Bibliografia rebuda

 

Antoni LLULL MARTÍ: Diccionari d'expressions lingüístiques (ed. Moll)

Bàrbara SAGRERA ANTICH: Les cançons del DCVB (ed. Moll)

Bartomeu ORELL VILLALONGA: Llegir i escriure al món rural mallorquí (1860-1930) (ed.UIB)

Fernando de MORAGUES y de MANZANOS: Retratista del camp mallorquí (El Gall)

Joan VENY: Escrits lingüístics mallorquins (ed. Moll)


 

 

 

 

Fernando Moragues y de Manzanos. Retratista del camp mallorquí

SINOPSI

La Mallorca tradicional guaita en aquestes pàgines a través d'imatges de la Mallorca rural que Fernado Moragues va fotografiar i que rescaten alguns fragments del patrimoni històric i cultural de l'illa. En elles s'hi retrata la situació del camp illenc de finals de segle XIX i principis del segle XX, la vida quotidiana dels seus protagonistes, la classe pagesa, però també la fam, el treball de les dones, la vestimenta o la ideologia conservadora de les elits.

Vistes amb els ulls d'avui, les fotografies són el reflex d'una realitat concreta, un moment determinat que reflecteix una pobresa ara remota i sense connexió amb la Mallorca actual banalitzada pel turisme i l'especulació.

Retratista del camp mallorquí constitueix, en definitiva, un document gràfic de gran interès i una font important per a conèixer perfectament el modus vivendi dels nostres avantpassats.

 

FERNANDO MORAGUES Y DE MANZANOS                  (Palma, 1856-1931)

 Fernando Moragues y de Manzanos va ser capellà i va cursar els estudis eclesiàstics a Palma i una vegada acabats va anar a Argentina com a missioner on fundà una Parròquia de la qual en fou rector. Persona erudita de formació autodidacta amb domini de temes d'art, biologia amb la publicació de dos articles a Los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural sobre Insectos de Mallorca (1894) i Coleópteros de Mallorca (1889).

FITXA  TÈCNICA

Autor: Fernando Moragues y de Manzanos.

Títol: Fernando Moragues y de Manzanos. Retratista del camp mallorquí.

Curadors de l'edició: J. Falconer, C. Moragues i Ll. Payeras.

Col·lecció: Ramon Llull, 9. El Gall Editor

ISBN: 978-84-96608-63-4

Enquadernació: Tapa dura.

Format: 23,5 x 30

Pàgines: 230

 

****

Edicions UIB presentà el llibre
Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930,
de Bartomeu Orell

 


Dia 2 de juliol de 2008 a la llibreria Embat, de Palma, Edicions UIB presentà el llibre: Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930, de Bartomeu Orell, doctor en Història, professor de Ciències Socials a batxillerat i col·laborador de Pòrtula.

Hi varen intervenir la doctora María Luisa Sánchez de León, directora de la col·lecció Baliarica i professora de l'àrea d'Història Antiga de la UIB; la doctora Isabel Moll, professora d'Història Contemporània de la UIB i prologuista; i l'autor del llibre.

 

El llibre Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930 té l'objectiu d'investigar les repercussions que va tenir l'alfabetització en la implantació de l'Estat liberal del segle XIX dins un àmbit, el de la Part Forana de Mallorca, més dinàmic econòmicament i socialment del que ens han transmès les visions més tradicionals de l'illa. En una primera part, s'explica com s'arribava a «aprendre de lletra». La recerca s'emmarca en la historiografia que ha tractat l'analfabetisme i el capital humà, s'analitzen les fonts històriques emprades –bàsicament, els censos i els padrons de població– i es detallen les diverses vies d'accés a l'alfabetització: la incipient renovació de l'escola pública, la influència decisiva de l'ensenyament religiós i el paper de la família i de les escoles d'adults. En una segona part, es defineix el concepte de transició alfabetitzadora, es fa esment als desequilibris entre oferta i demanda educatives en el conjunt de les Illes Balears, i es valora el factor lingüístic propi en el lent ritme de creixement del nombre dels qui sabien llegir i escriure. Finalment, a partir d'una mostra significativa de padrons municipals mallorquins entorn a tres talls cronològics (1860, 1900 i 1924), s'analitzen les taxes d'alfabetització, diferenciades per comarques –educativament i socialment més o menys homogènies–, gèneres i ocupacions –jornalers, conradors, propietaris, oficis no pagesos–. Tot això amb l'ajut de moltes taules estadístiques, gràfics i mapes.

 

****

 

Antoni LLULL MARTÍ: Diccionari d'expressions lingüístiques (ed Moll)Menjar ràpid, sa i bo
Estudis musicals. XIII Simposium i Trobada
Història de Selva
Escultura contemporània a les Illes Balears
Josep Lorman: Juliol a Mallorca
Notes per a la Història de la Música a Mallorca, I...
Notes per a la Història de la Música a Mallorca, I...
Notes per a la Història de la Música a Mallorca, I...
Notes per a la Història de la Música a Mallorca, I...
ANUARI TEATRAL DE LES ILLES BALEARS 2005
NOMS I DESCRIPCIONS DELS PEIXOS DE LA MAR CATALANA...

Joan VENY: Escrits lingüístics mallorquins (ed. Moll)
EL LLIBRE DEL DAO I LA VIRTUT
GUIA PATRIMONIAL DEL RAIGUER
MALLORCA, PER LA PASSA I LA MIRADA
LA CUINA DE MALLORCA

Bàrbara SAGRERA ANTICH: Les cançons del DCVB (ed. Moll)
BANYALBUFAR, LA VIDA
MONUMENTS DE VIDA
PREMSA I SOCIETAT
CONTES PER ANAR A DORMIR

tornar a plana inicial