(55-72)

 

-- Ελληνικό Φυσικό Αέριο : θαλάσσια περιοχή Κρήτης, γιά περίπου 10 εκατ. έτη ένεκα ηφαιστειακής δραστηριότητας, εκβάλλει ποσότητα καύσιμου φυσικού αερίου (Μεθάνιο) ικανή νά καταστήσει τήν Ευρώπη ενεργειακά αυτάρκη. Η ΑΟΖ Ιταλίας – Ελλάδος – Κύπρου – Ισραή – Αιγύπτου – Λιβύης διαθέτει τρισεκατ. κυβικά φυσικούαερίου που υπολογίζονται τριπλάσια αυτών τής Αλάσκας à Βλέπε τόν σχετικό φάκελο τής ΑΔΕ : Ενεργειακός καί Ορυκτός Πλούτος Ελλάδος

 

-- Ελληνικό πετρέλαιο

{ Τά αποθέματα πετρελαίου τής Ελλάδος αρκούν ως μοναδική πηγή ενέργειας έως τό 2024 – άλλοι ισχυρίζονται έως καί τό 2040, μερικοί δέ ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δύναται νά καταστεί η Σαουδική Αραβία τής Ευρώπης. Η Τουρκία ήδη εξάγει αέριο από τά ελληνικά χωρικά ύδατα · η Αλβανία  πετρέλαιο σέ περιοχή που συνορεύει μέ τό δικό μας θαλάσσιο υπέδαφος · η Λιβύη καί Ιταλία σχεδιάζουν νά αντλήσουν πετρέλαιο από ελληνικές υποθαλάσσιες περιοχές. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η χώρα μας όχι μόνο μπορεί νά καταστεί ενεργειακώς αυτάρκης, αλλά καί νά εξάγει σημαντικές ποσότητα ενέργειας. Γι’ αυτό καί η Αμερική, χάρις στούς προδότες πολιτικούς μας, θά υπερχρεώσουν τήν χώρα μας ώστε νά μπορούν νά κλέψουν τόν ορυκτό καί ενεργειακό πλούτο αντί πινακίου φακής – θά έχουν καταληστέψει τήν χώρα μας ώστε νά τήν χρεοκοπήσουν τό αργότερο πρίν τό έτος 2011, γιά νά εφαρμόσουν τό ενεργειακό τους πρόγραμμα γιά τό έτος 2012. }

-- Κάρβουνο1, Υδατοφράγματα2, Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Παλινδρομικά κύματα/ ρεύματα (όπως τής Χαλκίδος), Θερμική Ενέργεια από θερμοπηγές, …, καί τήν καύση ροκανιδιών, κλαδευμάτων, σκουπιδιών…

1[ Κάρβουνο : ποσότητα η οποία ξεπερνά σέ θερμίδες αυτές τών 10 δις βαρελιών πετρελαίου.

Όμως : μειώνουμε τήν παραγωγή ενεργείας από πηγές οι οποίες μολύνουν τήν ατμόσφαιρα κατ’ αναλογία αύξησης παραγωγής ενέργειας από καθαρές πηγές. ]

2[ Η Αμερική εκβιάζει τόν πλανήτη ελέγχοντας τήν εξόρυξη / διανομή τού πετρελαίου (=ενέργεια = τροφή, βιομηχανία, …). Η δέ Νορβηγία* έχει γίνει μία από τίς πλουσιότερες χώρες χάρις στήν ενεργειακή αυτάρκεια της, αρχικώς, σέ υδροηλεκτρική ενέργεια. ]   

 

• Ενεργειακές καλλιέργειες γιά παραγωγή βιομάζας.

• Διαχείριση τής Βιομάζας καί Παραγωγή Βιοκαυσίμων

   Υψηλής τεχνολογίας αυτοκίνητα, συσκευές (κλιματιστικά, ψυγεία…), καί η οικολογική συνείδηση μειώνουν σημαντικά τήν κατανάλωση ενέργειας.

                                                                                                                                                                     Σελ.56

Κοίτα : ΚΣΕΑ : Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης καί Ανάπτυξης – Εφευρέσεις.

Μερικά από τά προγράμματα τής ΑΔΕ γιά τήν εξοικονόμηση ενέργειας :

1--ΚΣΕΑ

2--Εγκατάσταση καί λειτουργία αιολικών πάρκων.

3--Κρατική χρηματική1 υποστήριξη πρός τούς Έλληνες πολίτες γιά :

 (α)- τήν εγκατάσταση ελληνικών ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών κυψελών, μηχανισμού εκμετάλλευσης τής αιολικής ενέργειας καί συσκευών/εφευρέσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 (β)- τήν αγορά ελληνικών υδρογονο-κίνητων, ηλεκτροκίνητων καί υβριδικών οχημάτων.

7--Όλες οι καινούργιες οικοδομές οφείλουν νά έχουν γνώμονα τους τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τήν εξοικονόμηση ενέργειας : α)- υδραυλικές εγκαταστάσεις γιά τήν χρήση τού βρόχινου νερού, β)- σωλήνες σέ βάθος εδάφους που διατηρούν τό νερό τους σέ θερμοκρασία τών 12ο έως 15ο C : αυτό τό νερό μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν ψύξη τού κτιρίου, καί γιά τήν εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται νά θερμανθεί τό νερό τών σωμάτων θέρμανσης από τούς

-Co έως τούς 12ο C, γ)- χρήσις τής αιολικής ενέργειας όπου είναι συμφέρουσα καί επιτρεπτό, δ)- χρήσις ηλιακών / φωτοηλεκτρικών κυττάρων, ε)- υλικό απομόνωσης στούς τοίχους καί στέγη τού κτιρίου, ζ)- τζάμια στήν νότια πλευρά τού κτιρίου στό κατάλληλο ύψος γιά νά απορροφούν τήν θερμότητα τού ηλίου τούς μήνες τού χειμώνα, η)- πράσινο στίς ταράτσες, …

1[ Που θά βρεί τό ελληνικό κράτος όλα αυτά τά χρήματα γιά νά δανείσει τούς Έλληνες ;

   Α- Τό κράτος είναι τό σύνολο τών πολιτών à οπότε, όταν ο Έλληνας φορολογούμενος δανείζει τόν εαυτό του (δανειζόμενος από τήν Κρατική Τράπεζα) γιά νά επενδύσει σέ προϊόντα τά οποία τού εξοικονομούν από 100-400€/μήνα à (1)- έχει τά χρήματα γιά τήν μηνιαία δόση του, καί  όταν κάνει απόσβεση, τό βιοτικό του επίπεδο ανεβαίνει…(2)- παύει νά χρεώνει τίς πιστωτικές του κάρτες ως ένας κοινός θύμα-καταναλωτής τής νέας παγκόσμιας τάξεως που αγοράζει «εισαγόμενα αγαθά» τά περισσότερα τών οποίων τό μόνο που τού προσφέρουν είναι τήν ικανοποίηση τού νέο-αποκτηθέντος εθισμού του.

   Β- Εφόσον τά προϊόντα 3α,β κατασκευάζονται στήν Ελλάδα à (1)- δημιουργία νέων θέσεων εργασίας à (α)- αύξηση τών εσόδων τού κράτους από τήν άμεση καί έμμεση φορολόγηση αυτών.

   Γ- Εφόσον τά προϊόντα 3α,β εξοικονομούν από 20-100% ενέργεια à εξοικονόμηση δις € τά οποία καταθέτουμε στούς γνωστούς πετρελαιοπαραγωγούς… ]                                 

25-ΕΝ-Ν : Πολιτική απόκτησης τής απαραίτητης τεχνογνωσίας γιά τήν εκμετάλλευση τού ελληνικού ενεργειακού καί ορυκτού πλούτου.

26-ΕΝ-Ν : Απαγορεύεται η συμμετοχή ξένων εταιρειών στήν εκμετάλλευση τού ορυκτού καί ενεργειακού πλούτου τής χώρας όταν εμείς κατέχουμε τήν απαραίτητη τεχνογνωσία γιά τήν εκμετάλλευση τους.

27-ΕΝ-Ν : Έως ότου αποκτήσουμε τήν απαραίτητη τεχνογνωσία καί τίς απαραίτητες υποδομές γιά τήν εκμετάλλευση τού ελληνικού ενεργειακού καί ορυκτού πλούτου, επιτρέπεται η συμμετοχή ξένων εξειδικευμένων εταιρειών βάσει τού ακόλουθου προγράμματος καί όρων : 1)- Τό ελληνικό κράτος συμμετέχει κατά 50% στό κόστος εντοπισμού τών πηγών, τής εξόρυξης καί διανομής τους, 2)- Τό ελληνικό κράτος καί οι ξένες εταιρείες θά μοιράζονται τά κέρδη, καί 3)- Οι ξένες εταιρείες : α)- μάς παραχωρούν δωρεάν τήν τεχνογνωσία τους (χωρίς νά έχουμε τό δικαίωμα μεταβίβασης της σέ τρίτους), καί β)- παύει ο συνεταιρισμός μας μαζί τους όταν πενταπλασιάσουν τό αρχικό επενδυτικό τους κεφάλαιο.

