Download sách y dược học

 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

1. Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Hà Văn Quyết (CB), ThS. Phùng Ngọc Hòa, ThS. Hoàng Văn Hùng, ThS. Trần Hiếu Học …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

2. Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Hà Văn Quyết (CB), Ths. Phùng Ngọc Hòa, BSCKII. Đỗ Việt Hùng, Ths. Trần Hiếu Học …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

3. Bài giảng chẩn đoán hình ảnh-Đồng TG: GS. Hoàng Kỷ, TS. Nguyễn Duy Huề, TS. Phạm Minh Thông, BS. Bùi Văn Lệnh, BS. Bùi Văn Giang-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

4. Bài giảng gây mê hồi sức (Tập 1) -Đồng TG: GS. Nguyễn Thụ (CB), GS. TS Đào Văn Phan, PGS. TS. Phan Đình Kỷ, PGS. TS. Nguyễn Văn Chừng …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

5. Bài giảng gây mê hồi sức (Tập 2) -Đồng TG: GS. Nguyễn Thụ (CB), GS. TS. Đào Văn Phan, PGS. TS. Phan Đình Kỷ, PGS. TS. Nguyễn Văn Chừng …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

6. Bài giảng giải phẫu học-Đồng TG: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Lê Hữu Hưng, ThS. Vũ Bá Anh, PGS. TS. Hoàng Văn Cúc, ThS. Ngô Văn Đãng …-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

7. Bài giảng huyết học truyền máu (SĐH) -Đồng TG: GS. TSKH. Đỗ Trung Phấn (CB), TS. Trần Thị Mai An, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh An, ThS. Phạm Tuấn Dương …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

8. Bài giảng kỹ năng y khoa-Trường Đại học Y Hà Nội-CB: PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh, TS. Lê Thu Hòa-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

9. Bài giảng nhãn khoa bán cầu trước nhãn cầu-Đồng TG: PGS. TS. Tôn Thị Kim Thanh (CB), PGS. TS. Hoàng Thị Phúc, PGS. TS. Phạm Thị Khánh Vân …-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

10. Bài giảng nhi khoa (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Gia Khánh (CB), GS. TSKH. Lê Lan Trà, GS. TS. Trần Quỵ, PGS. TS. Nguyễn Thị Phượng …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

11. Bài giảng nhi khoa (Tập 2) -Đồng TG: Lê Nam Trà (CB), PGS. TS. Phạm Nhật An, BSCKII. Nguyễn Thị Kim Anh, PGS. TS. Tô Văn Hải …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

12. Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản-Bộ Y Tế-Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Tiến Quang, PGS. TS. Trần Bình Giang. 2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

13. Bài giảng răng hàm mặt-PGS. TS. Mai Đình Hưng. 2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

14. Bài giảng sản phụ khoa (Tập 1) -Đồng TG: GS. Dương Thị Cương (CB), PGS. TS. Trần Hán Chúc, PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh, TS. Phạm Thị Hoa Hồng …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

15. Bài giảng sản phụ khoa (Tập 2) -Đồng TG: TS. Nguyễn Đức Vy (CB), GS. Nguyễn Khắc Liêu, PGS. Trần Thị Phương Mai, ThS. Nguyễn Đức Hinh …-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

16. Bài giảng sản phụ khoa tập 1 (Sau đại học) -Đồng TG: BS cao cấp. PGS. TS. BSCKII. Nguyễn Đức Vy (CB), TS. BSCKII. Nguyễn Đức Hinh, TS. Vương Tiến Hòa …-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

17. Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa-Đồng TG: PGS. TS. Hà Văn Quyết (CB), PGS. Tôn Thất Bách, ThS. Phùng Ngọc Hòa, ThS. Trần Hiếu Học …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

18. Bài giảng y học cổ truyền (Tập 1) -Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. Phạm Duy Nhạc, PGS. Hoàng Bảo Châu. 2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

19. Bài giảng y học cổ truyền (Tập 2) -Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. Phạm Duy Nhạc, PGS. Hoàng Bảo Châu. 2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

20. Bài tập điện tâm đồ (Sinh viên y khoa và BS thực hành) -Dịch: ThS. Chuơng Thanh Hương, ThS. Phạm Thái Sơn, BS. Vũ Quỳnh Nga, GS. TS. Phạm Gia Khải (HĐ) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

21. Bào chế đông dược-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, GS. Trần Thuý, BSCKII. Lê Thị Hồng Hoa, TS. Hoàng Minh Chung, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, PGS. TS. Trần Lưu Vân Hiền. 2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

22. Bệnh học (ĐT dược sĩ đại học) -TS. Lê Thị Luyến (CB) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

23. Bệnh học lao-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Việt Cồ, GS. TS. Trần Văn Sáng, BSCKII Ngô Ngọc Am, TS. Lê Ngọc Hưng …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

24. Bệnh học lao (D01Z20) -Đồng TG: GS. TS. Trần Văn Sáng (CB), BSCKII. Ngô Ngọc Am, TS. Lê Ngọc Hưng, BSCKII. Mai Văn Khương …-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

25. Bệnh học miệng và triệu chứng học-Đồng TG: PGS. TS. Hoàng Tử Hùng (CB), Huỳnh Anh Lan, Võ Thị Do, Nguyễn Thị Hồng, Võ Đức Tuyến, Trần Thị Kim Cúc-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

26. Bệnh học ngoại khoa (GT ôn thi sau ĐH) -Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Trần Hiếu Học, TS. Phạm Đức Huấn …-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

27. Bệnh học ngoại phụ YHCT (BSCKYHCT) -PGS. TS. Phạm Văn Trịnh, PGS. TS. Lê Thị Hiền (CB), PGS. TS. Tạ Văn Bình, TS. Lê Lương Đống, Ths. TháI Hoàng Oanh, Ths. Trần Hải Vân-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

28. Bệnh học ngoại Tập 1 (sau ĐH) -Đồng TG: PGS. TS. Hà Văn Quyết (CB), PGS. Tôn Thất Bách, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích, PGS. TS. Trần Ngọc Bích …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

29. Bệnh học ngoại Tập 2 (sau ĐH) -Đồng TG: PGS. TS Hà Văn Quyết (CB), GS. TS. Trần Quán Anh, PGS. TS. Nguyễn Quang Bài, GS. Đặng Hanh Đệ …-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

30. Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền-Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim (CB), PGS. TS. Phạm Văn Trịnh, TS. Vũ Nam-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

31. Bệnh học nội khoa tập 1-Đồng TG: PGS. TS. Ngô Quý Châu (CB), GS. TS. Nguyễn Lân Việt, PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh, PGS. TS. Phạm Quang Vinh-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

32. Bệnh học nội khoa tập 1 (SĐH) -Đồng TG: Trần Ngọc Ân, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

33. Bệnh học nội khoa tập 2-Đồng TG: Trần Ngọc Ân, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

34. Bệnh học nội khoa y học cổ truyền-Trường Đại học Y Hà Nội-khoa y học cổ truyền-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

35. Bệnh học tim mạch (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh (CB), GS. TS. Hoàng Trọng Kim, GS. TS. Nguyễn Mạnh Phan, GS. TS. Nguyễn Lân Việt, BS. Đào Hữu Trung. 2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

36. Bệnh học tim mạch (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh (CB), GS. TS. Hoàng Trọng Kim, GS. TS. Nguyễn Mạnh Phan …-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

37. Bệnh học và điều trị đông y (BSYHCT) -Đồng TG: PGS. TS. Phan Quan Chí Hiếu (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Bay, ThS. BS. Ngô Anh Dũng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

38. Các văn bản quy pham PL về VSATTP tập 1-Cục An Toàn Vệ Sinh TP-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

39. Các văn bản quy pham PL về VSATTP tập 2-Cục An Toàn Vệ Sinh TP-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

40. Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ-Trường Đại học Y Hà Nội-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

41. Câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu cơ-Chủ Biên: PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt, PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải. 2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

42. Châm cứu-Đồng TG: GS. Trần thuý, GVC. BSCKII. Trần Quang Đạt, PGS. TS. Trương Việt Bình, GVC. BSCKII. Trần Quốc Hiếu, TS. Vũ Nam-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

43. Châm cứu học (Sách đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền) -Chủ biên: PGS. TS. BS. Phan Quan Chí Hiếu-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

44. Châm cứu học T1 (BSYHCT) -PGS. TS. Phan Quan Chí Hiếu (CB) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

45. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, BSCKII. Trần Quang Đạt (CB), TS. Phạm Thúc Hạnh, TS. Lê Thị Hiền …-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

46. Chăm sóc dược (Dược sĩ và học viên sau ĐH) -Bộ Y Tế-biên soạn: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

47. Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn-GS Trần Thuý-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

48. Chẩn đoán học y học cổ truyền-Đồng TG: TS. Vũ Nam, GS. Trần Thuý-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

49. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc hệ kinh cân, bệnh của phần mềm quanh khớp (SĐH) -PGS. TS. Phan Quang Chí Hiếu (CB). 2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

50. Chẩn đoán và điều trị đau thắt lưng theo y học hiện đại và y học cổ truyền (SĐH) -PGS. TS. Phan Quang Chí Hiếu (CB). PGS. TS. Nguyễn Thị Bay-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

51. Chế biến dược liệu (BS. YHCT) -CB: PGS. TS. DS. Nguyễn Phương Dung-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

52. Chuyên đề dị ứng học-GS. TS. Nguyễn Đăng An-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

53. Chuyên đề nội khoa y học cổ truyền-Đồng TG: GS. Trần Thuý, TS. Vũ Nam-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

54. Dân số học-Trường Đại học Y Hà Nội-Bộ môn Dân số học-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

55. Dịch tễ dược học-Chủ biên: TS. Vũ Thị Hoàng Lan, ThS. Lã Ngọc Quang-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

56. Dịch tễ học-Chủ biên: TS. Vũ Thị Hoàng Lan, ThS. Lã Ngọc Quang-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

57. Dịch tễ học-chìa khóa của dự phòng (sách song ngữ Việt-Anh y tế công cộng) -Trường Đại học Y Thái Bình và Klaus Krickeberg-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

58. Dịch tễ học lâm sàng (Tập 1) -GS. TS. Dương Đình Thiện-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

59. Dịch tễ học lâm sàng (Tập 2) -GS. TS. Dương Đình Thiện-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

60. Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp (Sau ĐH) -CB: PGS. TS. Khương Văn Duy-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

61. Điều trị học nội khoa (Tập 1) -Đồng TG: GS. TS. Trần Ngọc Ân, PGS. TS. Ngô Qúy Châu, GS. Vũ Văn Đính, GS. TS. Nguyễn Thị Dụ, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

62. Điều trị học nội khoa (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS Nguyễn Thị Minh An, GS. TS. Nguyễn Lân Việt, GS. TS. Phạm Gia Khải, PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

63. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm-Đồng TG: GS. TSKH. Hà Huy Khôi, PGS. TS. Phạm Duy Tường, PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn (CB), TS. Hà Thị Anh Đào…-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

64. Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm-DĐồng TG: PGS. TS. Phạm Duy Tường (CB), GS. TSKH. Hà Huy Khôi, TS. Đỗ Thị Hòa, ThS. Trịnh Bảo Ngọc…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

65. Đông dược-Đồng TG: GS. Trần Thuý, BS. Lê Thị Hồng Hoa, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Trần Lư Vân Hiền-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

66. Dược động học những kiến thức cơ bản-PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

67. Dược học cổ truyền (BS chuyên khoa YHCT) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, TS. Hoàng Minh Chung, PGS. TS. Đỗ Thị Phương-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

68. Dược học cổ truyền (Dược sĩ ĐH) -Đồng TG: GS. TS. Phạm Xuân Sinh, TS. Phùng Hòa Bình-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

69. Dược lâm sàng (DSDH) -Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

70. Dược lâm sàng (hệ chuyên tu) -Đồng TG: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền (CB), GS. Đặng Hanh Phức, Ths. Nguyễn Thị Liên Hương…-1999 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

71. Dược lâm sàng và điều trị-Đồng TG: PGS. TS. Đồng Thị Kim Huyền (CB), PGS. TS. Hoàng Thị Minh Châu, PGS. TS. Nguyễn Thành Đô…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

72. Dược liệu học (tập 1) -CB: Ngô Văn Thụ, Trần Hùng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

73. Dược liệu học (T2) -Đồng TG: GS. TS. Phạm Thanh Kỳ (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Tâm, TSKH. Trần Văn Thanh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

74. Dược lý học lâm sàng-Đồng TG: GS. TS. Đào Văn Phan, TS. Nguyễn Trọng Thông, PGS. TS. Nguyễn Trần Giáng Hương-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

75. Dược lý học phân tử-từ phân tử đến lâm sàng-GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

76. Dược lý học tập 1-PGS. TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (CB), Ths. Đào Thị Vui-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

77. Dược lý học tập 2-PGS. TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (CB) -2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

78. Giải phẫu bệnh học-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Vượng, GS. Vũ Công Hòe, GS. Vi Huyền Trác, PGS. Trịnh Quang Huy, PGS. TS. Lê Đình Roanh…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

79. Giải phẫu ngực-bụng-TS. Phạm Đăng Diệu-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

80. Giải phẫu người (Cử nhân đại học) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Ngô Xuân Khoa, Ths. Nguyễn Đức Nghĩa, BS. Chu Văn Tuệ Bình, BS. Lê Phi Hảo-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

81. Giải phẫu người (Tập 1) -Đồng TG: GS. TS. BS. Trịnh Văn Minh (CB), PGS. TS. BS. Hoàng Văn Cúc, GVC. BSCKII. Nguyễn Đức Cự, GVC. TS. BS. Lê Hữu Hưng-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

82. Giải phẫu người (BS. ĐK) -Đồng TG: PGS. TS. Hoàng Văn Cúc, TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Ngô Xuân Khoa, BS. CKII. Nguyễn Trần Quýnh, BS. CKII. Nguyễn Xuân Thùy, Ths. Trần Sinh Vương-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

83. Giải phẫu răng-Đồng TG: GS. TS. NGND. Hoàng Tử Hùng (CB), Ths. BS. Huỳnh Kim Khang, TS. BS. Ngô Thị Quỳnh Lan, Ths. BS. Ngô Lê ThuThảo, Ths. BS. Hoàng Đạo Bảo Trâm-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

84. Giải phẫu X-Quang-Nguyễn Doãn Cường-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

85. Giản yếu giải phẫu người-Đồng TG: GS. Nguyễn Quang Tuyền, TS. BS. Phạm Đăng Diệu, BS. Nguyễn Văn Đức, BS. Nguyễn Văn Cường-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

86. Giáo dục sức khỏe (sách song ngữ Việt-Anh y tế công cộng) -Nguyễn văn Hùng, Nguyễn Thị Bích và Klaus Krickeberg-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

