοι ιδεαλιστές τής τηλεόρασης -- συμβατικότητα,
εφησυχασμός μέ αντάλλαγμα εξαψηφίων αποδοχών –
εντυπωσιακή απουσία διανοητικής περιέργειας……………………………………………..11
Περιστασιακή προκατάληψη της πραγματικότητας από τά ΜΜΕ……………………11
πραγματικότης ως εφήμερο επεισόδιο -- μην αφήστε τους ανθρώπους νά σκεφτούν.
Οι φυλακισμένοι τηλεθεατές………………………………………………………………….11
αυτό-υπνωτισμός – η παράσταση αρχίζει – τηλεπαρουσιαστές.
Ψωμί καί Θεάματα……………………………………………………………………………...12
"άλογα επίδειξης".
Μαστροποί τών υποψηφίων πολιτικών αστέρων, καί ομάδες πολιτών ειδικών     13 συμφερόντων.
ΚΟΙΝΉ ΓΝΏΜΗ………………………………………………………………………………….14 
MME καί η Κοινή Γνώμη -- Αληθινά  ψέματα……………………………………………. . 15
υπεκφυγή -- ο πόλεμος του Κόλπου -- R.Perot οι 900 αριθμοί τηλεπικοινωνίας
               -- σχεδιάζοντας καί μαγειρεύοντας τα αποτελέσματα.
Κατασκευασμένη άνοδος τής δημόσιας δυσαρέσκειας………………………………. ..17
ορισμένες πολιτικές ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων – τηλεχειρισμός τής τηλεοράσεως.
Ηλεκτρονικές "αγόρασε" καί "πούλησε" παραγγελίες…………………………………..18
Ο ρόλος των MME στη διαμόρφωση του τρέχοντος πολιτισμού μας…………………19
Τελικά, το κοινό έχει λογική. ………………………………………………………………….19
η "στατιστική διαδικασία συνάθροισης" -- το κοινό είναι υπέρμαχο τής ισονομίας καί ισοπολιτείας.
Ιατρική - πειραματικές θεραπείες καί τά MME………………………………………. …….20 
Ποίος πρέπει νά φέρει την ευθύνη κήρυξης πολέμου. …………………………………...21
ο πόλεμος τού Κόλπου τό 1991 καί τά ΕΜΜΕ -- δημοψήφισμα τύπου-LKG –
η πολιτική γιά ΑΔΕ γιά τον πόλεμο -- εμπόριο καί εξωτερική πολιτική.
Κριτικοί τής ΑΔ καί μία σύντομη απάντηση………………………………………………...22
πάρα πολλή δημοκρατία -- οι επιλεγμένοι -- οι εμπειρογνώμονες -- οι αριστοκράτες –
η κοινή αίσθηση.
Κατηγορήστε τούς απλούς ανθρώπους. ……………………………………………………23
λόμπυ – ψηφοφορίες – δημόσιες αντιπαραθέσεις --χαμηλή δημόσια συμμετοχή
-- σκάρτα τηλεοπτικά προγράμματα – απλούστατα, οι πολίτες δεν δίνουν μία δεκάρα.
Μία πρόβλεψη : η ηλεκτρονική δημοκρατία της ελίτ………………………………………24
Ιστόχωροι -- το καλωδιωμένο κοινό.
Το σύνολο τών πολιτών καλωσορίζει ακόμη καί μία παρωδία τής ημι-ΑΔ…………..24
η ΑΔ τού H.R.Perot -- γνωμικό τού A.Hamilton.
Πρωτοβουλίες δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας. …………………………………………25
LKG -- φόρος ιδιοκτησίας τής Καλιφορνίας.
Η τεχνολογία ως ζωτικής σημασίας εργαλείο γιά τήν αποδοτικότητα τής  αντικειμενικής δικαιοσύνης………………………………………………26
Τηλεοπτικά μέσα στίς αίθουσες δικαστηρίων………………………………………………26 
Η διαδικασία πρωτοβουλίας δημοσκόπησης καί ψηφοφορίας. ……………………….26
ειδικές ομάδες συμφερόντων πολιτών –
ΠΗΜ : Τα νέα προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα…………………………………………….26
Μερικής απασχόλησης, χαοτική ΑΔ………………………………………………………..28
Τα δικαστήρια…………………………………………………………………………………….32
ΣυΔιΜεΤηΕπ : Τά Συμμετοχικά, Διαδραστικά μέσα Τηλεπικοινωνίας………………..32
Οι απαισιόδοξοι και οι ψευδο-απαισιόδοξοι έναντι τών πραγματικών ζητημάτων……….. 34
ΜΜΕ : Συγκέντρωση καί Ιδιοκτησία…………………………………………………………39
ΤΛ – Μονοπώλιο.
Φορολογούμενος, ο αξιόπιστος χορηγός τής ελίτ. …………………………………………...40
Η επιστήμη τής σημερινής πολιτικής καί τά ολέθρια παρακλάδια της……………….41
Πρότυπα καί ποιότητα τών ΜΜΕ. ……………………………………………………………...42

