Visions poètiques


 

tornar a plana inicial

 

_____ A R B R E S

(foto, Toni Pasqual)

Conta'm, vella olivera,
mentre sec alenant sobre la roca,
noves del temps d'enrera
que escrites veig en ta surenca soca.

Jo vinc a recolzar-me
a tes nuades rels, trist d'enyorança,
perquè vulles tornar-me
dels béns que n'he perduts sols l'esperança.

Ton delicat fullatge
que sota el cel blau l'embat oreja
és de la pau la imatge,
de tots los goigs de la ciutat enveja.

Ta rama verda i blanca
com cabellera d'angel t'emmantella;
i a ta esqueixada branca
falta, pel vent l'arrabassada estella.

Quan jove i vincladissa
creixies sobre el marge de la coma,
xermava ta verdissa
la falç del llaurador fill de Mahoma.

L'àrab i sa mainada
respirant-ne tes flors pel maig sortien
i ta oliva escampada
sos fills, per la tardor, la recollien.
(...)
Tu al cor m'has donat força,
tu apar que em tornes joventut perduda,
com de ta eixuta escorça
la saba n'ix que ton brancatge muda.

Jo moriré i encara
espolsarà el mestral ta negra oliva;
res serà del que és ara,
tu sobre el blau penyal romandràs viva.
  

(De "L'olivera mallorquina")
Josep Lluís PONS i GALLARZA (Barcelona, 1823 - Sóller, 1894)

 

* * * *

El pi de Formentor (fragment)

 Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l'eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,
com un gegant guerrer.
 
No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d'aromes sa testa consagrada
i li donà per trone l'esquerpa serralada,
per font l'immensa mar.
 
Quan lluny damunt les ones renaix la llum divina,
no canta per ses branques l'aucell que encativam;
el crit sublim escolta de l'àguila marina,
o del voltor que passa sent l'ala gegantina
remoure son fullam.

 Miquel COSTA i LLOBERA (Pollença, 1854 - Palma, 1922)

 

_____ A U S  /  O C E L L S

Com la gavina de la mar blavosa
que en la tranquil·la platja fa son niu,
com lo nevat colom que el vol reposa
de l’arbre verd en lo brancatge ombriu (...)

(De "La barraca")                                                          Teodor LLORENTE (València, 1836 - 1911) 

 

_____ L L E N G U A

> Oh llengua a mos sentits més dolça que la mel

(D' "Oda a la Pàtria")  Bonaventura Carles ARIBAU (Barcelona 1798-1862)

 Purificada i enaltida sia,
Senyor, la noble llengua que ens heu dat.
Sia el mot ple de gràcia i d’harmonia
pel llogaret, la vila i la ciutat.


(De "Pregària per la llengua")
Maria Antònia SALVÀ (Palma, 1869 - Llucmajor, 1958)

* * * *

Tinc indòmit l'ideal:
ni som clàssic ni romàntic;
cant en llengua maternal,
desitjós que sia el càntic
vertader i natural
(...)
Si menysprees ton llenguatge
tanca el llibre ací, lector

(D' "Al lector")                                                                   Marià AGUILÓ i FUSTER (Palma, 1825 - Barcelona, 1897)

 

 

_____ M Ú S I C A

Ara aquí el temps enganya
lo pastoret que embadalit s'atura,
i amb flabiol de canya,
gira el ramat que al comellar pastura.

(De "L'olivera mallorquina") Josep Lluís PONS i GALLARZA (Barcelona, 1823 - Sóller, 1894)

 

Cançó

Canto pel goig que em fa cantar
i perquè em prengui qui em voldria;
canto perquè no puc servar
tanta de joia a casa mia.

Tota per tots i tal com só,
que d'altra guisa no en sabria;
tota per tots en ma cançó
damunt la terra on jo naixia.

Damunt la terra que alça un clam
i esqueixa el vel que l'oprimia,
i a les germanes dóna un ram
de l'olivera que floria.

Canto, que enlloc del món on fos
cantar com ara no podria!

 

Clementina ARDERIU (Barcelona, 1889-1976)

 

El meu cant

De no cantar
jo m'entristia:
per mi és el cant
tal com el pa
de cada dia.

És un parany,
una ferida.
Cada cançó
s'emporta un tany
de ma florida.

Però què hi fa,
quin mal hi hauria?
Jo del meu cant,
en vull ornar
tota ma via.

 

Clementina ARDERIU (Barcelona, 1889-1976)

 

 

_____ P À T R I A

 

Adéu siau, turons, per sempre adéu siau;
O serres desiguals, que allí en la pàtria mia
dels núvols e del cel de lluny vos distingia
per lo repòs etern, per lo color mes blau.

Adéu tu, vell Montseny, que, des ton alt palau,
com guarda vigilant cobert de boira e neu,
guaites per un forat la tomba del jueu
al mig del mar immens la mallorquina nau.

(d' "Oda a la Pàtria")                                                      Bonaventura Carles ARIBAU (Barcelona 1798-1862)

 * * * *

La pàtria és gran, és bella; té gorgs i fondalades,
boscs, olivars i pobles, i temples i castells;
i serres que s’abeuren del cel en les boirades,
com de la llet materna, alçant-se assedegades,
les boques dels vedells.
 
Té murs de roques fondes, on brama la riera;
l’espiga d’or s’engronxa fins als pinars reülls;
els tarongers verdegen, se vincla la palmera;
la mar damunt la platja s’adorm, o escup bromera
entre gegants esculls.

 

(de "Mallorca i Ramon Llull")                                                                              Joan ALCOVER   (Palma, 1854-1926)                

* * * *

Si ab mos cantars senzills, oh Pàtria mia!
terra sagrada a on mon bressol sens gales
balandrejà, al trist so de ses balades,
          una mare ab amor;
si, cantant, de records jo puc un dia
ta corona refer que fulla a fulla
dispersà per tes planes regalades
          dels segles la rigor,

dels antics trobadors la muda lira
jo arrencaré de llurs humits sepulcres,
i el geni que divaga entre llurs lloses
          plorant invocaré,
i, despertant-ne les que el món admira
ombres sagrades, noms cenyits de glòria,
los comtes i antics reis i llurs famoses
          batalles cantaré.  

(De "Mos cantars")                                                                                                 Joaquim RUBIÓ i ORS (Barcelona 1818-1899)

 

>>> Enllaços directes a POETES i POETESSES referenciats

 

>>> Relació de POEMES - o fragments- DEDICATS A TEMES CONCRETS 

 

>>>    E  N  L  L  A  Ç  O  S

Estima en català (... Tots els dies de l'any són bons per estimar i per fer-ho en la nostra llengua...)

 

Mag Poesia - Magisteri Teatre

 

Poesia infantil i juvenil     (Blog de Poesia Infantil i Juvenil: Poemes infantils, embarbussaments, endevinalles, cançons infantils, llibres i editorials de poesia infantil i juvenil, activitats sobre poesia infantil i juvenil a l'aula i a la família, webs de poesia infantil, poetes infantils)

 

 

 

 

                                                             Eiiii... Amigues... Amics...                                                    

                         Deixau-nos una salutació, la vostra opinió i/o algun suggeriment...                  

                                                         Gràcies !  Guestbook                                                                

                                                                                                                                                              .

 

 

tornar a plana inicial