87. Giáo dục và nâng cao sức khỏe (BSĐK) -Bộ Y Tế-CB: Nguyễn Văn Hiến-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

88. Giáo trình dị ứng học đại cương-Đồng TG: PGS. TSKH. Vũ Minh Thục (CB), GS. TS. Đặng Đức Phú, PGS. TS. Lê Văn Hiệp, TS. Huỳnh Kim Hối-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

89. Hóa đại cương vô cơ (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TSKH. Lê Thành Phước (CB), PGS. TS. Phan Tuý, CN. Nguyễn Nhật Thị-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

90. Hóa đại cương vô cơ (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TSKH. Lê Thành Phước (CB), TS. Lê Thị Kiều Nhi, Ths. Hoàng Thị Tuyết Nhung-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

91. Hóa dược Tập 1 (Đ20Z03) -Đồng TG: PGS. TS. Trần Đức Hậu (CB), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS. TS. Thái Duy Thìn, DS. Nguyễn Văn Thục-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

92. Hoá dược Tập 2 (Đ20Z03) -Đồng TG: PGS. TS. Trần Đức Hậu (CB), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS. TS. Thái Duy Thìn, DS. Nguyễn Văn Thục-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

93. Hóa học cơ sở (Cử nhân) -PGS. TSKH. Phan An (CB) -2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

94. Hóa học hữu cơ (Tập 1) -Đồng TG: GS. TS. Trần Mạnh Bình, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt (CB), TS. Ngô Mai Anh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

95. Hóa học hữu cơ (Tập 2) -Đồng TG: GS. TS. Trần Mạnh Bình, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt (CB), TS. Ngô Mai Anh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

96. Hóa lý dược (mã số Đ. 20. Y12) -Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Minh Quang-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

97. Hóa lý dược (ĐH Dược) -Trường Đại học dược Hà Nội-CB: PGS. TS. Phạm Ngọc Bùng-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

98. Hóa phân tích (Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học) -Chủ biên: PGS. TS. Phan An-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

99. Hóa phân tích Tập 1 (Đ20Y14) -Đồng TG: PGS. TS. Trần Tử An (CB), CN. Trần Tích-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

100. Hóa phân tích (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Trần Tử An (CB), TS. Thái Nguyễn Hùng Thu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

101. Hóa sinh (CN xét nghiệm y học) -Bộ Y Tế-CB: PGS. TS. Tạ Thành Văn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

102. Hóa sinh (ĐH Y) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nghiêm Luật (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Hà, PGS. TS. Hoàng Thị Bích Ngọc…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

103. Hóa sinh học (ĐH Dược) -Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng (CB), PGS. TS. Đào Kim Chi, PGS. TS. Phạm Quang Tùng, TS. Nguyễn Văn Đồng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

104. Hóa sinh lâm sàng-Trường Đại học Y Hà Nội-GS. TS. Tạ Thành Văn (CB) -2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

105. Hóa sinh y học (Cử nhân kỹ thuật y học) -Bộ Y Tế-GS. Đỗ Đình Hổ (CB) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

106. Hóa vô cơ và hữu cơ (BSĐK) -Đồng TG: PGS. TSKH. Phan An, TS. Nguyễn Sĩ Đắc, DS. Lê Hữu Trí-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

107. Huyết học truyền máu (Cử nhân kỹ thuật y học) -Chủ biên: TS. BSCK2. Hà Thị Anh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

108. Khoa học dân số và y tế công cộng (sách song ngữ Việt-Anh y tế công cộng) -Trường Đại học Y Thái Bình và Klaus Krickeberg-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

109. Khoa học môi trường và sức khỏe-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu (CB), Ths. Nguyễn Thu Anh, PGS. TS. Khương Văn Duy, PGS. TS. Phùng Văn Hoàn…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

110. Kiểm nghiệm dược phẩm-Bộ Y tế-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

111. Kinh dịch ứng dụng trong y học cổ truyền-PGS. TS. Vũ Nam-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

112. Kinh tế y tế (Cử nhân công cộng) -Đồng TG: TS. BS Vũ Xuân Phú CB), Ths. BS. Đặng Vũ Trung-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

113. Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc (CB), Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến, TS. Hoàng Văn Minh, TS. Nguyễn Xuân Thành-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

114. Ký sinh trùng (BSĐK) -Đồng TG: PGS. TS. Phạm Văn Thân (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, PGS. Phạm Hoàng Thế…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

115. Ký sinh trùng trong lâm sàng (cử nhân kỹ thuật y học) -Trường Đại học Y Hà Nội-PGS. TS. Nguyễn Văn Đề (CB) -2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

116. Ký sinh trùng y học (BSĐK YHCT) -Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

117. Ký sinh trùng y học (BSĐK) -Chủ biên: PGS. TS Nguyễn Văn Đề, PGS. TS. Phạm Văn Thân. 2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

118. Kỹ thuật bào chế-sinh dược học các dạng thuốc (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Võ Xuân Minh, PGS. TS. Phạm Ngọc Bùng (CB), TS. Hoàng Đức Trước, TS. Nguyễn Đăng Hòa, PGS. TS. Võ Xuân Minh-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

119. Kỹ thuật bào chế-sinh dược học các dạng thuốc (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Võ Xuân Minh, PGS. TS. Nguyễn Văn Long (CB), PGS. TS. Phạm Ngọc Bùng, TS. Phạm Thị Minh Huệ, TS. Vũ Văn Thảo-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

120. Kỹ thuật chế biến & bào chế thuốc cổ truyền-Đồng TG: PGS. TS. Phạm Xuân Sinh (CB), TS. Phùng Hòa Bình, TS. Vũ Văn Điền, PGS. TS. Võ Xuân Minh-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

121. Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học-Đồng TG: PGS. TS. Đinh Hữu Dung (CB), PGS. TS. Bùi Khắc Hậu, PGS. TS. Lê Hồng Hinh, PGS. TS. Lê Văn Phục…. 2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

122. Kỹ thuật hóa dược tập 1-Trường Đại học Dược Hà Nội-CB: PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

123. Kỹ thuật hóa dược tập 2-Trường Đại học Dược Hà Nội-CB: PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

124. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T1-Đồng TG: PGS. TS. Từ Minh Kóong (CB), Ths. Nguyễn Văn Hân, KS. Nguyễn Việt Hương, TS. Nguyễn Đình Luyện, PGS. TS. Đỗ Hữu Nghị-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

125. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T2-PGS. TS. Từ Minh Koong (CB) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

126. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T3-Đồng TG: PGS. TS. Từ Minh Kóong (CB), TS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Nguyễn Ngọc Chiến, Ths. Nguyễn Thị Thnh Duyên…. 2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

127. Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu (CN kỹ thuật y học) -Vụ KH và DDT, Bộ Y tế. Chủ biên: TS. BSCK2. Hà Thị Anh, biên soạn: TS. BSCK2. Hà Thị Thị Anh, TS. BS. Bùi Thị Mai An…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

128. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng-TS. BS. Phạm Hùng Vân-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

129. Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học (Đ. 20. W) -Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hải nam-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

130. Luật an toàn thực phẩm-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

131. Lý sinh y học-Đồng TG: PGS. TSKH. NGUT. Phan Sỹ An, PGS. TS. NGUT. Phan Văn Thiện, GVC. CN. Nguyễn Quốc Trân…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

132. Maketing Bệnh viện (ĐH và Sau ĐH) -PGS. TS. Phạm Trí Dũng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

133. Miễn dịch học-Đồng TG: GS. Nguyễn Ngọc Lanh, GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Vũ Triệu An, GS. TSKH. Phan Thị Phi Phi …-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

134. Mô-phôi, phần mô học-Đồng TG: GS. TS. Trịnh Bình (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Bình, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hùng, TS. Nguyễn Khang Sơn…-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

135. Mô phôi răng miệng-Chủ biên: Hoàng Tử Hùng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

136. Một số chuyên đề bào chế hiện đại (SĐH) -Trường Đại học dược Hà Nội-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

137. Một số chuyên đề thuốc cổ truyền (SĐH) -GS. TS. Phạm Xuân Sinh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

138. Một số vị thuốc nam thường dùng-Đồng TG: GS. Trần Thuý, BS. Lê Thị Hồng Hoa, TS. Hoàng Minh Chung-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

139. Ngoại khoa y học cổ truyền-Đ. H Y Hà Nội-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

140. Nha khoa trẻ em (BSRHM) -CB: TS. BS. Trần Thúy Nga-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

141. Nhãn khoa (BSĐK) -CB: PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

142. Nhãn khoa Tập 1 (SĐH) -Bộ Y Tế-CB: PGS. TS. Đỗ Như Hơn-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

143. Nhãn khoa tập 2 (SĐH) -Bộ Y Tế-CB: PGS. TS. Đỗ Như Hơn-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

144. Nhãn khoa Tập 3 (SĐH) -Bộ Y Tế-CB: PGS. TS. Đỗ Như Hơn-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

145. Nhi khoa y học cổ truyền-Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, TS. Đặng Minh Hằng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

146. Nội bệnh lý-Đồng TG: GS. TSKH. Nguyễn Năng An, PGS. TS. Phan Quang Đoàn, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

147. Nội khoa cơ sở (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh An, GS. TS. Trần Ngọc Ân, Ths. Trần Văn Dương, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

148. Nội khoa cơ sở (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh An, GS. TS. Trần Ngọc Ân, Ths. Trần Văn Dương, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

149. Nội kinh-Đồng TG: GS. Trần Thuý, TS. Vũ Nam, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

150. Ôn bệnh-GS. Trần Thuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

151. PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử-Bộ Y Tế-Chủ biênTạ Thành Văn-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

152. Pháp lệnh vệ sinh an tòan thực phẩm & văn bản hướng dẫn-Cục vệ sinh an toàn thực phẩm-Bộ Y tế-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

153. Phát triển nhân lực y tế ở tuyến tỉnh-Chủ biên: GS. Trương Việt Dũng, Ths. Phí Văn Thâm-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

154. Phẫu thuật thực hành (BSĐK) -Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), Ths. Nguyễn Khắc đức, Ths. Trương Xuân Quang, Ths. Hoàng Ngọc Sơn, BS. Đỗ Tất Thành, Ths. Trần Xuân Vịnh, Ths. Kim Văn Vụ-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

155. Phôi thai học thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng-Đỗ Kính-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

156. Phụ khoa hình minh họa-Đồng TG: BS. Đinh Quang Minh (dịch), GS. Dương Thị Cương (HĐ) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

157. Phục hình răng cố định-Đồng TG: BS. Trần Thiên Lộc, BS. Nguyễn Thị Bích Thủy, BS. Nguyễn Thị Kim Dung-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

158. Phục hình răng tháo lắp từng phần-Sách dịch-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

159. Phục hồi chức năng-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Xuân Nghiên, PGS. TS. Cao Minh Châu, PGS. TS. Vũ Thị Bích Hạnh. 2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

160. Phương tễ học (BS chuyên khoa YHCT) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim (CB), PGS. TS. Phạm Văn Trịnh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

161. Quản lý và kinh tế dược (DSĐH) -PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Việt Hùng (CB). TS. Nguyễn Thanh Bình. Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương.. . 2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

162. Quản lý Y tế công cộng trong thảm họa (MS: Đ. 14. Z. 03) -Bộ Y Tế-CB: TS. Hà Văn Thư-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

163. Răng hàm mặt-Bộ Y Tế-CB: TS. BSCKII. Nguyễn Toại-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

164. Receptor màng tế bào & tác dụng của thuốc-GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

165. Sản khoa hình minh họa-Đồng TG: GS. Dương Thị Cương, BS. Đinh Quang Minh, BS. Nguyễn Đăng Thụ-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

166. Sản phụ khoa y học cổ truyền-Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. TS. Lê Thị Hiền, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

167. Sinh dược học bào chế (sau ĐH) -Đ. H Dược Hà Nội-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

168. Sinh lý bệnh học-Đồng TG: GS. Nguyễn Ngọc Lanh, GS. TS. Văn Đình Hoa, PGS. TS Phan Thị Thu Anh, PGS. TS. Trần Thị Chính-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

169. Sinh lý bệnh miễn dịch-Đồng TG: GS. TS. Văn Đình Hoa, PGS. TS. Phan Thị Thu Anh, PGS. TS. Nguyễn Thị Vinh Hà-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

170. Sinh lý bệnh miễn dịch (Cử nhân Điều dưỡng) -GS. TS. TRần Đình Hòa-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

171. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần sinh lý bệnh học) -Đồng TG: GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh, PGS. TS. Phan Thị Thu Anh, PGS. TS. Trần Thị Chính…. 2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

172. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần miễn dịch học) -Đồng TG: GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh, PGS. TS. Phan Thị Thu Anh, PGS. TS. Trần Thị Chính…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

173. Sinh lý học (BSĐK) -Đồng TG: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức, PGS. BS. Trịnh Bỉnh Di, PGS. TS. Lê Thu Liên, PGS. TS. Nguyễn Văn Tường…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

174. Sổ tay xét nghiệm hoá sinh lâm sàng-Đỗ Đình Hồ-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

175. Soi cổ tử cung phát hiện sớm ung thư-Đồng TG: PGS. TS. Trần Thị Phương Mai, GS. Dương Thị Cương, PGS. Nguyễn Đức Vy, PGS. Đinh Xuân Tửu-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

176. Sức khỏe môi trường (Cử nhân) -CB: PGS. TS. Chu Văn Thăng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

177. Sức khỏe nghề nghiệp (Cử nhân công cộng) -Đồng TG: PGS. TS. Bùi Thanh Tâm (CB), GS. TS. Trương Việt Dũng, PGS. TS. Nguyễn Văn Hoài…-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

178. Tai mũi họng tập 1-Nhan Trừng Sơn (CB) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

179. Tai mũi họng tập2-Nhan Trừng Sơn (CB) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

180. Thần kinh học lâm sàng-Đồng TG: Daniel. Chương, Lê Đức Hinh, Nguyễn Hy Hùng (CB), Bùi Kim Mỹ (HĐ) -2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

181. Thống kê y tế công cộng phần phân tích số liệu (Cử nhân y tế công cộng) -Chủ biên: TS. Phạm Việt Cường-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

182. Thống kê y tế công cộng phần thống kê cơ bản (Cử nhân y tế công cộng) -Chủ biên: TS. Lê Cự Linh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

183. Thực hành cộng đồng-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu (CB), PGS. TS. Nguyễn Trần Hiển, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc, TS. Vũ Diễn…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

184. Thực hành dịch tễ học-PGS. TS. Lương Đình Thiện (CB), PGS. TS. Lê Vũ Anh, Ths. Trần Văn Chí, PGS. TS. Phạm Huy Dũng, TS. Nguyễn Trần Hiển, Ths. Hoàng Thị Hoa-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

185. Thực hành nhãn khoa-Đồng TG: PGS. TS. Phan Dẫn (CB), GS. Cù Nhẫn Nại, PGS. TS. Đỗ Như Hơn, PGS. TS. Hoàng Thị Phúc…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