            Ηθική καί ΑΔΕ
Η ηθική τής στρατηγικής στήν εξωτερική πολιτική τής ΑΔΕ

            ΘΕΜΙΣ – Ελλάς
Αλήθεια – Τεχνολογία 
Επιχειρήσεις
Ισονομία
Οστρακισμός
Φυλακές – Ιδεολογία

            ΘΕΜΙΣ – ΗΠΑ
ΗΠΑ – Θέμις
Ινδιάνοι 
Πλουτοκρατία

            ΘΕΜΙΣ - ΗΠΑ : Ο κόσμος
Αιχμάλωτοι Πολέμου
Βασανισμοί
Guantanamo Bay
Διεθνές Δίκαιο
ΟΗΕ
Οργανισμοί
Συμφωνίες, Συνθήκες

            ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εισαγωγή 
Ανθελληνισμός Συγκεκριμένων Θρησκειών
Εξορκισμός – Δαιμονολογία
Θεοκρατία
Ισλαμικός Εξτρεμισμός
Κοινωνιολογία – Θρησκεία
Κοσμοθεωρία Θρησκείας
Πολιτικά – Εκκλησία
Σχολές Σκέψης
Χριστιανισμός – Αγία Γραφή

            ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων
Ιδεαλισμός : Code of living
Άριστοι : Ο ανιδιοτελής, κοσμοπολίτης επιστήμων
Δεξαμενές Σκέψεις……[ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά -Δεξαμενές Σκέψεις (Ιδεολογία) ]
Δημοψήφισμα……….  [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Δημοψήφισμα (Ιδεολογία) ]
Εκλογές……………… [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά - Εκλογές (Ιδεολογία) ]           
Ελληνισμός
Εργασιακά…………… [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά -  Εργασιακά (Ιδεολογία) ]    
Κοσμοπολίτης
Κυβερνητικά………..  [ βλέπε τόν φάκελο : Κυβερνητικά – Ιδεολογία ]
ΜΜΕ………………… [ βλέπε τόν φάκελο : ΜΜΕ ]
Οικολογία…………… [ βλέπε τόν φάκελο : Οικολογία ]
Οικονομία…………… [ βλέπε τόν φάκελο : Οικονομία ]
Τέλος, τό : Πλανητική κοινωνία τών πολιτών,
Υπέρβαση, Αυθυπέρβαση

            ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – Ηγέτης
ΗΓΕΤΗΣ – Ιδεολογία
Ηγέτης
            Η κουλτούρα τής βίας τού ηγέτη
            Αρχαία Ελλάδα
            Θαυμασμός, Μίμηση καί Άμιλλα
Βασιλεία
Επαναστάτης
Ο μύθος τής μοίρας τού ηγέτη
Πολιτικός
            Ηγέτης 
Η κουλτούρα τής βίας τού ηγέτη
Αρχαία Ελλάδα
Θαυμασμός, Μίμηση καί Άμιλλα
Καταστατικό τής ΑΔΕ, Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων :
Μέρος 1ο (Νοέμβριος), Μέρος 2ο, 3ο, 4ο (Ιούνιος).