28-ΕΝ-Ν : Ο ορυκτός καί ενεργειακός πλούτος τής χώρας μας ανήκει σέ όλους τούς Έλληνες πολίτες. Ήτοι, όλες οι εταιρείες (Ελληνικές Κρατικές Εταιρείες Ορυκτών καί Ενέργειας, ΕΚΕΟΕ), οι οποίες ασχολούνται μέ τήν εκμετάλλευση τού ορυκτού πλούτου καί τών πηγών ενέργειας τής χώρας μας,  ανήκουν στό ελληνικό κράτος.

Τό 75% τής αξίας όλων τών ΕΚΕΟΕ διατίθεται σέ Έλληνες πολίτες μέσω τού ελληνικού χρηματιστηρίου.

Ουδείς δύναται νά είναι κάτοχος άνω τού 3% τών μετοχών μίας ΕΚΕΟΕ.

                                                                                                                                                                      Σελ.57

Μεγαλομέτοχος θεωρείται αυτός που έχει από 1% έως καί 3% τών μετοχών μίας  ΕΚΕΟΕ.

Τό ποσοστό τού συνόλου τών Μεγαλομετόχων δέν επιτρέπεται νά υπερβαίνει τό 25% τών μετοχών μίας ΕΚΕΟΕ.

Όταν τό άθροισμα τών μετοχών τών Μεγαλομετόχων μίας ΕΚΕΟΕ είναι από 10% έως καί 25%, οι Μεγαλομέτοχοι – ή οι εκπρόσωποι τους, ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας – συμμετέχουν στό διοικητικό συμβούλιο τής εταιρείας μέ συνολικό ποσοστό ψήφου 50%.

52-ΕΝ-Ν : Έως ότου αποκτήσουμε φιλικές πρός τό περιβάλλον πηγές ενέργειας :

Όταν ο χώρος εργασίας κατοίκου τής Ελλάδος απέχει άνω τών 25 χλμ. από τόν χώρο κατοικίας του, αυτός έχει τίς ακόλουθες επιλογές μεταφορικών μέσων* πρόσβασης του στήν εργασία του : α)- δίκυκλο που καταναλώνει τήν μισή βενζίνη από ένα αυτοκίνητο τών 1.200 κυβικών, β)- υβριδικό αυτοκίνητο ή αυτό που καταναλώνει φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, υδρογόνο,.., ή ενέργεια από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας γ)- οιονδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς, δ)- τό αυτοκίνητο του εφ’ όσον είναι κάτω τών 150 ίππων καί μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη γιά τό μέγιστο τής διαδρομής του.

* Εξαιρούνται τά φορτηγά καί μηχανήματα τών γεωργών καί κτηνοτρόφων.

 

ΟΡΥΚΤΑ

[ Βλέπε τούς φακέλους : Ενέργεια – Ορυκτά  καί Ορυκτά.]

                                                                                                                                                                      Σελ.58

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1--Διαλυτήρια Πλοίων

2--Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Εμπορικών Πλοίων, ΕΑΣΕΤΕΠ.

3--Ναυπηγεία

{ Τά ναυπηγεία τής Ν. Κορέας είναι από τά μεγαλύτερα τού κόσμου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι οι καλύτεροι πελάτες τους καλύπτοντας τό 13,1% (ήτοι 50 πλοία) τής ετήσιας παραγωγής τους. }

{ Η φύση τής χώρας μας έχει ήδη έτοιμο τό μισό έργο γιά τήν δημιουργία ναυπηγείων ! ! ! à Κατασκευάζονται μέ έξοδα τού Ελληνικού λαού. Λειτουργούν 7 μέρες/ εβδομάδα, δύο βάρδιες/ημέρα από 7π.μ έως 11μ.μ – 8 ώρες/βάρδια, ήτοι 7 εργάσιμες ώρες, μία ώρα διάλειμμα.

►100•ΟΙ-Ν : Οι Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι έχουν ως βάση τους τήν χώρα μας (ήτοι, τά πλοία τους φέρουν τήν Ελληνική σημαία) :

(1)- φορολογούνται από τό Ελληνικό κράτος,

(2)- οι καπετάνιοι, οι αξιωματικοί, οι μηχανικοί καί τουλάχιστον τό 50% τού πληρώματος τών πλοίων τους είναι Έλληνες πολίτες, καί

(3)- όταν επενδύουν στήν ΕΑΣΕΤΕΠ τό 5% τού ετήσιου καθαρού κέρδους τους |à

   Α-Έχουν : (1)- χωρίς χρηματική τους επιβάρυνση, τό 50% τών Ναυπηγείων αναλογικώς, εφόσον : (α)-επενδύουν κάθε χρόνο τό 20% από τά κέρδη τους σέ επιχειρήσεις/βιομηχανίες τού χρηματιστηρίου στίς οποίες έχει συμμετοχή τό κράτος (κατηγορία Κ), ή τό 50% αυτών σέ εντός Ελλάδος ιδιωτικές επιχειρήσεις, καί (β)- καλύπτουν 100% τά έξοδα συντήρησης, βελτίωσης τής παραγωγικότητας καί εκσυγχρονισμού τών ναυπηγείων καί διαλυτήριων πλοίων,

                    (2)- τό δικαίωμα επισκευής πλοίων τους ή κατασκευής νέου/-ων στήν τιμή κόστους μέ κρατική δανειοδότηση ύψους 30%, τό οποίον ποσόν δανείου επιστρέφεται από τό 50% τών ετησίων καθαρών κερδών τους,

                   (3)- συμμετοχή κατά 50% εις τά κέρδη Ναυπηγείων, Διαλυτηρίων καί τής ΕΑΣΕΤΕΠ.

                                                                                                                                                                      Σελ.59

Μέσα Μαζικών Μεταφορών, ΣΕΚ, Ολυμπιακή.

Εναέρια, ελαφρά, αθόρυβα τρένα ( … Detroit, Japan), τρόλεϊ καί μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία εξυπηρετούν τίς πυκνοκατοικημένες περιοχές μεγαλουπόλεων, …

Τα λεωφορεία καίνε φυσικό αέριο,

*[ Γιά τό πλήρες πρόγραμμα à κοίτα σχετικό άρθρο τής ΑΔΕ.] 

Η Ολυμπιακή θά είναι πάντα κρατική διότι : α)- εγγυάται τήν οικονομική, ευχάριστη μεταφορά τών τουριστών καί Ελλήνων τής Ελλάδος καί τού εξωτερικού, β)- δύναται νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν μεταφορά τών ελληνικών στρατευμάτων εν καιρώ πολέμου.

                                                                                                                                                                      Σελ.60

ΚΑΖΙΝΑ

►50α•ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται η ξένων συμφερόντων λειτουργία καζίνων, λεσχών τυχερών παιχνιδίων καί η χρήση τής πιστωτικής κάρτας ή τού τραπεζικού λογαριασμού Έλληνος πολίτη γιά τήν συμμετοχή του σέ τυχερά παιχνίδια μέσω τού διαδικτύου.

 

Κρατικά Καζίνα

 Όλα τά τυχερά παιχνίδια αποσκοπούν στο οικονομικό όφελος τών ολίγων, αλλά χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία δεκαετία παιδείας καί αυτογνωσίας μας ώστε αρκετοί από εμάς νά μήν συντηρούμε τόν ληστρικό μύθο τού εύκολου καί ανήθικου πλουτισμού.

Έως ότου ο Έλληνας «παίχτης» υιοθετήσει υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας :

1--Λειτουργούν σ’ ακτίνα απόστασης τουλάχιστον 70 χλμ από πόλεις μέ πληθυσμό άνω τών 10 χιλιάδων κατοίκων, καί άνω τών 50 χλμ από τίς ακτές μας.

►50β•ΟΙ-Ν : Όλα τά καζίνα στήν χώρα μας ανήκουν στούς Έλληνες μιε καί στό κράτος μας κατά 70%, καί κατά 30% στούς Έλληνες μέσε καί μεε.

►50γ•ΟΙ-Ν : Τα κέρδη τών 35%μιε καί αυτά τών 30%μεε καί μέσε καταθέτονται γιά ένα μήνα στήν Κρατ. Τράπεζα καί κατόπιν επενδύονται, γιά τoυλάχιστον 3 έτη, σέ επιχειρήσεις/βιομηχανίες τού Χρηματιστηρίου οι οποίες ανήκουν στό κράτος από 25% έως 40%.