186. Thực hành phục hình răng tháo lắp bán phần-Đồng TG: BSCKII Trần Thiên Lộc (CB), BSCKII. Phạm Lê Hương, BSCKI. Nguyễn Thị Khen, Ths. BS. Trần Ngọc Khánh Vân-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

187. Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm-Đồng TG: BSCKII Trần Thiên Lộc (CB), Ths. BS. Lê Hò Phương Trang, Ths. BS. Nguyễn Thị Cẩm Bình, Ths. BS. Nguyễn Hiếu Hạnh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

188. Thực tập di truyền y học-Đồng TG: GS. TS. Trịnh Văn Bảo, TS. Phan Thị Hoan, PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương, Ths. Hoàng Thị Ngọc Lan…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

189. Thực tập hóa sinh-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nghiêm Luật (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Hà, PGS. TS. Hoàng Thị Bích Ngọc…-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

190. Thực tập sinh học-Đồng TG: GS. TS. Trịnh Văn Bảo (HĐ), TS. Phạm Thị Hoan, PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương, Ths. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS. TS. Trần Đức Phấn. Ths. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

191. Thực tập sinh lý học-Đồng TG: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức, GS. TS. Phạm Đình Lựu, GS. TS. Lê Thành Uyên, PGS. TS. Trịnh Bỉnh Di…. 2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

192. Thực vật học-Đồng TG: DS. Lê Đình Bích, TS. Trần Văn Ơn (CB), Ths. Hoàng Quỳnh Hoa-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

193. Thuốc đông y cách sử dụng và một số bài thuốc hiệu nghiệm (BSYHCT) -Chủ biên: GS. Trần Thuý, BSCKII. Lê thị Hồng Hoa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

194. Thương hàn luận-Đồng TG: GS. Trần Thuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

195. Tiêu chuẩn trang thiết bị hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sỹ ĐH-Đồng TG: Phí Văn Thâm (CB), TS. Phạm Quốc Bảo, Ths. Phạm Xuân Viết, TS. Nguyễn Mạnh Pha…-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

196. Tim mạch học-Bài giảng hệ nội khoa-GS. TS. Nguyễn Huy Dung-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

197. Tim mạch học giản yếu-GS. TS. BS. Nguyễn Huy Dung-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

198. Tổ chức và quản lý Y tế (ĐH) -Đồng TG: GS. TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Duy Luật (CB), TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Vũ Khắc Lương-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

199. Toán học cao cấp-Đồng TG: Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Phan Dũng (CB), Phạm Thị Hồng Cẩm-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

200. Triệu chứng học ngoại khoa-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), PGS. Vũ Tự Huỳnh, GS. TS. Trần Thị Phương Mai, PGS. Nguyễn Đức Phúc, PGS. Lê Ngọc Từ, GS. Đỗ Đức Vân-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

201. Triệu chứng học thần kinh-Đồng TG: PGS. TS. Lê Quang Cường, Ths. BSCKI. Lâm Văn Chế, Ths. BSCKI. Đào Bích Hòa, TS. Nguyễn Công Hoan…-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

202. Từ vựng kỹ thuật dược Pháp-Anh-Việt-CB: GS. TS. Võ Xuân Minh, DS. CKII. Vũ Chu Hùng-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

203. Vật lý-Lý sinh Y học (GT) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Thiện, PGS. TSKH Phan Sỹ An, TS. Phan Thị Lê Minh, Ths. Đoàn Thị Giáng Hương…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

204. Vệ sinh môi trường dịch tễ (Tập 1) -Đồng TG: GS. TS. Đào Ngọc Phong (CB), BSCKII. Nguyễn ái Châu, TS. Trần Văn Dần, DSCKII. Trần Giữu…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

205. Vệ sinh môi trường dịch tễ (Tập 2) -Đồng TG: GS. TS. Đào Ngọc Phong (CB), BSCKII. Nguyễn ái Châu, TS. Trần Văn Dần, DSCKII. Trần Giữu…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

206. Vi sinh vật Y học-Đồng TG: GS. TS. Lê Huy Chính (CB), PGS. TS. Đinh Hữu Dung, PGS. TS. Bùi Khắc Hậu, PGS. TS. Lê Hồng Hinh…-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

207. Xoa bóp, bấm huyệt và khí công, dưỡng sinh-Đồng TG: GS. TrầnThuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, BSCKII. Trần Quốc Hiếu, BSCKII. Lê Thị Hồng Hoa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

208. Y dịch-Đồng TG: GS. Trần Thuý, TS. Vũ Nam, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

209. Y học cổ truyền (Bác sĩ Đa khoa) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim (CB), TS. Tạ Văn Bình, TS. Hoàng Minh Chung, Ths. Nguyễn Thị Kim Dung…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

210. Y học hạt nhân-GS. Phan Văn Duyệt-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

211. Y học hạt nhân (BSĐK) -Chỉ đạo biên soạn: Vụ KH và DDT, Bộ Y Tế. Chủ biên: PGS. TSKH. Phan Sỹ An, biên soạn: PGS. TSKH Phan Sỹ An, PGS. TS. Trần Xuân Trường…. 2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

212. Y học hạt nhân (ĐH) -Trường ĐH Y Hà Nội-Bộ môn Y học hạt nhân-PGS. TS. Mai Trọng Khoa (CB) -2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

213. Y học hạt nhân (SĐH) -PGS. TS. Mai Trọng Khoa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

214.215. Điều dưỡng cơ bản (TH) -Đồng TG: TS. Ngô Toàn Định, BS. Vũ Thục Anh, BS. Tạ Khánh Huệ, CN. Tống Vĩnh Phú…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

216. Bệnh học ngoại khoa (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Đăng Thục (CB), BS. Trần Ngọc Huấn, BS. Hoàng Xuân Lư, BS. Nguyễn Hồng Hiên-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

217. Bệnh học nội khoa (TH) -BS. Nguyễn Đăng Thụ (CB) Và nhóm GV trường THYT Hà Nội-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

218. Cấp cứu ban đầu (TH) -Đồng TG: Ths. Nguyễn Mạnh Dũng (CB), CNĐD Tống Vĩnh Phú-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

219. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

220. Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

221. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

222. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

223. Dân số kế hoạch hoá gia đình (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

224. Điều dưỡng cấp cứu hồi sức (CĐ) -Đồng TG: BSCKI. Phạm Văn Ruân, Ths. Ngô Huy Hoàng, BSCKI. Phạm Thị Chỉ, BSCKI. Trần Thị Hằng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

225. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại (CĐ) -Đồng TG: BSCKI. Phạm Thị Kim Dung, BS. Cù Thị Định, Ths. Bùi Thị Tuyết Anh (CB) …-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

226. Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội (CĐ) -Ths. Chương Tuấn Anh (CB) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

227. Điều dưỡng cơ bản tập 1 (Cao đẳng) -Đồng TG: TS. Đỗ Đình Xuân (CB), Ths. Nguyễn Mạnh Dũng, BS. CKI. Tạ Khánh Huệ, BS. CKI. Vũ Thị Thục Anh, CNĐD. Tống Vĩnh Phú,-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

228. Điều dưỡng cơ bản tập 2 (Cao Đẳng) -Đồng TG: TS. Đỗ Đình Xuân (CB), Ths. Nguyễn Mạnh Dũng, BS. CKI. Tạ Khánh Huệ, BS. CKI. Vũ Thị Thục Anh, CNĐD. Tống Vĩnh Phú,-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

229. Điều dưỡng cộng đồng-Vụ KH đào tạo-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

230. Điều dưỡng ngoại khoa (CĐ) -TS. Trần Ngọc Tuấn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

231. Điều dưỡng ngoại khoa (TH) -Đồng TG: TS. Trần Ngọc Tuấn (CB), Ths. Phạm Thanh Sơn, Ths. Trần Việt Tiến, BS. CKI. Vũ Đình Hùng, Ths. Hoàng Hải Đức, BS. Vũ Viết Tân-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

232. Điều dưỡng nhi khoa (TH) -GS. TS. Trần Qụy (CB), TS. Nguyễn Tiến Dũng, CN. Nguyễn Thuý Mai-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

233. Điều dưỡng nhi khoa (GT Cao Đẳng) -Đồng TG: Ths. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ (CB), Ths. Nguyễn Thị Lan Anh, Ths. BSCKI. Nguyễn Thị Kim Hà…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

234. Điều dưỡng nội khoa (Cao đẳng) -Đồng TG: Ths. BS. Ngô Huy Hoàng (CB), BSCKI. Phạm Thị Chỉ, BSCKI. Trần Thị Hằng,-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

235. Điều dưỡng nội khoa (TH) -Đồng TG: TS. Trần Thuý Hạnh, Ths. Lê Thị Bình (CB), TS. Lê Bà Thúc, GS. Vũ Văn Đính (HĐ) -2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

236. Điều dưỡng sản phụ khoa (Cử nhân điều dưỡng) -Đồng TG: PGS. TS. Cao Ngọc Thành (CB), TS. Lê Văn An, BS. Lê Thị Lục Hà, BSCKII. Trần Đức Thái, BS. Đào Nguyễn Diệu Trang-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

237. Điều dưỡng sản phụ khoa (TH) -PGS. Trần Hán Chúc-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

238. Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh tâm thần (TH) -Đồng TG: PGS. TS. Hoàng Tân Dân, GS. TS. Nguyễn Văn Dịp, BS. Trần Công Đại, PGS. TS. Ngô Toàn Định…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

239. Dược học và thuốc thiết yếu (TH) -Đồng TG: TS. PGS. Đỗ Trung Phấn, BS. Nguyễn Đăng Thụ (CB), GS. Hoàng Tích Huyền…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

240. Dược liệu (TH) -Đồng TG: DS. Nguyễn Huy Công (CB), GS. TS. Phạm Thanh Kỳ (HĐ), DS. Bùi Đức Dũng, DS. Đào Đình Hoan, Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhài-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

241. Giải phẫu-sinh lý (TH) -Đồng TG: TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Lê Bá Thúc-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

242. Hóa dược-Dược lý (TH) -Nguyễn Huy Công (CB) -2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

243. Hóa dược-Dược lý III (TH) -Đồng TG: PGS. TS. Đồng Thị Kim Huyền (CB), GS. Đặng Hanh Phức…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

244. Hóa phân tích lý thuyết và thực hành (TH) -Đồng TG: GS. TSKH. Lê Thành Phước, CN. Trần Tích (CB), Ths. Nguyễn Nhị Hà, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

245. Hóa sinh (ĐTCN) -PGS. TS. Tạ Thành Văn (CB) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

246. Hóa sinh lâm sàng (TH) -BS. Lê Thị Kim Thu, GS. Lê Đức Trình, GS. Lương Tấn Thành (HĐ) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

247. Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ (TH) -Đồng TG: TS. Nguyễn Thị Mạn (CB), BS. Nguyễn Quốc Bảo, BS. Nguyễn Quốc Bảo…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

248. Ký sinh trùng y học (ĐT cao đẳng xét nghiệm) -Ths. Đoàn Thị Nguyện (chủ biên) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

249. Ký sinh vật y học (TH) -BS. Lã Thị Thanh Vỹ, PGS. PTS. Ths. Phạm Văn Thân (HĐ) -2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

250. Kỹ thuật điều dưỡng (TH) -Đồng TG: TS. Trần Thuý Hạnh, Ths. Lê Thị Bình (CB), CN. Nguyễn Thị Đào, CN. Trịnh Kim Dung-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

251. Nha khoa thực hành (TH) -Đồng TG: BS. Hồ Thị Thành, BS. Nguyễn Thị Minh Bạch, BS. Nguyễn Thượng Hiền-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

252. Quản lý và tổ chức Y tế (TH) -Đồng TG: BS. Nguyễn Phiên, TS. Nguyễn Văn Mạn (CB), CN. Trần Văn Hai, BS. Triệu Thị Hoa…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

253. Sổ tay quy trình hộ sinh trung học (TH) -Bộ Y Tế-vụ khoa họcđào tạo-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

254. Vi sinh-ký sinh trùng Y học (TH) -Đồng TG: PGS. TS. Lê Hồng Hinh, PGS. TS. Phạm Văn Hân (CB), Ths. Trương Thị Kim Phượng, Ths. Phan Thị Hương Liên-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

255. Vi sinh (CĐ) -Đồng TG: PGS. TS. Lê Hồng Hinh (CB), Ths. Vũ Văn Thành, BSCKI. Nguyễn Thị Vinh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

256. Vi sinh vật (Kỹ thuật Cao đẳng xét nghiệm) -Ths. Đoàn Thị Nguyện (CB), Trần Quang Cảnh-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

257. Vi sinh vật y học (TH) -Đoàn Thị Nguyện, PGS. TS. Nguyễn Văn Dịp (HĐ) -2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

258. Y học cổ truyền (TH) -Vụ KH đào tạo-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

259. Y học cổ truyền (CĐ) -Chủ biên: BSCKI. Bùi Trọng Thái-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

260.261.10 bí quyết để có giấc ngủ tốt-Lê Thủy-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

262.100 câu hỏi sử dụng thuốc gây phóng noãn-PGS. PTS. Nguyễn Đức Vy, PGS. PTS. Trần Thị Phương Mai, Ths. Phạm Huy Hiền Hào (dịch) -2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

263.1000 bài thuốc và đề tài nghiên cứu khoa học của thầy thuốc đông y hà nội-Hội Đông y Hà Nội-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

264.120 bệnh án xương khớp, chẩn đoán lâm sàng và hình ảnh-TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

265.200 bài diễn ca về dược tính, công dụng, cách bào chế và kiêng kỵ của 1 số vị thuốc nam thường dùng-Lương y Phan Đình Quya-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

266.50 câu hỏi bệnh giòn xương-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

267.5400 thuật ngữ tiếng trung về hóa chất, khoáng chất và thuốc-Thái Quý-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

268.60 cây mẫu trong vườn thuốc-TTUT. BS. Quách Tuấn Vinh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

269.60 năm ngành dược cách mạng việt Nam xây dựng và thử thách-Nhiều tác giả-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

270. Ăn uống phòng và chữa bệnh ở người có tuổi-PGS. TS. BSCC. Trần Đình Toán-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

271. Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em việt nam-PGS. TS. Phạm Văn Hoan, PGS. TS. Lê Bạch Mai-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

272. Atlas giải phẫu người (phần nội tạng) -Sách dịch-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

273. Atlas giải phẫu người (Bìa đen) -Sách dịch-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

274. Bác Hồ với ngành y tế, ngành y tế với Bá Hồ-Bộ Y Tế-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

275. Bách khoa toàn thư về Vitamin, muối khoáng và các yếu tố vi lượng-BS. Lan Phương-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