            ΜΜΕ
Αφύπνιση
Δημοσιογράφοι – Η τάξη τών Συντονιστών
Διαφημίσεις
Εκλογές
Ιδεολογία
Κοινωνιολογία
Κόμματα – Πολιτικοί
Κυβερνητικά
Προπαγάνδα – Παραπληροφόρηση
Συγκάλυψη
ΣυΔιΜεΤηΕπ – Συμμετοχικά Διαδραστικά Μέσα Τηλεπικοινωνίας

            ΜΜΕ καί η Προπαγάνδα τους
Περιεχόμενα.
Πως καί γιατί η ελίτ εξαφάνισε τόν ελεύθερο Τύπο…………………………………2
Έλεγχος τού συλλογισμού, καί αισθησιακή αποπλάνηση………………………..4
Πρόεδροι καί ΜΜΕ στήν υπηρεσία τής πλουτοκρατίας……………………………5
Συντάκτες καί δημοσιογράφοι στήν υπηρεσία τής πλουτοκρατίας……………...7                         
Ποιός θά δάγκανε τό χέρι πού τόν ταΐζει ! ……………………………………………8
Οι πειθήνιοι δημοσιογράφοι μάς σερβίρουν τίς ‘’προπαρασκευασμένες’’
                     ειδήσεις τους. …………………………………………………………….11

            ΜΜΕ - ΕΤ, ΔΣ : Τά Θύματα τους καί τό Διαδίκτυο

            ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων :
Αφύπνιση : Δάση, Χλωρίδα Πανίδα, Μεταλλαγμένα, Μόλυνση, Τοξικά, Ύδωρ. Ιδεολογία

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ελευθερή Αγορά
Κράτη :  Αργεντινή, Ελλάς, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Κίνα,
Pax-Americana, Τά αγαθά  τής (ψευδο-)ελεύθερης αγοράς τής
Βιομηχανία Διασκέδασης
Σχολές Σκέψης υπέρ καί κατά τού Αγγλοσαξονικού Νεοφιλελευθερισμού

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Ελλάς

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Εταιρείες
Εταιρείες - Ήθος,   Έθος :  
            Αντιδημοκράτης,   Αντι-οικολόγος,   Ασυνείδητος  κομπιναδόρος,   Εκβιαστής,     Εργάτης,   Παιδοκτόνος,   Υλιστής,   Φράνκενσταϊν,  
            Ψεύτης,   Ψυχολογία τού φονιά.
Εταιρείες στήν Κυβέρνηση : Εταιρείες,  ΗΠΑ,   Πετρελαϊκές Εταιρείες,
                                                 Bankers : The World’s Government,
Πολυεθνικές Εταιρείες
Η Έκθεση τής Ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή Μετοχικής Εταιρείας, ΑΜΕ :
            Καθορίζοντας μία εταιρεία 
Δικαιώματα, δυνάμεις καί ευθύνες μίας εταιρείας
Επιδράσεις, Συνέπειες
Η Ηθική της νέας παγκόσμιας κυβέρνησης
Μια εναλλακτική λύση : η εταιρική δομή τής ΑΔΕ