►169•ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται η οιανδήποτε συναλλαγή τοίς μετρητοίς στό χώρο τών καζίνων · ο παίκτης χρησιμοποιεί τήν ηλεκτρονική κάρτα τραπέζης του γιά τήν αγορά μαρκών à η εφορία γνωρίζει πόσα χρήματα έχασε, ξόδεψε ή κέρδισε à καταπολέμηση τής φοροδιαφυγής καί τού ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

►260Κ-Ν : Η «Τράπεζα Ονομάτων Πελατών Καζίνων, ΤΟΠΕΚ» προσφέρει τήν δυνατότητα στήν/όν σύζυγο νά σώσει τήν οικογένεια της/του καί τόν γάμο της/του, αναλαμβάνοντας τήν οικονομική διαχείριση εσόδων τους κατόπιν αποδείξεως ανικανότητας τού/τής συντρόφου νά ελέγξει τήν ψυχολογική πάθηση του/της.

    Εάν δέ θεωρείτε τό ανωτέρω μέτρο ακραίο, τότε μιλήστε μέ επιχειρηματίες, οικογενειάρχες καί λοιπούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί οικονομικώς, κοινωνικώς ή διαβάστε μελέτες κοινωνιολόγων οι οποίες μαρτυρούν τό μέγεθος αρνητικής επίδρασης τού τζόγου στήν κοινωνία καί τό μερίδιο ευθύνης του στήν γέννηση καί συντήρηση παρανόμων δραστηριοτήτων όπως : ξέπλυμα χρήματος, τοκογλυφία, σωματεμπορία, εξαγορά καί εκβίαση πολιτικών,..

                                                                                                                                                                      Σελ.61

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

►70•ΟΙ-Ν : Ελεύθερο ωράριο λειτουργίας επιχειρήσεων σχετιζομένων μέ τόν τουρισμό από αρχάς Ιουνίου έως καί τό τέλος Σεπτεμβρίου.

Ευγένεια – Εξυπηρέτηση – Φιλοξενία , δηλαδή Ελληνική Παιδεία.

Ο συμπολίτης μας1 ο οποίος έρχεται σέ συχνή, άμεση επαφή μέ τούς ξένους επισκέπτες μας προμηθεύεται βιβλία/βίντεο καί παρακολουθεί σεμινάρια γιά νά μάθει τόν σωστό τρόπο συμπεριφοράς του καί λειτουργίας τής επιχείρησης του, καί νά πειστεί ότι η από τήν καρδιά φιλοξενία συνεισφέρει πάμπολλα στό πορτοφόλι του αλλά καί εις τήν μεγίστης αξίας ψυχικής του/μας υγείας.

1[ τό προσωπικό αεροδρομίων/σταθμών, ταξί (η πρώτη επαφή τών επισκεπτών μας μέ τούς Έλληνες), σερβιτόροι, πωλητές, …

Ο Αμερικάνος σερβιτόρος, πωλητής, … έχει νά μάς διδάξει πολλά γιά τόν σωστό τρόπο συμπεριφοράς πρός τόν συνάνθρωπο μας. Ο δέ αγενής συμπατριώτης μας, ο αντικοινωνικός οδηγός καί τ’ αδέσποτα (σκυλιά, γάτες) διώχνουν περισσότερους τουρίστες από τήν ακρίβεια.]

   Ο Κινέζος, ο Αμερικάνος, ο Αφρικανός, … ο οποίος γνωρίζει ανάγνωση, σέ κάποιο σημείο τής ζωής του αποκτά τήν ψυχική επιθυμία νά επισκεφθεί μία πανέμορφη χώρα η οποία κάποτε είχε εφεύρει τόν «Πολιτισμό», βάσει τού οποίου τά σημερινά «πολιτισμένα» κράτη αγωνιούν νά βρούν νόημα στήν ύπαρξη τους. Δηλαδή η χώρα μας δέν χρειάζεται διαφήμιση γιά νά διπλασιάσουμε τόν αριθμό τουριστών μας, αλλά ο Έλληνας πρωτίστως πρέπει νά μάθει νά βιώνει τόν Ελληνικό Πολιτισμό ώστε νά υιοθετήσει αβίαστα τούς όρους τής αληθινής φιλοξενίας ως έκφραση τής προσωπικότητας του.

    Στούς χώρους αφίξεως ο τουρίστας/επισκέπτης :

[1]- λαμβάνει δωρεάν :(α)- καλάθι μέ εγχώρια φρούτα, μπουκάλια μέ νερό, (β)- βιβλιαράκι τό οποίο τόν πληροφορεί γιά : τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις του, τήν νόμιμη χρέωση υπηρεσιών, τίτλους αξιόλογων βιβλίων Ιστορίας τής Ελλάδος, διεύθυνση ιστοσελίδας Ελλ. Υπ. Εξωτερικού/Τουρισμού, τίς χρήσιμες διευθύνσεις καί τηλέφωνα όπως νοσοκομείων, τουριστικής αστυνομίας, πρεσβείας του, κ.τ.λ.

[2]- ο οποίος : έχει εισιτήριο μετ’ επιστροφής καί έχει διαπραγματευτεί τά έξοδα μεταφοράς του καί διαμονής του μέ Ελληνικών συμφερόντων εταιρεία/-ες, καί έχει συνάλλαγμα 40€/ημέρα (εκτός κόστους διαμονής του) λαμβάνει τήν δωρεάν, προσωπική του κάρτα μέ ημερομηνία λήξεως αυτήν τής αναχωρήσεως του, η οποία κάρτα τού παρέχει : (α)- δωρεάν χρήση τών εντός πόλεων κρατικών μέσων μαζικής μεταφοράς, καί δωρεάν είσοδο σ’ όλες τίς παραλίες, (β)- 30% έκπτωση : στά εκτός πόλεων κρατικά μέσα μαζικών μεταφορών, στούς αρχαιολογικούς χώρους καί θεατρικές παραστάσεις σέ αρχαία θέατρα. 

   Τα βιβλιοπωλεία στούς χώρους αφίξεως ξένων επισκεπτών (10-11 εκ./χρόνο ) έχουν σέ περίοπτη θέση ευκολοανάγνωστα, διδακτικά βιβλία επί τού ελληνικού πολιτισμού καί τής μοναδικής ιστορίας μας. Εμείς έχουμε τήν αλήθεια μέ τό μέρος μας1 αλλά επιτρέπουμε στήν Τουρκία, στά Σκόπια ( ή στήν Ψευτομακεδονία) καί σέ γνωστούς ανθελληνικούς οργανισμούς νά προπαγανδίζουν καί νά παραπληροφορούν.

1[ G.Horton “Η Μάστιγα τής Ασίας", Hammond “Η Μακεδονία από τήν αρχαιότητα έως σήμερα", Τσιροπούλου-Ευσταθίου "Πως η Ελληνική γονιμοποίησε τόν Ευρωπαϊκό Λόγο" , καί λοιπά πολλά αντικειμενικά, αποκαλυπτικά καί διαφωτιστικά άλλα γιά τά οποία διψά η ανθρωπότης. ]

     Επίσης κοίτα |à Μαρίνες, Αρχαιολογικοί Χώροι, καί σχετικά άρθρα.

                                                                                                                                                                      Σελ.62

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

 

Κρατική Τράπεζα καί Ιδιωτικές Τράπεζες

►8•Τ.ΟΙ-Ν : Απαγορεύεται ο ανώνυμος επενδυτής.

►8α•Τ.ΟΙ-Ν : Θυρίδες : α)- Μετρητά καί αντικείμενα αξίας δηλώνονται στήν εφορία από τόν ιδιοκτήτη καί τόν υπεύθυνο θυρίδων τής τράπεζας, β)- Απαγορεύεται ο άνευ εντολής εισαγγελέως ανάγνωση εγγράφων/ κειμένων καί η προβολή οπτικών ηλεκτρονικών μέσων (CD, DVD, USB, κ.τλ.) τά οποία ευρίσκονται σέ προσωπική θυρίδα Έλληνος πολίτη.

►40•Τ.ΟΙ-Ν : Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων Φερεγγυότητας Καταναλωτή, ΤΔεΦεΚ.

►45•Τ.ΟΙ-Ν : Ο αδυνατών νά εξοφλήσει δάνειο του :

 (α)-δέν φυλακίζεται εφόσον δέν έχει καταχραστεί τά χρήματα τού δανειστή του.

 (β)-εάν έχει περιουσιακά1 στοιχεία, τού δίδεται χρονικό διάστημα 18 μηνών νά τά πουλήσει στήν πραγματική τους αξία καί νά εξοφλήσει τό χρέος του. Κανένα περιουσιακό στοιχείο χρεοκοπούντος δέν πωλείται κάτω τού 80% τής αξίας του. 1(κοίτα : πρώτη κατοικία.)