276. Bách khoa tri thức phụ nữ Việt Nam-Đồng TG: TS. Lê Thị Vinh Thi (CB), GS. Lê Thi, GS. Dương Thị Cương, Ths. BS. Phạm Thanh Hiền…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

277. Bấm huyệt kéo dãn nắn chỉnh diện khớp-Trần Ngọc Trường-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

278. Bạn cần làm gì khi mắc bệnh tim-Thế Nghĩa (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

279. Bào chế đông dược-TS. TTUT. Nguyễn Đức Quang-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

280. Bảo vệ sức khỏe trước và sau khi sinh-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

281. Bệnh Alzheimer và các thể sa sút trí tuệ khác-PGS. TS. Phạm Thắng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

282. Bệnh Alzheimer những điều dành cho người bệnh và người thân của họ-Ngụy Hữu Tâm-Nguyên Thị Kim Liên-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

283. Bệnh bạch biến-chẩn đoán và điều trị-PGS. TS. Đặng Văn Em-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

284. Bệnh Basedow-GS. TS. Trần Đức Thọ-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

285. Bệnh bướu cổ và muối i ốt-Đặng Trần Duệ-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

286. Bệnh các cơ quan tiêu hóa-PGS. TS. Phạm Quang Cử-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

287. Bệnh chứng đông y-phương pháp chẩn đoán và cách điều trị-BS. Nguyễn Xuân Hướng-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

288. Bệnh da nghề nghiệp-Đồng TG: GS. Lê Tử Vân, TS. Khúc Xuyền-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

289. Bệnh đau lưng-gối-vai-cổ-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

290. Bệnh đau mắt đỏ-PGS. TS. Phạm Thị Khánh Vân-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

291. Bệnh đau nửa đầu và đau từng chuỗi-PGS. TTUT. Vũ Quang Bích-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

292. Bệnh dị ứng phòng ngừa và trị liệu-BS. Vũ Minh Đức, Hồ Kim Chung (dịch) -2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

293. Bệnh do ký sinh trùng đường ruột-Đồng T: PGS. TS. Phạm Văn Thân (CB), PGS. TS. Nguyễn Văn Đề…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

294. Bệnh động kinh ở trẻ em-TS. Ninh Thị ứng-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

295. Bệnh học các khối u-Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh, Ths. Nguyễn Văn Chủ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

296. Bệnh học da liễu tập 1-Trường Đại học Y Hà Nội-Bộ môn da liễu-CB: PGS. TS. Trần Hậu Khang-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

297. Bệnh học gan mật tụy-GS. TS. Hà Văn Mạo (CB), GS. TS. Vũ Bằng Đình-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

298. Bệnh học giới tính nam-GS. TS. Trần Quán Anh, GS. Nguyễn Bửu Triều-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

299. Bệnh học lồng ngực trẻ em-Đồng TG: TS. Nguyễn Thanh Liêm, BS. Lê Sĩ Chung (dịch) -2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

300. Bệnh học bệnh miễn dịch và ghép-PGS. TS. Lê Đình Roanh-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

301. Bệnh học nam giới với sinh sản và tình dục-PGS. TS. Vương Tiến Hòa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

302. Bệnh học phẫu thuật thần kinh-Đồng TG: GS. TS. BS. Lê Xuân Trung (CB), TS. BS. Nguyễn Hữu Công, BS. Phan Thanh Hải…-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

303. Bệnh học thận tiết niệu sinh dục và lọc máu trẻ em-GS. TS. Trần Đình Phong-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

304. Bệnh học tiết niệu-Đồng TG: GS. Nguyễn Bửu Chiều, GS. TS. Trần Quán Anh (CB), PGS. TS. Trần Ngọc Bích…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

305. Bệnh học truyền nhiễm-GS. TSKH Bùi Đại (CB), GS. TS. Nguyễn Văn Mùi, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tuấn-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

306. Bệnh học ung thư phụ khoa-PGS TS. Trần Thị Phương Mai-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

307. Bệnh học viêm và các bệnh nhiễm khuẩn-Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh, Ths. Nguyễn Văn Chủ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

308. Bệnh lao ở trẻ em-PGS. TS. Trần Văn Sáng-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

309. Bệnh lao quá khứ, hiện tại và tương lai-PGS. TS. Trần Văn Sáng-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

310. Bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS-GS. TS. Hoàng Minh-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

311. Bệnh loãng xương ở người cao tuổi-GS TS. Trần Đức Thọ-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

312. Bệnh lý màng phổi-TS. Trần Hoàng Thành-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

313. Bệnh lý sơ sinh học-Trần Đình Long-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

314. Bệnh lý viêm âm hộ-âm đạo-cổ tử cung-TTND. GS. TS. Nguyễn Đức Vy-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

315. Bệnh lý viêm phổi trong thở máy-TS. Trịnh Văn Đồng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

316. Bệnh lý viêm tuỵ-PGS. TS. Hà Văn Quyết-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

317. Bệnh mạch máu não và tuỷ sống-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản, TS. Nguyễn Minh Hiện, TS. Nguyễn Văn Chương…-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

318. Bệnh mạch vành-GS. TS. Nguyễn Huy Dung-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

319. Bệnh mắt bẩm sinh và di truyền-Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn, Ths. Phạm Trọng Văn, Ths. Mai Quốc Tùng-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

320. Bệnh mắt do ký sinh trùng-Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn, BS. Phan Dũng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

321. Bệnh mắt hột-GS. Nguyễn Duy Hoà-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

322. Bệnh nghề nghiệp (Tập 3) -GS. Lê Trung-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

323. Bệnh nội tiết-GS. TS. Thái Hồng Quang-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

324. Bệnh Pakinson-GS. Lê Đức Hinh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

325. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính-TS. Trần Hoàng Thành-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

326. Bệnh quai bị và những điều cần biết để xử trí và phòng tránh-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn đức Hiền, PGS. TS. Trịnh Thị Minh Liên-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

327. Bệnh sỏi đường tiết niệu-TS. Trần Văn Hinh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

328. Bệnh tăng huyết áp-PGS. Phạm Tử Dương-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

329. Bệnh thận-PGS. TS. Trần Văn Chất-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

330. Bệnh thần kinh ngoại vi-GS. TS. Hồ Hữu Lương-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

331. Bệnh thoái hóa cột sống cổ-PGS. TS. Nguyễn Văn Thông-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

332. Bệnh thường mắc thuốc cần dùng-Đồng TG: DS. Phạm Thiệp, BS. Phạm Đức Trạch-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

333. Bệnh thủy đậu và bệnh zona-TS. Nguyễn Duy Hưng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

334. Bệnh tiền đình chẩn đoán và điều trị-Đồng TG: PGS. TS. Phạm Khánh Hoà (CB), TS. Phạm Trần Anh, Ths. Phạm Thị Bích Đào-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

335. Bệnh tiêu chảy-GS. TSKH. Phùng Đắc Cam-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

336. Bệnh tiêu hoá gan mật-PGS. TS. BSCKII. Hoàng Trọng Thảng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

337. Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em-BS. Nguyễn Văn Bàng-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

338. Bệnh ung thư dạ dày-Nhiều tác giả-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

339. Bệnh uốn ván-Đồng TG: Ths. BSCKII Nguyễn Hồng Hà, Ths. BS Nguyễn Quốc Thái-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

340. Bệnh viêm khớp-Lan Phương (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

341. Bí quyết kéo dài tuổi thọ trên 100 năm-BS. Nguyễn Hạc Thuý-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

342. Biến chứng đái tháo đường và điều trị-TS. Đỗ Trung Quân-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

343. Các bệnh da liễu thường gặp-Đồng TG: BS. Việt Hà, BS. Phan Hoa, BS. Bích Thủy, BS. Hải Yến, BS. Lan Anh, DS. Xuân Hoa, DS. Phương Thảo-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

344. Các bệnh da và ánh nắng-BS. Lê Văn Phú, BS. Lê Tú Anh (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

345. Các bệnh dị ứng và miễn dịch thường gặp-PGS. TS. Phan Quang Đoàn-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

346. Các bệnh hô hấp nghề nghiệp-GS. Lê Trung-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

347. Các bệnh mắt thông thường-Đồng TG: NGUT. PGS. PTS. Phan Dẫn, Ths. Nguyễn Chí Chương, TS. Phạm Trọng Văn-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

348. Các bệnh ô nhiễm lây truyền do thực phẩm-Đồng TG: GS. TS. Bùi Minh Đức, PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn, PGS. TS. Trần Đáng…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

349. Các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính-GS. TS Hoàng Minh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

350. Các bệnh viêm màng bồ đào và cách điều trị-PGS. TS. NGƯT. Phan Dẫn-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

351. Các hoạt chất tự nhiên phòng và chữa bệnh ung thư-Đồng TG: GS. TSKH. Đái Duy Ban, TS. Nguyễn Hữu Nghĩa-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

352. Các hội chứng nhãn khoa với bệnh lý toàn thân-GS. BS. Hà Huy Tiến (dịch) -2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

353. Các kỹ thuật sử dụng thuốc trong sơ sinh học-Đồng TG: BSCKII. Phạm Thị Thanh Mai, PGS. TS. BSCKII. Trần Đình Long-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

354. Các phẫu thuật tai mũi họng-thanh-thực quản T2-PGS. Lê Văn Lợi-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

355. Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực-PGS. TS. Phạm Vinh Quang-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

356. Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản, GS. TS. Trần Quang Việp, GS. TS. Hồ Hữu Lương, TS. Dương Văn Hạng…-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

357. Các phương pháp chuẩn đoán và điều trị bệnh sỏi tiết niệu-PGS. TS. Trần Văn Hinh (CB), PGS. TS. Hoàng Mạnh An, PGS. TS. Trần Bình Giang…-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

358. Các phương pháp phát hiện lao phổi, lao kê, lao màng não-GS. TS. Hoàng Minh-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

359. Các rối loạn tâm thần chẩn đoán và điều trị-BS. Nguyễn Minh Tuấn-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

360. Các thể bệnh lao phổi-PGS. TS. Hoàng Long Phát-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

361. Các thuốc chống dị ứng-Đồng TG: PGS TSKH Vũ Minh Thục PGS TS Phạm Văn Thức-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

362. Các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu phong-DS. Trần Sĩ Viên-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

363. Các thuốc giảm đau, chống viêm-PGS. TS. Đào Văn Phan-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

364. Các thuốc hỗ trợ trong cai nghiện ma túy-GS. TSKH. Đái Duy Ban (CB), PGS. TS. Lê Quang Huấn-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

365. Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng-Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh, DSCKII. Nguyễn Thị Hương-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

366. Cách chọn vị thuốc tốt, bào chế đúng để xây dựng phương thang hay theo kinh thư-Đồng TG: PGS. TS. Dương Trọng Hiếu, Ths. Dương Trọng Nghĩa, Ths. Nguyễn Thị Thu Hà-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

367. Cai nghiện ma tuý và game online-Chủ biên: TS. BSKII. Bùi Quang Huy-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

368. Cẩm nang cấp cứu-GS. Vũ Văn Đính-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

369. Cẩm nang chẩn đoán hình ảnh bệnh hô hấp-GS. TS Hoàng Minh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

370. Cẩm nang điều trị & chăm sóc bệnh nhân ung thư-BS. Lê Văn Phú-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

371. Cẩm nang mất cân bằng dịch, điện giải & toán-kiềm-Lê Tú Anh, BS. Lê Văn Phú (dịch) -2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

372. Cẩm nang sức khỏe chia sẻ cùng cộng đồng-Nguyễn Đình Lân-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

373. Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc GPP-Bộ Y tế-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

374. Cẩm nang tra cứu thuốc nhanh-DSCKII. Tào Duy Cần, Ths. Hoàng Trọng Quang, TS. Nguyễn Văn Yên-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

375. Cẩm nang vú và các bệnh về vú-Sách dịch (Pr. Susan M. Love) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

376. Cẩm nang về lý luận và chuẩn trị y học cổ truyền Phương Đông-BS. Hoàng Văn Sỹ-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

377. Cân bằng nước điện giải và nuôi dưỡng tĩnh mạch-PGS. TS. Đỗ Tất Cường-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

378. Cảnh báo khi dùng thuốc-DS. Phạm Thiệp & DS. Vũ Ngọc Thúy-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

379. Cấp cứu ho ra máu tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi-GS. TS. Hoàng Minh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

380. Cấp cứu ngộ độc-GS. Vũ Văn Đính & CS-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

381. Cấp cứu ngoại khoa (Nhi khoa) -Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ, PGS. TS. Trần Ngọc Bích-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

382. Cấp cứu ngoại khoa chấn thương-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), PGS. Nguyễn Đức Phúc, Ths. Phùng Ngọc Hòa-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

383. Cấp cứu ngoại khoa thần kinh-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ, TS. Đồng Văn Hệ, Ths. Kiều Đình Hùng, Ths. Lê Hồng Nhân, TS. Nguyễn Công Tô, TS. Hà Kim Trung-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

384. Cấp cứu ngoại khoa tiết niệu-Đồng TG: GS. Nguyễn Bửu Triều, GS. TS. Trần Quán Anh (CB), Ths. Vũ Nguyễn Khải Ca…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

385. Cấp cứu ngoại khoa tiêu hoá-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích, Ths. Trần Hiếu Học…-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

386. Cấp cứu ngoại khoa tim mạch-lồng ngực-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), Ths. Dương Đức Hùng, Ths. Đoàn Quốc Hưng…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

387. Cấp cứu nội khoa-Đồng TG: GS. TS. Phạm Tử Dương, GS. TS. Nguyễn Thế Khánh (CB), TS. Vũ Điện Biên…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

388. Cấp cứu sản phụ khoa-GS. Phan Hiếu-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

389. Cấp cứu tại chỗ-BS. Lê Văn Tri-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

390. Cấy chỉ-Bác sĩ Lê Thúy Oanh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

391. Cây độc ở Việt Nam-Đồng TG: PGS. TSKH. Trần Công Khánh, DS. Phạm Hải-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

392. Cây hoa cây thuốc-Đồng TG: TTUT. LY. DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn, DS. CKI. Lê Thị Cảnh Khuê…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

393. Cây quả cây thuốc-Đồng TG: TTUT. LY. DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn, DS. CKI. Lê Thị Cảnh Khuê…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

394. Cây rau cây thuốc-Đồng TG: TTUT. LY. DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn, DS. CKI. Lê Thị Cảnh Khuê, BSCKI. Lê Văn Lại, LY. Nguyễn Đình Cẩm…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

395. Cây thuốc gia đình-TTUT. DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

396. Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với y học hiện đại-Thầy thuốc ND GS. BS. Hoàng Bảo Châu-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

397. Châm cứu học Trung Quốc-BS. Hoàng Qúy-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

398. Chăm sóc bệnh nhân gãy xương-Đồng TG: ThS. ĐD. Trần Thị Thuận (CB), CN. ĐD. Nguyễn Thị Phương Lan-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