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων κατά τού Εταιρικώς Προσανατολισμένου 
                                  Φορολογικού Συστήματος τών ΗΠΑ
Εισαγωγή ...........................................................................................................2
στημένα υποκαταστήματα στό εξωτερικό, δικαιώματα παγκοσμίου διανομής,
φιλανθρωπικές οντότητες.
Λίγη ιστορία................................................................. ……………................... 2
ανεπίδεκτοι ερμηνείας φορολογικοί κώδικες, τό φορολογικό σύστημα τών δύο φορολογικών κατηγοριών, καταθέσεις σέ παράκτιες τράπεζες, ποίος πληρώνει φόρους,
ο κώδικας τής IRS ως όπλο, ελεγκτές αγαπούν τούς "μικρούς ανθρώπούς",
παραθυράκια γιά τούς πλουσίους.
Η IRS δίνει λανθασμένες συμβουλές  .............................................                 4
ένας ευσυνείδητος φορολογούμενος, μόνο ένας ειδικός δικηγόρος μπορεί νά σάς γλυτώσει εκατομμύρια.
Πόσο εύκολο είναι νά πουληθούν οι παράκτιες τράπεζες..............................5
ο σπάνιος καταδότης , δάνεια αέρας, ανήθικες χώρες υποδοχής.
Δέν είναι πάντα απαραίτητες οι παράκτιες τράπεζες....................................  5
μερικοί εξέχοντες πολίτες, οι πλούσιοι έχουν αρνητικό εισόδημα, φορολογικά καταφύγιά στόν φορολογικό κώδικα, οι δικηγόροι νικούν τό κράτος, ανήθικες νομικές εταιρείες,
οι άνδρες τού Forbes, η IRS  τούς παρέχει έξοχες συμφωνίες, συμφέροντα σχέδια επαναπατρισμού τού κεφαλαίου, περιφρονώντας τήν IRS.
Περισσότερο από γενναιόδωρες οι απαλλαγές γιά την ελίτ ....................       8
μεταφορά τιμολόγησης, φορολογικά αναπάντεχα κέρδη, θυγατρικές στό εξωτερικό,
παγκόσμιο εμπόριο, κυβερνητικές σωτήριες εγγυοδοτήσεις, συγχωνεύσεις,
οι επιχειρήσεις παραβαίνουν τούς κρατικούς νόμους.
Ακόμη καί οι υψηλής τάξεως συντονιστές είναι "σκύλες" τής ελίτ...... ……    9
ξένοι ψευδό-συνέταιροι, φορολογική απώλεια αέρος, ξένο νόμισμα, ανταμείβουν τούς ληστές, τι σκέπτονται οι πολιτικοί, "άποψη καλής πίστης".
Τό Hollywood λατρεύει τίς παράκτιες τράπεζες...............................................10 
κέρδη κεφαλαίου, ξένοι θεματοφύλακες, πιστωτικός φόρος,
αναβεβλημένα σχέδια αποζημιώσεων, ριχτά στόν λογιστή.
Οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τίς πτωχεύσεις τής ελίτ........................ 11
Χρεοκοπήσεις, δώρο-τυλιγμένες τράπεζες, εισόδημα μερισμάτων, τόκος που πληρώνουν στόν εαυτόν τους, εταιρικά πρακτικά, οι εξυπνάκηδες, δανείζουν τούς εαυτούς τους, πολύτιμες απώλειες, υπερχρέωση διανομής ενέργειας, ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων, πωλώντας στούς εαυτούς τους, τό χρήμα νομοθετεί, ποινικές κυρώσεις.
Φορολογικός «παράδεισος», μεταφορά τιμολόγησης, γδύσιμο μερισμάτων, Ε&Α…   14
Φτηνά εργατικά χέρια πρός πώληση, φορολογικές διακοπές.
Άτυποι προμηθευτές: Ακόμη καί οι προαγωγοί περιφρονούν τό κράτος...... 15
δωροδοκία, χρήματα πέρα από την ηθική, στημένες δημοπρασίες, αποτυχημένη δικαιοσύνη.
Μην ξυπνήστε τήν IRS – Εμπορικός αντιπρόσωπος (dealer) εναντίον  χρηματιστή που διαπραγματεύεται γιά ίδιον λογαριασμό (trader) (1)..........................................................16
τρισεκατομμύρια σέ χαρτί, εταιρείες μεσιτών, προϊόντα, κρατικά ομόλογα προθεσμιακής αγοράς, απλά κέρδη έναντι κερδών κεφαλαίου, Εμπορικός αντιπρόσωπος (dealer) εναντίον  χρηματιστή που διαπραγματεύεται γιά ίδιον λογαριασμό (trader) (2)
Εθνικότητες στό παζάρι ……………………………………………..17 
οι ρίζες τής ελίτ, η ξένη εταιρεία, η ελεγχόμενη ξένη εταιρεία, εγχώρια εταιρεία,
Ελευθερώνοντας τήν Ανατολική Ευρώπη.
Άυλα αγαθά - εμπορικά σήματα......................................................................   18
πολύ κερδοφόρες διακρίσεις, Μariana νησιά, τό "καλό όνομα" μίας εταιρείας, ελιτιστική σκευωρία καί μία πολύ ακριβή σεξουαλική όρεξη.
ΜΚεΟς – φορολογικοί παράδεισοι μέσα στίς ΗΠΑ -- καί κράτος μέσα σέ ένα κράτος...20,
κατασκευάζοντας συγκατάθεση, φιλάνθρωποι, μία αποστολή από τόν Θεό,
φροντίζοντας τά σχολεία μας, λόμπυ.
Α!, αυτοί οι σεβαστοί μεγαλότιτλοι............................... …………………............22
τό χρήμα διαφθείρει.
Τι μπορούμε νά κάνουμε..................................................................................   23
Συμπέρασμα......................................................................... ……………………   23