►46•Τ.ΟΙ-Ν : Ο έχων δικαίωμα νά δηλώσει χρεοκοπία :

 (Α)- δέν χάνει τήν πρώτη του κατοικία όταν τού ανήκει : (1)- τουλάχιστον τό 51% τής αξίας της καί δύναται νά πληρώνει τουλάχιστον τό 65% τής αρχικής του μηνιαίας δόσης, (2)- τό 100% τής αξίας της η οποία είναι κάτω τών 200.000€ καί δύναται νά καταβάλει τό 10% τού καθαρού εισοδήματος του πρός εξόφληση τού χρέους του.

 (Β)- καί τού ανήκει τό 100% τής αξίας τής πρώτης κατοικίας του η οποία είναι άνω τών 200.000€, τότε : (1)- υποχρεούται νά τήν πουλήσειà π.χ. : Ο «Α» χρεοκοπημένος Έλληνας οφείλει 300.000€ καί τό μόνο περιουσιακό στοιχείο που τού απόμεινε είναι η πρώτη του κατοικία αξίας 300.000€ |à ο «Α» κατορθώνει νά πουλήσει τό σπίτι του αντί 300.000 € à η τράπεζα εισπράττει μόνο 100.000€, καί

         (2)- υποχρεούται νά αγοράσει κατοικία αξίας μεταξύ 150.000 – 200.000€1 καί νά καταβάλει κάθε μήνα τό 10% τού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του πρός εξόφληση τού χρέους του.

Η τράπεζα προβαίνει σέ κατάσχεση τής μοναδικής κατοικίας τού οφειλέτη γιά νά τόν εξαναγκάσει σέ πληρωμή τού χρέους του, όταν αυτός δέν συμμορφώνεται μέ τούς όρους 1 καί 2 τού Α ή Β.

►48•Τ.ΟΙ-Ν : Τό κράτος θεωρεί υπεύθυνο τό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χρέωσε τόν πελάτη του μέ μηνιαία δόση, τό ύψος τής οποίας είναι πέρα τών δυνατοτήτων του.

                                       Χορήγηση Δανείου

►55•Τ.ΟΙ-Ν : Εταιρείες, Επιχειρήσεις : Χωρίς περιουσιακά στοιχεία : ο δανειολήπτης, εκτός από τήν πιστοποίηση (δίπλωμα, πείρα, …) τής ικανότητας του νά λειτουργεί επιτυχώς μία νέα επιχείρηση, οφείλει νά προσκομίσει τουλάχιστον τρείς συστατικές επιστολές, οι οποίες (εκτός από τήν διαβεβαίωση τών γνώσεων καί ικανοτήτων του επί συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητος/ επαγγέλματος) θά αναφέρονται καί στόν χαρακτήρα τού αιτούντος. Οι συντάκτες τών συστατικών επιστολών, ΣυΣυΕπ, πρέπει : α)- νά βρίσκονται τουλάχιστον στό βαθμό 5 τής πιστωτικής κλίμακος τής μεσαίας τάξεως, τής οποίας ο υψηλότερος βαθμός είναι 9, β)- νά είναι τών 25 ετών καί άνω, γ)- νά μήν έχουν χάσει τά πολιτικά τους δικαιώματα. 

Σέ περίπτωση που ο δανειολήπτης αποτύχει στήν επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενώ η οικονομία μας είναι υγιής, οι ΣυΣυΕπ χάνουν από 1 έως 2 μονάδες από τήν πιστωτική τους κλίμακα – ήτοι, θά πληρώνουν υψηλότερο τόκο στά υπάρχοντα ή μελλοντικά τους δάνεια. Τοιουτοτρόπως : 1)- οι ΣυΣυΕπ θ’ αναφέρουν τίς αληθείς ικανότητες καί προσωπικές αρετές τού αιτούντος, 2)- τό μεγαλύτερο μέρος τής απώλειας κεφαλαίου από τίς αποταμιεύσεις/ επενδύσεις τών Ελλήνων μεταβιβάζεται , άν καί σταδιακώς καί εις τό απώτερο μέλλον, στό οικείο περιβάλλον τού δανειολήπτη [ à η ΑΔΕ τρέφει πολίτες οι οποίοι δέν αποποιούνται τών ευθυνών τους… ], 3)- ίσως οι ΣυΣυΕπ νά θελήσουν νά βοηθήσουν οικονομικώς ή μέ τίς γνώσεις τους τόν δανειολήπτη όταν η επιχείρηση του οδεύει πρός χρεοκοπία (ή πιό λογικά πρίν), ή ν’ αγοράσουν τήν επιχείρηση όταν ο λόγος αποτυχίας αυτής είναι μόνο η κακοδιαχείριση, καί τοιουτοτρόπως νά μήν υποστούν τίς ποινές τού Πιστωτικού Bureau.

►59•Τ.ΟΙ-Ν : Επιχειρηματικά Δάνεια πρός συνταξιούχους : Εκτός από τά απαραίτητα πιστοποιητικά γιά τήν έγκριση ενός συγκεκριμένου δανείου, ο συνταξιούχος αιτών υποχρεούται νά συνεταιριστεί τουλάχιστον μ’ έναν Έλληνα πολίτη ηλικίας κάτω τής ηλικίας τών 35 ετών, ο οποίος επίσης οφείλει νά ικανοποιεί τίς προυποθέσεις γιά τήν έγκριση τού δανείου επί τού συγκεκριμένου αντικειμένου τής επιχείρησης / εταιρείας που αναφέρεται στήν αίτηση τού υπό έγκριση δανείου τους.

 

                                                                                                                                                                     Σελ.63

                                          Εξόφληση Δανείου

►71•Τ.ΟΙ-Ν : Πιστωτικές Κάρτες : Μετρητά ή αγορές : Τό 65% τής καταβαλλόμενης μηνιαίας δόσης χρησιμοποιείται γιά τήν εξόφληση τού καθαρού δανείου, καί τό 35% πρός εξόφληση τών τόκων έως τήν πλήρη είσπραξη αυτών.

►75•Τ.ΟΙ-Ν : Αγρότης «Α» δανείζεται «Κ» ποσό γιά (π.χ.) 15 χρόνια γιά νά βελτιώσει τήν επιχειρηματική του δραστηριότητα.  Ο «Α» έχει καθαρό εισόδημα €40.000 / έτος, «Υ», καί χρειάζεται €25.000 / έτος γιά ν’ απολαμβάνει τό αποδεκτό βιοτικό επίπεδο. à Η τράπεζα δανειστής εισπράττει €15.000 / έτος έως τήν εξόφληση τού δανείου. à α)- ο συμπολίτης μας «Α», που μας οφείλει χρήματα, δέν απολαμβάνει ένα πλούσιο τρόπο ζωής μέ τά χρήματα μας

Όταν ο «Α» γιά λόγους πέραν τής δικής του ευθύνης (π.χ. : οικονομική κρίση), δέν έχει εισόδημα άνω τών €25.000 / έτος, δέν πληρώνει τίς προκαθορισμένες δόσεις του, ούτε γίνεται οιοαδήποτε κατάσχεση τών περιουσιακών του στοιχείων.

                                        Κρατική Τράπεζα

►15•ΚΤ-Ν : Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση  μέ σκοπό τό κέρδος. Υπάρχει μόνο γιά νά πραγματοποιήσει τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, τήν ανάπτυξη τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας, τού τουρισμού…, γιά τόν δανεισμό ικανών πολιτών καί όχι μόνον γιά τούς έχοντες περιουσιακά στοιχεία.

Τό ύψος τού % κέρδους της είναι αυτό που θά τής επιτρέπει νά προσφέρει τίς υπηρεσίες της σέ περιόδους οικονομικής ανωμαλίας.

►16•ΚΤ-Ν : Τα κέρδη της είναι ανά 6 μήνες στη διάθεση του Υπ. Οικονομικών/ Ανάπτυξης.

►19•ΚΤ-Ν : (1)- Ο τόκος καταθέσεων είναι πάντοτε υψηλότερος τού ρυθμού πληθωρισμού.

                    (2)- Τό επιτόκιο αναπροσαρμόζεται μία φορά τόν μήνα à (a)-Οι νέοι δανειολήπτες καί οι έχοντες υψηλό σταθερό επιτόκιο δέν επιβαρύνονται τήν διαφορά τών χαμηλών σταθερών επιτοκίων, (b)-η αύξηση ή η μείωση τού επιτοκίου είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται στίς ανάγκες τής οικονομίας στήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο τού εκάστοτε έτους.   

►33•ΚΤ-Ν : Δέν υποχρεούται νά προεξοφλεί μεταχρονολογημένες επιταγές.

►34•ΚΤ-Ν : Δάνεια :

 (α)- γιά τήν ίδρυση νέων επιχειρήσεων χορηγούνται βάσει προγράμματος τού Υπ. Οικονομίας / Ανάπτυξης, καί βάσει ικανοτήτων τών διευθυντών καί τού εξειδικευμένου προσωπικού της.