399. Chăm sóc bệnh nhân tim mạch-Ths. ĐD. Trần Thị Thuận (CB) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

400. Chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập 1) -Đồng TG: Hoàng Gia (CB), Bùi Đức Dương, Vũ Đình Quý-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

401. Chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập 2) -Đồng TG: Hoàng Gia (CB), Bùi Đức Dương, Vũ Đình Quý-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

402. Chăm sóc em bé từ 1 ngày đến 1 tuổi-Sách dịch-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

403. Chăm sóc ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện-GS. Đặng Hanh Đệ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

404. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại nhà-Đồng TG: BS. Phan Sinh Phúc, DS. CKII. Trần Sĩ Viên-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

405. Chẩn đoán định khu thương tổn hệ thần kinh-Hồ Hữu Lương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

406. Chẩn đoán hình ảnh chấn thương bụng-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề (CB), TS. Bùi Văn Lệnh, TS. Trần Công Hoan, ThS. Lê Thanh Dũng…-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

407. Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu-TS. Bùi Văn Lệnh (CB) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

408. Chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh đau đầu thường gặp-PGS. TS. Nguyễn Văn Chương-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

409. Chẩn đoán và điều trị các loại cơn co giật-Đồng TG: PGS. TTUT. Vũ Quang Bích, GS. TS. Lê Đức Hinh, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

410. Chẩn đoán và điều trị ho ra máu bằng chụp và tác động mạch phế quản-PGS. TS. Đồng Khắc Hưng, PGS. TS. Nguyễn Huy Lực-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

411. Chẩn đoán và điều trị những bệnh cơ xương khớp thường gặp-PGS. TS. Vũ Thị Thanh Thủy (CB), Nguyễn Thị Ngọc Lan (P. CB), TS. Trần Thị Minh Hoa…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

412. Chẩn đoán và điều trị trạng thái lệ thuộc (nghiện) -Nguyễn Minh Tuấn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

413. Chẩn đoán và điều trị rong kinh, rong huyết do quá sản nội mạc tử cung-TS. Nguyễn Ngọc Minh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

414. Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus-PGS. TS. BSCKII. Hoàng Trọng Thảng-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

415. Chẩn đoán và điều trị viêm phổi-PGS. TS. Đồng Khắc Hưng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

416. Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại (Tập 1) -Sách dịch-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

417. Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại (Tập 2) -Sách dịch-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

418. Chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung-PGS. TS. Vương Tiến Hòa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

419. Chấn thương chỉnh hình-CB: GS. TS. Võ Xuân Minh, DS. CKII. Vũ Chu Hùng-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

420. Chấn thương sọ não-GS. BS. Nguyễn Thường Xuân-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

421. Cháo thuốc-phòng và chữa bệnh-Nguyễn Hữu Ninh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

422. Chữa bệnh bằng nước biển-BS. Lê Trinh-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

423. Chữa bệnh đái đường bằng đông y châm cứu-Lương y Hy Lãn Hoàng Văn Vinh-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

424. Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng đông y-Lương y Hy Lãn Hoàng Văn Vinh-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

425. Chữa bệnh tại gia đình bằng thuốc nam và không dùng thuốc-Lương y đa khoa Nguyễn Thị Phương-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

426. Chữa bệnh trẻ em-GS. Chu Văn Tường-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

427. Chửa ngoài tử cung-GS. TSKH. Nguyễn Đức Vy-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

428. Chứng viêm mũi họng và xử trí-BS. Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn Thị Hà, TS. Đặng Thị Ngọc Dung-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

429. Chuyên đề nhi khoa y học cổ truuyền-TS. Vũ Nam-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

430. Chuyên đề sản phụ khoa y học cổ truyền-TS. Vũ Nam-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

431. Chuyên đề sinh lý học trí tuệ-Tập 2-PGS. Trịnh Bỉnh Di-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

432. Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất thực phẩm-Từ Minh Koóng-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

433. Cuộc sống sau nghỉ hưu-TS. Đoàn Yên-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

434. Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng-PGS. TS. Phạm Văn Thức-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

435. Đại danh y lãn ông và cơ sở tư tưởng của nghề làm thuốc-Trần Văn Thụy-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

436. Đặng Văn Ngữ một trí thức lớn một nhân cách lớn-Bộ Y tế-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

437. Danh bạ điện thoại nghành y tế Việt Nam-Đồng TG: ThS. Hoàng Trọng Quang (CB), Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ân-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

438. Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho trẻ em của tổ chức Y tế Thế giới-WHO-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

439. Danh từ thuật ngữ y – dược cổ truyền-Đồng TG: Đồng TG: TTND. GS. BS Hoàng Bảo Châu, TTUT. LY. DSCKII Nguyễn Đức Đoàn-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

440. Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm-PGS. TS. Hồ Hữu Lương-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

441. Đau thắt ngực nhồi máu cơ tim-Đồng TG: GS Vũ Đình Hải (CB), TS. Hà Bá Miễn-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

442. Đau tim-Minh Đức (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

443. Dạy bạn tránh thai-Tống Duy Bính, Lý Long Mẫn, Hồ Tuy Tô-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

444. Để có giấc ngủ tốt-Sách dịch-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

445. Đẻ khó do vai xử trí và dự phòng-BSCKII. Nguyễn Gia Định-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

446. Để phòng và chữa tăng huyết áp nên sống thế nào-GS. Vũ Đình Hải-447. Để trẻ em có giấc ngủ tốt-BS. Lê Văn Tri-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

448. Đông dược cổ phương tập thành-TS. DSCKII. Võ Văn Bình-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

449. Đội ngũ trí thức bậc cao ngành y tế Việt Nam hiện đại-Bộ Y tế-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

450. Dengue xuất huyết-451. Dengue sốt xuất huyết-GS. TS. Bùi Đại-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

452. Dị dạng bẩm sinh-Đồng TG: GS. TS Trịnh Văn Bảo (CB), TS. Phan Thị Hoan, TS. Nguyễn Viết Nhân, PGS. TS. Trần Đức Phấn-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

453. Dị ứng học lâm sàng-Đồng TG: GS. Đào Văn Chinh, TS. Nguyễn Quốc Tuấn-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

454. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm-GS. TS. Dương Đình Thiện-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

455. Diễn biến sinh lý sinh hoá và hoá học khi cơ thể vận động-BS. Nguyễn Hạc Thuý-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

456. Điện não đồ ứng dụng trong thực hành lâm sàng-Đinh Văn Bền-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

457. Điện quang chẩn đoán trong tai mũi họng-PGS TS. Nguyễn Tấn Phong-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

458. Điều cần biết cho các bà mẹ nuôi con-PTS. Lê Diễm Hương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

459. Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu-PGS. TS Nguyễn Anh Trí-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

460. Điều trị các tật khúc xạ bằng lade-Đồng TG: PGS. TS. Phan Dẫn, Ths. Phạm Trọng Văn-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

461. Điều trị chửa ngoài tử cung bằng Methotrexate-PGS. TS. Vương Tiến Hòa-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

462. Điều trị động kinh-PGS. TS. Lê Quang Cường-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

463. Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và thắt lưng-PGS. TS. Bùi Quang Tuyển-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

464. Điều trị u xơ tử cung bằng cắt tử cung đường âm đạo-PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

465. Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mãn tính-Đồng TG: GS. TS. BS. Bùi Minh Đức, GS. TS. BS. Phan Thị Kim-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

466. Dinh dưỡng bệnh lý-PGS. TS. Trần Minh Đạo-ThS. Dzoãn Thị Tường Vi-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

467. Dinh dưỡng cận đại, độc hại, ATTP và sức khoẻ bền vững-Đồng TG: GS. TS. Bùi Minh Đức, PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn, Ths. BS. Bùi Minh Thu, Ths. BS. Lê Quang Hải, PGS. TS. Phan Thị Kim-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

468. Dinh dưỡng điều trị bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…-Đồng TG: TS. Nguyễn Thị Lâm, TS. Nguyễn Thanh Hà-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

469. Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mãn tính-GS. TS. Hà Huy Khôi-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

470. Dinh dưỡng hợp lý và sức khoẻ-Đòng TG: GS. TS. Hà Huy Khôi, GS. Từ Giấy (CB), PGS. TS. Phan Thị Kim, GS. TS. Bùi Minh Đức…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

471. Động kinh-Đồng TG: PGS. TS. Lê Quang Cường & CS-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

472. Động kinh-GS. TS. Hồ Hữu Lương-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

473. Đông máu ứng dụng trong lâm sàng-PGS. TS. Nguyễn Anh Trí-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

474. Đông trùng hạ thảo-GS. TSKH. Đái Duy Ban (CB), TS. Lưu Tham Mưu-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

475. Động vật và khoáng vật làm thuốc-Nguyễn Tuấn Khoa-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

476. Đột quỵ não, cấp cứu, điều trị, dự phòng-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Thông (CB), PGS. TS. Trần Duy Anh, TS. Hoàng Minh Châu…-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

477. Đột quỵ, cách phòng ngừa và điều trị-BS. Lê Văn Tri-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

478. Đột quỵ-tai biến mạch máu não và những bài thuốc dân gian nên biết-Đan Mạnh Hùng-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

479. Đục thuỷ tinh thể do tuổi già và các phương pháp mổ-NGƯT. PGS. TS. Phan Dẫn-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

480. Dùng thuốc và mỹ phẩm nên biết-BS. Bùi Văn Uy-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

481. Dược côn trùng trong y dược cổ truyền VN và y học hiện đại-GS. TSKH. Đái Duy Ban-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

482. Dược điển Việt Nam-Hội đồng Dược điển VN-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

483. Dược lý học tâm thần hóa liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên-TS. BSCKII. Nguyễn Văn Siêm; PGS. TS. Cao Tiến Đức-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

484. Dược thư quốc gia Việt Nam-Hội đồng Dược điển VN-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

485. Gắng tự làm bác sỹ T1-Trịnh Tố Long-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

486. Gen trị liệu phương pháp trị bệnh bằng gen-PGS. TS. Nguyễn Văn Kình-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

487. Ghép tạng một số kiến thức chuyên ngành và quy trình kỹ thuật-PGS. TS. Lê Trung Hải-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

488. Giá trị của siêu âm nước ối trong chẩn đoán thai già-PGS. TS, Nguyễn Đức Hinh-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

489. Giác mạc (Giải phẫu-sinh lý-miễn dịch-phẫu thuật) -Đồng TG: PGS. TS. Phan Dẫn, Ths. Phạm Trọng Văn, Ths. Vũ Quốc Lương-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

490. Giải đáp về sức khoẻ và bệnh tật (Tập 2) -Đồng TG: GS. TS. Hoàng Minh, DS. Hoàng Trọng Quang, CN. Lê Thấu-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

491. Giải đáp về sức khoẻ và bệnh tật (Tập 3) -GS. TS. Hoàng Minh, DS. Hoàng Trọng Quang, CN. Lê Thấu-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

492. Giải thưởng nobel sinh lý hay y học-GS. Vũ Triệu An-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

493. Giản yếu bệnh học tai mũi họng-GS TS. Ngô Ngọc Liễn-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

494. Giới tính của tôi là gì? Tại sao lại thế-PGS. TS. Nguyễn Thanh Thúy-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

495. Giữ làn da khoẻ đẹp-Đồng TG: GS. Nguyễn Xuân Hiền, GS. Nguyễn Cảnh Cầu, BS. Ngô Xuân Nguyệt-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

496. Hải thượng y tông tâm lĩnh (2 tập/bộ) -Hải Thượng Lê Hữu Trác-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

497. Hạn chế cao huyết áp không cần thuốc-Lưu Văn Hy (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

498. Helicobacter Pylori trong bệnh dạ dày tá tràng-TS. Phạm Quang Cử-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

499. Hình ảnh học sọ não X-Quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ-Đồng TG: TS. BS. Nguyễn Phi Hùng, TS. BS. Phạm Ngọc Hoá, G. BS. J. Clarisse-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

500. HIV/AIDS tổng hợp, cập nhập và hiện đại-GS. VS. BS. Phạm Song-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

501. Hồ sơ bệnh án điện tử-Đồng TG: Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Mai Anh, Hoàng HảI Anh,-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

502. Hòa hợp miễn dịch hồng cầu trong truyền máu hiện đại-TS. BSCC. Trịnh Xuân Kiếm-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

503. Hóa sinh cho thầy thuốc lâm sàng cơ chế phân tử và hoá học căn nguyên của bệnh-Dịch: GS. Lê Đức Trình, GS. Vũ Triệu An, GS. Trịnh Văn Minh, GS. TSKH. Phan Thị Phi Phi…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

504. Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm hóa sinh-GS. Lê Đức Trình-505. Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng-Đồng TG: TSKH. Vũ Thị Minh Thục, BS. ĐáI Hằng Nga, GS. TSKH. ĐáI Duy Ban-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

506. Hỏi đáp các bệnh về mắt-Đồng TG: PGS. TS. Phan Dẫn-Ths. Phạm Trọng Văn, BS. Nguyễn Quốc Anh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

507. Hỏi đáp dinh dưỡng-Hội Dinh Dưỡng-Viện Dinh dưỡng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

508. Hỏi đáp về an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng-GS. TS. Phan Thị Kim-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

509. Hỏi đáp về bệnh các rối loạn giấc ngủ-ThS. BS. Nguyễn Thanh Bình, PGS. TS. Lê Quang Cường, PGS. TS. Phạm Thắng-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

510. Hỏi đáp về bệnh lao có vi khuẩn kháng thuốc-GS. TS. Trần Văn Sáng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

511. Hỏi đáp về các bệnh thấp khớp-Đồng TG: GS. TS. Trần Ngọc Ân, Ths. Bùi Hải Bình, BSCKII. Đoàn Minh Châu, BSCKII. Nguyễn Cẩm Châu…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

512. Hỏi đáp về bệnh đục thủy tinh thể-ThS. BS. Bùi Vân Anh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

513. Hỏi đáp về răng và các bệnh răng miệng-BSRHM. Nguyễn Bảo Thục Anh-Minh Đức-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

514. Hỏi đáp về bệnh sản phụ khoa-BS. Võ Thuỷ Phương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

515. Hỏi đáp về bệnh sỏi mật-TS. BS. Phùng Tấn Cường-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

516. Hỏi đáp về bệnh tự kỷ-517. Hỏi đáp về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng-TS. BSCK II. Phạm Thị Bình-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

518. Hỏi đáp về các bệnh lây truyền qua đường tình dục-Đồng TG: GS. Lê Kinh Duệ, GS. TS. Nguyễn Thị Đào, PGS. TS. Phạm Văn Hiển, TS. Trần Hữu Khang-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

519. Hỏi đáp về kế hoạch hóa gia đình-BS. Võ Thuỷ Phương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

520. Hỏi đáp về kinh nguyệt và thai nghén-BS. Võ Thuỷ Phương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

521. Hỏi đáp về tuổi dậy thì-BS. Võ Thuỷ Phương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

522. Hỏi đáp về tuyến tiền liệt-TS. BS. Trần Văn Hinh, ThS. BS. Trương Thanh Tùng-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