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Η Έκθεση τής Ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή Μετοχικής          Εταιρείας

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
[ Περιεχόμενα όλων τών άρθρων περί Οικονομίας ]
Ενέργεια
ΙΚΑ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Ιστορία του
Κοινωνιολογία
Οικονομικά του
Σχολές Σκέψεις υπέρ καί κατά

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Παγκοσμιοποίηση
Ι— Εισαγωγή
Αργεντινή
Γεωργία 
Εφιάλτες τών ΗΠΑ
Κέρδη :
Παγκόσμιος Τράπεζα (ΠΤ): Κέρδη κατά τού ανθρωπίνου είδους.
Νερό, ιδιωτικοποίηση : Βολιβία, Αργεντινή
Ορισμοί
Συμφωνίες, Συνθήκες ( Οικονομικές ) τού Νεοφιλελευθερισμού  
Συμφωνίες, Συνθήκες ( Οικονομικές ) :
Κολομβία, FTAA, FTA.
ΙΙ— ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
Σχολές Σκέψης υπέρ καί κατά τού Αγγλοσαξονικού Νεοφιλελευθερισμού
Pax-Americana, Τά αγαθά  τής (ψευδο-)ελεύθερης αγοράς τής
ΙΙΙ— ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εταιρείες : 
Ήθος,   Έθος,   Αντιδημοκράτης,   Αντι-οικολόγος,   Ασυνείδητος 
            κομπιναδόρος,   Ασυνείδητος κομπιναδόρος,   Εκβιαστής, Εργάτης,
            Παιδοκτόνος, Υλιστής,   Φράνκενσταϊν,   Ψεύτης,   Ψυχολογία τού φονιά.
Κυβέρνηση, εταιρείες στήν :
ΗΠΑ,
Πετρελαϊκές Εταιρείες, Bankers : The World’s
                                                 Government,
Πολυεθνικές
Η Έκθεση τής Ψυχής τής Σύγχρονης Ανώνυμης ή Μετοχικής Εταιρείας, ΑΜΕ :
            Καθορίζοντας μία εταιρεία 
Δικαιώματα, δυνάμεις καί ευθύνες μίας εταιρείας
Επιδράσεις, Συνέπειες
Η Ηθική της νέας παγκόσμιας κυβέρνησης
Μια εναλλακτική λύση : η εταιρική δομή τής ΑΔΕ
IV— ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΤ, Παγκόσμια Τράπεζα :   Στρατηγική της
ΔΝΤ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο : Σχέδιο βοήθειας καί στρατηγικής γιά : 
                                                            Εκουαδόρ,  Τανζανία
Παράκτιες Τράπεζες : Ελβετία
Ιωσηφιανή οικονομία : Η ΠΤ , το ΔΝΤ και ο Ιωσήφ τής Παλαιάς Διαθήκης.
Κρίσεις : Η Μεγάλη Ληστεία : Η κρίση τού 2006
 Ασυλία τους
Οι Μεγαλύτερες τού Κόσμου
V—  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
VI— ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η ADE κατά τού Εταιρικώς Προσανατολισμένου Φορολογικού Συστήματος τών  ΗΠΑ.
VII-- ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Πλουτοκρατία
Αφύπνιση
Νόμοι της
Λεξιλόγιο της