 (β)- σέ υπάρχουσες επιχειρήσεις χορηγούνται κατόπιν εκτίμησης (από ομάδα ειδικών) τής βιωσιμότητας καί αναγκαιότητας υπάρξεως τής εταιρίας. Εάν η γνωμάτευση είναι θετική. εκτιμάται τό κέρδος τό οποίο θα αποφέρει τό δάνειο, κ.τ.λ.

1[ Πάντοτε παίρνουμε ως βάση τίς σημερινές αξίες τής ακίνητης περιουσίας καί τό σημερινό κόστος ζωής. Μέ τό πρόγραμμα «Ελληνική Γής» τής ΑΔΕ, τό κόστος αγοράς μίας μέσης κατοικίας θά μειωθεί τουλάχιστον κατά 35% à μείωση ποσού δανειοδότησης à μείωση ρίσκου που παίρνεται από τίς τράπεζες à περισσότερα κεφάλαια γιά τήν χρηματοδότηση νέων πηγών ενέργειας, τήν βιομηχανοποίηση τής χώρας μας, κ.τ.λ. ]

 (γ)- { ΑΔΕ : όλοι οι πολίτες μπορούν νά λάβουν ένα δάνειο πάνω από €2.000 ετησίως από έναν φίλο, έναν γνωστό, έναν εργοδότη τους ή έναν υπάλληλο τους μέ τήν προϋπόθεση ότι καταγράφεται σέ μία νόμιμη οικονομική επιχείρηση / ίδρυμα  μέσω τού οποίου θά γίνει τό ξεχρέωμα τού δανείου.

Οι ενεργοί πολιτικοί δέν έχουν τήν άδεια νά λάβουν οιαδήποτε δάνεια από  εταιρίες.

Δώρα καί χρήματά πάνω από $1.000 ετησίως που ανταλλάσσονται μεταξύ ατόμων πρώτου καί δεύτερου βαθμού συγγενείας είναι νόμιμα καί αφορολόγητα υπό τήν προϋπόθεση ότι αναφέρονται στήν ετήσια φορολογική τους δήλωση. } Π= 1

                                                                                                                                                                     Σελ.64

Κρατικές Επιχειρήσεις – Βιομηχανίες.

Οι κρατικές επιχειρήσεις/βιομηχανίες κυρίως υπάρχουν διότι:

[1]-Η Υγεία, η Παιδεία καί η Συνταξιοδότηση θεωρούνται απαραβίαστα δικαιώματα τού κάθε πολίτη τής χώρας μας.

[2]-Η Άμυνα τής χώρας είναι υψίστης σημασίας.

[3]-Η Ιστορία τών καπιταλιστικών κοινωνιών μάς έχει διδάξει ότι ο πλουτισμός τών πολιτών ως ο κύριος σκοπός υπάρξεως τους, νεκρώνει τά ωραιότερα ανθρώπινα συναισθήματα : τήν αγάπη γιά τόν συνάνθρωπο μας, τόν έρωτα  γιά τόν/τήν σύντροφο μας, τήν φύση, τήν γνώση καί τήν ανιδιοτέλεια στήν καθημερινή αλληλεπίδραση ιδεών καί συναλλαγών . Η δέ συσσώρευση τού πλούτου τής χώρας σέ μικρό αριθμό ατόμων δημιουργεί παρανοϊκούς «εκλεκτούς» τού Θεού…

 

Α- Από τά Δάση μας

Μέ τήν ηλιακή ενέργεια καί βροχόπτωση που έχουμε είναι … νά εισάγουμε ξυλεία. à

Αντικατάσταση τών πεύκων μέ :

(α)- δένδρα που αποφέρουν υψηλής ποιότητας ξυλεία à έπιπλα, οικοδομικό υλικό, …

(β)- καρυδιές, καστανιές, αμυγδαλιές, …. à εγχώρια κατανάλωση, εξαγωγές

(γ)- βελανιδιές, χαρουπιές, … à ζωοτροφή à κτηνοτροφία

(δ)- φυτά, θάμνοι, δένδρα κατάλληλα γιά τό βόσκημα αιγών à κτηνοτροφία, μελισσοκομία

 

Β- Από Γεωργικά Προϊόντα

1- Η καλλιέργεια καί εκμετάλλευση τού φυτού Κάνναβη αποτελεί τό κύριο γεωργικό προϊόν μας καί τήν βασική πρώτη ύλη τών κυριοτέρων βιομηχανιών μας.

[ Μελέτησε πρώτα τούς φακέλους : Βιομηχανία – Χέμπ, Ναρκωτικά – Κάνναβη.]

Χέμπ (Hemp) – Βιομηχανική Κάνναβη : Η βιομηχανική επεξεργασία τού φυτού χέμπ :

α)- Αντικαθιστά πλήθος εισαγομένων καί μή προϊόντων (περί τά 30.000) – τά οποία, ανεξαρτήτως από τό που παράγονται, επιβαρύνουν οικολογικά τόν πλανήτη μας.

β)- Καθιστά δυνατή τήν σχετικά γρήγορη καί αέναη απεξάρτηση μας από πλήθος απαραιτήτων προϊόντων τών μονοπωλιακών καρτέλ τών χημικών καί φαρμακευτικών πολυεθνικών εταιρειών !!!

γ)- Δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας (από 450 έως καί 750 χιλιάδες).

            Βιομηχανία

            Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων ( υφάσματα, κλωστές, σπάγκοι, ιστία, σχοινιά, μοκέτες,                                                            à [ Αντικατάσταση τών πετροχημικών ινών (Νάιλον) ]

            Χαρτοπολτού – Προϊόντα Χαρτιού…1

            ‘’Πλαστικών’’ ( Μορφοποιημένα Πλαστικά )

            Οικοδομικών Υλικών

           

1 [ Θά απαγορευτεί η χρήση ειδών χαρτιού προερχόμενα από τήν επεξεργασία ξύλου, όταν αυτά   

    μπορούν ν’ αντικατασταθούν από τήν παραγωγή τού Χέμπ ]

[ Βλέπε άρθρα τής ΑΔΕ : Βιομηχανία – Χέμπ ]

 

Κάνναβη

            Βιομηχανία :

            Φαρμακοβιομηχανία1 : { Δέλτα 9 καί Δέλτα 8 THC, CBD ( Cannabidiol ), CBN ( Cannabinol ),                                                     THCN ( Tetrahydrocannabivarin ), CBC ( Cannabichromene ).}

            Ελαίου Λίπανσης       

            Διατροφής Εκτρεφομένων Ζώων

            Τροφή

            Συμπληρωμάτων Διατροφής

            Προϊόντα Φροντίδας Σώματος/ Δέρματος

            Αιθερίων ελαίων

           

                                                                                                                                                                     Σελ.65

1 [ Έρευνα καί παραγωγή φαρμάκων κατά : τού καρκίνου, τής ανορεξίας, τής επιληψίας, τής μυϊκής δυστροφίας, τού πόνου, τού εμετού καί ναυτίας κατά τήν διάρκεια τής χημειοθεραπείας, τής αϋπνίας, τής κατάθλιψης, τής εξάρτησης στήν νικοτίνη, …]

  [ Βλέπε άρθρα τής ΑΔΕ : Βιομηχανία -  Κάνναβη ]

 

2- Ενεργειακές καλλιέργειες γιά παραγωγή βιομάζας.

    Ατελείωτα είναι τά δώρα τής φύσεως στήν χώρα μας καί οι τρόποι1 αξιοποίησης αυτών. Πολλές δεκάδες είναι τά δις € τής Παγκόσμιας Αγοράς τά οποία μπορούμε νά ανταλλάξουμε μέ τά προϊόντα μας.

3-

…….

…….

Ροΐδη : α)- αντιόξινες ιδιότητες à εφαρμογές στήν ιατρική καί σέ καλλυντικά προϊόντα.

Στέβια : α)- καταπολεμά τούς ιούς, τούς μύκητες καί τά βακτηρίδια à φαρμακοβιομηχανία

β)- τό παράγωγο του είναι 300 πιό γλυκό από τήν ζάχαρη · έχει ελάχιστες θερμίδες καί η κατανάλωση του από τούς διαβητικούς είναι ασφαλής à ζαχαροποιία

γ)- μπορεί επικερδώς ν’ αντικαταστήσει τήν καλλιέργεια τών καπνών.