523. Hỏi đáp vệ sinh an toàn thực phẩm-PGS. TS. Phạm Thị Kim-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

524. Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em (Tập 1) -Đồng TG: PGS. Đặng Phương Kiệt, PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, BS. Trần Thị Kim Quy, Ths. Nguyễn Văn Bàng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

525. Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em (Tập 2) -Đồng TG: PGS. Đặng Phương Kiệt, PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Ths. Nguyễn Văn Bàng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

526. Hồi sức cấp cứu toàn tập-Đồng TG: GS. Vũ Văn Đính (CB), PGS. TS. Nguyễn Thị Dụ, TS. Nguyễn Gia Bình…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

527. Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuốc-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Văn Đàn, DS. Ngô Ngọc Quyến-1999 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

528. Hormon & nội tiết học-GS. Lê Đức Trình-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

529. Hormon và nội tiết học-nội tiết học phân tử-GS. Lê Đức Trình-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

530. Hướng dẫn chăm sóc-tập luyện bệnh nhân liệt nửa người-TS. Nguyễn Đăng Hà-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

531. Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sau mổ-PGS. TS. Lê Trung Hải (CB), ThS. Hoàng Gia Bảo, TS. Vũ Nhật Đinh, ThS. Nguyễn Đình Ngân…-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

532. Hướng dẫn chăm sóc người bệnh đột qụy-PGS. TS. Nguyễn Văn Thông-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

533. Hướng dẫn chăm sóc người bệnh thận-PGS. Trần Văn Chất-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

534. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em-Bệnh viện nhi Trung Ương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

535. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa-Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Anh, PGS. TS. Ngô Quý Châu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

536. Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện-Bộ Y tế-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

537. Hướng dẫn chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư-PGS. TS. Lê Đình Roanh & Ths. Nguyễn Văn Chủ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

538. Hướng dẫn điều trị (Tập 1) -Đồng TG: GS. TS. Lê Ngọc Trọng, TS. Đỗ Kháng Chiến (CB) -2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

539. Hướng dẫn điều trị (Tập 2) -Đồng TG: GS. TS. Lê Ngọc Trọng, TS. Đỗ Kháng Chiến (CB) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

540. Hướng dẫn điều trị ngộ độc cấp-Biên dịch: PGS. TS. Nguyễn Thị Dụ, BS. Vũ Văn Huy, BS nội trú. Nguyễn Hữu Quân, BS nội trú. Ngô Trọng Toàn…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

541. Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc-Đồng TG: GS. Hoàng Tích Huyền (CB), PGS. Lê Đức Chính…-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

542. Hướng dẫn đọc điện tim-GS. TS. Trần Đỗ Trinh, ThS. Trần Văn Đồng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

543. Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người-GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng (CB), DS. Hoàng Trọng Quang, BS. Nguyễn Xuân Nhất Lin-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

544. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh (Tập1) -Bộ Y tế-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

545. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh (Tập2) -Bộ Y tế-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

546. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh-Đồng TG: GS. Hoàng Tích Huyền (CB), GS. Bùi Đại, GS. Vũ Đình Hải, GS. Lê đức Hinh, GS. Nguyễn Hữu Hồng…-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

547. Hướng dẫn thực hành điều trị (Tập 1) -Bộ Y tế-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

548. Hướng dẫn thực hành điều trị (Tập 2) -Bộ Y tế-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

549. Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở cộng đồng-Đồng TG: PGS. TS. Phạm Duy Tường, GS. TSKH. Hà Huy Khôi, ThS. Phạm Văn Phú, TS. Đỗ Thị Hòa, TS. Trần Thị Phúc Nguyệt-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

550. Hướng dẫn thực hành thăm dò sản khoa-PGS. PTS. Phan Trường Duyệt-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

551. Huyệt châm cứu trong thần kinh học-GS. TS. Hồ Hữu Lương-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

552. Huyết học lâm sàng nhi khoa-GS. TS. Nguyễn Công Khanh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

553. Kết hợp Đông-Tây y chữa một số bệnh khó-Đồng TG: GS. TTND. Bành Văn Khìu (CB), TS. Trần Quốc Bình, TS. Nguyễn Minh Hà…-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

554. Khái niệm về bệnh lý di truyền ở người-Đồng TG: PGS. TS. BS. Cung Binh Trung, ThS. BS. Cung Hồng Sơn-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

555. Khái niệm về sơ sinh học-TS. Trần Đình Long-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

556. Khai thác tinh dầu làm thuốc và xuất khẩu-GS. Nguyễn Khang, TS. Phạm Văn Khiển-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

557. Khái yếu tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông-GS. Nguyễn Văn Thang-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

558. Khám lâm sàng các hệ thần kinh-GS. TS. GVCC. Hồ Hữu Lương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

559. Khám và chữa bệnh phổi-GS. Phạm Gia Cường-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

560. Kháng sinh học ứng dụng-GS. TS. Nguyễn Khang-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

561. Kháng sinh trị liệu trong thực hành lâm sàng-Sách dịch-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

562. Khí công-GS. BS. Hoàng Bảo Châu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

563. Kiêng kỵ trong ăn uống (ăn uống-phối hợp thức ăn-nấu nướng và bảo quản thức ăn) -Lương y Đoàn Sự (dịch) -2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

564. Kiêng kỵ ăn uống (cho trẻ em-phụ nữ-bệnh nhân) -Sách dịch: Lương y Đoàn Sự-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

565. Kim quỹ bệnh học-GS. BS. Hoàng Bảo Châu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

566. Kinh dịch diễn giảng-Ths. BS. Kiều Xuân Dũng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

567. Kỹ thuật chụp X-Quang (kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh) -PGS. TS. Phạm Minh Thông-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

568. Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình-Bộ Y Tế-Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Tiến Quang, PGS. TS. Trần Bình Giang. 2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

569. Kỹ thuật mổ-GS. Đặng Hanh Đệ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

570. Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Đức Phúc (CB), ThS. Phùng Ngọc Hòa, BS. Nguyễn Quang Chung, BS. Phạm Gia Khải-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

571. Kỹ thuật nội soi trong thực hành điều trị-TS. Triệu Triều Dương-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

572. Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu ứng dụng trong lâm sàng-Đồng TG: GS. TSKH. Đỗ Trung Phấn (CB), TS. Bùi Thị Mai An, TS. Chương Công Duẩn…-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

573. Lade ứng dụng trong nhãn khoa-Đồng TG: PGS. TS. Phan Dẫn, Ths. Phạm Trọng Văn-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

574. Làm mẹ an toàn chăm sóc bà mẹ trẻ sơ sinh trọn gói-Đồng TG: PGS. TS. Trần Phương Mai, BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

575. Làm mẹ là một sự nghiệp-TS. BS. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

576. Làm sạch cơ thể-Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Thăng (biên soạn) -2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

577. Lâm sàng bệnh lao phổi-PGS. TS. Hoàng Long Phát-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

578. Lâm sàng bệnh thần kinh trẻ-PGS. TS. Ninh Thị ứng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

579. Lâm sàng ngoại khoa gan-mật-tụy-PGS. TS. Lê Trung Hải-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

580. Lâm sàng sản phụ khoa-Đồng TG: GS. TS. Phan Trường Duyệt, PGS. Đinh Thế Mỹ-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

581. Lâm sàng sản phụ khoa và giải phẫu bệnh-GS. BS. Đinh Văn Tùng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

582. Lão hóa hệ tim mạch-TS. Đoàn Yên-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

583. Lão hóa và dự phòng già sớm (lão hóa và chống lão hóa) -TS. Đoàn Yên-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

584. Lao màng não, lao ngoài tim, lao màng bụng-GS. TS. Hoàng Minh-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

585. Lao xương khớp-GS. TS. Hoàng Minh-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

586. Lupus ban đỏ hệ thống chẩn đoán và điều trị-PGS. TS. Đặng Văn Em-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

587. Lý luận cơ bản y học cổ truyền (Sau ĐH) -CB: TS. Trần Quốc Bảo-Học viện quân y-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

588. Mất ngủ-TS. Bùi Quang Huy-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

589. Mắt và các bênh nhiễm khuẩn-Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn, ThS. Nguyễn Duy Anh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

590. Máu-các bệnh về máu thường gặp-PGS. TS. Thái Quý-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

591. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính và chảy máu trong não tự phát-PGS. TS. Bùi Quang Tuyển-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

592. Máu tụ nội sọ do chấn thương-BS. Bùi Quang Tuyển-593. Miễn dịch dị ứng hen-Đồng TG: GS. TSKH. Đái Duy Ban, TS. Phạm Duy Linh-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

594. Miễn dịch học lâm sàng-Đồng TG: GS. TS. Đào Văn Chinh, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Phạm Văn Thức-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

595. Miễn dịch học và AIDS-GS. Đoàn Xuân Mượu-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

596. Miền ngưỡng hocmon chảy máu kinh và trong thực tiễn-GS. TS. Nguyễn Khắc Liêu-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

597. Mổ tim những điều cần biết-GS. Đặng Hanh Đệ-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

598. Một số bệnh lý tuyến giáp-GS. TS. Trần Đức Thọ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

599. Một số bệnh thái hoá di truyền hệ thần kinh-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Chương (CB), GS. Đặng Đình Huấn, GS. TS. Lê Đức Hinh…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

600. Một số kỹ thuật cắt cổ tử cung-PGS. TS. Nguyến Đức Hinh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

601. Một số vấn đề bệnh lý cổ tử cung-PGS. TS. Vương Tiến Hòa-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

602. Một số vấn đề cơ bản về công nghệ bào chế các dạng thuốc-TS. Hoàng Ngọc Hùng, DS. Vũ Chu Hùng-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

603. Một số vấn đề người bệnh tim mạch cần quan tâm-TS. BS. Nguyễn Thị Chính-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

604. Một số vấn đề y sinh học cập nhập cho bác sĩ-GS. TSKH. Phan Thị Phi Phi-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

605. Một trăm câu hỏi đáp về sử dụng thuốc gây phóng noãn-Sách dịch-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

606. Một trăm lẻ một loại rượu thuốc bổ cổ truyền với sức khỏe đời sống-Đồng TG: DSCKII. Phạm Xuân Lễ-TTUT. LY. DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

607. Nam phụ khoa những bài thuốc hay-TS. Võ Văn Bình (Sưu tầm) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

608. Năm vấn đề của phép dưỡng sinh-Nguyễn Văn Trọng-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

609. Nam y nghiệm phương-DS. Nguyễn Đức Đoàn-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

610. Nạn kinh-GS. Trần Thuý, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

611. Ngành y tế Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành 1945-2005-Bộ Y tế-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

612. Nghiên cứu sử dụng Tetrodotoxin làm thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch, ung thư, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, nghiện rượu và HIV/AIDS-GS. TSKH. Đái Duy Ban-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

613. Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới và trong nước-Đồng TG: GS. Nguyễn Khang-DS. Phạm Thiệp-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

614. Nghiên cứu và sản xuất thuốc mỡ-TS. Hoàng Ngọc Hùng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

615. Nghiện heroin các phương pháp điều trị-BS. Nguyễn Minh Tuấn-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

616. Nghiện rượu-Đồng TG: TS. Bùi Quang Huy (CB), ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Thanh Bình-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

617. Ngộ độc và xử trí ngộ độc-TS. Lê Văn Lượng, Nguyễn Như Thịnh, Nguyễn Hải Yến (dịch) -2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

618. Người bệnh đái tháo đường cần biết-PGS. TS. Tạ Văn Bình-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

619. Người chiến sỹ áo trắng trên những nẻo đường đất nước-Đồng TG: PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến (CB), DS. Hoàng Trọng Quang, TS. Trần Đức Long…-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

620. Nhãn khoa giản yếu (Tập 1) -Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn (CB), PGS. TS. Trần An, PGS. TS. Hoàng Thị Phúc…-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

621. Nhãn khoa giản yếu (Tập 2) -Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn (CB), PGS. TS. Trần An, BSCKII. Bùi Minh Ngọc…-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

622. Nhãn khoa lâm sàng-GS. Hà Huy Tiến (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

623. Nhiễm khuẩn hệ thần kinh-Đồng TG: GS. TS Hồ Hữu Lương (CB), GS. TS. Lê Đức Hinh, PGS. TS. Nguyễn HoàngTuấn.. . 2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

624. Nhiễm khuẩn nguy hại trong thai nghén-TS. Lê Thị Thanh Vân-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

625. Nhiễm khuẩn tiết niệu-Đồng TG: TS. Trần Văn Hinh, TS. Hoàng Mạnh An-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

626. Nhiễm trùng bệnh viện-PGS. TS. Đặng Đức Anh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

627. Những bệnh lý hô hấp thường gặp T1-TS. Trần Hoàng Thành-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

628. Những bệnh lý hô hấp thường gặp T2-TS. Trần Hoàng Thành-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

629. Những bệnh miền nhiệt đới thường gặp Tây và đông y-BS. Nguyễn Công Tỷ, TS. BS. Nguyễn Duy Phong (CB) -2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

630. Những bệnh thường gặp trong sản khoa và phụ khoa-TS. Phạm Thị Thanh Hiền-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

631. Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam-Đỗ Tất Lợi-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

632. Những điều cần biết khi mang thai-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

633. Những điều cần biết khi mang thai và sinh nở-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

634. Những điều cần biết về bệnh lao-GS. TS. Hoàng Minh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

635. Những điều cần biết về bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung-PGS. TS. Lê Đình Roanh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

636. Những điều cần biết về bỏng-GS. TS. Lê Thế Trung-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

637. Những điều cần biết về hen phế quản-PGS. TS. Ngô Quý Châu-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

638. Những điều cần biết về suy tim-GS. Vũ Đình Hải-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

639. Những điều cần biết về tuyến tiền liệt-BS. Lan Phương (dịch) -2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

640. Những điều cần biết về u lympho ác tính-Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh, ThS. Nguyễn Văn Chủ-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

641. Những điều cần biết về u não-PGS. TS. Lê Đình Roanh & Ths. Nguyễn Văn Chủ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

642. Những điều cần biết về ung thư buồng trứng-PGS. TS. Lê Đình Roanh & Ths. Nguyễn Văn Chủ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

643. Những điều cần biết về ung thư dạ dày và ruột-Đồng TG: Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

644. Những điều cần biết về ung thư gan-Đồng TG: Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-208 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

645. Những điều cần biết về ung thư phổi-Đồng TG: PGS. TS Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

646. Những điều cần biết về ung thư thận & ung thư bàng quang-PGS. TS. Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

647. Những điều cần biết về ung thư trẻ em-PGS. TS. Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

648. Những điều cần biết về ung thư tuyến giáp-Đồng TG: Đồng TG: PGS. TS Lê Đình Roanh & ThS. Nguyễn Văn Chủ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