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Τράπεζες
ΠΤ, Παγκόσμια Τράπεζα :   Στρατηγική της
ΔΝΤ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο : Σχέδιο βοήθειας καί στρατηγικής γιά : 
                                                            Εκουαδόρ,  Τανζανία
Παράκτιες Τράπεζες : Ελβετία
Ιωσηφιανή οικονομία : Η ΠΤ , το ΔΝΤ και ο Ιωσήφ τής Παλαιάς Διαθήκης.
Κρίσεις : Η Μεγάλη Ληστεία : Η κρίση τού 2006
 Ασυλία τους
Οι Μεγαλύτερες τού Κόσμου

            Ομοϊδεάτες, παραχαράχτες καί αντιγραφείς τής ΑΔΕ

            ΠΑΙΔΕΙΑ – Αφύπνιση

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ - Διεθνείς Σχέσεις καί Εξωτερική Πολιτική :
Ορολογία – Θεωρία – Ιστορία

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ - Εξωτερική Πολιτική
Ιδεολογία
ΕΛΛΑΣ           
            Πρεσβείες
            Συμβίωση – Συνεργασία μέ ξένα κράτη
            Τουρισμός
            ΗΠΑ – Αγγλία
            Ισραήλ
            Σκόπια
            Τουρκία
            ΗΠΑ-Τουρκία
            Πόλεμος

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – ΗΠΑ
ΗΠΑ
Α— Αφύπνιση
Β— ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Κατά τής Δημοκρατίας (Pax-Americana)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θρησκεία - Εξωτερική Πολιτική τών ΗΠΑ
Πρόσωπα τής Εξωτερικής Πολιτικής τών ΗΠΑ
Στρατός τής Pax-Americana :
                        Στρατιωτικές Επεμβάσεις τών ΗΠΑ
ΝΑΤΟ τής Pax-Americana
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ
Ω— ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Δημοκρατία σημαίνει ο έλεγχος τών θεσμών από τίς πολυεθνικές : Λατινική Αμερική,
                                                                                               Πολιτικές ελευθερίες
Ορισμοί, Γλώσσα τής Pax-Americana καί τού Νεοφιλελευθερισμού