 

4- Βιομηχανίες παραγωγής φρέσκων  χυμών καί αναψυκτικών1. { Απαγορεύεται η εισαγωγή φρέσκων χυμών καί αναψυκτικών εφ’ όσον αυτά μπορούν νά παραχθούν στήν χώρα μας.}

1{ Ο ετήσιος τζίρος τών αναψυκτικών είναι περί τά 430 εκ. €. Τό 85% αυτού ανήκει σέ εταιρείες ξένων συμφερόντων ενώ εμείς πετάμε τά φρούτα μας καί ποτίζουμε τά παιδιά μας καί τούς εαυτούς μας τά ανθυγιεινά έως καί επικίνδυνα εισαγόμενα αναψυκτικά. }

5- Φύτευση εκατοντάδων χιλιάδων δένδρων :         | à παραγωγή ξηρών καρπών à

      ( καστανιές, αμυγδαλιές, καρυδιές, συκιές,…..) |      κατανάλωση, εξαγωγή.

6- Έχουμε πλήθος ποικιλιών φρούτων –  μοναδικές στόν κόσμο χάρις στήν γεύση, άρωμα καί θρεπτική αξία τους |à διαφήμιση / γνωριμία τους μέ τήν παγκόσμια αγορά | à εξαγωγές.

7- Φυτά Ελλάδος : Έρευνα γιά τήν παραγωγή νέων φαρμάκων, μπαχαρικών κτλ. à 100ες εκ. €.

8- Ζαχαροποιία : Λειτουργούν καί τούς 12 μήνες τού έτους |à

   (α)- παραγωγή  καστανόχρωμης ζάχαρης,

   (β)- καί προσθέτοντας σ’ αυτά :

         Σκαλιστήρια  |à επεξεργασία σόγιας

         Ξηραντήρια    |à ξήρανση υποπροϊόντων… à ζωοτροφή

   (γ)- παραγωγή βιοαιθανόλης 

….

….

            Η ορθή καλλιέργεια τής ελληνικής γής δύναται νά παράγει προϊόντα που θά δημιουργήσουν περί τά 2.5 εκ. θέσεις εργασίας – από τόν γεωργό, τόν γεωπόνο, τόν μεταφορέα, …, τόν χημικό, τόν μηχανικό, τόν εξαγωγέα, …

 

     ….. Καί Λοιπά Πολλά…

Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Κοπριά

… Καί Λοιπά Πολλά…

 

Δ- Από τό Υγρό Στοιχείο της Χώρας μας

1- Βρόχινο νερό, Ποτάμια, Λίμνες, Υπόγεια Νερά.

 

*{ Μόνο η ποσότητα τού αρίστης ποιότητας υπόγειου νερού τού Ταϋγέτου, η οποία χύνεται στήν θάλασσα από Στούπα έως τά Σπήλαια τού Δυρού, αρκεί γιά νά ποτίσει όλη τήν Πελοπόννησο.

Καί όμως η Κόρινθος3, καί όχι μόνον, δέν έχει πόσιμο νερό. }

1[ χέλια : η Ευρώπη έχει ανάγκη 45 χιλ τόννους χέλια / έτος. ]

2[ Δηλαδή, αντί νά αποξηραίνουμε λίμνες – όπως τήν λίμνη Κάρλα – δημιουργούμε υδροβιότοπους.]

3[ Εάν δέ πιάσει καμιά καταιγίδα, τότε τ' αυτοκίνητα της πάνε γιά κολύμπι … , τά δέ μαγαζιά καί σπίτια της πλημμυρίζουν – όπως συμβαίνει στήν Αθήνα καί σ’ άλλες πόλεις τής Ελλάδος.]

                                                                                                                                                                     Σελ.68

2- Θάλασσα

            1)--Ιχθυοκαλλιέργεια :

Δωρεάν επιστημονική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες / ερευνητές – ΘαΒιΣυΑ καί ΣωΘαΒΥπΟιΑ.

Για κάθε τόννο ψαριών ο οποίος παράγεται, «Χ» αριθμός κιλών γόνων αγοράζεται από τό κράτος γιά τόν εμπλουτισμό τών πελάγων μας.

            2)--Αλάτι : Εισάγουμε περίπου 180 χιλ τόννους/έτος !!! à Οι αλυκές μας νά παράγουν αρκετές ποσότητες ώστε νά γίνεται καί εξαγωγή.

            3)--Κοράλλια : Βιοτεχνία ημιπολύτιμων λίθων / κοσμημάτων.

            4)--Μαρίνες : Ο αριθμός αυτών πρέπει νά καλύπτει τήν ζήτηση από τούς :

 (α)- Έλληνες πολίτες (à υγιής ενασχόληση, υπερηφάνεια, …). Δωρεάν χρήση γιά σκάφη έως τά

        5μ.

 (β)- τουρίστες |à χρέωση χαμηλότερη αυτής τών ανταγωνιστών μας (Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία…)

        καί ο δέ εξοπλισμός τους δέν μειονεκτεί αυτών τής Αμερικής à αύξηση τού ποιοτικού

        τουρισμού μας.

{ Δέν καταστρέφουμε τίς ακτές μας γιά τήν δημιουργία μαρίνων. Δημιουργούμε θαλάσσιες λίμνες όπως έκανε η φύση στήν " Λίμνη τής Βουλιαγμένης". Γύρω δέ από αυτές τό κράτος κτίζει οικοδομήματα (εστιατόρια, μαγαζιά, βενζινάδικα, … ) πρός ενοικίαση ή μέ τήν συμμετοχή του επί τών κερδών. }

            5)--Προβλήτες

     Επί αυτών τό κράτος οικοδομεί εστιατόρια καί μαγαζιά πρός ενοικίαση ή μέ τήν συμμετοχή του επί τών κερδών. Οι χώροι αυτοί προσφέρονται ως ιδανικοί γιά τήν απόλαυση : γεύματος ή ποτού, μίας μουσικής παραστάσεως, τής ασφαλούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καί ασφαλώς γιά τήν απόλαυση τού ψαρέματος.    

            6)--Προστασία Θαλασσών μας

(α)- Διεθνής αναγνώριση τών 12 ναυτικών μιλίων μας καί τής ΑΟΖ μας.

(β)- Υποστήριξη1 τών ψαράδων μας από  τό Ελληνικό κράτος ώστε νά σταματήσει η παραβίαση

       καί εκμετάλλευση τών θαλασσίων υδάτων μας από “φίλους" Ιταλούς, Τούρκους καί άλλους

       ξένους αλιείς.

 (γ)- Αυστηρότατοι νόμοι γιά τήν προστασία : τού πυθμένα, τού γόνου, είδους καί μεγέθους  ψαριών.

 (δ)- Βιολογικός καθαρισμός βιολογικών αποβλήτων.

α+β+γ+ à Αύξηση τής αλιείας μας στούς άνω τών 2 εκ. τόνους / έτος. 

{ Ένα απλό παράδειγμα -- από τά δεκάδες στά οποία μπορούμε ν' αναφερθούμε -- ώστε νά συνειδητοποιήσουμε ότι η θάλασσα μας εκτός από υγεία, απόλαυση καί ομορφιά προσφέρει καί τίς πιό φθηνές πηγές1 γιά οικονομική ανάπτυξη : Σήμερα υπάρχει στήν χώρα μας μία μικρή βιομηχανία καλλιέργειας ειδικού φυκιού, τό οποίο σέ μορφή χαπιού αποτελεί ένα εξαιρετικό είδος τροφής – μοναδική γιά αστροναύτες. Αυτή η βιομηχανία δέ, θα μπορούσε νά αυξήσει τήν παραγωγή της τουλάχιστον επί 100 μέ τήν ανάλογη οργανωμένη υποστήριξη από συντονισμένους κρατικούς οργανισμούς τού Υπ. Οικ. / Ανάπτ. }

1[ φθηνές πηγές : τόν πλούτο τής θάλασσας ούτε τόν ταΐζουμε, ούτε τόν ποτίζουμε – απλώς τόν συλλέγουμε. Το μόνο που μάς ζητά ο «Ποσειδών» είναι νά τόν αφήσουμε νά κάνει τό έργο του.]

            7)--

Ενέργεια

Ορυκτά

Ναυτιλία

Ναυπηγεία

Καζίνα

Τουρισμός

Τράπεζες

Χρηματιστήριο

à Μελέτησε τίς άνω πηγές δημιουργίας βιομηχανιών καί επιχειρήσεων στά συγκεκριμένα κεφάλαια τού Καταστατικού καί στά άρθρα μας.

                                                                                                                                                                     Σελ.69

Επενδύσεις, Επενδυτές

κ = κράτος , μιε = μικροεπενδυτές , μεσε = μεσοεπενδυτής, μεε = μεγαλοεπενδυτές.

Μεσοεπενδυτής : 100.000 – 500.000€, καί μοιράζονται μεταξύ τών μιε καί μεγαλοεπενδυτών ανάλογα μέ τό ποσοστό συμμετοχής τών μεγαλοεπενδυτών.

Μεγαλοεπενδυτής : τό ποσοστό συμμετοχής τού κάθε μεε εξαρτάται από τήν χρηματιστηριακή αξία τής εταιρείας χωρίς αυτό νά υπερβαίνει τό 5% αυτής.