649. Những điều cần biết về ung thư tuyến tiền liệt-PGS. TS. Lê Đình Roanh & Ths. Nguyễn Văn Chủ-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

650. Những điều cần biết về ung thư vú-Đồng TG: PGS. TS. Lê Đình Roanh, ThS. Nguyễn Văn Chủ-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

651. Những kỷ niệm chữa bệnh đông y-Khiên Ngưu Tử Lê Văn Hữu-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

652. Những nguyên lý nền tảng bệnh đái tháo đường tăng glucose máu-PGS. TS. Tạ Văn Bình-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

653. Những phương pháp tiếp cận hiện đại gen trị liệu Ung thư-Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Kình, PGS. TS. Trần Thúy Hạnh, BS. Nguyễn Tuấn Anh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

654. Những tấm gương thầy thuốc Việt Nam-TTND. PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến (CB) -2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

655. Nội soi phế quản-Đồng TG: PGS. TS. Ngô Quý Châu (CB), TS. Chu Thị Hạnh, ThS. Nguyễn Thanh Hồi, TS. Đỗ Quyết, TS. Hoàng Hồng Thái-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

656. Nội soi phế quản trẻ em-TS. Đào Minh Tuấn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

657. Nội soi tiêu hoá-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Khánh Trạch (CB), PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ, BSCKII. Lê Tuyết Anh…. 2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

658. Nước ối một số vấn đề cần thiết đối với Bs sản-PGS. TS Nguyễn Đức Hinh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

659. Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD-10) -Đồng TG: GS. TS. Lê Ngọc Trọng, PTS. Trần Thu Thủy (CB), PGS. Trần Ngọc Ân, GS. Nguyễn Việt Cồ, PTS. Lê Đức Chính. 2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

660. Phản xạ bệnh lý bó tháp-GS TS Hồ Hữu Lương-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

661. Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.. .. .. . Bộ Y tế-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

662. Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực-Đồng TG: GS. Đặng Hanh Đệ (CB), Ths. Dương Đức Hùng, Ths. Đoàn Quốc Hưng, Ths. Nguyễn Văn Mão, Ths. Lê Ngọc Thành, Ths. Nguyễn Hữu Ước, Đặng Hanh Sơn-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

663. Phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ-PGS. TS. Phạm Vinh Quang-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

664. Phẫu thuật gan mật-Đồng TG: Tôn Thất Bách (CB), Trần Bình Giang, Nguyễn Duy Huề, Nguyễn Thanh Long-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

665. Phẫu thuật nội soi cắt túi mật các kỹ thuật và tiến bộ mới-PGS. TS. Lê Trung Hải-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

666. Phẫu thuật nội soi chức năng tai-PGS. TS. Nguyễn Tấn Phong-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

667. Phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát-PGS. TS. Phạm Vinh Quang-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

668. Phẫu thuật nội soi ổ bụng-TS Trần Bình Giang-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

669. Phẫu thuật sản phụ khoa-PGS. TS. Phan Trường Duyệt-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

670. Phẫu thuật tạo hình-Đồng TG: PGS. TS Nguyễn Bắc Hùng (CB), TS. Trần Thiết Sơn, PGS. TS. Đỗ Duy Tính, BSCKII. Nguyễn Roãn Tuất, PGS. TS. Lê Gia Vinh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

671. Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống-PGS. TS. Bùi Quang Tuyển-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

672. Phẫu thuật xử trí chấn thương nhãn cầu-Đồng TG: PGS TS Phan Dẫn, Ths. Mai Quốc Tùng, Ths. Phạm Trọng Văn-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

673. Phôi thai học-Những sự kiện (Tập 1) -PGS. TS. Trịnh Bình-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

674. Phòng bệnh và cấp cứu trên sông biển-BS. Phạm Nguyên Phẩm-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

675. Phòng chống 5 tai biến sản khoa-PGS. Phan Trường Duyệt-1999 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

676. Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp-Nguyễn Kim Dân (dịch) -2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

677. Phòng trị bệnh thủy đậu-Nhiều tác giả-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

678. Phòng và chữa bệnh hay gặp ở trẻ em và phụ nữ-TS. Dương Trọng Hiếu-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

679. Phòng và chữa các chứng bệnh bệnh đau lưng-Đồng TG: PGS. Vũ Quang Bích, PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản, PGS. TS. Nguyễn Văn Thông, Ths. BSCKII Cao Hữu Hân-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

680. Phòng và chữa các loại đau đầu-PGS. TTUT. Vũ Quang Bích,-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

681. Phòng và điều trị hen phế quản-Đồng TG: PGS. TS Dương Trọng Hiếu, Ths. Nguyễn Thu Hà-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

682. Phòng, điều trị và chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh gút-Ngụy Hữu Tâm-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

683. Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành-Đồng TG: GS. Dương Thị Cương, TS. Nguyễn Đức Hinh-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

684. Phục hồi chức năng đối với người liệt hai chi dưới do chấn thưong cột sống-tuỷ sống-GS TS Hồ Hữu Lương-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

685. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng-Bộ Y Tế-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

686. Phương pháp bào chế & sử dụng đông dược-Viện Y học cổ truyền VN-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

687. Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền-GS. TS. Phạm Xuân Sinh-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

688. Phương pháp chữa bệnh tự nhiên-Phương Ngọc (dịch) -2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

689. Phương pháp nghiên cứu với kính hiển vi-TSKH. Trần Công Khánh-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

690. Phương pháp tự nhiên trị bệnh ung thư-Nguyễn Kim Dân & CS (dịch) -2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

691. Phương pháp xác định độc tính của thuốc-PGS. TSKH. Đỗ Trung Đàm-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

692. Phương thang y học cổ truyền-Đồng TG: DS. Tào Duy Cần, Ths. Hoàng Trọng Quang. 2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

693. Quản lý bệnh viện-PGS. TS. Lê Ngọc Trọng (CB), PGS. TS. Lê Hùng Long, TS. Trần Thu Thủy, DS. Lê Tiến (P. CB) -2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

694. Quản lý chất lượng thuốc-TS Hoàng Ngọc Hùng-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

695. Quản lý y tế-Đồng TG: TS. Nguyễn Duy Liệu, PGS. TS. Trương Việt Dũng (CB) …-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

696. Rau hoa quả chữa bệnh-BS. Lê Văn Tri (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

697. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực-TS. Bùi Quang Huy-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

698. Rối loạn lo âu-TS. Bùi Quang Huy-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

699. Rối loạn trầm cảm trong bệnh lý tiêu hoá dạ dày-ruột-TS. Trần Hữu Bình-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

700. Sách chuyên khảo-danh pháp YHCT-GS. Trần Thuý, TS. Vũ Nam-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

701. Sán dây trong ấu trùng sán lợn và sinh học phân tử ứng dụng-PGS. TS. Nguyễn Văn Đề-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

702. Siêu âm Doppler màu trong thăm khám mạch máu tạng và mạch ngoại biên-Đồng TG: PGS. TS. Phạm Minh Thông (CB), ThS. Phạm Mạnh Cường, ThS. Phạm Hồng Đức…-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

703. Siêu âm nhãn khoa cơ bản-Đồng TG: TS Nguyễn Hữu Quốc Nguyên, GS. TS. Tôn Thị Kim Thanh-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

704. Siêu âm chẩn đoán và một số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quan T1-GS. TS. Phan Trường Duyệt-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

705. Siêu âm chẩn đoán và một số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quan T2-GS. TS. Phan Trường Duyệt-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

706. Sinh học phân tử và miễn dịch học trong bệnh lý hô hấp-PGS. TS. Nguyễn Văn Sáng-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

707. Sinh lý bệnh học hô hấp-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Tường, GS. TS. Trần Văn Sáng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

708. Sinh lý kinh nguyệt và điều trị rong kinh cơ năng bằng hormon-TS. Nguyễn Viết Tiến-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

709. Sơ cứu cấp cứu điều trị bỏng-Đồng TG: PGS. TS. Lê Năm (CB), PGS. TS. Nguyễn Văn Huệ, TS. Nguyễn Gia Tiến, TS. Nguyễn Ngọc Tuấn…-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

710. Sổ tay chế biến đông dược-TS. TTUT. Nguyễn Đức Quang-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

711. Sổ tay làm mẹ-BS. Lương Thị Bích-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

712. Sổ tay lâm sàng-chẩn đoán và điều trị (T1) -BS. Trịnh Hùng Cường, DS. Vũ Chu Hùng, BS. Nguyễn Kim Lộc, BS. Phạm Huy Tiến (dịch) -2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

713. Sổ tay lâm sàng-chẩn đoán và điều trị (T2) -BS. Trịnh Hùng Cường, DS. Vũ Chu Hùng, BS. Nguyễn Kim Lộc, BS. Phạm Huy Tiến (dịch) -2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

714. Sổ tay qui trình thực hành hộ sinh trung học-Bộ Y tế-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

715. Sổ tay sử dụng kháng sinh trong nhi khoa-TS. Nguyễn Văn Bàng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

716. Sổ tay thầy thuốc thực hành (Tập 1) -Nhiều tác giả-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

717. Sổ tay thầy thuốc thực hành (Tập 2) -Nhiều tác giả-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

718. Sổ tay tiêu hoá thực hành-TS. Nguyễn Thị Vân Hồng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

719. Sổ tay tra cứu đông dược-TG: Nguyễn Văn Đàn, Vũ Xuân Quang, Ngô ngọc khuyến-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

720. Sốc nhiễm khuẩn trẻ em-PGS. TS. Phạm Văn Thắng, TS. Trần Minh Điển-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

721. Sỏi mật và nhiễm trùng đường mật-PGS. TS. BSCKII. Hoàng Trọng Thảng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

722. Sử dụng thuốc đông y thiết yếu-Đồng TG: Nguyễn Văn Đàn, Vũ Xuân Quang, Ngô Ngọc Quyến-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

723. Sức khoáe trong tay chúng ta-TS. Đoàn Yên-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

724. Suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ và bệnh Alzeihmer-PGS. TS. Nguyễn Văn Chương-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

725. Suy tim nguyên nhân, cách phòng ngừa và điều trị-TS. BS. Nguyễn Thị Chính-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

726. Tắc mạch ối và các tai biến sản khoa-BSCK II. Nguyễn Gia Định-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

727. Tai biến mạch máu não-PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

728. Tai biến mạch máu não hướng dẫn chẩn đoán và xử trí-Lê Đức Hinh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

729. Tai biến mạch máu não ở người có tuổi-TS. Nguyễn Ngọc Hưng-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

730. Tại sao già-TS. Đoàn Yên-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

731. Tâm lý học y học-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận (CB), PGS. TS. Nguyễn Sinh Phúc-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

732. Tâm thần phân liệt-Đồng TG: TS. Bùi Quang Huy, PGS. TS. Cao Tiến Đức, TS. Phạm Văn Mạnh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

733. Tăng huyết áp-Đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim-TS. BS. Nguyễn Thị Chính-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

734. Tăng huyết áp-kẻ giết người chuyên nghiệp-BS Quách Tuấn Vinh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

735. Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu-GS. TSKH Đỗ Trung Phấn-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

736. Thận học lâm sàng-PGS. TS. Hà Hoàng Kiệm-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

737. Thần kinh học trẻ em-Đồng TG: PGS. TS. Lê Đức Hinh, PGS. TS. Nguyễn Chương (CB), PGS. TS. Nguyễn Quang Bài, TS. Trần Thu Hương, PGS. TS. Nguyễn Phương Mỹ-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

738. Thần kinh học trong thực hành đa khoa-Lê Đức Hinh-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

739. Thần kinh nhãn khoa-NGƯT. PGS. TS. Phan Dẫn, TS. Vũ Quốc Lương, ThS. Nguyễn Duy Anh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

740. Thầy giáo trường y những thay đổi và thách thức ngày nay-PGS. TS. Nguyễn Văn Bàng, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

741. Theo dõi và chăm sóc trong thời kỳ mang thai-Sách dịch-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

742. Thiếu máu dinh dưỡng-TS. BS. Phạm Thị Thu Hương, TS. BS. Nghiêm Nguyệt Thu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

743. Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm-GS. TS. GVCC. Hồ Hữu Lương-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

744. Thử kính để điều trị khúc xạ của mắt-Đồng TG: NGUT. PGS. TS. Phan Dẫn, BS. Phan Dũng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

745. Thủ thuật sản phụ khoa-Đồng TG: GS. Dương Thị Cương (CB), PGS. Trần Hán Chúc, PGS. Vũ Nhật Thăng, GS. Nguyễn Khắc Liêu, TS. Phạm Thị Hoa Hồng, TS. Nguyễn Đức Hinh, BS. Ma Thị Huế, TS. Nguyễn Việt Hùng, GS. Trần Thị Phương Mai-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

746. Thụ tinh trong ống nghiệm-BS. Phan Khanh Vy (dịch), PGS. TS. Phan Trường Duyệt (HĐ) -2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

747. Thưa bác sỹ tôi bị ung thư, xin bác sỹ giúp tôi-TS. Hà Phan Hải An (dịch) -2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

748. Thuật ngữ giải phẫu Anh-Việt-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Huy (CB), BS. Chu Văn Tuệ Bình-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

749. Thực hành bệnh tim mạch-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Lân Việt (CB), PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi, Ths. Phạm Mạnh Hùng, Ths. Nguyễn Lân Hiếu, Ths. Nguyễn Ngọc Quang, Ths. Phạm TháI Sơn-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

750. Thực hành cấp cứu nhi khoa-GS. TS. Nguyễn Công Khanh, GS. TSKH. Lê Nam Trà-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

751. Thực hành lâm sàng bệnh đái tháo đường-GS. TS. Thái Hồng Quang-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

752. Thực hành lâm sàng thần kinh học (Tập 1) -PGS. TS. Nguyễn Văn Chương-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

753. Thực hành lâm sàng thần kinh học (Tập 2) -PGS. TS. Nguyễn Văn Chương-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

754. Thực hành lâm sàng thần kinh học (Tập 3) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Chương (CB), TS. Nguyễn Minh Hiện, TS. Phan Việt Nga, TS. Nhữ Đình Sơn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

755. Thực hành lâm sàng thần kinh học (Tập 4) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Chương (CB), PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản, PGS. TS. Hoàng Đức Kiệt, TS. Phan Việt Nga, TS. Nguyễn Hoàng Ngọc-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

756. Thực hành lâm sàng thần kinh học (Tập 5) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Chương (CB), PGS. TS. Nguyễn Xuân Thản, PGS. TS. Hoàng Đức Kiệt, TS. Phan Việt Nga, TS. Nguyễn Hoàng Ngọc-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

757. Thực hành siêu âm ba chiều (3d) Trong sản khoa-Th. S Trần Danh Cường-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

