МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ


информације, материјали за студенте треће и четврте године студија 

смер професор разредне наставе

 

ТРЕЋА ГОДИНА  

Вежба бр.1

Вежбу бр.1 треба предати 21.фебруара 2008.

Вежба бр.2

Вежбу бр.2 треба предати 28. фебруара 2008. 

Вежба бр.3

Вежбу бр.3 треба предати 13. марта 2008.

Вежба бр.4

Вежбу бр.4 треба предати 20. марта 2008. 

Вежба бр.5 

Вежбу треба предати 27. марта 2008. 

Вежба бр.6

Вежбу треба предати 3.априла 2008.

Вежба бр.7

Вежбу треба предати 10.априла 2008.

Вежба бр.8

Вежбу треба предати 17.априла 2008.

Вежба бр.9

Вежбу треба предати 24.априла 2008.

Вежба бр.10

Вежбу треба предати најкасније 8.маја 2008.

Образац за припрему (потребно за часове вежби, четвртак 8.мај) 

Задатак (8.мај 2008.): Предвиђено је да на вежбама студенти у пару осмисле и напишу припрему за час. Потребно је за час вежби припремити следеће: 

  • пронаћи наставну јединицу за коју ће се писати припрема, 
  • ископирати одговарајући садржај из уџбеника за основну школу, 
  • донети материјал који ће се користити за прављење неког наставног средства (нпр. лист блока, бојице, ...) или драматизације.  
Методе решавања проблемских задатака (СКРИПТА

ТРЕЋА ГОДИНА 

Презентације са вежби 

Увод 

Развој мишљења 

Математички појмови, дефиниције 

Закључивање, доказивање 

Садржаји о скуповима (1.део) 

Садржаји о скуповима (2.део) 

Природни бројеви до 10 

Природни бројеви 10 до 20 

Природни бројеви до 100  

Природни бројеви до 1000, скуп N 

Задаци, природни бројеви

Релације

Разломци

Једначине 

Неједначине

Геометрија

Мерење и мерне јединице

Аритметички задаци (1.део)

Аритметички задаци (2.део)

Мотивисање и подстицање  

Организација и извођење почетне наставе  

Савремени дидактички системи