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Παγκοσμιοποίηση
I— Αφύπνιση
Ιμπεριαλισμός
Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος
II— Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση
            Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;
Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.
ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.
III— Αντιπολιτισμός τής Παγκοσμιοποίησης :
                        Γλώσσα
IV— Ιδεολογία :
                        Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Πολιτική
[ Οδηγίες μελέτης : Παράδειγμα : 1)- Μελετάς πρώτα «Βάσις» στό καταστατικό τής ΑΔΕ καί μετά μελετάς : Βάσις : ιδεολογία & Βάσις τής ΑΔΕ, 2)- Μελετάς τήν ενότητα «Δεξαμενές Σκέψης» καί κατόπιν διαβάζεις Δεξ. Σκ. στό Καταστατικό τής ΑΔΕ. ]
Α
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
 Αξιοκρατία (Ιδεολογία)
Πολιτικός Πολιτισμός τής Άμεσης Δημοκρατίας (Ιδεολογία)
Β
Αφύπνιση
Βάσις
            Γιατί η Βάσις (Ιδεολογία)
            Άτομο, Πρόσωπο (ιδεολογία)
            Βάσις τής ΑΔΕ
Δεξαμενές Σκέψεις ( Ανάλυση & Ιδεολογία) :
Εφευρετών, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕ
Διεθνής, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΔι
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως Νέων – ΔεΣκΝΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως – ΔεΣκΕΘ
Επιστημόνων Θετικού κλάδου, Δεξαμενές Σκέψεως Νέων – ΔεΣκΝΕΘ
Ιστορικής Έρευνας, Διεθνής Δεξαμενή Σκέψης –  ΔεΣκΙΕΔι
Κρίσεως, Δεξαμενές Σκέψεως - ΔεΣκεΚρι
Υπουργείου Εξωτερικών, Δεξαμενή Σκέψεως τού – ΔεΣκΥΕ.
Χωροταξίας, Δεξαμενή Σκέψεως – ΔεΣκεΧω
Δημοψήφισμα  ( Ανάλυση & Ιδεολογία)
Αρχαία Αθήνα : Ανέγερση δημοσίων κτιρίων, ναών.
                                                    Πόλεμος.
Εκλογές (Ανάλυση & Ιδεολογία)
 Ηγέτης - Ψυχολογία
 Προεκλογική Ρητορική - Ψυχολογία
 ΜΜΕ
 ΗΠΑ : Δημόσιες σχέσεις, Η  κοινή γνώμη – Δημοσκοπήσεις, Κοινή γνώμη – 
                             Εκκλησιαζόμενοι, Εκλογές τού 1960 (Κέννεντυ), Εκλογές τού 1980-1984
                            (Ρέιγκαν), Εκλογές τού 2000 (Μπούς ΙΙ), Εκλογές τού 2004 (Μπούς ΙΙ) 
 Pax-Americana : Παλαιστίνη
Εργασιακά (Ανάλυση & Ιδεολογία)
Κόμματα, Βουλευτές
Λαθρομετανάστες
Πνευματικά Δικαιώματα
Προσωπικά Δεδομένα
Στρατός
Τροχαία
Υγεία

            ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ – Πολιτική, Πολιτικοί, Σχολές Σκέψης

            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
I— ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
            Αφύπνιση
            Φιλοξενία
            Ανθρώπινα Δικαιώματα
            Αρχαιολογία
II— ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
            Αντι-πολιτισμός
            Αντι-πολιτισμός τού ΛΕΑ
III— ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

            ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
I— ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Αριθμοί,     Βιβλία  Περιοδικά,      Βιβλία Περιοδικά τής Pax-Americana, Διαφήμιση,     Εφημερίδες,   Ορισμοί τής Εξουσιαστικής Πλουτοκρατίας,         
II—ΜΜΕ
II—ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
            Η πολιτική ως θέατρο, τά ΜΜΕ ως η σκηνή τού θεάτρου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
I— ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Περιστερές καί Γεράκια
II— ΜΜΕ
            Αρθογράφοι, Δημοσιογράφοι
            Τύπος
            Ηλεκτρονικά Μέσα
            Hollywood
III— Μορφωμένοι, Πανεπιστημιακοί
IV— Πολιτικοί
VI— Οργανώσεις, Ιδρύματα, ΜΚΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ
I— ΕΛΛΗΝΕΣ
      Διανοούμενοι καί Ψευδοδιανοούμενοι
     Πολιτικοί
     Κόμματα
     Οργανισμοί – Οργανώσεις
II— ΞΕΝΟΙ
      Ξένοι
      Οργανισμοί – Οργανώσεις
III— ΘΡΗΣΚΕΙΑ
IV— ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΣΥΝΩΜΟΣΟΣΙΕΣ – ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ
Ορισμός
Εκλογές, υπονόμευση
Kατασκευή συναίνεσης  τών πολιτών
ΜΜΕ
Οργανισμοί – Λέσχες
Πλουτοκρατία – Ηγέτες
Πολιτικοί
[ Γιά λεπτομερή ανάλυση καί τεκμηρίωση βλ. : ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ : ΜΜΕ, Οργανώσεις, Οργανισμοί, Εκπαίδευση. ]

            The Dictionary of Misinformation
Subpages (1): Οδηγίες
Comments