758. Thực hành siêu âm tim thai-TS. Trần Danh Cường-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

759. Thực hành thần kinh các bệnh và hội chứng thường gặp-PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

760. Thực hành ứng dụng gen trị liệu-Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Văn Kình (CB), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

761. Thực liệu dưỡng sinh-Đồng TG: Nguyễn Văn Đàn, Vũ Xuân Quang, Ngô Ngọc Quyến-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

762. Thực phẩm chức năng và dinh dưỡng trong các bệnh thận và tiết niệu-GS. TSKH. VS. Đái Duy Ban, KS. Đới Duy Cương, PGS. Nguyễn Nguyên Khôi-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

763. Thường thức về mắt-BS. Hoàng Sinh-Viện Mắt Trung Ương-1999 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

764. Thực phẩm với bệnh ung thư-TTUT. BS. Quách Tuấn Vinh-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

765. Thuốc bệnh 24 chuyên khoa-DS Tào Duy Cần-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

766. Thuốc biệt dược và cách sử dụng-Đồng TG: DS. Phạm Thiệp &DS. Vũ Ngọc Thuý-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

767. Thuốc chữa bệnh lao-PGS. TS. Hoàng Long Phát-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

768. Thuốc chữa đái tháo đường-Đồng TG: PGS. TS. Đỗ Trung Đàm, Ths. Đỗ Mai Hoa-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

769. Thuốc lá hay sức khoẻ-PGS. TS. Hoàng Long Phát-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

770. Thuốc nam dùng trong gia đình-Lê Ba-Lê Minh-Hoàng Thư-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

771. Thuốc nam và toa căn bản-TTUT. BS. Quách Tuấn Vinh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

772. Thuốc sử dụng trong gây mê-Đồng TG: GS. Nguyễn Thụ, GS. TS. Đào Văn Phan, TS. Công Quyết Thắng-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

773. Thuốc thường dùng-TTUT. BS. Quách Tuấn Vinh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

774. Thuốc tim mạch (CĐ) -GS. Phạm Tử Dương-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

775. Thuốc tươi trị bệnh-Trịnh Tưởng Vinh-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

776. Thuốc và cách sử dụng-DSCKII. Tào Duy Cần, Ds. Hoàng Trọng Quang. 2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

777. Thuốc YHCT và ứng dụng lâm sàng (Sau ĐH) -TS. Trần Quốc Bảo, TS. Trần Quốc Bình-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

778. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhi khoa-GS. TS. BS. Nguyễn Công Khanh, ThS. BS. Nguyễn Hoàng Nam-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

779. Tiền sản giật và sản giật-TS. Ngô Văn Tài-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

780. Tìm hiểu về bệnh lao-PGS. TS. Hoàng Long Phát-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

781. Tình dục học đại cương-BS. Đào Xuân Dũng-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

782. Tinh hoa hoàng hán y học-BS. Thang Bản Cầu Chân-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

783. Toàn tập về dinh dưỡng về bệnh ở trẻ em, thiếu niên-Lưu Văn Hy (dịch), BS. Trần Hải (HĐ) -2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

784. Tra cứu biệt dược mới và thuốc thường dùng (T1) -DS. Tào Duy Cần-hiệu đính: DS. Hoàng Trọng Quang-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

785. Tra cứu biệt dược mới và thuốc thương dùng (T2) -DS. Tào Duy Cần-hiệu đính DS. Hoàng Trọng Quang-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

786. Tra cứu biệt dược mới và thuốc thương dùng (T3) -DS. Tào Duy Cần-hiệu đính DS. Hoàng Trọng Quang-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

787. Tra cứu châm cứu-Đồng TG: PGS. TS. Dương Trọng Hiếu, TS. Dương Trọng Nghĩa, Ths. BS. Nguyễn Thị Thu Hà-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

788. Tra huyệt vị tranh châm cứu-GS. Hoàng Bảo Châu (HĐ) -2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

789. Trầm cảm-TS. Bùi Quang Huy-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

790. Tranh châm cứu (3 tờ) -GS. Hoàng Bảo Châu-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

791. Tranh giải phẫu (13 tờ) -GS. Nguyễn Quang Quyền-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

792. Trẻ em béo phì-Sách dịch-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

793. Trung quốc danh phương toàn tập-Sách dịch-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

794. Từ điển bách khoa y học Anh Việt-Sách dịch-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

795. Từ điển bách khoa y học Việt Nam-Đồng chỉ đạo ban biên soạn: TS. Nguyễn Quốc Triệu, GS. TS. Phạm Song-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

796. Từ điển cây thuốc Việt Nam tập 1-GS. Võ Văn Chi-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

797. Từ điển cây thuốc Việt Nam tập 2-GS. Võ Văn Chi-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

798. Từ điển chữ viết tắt thường dùng trong y học Anh-Pháp-Đức-Việt-BS. Đinh Văn Chí-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

799. Từ điển danh từ giải phẫu quốc tế việt hóa-GS. Trịnh Văn Minh-1999 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

800. Từ điển giải thích phụ sản Việt-Anh Pháp-PGS. TS. Nguyễn Đúc Hinh-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

801. Từ điển ngoại khoa Pháp-Anh-Việt-Đồng TG: GS. Nguyễn Dương Quang, GS. Bửu Triều, GS. Đặng Kim Châu, GS. Lê Cao Đài, BS. Đinh Văn Chí, BS. Trương Hữu Tố, GS. Ngô Gia Hy, GS. Nguyễn Đình Hối-2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

802. Từ điển nhi khoa Pháp-Anh-Việt-Dịch: GS. Chu Văn Tường, GS. Nguyễn Văn Tiệp, PGS. Đặng Phương Kiệt, GS. Lê Lan Trà, PGS. Phạm Gia Khánh, GS. Nguyễn Hữu Lộc, BS. Đinh Văn Trí-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

803. Từ điển sản phụ khoa Pháp-Anh-Việt-GS. Dương Thị Cương, GS. TS. Nguyễn Khắc Liêu, GS. TS. Phan Trường Duyệt, PGS. Đinh Thế Mỹ, PGS. TS. Vũ Nhật Thăng, BS. Đinh Văn Chí-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

804. Từ điển thuật ngữ phụ sản-ThS. Nguyễn Đức Hinh-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

805. Từ điển thuật ngữ Tai, mũi, họng Pháp-Anh-Việt……-GS. TS. Ngô Ngọc Liễn-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

806. Từ điển thuật ngữ Y học lao động Anh-Pháp-Việt-Đồng TG: PGS. TS. Lê Trung (CB), TS. Tạ Viết Bình, PGS. TS. Nguyễn Khắc Hải-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

807. Từ điển Y học Anh-Việt (10 x 18) -Sách dịch-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

808. Từ điển Y học Anh-Việt (16 x 24) -Sách dịch-809. Từ điển y học chăm sóc sức khoẻ gia đình-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Sào Trung (CB), TS. BS. Âu Nguyệt Diệu, DS. Phạm Thị Dung, Ths. BS. Nguyễn Quốc Dũng, PGS. TS. BS. Hứa Thị Ngọc Hà, Ths. BS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Ths. BS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu, BSCKII. Huỳnh Anh Lan, BSCKII. Trần Đặng Ngọc Linh, Ths. BS. Nguyễn Phạm Trung Nghĩa, BSCKII. Trần Việt Thế Phương, BSCKI. Nguyễn Văn Thái, Ths. BS. Nguyễn Văn Thành, Ths. BS. Đào Thị Phương Thảo, Ths. BS. Nguyễn Hoài Thu, Ths. BS. Nguyễn Đình Tuấn, BSCKII. Chương Thị Xinh-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

810. Từ điển y học Pháp-Anh-Việt-Đồng TG: BS. Đinh Văn Trí, GS. Nguyễn Hữu Lộc, BS. Nguyễn Văn Tiệp, BS. Chương Hữu Tố-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

811. Tự kỷ phát hiện sớm và can thiệp sớm-Đồng TG: PGS. TS. Vũ Thị Bích Hạnh, Ths. Đặng Thái Thu Hương-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

812. Tự nhận biết bệnh phụ khoa-Nguyễn Kim Dân & CS (dịch) -2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

813. Tủ sách y học thực hành điều trị bệnh hô hấp-Chủ biên: PGS. TS. Phạm Thắng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

814. Tư vấn chẩn đoán & xử trí nhanh ngộ độc cấp (Tập 1) -Đồng TG: PGS. Nguyễn Thị Dụ (CB), BS. Phạm Duệ, BS. Bế Hồng Thu, BS. Nguyễn Kim Sơn-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

815. Tư vấn chẩn đoán & xử trí nhanh ngộ độc cấp (Tập 2) -Đồng TG: PGS. Nguyễn Thị Dụ (CB), BS. Phạm Duệ, BS. Bế Hồng Thu, BS. Nguyễn Kim Sơn-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

816. Tuệ tĩnh toàn tập-Nguyễn Bá Tĩnh-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

817. Tuổi dạy thì tuổi mãn kinh-GS. Nguyễn Thị Xiêm-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

818. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định-Bộ Y Tế-GS. TS. Lê Ngọc Trọng, TS. Đỗ Kháng Chiến (CB) -2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

819. U và chấn thương hệ thần kinh-Đồng TG: GS. TS. Hồ Hữu Lương (CB), PGS. TS. Vũ Hùng Liên, PGS. TS. Bùi Quang Tuyển-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

820. ứng dụng phương pháp miễn dịch phóng xạ trong ung thư học-Đồng TG: PGS. TSKH. Nguyễn Anh Tuấn (CB), Nguyễn Thanh Đạm, Hà Phan Hải An, Nguyễn Hữu Bài, Đoàn Lực-2002 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

821. Ung thư căn bệnh thế kỷ-TS. BS. Nguyễn Thanh Đạm-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

822. Ung thư dạ dày-PGS. TS. Phạm Duy Hiển-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

823. Ung thư gan nguyên phát-Đồng TG: GS. TS. Hà Văn Mạo, GS. Hoàng Kỷ, GS. Phạm Hoàng Phiệt (CB), PGS. TSKH. Phan Sĩ An, TS. Mai Hồng Bàng, PGS. TS. Nguyễn Bà Đức, GS. TS. Bùi Minh Đức, TS. Bùi Thị Thanh Hà, PGS. TS. Lê Trung HảI, PGS. TS. Trần Văn Hợp, TS. Trần Văn Huy, TS. Vũ Văn Khiên, GS. TS. Hoàng Đức Kiệt, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, GS. Hoàng Kỷ-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

824. Ung thư phổi-Đồng TG: PGS. TS. Ngô Quý Châu (CB), GS. Nguyễn Vượng, PGS. TS. Đỗ Tuyết, ThS. Bùi Công Toàn, ThS. Nguyễn Thanh Hồi-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

825. Ung thư phổi-Nguyễn Việt Cồ, PGS. TS. Đồng Khắc Hưng-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

826. Vacxin và chế phẩm miễn dịch trong phòng và điều trị-Đồng TG: GS. TS. Nguyễn Đình Bảng, TS. Nguyễn Thị Kim Hương-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

827. Vắn tắt thần kinh học trẻ em-Người dịch: BS. Phạm Thị Vân Anh-2014 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

828. Vận động và hồi phục sau chấn thương-BS. Lê Trinh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

829. Vận dụng đông y chữa một số bệnh thường gặp trong gia đình tập 1-DS. Nguyễn Đức Đoàn-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

830. Vận dụng đông y chữa một số bệnh thường gặp trong gia đình tập 2-DS. Nguyễn Đức Đoàn-2013 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

831. Vi sinh vật học-bộ câu hỏitrả lời-Lê Văn Phủng (dịch) -2000 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

832. Vi sinh vật thực phẩm (Tập 1) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Phùng Tiến, GS. TS. Bùi Minh Đức, GS. TS. Nguyễn Văn Dịp-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

833. Vi sinh vật thực phẩm (Tập 2) -Đồng TG: PGS. TS. Nguyễn Phùng Tiến, GS. TS. Bùi Minh Đức-2007 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

834. Vibrio Cholerae và dịch tả-PGS. TSKH. Phùng Đắc Cam-2003 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

835. Viêm gan virus B, D, C, A, E, GB cơ bản, hiện đại & cập nhật. GS. VS. BS. Phạm Song-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

836. Viêm gan virus B & D-Đồng TG: GS. TSKH. Bùi Đại (CB), PGS. TS. Phạm Ngọc Đính, TS. Châu Hữu Hỗu, PGS. TS. Đoàn Huy Hậu, PGS. TS. Hoàng Ngọc Hiển, PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Kim Lữ Hiếu, GS. TS. Nguyễn Văn Mùi, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, PGS. TS. Lê Thị Mị Dung-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

837. Viêm mũi-xoang-Nguyễn Ngọc Phấn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

838. Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch-TS. Vũ Văn Sản-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

839. Viêm nhiễm đường sinh dục-TS. Phạm Bá Nha-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

840. Viêm nhiễm miệng hàm mặt-GS. TS. Trần Văn Trường-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

841. Viêm phổi-TS. Trần Hoàng Thành-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

842. Viêm tai giữa-Nguyễn Ngọc Phấn-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

843. Viêm VA-Nguyễn Ngọc Phấn-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

844. Viêm xoang những điều cần biết-GS. TS. Ngô ngọc Liễn-845. Virus Rota dịch tễ miễn dịch và vắc xin-Chủ biên: PGS. TS. Đặng Đức Anh-2010 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

846. X quang trong chẩn đoán các khối u-BS. Lê Thưởng, TS. Nguyễn Tấn Phong, CN. Phạm Ngọc Lương-2001 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

847. Xem lưõi để chẩn đoán bệnh chứng-Đồng TG: BS. Thái Ngọc Thanh, BS. Thái Hoàng Anh-2006 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

848. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng-Đồng TG: GS. Nguyễn Thế Khánh, GS. Phạm Tử Dương-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

849. Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống-Trần Ngọc Trường-2004 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

850. Xử trí cấp cứu nội khoa-Đồng TG: GS. Vũ Văn Đính, GS. Vũ Thị Dụ-2005 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

851. Xử trí cấp cứu sản phụ khoa-Đồng TG: GS. Dương Thị Cương, Ths. Vũ Bá Quyết-2009 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

852. Y dược học Trung Hoa-GS. Chung Cán Sinh-Dịch giả: Ngô Triệu Anh-2011 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

853. Y học cổ truyền (Đông y) -Trường ĐH Y Hà Nội-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

854. Y học gia đình-các nguyên lý & thực hành-Sách dịch-2008 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

855. Y học hạt nhân trong chuẩn đoán, điều trị và nghiên cứu-GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phách (CB), PGS. TSKH. Nguyễn Anh Tuấn-2012 download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

download giáo trình - sách chuyên ngành y hoc http://ambn.vn/product/c-208/p-145/children-208/Giao-Trinh-ve-Y-Duoc.html

 

Trang con (59): Xem Tất cả