Pàgina d'inici


QUÈ SÓN ELS AMBIENTS?

 • Són espais educatius relaxats i no directius on els infants de diferents edats aprenent fent servir com a motor l'interès propi. Són espais plens de materials curosament triats pels mestres, però que els nens poden fer servir quan i com vulguin depenent del seus interessos, capacitats o necessitats.
 • El paper dels mestres és, a part de triar els materials i observar la seva idoneïtat, el d'acompanyar i estar present en el procés d'aprenentatge, essent referència per a l'infant o un suport quan aquest en tingui necessitat.


QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DELS AMBIENTS?


Volem aconseguir que els infants:

 • Siguin protagonistes, observadors, experimentadors, manipuladors, comunicadors i constructors del seu propi procés d'aprenentatge.
 • Puguin aplicar els coneixements a diferents situacions.
 • S'expressin  a través del diferents llenguatges.
 • Interaccionin positivament entre infants de diferents edats, amb l'entorn i amb l'adult.
 • Aprenguin a resoldre conflictes de manera autònoma i a a respectar les diferències.
 • Guanyin en autonomia, desenvolupin les seves capacitats afectives i adquireixin més seguretat i confiança en si mateixos.
 • Desenvolupin globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de reconeixement o construcció de les pròpies emocions mitjançant el joc i el moviment.


ORGANITZACIÓ DELS AMBIENTS

 • Hi participen els alumnes des de P-3 a 2n.
 • Ens organitzem de la següent manera:
 • Els nens i nenes de P-5, 1r i 2n, en fan dues tardes a la setmana (dimarts i dimecres)
 • A P-3 i P-4, fan ambients dos dies a la setmana després del pati (dilluns i dijous)
 • Els alumnes de P-5, s'afegeixen als seus companys d'infantil el dijous.
 • Els infants poden triar l'ambient on volen anar, però abans de repetir-ne algun, han d'haver passat per tots els altres.
 • Els grups són reduïts i heterogenis (al voltant de 14 alumnes de totes les edats que aquell dia hi participen)
 • A nivell d'hores curriculars, l'àrea de plàstica i una part de la música queden inclosos dins dels ambients.
MATERIAL NECESSARI

 • Bata, que deixarem a l'escola
 • Mitjons antilliscants, que es quedaran a l'escola tota la setmana.
 • Una llibreta ,que ja tenim a l'aula, que s'utilitza per a fer un petit diari del treball realitzat a cada sessió (1r i 2n).