Κατηγορία Κ : εταιρείες στό χρηματιστήριο μέ συμμετοχή τού ελληνικού κράτους.

 

1[ Απ’ ότι γνωρίζουμε, τά κύρια μεταλλεύματα καί ευγενή/ πολύτιμα μέταλλα τής χώρα μας είναι : Αλουμίνιο, Νικέλιο, Χρώμιο, Χρυσός. Το δέ αλουμίνιο τό κάναμε «δώρο» στούς Γάλλους στίς αρχές δεκαετίας ’60. Όσο γιά τά υπόλοιπα είναι δύσκολο νά συλλέξεις ακριβή πληροφόρηση. ]

 

Κατηγορία Κ

Εμπορικά Κέντρα-Υπεραγορές : Τό κράτος κτίζει εμπορικά κέντρα-υπεραγορές βάσει προτύπου αυτών τών ΗΠΑ (τά ονομαζόμενα Mall ). Ενοικιάζει τά ενσωματωμένα μαγαζιά αυτών σέ ιδιώτες. Η επιλογή τών μισθωτών γίνεται μέ κλήρωση εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τίς απαραίτητες προϋποθέσεις : απαραίτητο κεφάλαιο, γνώσεις, καθαρό μητρώο, κ.τλ.

►151ΚΕ-Ν : Όλες οι κρατικές επιχειρήσεις στίς οποίες υπάρχει συμμετοχή επενδυτών είναι μέλη τού Ελληνικού Χρηματιστηρίου καί μόνον αυτού.

►152ΚΕ-Ν : Όλες οι επιχειρήσεις στίς οποίες υπάρχει τουλάχιστον 25% συμμετοχή τών μεε, τελούν υπό τήν διεύθυνση τών μεε, μέσε καί μιε μέ αναλογική εκπροσώπηση, καί υπό τήν επίβλεψη κρατικών λειτουργών.

►125•ΟΙ-Ν : Δεν επιτρέπεται σέ ουδεμία επιχείρηση τού χρηματιστηρίου νά δημιουργεί " νεκρό χρήμα" à συνεχής ανακύκλωση κεφαλαίων … ώστε η επιχειρηματική δραστηριότης μικρών καί μεγάλων οικονομικών παραγόντων νά δημιουργεί αυτόματη αλληλο-εξάρτηση καί αλληλο-υποστήριξη. 

►153ΚΕ-Ν : Ουδεμία κρατική επιχείρηση λειτουργεί εις βάρος μίας άλλης ή εις βάρος τής πλειοψηφίας.

    π.χ. : (α)- Τα Ελληνικά Ναυπηγεία δέν ανταγωνίζονται Ελληνικών συμφερόντων ιδιωτικές επιχειρήσεις ναυπήγησης έως τούς 20 τόννους σκαφών, εφόσον αυτές δέν αισχροκερδούν προκαλώντας τήν βιωσιμότητα ξένων εταιριών.

    π.χ. : (β)- Τα κρατικά μέσα μεταφορών δέν δαπανούν εκ. € γιά τήν εξυπηρέτηση μερικών εκατοντάδων κατοίκων σέ ακριτικές περιοχές καί νησιά, διότι όλοι οι άλλοι πολίτες θα επιβαρυνθούν μέ ακριβά εισιτήρια.

Η λύση είναι ή εφαρμογή τών προγραμμάτων τής ΑΔΕ (" Ελληνική Γής ", ανάπτυξη τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας, τού τουρισμού,…) ώστε νά γίνει αποκέντρωση καί νά λήξει καί τό δημογραφικό πρόβλημα.

 

                                                                                                                                                                     Σελ.70

►131ΚΕ-Ν : Όλοι οι εργαζόμενοι σέ αυτές θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι à υπόκεινται στούς αυστηρούς νόμους κατά τής διαφθοράς.

►150•ΟΙ-Ν : Ουδείς Έλλην (ιδιώτης, δημόσιος υπάλληλος, αγρότης …, επιχειρηματίας), ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση/ βιομηχανία έχει ειδική μεταχείριση/ έκπτωση γιά τήν παροχή κρατικών υπηρεσιών ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, …).

►126•ΟΙ-Ν : Έως ότου μηδενίσουμε τό εξωτερικό χρέος τής χώρας μας, απαγορεύεται οιοδήποτε κεφάλαιο τό οποίο δημιουργήθηκε σέ επιχείρηση μέ κρατική συμμετοχή νά εκπατρίζεται.

►120•ΟΙ-Ν : Tο κράτος αρχίζει νά εισπράττει τό κέρδος που τού αναλογεί εφόσον οι μιε, μέσε καί μεε επενδυτές έχουν κάνει απόσβεση τού 65% τής επένδυσης τους.

 

Κατηγορία Ι : 100% ιδιωτικές επιχειρήσεις.

►80•ΙΕ-Ν : Άτομο/-α ‘’Α’’ είναι ιδιοκτήτης τής εταιρείας ‘’Χ’’. Μετά από 5 έτη λειτουργίας τής Χ, τό Υπ. Οικονομίας δικαιούται ν’ αγοράσει τό 50% αυτής καί υποχρεούται νά τό εισάγει στό χρηματιστήριο ως 25%κ – 20%(μιε+μεσε) – 5%μεε. à Όταν ο ιδιοκτήτης Α σέ χρονικό διάστημα λιγότερο τών 60 ημερών επενδύσει τό εισπραχθέν ποσόν ‘’Υ’’ από τήν πώληση τού 50% τής εταιρείας του σέ εταιρεία/-ες κατηγορίας Κ ή Ι, δικαιούται ν’ ανήκει στήν «Κατηγορία Ε, Φόροι» γιά τό ποσόν ‘’Υ’’ γιά τά επόμενα 6 έτη.

                                                                                                                                                                      Σελ.71

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

    Η πλεονεξία τών εταιρειών τίς καθιστούν αναξιόπιστες σέ ζητήματα «ζωής ή θανάτου» -- ασφάλεια καί υγεία τών πολιτών, προστασία τού περιβάλλοντος, … à Εφ’ όσον τό κράτος είναι αυτό τό οποίο εγκρίνει τήν πώληση τών αγαθών καί εγκρίνει τήν άδεια λειτουργίας μίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών, γι’ αυτό καί τό κράτος θεωρείται ότι φέρει τήν πρώτη ευθύνη γιά τήν ακινδυνότητα τών προϊόντων καί τήν πραγματική αξία τών υπηρεσιών οιασδήποτε εταιρείας.      

            Η ΑΔΕ δέν είναι κατά τών ιδιωτικών εταιρειών αλλά υπέρ αυτών (κοίτα : ΑΔΕ : Υπουργείο Οικονομικών, Δεξαμενές Σκέψης, Λόμπυ... ). Ο στόχος μας δέν είναι η καταστροφή τής εταιρείας αλλά τού μετασχηματισμού της σέ μία επικερδή δραστηριότητα που ταυτοχρόνως εξυπηρετεί τά οικονομικά, κοινωνικά καί περιβαλλοντικά συμφέροντα τού κοινού. Πρός τούτο :

   Υποχρεούνται νά επιδιώκουν καί νά διευκολύνουν τήν μεγαλύτερη δυνατή επαφή μέ τούς καταναλωτές τών προϊόντων τους : 1)- Υποχρεούνται νά λειτουργούν μία ιστοσελίδα τής εταιρείας τους, εις τήν οποία : α)- θά πληροφορούν τό κοινό γιά τήν ποιότητα και τό κόστος παραγωγής τών προϊόντων της, καί τήν οικονομική κατάσταση της, β)- θά αναρτίζει τό βιογραφικό τού προσωπικού της, καί γ)- θά αναρτίζει τά θετικά καί αρνητικά σχόλια καί προτάσεις τών καταναλωτών τών προϊόντων της.

►170•ΙΕ-Ν  : Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος / λειτουργίας επιχειρήσεως :

Ο Έλληνας πολίτης δέν πληρώνει τό κράτος γιά τήν απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του, λειτουργίας τής επιχειρήσεως ή βιομηχανίας του.

►171•ΙΕ-Ν : Μια εταιρεία :

είναι περιορισμένη από νά είσαι σέ θέση νά πιέζει τήν κυβέρνηση γιά ευνοϊκές παραχωρήσεις που αντισταθμίζουν τά οφέλη στίς τοπικές κοινότητες. 

είναι υποχρεωμένη νά εξετάζει τά συμφέροντα τών κοινοτήτων, τών υπαλλήλων καί τού περιβάλλοντος μαζί μ’ αυτά τών μετόχων κατά τήν λήψη οποιασδήποτε απόφασης. 

πρέπει ν’ αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της ως ένα από τά πιό σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία καί όχι ως μία άλλη "οικονομική επιβάρυνση" γιά τά λογιστικά τής βιβλία.

είναι υποχρεωμένη νά υπολογίζει στά λογιστικά της βιβλία όλα τά ‘’αντίτιμα καί οφέλη’’ που συνδέονται μέ τήν παραγωγή τών αγαθών καί υπηρεσιών της, ήτοι συμπεριλαμβανομένων καί τών κοινωνικών καί περιβαλλοντικών αντιτίμων καί οφελών.

εποπτεύεται από έναν κρατικό λογιστή καί ελέγχεται από μία ειδική δημόσια επιτροπή σέ περιοδική βάση γιά νά εξασφαλίζεται ότι ακολουθεί τους όρους άδειάς λειτουργίας της.

είναι πλήρως υπόλογη καί υπεύθυνη γιά τις ενέργειές της στούς πολίτες καί τό κράτος.   • όταν προκαλεί ζημιά στήν κοινωνία, σέ άτομα, στίς κοινότητες ή τό περιβάλλον, υπόκειται : σέ ποινές που είναι πολύ πιό σκληρές από αυτές που ισχύουν γιά ένα άτομα που διέπραξε παρόμοιες παραβάσεις, πρόστιμα που αρκετά υψηλά ώστε νά ενεργούν ως σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες, διακοπή τής άδειας λειτουργίας της ή απομάκρυνση τού διοικητικού συμβουλίου της, καί όταν χρειάζεται, ανάκλησης τού ιδρυτικού/ καταστατικού χάρτη της καί μεταφορά ιδιοκτησίας στό κράτος ή στούς υπαλλήλους της που θα συνεχίσουν νά τήν λειτουργούν.

►172•ΙΕ-Ν :  

• Ολόκληρη η ‘’εταιρική οικογένεια’’ (δηλ. η ‘’μητρική εταιρεία’’ καί οι θυγατρικές της) αντιμετωπίζεται ως μία μονάδα, καί η ευθύνη γιά τις ενέργειες μίας εξ’ αυτών καταλογίζεται σ’ όλα τά μέλη τής οικογένειας.

Η έννοια τής ‘’εταιρικής αθανασίας’’ δέν αποβάλλεται, δεδομένου ότι η σημερινή γενιά καί οι επόμενες που θ’ ακολουθήσουν δέν πρόκειται νά είναι οι τελευταίες στον πλανήτη μας.

Η μεταστέγαση καί μετανάστευση μίας εταιρείας τηρεί τις διατάξεις καί τους όρους τού ιδρυτικού καί καταστατικού χάρτη της, τούς νόμους τού κράτους καί τό πρόγραμμα τού Υπουργείου Οικονομικών καί Ανάπτυξης.

Η συμμετοχή ορισμένων εταιρειών σέ ιδιαίτερες βιομηχανίες ή άλλες εταιρείες δέν είναι πάντοτε επιτρεπτή. à { Γιά παράδειγμα, κοίτα : ΑΔΕ, ΜΜΕ. } } Π: 201.1

►60•ΟΙ-Ν : Μία ξένη επιχείρηση ή μία χώρα μπορεί νά είναι κύρια μέχρι τού 35%  Ελληνικών αερογραμμών, καί από 10% έως 33% άλλων επιχειρήσεων, εταιριών, ερευνητικών κέντρων καί εκπαιδευτικών ιδιωτικών ιδρυμάτων μέ τήν προϋπόθεση ότι : α) η επένδυσή τους συνοδεύεται από αξιόλογη τεχνολογική τεχνογνωσία τους, β) - 40% των κερδών πρέπει νά επανα-επενδυθούν ή νά επενδυθούν σέ άλλους τομείς της κρατικής οικονομικής δραστηριότητας, γ) - υπόκειται στούς νόμους τού Ελληνικού κράτους, καί δ) - κεφαλαίο της τό οποίο δικαιούται νά αποσύρει από τήν ελληνική οικονομία φορολογείται μέ 14%,}Π=1

                                                                                                                                                                     Σελ.72

►40•Φ-Ν : Η επένδυση επιχειρήσεως που βελτιώνει τήν παραγωγικότητα, ποιότητα τών προϊόντων της, ενθαρρύνει τήν έρευνά καί δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας είναι 100% φόρο-απαλλασσόμενη. } Π= 1

►41•Θ-Ν : Μόνο οι εταιρίες τών οποίων η μόνη δραστηριότητα είναι η επαγγελματική ψυχαγωγία μπορούν νά αφαιρέσουν από τά φορολογούμενα κέρδη τους τό κόστος προσφερομένης ψυχαγωγίας στούς πελάτες τους.} Π= 1  

►58•Θ-Ν : Τό κόστος δώρων – εισιτήρια σέ αθλητικά γεγονότα, έξοδα διακοπών ή διασκέδασης, κτλ. -- που oί εταιρείες δίνουν στούς υπαλλήλους τους δέν αφαιρούνται από τά φορολογούμενα κέρδη τους· τό υπόλοιπο τών φορολογουμένων δέν θά πληρώσει γιά τής επιχείρησης απόπειρα εξαγοράς αφοσίωσης τών εργαζομένων της. Η κάθε επιχείρηση μπορεί πάντοτε νά αυξήσει τίς αμοιβές τών υπαλλήλων της, επιτρέποντας έτσι στούς ιδίους νά επιλέξουν…  } Π= 1

►59•Θ-Ν : Δημόσια υγειονομική περίθαλψη γιά όλους· καμία εταιρία ή θρησκευτικός οργανισμός δέν θά αναλάβει τό ρόλο κοινωνικής πρόνοιας τού κράτους εις βάρος τού φορολογουμένου. } Π= 1

Επίσης κοίτα : Κρατική Τράπεζα, Χρηματιστήριο, Σύμβουλοι Εταιρειών, Κέντρα Ερεύνης, …

 

Προβληματικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

►181•ΙΕ-Ν : Επιχείρηση η οποία δέν έχει πληρώσει τό προσωπικό της γιά 2 εβδομάδες ή οφείλει στούς προμηθευτές της πέραν τής συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου πιστώσεως, δέχεται έλεγχο από ομάδα συμβούλων τού Υπ. Οικον./ Ανάπτυξης μέ σκοπό : τήν αξιολόγηση τής οικονομικής καταστάσεως της, τήν εντόπιση λανθασμένων μεθόδων διαχείρισης πρός εξάλειψη καί αποφυγή επανάληψης αυτών, τήν έγκριση δανείου εφόσον η εταιρεία είναι βιώσιμη καί αναγκαία.

Επιβάλλεται πρόστιμο στήν διοίκηση διότι δέν εζήτησε τήν ανωτέρω υποστήριξη εγκαίρως.

►181•ΙΕ-Ν : Στήν περίπτωση που μία βιομηχανία / Εταιρεία, «Β.Ε», μέ Χ% ξένων συμφερόντων, «Χ», υποχρεωθεί νά μεταβιβάσει τούς τίτλους ιδιοκτησίας της στούς εργαζομένους της : τό «Χ» μεταβιβάζεται σέ ικανό προσωπικό «Π», πολίτες τού έθνους / κράτους τού «Χ». Τό «Π» οφείλει νά εργασθεί στήν συγκεκριμένη «Β.Ε» γιά ν’ αποκτήσει τό ποσοστό τού τίτλου ιδιοκτησίας που (θά) τού ανήκει.

Εμπόριο

Δέν επιτρέπεται σέ οιονδήποτε βιομηχανία (παραγωγό) νά πωλεί τ’ αγαθά της απευθείας στό κοινό μέσω μαγαζιών/ επιχειρήσεων της λιανικής πωλήσεως.

            Όλα τ’ αγαθά έχουν : α)- ένα ελάχιστο επιτρεπτό όριο/ τιμή πωλήσεως τους (à καταπολέμηση τού αθέμιτου ανταγωνισμού τών εχόντων μεγάλα αποθέματα κεφαλαίων μέ τά οποία δύνανται νά κλείσουν τόν μικρο-επιχειρηματία), β)- μία μέγιστη επιτρεπτή τιμή πωλήσεως τους (à καταπολέμηση τής αισχροκέρδειας).

Εξαγωγές

Ο εν Ελλάδι καταναλωτής συνεισφέρει στό κόστος τών μεταφορικών εξόδων τών εξαγώγιμων ελληνικών αγαθών επιβαρημένος μέ €Χ% επί τής λιανικής πώλησης τών αγαθών. Τοιουτοτρόπως, καθιστά τά ελληνικά προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά, μιάς καί θά μπορούμε νά τά προσφέρουμε σέ χαμηλότερη τιμή à βοηθά τήν ελληνική βιομηχανία/ παραγωγή αγαθών, η αύξηση τών οποίων σημαίνει εξάλειψη τής ανεργίας, περισσότερα έσοδα γιά τό κράτος πρόνοιας à συνεχής βελτίωση τού βιοτικού επιπέδου τών Ελλήνων.

 

11
Comments